5.4.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 100/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 290/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2012

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών για ιπτάμενα πληρώματα πολιτικής αεροπορίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 6, το άρθρο 8 παράγραφος 5 και το άρθρο 10 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 (2) της Επιτροπής θέτει λεπτομερείς κανόνες για ορισμένες άδειες χειριστών και για τη μετατροπή εθνικών αδειών χειριστών και εθνικών αδειών ιπτάμενων μηχανικών σε άδειες χειριστών, καθώς και τις προϋποθέσεις για την αποδοχή αδειών από τρίτες χώρες. Στον εν λόγω κανονισμό τίθενται επίσης κανόνες για ιατρικά πιστοποιητικά, τις προϋποθέσεις για τη μετατροπή των εθνικών ιατρικών πιστοποιητικών και την πιστοποίηση αεροϊατρικών εξεταστών. Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ιατρική καταλληλότητα του πληρώματος θαλάμου επιβατών.

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, οι φορείς εκπαίδευσης χειριστών και τα αεροϊατρικά κέντρα θα πρέπει να κατέχουν σχετικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό εκδίδεται εφόσον πληρούνται ορισμένοι τεχνικοί κανόνες και ορισμένες διοικητικές απαιτήσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να οριστούν κανόνες σχετικά με το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης των φορέων αυτών.

(3)

Οι εκπαιδευτικές συσκευές προσομοίωσης πτήσης που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση, τις δοκιμασίες και τους ελέγχους των χειριστών θα πρέπει να πιστοποιούνται σύμφωνα με ένα σύνολο τεχνικών κριτηρίων. Συνεπώς, θα πρέπει να οριστούν αυτοί οι τεχνικοί κανόνες και αυτές οι διοικητικές διαδικασίες.

(4)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, τα πληρώματα θαλάμου επιβατών πρέπει να είναι διαρκώς ικανά και σε καλή φυσική κατάσταση για την άσκηση των καθηκόντων ασφάλειας που τους έχουν ανατεθεί. Τα πληρώματα που εμπλέκονται σε εμπορικές δραστηριότητες πρέπει να έχουν στην κατοχή τους βεβαίωση όπως αρχικά ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα ΙΕ στοιχείο δ) της παραγράφου OPS 1.1005, όπως παρατίθεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (3). Συνεπώς θα πρέπει να οριστούν κανόνες σχετικά με τα προσόντα και τις σχετικές βεβαιώσεις των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών.

(5)

Οι ικανότητες επιτήρησης των αρμόδιων αρχών δεν ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1178/2011. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 προκειμένου να συμπεριληφθεί σύστημα διοίκησης και διαχείρισης των αρμόδιων αρχών και φορέων. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει κανόνες σχετικά με ένα δίκτυο πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και του Οργανισμού.

(6)

Πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στην αεροναυτική βιομηχανία και στις διοικήσεις των κρατών μελών ούτως ώστε να προσαρμοστούν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο και να αναγνωρίσουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την εγκυρότητα των πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένων των βεβαιώσεων εκπαίδευσης ασφάλειας, που εκδόθηκαν πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(7)

Προκειμένου να διασφαλιστούν η ομαλή μετάβαση και το υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση, οι εκτελεστικοί κανόνες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την επιστημονική και τεχνική πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης των ιπτάμενων πληρωμάτων. Επομένως, πρέπει να ληφθούν υπόψη ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91, καθώς και οι τεχνικοί κανόνες και οι διοικητικές διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας («ΔΟΠΑ») και τον ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας έως τις 30 Ιουνίου 2009, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά το ειδικό εθνικό περιβάλλον.

(8)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 για τη βεβαίωση εκπαίδευσης ασφάλειας πληρωμάτων θαλάμου επιβατών διαγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Τα μέτρα που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό θα θεωρούνται τα αντίστοιχα μέτρα.

(10)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας («ο Οργανισμός») κατάρτισε σχέδιο εκτελεστικών κανόνων και τους υπέβαλε υπό μορφή γνώμης στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επιτροπής που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«6)

τις προϋποθέσεις για την έκδοση, τη διατήρηση, την τροποποίηση, τον περιορισμό, την αναστολή ή την ανάκληση των βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, καθώς και τα προνόμια και τις ευθύνες των κατόχων βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών·

7)

τις προϋποθέσεις για την έκδοση, τη διατήρηση, την τροποποίηση, τον περιορισμό, την αναστολή ή την ανάκληση πιστοποιητικών των φορέων εκπαίδευσης χειριστών και των αεροϊατρικών κέντρων που εμπλέκονται στην πιστοποίηση και στην αεροϊατρική αξιολόγηση ιπτάμενων πληρωμάτων πολιτικής αεροπορίας·

8)

τις απαιτήσεις για την πιστοποίηση εκπαιδευτικών συσκευών προσομοίωσης πτήσης και για τους φορείς που λειτουργούν και χρησιμοποιούν τις εν λόγω συσκευές.

9)

τις απαιτήσεις για το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός και οι φορείς για την εκτέλεση και εφαρμογή των κανόνων που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 8.».

2)

Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 11, 12 και 13:

«11)

Ως “μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών” νοείται το μέλος του πληρώματος, πλην των μελών του πληρώματος διακυβέρνησης πτήσης και των τεχνικών μελών πληρώματος, το οποίο διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και στο οποίο ο αερομεταφορέας αναθέτει την άσκηση καθηκόντων σχετικών με την ασφάλεια των επιβατών και της πτήσης κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων·

12)

Ως “ιπτάμενα πληρώματα” νοούνται τα πληρώματα πτήσης και τα πληρώματα θαλάμου επιβατών·

13)

Ως “πιστοποιητικό, έγκριση ή φορέας συμμορφούμενο/(-η)/(-ος) με τις κοινές απαιτήσεις αεροπορίας” νοείται το πιστοποιητικό ή η έγκριση που εκδίδεται ή αναγνωρίζεται, ή ο φορέας που πιστοποιείται, καταχωρίζεται ή αναγνωρίζεται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που αντανακλά κοινές απαιτήσεις αεροπορίας και διαδικασίες, από ένα κράτος μέλος που έχει εφαρμόσει τις σχετικές κοινές απαιτήσεις αεροπορίας και έχει προταθεί για αμοιβαία αναγνώριση εντός του συστήματος του Συνδέσμου Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας σε σχέση με τις εν λόγω κοινές απαιτήσεις αεροπορίας.».

3)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 1:

η φράση «στις 8 Απριλίου 2012» αντικαθίσταται από τη φράση «την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού»,

η φράση «στις 8 Απριλίου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «στις 8 Απριλίου 2018.».

4)

Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 10α, 10β και 10γ:

«Άρθρο 10α

Φορείς εκπαίδευσης χειριστών

1.   Οι φορείς εκπαίδευσης χειριστών συμμορφώνονται με τους τεχνικούς κανόνες και τις διοικητικές διαδικασίες που τίθενται στα παραρτήματα VI και VII και πιστοποιούνται.

2.   Οι φορείς εκπαίδευσης χειριστών που κατέχουν πιστοποιητικά συμμορφούμενα προς τις κοινές απαιτήσεις αεροπορίας τα οποία έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από κράτος μέλος πριν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι κατέχουν πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Σε αυτήν την περίπτωση τα προνόμια των εν λόγω φορέων περιορίζονται σε εκείνα που περιλαμβάνονται στην έγκριση που έχει εκδώσει το κράτος μέλος.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, οι φορείς εκπαίδευσης χειριστών προσαρμόζουν το σύστημα διαχείρισης, καθώς και τα προγράμματα, τις διαδικασίες και τα εγχειρίδια εκπαίδευσής τους προκειμένου να συμμορφώνονται με το παράρτημα VII, το αργότερο έως τις 8 Απριλίου 2014.

3.   Οι φορείς εκπαίδευσης χειριστών που συμμορφώνονται προς τις κοινές απαιτήσεις αεροπορίας και οι οποίοι έχουν καταχωριστεί σε κράτος μέλος πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται να παρέχουν εκπαίδευση για άδεια χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών (PPL) η οποία συμμορφώνεται προς τις κοινές απαιτήσεις αεροπορίας.

4.   Τα κράτη μέλη πρέπει να αντικαταστήσουν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 με πιστοποιητικά που συμμορφώνονται προς τον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα VI το αργότερο έως τις 8 Απριλίου 2017.

Άρθρο 10β

Εκπαιδευτικές συσκευές προσομοίωσης πτήσης

1.   Οι εκπαιδευτικές συσκευές προσομοίωσης πτήσης (FSTD) που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, στις δοκιμασίες και στους ελέγχους χειριστών, με εξαίρεση τις αναπτυξιακές εκπαιδευτικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση δοκιμασιών εν πτήσει, πρέπει να συμμορφώνονται με τους τεχνικούς κανόνες και τις διοικητικές διαδικασίες που ορίζονται στα παραρτήματα VI και VII και πρέπει να αξιολογούνται.

2.   Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των FSTD που συμμορφώνονται προς τις κοινές απαιτήσεις αεροπορίας, τα οποία έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.   Τα κράτη μέλη πρέπει να αντικαταστήσουν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 με πιστοποιητικά που συμμορφώνονται προς τον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα VI το αργότερο έως τις 8 Απριλίου 2017.

Άρθρο 10γ

Αεροϊατρικά κέντρα

1.   Τα αεροϊατρικά κέντρα συμμορφώνονται με τους τεχνικούς κανόνες και τις διοικητικές διαδικασίες που ορίζονται στα παραρτήματα VI και VII και πιστοποιούνται.

2.   Οι εγκρίσεις αεροϊατρικών κέντρων συμμορφούμενες προς τις κοινές απαιτήσεις αεροπορίας που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από κράτος μέλος πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τα αεροϊατρικά κέντρα προσαρμόζουν το σύστημα διαχείρισής τους, καθώς και τα προγράμματα, τις διαδικασίες και τα εγχειρίδια εκπαίδευσής τους προκειμένου να συμμορφώνονται με το παράρτημα VII το αργότερο έως τις 8 Απριλίου 2014.

3.   Τα κράτη μέλη πρέπει να αντικαταστήσουν τις εγκρίσεις αεροϊατρικών κέντρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 με πιστοποιητικά που συμμορφώνονται προς τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα VI το αργότερο έως τις 8 Απριλίου 2017.».

5)

Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 11α, 11β και 11γ:

«Άρθρο 11α

Προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σχετικές βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας

1.   Τα μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών που εμπλέκονται στην εμπορική δραστηριότητα αεροσκαφών που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 διαθέτουν τα προσόντα και κατέχουν τη σχετική βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες και τις διοικητικές διαδικασίες που ορίζονται στα παραρτήματα V και VI.

2.   Τα μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών που, πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατέχουν βεβαίωση εκπαίδευσης ασφάλειας η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 (“EU-OPS”):

α)

θεωρείται ότι συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό εφόσον συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις εκπαίδευσης, ελέγχου και πείρας του κανονισμού EU-OPS· ή

β)

εφόσον δεν συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις εκπαίδευσης, ελέγχου και πείρας του κανονισμού EU-OPS, πριν να θεωρείται ότι συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό, θα ολοκληρώσουν όλη την απαιτούμενη εκπαίδευση και τον έλεγχο· ή

γ)

αν δεν έχουν εμπλακεί σε εμπορικές δραστηριότητες με αεροπλάνα για διάστημα άνω των 5 ετών, πριν να θεωρείται ότι συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό, θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης και θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη σχετική εξέταση, όπως απαιτείται από το παράρτημα V.

3.   Το αργότερο έως τις 8 Απριλίου 2017, οι βεβαιώσεις εκπαίδευσης ασφάλειας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό EU-OPS θα αντικατασταθούν από βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, οι οποίες θα έχουν τον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα VI.

