28.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Νοεμβρίου 2012

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την ονοματολογία των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της (2) θέσπισε την ισχύουσα από την 1η Ιανουαρίου 2007 έκδοση της εν λόγω ονοματολογίας.

(2)

Το Νότιο Σουδάν κατέστη ανεξάρτητη χώρα.

(3)

Οι Ολλανδικές Αντίλλες διαλύθηκαν.

(4)

Ο Άγιος Βαρθολομαίος δεν ανήκει πλέον στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)

Χρειάζεται κωδικός για την κάλυψη των συναλλαγών που αφορούν εγκαταστάσεις στην ανοικτή θάλασσα (εξέδρες πετρελαίου, αιολικά πάρκα, υπερωκεάνια καλώδια).

(6)

Η αλφαβητική κωδικοποίηση των χωρών και εδαφών πρέπει να βασίζεται στην ισχύουσα έκδοση του προτύπου ISO alpha 2, στον βαθμό κατά τον οποίο είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης και τις στατιστικές απαιτήσεις της Ένωσης.

(7)

Συνεπώς, απαιτείται νέα έκδοση της εν λόγω ονοματολογίας, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη αυτά τα νέα στοιχεία καθώς και κάποιες αλλαγές που επήλθαν σε σχέση με ορισμένους κωδικούς.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικών των συναλλαγών αγαθών με τις τρίτες χώρες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ισχύουσα από την 1η Ιανουαρίου 2013 έκδοση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Ένωσης και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 23.

(2)  ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

(Έκδοση ισχύουσα από την 1η Ιανουαρίου 2013)

Κωδικός

Κείμενο

Περιγραφή

AD

Ανδόρα

 

AE

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Αμπού Ντάμπι, Ντουμπάι, Σαρζά, Αζμάν, Ουμμ Αλ Καϊβάιν, Ρας Αλ Χάιμα και Φουτζάιρα

AF

Αφγανιστάν

 

AG

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

 

AI

Ανγκουίλα

 

AL

Αλβανία

 

AM

Αρμενία

 

AO

Αγκόλα

Συμπεριλαμβάνεται η Καμπίντα

AQ

Ανταρκτική

Έδαφος νοτίως των 60° νότιου γεωγραφικού πλάτους· δεν συμπεριλαμβάνονται τα Γαλλικά Νότια Εδάφη (TF), η Νήσος Μπουβέ (BV), η Νότια Γεωργία και οι Νήσοι Νότιες Σάντουιτς (GS)

AR

Αργεντινή

 

AS

Αμερικανική Σαμόα

 

AT

Αυστρία

 

AU

Αυστραλία

 

AW

Αρούμπα

 

AZ

Αζερμπαϊτζάν

 

BA

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

 

BB

Μπαρμπάντος

 

BD

Μπανγκλαντές

 

BE

Βέλγιο

 

BF

Μπουρκίνα Φάσο

 

BG

Βουλγαρία

 

BH

Μπαχρέιν

 

BI

Μπουρούντι

 

BJ

Μπενίν

 

BL

Άγιος Βαρθολομαίος

 

BM

Βερμούδες

 

BN

Μπρουνέι Νταρουσαλάμ

Συνήθης ονομασία: Μπρουνέι

BO

Πολυεθνοτικό Κράτος της Βολιβίας

Συνήθης ονομασία: Βολιβία

BQ

Μπονέρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα

 

BR

Βραζιλία

 

BS

Μπαχάμες

 

BT

Μπουτάν

 

BV

Νήσος Μπουβέ

 

BW

Μποτσουάνα

 

BY

Λευκορωσία

Συνήθης ονομασία: Λευκορωσία

BZ

Μπελίζε

 

CA

Καναδάς

 

CC

Νήσοι Κόκος (ή Νήσοι Κίλινγκ)

 

CD

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Πρώην Ζαΐρ

CF

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

 

CG

Κονγκό

 

