9.5.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 123/27


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 393/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Μαΐου 2012

για τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση για την Ταϊλάνδη στους καταλόγους των τρίτων χωρών ή μερών τους από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν στην Ένωση ή να διαμετακομιστούν μέσω αυτής πουλερικά και προϊόντα πουλερικών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (1), και ιδίως το άρθρο 8 εισαγωγική φράση, το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 8 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομισθούν μέσω της Κοινότητας πουλερικά και προϊόντα πουλερικών και για καθορισμό των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (2) ορίζει ότι τα βασικά προϊόντα που καλύπτονται από αυτόν πρέπει να εισάγονται στην Ένωση και να διαμετακομίζονται μέσω αυτής μόνον από τρίτες χώρες, εδάφη, ζώνες ή διαμερίσματα που απαριθμούνται στο μέρος 1 του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η Ταϊλάνδη παρατίθεται επί του παρόντος στον πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008, όπως εγκρίθηκε για εισαγωγές στην Ένωση αυγών και προϊόντων αυγών απαλλαγμένων από ειδικά παθογόνα. Λόγω εκδήλωσης κρουσμάτων γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας το 2004, οι εισαγωγές κρέατος πουλερικών, εκτρεφόμενων στρουθιονιδών και άγριων πτερωτών θηραμάτων και αυγών απαγορεύτηκαν, όπως προσδιορίζεται από τις καταχωρίσεις στις στήλες 6 και 6Α του πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Επιπλέον, η απόφαση 2005/692/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2005, για τη λήψη συγκεκριμένων προστατευτικών μέτρων σχετικά με τη γρίπη των πτηνών σε διάφορες τρίτες χώρες (3), ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναστείλουν τις εισαγωγές από την Ταϊλάνδη ορισμένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων του κρέατος πουλερικών, των εκτρεφόμενων στρουθιονιδών και άγριων πτερωτών θηραμάτων, καθώς και των αυγών.

(4)

Η υγειονομική κατάσταση των ζώων στην Ταϊλάνδη έχει έκτοτε βελτιωθεί, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε πουλερικά. Εμπειρογνώμονες της Επιτροπής πραγματοποίησαν αποστολές επιθεώρησης στην Ταϊλάνδη για να αξιολογήσουν την υγειονομική κατάσταση των ζώων και τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου της νόσου στην εν λόγω τρίτη χώρα. Το συμπέρασμα που εξήχθη από την τελευταία αποστολή που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη είναι ότι το συνολικό σύστημα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ότι τα σχετικά προϊόντα πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Ένωσης.

(5)

Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση 2005/692/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την εκτελεστική απόφαση 2012/248/ΕΕ της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2012, για την τροποποίηση των αποφάσεων 2005/692/ΕΚ, 2005/734/ΕΚ, 2007/25/ΕΚ και 2009/494/ΕΚ όσον αφορά τη γρίπη των πτηνών (4) δεν αναστέλλει πλέον τις εισαγωγές από την Ταϊλάνδη στην Ένωση των προϊόντων που διέπονται από την απόφαση 2005/692/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων του κρέατος πουλερικών, των εκτρεφόμενων στρουθιονιδών και άγριων πτερωτών θηραμάτων, καθώς και των αυγών.

(6)

Ως εκ τούτου, η καταχώριση για την Ταϊλάνδη στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί για να εκφράζει το γεγονός ότι οι εισαγωγές από την Ταϊλάνδη κρέατος πουλερικών, εκτρεφόμενων στρουθιονιδών και άγριων πτερωτών θηραμάτων, καθώς και αυγών, στην Ένωση και η διαμετακόμισή τους μέσω αυτής δεν απαγορεύονται πλέον.

(7)

Ωστόσο, οι εισαγωγές αυγών από την Ταϊλάνδη θα πρέπει να εξαρτώνται από την υποβολή από την εν λόγω τρίτη χώρα προγράμματος ελέγχου της σαλμονέλας.

(8)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 226 της 23.8.2008, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 263 της 8.10.2005, σ. 20.

(4)  Βλέπε σελίδα 42 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008, η καταχώριση για την Ταϊλάνδη αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«TH — Ταϊλάνδη

TH-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4»