4.   Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα μέλη πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που εμπλέκονται σε εμπορικές δραστηριότητες με ελικόπτερα:

α)

θα θεωρείται ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις αρχικής εκπαίδευσης του παραρτήματος V εφόσον συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις εκπαίδευσης, ελέγχου και πείρας των κοινών απαιτήσεων αεροπορίας για εμπορικές αερομεταφορές με ελικόπτερα· ή

β)

εφόσον δεν συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις εκπαίδευσης, ελέγχου και πείρας των κοινών απαιτήσεων αεροπορίας για εμπορικές αερομεταφορές με ελικόπτερα, πριν να θεωρείται ότι συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό, θα ολοκληρώσουν όλη τη σχετική εκπαίδευση και τον έλεγχο που απαιτούνται για τη λειτουργία σε ελικόπτερα, με εξαίρεση την αρχική εκπαίδευση· ή

γ)

αν δεν έχουν εμπλακεί σε εμπορικές δραστηριότητες με ελικόπτερα για διάστημα άνω των 5 ετών, πριν να θεωρείται ότι συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό, θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης και θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη σχετική εξέταση, όπως απαιτείται από το παράρτημα V.

5.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, το αργότερο έως τις 8 Απριλίου 2013, θα εκδοθούν βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών με τον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα VI σε όλα τα μέλη πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που εμπλέκονται σε εμπορικές δραστηριότητες με ελικόπτερα.

Άρθρο 11β

Ικανότητες επιτήρησης

1.   Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν μία ή περισσότερες οντότητες ως αρμόδια αρχή εντός του εν λόγω κράτους μέλους με τις αναγκαίες εξουσίες και ανατεθειμένες ευθύνες για την πιστοποίηση και επιτήρηση προσώπων και φορέων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του.

2.   Εάν κάποιο κράτος μέλος ορίσει περισσότερες από μία οντότητες ως αρμόδια αρχή:

α)

τα πεδία αρμοδιότητας της κάθε αρμόδιας αρχής πρέπει να καθορίζονται σαφώς ως προς τις ευθύνες και τα γεωγραφικά όρια·

β)

πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ αυτών των οντοτήτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτήρηση όλων των φορέων και των προσώπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.

3.   Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η (οι) αρμόδια(-ες) αρχή(-ές) διαθέτει(-ουν) την αναγκαία ικανότητα προκειμένου να εξασφαλίζουν την επιτήρηση όλων των προσώπων και των φορέων που καλύπτονται από το αντίστοιχο πρόγραμμα επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων επαρκών πόρων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.

4.   Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό της αρμόδιας αρχής δεν διενεργεί δραστηριότητες επιτήρησης όταν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει, άμεσα ή έμμεσα, σε σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν πρόκειται για οικογενειακά ή οικονομικά συμφέροντα.

5.   Το προσωπικό που εξουσιοδοτεί η αρμόδια αρχή για την εκτέλεση εργασιών πιστοποίησης και/ή επιτήρησης πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση για την επιτέλεση τουλάχιστον των ακόλουθων εργασιών:

α)

να εξετάζει τα σχετικά αρχεία, δεδομένα, διαδικασίες και κάθε άλλο υλικό σχετικό με την εκτέλεση των εργασιών πιστοποίησης και/ή επιτήρησης·

β)

να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από αυτά τα αρχεία, δεδομένα, διαδικασίες και άλλο υλικό·

γ)

να ζητά επιτόπου προφορικές εξηγήσεις·

δ)

να έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές εγκαταστάσεις, στους χώρους πτητικής λειτουργίας ή στα μεταφορικά μέσα·

ε)

να διενεργεί ελέγχους, διερευνήσεις, αξιολογήσεις, επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων στους χώρους στάθμευσης και των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων· και

στ)

να λαμβάνει ή να ενεργοποιεί μέτρα επιβολής του νόμου, κατά περίπτωση.

6.   Οι εργασίες της παραγράφου 5 επιτελούνται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 11γ

Μεταβατικά μέτρα

Όσον αφορά φορείς για τους οποίους, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, αρμόδια αρχή είναι ο Οργανισμός:

α)

τα κράτη μέλη πρέπει να μεταβιβάσουν στον Οργανισμό κάθε αρχείο σχετικό με την επιτήρηση των εν λόγω φορέων το αργότερο έως τις 8 Απριλίου 2013·

β)

η διαδικασία πιστοποίησης που έχει κινήσει κράτος μέλος πριν από τις 8 Απριλίου 2012 πρέπει να ολοκληρωθεί από το εν λόγω κράτος μέλος σε συντονισμό με τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός αναλαμβάνει, μετά την έκδοση του πιστοποιητικού από το εν λόγω κράτος μέλος, όλες τις ευθύνες του ως αρμόδια αρχή σχετικά με τον εν λόγω φορέα.».

6)

Στο άρθρο 12, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1β.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορεί να επιλέξουν να μην εφαρμόσουν τις διατάξεις των παραρτημάτων I έως IV έως τις 8 Απριλίου 2013·».

7)

Στο άρθρο 12 παράγραφος 7, η φράση «παραγράφους 2 έως 6» αντικαθίσταται από τη φράση «παραγράφους 1β έως 6».

8)

Προστίθενται νέα παραρτήματα V, VI και VII, το κείμενο των οποίων ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 8 Απριλίου 2012.

2.   Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορεί να επιλέξουν να μην εφαρμόσουν τις κατωτέρω διατάξεις:

α)

τις διατάξεις των παραρτημάτων V έως VII έως τις 8 Απριλίου 2013·

β)

τις διατάξεις της παραγράφου OR.GEN.200 στοιχείο α) σημείο 3 του παραρτήματος VII σε κατόχους πιστοποιητικού καταλληλότητας εκπαιδευτικής συσκευής προσομοίωσης πτήσης, οι οποίοι δεν είναι εγκεκριμένοι φορείς εκπαίδευσης και δεν κατέχουν πιστοποιητικό αερομεταφορέα έως τις 8 Απριλίου 2014·

γ)

τις διατάξεις των παραρτημάτων VI και VII σε εγκεκριμένους φορείς εκπαίδευσης και αεροϊατρικά κέντρα που συμμορφώνονται προς τις κοινές απαιτήσεις αεροπορίας έως τις 8 Απριλίου 2014·

δ)

τις διατάξεις της παραγράφου CC.GEN.030 του παραρτήματος V έως τις 8 Απριλίου 2015·

ε)

τις διατάξεις του παραρτήματος V σε μέλη πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που εμπλέκονται σε εμπορικές δραστηριότητες με ελικόπτερα έως τις 8 Απριλίου 2015·

στ)

τις διατάξεις των παραρτημάτων VI και VII σε φορείς εκπαίδευσης που παρέχουν εκπαίδευση μόνο για την άδεια χειριστή ελαφρών αεροσκαφών, την άδεια χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών, την άδεια χειριστή αερόστατων ή την άδεια χειριστή ανεμοπλάνων έως τις 8 Απριλίου 2015·

ζ)

τις διατάξεις των παραρτημάτων VI και VII σε φορείς που παρέχουν εκπαίδευση για ικανότητες δοκιμασιών εν πτήσει σύμφωνα με την παράγραφο FCL.820 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 έως τις 8 Απριλίου 2015.

3.   Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου 2, το κοινοποιεί στην Επιτροπή και τον Οργανισμό. Η σχετική κοινοποίηση περιγράφει τη διάρκεια και τους λόγους της εν λόγω παρέκκλισης καθώς και το πρόγραμμα εφαρμογής, το οποίο περιέχει τις προβλεπόμενες ενέργειες και το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 79 της 13.3.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 311 της 25.11.2011, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

[ΜΕΡΟΣ CC]

ΤΜΗΜΑ GEN

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

CC.GEN.001 Αρμόδια αρχή

Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, αρμόδια αρχή είναι η αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος, στην οποία ένα πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών.

CC.GEN.005 Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν μέρος καθορίζει τις απαιτήσεις για την έκδοση βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και τις προϋποθέσεις για την ισχύ και τη χρήση τους από τους κατόχους.

CC.GEN.015 Αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών

Η αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών θα υποβάλλεται σε μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

CC.GEN.020 Ελάχιστη ηλικία

Η ηλικία των αιτούντων βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών θα είναι τουλάχιστον 18 έτη.

CC.GEN.025 Προνόμια και προϋποθέσεις

α)

Τα προνόμια των κατόχων βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών είναι να ενεργούν ως μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών σε εμπορικές αερομεταφορές με αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

β)

Τα μέλη πληρωμάτων θαλάμου επιβατών μπορούν να ασκούν τα προνόμια που αναφέρονται στο στοιχείο α) μόνο αν:

1.

κατέχουν βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που είναι σε ισχύ, όπως ορίζεται στην παράγραφο CC.CCA.105· και

2.

συμμορφώνονται προς τις παραγράφους CC.GEN.030 και CC.TRA.225, καθώς και προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του μέρους MED.

CC.GEN.030 Έγγραφα και τήρηση αρχείου

Προκειμένου να αποδείξει τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις σύμφωνα με την παράγραφο CC.GEN.025 στοιχείο β), κάθε κάτοχος θα τηρεί και θα παρέχει, κατόπιν αιτήματος, τα αρχεία εκπαίδευσης και ελέγχου για τις αξιολογήσεις τύπου ή παραλλαγής αεροσκάφους που τον/την αφορούν, εκτός εάν ο αερομεταφορέας στον οποίον παρέχει τις υπηρεσίες του/της τηρεί τέτοια αρχεία και μπορεί να τα παράσχει άμεσα κατόπιν αιτήματος κάποιας αρχής ή του κατόχου.

ΤΜΗΜΑ CCA

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

CC.CCA.100 Έκδοση της βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών

α)

Οι βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών θα εκδίδονται μόνο σε αιτούντες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος αρχικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το παρόν μέρος.

β)

Οι βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών θα εκδίδονται:

1.

από την αρμόδια αρχή· και/ή

2.

από φορέα εγκεκριμένο προς τούτο από την αρμόδια αρχή.

CC.CCA.105 Ισχύς της βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών

Η βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών θα εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια και θα παραμένει σε ισχύ εκτός εάν:

α)

ανασταλεί ή ανακληθεί από την αρμόδια αρχή· ή

β)

ο κάτοχός της δεν έχει ασκήσει, εντός των προηγούμενων 60 μηνών, τα συναφή προνόμιά του/της σε έναν τουλάχιστο τύπο αεροσκάφους.

CC.CCA.110 Αναστολή και ανάκληση της βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών

α)

Εάν οι κάτοχοι δεν συμμορφώνονται προς το παρόν μέρος, η αρμόδια αρχή μπορεί να αναστείλει ή να ανακαλέσει τις βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που κατέχουν.

β)

Σε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης από την αρμόδια αρχή των βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που κατέχουν, οι κάτοχοι:

1.

ενημερώνονται εγγράφως για την εν λόγω απόφαση καθώς και για το δικαίωμα άσκησης προσφυγής, το οποίο διαθέτουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

2.

δεν θα ασκούν τα δικαιώματα που χορηγούνται μέσω της βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών·

3.

ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τους αερομεταφορείς στους οποίους παρέχουν τις υπηρεσίες τους· και

4.

επιστρέφουν τις βεβαιώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία που ορίζει η αρμόδια αρχή.

ΤΜΗΜΑ TRA

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

CC.TRA.215 Παροχή εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση που απαιτείται σύμφωνα με το παρόν μέρος:

α)

θα παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης ή φορείς εμπορικών αερομεταφορών εγκεκριμένους προς τούτο από την αρμόδια αρχή·

β)

θα παρέχεται από προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα για τα στοιχεία εκπαίδευσης που θα καλυφθούν· και

γ)

θα πραγματοποιείται σύμφωνα με πρόγραμμα εκπαίδευσης που τεκμηριώνεται στην έγκριση του φορέα.