CH

Ελβετία

Συμπεριλαμβάνονται το γερμανικό έδαφος του Μπίζινγκεν και ο ιταλικός δήμος Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια

CI

Ακτή του Ελεφαντοστού

Συνήθης ονομασία: Ακτή Ελεφαντοστού

CK

Νήσοι Κουκ

 

CL

Χιλή

 

CM

Καμερούν

 

CN

Κίνα

 

CO

Κολομβία

 

CR

Κόστα Ρίκα

 

CU

Κούβα

 

CV

Πράσινο Ακρωτήριο

 

CW

Κουρασάο

 

CX

Νήσος των Χριστουγέννων

 

CY

Κύπρος

 

CZ

Τσεχική Δημοκρατία

 

DE

Γερμανία

Συμπεριλαμβάνεται η Νήσος της Ελιγολάνδης· δεν συμπεριλαμβάνονται το έδαφος του Μπίζινγκεν

DJ

Τζιμπουτί

 

DK

Δανία

 

DM

Άγιος Δομίνικος

 

DO

Δομινικανή Δημοκρατία

 

DZ

Αλγερία

 

EC

Εκουαδόρ

Συμπεριλαμβάνονται οι Νήσοι Γκαλαπάγκος

EE

Εσθονία

 

EG

Αίγυπτος

 

EH

Δυτική Σαχάρα

 

ER

Ερυθραία

 

ES

Ισπανία

Συμπεριλαμβάνονται οι Βαλεαρίδες και οι Κανάριες Νήσοι· δεν συμπεριλαμβάνονται η Θέουτα (XC) και η Μελίγια (XL)

ET

Αιθιοπία

 

FI

Φινλανδία

Συμπεριλαμβάνονται οι Νήσοι Άλαντ

FJ

Νήσοι Φίτζι

 

FK

Νήσοι Φόκλαντ

 

FM

Ομοσπονδιακά Κράτη Μικρονησίας

(Τσουκ, Κόσρε, Πονπέι και Γιαπ)

FO

Νήσοι Φερόε

 

FR

Γαλλία

Συμπεριλαμβάνονται το Μονακό, τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα (Γαλλική Γουιάνα, Γουαδελούπη, Μαρτινίκα και Ρεϋνιόν) και το γαλλικό βόρειο τμήμα του Αγίου Μαρτίνου

GA

Γκαμπόν

 

GB

Ηνωμένο Βασίλειο

Μεγάλη Βρετανία, Βόρεια Ιρλανδία, Αγγλονορμανδικές Νήσοι, και Νήσος του Μαν

GD

Γρενάδα

Συμπεριλαμβάνονται οι Νότιες Γρεναδίνες

GE

Γεωργία

 

GH

Γκάνα

 

GI

Γιβραλτάρ

 

GL

Γροιλανδία

 

GM

Γκάμπια

 

GN

Γουινέα

 

GQ

Ισημερινή Γουινέα

 

GR

Ελλάδα

 

GS

Νότια Γεωργία και Νότιοι Νήσοι Σάντουιτς

 

GT

Γουατεμάλα

 

GU

Γκουάμ

 

GW

Γουινέα-Μπισάου

 

GY

Γουιάνα

 

HK

Χονγκ Κονγκ

Ειδική διοικητική περιφέρεια Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

HM

Νήσοι Χερντ και Μακντόναλντ

 

HN

Ονδούρα

Συμπεριλαμβάνονται οι Νήσοι του Κύκνου

HR

Κροατία

 

HT

Αϊτή

 

HU

Ουγγαρία

 

ID

Ινδονησία

 

IE

Ιρλανδία

 

IL

Ισραήλ

 

IN

Ινδία

 

IO

Βρετανικό έδαφος του Ινδικού Ωκεανού

Αρχιπέλαγος Τσάγκος

IQ

Ιράκ

 

IR

Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία)

 

IS

Ισλανδία

 

