28.3.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 90/106


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Μαρτίου 2013

για τον προσδιορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής των κρατών μελών για την περίοδο 2013-2020 σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 1708]

(2013/162/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (2), όπως προκύπτουν από το ενωσιακό μητρώο, τις αποφάσεις της Επιτροπής, τα εθνικά σχέδια κατανομής και την επίσημη αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής και των αντίστοιχων κρατών μελών, αποτελούν επαληθευμένα δεδομένα εκπομπών κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ.

(2)

Οι συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από αέρια και δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, οι οποίες υποβλήθηκαν το 2012 σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο (3), όπως προκύπτουν από την αρχική εξέταση που πραγματοποίησε η Επιτροπή το 2012 σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την τεχνική εξέταση των απογραφών των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του 2012 (4), αποτελούν δεδομένα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που έχουν επανεξεταστεί για τα έτη 2005, 2008, 2009 και 2010 κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ.

(3)

Για να διασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ του προσδιορισμού των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δηλώνονται για κάθε έτος, τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής των κρατών μελών θα πρέπει επίσης να υπολογίζονται με τη βοήθεια των τιμών δυναμικού πλανητικής υπερθέρμανσης (GWP), οι οποίες περιλαμβάνονται στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) που εγκρίθηκε με την απόφαση 15/CP.17. Το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής που υπολογίζεται με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται από το πρώτο έτος για το οποίο η υποβολή των εθνικών απογραφών αερίων θερμοκηπίου που χρησιμοποιούν αυτές τις νέες τιμές δυναμικού πλανητικής υπερθέρμανσης καθίσταται υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ.

(4)

Τα δεδομένα που αναφέρονται επί του παρόντος στις εθνικές απογραφές των αερίων θερμοκηπίου, καθώς και στα εθνικά μητρώα και στο ενωσιακό μητρώο, δεν επαρκούν ώστε να προσδιοριστούν, σε επίπεδο κράτους μέλους, οι εκπομπές CO2 της πολιτικής αεροπορίας σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες δεν καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ. Οι εκπομπές CO2 από πτήσεις που δεν καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ αντιπροσωπεύουν μικρό μόνο μέρος των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, και η συλλογή πρόσθετων πληροφοριών για τις εκπομπές αυτές θα δημιουργούσε δυσανάλογο διοικητικό φόρτο. Επομένως, η ποσότητα των εκπομπών CO2 της κατηγορίας «1.A.3.A πολιτική αεροπορία» της απογραφής θα πρέπει να θεωρηθεί ίση με το μηδέν για τον προσδιορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής.

(5)

Τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής κράτους μέλους για το έτος 2020 θα πρέπει να υπολογίζονται αφαιρώντας από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που έχουν επανεξεταστεί για το έτος 2005 την ποσότητα των επαληθευμένων εκπομπών αερίων από εγκαταστάσεις που υπήρχαν το 2005 και προσαρμόζοντας το αποτέλεσμα κατά το ποσοστό που προβλέπεται στο παράρτημα II της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ.

(6)

Η ποσότητα των επαληθευμένων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις θα πρέπει να προσδιορίζεται ως εξής:

Για τα κράτη μέλη τα οποία συμμετείχαν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών ήδη από το 2005: η ποσότητα των εκπομπών από εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ το 2005, προσαρμοσμένη βάσει, αφενός, της ποσότητας των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις οι οποίες, από το 2008 έως το 2012, είχαν συμπεριληφθεί στο σύστημα εμπορίας εκπομπών ή αποκλειστεί από αυτό, λόγω προσαρμογής του πεδίου εφαρμογής από τα κράτη μέλη και, αφετέρου, της ποσότητας των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις οι οποίες, το 2005, είχαν αποκλειστεί προσωρινά από το σύστημα εμπορίας εκπομπών αλλά δεν είχαν αποκλειστεί από αυτό μεταξύ του 2008 και του 2012.

Για τα κράτη μέλη τα οποία συμμετείχαν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών ήδη από το 2007: η ποσότητα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ το 2007.

Για τα κράτη μέλη τα οποία συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών από το 2013: η ποσότητα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ το 2005 (όπως κοινοποιήθηκαν από τα αντίστοιχα κράτη μέλη και επανεξετάστηκαν από την Επιτροπή).

(7)

Για το 2009 η μέση ποσότητα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κράτους μέλους με θετικό όριο εκπομπής αερίων θερμοκηπίου δυνάμει του παραρτήματος II της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ θα πρέπει να υπολογίζεται αφαιρώντας από τις οικείες μέσες συνολικές εκπομπές αερίων που έχουν επανεξεταστεί για τα έτη 2008, 2009 και 2010 τη μέση ποσότητα επαληθευμένων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ τα έτη 2008, 2009 και 2010 στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

(8)

Για τα έτη 2013 έως 2019 το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής κράτους μέλους με θετικό όριο εκπομπής αερίων θερμοκηπίου δυνάμει του παραρτήματος II της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ θα πρέπει να καθορίζεται με γραμμική τροχιά που αρχίζει με τη μέση ποσότητα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του εν λόγω κράτους μέλους το έτος 2009 και λήγει με το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το έτος 2020.