CC.TRA.220 Πρόγραμμα και εξέταση αρχικής εκπαίδευσης

α)

Οι αιτούντες βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών θα ολοκληρώσουν πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης προκειμένου να εξοικειωθούν με το αεροπορικό περιβάλλον και να αποκτήσουν επαρκείς γενικές γνώσεις και τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων και την τήρηση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των επιβατών και της πτήσης κατά τη διάρκεια φυσιολογικών, μη φυσιολογικών λειτουργιών και λειτουργιών έκτακτης ανάγκης.

β)

Το πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης θα καλύπτει κατ ελάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στο προσάρτημα 1 του παρόντος μέρους. Θα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

γ)

Οι αιτούντες βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών θα υποβάλλονται σε εξέταση που καλύπτει όλα τα στοιχεία του προγράμματος εκπαίδευσης που καθορίζονται στο στοιχείο β), με εξαίρεση την εκπαίδευση στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση πληρώματος (CRM), προκειμένου να αποδείξουν ότι έχουν επιτύχει το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτείται στο στοιχείο α).

CC.TRA.225 Αξιολογήσεις τύπου ή παραλλαγής αεροσκάφους

α)

Οι κάτοχοι έγκυρης βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών θα επιχειρούν σε αεροσκάφος μόνο εάν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις του μέρους ORO.

β)

Προκειμένου να διαθέτει τα προσόντα για έναν τύπο ή παραλλαγή αεροσκάφους, ο κάτοχος:

1.

θα συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις εκπαίδευσης, ελέγχου και εγκυρότητας, καλύπτοντας σχετικά με το συγκεκριμένο αεροσκάφος:

i)

εκπαίδευση σε τύπο αεροσκάφους, μετεκπαίδευση από αερομεταφορέα και εκπαίδευση εξοικείωσης·

ii)

εκπαίδευση διαφορών·

iii)

περιοδική εκπαίδευση· και

2.

θα έχει επιχειρήσει, εντός του προηγούμενου εξαμήνου, στον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους ή θα έχει ολοκληρώσει τη σχετική επανεκπαίδευση και τον έλεγχο πριν να επιχειρήσει ξανά στον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους.

Προσάρτημα 1 του μέρους CC

Πρόγραμμα και εξέταση αρχικής εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

1.   Γενικές θεωρητικές γνώσεις περί αεροπορίας και κανονισμών πολιτικής αεροπορίας που καλύπτουν όλα τα στοιχεία που αφορούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που απαιτούνται από τα πληρώματα θαλάμου επιβατών:

1.1.

γενικές γνώσεις της σχετικής αεροπορικής ορολογίας, των θεωριών πτήσης, της κατανομής επιβατών, των περιοχών πτητικής λειτουργίας, της μετεωρολογίας και των επιπτώσεων της επιφανειακής ρύπανσης·

1.2.

κανονισμοί πολιτικής αεροπορίας σχετικοί με τα πληρώματα θαλάμου επιβατών και τον ρόλο της αρμόδιας αρχής·

1.3.

καθήκοντα και ευθύνες των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών κατά τη διάρκεια των πτητικών λειτουργιών και ανάγκη ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·

1.4.

διαρκής ικανότητα και καλή φυσική κατάσταση για να είναι κανείς μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τον χρόνο πτήσης και υπηρεσίας, περιορισμών και απαιτήσεων ανάπαυσης·

1.5.

σημασία να διασφαλίζεται ότι τα σχετικά έγγραφα και εγχειρίδια ενημερώνονται με βάση τις τροποποιήσεις που παρέχει ο αερομεταφορέας, ανάλογα με την περίπτωση·

1.6.

σημασία της εκτέλεσης των καθηκόντων του πληρώματος θαλάμου επιβατών σύμφωνα με το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας του αερομεταφορέα·

1.7.

σημασία της σύντομης ενημέρωσης του πληρώματος θαλάμου επιβατών πριν από την πτήση και παροχή των αναγκαίων πληροφοριών ασφαλείας σε συνάρτηση με τα ειδικά καθήκοντα εκάστου· και

1.8.

σημασία να προσδιορίζεται πότε τα μέλη του πληρώματος θαλάμου επιβατών έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη να προβούν σε εκκένωση και στις λοιπές διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

2.   Επικοινωνία:

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, δίνεται έμφαση στη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ του πληρώματος θαλάμου επιβατών και του πληρώματος πτήσης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών επικοινωνιών, της κοινής γλώσσας και της ορολογίας.

3.   Εισαγωγικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους ανθρώπινους παράγοντες (ΑΠ) στην αεροπορία και την ολοκληρωμένη αξιοποίηση πληρώματος (CRM)

Αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα διενεργηθεί από τουλάχιστον έναν εκπαιδευτή CRM πληρωμάτων θαλάμου επιβατών. Τα στοιχεία της εκπαίδευσης θα καλυφθούν σε βάθος και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

3.1.

Γενικά: ανθρώπινοι παράγοντες στις αεροπορικές μεταφορές, γενικές οδηγίες για τις αρχές και τους στόχους της CRM, ανθρώπινη απόδοση και περιορισμοί·

3.2.

Σχετικά με μεμονωμένα μέλη του πληρώματος θαλάμου επιβατών: αντίληψη προσωπικότητας, ανθρώπινο σφάλμα και αξιοπιστία, στάσεις και συμπεριφορές, αυτοαξιολόγηση, άγχος και διαχείριση του άγχους, κόπωση και εγρήγορση, δυνατότητα επιβολής, αντίληψη καταστάσεων, πρόσληψη και επεξεργασία πληροφοριών.

4.   Μεταχείριση επιβατών και εποπτεία θαλάμου:

4.1.

σημασία της σωστής κατανομής θέσεων σε σχέση με τη μάζα και τη ζυγοστάθμιση του αεροπλάνου, ειδικές κατηγορίες επιβατών και ανάγκη να τοποθετούνται υγιείς επιβάτες δίπλα σε εξόδους που δεν επιβλέπονται·

4.2.

κανόνες που καλύπτουν την ασφαλή εναποθήκευση των αποσκευών θαλάμου επιβατών και αντικειμένων υπηρεσίας του θαλάμου επιβατών και κίνδυνος οι εν λόγω αποσκευές να αποβούν επικίνδυνες για τους επιβάτες του θαλάμου ή άλλως πως να παρεμποδίσουν ή να καταστρέψουν τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης ή τις εξόδους·

4.3.

συμβουλές για την αναγνώριση και μεταχείριση επιβατών που έχουν καταναλώσει ή καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά ή είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών ή είναι επιθετικοί·

4.4.

προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων εντός του θαλάμου·

4.5.

καθήκοντα που θα ασκούνται στην περίπτωση αναταράξεων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης του θαλάμου· και

4.6.

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ενθάρρυνση επιβατών και τον έλεγχο πλήθους, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή εκκένωσης έκτακτης ανάγκης.

5.   Πτυχές αεροϊατρικής και πρώτες βοήθειες:

5.1.

γενικές οδηγίες για τις πτυχές αεροϊατρικής και την επιβίωση·

5.2.

φυσιολογικές επιπτώσεις της πτήσης με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεπαρκή πρόσληψη οξυγόνου και στις απαιτήσεις οξυγόνου, λειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας και βαροτραύματα·

5.3.

βασικές πρώτες βοήθειες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης:

α.

της ναυτίας κατά την πτήση·

β.

γαστρεντερικών διαταραχών·

γ.

του υπεραερισμού·

δ.

εγκαυμάτων·

ε.

τραυμάτων·

στ.

περιπτώσεων ασυνείδητου· και

ζ.

καταγμάτων και κακώσεων του μαλακού ιστού·

5.4.

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης κατά την πτήση και συναφείς πρώτες βοήθειες που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον:

α.

το άσθμα·

β.

το άγχος και τις αλλεργικές αντιδράσεις·

γ.

την καταπληξία·

δ.

τον διαβήτη·

ε.

την πνιγμονή·

στ.

τον τοκετό·

ζ.

το εγκεφαλικό επεισόδιο· και

η.

την καρδιακή προσβολή·

5.5.

χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των σετ πρώτων βοηθειών, του περιεχομένου τους και του ιατρικού εξοπλισμού επείγουσας ανάγκης·

5.6.

πρακτική εκπαίδευση καρδιοπνευμονικής ανάνηψης από κάθε μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών με χρήση ειδικά σχεδιασμένου ανδρείκελου και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος αεροσκάφους· και

5.7.

ταξιδιωτική υγεία και υγιεινή, συμπεριλαμβανομένων:

α.

της υγιεινής στο αεροσκάφος·

β.

του κινδύνου επαφής με λοιμώδεις νόσους και των μέσων για τη μείωση αυτών των κινδύνων·

γ.

της διαχείρισης των αποβλήτων ιατρικών δραστηριοτήτων·

δ.

της απολύμανσης του αεροσκάφους·

ε.

της διαχείρισης θανάτου επί του αεροσκάφους· και

στ.

της διαχείρισης αυτοσυγκέντρωσης, των φυσιολογικών επιπτώσεων της κόπωσης, της φυσιολογίας του ύπνου, του νυχθημερούς ρυθμού και των αλλαγών ζωνών ώρας.

6.   Επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τις εφαρμοστέες τεχνικές οδηγίες του ΔΟΠΑ.

7.   Γενικές πτυχές ασφάλειας στις αεροπορικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της επίγνωσης των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (ΕΚ) αριθ. 300/2008.

8.   Εκπαίδευση στη φωτιά και στον καπνό:

8.1.

δίνεται έμφαση στην ευθύνη του πληρώματος θαλάμου επιβατών να αντιμετωπίζει γρήγορα καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπου εκδηλώνεται φωτιά και καπνός και, ιδίως, στη σημασία που έχει να εντοπιστεί η πραγματική πηγή της φωτιάς·

8.2.

σημασία στην άμεση ενημέρωση του πληρώματος πτήσης, καθώς και ειδικές ενέργειες οι οποίες είναι αναγκαίες για τον συντονισμό και την παροχή βοήθειας, σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς ή καπνού·

8.3.

ανάγκη συχνού ελέγχου των σημείων που εγκυμονούν ενδεχομένως κίνδυνο πυρκαγιάς, όπου συμπεριλαμβάνονται οι τουαλέτες, καθώς και των σχετικών ανιχνευτών καπνού·

8.4.

ταξινόμηση της φωτιάς και του κατάλληλου τύπου των μέσων κατάσβεσης και των διαδικασιών που ακολουθούνται σε ειδικές καταστάσεις πυρκαγιάς

8.5.

τεχνικές χρήσης μέσων κατάσβεσης, συνέπειες της μη ορθής χρήσης, καθώς και χρήση εντός περιορισμένου χώρου, συμπεριλαμβανομένης πρακτικής εκπαίδευσης στην πυρόσβεση και στην εφαρμογή και χρήση εξοπλισμού προστασίας από καπνό που χρησιμοποιείται στην αεροπορία· και

8.6.

γενικές διαδικασίες των επί του εδάφους υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στα αεροδρόμια.

9.   Εκπαίδευση επιβίωσης:

9.1.

εκπαίδευση επιβίωσης σε εχθρικά περιβάλλοντα (π.χ. πολικό περιβάλλον, έρημος, ζούγκλα, θάλασσα)· και

9.2.

εκπαίδευση επιβίωσης στο νερό, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής και της χρήσης ατομικού εξοπλισμού επίπλευσης και της χρήσης σωσίβιων λέμβων ή συναφούς εξοπλισμού, καθώς και πραγματική εξάσκηση στο νερό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

[ΜΕΡΟΣ ARA]

ΤΜΗΜΑ GEN

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Γενικά

ARA.GEN.105   Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους και του μέρους ORA, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

Ως “αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης (AMC)” νοούνται τα μη δεσμευτικά πρότυπα που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός σχετικά με μέσα επίτευξης συμμόρφωσης προς τον βασικό κανονισμό και τους εκτελεστικούς κανόνες του.

2.

Ως “εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης” νοούνται τα μέσα που προτείνουν εναλλακτική δυνατότητα αντί κάποιου υφιστάμενου αποδεκτού μέσου συμμόρφωσης ή εκείνα που προτείνουν νέα μέσα για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, για τα οποία ο Οργανισμός δεν έχει καταρτίσει σχετικά αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης.

