2.10.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 267/162


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 873/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Οκτωβρίου 2012

για μεταβατικά μέτρα όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο αρωματικών υλών και πρώτων υλών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ (1) και ιδίως του άρθρου 25 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 καθορίζει τον τύπο των αρωματικών υλών και των πρώτων υλών για τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση και έγκριση.

(2)

Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 προβλέπει ότι από τις αρωματικές ύλες και τις πρώτες ύλες που αναφέρονται στο άρθρο 9, μόνο αυτές που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά ως έχουν και να χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων υπό τους όρους χρήσης που καθορίζονται σε αυτόν, όπου εφαρμόζεται.

(3)

Το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 ορίζει ότι το άρθρο 10 εφαρμόζεται 18 μήνες από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του ενωσιακού καταλόγου.

(4)

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η εν λόγω ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του ενωσιακού καταλόγου για τους σκοπούς της τρίτης παραγράφου του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008.

(5)

Ως πρώτο βήμα, ο ενωσιακός κατάλογος αρωματικών ουσιών που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 872/2012 (2) με την συμπερίληψη του καταλόγου αρωματικών ουσιών που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 και με τον καθορισμό των ημερομηνιών εφαρμογής του εν λόγω καταλόγου.

(6)

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008, αρωματικές ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μπορούν να διατίθενται στην αγορά ως έχουν και να χρησιμοποιούνται εντός ή επί των τροφίμων μέχρι 18 μήνες μετά την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του ενωσιακού καταλόγου. Δεδομένου ότι οι αρωματικές ουσίες διατίθενται ήδη στην αγορά των κρατών μελών, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση σε μια ενωσιακή διαδικασία έγκρισης. Για να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος και για τα τρόφιμα που περιέχουν αυτές τις αρωματικές ουσίες.

(7)

Ως δεύτερο βήμα, οι αρωματικές ύλες και οι πρώτες ύλες που αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχεία β) έως στ) πρέπει να αξιολογούνται. Τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να υποβάλλουν αιτήσεις για επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου με την προσθήκη μιας ουσίας στον κατάλογο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 και πρέπει να ακολουθούν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 234/2011 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες (4) όσον αφορά τα δεδομένα που απαιτούνται και το περιεχόμενο, την κατάρτιση και την παρουσίαση των αιτήσεων έγκρισης των αρωματικών υλών και των πρώτων υλών που αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχεία β) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008.

(8)

Σύμφωνα με τους στόχους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008, για να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και για την καταπολέμηση των διακρίσεων είναι σκόπιμο να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα, ώστε να παραχωρηθεί επαρκές χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση και την έγκριση αυτών των αρωματικών υλών και πρώτων υλών.

(9)

Η ημερομηνία εφαρμογής των μερών Β έως ΣΤ του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008, σχετικά με τις αρωματικές ύλες και τις πρώτες ύλες που αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχεία β) έως στ) του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να μετατεθεί προκειμένου να παραχωρηθεί επαρκές χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση και την έγκριση αυτών των αρωματικών υλών και πρώτων υλών.

(10)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις έγκρισης εντός καθορισμένης προθεσμίας όσον αφορά τις αρωματικές ύλες και τις πρώτες ύλες που αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχεία β) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008, οι οποίες επί του παρόντος διατίθενται στην αγορά.

(11)

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008, οι αρωματικές ύλες και οι πρώτες ύλες που αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχεία β) έως στ) οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μπορούν να διατίθενται στην αγορά ως έχουν και να χρησιμοποιούνται εντός ή επί των τροφίμων μέχρι 18 μήνες μετά την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του ενωσιακού καταλόγου. Δεδομένου ότι οι αρωματικές ύλες και οι πρώτες ύλες που αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχεία β) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 διατίθενται ήδη στην αγορά των κρατών μελών, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση σε μια ενωσιακή διαδικασία έγκρισης. Για να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος και για τα τρόφιμα που περιέχουν αυτές τις αρωματικές ύλες και πρώτες ύλες.

(12)

Το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 ορίζει ότι τα άρθρα 26 και 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων (5) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών (6) πρέπει να εφαρμόζονται από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του ενωσιακού καταλόγου. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η εν λόγω ημερομηνία εφαρμογής για τους σκοπούς της τέταρτης παραγράφου του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1334/2008

Άρθρο 1

Μεταβατικά μέτρα για τα τρόφιμα που περιέχουν αρωματικές ουσίες

Τα τρόφιμα που περιέχουν αρωματικές ουσίες, τα οποία διατίθενται νομίμως στην αγορά ή επισημαίνονται πριν από τις 22 Οκτωβρίου 2014, αλλά τα οποία δεν συμμορφώνονται με το μέρος Α του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία χρήσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ β) ΕΩΣ στ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1334/2008

Άρθρο 2

Ημερομηνία εφαρμογής των μερών Β έως ΣΤ του ενωσιακού καταλόγου αρωματικών υλών και πρώτων υλών

Για τους σκοπούς της τρίτης παραγράφου του άρθρου 30 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008, τα μέρη Β έως ΣΤ του ενωσιακού καταλόγου αρωματικών υλών και πρώτων υλών που αναφέρονται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού, εφαρμόζονται από τις 22 Οκτωβρίου 2016.

Άρθρο 3

Προθεσμία υποβολής

Τα ενδιαφερόμενα μέρη υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήσεις για έγκριση των αρωματικών υλών και των πρώτων υλών που αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχεία β) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 οι οποίες διατίθενται στην αγορά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, το αργότερο έως τις 22 Οκτωβρίου 2015.

Άρθρο 4

Μεταβατικά μέτρα για τα τρόφιμα που περιέχουν τις αρωματικές ύλες και πρώτες ύλες που αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχεία β) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008

Τα τρόφιμα που περιέχουν τις αρωματικές ύλες και τις πρώτες ύλες που αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχεία β) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008, τα οποία διατίθενται νομίμως στην αγορά ή επισημαίνονται πριν από τις 22 Απριλίου 2018, αλλά τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα μέρη Β έως ΣΤ του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008, μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία χρήσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 5

Τροποποιήσεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 και (ΕΚ) αριθ. 110/2008

Για τους σκοπούς της τέταρτης παραγράφου του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008, σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 και (ΕΚ) αριθ. 110/2008, η ημερομηνία εφαρμογής του ενωσιακού καταλόγου αρωματικών υλών και πρώτων υλών είναι η 22α Απριλίου 2013.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Οκτωβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 34.

(2)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3)  ΕΕ L 299 της 23.11.1996, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 15.

(5)  ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16.