(9)

Για το 2013 το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής κράτους μέλους με αρνητικό όριο εκπομπής αερίων θερμοκηπίου δυνάμει του παραρτήματος II της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ θα πρέπει να υπολογίζεται αφαιρώντας από τις οικείες μέσες συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που έχουν επανεξεταστεί για τα έτη 2008, 2009 και 2010 τη μέση ποσότητα επαληθευμένων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010 στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

(10)

Για τα έτη 2014 έως 2019 το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής κράτους μέλους με αρνητικό όριο εκπομπής αερίων θερμοκηπίου δυνάμει του παραρτήματος II της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ θα πρέπει να καθορίζεται με γραμμική τροχιά που αρχίζει με το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής του εν λόγω κράτους μέλους για το έτος 2013 και λήγει με το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το έτος 2020.

(11)

Οι επαληθευμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις που έχουν συμπεριληφθεί μονομερώς στο σύστημα εμπορίας εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ κατά την περίοδο από το 2008 έως το 2012 δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη μέση ποσότητα των επαληθευμένων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ για τα έτη 2008, 2009 και 2010, καθώς αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη διπλοεγγραφή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τις μελλοντικές προσαρμογές των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής δυνάμει του άρθρου 10 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ.

(12)

Λαμβανομένης υπόψη της προσχώρησης της Κροατίας στην Ένωση, το οικείο δικαίωμα εκπομπής για κάθε έτος της περιόδου 2013-2020 θα πρέπει να προσδιοριστεί με τη βοήθεια της ίδιας μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τα άλλα κράτη μέλη. Οι τιμές αυτές θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται από την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας.

(13)

Δεδομένης της έκδοσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της απόφασης 2012/419/ΕΕ, της 11ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5) από το 2014, τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής της Γαλλίας από το 2014 υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που έχουν επανεξεταστεί.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κλιματική αλλαγή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής κάθε κράτους μέλους για καθένα από τα έτη της περιόδου 2013 έως 2020 περιέχονται στο παράρτημα I και εφαρμόζονται με την επιφύλαξη τυχόν προσαρμογών που δημοσιεύονται δυνάμει του άρθρου 10 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ.

Άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1, όταν πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη υποβάλλουν απογραφές των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προσδιορίστηκαν με τη βοήθεια των τιμών δυναμικού πλανητικής υπερθέρμανσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος, που εγκρίθηκε με την απόφαση 15/CP.17 της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής που καθορίζονται στο παράρτημα II εφαρμόζονται από το πρώτο έτος για το οποίο καθίσταται υποχρεωτική η εν λόγω υποβολή των απογραφών των αερίων θερμοκηπίου.

Άρθρο 3

Τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής της Κροατίας που περιέχονται στο παράρτημα I εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Κροατίας.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2013.

Για την Επιτροπή

Connie HEDEGAARD

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136.

(2)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

(3)  ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 1.

(4)  SWD(2012) 107 τελικό της 26.4.2012.

(5)  ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ετήσια δικαιώματα εκπομπής των κρατών μελών για τα έτη 2013 έως 2020 υπολογιζόμενα με τη βοήθεια των τιμών δυναμικού πλανητικής υπερθέρμανσης οι οποίες περιλαμβάνονται στη δεύτερη έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC)

Χώρα

Ετήσια δικαιώματα εκπομπής

(σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Βέλγιο

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

Βουλγαρία

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Τσεχική Δημοκρατία

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Δανία

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Γερμανία

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Εσθονία

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Ιρλανδία

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Ελλάδα

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Ισπανία

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Γαλλία

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Κροατία

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Ιταλία

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Κύπρος

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Λετονία

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Λιθουανία

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Λουξεμβούργο

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Ουγγαρία

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Μάλτα

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Κάτω Χώρες

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Αυστρία

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Πολωνία

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Πορτογαλία

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

Ρουμανία

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Σλοβενία

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Σλοβακία

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Φινλανδία

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Σουηδία

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Ηνωμένο Βασίλειο

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ετήσια δικαιώματα εκπομπής των κρατών μελών για τα έτη 2013 έως 2020 υπολογιζόμενα με τη βοήθεια των τιμών δυναμικού πλανητικής υπερθέρμανσης οι οποίες περιλαμβάνονται στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC)

Χώρα

Ετήσια δικαιώματα εκπομπής

(σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Βέλγιο

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

Βουλγαρία

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Τσεχική Δημοκρατία

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Δανία

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Γερμανία

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Εσθονία

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Ιρλανδία

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Ελλάδα

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Ισπανία

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Γαλλία

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Κροατία

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Ιταλία

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Κύπρος

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Λετονία

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Λιθουανία

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Λουξεμβούργο

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Ουγγαρία

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Μάλτα

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Κάτω Χώρες

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Αυστρία

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Πολωνία

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Πορτογαλία

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027

Ρουμανία

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Σλοβενία

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Σλοβακία

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Φινλανδία

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Σουηδία

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Ηνωμένο Βασίλειο

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099