3.

Ως “εγκεκριμένος φορέας εκπαίδευσης (ATO)” νοείται ένας φορέας εξουσιοδοτημένος για την έκδοση ή τη συνέχιση έγκρισης για τη χορήγηση εκπαίδευσης για άδειες χειριστών και τις συναφείς ικανότητες και τα πιστοποιητικά.

4.

Ως “μοντέλο συσκευής βασικής εκπαίδευσης με όργανα (μοντέλο BITD)” νοείται ένας καθορισμένος συνδυασμός υλικού εξοπλισμού και λογισμικού, ο οποίος έχει λάβει πιστοποίηση BITD.

5.

Ως “προδιαγραφές πιστοποίησης (CS)” νοούνται τεχνικά πρότυπα εγκεκριμένα από τον Οργανισμό που υποδεικνύουν μέσα απόδειξης της συμμόρφωσης με τον βασικό κανονισμό και τους εκτελεστικούς κανόνες του και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έναν φορέα με σκοπό την πιστοποίηση.

6.

Ως “εκπαιδευτής πτήσης (FI)” νοείται ένας εκπαιδευτής που έχει το προνόμιο να παρέχει εκπαίδευση σε αεροσκάφος σύμφωνα με το μέρος FCL.

7.

Ως “προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης (FSTD)” νοείται κάθε εκπαιδευτική συσκευή, η οποία:

α)

στην περίπτωση αεροπλάνων, είναι πλήρης εξομοιωτής πτήσης (FFS), συσκευή πτητικής εκπαίδευσης (FTD), εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας (FNPT) ή συσκευή βασικής εκπαίδευσης με όργανα (BITD)·

β)

στην περίπτωση ελικοπτέρων, είναι πλήρης εξομοιωτής πτήσης (FFS), συσκευή πτητικής εκπαίδευσης (FTD) ή εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας (FNPT).

8.

Ως “πιστοποίηση FSTD” νοείται το επίπεδο τεχνικής ικανότητας μιας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, ως ορίζεται στο έγγραφο τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης.

9.

Ως “χρήστης FSTD” νοείται ο φορέας ή το πρόσωπο που αιτείται από ATO εκπαίδευση, έλεγχο ή δοκιμή με τη χρήση προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης.

10.

Ως “απαγόρευση απογείωσης” νοείται η επίσημη απαγόρευση αεροσκάφους για απογείωση και η λήψη τέτοιων μέτρων τα οποία είναι απαραίτητα για να το κρατήσουν.

11.

Ως “καθοδηγητικό υλικό (GM)” νοείται το μη δεσμευτικό υλικό που καταρτίζει ο Οργανισμός και το οποίο συμβάλλει στην ερμηνεία των απαιτήσεων ή προδιαγραφών και χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της ερμηνείας του βασικού κανονισμού, των εκτελεστικών κανόνων του και των αποδεκτών μέσων συμμόρφωσης.

12.

Ως “τμήμα ARO.RAMP” νοείται το τμήμα RAMP του παραρτήματος II του κανονισμού για τις αεροπορικές δραστηριότητες.

13.

Ως “λοιπές εκπαιδευτικές συσκευές (OTD)” νοούνται τα βοηθήματα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση χειριστών, εκτός των προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης, τα οποία παρέχουν μέσα για την εκπαίδευση όταν δεν είναι απαραίτητο πλήρες περιβάλλον θαλάμου διακυβέρνησης ή πιλοτηρίου.

14.

Ως “μέρος ARA” νοείται το παράρτημα VI του κανονισμού για τα ιπτάμενα πληρώματα της πολιτικής αεροπορίας.

15.

Ως “μέρος ORO” νοείται το παράρτημα III του κανονισμού για τις αεροπορικές δραστηριότητες.

16.

Ως “μέρος CC” νοείται το παράρτημα V του κανονισμού για τα ιπτάμενα πληρώματα της πολιτικής αεροπορίας.

17.

Ως “μέρος FCL” νοείται το παράρτημα I του κανονισμού για τα ιπτάμενα πληρώματα της πολιτικής αεροπορίας.

18.

Ως “μέρος MED” νοείται το παράρτημα IV του κανονισμού για τα ιπτάμενα πληρώματα της πολιτικής αεροπορίας.

19.

Ως “μέρος ORA” νοείται το παράρτημα VII του κανονισμού για τα ιπτάμενα πληρώματα της πολιτικής αεροπορίας.

20.

Ως “κύρια εγκατάσταση” νοείται η έδρα ή το εγγεγραμμένο γραφείο του φορέα εντός του οποίου ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

21.

Ως “οδηγός δοκιμής πιστοποίησης (QTG)” νοείται ένα έγγραφο που έχει ως στόχο να αποδείξει ότι οι επιδόσεις και ο τρόπος χειρισμού μιας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης αντιπροσωπεύουν τις επιδόσεις και τον τρόπο χειρισμού του αεροσκάφους, της τάξης αεροπλάνου ή του τύπου ελικοπτέρου που προσομοιώνεται εντός προκαθορισμένων ορίων και ότι πληρούνται όλες οι ισχύουσες απαιτήσεις. Ο QTG περιλαμβάνει τόσο τα δεδομένα του αεροσκάφους, της τάξης του αεροπλάνου ή του τύπου του ελικοπτέρου όσο και τα δεδομένα της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση της επικύρωσης.

ARA.GEN.115   Τεκμηρίωση επιτήρησης

Η αρμόδια αρχή παρέχει κάθε νομοθετική πράξη, πρότυπο, κανόνα, τεχνική έκδοση και συναφές έγγραφο στο σχετικό προσωπικό ώστε αυτό να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του.

ARA.GEN.120   Μέσα συμμόρφωσης

α)

Ο Οργανισμός καταρτίζει αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης (AMC), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του. Η συμμόρφωση προς τα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης συνεπάγεται συμμόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις των εκτελεστικών κανόνων.

β)

Μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τους εκτελεστικούς κανόνες.

γ)

Η αρμόδια αρχή θεσπίζει σύστημα προκειμένου να διαπιστώνει αν όλα τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης που χρησιμοποιούνται από την ίδια ή από φορείς και πρόσωπα που τελούν υπό την επιτήρησή της συντελούν στην επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του.

δ)

Η αρμόδια αρχή αξιολογεί όλα τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης που προτείνει κάποιος φορέας σύμφωνα με την παράγραφο ORA.GEN.120, αναλύοντας την παρεχόμενη τεκμηρίωση και, αν το κρίνει αναγκαίο, διενεργώντας επιθεώρηση του φορέα.

Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης είναι σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανόνες, προβαίνει στις εξής ενέργειες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

1.

κοινοποιεί στον αιτούντα ότι μπορεί να υλοποιηθούν τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης και, κατά περίπτωση, τροποποιεί αναλόγως την έγκριση ή το πιστοποιητικό του αιτούντος· και

2.

κοινοποιεί στον Οργανισμό το περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων όλης της σχετικής τεκμηρίωσης·

3.

ενημερώνει άλλα κράτη μέλη ότι έγιναν αποδεκτά εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης·

ε)

Όταν η ίδια η αρμόδια αρχή κάνει χρήση εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του:

1.

τα διαθέτει σε όλους τους φορείς και τα πρόσωπα που τελούν υπό την επιτήρησή της· και

2.

ενημερώνει σχετικώς τον Οργανισμό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η αρμόδια αρχή παρέχει στον Οργανισμό πλήρη περιγραφή των εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αναθεωρήσεων διαδικασιών, καθώς και αξιολόγηση από την οποία προκύπτει η συμμόρφωση προς τους εκτελεστικούς κανόνες.

ARA.GEN.125   Παροχή πληροφοριών στον Οργανισμό

α)

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον Οργανισμό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε κάθε περίπτωση αντιμετώπισης τυχόν σημαντικών προβλημάτων στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του.

β)

Η αρμόδια αρχή παρέχει στον Οργανισμό πληροφορίες σημαντικές για την ασφάλεια, οι οποίες απορρέουν από τις αναφορές περιστατικών που λαμβάνει.

ARA.GEN.135   Άμεση αντίδραση σε πρόβλημα ασφάλειας

α)

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), η αρμόδια αρχή υλοποιεί σύστημα για τη δέουσα συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια.

β)

Ο Οργανισμός υλοποιεί σύστημα για την κατάλληλη ανάλυση τυχόν συναφών πληροφοριών ασφάλειας που έχουν ληφθεί και παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τυχόν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων ή διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν, οι οποίες τους είναι απαραίτητες για την έγκαιρη αντίδραση σε κάποιο πρόβλημα ασφάλειας όπου ενέχονται προϊόντα, εξαρτήματα, εξοπλισμός, πρόσωπα ή φορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του.

γ)

Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει τις πληροφορίες των στοιχείων α) και β), εφαρμόζει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος ασφάλειας.

δ)

Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το στοιχείο γ) κοινοποιούνται αμέσως σε όλα τα πρόσωπα ή τους φορείς που πρέπει να συμμορφωθούν με αυτά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί επίσης τα εν λόγω μέτρα στον Οργανισμό και, όταν απαιτείται συνδυασμένη δράση, στα άλλα σχετικά κράτη μέλη.

ΕΝΟΤΗΤΑ II

Διαχείριση

ARA.GEN.200   Σύστημα διαχείρισης

α)

Η αρμόδια αρχή θεσπίζει και διατηρεί σύστημα διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

1.

τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες για την περιγραφή της οργάνωσης, των μέσων και των μεθόδων που διαθέτει για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του. Οι διαδικασίες πρέπει να ενημερώνονται και να λειτουργούν ως τα βασικά έγγραφα εργασίας στο πλαίσιο της εν λόγω αρμόδιας αρχής για όλες τις σχετικές δραστηριότητες·

2.

επαρκή αριθμό προσωπικού για την εκτέλεση των καθηκόντων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Το εν λόγω προσωπικό πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται, καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις και την πείρα, να έχει λάβει αρχική εκπαίδευση και να λαμβάνει περιοδική εκπαίδευση για την εξασφάλιση της διαρκούς ικανότητάς του. Θα εφαρμόζεται σύστημα σχεδιασμού της διαθεσιμότητας του προσωπικού προκειμένου να διασφαλίζεται η δέουσα ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων·

3.

επαρκείς εγκαταστάσεις και γραφεία για την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων που ανατίθενται·

4.

λειτουργία παρακολούθησης της συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης προς τις σχετικές απαιτήσεις και της επάρκειας των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου και διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων ασφάλειας. Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης περιλαμβάνει σύστημα ανατροφοδότησης των πορισμάτων της ανώτατης διοίκησης της αρμόδιας αρχής προκειμένου να διασφαλίζεται η εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών όταν είναι απαραίτητο· και

5.

ένα πρόσωπο ή μια ομάδα προσώπων, που έχει ουσιαστικά ευθύνη έναντι της ανώτατης διοίκησης της αρμόδιας αρχής για τη λειτουργία παρακολούθησης της συμμόρφωσης.

β)

Για κάθε τομέα δραστηριοτήτων, η αρμόδια αρχή διορίζει για κάθε τομέα δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διαχείρισης, ένα ή περισσότερα πρόσωπα τα οποία έχουν πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση του σχετικού καθήκοντος ή των καθηκόντων.

γ)

Η αρμόδια αρχή θεσπίζει διαδικασίες για τη συμμετοχή, με άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο αμοιβαίας ανταλλαγής όλων των αναγκαίων πληροφοριών και της βοήθειας, όπου περιλαμβάνονται επίσης όλα τα πορίσματα που προκύπτουν και οι ενέργειες παρακολούθησης που πραγματοποιούνται συνεπεία της επιτήρησης προσώπων και φορέων που ασκούν δραστηριότητες στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ή τον Οργανισμό.

δ)

Αντίγραφο των διαδικασιών που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης και των τροποποιήσεών τους παρέχεται στον Οργανισμό με σκοπό την τυποποίηση.