IT

Ιταλία

Συμπεριλαμβάνεται το Λιβίνιο· δεν συμπεριλαμβάνεται ο δήμος Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια

JM

Τζαμάικα

 

JO

Ιορδανία

 

JP

Ιαπωνία

 

KE

Κένυα

 

KG

Δημοκρατία της Κιργιζίας

 

KH

Καμπότζη

 

KI

Κιριμπάτι

 

KM

Κομόρες

Ανζουάν, Μεγάλη Κομόρα και Μοχέλι

KN

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

 

KP

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας

Συνήθης ονομασία: Βόρεια Κορέα

KR

Κορέα, Δημοκρατία

Συνήθης ονομασία: Νότια Κορέα

KW

Κουβέιτ

 

KY

Νήσοι Κάιμαν

 

KZ

Καζακστάν

 

LA

Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος

Συνήθης ονομασία: Λάος

LB

Λίβανος

 

LC

Αγία Λουκία

 

LI

Λιχτενστάιν

 

LK

Σρι Λάνκα

 

LR

Λιβερία

 

LS

Λεσόθο

 

LT

Λιθουανία

 

LU

Λουξεμβούργο

 

LV

Λετονία

 

LY

Λιβύη

 

MA

Μαρόκο

 

MD

Δημοκρατία της Μολδαβίας

 

ME

Μαυροβούνιο

 

MG

Μαδαγασκάρη

 

MH

Νήσοι Μάρσαλ

 

MK  (1)

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

 

ML

Μάλι

 

MM

Μιανμάρ

Συνήθης ονομασία: Βιρμανία

MN

Μογγολία

 

MO

Μακάο

Ειδική διοικητική περιφέρεια Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

MP

Νήσοι Βόρειες Μαριάνες

 

MR

Μαυριτανία

 

MS

Μοντσεράτ

 

MT

Μάλτα

Συμπεριλαμβάνονται οι Νήσοι Γκότσο και Κομίνο

MU

Μαυρίκιος

Νήσος Μαυρίκιος, Νήσος Ροντρίγκες, Νήσοι Αγκαλέγκα και Καργάδος Καράχος Σόουλς (Νήσοι Σαιντ-Μπράντον)

MV

Μαλδίβες

 

MW

Μαλάουι

 

MX

Μεξικό

 

MY

Μαλαισία

Χερσόνησος της Μαλαισίας και ανατολική Μαλαισία (Λαμπουάν, Σαμπάχ και Σαραουάκ)

MZ

Μοζαμβίκη

 

NA

Ναμίμπια

 

NC

Νέα Καληδονία

Συμπεριλαμβάνονται οι Νήσοι Λουαγιοτέ (Λιφού, Μαρέ, και Ουβέα)

NE

Νίγηρας

 

NF

Νήσος Νόρφολκ

 

NG

Νιγηρία

 

NI

Νικαράγουα

Συμπεριλαμβάνονται οι Νήσοι του Αραβοσίτου

NL

Κάτω Χώρες

 

NO

Νορβηγία

Συμπεριλαμβάνονται το Αρχιπέλαγος του Σβάλμπαρντ και η Νήσος Γιαν Μαγέν

NP

Νεπάλ

 

NR

Ναούρου

 

NU

Νίουε

 

NZ

Νέα Ζηλανδία

Δεν συμπεριλαμβάνεται η εξάρτηση του Ρος (Ανταρκτική)

OM

Ομάν

 

PA

Παναμάς

Συμπεριλαμβάνεται η τέως ζώνη της διώρυγας

PE

Περού

 

PF

Γαλλική Πολυνησία

Νήσοι Μαρκίζ, αρχιπέλαγος της Εταιρείας (συμπεριλαμβάνεται η Ταϊτή), Νήσοι Τουαμότου, Νήσοι Γκαμπιέ και Νότιες Νήσοι

