20.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 350/38


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1234/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2012

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2010 περί θεσπίσεως του καταλόγου της ΕΕ με τα σκάφη που συμμετέχουν σε παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (1), και ιδίως το άρθρο 30,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ορίζονται διαδικασίες για την ταυτοποίηση των αλιευτικών σκαφών που συμμετέχουν σε παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (σκάφη ΠΛΑ αλιείας) καθώς και διαδικασίες για την κατάρτιση καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τέτοια σκάφη. Στο άρθρο 37 του εν λόγω κανονισμού προβλέπονται τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται κατά των αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό.

(2)

Ο πρώτος κατάλογος της Ένωσης με τα σκάφη ΠΛΑ αλιείας καταρτίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2010 της Επιτροπής (2) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 724/2011 της Επιτροπής (3).

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, ο κατάλογος της ΕΕ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα αλιευτικά σκάφη που περιλαμβάνονται στους καταλόγους ΠΛΑ αλιείας οι οποίοι έχουν καταρτιστεί από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας.

(4)

Όλες οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας έχουν εγκρίνει την αρχή να δημοσιεύουν κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας και να ενημερώνουν τον οικείο κατάλογό τους στις ετήσιες συνεδριάσεις τους (4).

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, η Επιτροπή, μόλις λάβει από τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας τους καταλόγους των σκαφών που είναι ύποπτα ή έχει αποδειχθεί ότι επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία, ενημερώνει τον κατάλογο της Ένωσης.

(6)

Η Επιτροπή έλαβε τους ενημερωμένους καταλόγους από τις ετήσιες συνεδριάσεις των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας.

(7)

Δεδομένου ότι το ίδιο σκάφος μπορεί να περιλαμβάνεται στον κατάλογο υπό διαφορετικά ονόματα και/ή σημαίες, ανάλογα με το πότε συμπεριελήφθη στους καταλόγους των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας, ο ενημερωμένος κατάλογος της Ένωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα διαφορετικά ονόματα και/ή σημαίες, όπως έχει οριστεί από τις αντίστοιχες περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας.

(8)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2010 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το μέρος Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2010 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 131 της 29.5.2010, σ. 22.

(3)  ΕΕ L 194 της 26.7.2011, σ. 14.

(4)  Τελευταίες ενημερώσεις: CCAMLR: κατάλογος σκαφών ΠΛΑ αλιείας 2011, όπως εγκρίθηκε στην ετήσια συνεδρίαση CCAMLR-XXX 24 Οκτωβρίου- 4 Νοεμβρίου 2011· SEAFO: η SEAFO συμπεριλαμβάνει στον κατάλογό της σκαφών ΠΛΑ αλιείας τους καταλόγους CCAMLR, NEAFC-B και NAFΟ· ICCAT: κατάλογος σκαφών ΠΛΑ αλιείας 2012 όπως εγκρίθηκε στην ετήσια συνεδρίαση του Νοεμβρίου 2011 (Σύσταση 11-18)· IATTC: κατάλογος σκαφών ΠΛΑ αλιείας 2012 όπως εγκρίθηκε στην 83η συνεδρίαση της IATTC του Ιουνίου 2012· NEAFC: κατάλογος B σκαφών ΠΛΑ αλιείας AM 2011-18 όπως εγκρίθηκε στην 30ή ετήσια συνεδρίαση του Ιουνίου 2011· NAFO: κατάλογος 2012 εγκρίθηκε στην 33η ετήσια συνεδρίαση 19-23 Σεπτεμβρίου 2011· WCPFC: WCPFC κατάλογος σκαφών ΠΛΑ αλιείας για το 2012, όπως είχε στις 30 Μαρτίου 2012 (με ισχύ από τις 30 Μαΐου 2012).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΜΕΡΟΣ B

Σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008

Αριθμός αναγνώρισης πλοίου του IMO (1)/Αναφορά ΠΟΔΑ

Όνομα σκάφους (προηγούμενο όνομα) (2)

Κράτος ή έδαφος σημαίας [σύμφωνα με ΠΟΔΑ] (2)