ARA.GEN.205   Ανάθεση δραστηριοτήτων σε ειδικευμένους φορείς

α)

Οι δραστηριότητες που αφορούν την αρχική πιστοποίηση ή τη διαρκή επιτήρηση προσώπων ή φορέων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του ανατίθενται από τα κράτη μέλη μόνο σε ειδικευμένους φορείς. Κατά την ανάθεση δραστηριοτήτων, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι διαθέτει:

1.

σύστημα για την αρχική και διαρκή αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ειδικευμένου φορέα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

Το εν λόγω σύστημα και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τεκμηριώνονται·

2.

έχει συνάψει τεκμηριωμένη συμφωνία με τον ειδικευμένο φορέα, η οποία έχει εγκριθεί από αμφότερα τα μέρη στο κατάλληλο επίπεδο της διοίκησης και ορίζει:

i)

τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται·

ii)

τις δηλώσεις, τις αναφορές και τα αρχεία που πρέπει να παρέχονται·

iii)

τις τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την πραγματοποίηση των εν λόγω δραστηριοτήτων·

iv)

τη σχετική κάλυψη ευθύνης· και

v)

την προστασία που παρέχεται στις πληροφορίες που αποκτώνται κατά την πραγματοποίηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

β)

Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων ασφάλειας που προβλέπεται από την παράγραφο ARA.GEN.200 στοιχείο α) σημείο 4 καλύπτει όλες τις δραστηριότητες πιστοποίησης ή διαρκούς επιτήρησης οι οποίες εκτελούνται για λογαριασμό της.

ARA.GEN.210   Αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης

α)

Η αρμόδια αρχή πρέπει να διαθέτει σύστημα εντοπισμού των αλλαγών που επηρεάζουν την ικανότητά της να εκτελεί τα καθήκοντα και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και στους εκτελεστικούς κανόνες του. Το εν λόγω σύστημα θα της επιτρέπει να αναλαμβάνει δράση κατά περίπτωση προκειμένου να διασφαλίζει ότι το σύστημα διαχείρισης που διαθέτει παραμένει επαρκές και αποτελεσματικό.

β)

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει το σύστημα διαχείρισης που διαθέτει ώστε αυτό να αντανακλά έγκαιρα κάθε τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση.

γ)

Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον Οργανισμό τις αλλαγές που επηρεάζουν την ικανότητά της να εκτελεί τα καθήκοντα και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και στους εκτελεστικούς κανόνες του.

ARA.GEN.220   Τήρηση αρχείων

α)

Η αρμόδια αρχή θεσπίζει σύστημα τήρησης αρχείων, το οποίο παρέχει επαρκή αποθήκευση, δυνατότητα πρόσβασης και αξιόπιστη ιχνηλασιμότητα:

1.

των τεκμηριωμένων πολιτικών και διαδικασιών του συστήματος διαχείρισης·

2.

της εκπαίδευσης, των προσόντων και της εξουσιοδότησης του προσωπικού της·

3.

της ανάθεσης δραστηριοτήτων, καλύπτοντας τα στοιχεία που απαιτούνται από την παράγραφο ARA.GEN.205 καθώς και των στοιχείων των δραστηριοτήτων που ανατίθενται·

4.

των διαδικασιών πιστοποίησης και της διαρκούς επιτήρησης πιστοποιημένων φορέων·

5.

των διαδικασιών για την έκδοση αδειών, ικανοτήτων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας προσωπικού και για τη διαρκή επιτήρηση των κατόχων των εν λόγω αδειών, ικανοτήτων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας·

6.

των διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης και για τη διαρκή επιτήρηση των προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης και των φορέων που τις λειτουργούν·

7.

της επιτήρησης προσώπων και φορέων που ασκούν δραστηριότητες στην επικράτεια ενός κράτους μέλους αλλά που επιτηρούνται ή έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ή από τον Οργανισμό, βάσει της συμφωνίας που υφίσταται μεταξύ των εν λόγω αρχών·

8.

της αξιολόγησης και της κοινοποίησης στον Οργανισμό εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης που προτείνουν φορείς, και της αξιολόγησης εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης που χρησιμοποιεί η ίδια η αρμόδια αρχή·

9.

πορισμάτων, διορθωτικών ενεργειών και της ημερομηνίας περαίωσης της κάθε υπόθεσης·

10.

των μέτρων εφαρμογής που έχουν ληφθεί·

11.

των πληροφοριών ασφάλειας και των μέτρων παρακολούθησης· και

12.

της χρήσης διατάξεων σχετικά με την ευελιξία σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

β)

Η αρμόδια αρχή τηρεί κατάλογο όλων των πιστοποιητικών φορέων, των πιστοποιητικών καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης και των αδειών, των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας προσωπικού που εκδίδονται.

γ)

Όλα τα αρχεία θα τηρούνται για την ελάχιστη χρονική περίοδο που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Απουσία σχετικής διάταξης, τα αρχεία θα τηρούνται τουλάχιστον για μία πενταετία σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΕΝΟΤΗΤΑ III

Επιτήρηση, πιστοποίηση και εφαρμογή

ARA.GEN.300   Επιτήρηση

α)

Η αρμόδια αρχή επαληθεύει:

1.

τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που ισχύουν για φορείς ή πρόσωπα πριν την έκδοση πιστοποιητικού φορέα, έγκρισης, πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης ή άδειας, πιστοποιητικού, ικανότητας, ή βεβαίωσης προσωπικού, ανάλογα με την περίπτωση·

2.

τη διαρκή συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις φορέων που έχει πιστοποιήσει, προσώπων και κατόχων πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης·

3.

την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφάλειας που θεσπίζει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο ARA.GEN.135 στοιχεία γ) και δ).

β)

Η εν λόγω επαλήθευση:

1.

υποστηρίζεται από τεκμηρίωση που προορίζεται ειδικώς για την παροχή στο προσωπικό που είναι αρμόδιο για την επιτήρηση της ασφάλειας καθοδήγησης σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του·

2.

παρέχει στα οικεία πρόσωπα και τους φορείς τα αποτελέσματα της δραστηριότητας επιτήρησης της ασφάλειας·

3.

βασίζεται σε ελέγχους και επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων επιθεωρήσεων στους χώρους στάθμευσης και αιφνίδιων επιθεωρήσεων· και

4.

παρέχει στην αρμόδια αρχή τα στοιχεία που είναι αναγκαία στην περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω δράση, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που προβλέπονται από τις παραγράφους ARA.GEN.350 και ARA.GEN.355.

γ)

Το πεδίο εφαρμογής της επιτήρησης που καθορίζεται στα στοιχεία α) και β) πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα προηγούμενων δραστηριοτήτων επιτήρησης και τις προτεραιότητες ασφάλειας.

δ)

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές ορίζονται στο τμήμα ARO.RAMP, το πεδίο εφαρμογής της επιτήρησης των δραστηριοτήτων που ασκούνται στην επικράτεια ενός κράτους μέλους από πρόσωπα και φορείς που εδρεύουν ή κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος, καθορίζεται με βάση τις προτεραιότητες ασφάλειας, καθώς και τις προηγούμενες δραστηριότητες επιτήρησης.

ε)

Αν στη δραστηριότητα ενός προσώπου ή φορέα ενέχονται περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή ο Οργανισμός, η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την επιτήρηση σύμφωνα με το στοιχείο α) μπορεί να συμφωνήσει τη διενέργεια δραστηριοτήτων επιτήρησης από την (τις) αρμόδια(-ες) αρχή(-ές) του (των) κράτους μέλους (κρατών μελών) όπου λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα ή από τον Οργανισμό. Κάθε πρόσωπο ή φορέας που υπόκειται στην εν λόγω συμφωνία ενημερώνεται για την ύπαρξη και το πεδίο εφαρμογής της.

στ)

Η αρμόδια αρχή συλλέγει και επεξεργάζεται τυχόν πληροφορίες που θεωρούνται χρήσιμες για την επιτήρηση, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων στους χώρους στάθμευσης και των αιφνίδιων επιθεωρήσεων.

ARA.GEN.305   Πρόγραμμα επιτήρησης

α)

Η αρμόδια αρχή θεσπίζει και διατηρεί πρόγραμμα επιτήρησης που καλύπτει τις δραστηριότητες επιτήρησης που απαιτούνται από την παράγραφο ARA.GEN.300 και το τμήμα ARO.RAMP.

β)

Όσον αφορά φορείς πιστοποιημένους από την αρμόδια αρχή και κατόχους πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, το πρόγραμμα επιτήρησης καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του φορέα, την περιπλοκότητα των δραστηριοτήτων του και τα αποτελέσματα προηγούμενων δραστηριοτήτων πιστοποίησης και/ή επιτήρησης, και βασίζεται στην αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων. Σε κάθε κύκλο σχεδιασμού της επιτήρησης το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1.

ελέγχους και επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων στους χώρους στάθμευσης και των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων, ανάλογα με την περίπτωση· και

2.

συναντήσεις που συγκαλούνται μεταξύ του υπόλογου διευθυντή και της αρμόδιας αρχής προκειμένου να διασφαλίζεται ότι αμφότεροι παραμένουν ενήμεροι σχετικά με σημαντικά ζητήματα.

γ)

Όσον αφορά φορείς πιστοποιημένους από την αρμόδια αρχή και κατόχους πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, εφαρμόζεται κύκλος σχεδιασμού της επιτήρησης που δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Ο κύκλος σχεδιασμού της επιτήρησης μπορεί να μειωθεί αν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει μείωση των επιδόσεων ασφάλειας του φορέα ή του κατόχου πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης.

Ο κύκλος σχεδιασμού της επιτήρησης μπορεί να παραταθεί έως το μέγιστο χρονικό διάστημα των 36 μηνών αν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 μηνών η αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι:

1.

ο φορέας έχει αποδείξει τον αποτελεσματικό εντοπισμό κινδύνων για την ασφάλεια της αεροπορίας και τη διαχείριση συναφών κινδύνων·

2.

ο φορέας αποδεικνύει διαρκώς με βάση την παράγραφο ORA.GEN.130 ότι έχει τον πλήρη έλεγχο όλων των αλλαγών·

3.

δεν έχουν εκδοθεί πορίσματα επιπέδου 1· και

4.

έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι διορθωτικές ενέργειες εντός της χρονικής περιόδου που έχει αποδεχτεί ή παρατείνει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο ARA.GEN.350 στοιχείο δ) σημείο 2.

Ο κύκλος σχεδιασμού της επιτήρησης μπορεί να παραταθεί περαιτέρω έως το μέγιστο χρονικό διάστημα των 48 μηνών αν, επιπροσθέτως των ανωτέρω, ο φορέας έχει καταρτίσει, και η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει, αποτελεσματικό σύστημα διαρκούς αναφοράς προς την αρμόδια αρχή των επιδόσεων ασφάλειας και της κανονιστικής συμμόρφωσης του ίδιου του φορέα.

δ)

Όσον αφορά πρόσωπα που κατέχουν άδεια, πιστοποιητικό, ικανότητα ή βεβαίωση που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή, το πρόγραμμα επιτήρησης περιλαμβάνει επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αιφνίδιων επιθεωρήσεων, ανάλογα με την περίπτωση.

ε)

Το πρόγραμμα επιτήρησης περιλαμβάνει αρχεία με τις ημερομηνίες προγραμματισμένης και πραγματικής διεξαγωγής των ελέγχων, των επιθεωρήσεων και των συναντήσεων.

ARA.GEN.310   Διαδικασία αρχικής πιστοποίησης — φορείς

α)

Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει αίτηση για την αρχική έκδοση πιστοποιητικού σε φορέα, επαληθεύει τη συμμόρφωση του εν λόγω φορέα προς τις ισχύουσες απαιτήσεις.