PG

Παπουασία-Νέα Γουινέα

Ανατολικό τμήμα της Νέας Γουινέας· Αρχιπέλαγος Μπίσμαρκ [συμπεριλαμβανομένων των Νήσων Νέα Βρετανία, Νέα Ιρλανδία, Lavongai (Νέο Αννόβερο) και Admiralty]· βόρειο τμήμα των Νήσων του Σολομώντος (Bougainville και Buka)· Νήσοι Trobriand, Νήσος Woodlark· Νήσοι d’Entrecasteaux και Αρχιπέλαγος Louisiade

PH

Φιλιππίνες

 

PK

Πακιστάν

 

PL

Πολωνία

 

PM

Σαιν Πιέρ και Μικελόν

 

PN

Πίτκερν

Συμπεριλαμβάνονται οι Νήσοι Ντούσι, Χέντερσον και Οένο

PS

Κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος

Δυτική Όχθη (συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ) και Λωρίδα της Γάζας

PT

Πορτογαλία

Συμπεριλαμβάνονται το αρχιπέλαγος των Αζορών και το αρχιπέλαγος της Μαδέρας

PW

Παλάου

 

PY

Παραγουάη

 

QA

Κατάρ

 

RO

Ρουμανία

 

RU

Ρωσική Ομοσπονδία

Συνήθης ονομασία: Ρωσία

RW

Ρουάντα

 

SA

Σαουδική Αραβία

 

SB

Νήσοι Σολομώντος

 

SC

Σεϋχέλλες

Νήσοι Mahé, Praslin, La Digue, Frégate και Silhouette· Νήσοι Amirante (συμπεριλαμβανομένων των Desroches, Alphonse, Platte και Coëtivy)· Νήσοι Farquhar (συμπεριλαμβανομένης της Providence)· Νήσοι Aldabra και Νήσοι Cosmoledo

SD

Σουδάν

 

SE

Σουηδία

 

SG

Σιγκαπούρη

 

SH

Αγία Ελένη, Ασενσιόν και Τριστάν ντα Κούνια

 

SI

Σλοβενία

 

SK

Σλοβακία

 

SL

Σιέρα Λεόνε

 

SM

Άγιος Μαρίνος

 

SN

Σενεγάλη

 

SO

Σομαλία

 

SR

Σουρινάμ

 

SS

Νότιο Σουδάν

 

ST

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

 

SV

Ελ Σαλβαδόρ

 

SX

Άγιος Μαρτίνος (Ολλανδικό τμήμα)

Η Νήσος Άγιος Μαρτίνος διαιρείται στο γαλλικό βόρειο τμήμα και στο ολλανδικό νότιο τμήμα

SY

Αραβική Δημοκρατία της Συρίας

Συνήθης ονομασία: Συρία

SZ

Σουαζιλάνδη

 

TC

Νήσοι Τερκς και Κάικος

 

TD

Τσαντ

 

TF

Γαλλικά Νότια Εδάφη

Συμπεριλαμβάνονται οι Νήσοι Kerguélen, η Νήσος Άμστερνταμ, η Νήσος Άγιος Παύλος, το Αρχιπέλαγος Crozet και οι γαλλικές διάσπαρτες Νήσοι του Ινδικού Ωκεανού που αποτελούνται από τις Νήσους Glorioso, τη Νήσο Juan de Nova και τη Νήσο Tromelin

TG

Τόγκο

 

TH

Ταϊλάνδη

 

TJ

Τατζικιστάν

 

TK

Τοκελάου

 

TL

Ανατολικό Τιμόρ

 

TM

Τουρκμενιστάν

 

TN

Τυνησία

 

TO

Τόνγκα

 

TR

Τουρκία

 

TT

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

 

TV

Τουβαλού

 

TW

Ταϊβάν

Ιδιαίτερο τελωνειακό έδαφος Ταϊβάν, Πένγκου, Κίνμεν και Μάτσου

TZ

Τανζανία (Ηνωμένη Δημοκρατία)

