4.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 94/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Απριλίου 2013

για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/72/ΕΚ ώστε να παραταθεί η παρέκκλιση σχετικά με τους όρους εισαγωγής φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, από τρίτες χώρες

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 1773]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2013/166/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/72/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή καλείται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/72/ΕΚ, να αποφασίσει κατά πόσον το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, που παράγονται σε τρίτη χώρα και παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προμηθευτή, την ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα φυτοϋγειονομικά θέματα, το περιβάλλον ανάπτυξης, τη συσκευασία, τις ρυθμίσεις όσον αφορά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, τη σήμανση και τη σφράγιση, είναι ισοδύναμα, από πάσης απόψεως, προς το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, που παράγονται στην Ένωση και πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Ωστόσο, τα διαθέσιμα σήμερα στοιχεία όσον αφορά τους όρους που ισχύουν σε τρίτες χώρες δεν επαρκούν, ώστε να είναι σε θέση η Επιτροπή να λάβει μια τέτοια απόφαση ως προς οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

(3)

Για να αποφευχθεί η διαταραχή των εμπορικών ροών, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη που εισάγουν πολλαπλασιαστικό υλικό και φυτάρια κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, από τρίτες χώρες, να συνεχίσουν να εφαρμόζουν στα εν λόγω προϊόντα όρους ισοδύναμους με εκείνους που ισχύουν για παρόμοια προϊόντα της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/72/ΕΚ. Η περίοδος εφαρμογής της παρέκκλισης που προβλέπεται στην οδηγία 2008/72/ΕΚ για τις εν λόγω εισαγωγές θα πρέπει, κατά συνέπεια, να παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα όσον αφορά τη συμμόρφωση των εισαγόμενων υλικών με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/72/ΕΚ. Είναι λογικά αναμενόμενο ότι τα εισαγόμενα υλικά θα εξακολουθήσουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ένωσης για χρονικό διάστημα 10 ετών.

(4)

Συνεπώς, η οδηγία 2008/72/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων προς σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτικών ειδών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2008/72/ΕΚ, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2012» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2022».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2013.

Για την Επιτροπή

Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 205 της 1.8.2008, σ. 28.