β)

Αν η αρμόδια αρχή μείνει ικανοποιημένη από το γεγονός ότι ο φορέας συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις, εκδίδει το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά σύμφωνα με τα προσαρτήματα III και V του παρόντος μέρους. Το (τα) πιστοποιητικό(-ά) εκδίδεται (εκδίδονται) με απεριόριστη διάρκεια. Τα προνόμια και το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που εγκρίνονται για τον φορέα καθορίζονται στους όρους της έγκρισης που προσαρτώνται στο πιστοποιητικό ή στα πιστοποιητικά.

γ)

Προκειμένου να μπορεί ένας φορέας να πραγματοποιεί αλλαγές χωρίς την πρότερη έγκριση της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παράγραφο ORA.GEN.130, η αρμόδια αρχή εγκρίνει τη διαδικασία που έχει υποβάλει ο φορέας και στην οποία καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής και περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης και κοινοποίησης των εν λόγω αλλαγών.

ARA.GEN.315   Διαδικασία για την έκδοση, επανεπικύρωση, ανανέωση ή αλλαγή αδειών, ικανοτήτων, πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων — πρόσωπα

α)

Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει αίτηση για την έκδοση, επανεπικύρωση, ανανέωση ή αλλαγή ατομικής άδειας, ικανότητας, πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, καθώς και κάθε δικαιολογητικό έγγραφο, επαληθεύει αν ο αιτών πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις.

β)

Αν η αρμόδια αρχή μείνει ικανοποιημένη ότι ο αιτών πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις, εκδίδει, επανεπικυρώνει, ανανεώνει ή αλλάζει την άδεια, το πιστοποιητικό, την ικανότητα ή τη βεβαίωση.

ARA.GEN.330   Αλλαγές — φορείς

α)

Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει αίτηση για αλλαγή που απαιτεί πρότερη έγκριση, επαληθεύει τη συμμόρφωση του φορέα προς τις ισχύουσες απαιτήσεις πριν εκδώσει την έγκριση.

Η αρμόδια αρχή καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο φορέας μπορεί να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της αλλαγής, εκτός αν η ίδια κρίνει ότι πρέπει να ανασταλεί το πιστοποιητικό του φορέα.

Αν η αρμόδια αρχή μείνει ικανοποιημένη από το γεγονός ότι ο φορέας συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις, εγκρίνει την αλλαγή.

β)

Με την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων εφαρμογής, όταν ο φορέας προβεί σε αλλαγές που απαιτούν πρότερη έγκριση χωρίς να έχει λάβει την έγκριση της αρχής όπως καθορίζεται στο στοιχείο α), η αρμόδια αρχή αναστέλλει, περιορίζει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό του φορέα.

γ)

Όσον αφορά αλλαγές που δεν απαιτούν πρότερη έγκριση, η αρμόδια αρχή αξιολογεί τις πληροφορίες που παρέχονται στην κοινοποίηση που έχει αποστείλει ο φορέας σύμφωνα με την παράγραφο ORA.GEN.130, προκειμένου να επαληθεύσει τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή:

1.

ενημερώνει τον φορέα σχετικά με τη μη συμμόρφωση και ζητά περαιτέρω αλλαγές· και

2.

στην περίπτωση πορισμάτων επιπέδου 1 ή επιπέδου 2, ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο ORA.GEN.350.

ARA.GEN.350   Πορίσματα και διορθωτικές ενέργειες — φορείς

α)

Για τους σκοπούς της επιτήρησης σύμφωνα με την παράγραφο ARA.GEN.300 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή πρέπει να διαθέτει σύστημα για την ανάλυση των πορισμάτων ως προς τη σπουδαιότητά τους για την ασφάλεια.

β)

Η αρμόδια αρχή εκδίδει πόρισμα επιπέδου 1 όταν εντοπίζεται σημαντική περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του, τις διαδικασίες και τα εγχειρίδια του φορέα ή προς τους όρους έγκρισης ή πιστοποιητικού, η οποία οδηγεί σε μείωση της ασφάλειας ή σε πρόκληση σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια των πτήσεων.

Τα πορίσματα επιπέδου 1 περιλαμβάνουν:

1.

άρνηση για πρόσβαση της αρμόδιας αρχής στις εγκαταστάσεις του φορέα, όπως καθορίζεται στην παράγραφο ORA.GEN.140, κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου λειτουργίας και μετά από δύο γραπτές αιτήσεις·

2.

απόκτηση ή διατήρηση της ισχύος πιστοποιητικού φορέα με παραποίηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών·

3.

στοιχεία για εσφαλμένη πρακτική ή δόλια χρήση πιστοποιητικού φορέα· και

4.

απουσία υπόλογου διευθυντή.

γ)

Η αρμόδια αρχή εκδίδει πόρισμα επιπέδου 2 όταν εντοπίζεται περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του, τις διαδικασίες και τα εγχειρίδια του φορέα ή προς τους όρους έγκρισης ή πιστοποιητικού, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της ασφάλειας ή σε πρόκληση σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια των πτήσεων.

δ)

Όταν, κατά τη διάρκεια της επιτήρησης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, εντοπιστεί πόρισμα, η αρμόδια αρχή προβαίνει, με την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων ενεργειών που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, στην έγγραφη κοινοποίηση του πορίσματος στον φορέα και ζητά την εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση της περίπτωσης ή των περιπτώσεων που εντοπίστηκαν. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει, ανάλογα με την περίπτωση, το κράτος στο οποίο είναι νηολογημένο το αεροσκάφος.

1.

Στην περίπτωση πορισμάτων επιπέδου 1, η αρμόδια αρχή προβαίνει άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για την απαγόρευση ή τον περιορισμό των δραστηριοτήτων, και, ανάλογα με την περίπτωση, προβαίνει σε ενέργειες για την ανάκληση του πιστοποιητικού ή της συγκεκριμένης έγκρισης ή για τον πλήρη ή μερικό περιορισμό ή την αναστολή της, αναλόγως της έκτασης του πορίσματος επιπέδου 1, έως ότου ο φορέας προβεί σε επιτυχείς διορθωτικές ενέργειες.

2.

Στην περίπτωση πορισμάτων επιπέδου 2, η αρμόδια αρχή:

i)

χορηγεί στον φορέα περίοδο για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών κατάλληλων για τη φύση του πορίσματος, η οποία αρχικά σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες. Κατά το πέρας της εν λόγω περιόδου και αναλόγως με τη φύση του πορίσματος η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο των 3 μηνών, αν κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικός προγραμματισμός διορθωτικών ενεργειών· και

ii)

αξιολογεί τις διορθωτικές ενέργειες και τον προγραμματισμό υλοποίησής τους που προτείνει ο φορέας και προβαίνει στην αποδοχή τους αν από την αξιολόγηση προκύψει ότι επαρκούν για την αντιμετώπιση της περίπτωσης ή των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης.

3.

Αν ένας φορέας δεν υποβάλει αποδεκτό προγραμματισμό διορθωτικών ενεργειών ή δεν προβεί σε διορθωτικές ενέργειες εντός της χρονικής περιόδου που έχει αποδεχτεί ή παρατείνει η αρμόδια αρχή, το πόρισμα μετατρέπεται σε πόρισμα επιπέδου 1 και διεξάγονται οι ενέργειες του στοιχείου δ) σημείο 1.

4.

Η αρμόδια αρχή καταγράφει όλα τα πορίσματα που έχει εκδώσει ή της έχουν κοινοποιηθεί και, ανάλογα με την περίπτωση, τα μέτρα εφαρμογής που έχει λάβει, καθώς και κάθε διορθωτική ενέργεια και την ημερομηνία περαίωσης των υποθέσεων των πορισμάτων.

ε)

Με την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων εφαρμογής, όταν η αρχή ενός κράτους μέλους η οποία ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ARA.GEN.300 στοιχείο δ) εντοπίσει περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του εκ μέρους φορέα πιστοποιημένου από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, ενημερώνει την αρμόδια αρχή και παρέχει ενδείξεις του επιπέδου του πορίσματος.

ARA.GEN.355   Πορίσματα και μέτρα εφαρμογής — πρόσωπα

α)

Αν, κατά τη διάρκεια επιτήρησης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την επιτήρηση σύμφωνα με την παράγραφο ARA.GEN.300 στοιχείο α) διαπιστώσει ενδείξεις μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις εκ μέρους προσώπου που κατέχει άδεια, πιστοποιητικό, ικανότητα ή βεβαίωση που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, τις καταγράφει και τις κοινοποιεί εγγράφως στον κάτοχο της άδειας, του πιστοποιητικού, της ικανότητας ή της βεβαίωσης.

β)

Όταν εκδοθεί το εν λόγω πόρισμα, η αρμόδια αρχή διενεργεί έρευνα. Αν το πόρισμα επιβεβαιωθεί, η αρμόδια αρχή:

1.

περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την άδεια, το πιστοποιητικό, την ικανότητα ή τη βεβαίωση, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον εντοπιστεί ζήτημα ασφάλειας· και

2.

λαμβάνει τυχόν περαιτέρω μέτρα εφαρμογής που είναι αναγκαία για την πρόληψη της συνέχισης της περίπτωσης μη συμμόρφωσης.

γ)

Ανάλογα με την περίπτωση, η αρμόδια αρχή ενημερώνει το πρόσωπο ή τον φορέα που εξέδωσε το ιατρικό πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση.

δ)

Με την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων εφαρμογής, όταν η αρχή ενός κράτους μέλους η οποία ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ARA.GEN.300 στοιχείο δ) διαπιστώσει ενδείξεις μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις εκ μέρους προσώπου που κατέχει άδεια, πιστοποιητικό, ικανότητα ή βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, ενημερώνει την εν λόγω αρμόδια αρχή.

ε)

Αν, κατά τη διάρκεια επιτήρησης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, προκύψουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις εκ μέρους προσώπου που υπόκειται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και στους εκτελεστικούς κανόνες του και δεν κατέχει άδεια, πιστοποιητικό, ικανότητα ή βεβαίωση που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό και τους εκτελεστικούς κανόνες του, η αρμόδια αρχή που εντόπισε την περίπτωση μη συμμόρφωσης λαμβάνει κάθε μέτρο εφαρμογής αναγκαίο για την πρόληψη της συνέχισης της συγκεκριμένης περίπτωσης μη συμμόρφωσης.

ΤΜΗΜΑ FCL

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΤΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Γενικά

ARA.FCL.120   Τήρηση αρχείων

Επιπροσθέτως των αρχείων που απαιτούνται στην παράγραφο ARA.GEN.220 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή πρέπει να συμπεριλάβει στο σύστημά της για την τήρηση αρχείων αποτελέσματα των εξετάσεων θεωρητικών γνώσεων και τις αξιολογήσεων των επιδεξιοτήτων των χειριστών.

ΕΝΟΤΗΤΑ II

Άδειες, ικανότητες και πιστοποιητικά

ARA.FCL.200   Διαδικασίες για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση άδειας, ικανότητας ή πιστοποιητικού

α)

Έκδοση αδειών και ικανοτήτων. Η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια χειριστή και συναφών ικανοτήτων χρησιμοποιώντας το έντυπο του προσαρτήματος I αυτού του μέρους.

β)

Έκδοση πιστοποιητικών εκπαιδευτή και εξεταστή. Η αρμόδια αρχή εκδίδει πιστοποιητικό εκπαιδευτή ή εξεταστή:

1.

ως καταχώριση των σχετικών προνομίων στην άδεια χειριστή σύμφωνα με το προσάρτημα I του παρόντος μέρους· ή

2.

ως χωριστό έγγραφο, με τη μορφή και τον τρόπο που υποδεικνύει η αρμόδια αρχή.

γ)

Καταχώριση άδειας από εξεταστές. Η αρμόδια αρχή, πριν χορηγήσει ειδική εξουσιοδότηση σε ορισμένους εξεταστές ώστε να επανεπικυρώνουν ή να ανανεώνουν ικανότητες ή πιστοποιητικά, θεσπίζει κατάλληλες διαδικασίες.