Πέμπα, Νήσος της Ζανζιβάρης και Ταγκανίκα

UA

Ουκρανία

 

UG

Ουγκάντα

 

UM

Μικρές απομονωμένες νήσοι των Ηνωμένων Πολιτειών

Συμπεριλαμβάνονται η Νήσος Μπέικερ, η Νήσος Χόουλαντ, η Νήσος Τζάρβις, η κοραλλιογενής Νήσος Τζόνστον, ο ύφαλος Κίνγκμαν, οι Νήσοι Μίντγουεϊ, η Νήσος Ναβάσα, η κοραλλιογενής Νήσος Παλμύρα και η Νήσος Γουέικ

US

Ηνωμένες Πολιτείες

Συμπεριλαμβάνεται το Πουέρτο Ρίκο

UY

Ουρουγουάη

 

UZ

Ουζμπεκιστάν

 

VA

Αγία Έδρα (Κράτος του Βατικανού)

 

VC

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

 

VE

Βενεζουέλα (Βολιβαριανή Δημοκρατία της)

Συνήθης ονομασία: Βενεζουέλα

VG

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

 

VI

Παρθένοι Νήσοι των Ηνωμένων Πολιτειών

 

VN

Βιετνάμ

 

VU

Βανουάτου

 

WF

Έδαφος των Νήσων Βάλις και Φουτούνα

Συμπεριλαμβάνεται η Νήσος Αλόφι

WS

Σαμόα

Πρώην Δυτικές Σαμόα

XC

Θέουτα

 

XK

Κοσσυφοπέδιο

Όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999

XL

Μελίγια

Συμπεριλαμβάνονται το Πενιόν ντε Βέλεθ ντε λα Γκομέρα, το Πενιόν ντε Αλουθέμας και οι Νήσοι Τσαφαρίνας

XS

Σερβία

 

YE

Υεμένη

Πρώην Βόρεια και Νότια Υεμένη

YT

Μαγιότ

Μεγάλη Γη και Παμάντζι

ZA

Νότια Αφρική

 

ZM

Ζάμπια

 

ZW

Ζιμπάμπουε

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

EU

Ευρωπαϊκή Ένωση

Αποκλειστικός κωδικός που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες για τη δήλωση της καταγωγής των προϊόντων, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της ΕΕ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς

QP

Ανοικτή θάλασσα

Θαλάσσια περιοχή εκτός των χωρικών υδάτων

QQ

Εφοδιασμός σκαφών

Προαιρετικά

ή

 

 

QR

Εφοδιασμός σκαφών στο πλαίσιο των συναλλαγών εντός ΕΕ

Προαιρετικά

QS

Εφοδιασμός σκαφών στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες

Προαιρετικά

QU

Μη καθοριζόμενες χώρες και εδάφη

Προαιρετικά

ή

 

 

QV

Χώρες και εδάφη που δεν καθορίζονται στο πλαίσιο των συναλλαγών εντός ΕΕ

Προαιρετικά

QW

Χώρες και εδάφη που δεν καθορίζονται στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες

Προαιρετικά

QX

Χώρες και εδάφη μη κατονομαζόμενα για εμπορικούς ή στρατιωτικούς λόγους

Προαιρετικά

ή

 

 

QY

Χώρες και εδάφη μη κατονομαζόμενα για εμπορικούς ή στρατιωτικούς λόγους στο πλαίσιο των συναλλαγών εντός ΕΕ

Προαιρετικά

QZ

Χώρες και εδάφη μη κατονομαζόμενα για εμπορικούς ή στρατιωτικούς λόγους στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες

Προαιρετικά


(1)  Προσωρινός κωδικός ο οποίος δεν προδικάζει κατ’ ουδένα τρόπο την οριστική ονομασία της χώρας, η οποία θα συμφωνηθεί όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.