ΠΟΔΑ αναφοράς (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Ονδούρα)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Ονδούρα)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Παναμάς (προηγούμενη σημαία: Άγιος Χριστόφορος και Νέβις)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Τανζανία (προηγούμενες σημαίες: Τόγκο, Ονδούρα)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Άγνωστο (προηγούμενες σημαίες: Τόγκο, Μπελίζε)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Ινδονησία)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Ινδονησία)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Άγνωστο

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Άγνωστο

ICCAT

9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Άγνωστο

IATTC,ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Παναμάς (προηγούμενες σημαίες: Ισημερινή Γουινέα, Ηνωμένο Βασίλειο)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Άγνωστο

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Δημοκρατίας της Γουινέας (Κόνακρι)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Άγνωστο (προηγούμενες σημαίες: Ρωσία, Γεωργία [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Άγνωστο

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Παναμάς (προηγούμενη σημαία: Σεϋχέλλες)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Γεωργία

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Άγνωστο (τελευταίες γνωστές σημαίες: Λιβύη, Νήσος του Μαν)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Άγνωστο

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Νιγηρία [CCAMLR]/Νίγηρας [SEAFO] (προηγούμενη σημαία: Μπελίζε)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Άγνωστο (τελευταίες γνωστές σημαίες: Σιέρα Λεόνε, Παναμάς [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Άγνωστο

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Παναμάς

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Άγνωστο (προηγούμενη σημαία: Μαλαισία)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/(SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Τανζανία [προηγούμενες σημαίες: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (DPRK), Παναμάς]

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Παναμάς [NAFO, SEAFO]/Άγνωστο [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Ταϊβάν

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Άγνωστο

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Ιράν (προηγούμενη σημαία: Ισπανία)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Άγνωστο (προηγούμενες σημαίες: Μογγολία, Τόγκο)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Άγνωστο (προηγούμενες σημαίες: Μογγολία, Τόγκο)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Παναμάς)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Άγνωστο (τελευταίες γνωστές σημαίες: Τόγκο, Γκάνα)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Άγνωστο

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Άγνωστο

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Δημοκρατίας της Γουινέας (Κόνακρι)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Βολιβία

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Άγνωστο

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Κολομβία

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Παναμάς)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Παναμάς)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Τόγκο [NAFO]/Πορτογαλία [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Γεωργία

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Παναμάς)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Ονδούρα)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Ονδούρα)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Κίνα (προηγούμενες σημαίες: Γεωργία, Ρωσία)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Άγνωστο

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Ισημερινή Γουινέα)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC)/

ORCA

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Μπελίζε)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Ονδούρα)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Άγνωστο (τελευταίες γνωστές σημαίες: Μογγολία, Τόγκο)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Ονδούρα [CCAMLR]/Άγνωστο [SEAFO] (τελευταίες γνωστές σημαίες: Μογγολία, Τόγκο [CCAMLR]/Ισημερινή Γουινέα, Ουρουγουάη [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT,/ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Μπελίζε (τελευταίες γνωστές σημαίες: Μογγολία, Ισημερινή Γουινέα)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Παναμάς (προηγούμενη σημαία: Δημοκρατίας της Γουινέας (Κόνακρι)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC)/

REYMAR 6

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Μπελίζε)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Νιγηρία (τελευταίες γνωστές σημαίες: Τόγκο, Ισημερινή Γουινέα)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Άγνωστο (τελευταίες γνωστές σημαίες: Λιβύη, Ηνωμένο Βασίλειο)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Άγιος Βικέντιος και Β. Γρεναδίνες)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Άγνωστο

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Άγνωστο (τελευταίες γνωστές σημαίες: Τόγκο, Σεϋχέλλες)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Άγνωστο (τελευταίες γνωστές σημαίες: Παναμάς, Μπελίζε)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Μπελίζε)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Κίνα (προηγούμενες σημαίες: Γεωργία, Ρωσία)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Τανζανία [CCAMLR]/Άγνωστο [SEAFO] (προηγούμενες σημαίες: Μογγολία, Ναμίμπια)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Τανζανία [προηγούμενες σημαίες: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (DPRK) Παναμάς]

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Ταϊβάν

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία: Γεωργία)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Παναμάς (προηγούμενη σημαία: Μαρόκο)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός.

(2)  Για πρόσθετες πληροφορίες ανατρέξατε στις ιστοσελίδες των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ).»