ARA.FCL.205   Παρακολούθηση εξεταστών

α)

Η αρμόδια αρχή καταρτίζει πρόγραμμα επιτήρησης για την παρακολούθηση της διαγωγής και των επιδόσεων των εξεταστών λαμβάνοντας υπόψη:

1.

τον αριθμό εξεταστών που έχει πιστοποιήσει· και

2.

τον αριθμό εξεταστών που έχουν πιστοποιηθεί από άλλες αρμόδιες αρχές, οι οποίοι ασκούν τα προνόμιά τους εντός της επικράτειας όπου η αρμόδια αρχή διενεργεί επιτήρηση.

β)

Η αρμόδια αρχή τηρεί κατάλογο με τους εξεταστές που έχει πιστοποιήσει και τους εξεταστές που έχουν πιστοποιήσει άλλες αρμόδιες αρχές, οι οποίοι ασκούν τα προνόμιά τους στην επικράτειά της και τους οποίους η αρμόδια αρχή έχει ενημερώσει σύμφωνα με την παράγραφο FCL.1015 στοιχείο γ) σημείο 2. Ο κατάλογος αναφέρει τα προνόμια των εξεταστών, δημοσιεύεται και τηρείται ενημερωμένος από την αρμόδια αρχή.

γ)

Η αρμόδια αρχή θεσπίζει διαδικασίες για τον διορισμό εξεταστών οι οποίοι διενεργούν δοκιμές επιδεξιότητας.

ARA.FCL.210   Πληροφορίες για τους εξεταστές

Η αρμόδια αρχή μπορεί να παράσχει στους εξεταστές που έχει πιστοποιήσει και στους εξεταστές που έχουν πιστοποιήσει άλλες αρμόδιες αρχές, οι οποίοι ασκούν τα προνόμιά τους στην επικράτειά τους, κριτήρια ασφάλειας τα οποία πρέπει να πληρούνται όταν οι δοκιμές επιδεξιότητας και οι περιοδικοί έλεγχοι ικανοτήτων διεξάγονται σε αεροσκάφος.

ARA.FCL.215   Περίοδος ισχύος

α)

Κατά την έκδοση ή ανανέωση ικανότητας ή πιστοποιητικού, η αρμόδια αρχή ή, στην περίπτωση ανανέωσης, εξεταστής που έχει εξουσιοδοτήσει ειδικώς η αρμόδια αρχή, παρατείνει την περίοδο ισχύος έως τα τέλη του σχετικού μήνα.

β)

Κατά την επανεπικύρωση ικανότητας, πιστοποιητικού εκπαιδευτή ή εξεταστή, η αρμόδια αρχή ή εξεταστής που η τελευταία έχει εξουσιοδοτήσει ειδικώς παρατείνει την περίοδο ισχύος της ικανότητας ή του πιστοποιητικού έως τα τέλη του σχετικού μήνα.

γ)

Η αρμόδια αρχή ή εξεταστής ειδικώς εξουσιοδοτημένος για αυτό τον σκοπό από αυτήν καταχωρίζει την ημερομηνία λήξης στην άδεια ή το πιστοποιητικό.

δ)

Η αρμόδια αρχή μπορεί να θεσπίσει διαδικασίες ώστε να επιτρέπει την άσκηση προνομίων από τον κάτοχο της άδειας ή του πιστοποιητικού για μέγιστη περίοδο 8 εβδομάδων έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της σχετικής εξέτασης ή των εξετάσεων, ενώ εκκρεμεί η καταχώριση στην άδεια ή το πιστοποιητικό.

ARA.FCL.220   Διαδικασία για την επανέκδοση άδειας χειριστή

α)

Η αρμόδια αρχή επανεκδίδει μια άδεια όταν αυτό απαιτείται για διοικητικούς λόγους και:

1.

έπειτα από την αρχική έκδοση ικανότητας· ή

2.

όταν η παράγραφος XII της άδειας που καθορίζεται στο προσάρτημα I του παρόντος μέρους έχει συμπληρωθεί και δεν υπάρχει επιπλέον χώρος.

β)

Στο νέο έγγραφο άδειας μεταφέρονται μόνο έγκυρες ικανότητες και πιστοποιητικά.

ARA.FCL.250   Περιορισμός, αναστολή ή ανάκληση αδειών, ικανοτήτων και πιστοποιητικών

α)

Η αρμόδια αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί, ανάλογα με την περίπτωση, άδεια χειριστή και τις συναφείς ικανότητες ή τα πιστοποιητικά σύμφωνα με την παράγραφο ARA.GEN.355 στις εξής ενδεικτικές περιπτώσεις:

1.

απόκτηση της άδειας, της ικανότητας ή του πιστοποιητικού χειριστή με παραποίηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών·

2.

παραποίηση των αρχείων του μητρώου και της άδειας ή του πιστοποιητικού·

3.

παύση της συμμόρφωσης του κατόχου της άδειας προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του μέρους FCL·

4.

άσκηση των προνομίων άδειας, ικανότητας ή πιστοποιητικού υπό τη δυσμενή επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών·

5.

μη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις πτητικής λειτουργίας·

6.

ύπαρξη στοιχείων για εσφαλμένη πρακτική ή δόλια χρήση του πιστοποιητικού· ή

7.

μη αποδεκτές επιδόσεις σε οποιαδήποτε φάση της άσκησης των καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων εξεταστή.

β)

Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να περιορίσει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει μια άδεια, μια ικανότητα ή ένα πιστοποιητικό κατόπιν έγγραφου αιτήματος του κατόχου της άδειας ή του πιστοποιητικού.

γ)

Όλες οι δοκιμές επιδεξιότητας, οι περιοδικοί έλεγχοι ικανοτήτων ή οι αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της αναστολής ή έπειτα από την ανάκληση πιστοποιητικού εξεταστή στερούνται ισχύος.

ΕΝΟΤΗΤΑ III

Εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων

ARA.FCL.300   Διαδικασίες εξέτασης

α)

Η αρμόδια αρχή προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις και θεσπίζει τις αναγκαίες διαδικασίες ώστε να επιτρέπει στους αιτούντες να υποβάλλονται σε εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις του μέρους FCL.

β)

Στην περίπτωση της άδειας ATPL, της άδειας MPL, της άδειας χειριστή εμπορικών πτήσεων (CPL), και των ικανοτήτων οργάνων, οι εν λόγω διαδικασίες συμμορφώνονται προς όλα από τα ακόλουθα:

1.

Οι εξετάσεις διεξάγονται γραπτώς ή με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

2.

Οι ερωτήσεις της εξέτασης επιλέγονται από την αρμόδια αρχή μέσα από την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα ερωτήσεων (ΕΚΤΕ), σύμφωνα με κοινή μέθοδο βάσει της οποίας είναι δυνατή η κάλυψη ολόκληρου του αναλυτικού προγράμματος για κάθε αντικείμενο. Η ΕΚΤΕ είναι μια βάση δεδομένων ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών που τηρεί ο Οργανισμός.

3.

Η εξέταση στις επικοινωνίες μπορεί να διεξάγεται χωριστά από τις εξετάσεις άλλων αντικειμένων. Οι αιτούντες που στο παρελθόν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση επικοινωνιών κανόνων πτήσης εξ όψεως (VFR) ή την εξέταση επικοινωνιών κανόνων πτήσης με όργανα (IFR) ή και τις δύο δεν επανεξετάζονται στις σχετικές ενότητες.

γ)

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τους αιτούντες σχετικά με τις γλώσσες που είναι διαθέσιμες για τις εξετάσεις.

δ)

Η αρμόδια αρχή θεσπίζει κατάλληλες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζεται η αρτιότητα των εξετάσεων.

ε)

Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο αιτών δεν συμμορφώνεται προς τις διαδικασίες της εξέτασης κατά τη διάρκειά της, αυτό χρησιμοποιείται ως λόγος για την αποτυχία του αιτούντος είτε στην εξέταση ενός αντικειμένου είτε σε ολόκληρη την εξέταση.

στ)

Η αρμόδια αρχή απαγορεύει σε αιτούντες που αποδείχθηκε ότι αντέγραψαν να λάβουν μέρος σε μετέπειτα εξετάσεις για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία της εξέτασης στην οποία συνελήφθησαν να αντιγράφουν.

ΤΜΗΜΑ CC

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών

ARA.CC.100   Διαδικασία για τις βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών

α)

Η αρμόδια αρχή θεσπίζει διαδικασίες για την έκδοση και την τήρηση αρχείων, και για την επιτήρηση βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών σύμφωνα με τις παραγράφους ARA.GEN.315, ARA.GEN.220 και ARA.GEN.300.

β)

Οι βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας εκδίδονται με τη μορφή και βάσει των προδιαγραφών που ορίζονται στο προσάρτημα II αυτού του μέρους:

είτε

1.

από την αρμόδια αρχή·

και/ή, εάν αποφασιστεί αυτό από το κράτος μέλος

2.

από φορέα εγκεκριμένο προς τούτο από την αρμόδια αρχή.

γ)

Η αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί:

1.

την υπηρεσία (τις υπηρεσίες) που εκδίδουν βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών στην επικράτειά τους· και

2.

εάν υπάρχουν φορείς με τέτοια έγκριση, τον κατάλογο των φορέων αυτών.

ARA.CC.105   Αναστολή ή ανάκληση βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών

Η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο ARA.GEN.355, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή ανάκλησης βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών τουλάχιστον στις εξής περιπτώσεις:

α)

μη συμμόρφωση προς το μέρος CC ή προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του μέρους ORO και του μέρους CAT, όπου έχει εντοπιστεί ζήτημα ασφάλειας·

β)

απόκτηση ή διατήρηση της ισχύος βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών με παραποίηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών·

γ)

άσκηση των προνομίων βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών υπό τη δυσμενή επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών· και

δ)

ύπαρξη στοιχείων για εσφαλμένη πρακτική ή δόλια χρήση της βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών.

ΕΝΟΤΗΤΑ II

Φορείς που παρέχουν εκπαίδευση πληρωμάτων θαλάμου επιβατών ή εκδίδουν βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών

ARA.CC.200   Έγκριση οργανισμών που παρέχουν εκπαίδευση πληρωμάτων θαλάμου επιβατών ή εκδίδουν βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών

α)

Πριν την έκδοση έγκρισης σε φορέα εκπαίδευσης ή φορέα εμπορικών αερομεταφορών για την παροχή εκπαίδευσης πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, η αρμόδια αρχή επαληθεύει ότι:

1.

η διεξαγωγή, τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχετικά προγράμματα των κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων που παρέχει ο φορέας συμμορφώνονται προς τις σχετικές απαιτήσεις του μέρους CC·

2.

οι εκπαιδευτικές συσκευές που χρησιμοποιεί ο φορέας αντιπροσωπεύουν ρεαλιστικά το περιβάλλον του θαλάμου επιβατών του τύπου ή των τύπων των αεροσκαφών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που θα λειτουργεί το πλήρωμα θαλάμου επιβατών· και

3.

οι εκπαιδευτές που παρέχουν την εκπαίδευση διαθέτουν την κατάλληλη πείρα και τα προσόντα για το αντικείμενο που καλύπτει η εκπαίδευση.

β)

Αν σε ένα κράτος μέλος μπορούν να εγκρίνονται φορείς ώστε να εκδίδουν βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, η αρμόδια αρχή χορηγεί τις εν λόγω εγκρίσεις μόνο σε φορείς που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του στοιχείου α). Πριν τη χορήγηση της εν λόγω έγκρισης, η αρμόδια αρχή:

1.

εξετάζει την ικανότητα και την υπευθυνότητα του φορέα να εκτελεί τα σχετικά καθήκοντα·

2.

διασφαλίζει ότι ο φορέας διαθέτει τεκμηριωμένες διαδικασίες για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων της διενέργειας της εξέτασης ή των εξετάσεων από προσωπικό που διαθέτει τα προσόντα για αυτό τον σκοπό και δεν εμπλέκεται σε σύγκρουση και της έκδοσης βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών σύμφωνα με την παράγραφο ARA.GEN.315 και την παράγραφο ARA.CC.100 στοιχείο β)· και

3.

απαιτεί από τον φορέα την παροχή πληροφοριών και τεκμηρίωσης σχετικά με τις βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που εκδίδει και τους κατόχους τους, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να μπορεί η αρμόδια αρχή να εκτελεί τα καθήκοντα τήρησης αρχείων, επιτήρησης και εφαρμογής.

ΤΜΗΜΑ ATO

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ATO)

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Γενικά

ARA.ATO.105   Πρόγραμμα επιτήρησης

Το πρόγραμμα επιτήρησης των ATO περιλαμβάνει την παρακολούθηση των προτύπων των κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας εκπαιδευτικών πτήσεων με εκπαιδευόμενους, αν αυτό είναι κατάλληλο για τα χρησιμοποιούμενα αεροσκάφη.

ARA.ATO.120   Τήρηση αρχείων

Επιπλέον των αρχείων που απαιτούνται από την παράγραφο ARA.GEN.220, η αρμόδια αρχή πρέπει να συμπεριλάβει στο σύστημα που διαθέτει για την τήρηση αρχείων στοιχεία των κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων που παρέχει ο ATO και, ανάλογα με την περίπτωση, αρχεία σχετικά με τις προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται κατά την εκπαίδευση.

ΤΜΗΜΑ FSTD

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (FSTD)

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Γενικά

ARA.FSTD.100   Διαδικασία αρχικής αξιολόγησης

α)

Μόλις λάβει αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, η αρμόδια αρχή:

1.

αξιολογεί την προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης που υποβλήθηκε για αρχική αξιολόγηση ή αναβάθμιση σε σχέση με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης·

2.

αξιολογεί την προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης ως προς τους τομείς που είναι ουσιώδεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπαίδευσης, δοκιμής και ελέγχου, ανάλογα με την περίπτωση, των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών·

3.

διενεργεί αντικειμενικές και υποκειμενικές δοκιμές καθώς και δοκιμές λειτουργιών σύμφωνα με τη βάση πιστοποίησης και εξετάζει τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών προκειμένου να καθορίσει τον οδηγό δοκιμής πιστοποίησης (QTG)· και

4.

επαληθεύει αν ο φορέας που εκμεταλλεύεται την προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για την αρχική αξιολόγηση συσκευών βασικής εκπαίδευσης με όργανα (BITD).

β)

Η αρμόδια αρχή εγκρίνει τον οδηγό δοκιμής πιστοποίησης μόνο έπειτα από την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης και εφόσον έχουν αντιμετωπιστεί όλες οι διαφορές στον οδηγό δοκιμής πιστοποίησης προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής. Ο οδηγός δοκιμής πιστοποίησης που προκύπτει από τη διαδικασία αρχικής αξιολόγησης είναι ο κύριος οδηγός δοκιμής πιστοποίησης (MQTG), ο οποίος αποτελεί τη βάση για την πιστοποίηση και για μεταγενέστερες επαναξιολογήσεις της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης.

γ)

Βάση πιστοποίησης και ειδικές προϋποθέσεις.

1.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να ορίσει ειδικές προϋποθέσεις για τη βάση πιστοποίησης προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης όταν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου ORA.FSTD.210 στοιχείο α) και όταν αποδεικνύεται ότι οι ειδικές προϋποθέσεις διασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο με εκείνο που καθορίζεται στην ισχύουσα προδιαγραφή πιστοποίησης.

2.

Όταν η αρμόδια αρχή, αν είναι διαφορετική από τον Οργανισμό, έχει καθορίσει ειδικές προϋποθέσεις για τη βάση πιστοποίησης προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, ενημερώνει σχετικώς τον Οργανισμό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η κοινοποίηση συνοδεύεται από πλήρη περιγραφή των ειδικών προϋποθέσεων που τίθενται καθώς και από εκτίμηση της ασφάλειας που αποδεικνύει ότι επιτυγχάνεται επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο με εκείνο που καθορίζεται στην ισχύουσα προδιαγραφή πιστοποίησης.

ARA.FSTD.110   Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης

α)

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης και αποδείξει ο αιτών ότι η εν λόγω συσκευή συμμορφώνεται προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο ORA.FSTD.210 και ότι ο φορέας που την εκμεταλλεύεται πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις για τη διατήρηση της πιστοποίησης της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την παράγραφο ORA.FSTD.100, η αρμόδια αρχή εκδίδει το πιστοποιητικό καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης για απεριόριστη διάρκεια, χρησιμοποιώντας το έντυπο που ορίζεται στο προσάρτημα IV του παρόντος μέρους.

ARA.FSTD.115   Προσωρινή πιστοποίηση προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης

α)

Στην περίπτωση εισαγωγής νέων προγραμμάτων αεροσκαφών, αν δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που καθορίζει αυτό το τμήμα για την πιστοποίηση προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης, η αρμόδια αρχή μπορεί να εκδώσει προσωρινό επίπεδο πιστοποίησης προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης.

β)

Στην περίπτωση πλήρων εξομοιωτών πτήσης (FFS) χορηγείται προσωρινό επίπεδο πιστοποίησης μόνο για τα επίπεδα A, B ή C.

γ)

Αυτό το προσωρινό επίπεδο πιστοποίησης ισχύει μέχρι τη στιγμή που μπορεί να εκδοθεί οριστικό επίπεδο πιστοποίησης, και σε κάθε περίπτωση η ισχύς του δεν υπερβαίνει την τριετία.

ARA.FSTD.120   Συνέχιση πιστοποίησης προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης

α)

Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί συνεχώς τον φορέα που εκμεταλλεύεται την προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης ώστε να επαληθεύσει ότι:

1.

η πλήρης σειρά των δοκιμών στον κύριο οδηγό δοκιμής πιστοποίησης επαναλαμβάνεται σταδιακά ανά δωδεκάμηνο·

2.

τα αποτελέσματα των επαναξιολογήσεων εξακολουθούν να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης, φέρουν ημερομηνία και τηρούνται· και

3.

εφαρμόζεται σύστημα ελέγχου διαμόρφωσης ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ακεραιότητα του υλικού εξοπλισμού και του λογισμικού της πιστοποιημένης προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης.

β)

Η αρμόδια αρχή διενεργεί επαναξιολογήσεις των προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που παρατίθενται λεπτομερώς στην παράγραφο ARA.FSTD.100. Οι εν λόγω αξιολογήσεις πραγματοποιούνται:

1.

ετησίως, στην περίπτωση πλήρους εξομοιωτή πτήσης (FFS), συσκευής πτητικής εκπαίδευσης (FTD) ή εκπαιδευτικής συσκευής διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας (FNPT)· η έναρξη κάθε επαναλαμβανόμενου δωδεκάμηνου είναι η ημερομηνία της αρχικής πιστοποίησης. Η επαναξιολόγηση της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης πραγματοποιείται εντός 60 ημερών πριν το πέρας του δωδεκάμηνου επαναξιολόγησης·

2.

κάθε τριετία, στην περίπτωση βασικών συσκευών εκπαίδευσης σε όργανα.

ARA.FSTD.130   Αλλαγές

α)

Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει αίτηση για τυχόν αλλαγές στο πιστοποιητικό καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, συμμορφώνεται προς τα σχετικά στοιχεία των απαιτήσεων για τη διαδικασία αρχικής αξιολόγησης όπως περιγράφονται στην παράγραφο ARA.FSTD.100 στοιχεία α) και β).

β)

Η αρμόδια αρχή μπορεί να ολοκληρώσει ειδική αξιολόγηση έπειτα από αλλαγές μείζονος σημασίας ή όταν οι επιδόσεις μιας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης φαίνεται να μη βρίσκονται στο επίπεδο της αρχικής πιστοποίησής της.

γ)

Η αρμόδια αρχή διενεργεί πάντα ειδική αξιολόγηση πριν τη χορήγηση πιστοποίησης υψηλότερου επιπέδου σε προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης.

ARA.FSTD.135   Πορίσματα και διορθωτικές ενέργειες — Πιστοποιητικό καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης

Η αρμόδια αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί, ανάλογα με την περίπτωση, πιστοποιητικό καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την παράγραφο ARA.GEN.350 στις εξής ενδεικτικές περιπτώσεις:

α)

απόκτηση πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης με παραποίηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών·

β)

αδυναμία του φορέα εκμετάλλευσης της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης να αποδείξει ότι η συγκεκριμένη συσκευή είναι σύμφωνη με τη βάση της πιστοποίησής της· ή

γ)

μη συνέχιση της συμμόρφωσης του φορέα εκμετάλλευσης της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του μέρους ORA.

ARA.FSTD.140   Τήρηση αρχείων

Επιπροσθέτως των αρχείων που απαιτούνται στην παράγραφο ARA.GEN.220, η αρμόδια αρχή τηρεί και ενημερώνει κατάλογο με τις πιστοποιημένες προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης υπό την επίβλεψή της, καθώς και πρόγραμμα με τις ημερομηνίες προγραμματισμένης και πραγματικής διεξαγωγής των αξιολογήσεων.

TMHMA AeMC

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (AeMC)

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Γενικά

ARA.AeMC.110   Διαδικασία αρχικής πιστοποίησης

Η διαδικασία πιστοποίησης ενός AeMC ακολουθεί τις διατάξεις της παραγράφου ARA.GEN.310.

ARA.AeMC.150   Πορίσματα και διορθωτικές ενέργειες — AeMC

Με την επιφύλαξη της παραγράφου ARA.GEN.350, τα πορίσματα επιπέδου 1 περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:

α)

παράλειψη διορισμού επικεφαλής του AeMC·

β)

παράλειψη διασφάλισης του απορρήτου των αεροϊατρικών αρχείων· και

γ)

παράλειψη παροχής στην αρμόδια αρχή ιατρικών και στατιστικών στοιχείων για τον σκοπό της επιτήρησης.

ΤΜΗΜΑ MED

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Γενικά

ARA.MED.120   Ιατρικοί αξιολογητές

Η αρμόδια αρχή διορίζει έναν ή περισσότερους ιατρικούς αξιολογητές για την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα. Οι ιατρικοί αξιολογητές πρέπει να διαθέτουν άδεια και προσόντα ιατρικής καθώς και:

α)

τουλάχιστον πενταετή μεταπτυχιακή προϋπηρεσία στην ιατρική·

β)

ειδικές γνώσεις και πείρα στην αεροϊατρική· και

γ)

ειδική κατάρτιση στην ιατρική πιστοποίηση.

ARA.MED.125   Παραπομπή στην αρχή αδειοδότησης

Όταν ένα AeMC ή ένας αεροϊατρικός εξεταστής (AME) παραπέμπει την απόφαση σχετικά με τη φυσική κατάσταση του αιτούντος στην αρχή αδειοδότησης:

α)

ο ιατρικός αξιολογητής ή το ιατρικό προσωπικό που έχει διοριστεί από την αρμόδια αρχή αξιολογεί τα σχετικά ιατρικά έγγραφα και ζητά περαιτέρω ιατρικά έγγραφα, εξετάσεις και δοκιμές, αν απαιτείται· και

β)

ο ιατρικός αξιολογητής κρίνει τη φυσική κατάσταση του αιτούντος για την έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού με έναν ή περισσότερους περιορισμούς, ανάλογα με την περίπτωση.

ARA.MED.130   Μορφή ιατρικού πιστοποιητικού

Η μορφή του ιατρικού πιστοποιητικού πρέπει να είναι σύμφωνη με το προσάρτημα VI του παρόντος μέρους.

ARA.MED.135   Αεροϊατρικά έντυπα

Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί έντυπα για:

α)

την αίτηση χορήγησης ιατρικού πιστοποιητικού·

β)

την έκθεση εξέτασης για αιτούντες κατηγορίας 1 και 2· και

γ)

την έκθεση εξέτασης για αιτούντες άδειας χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL).

ARA.MED.145   Κοινοποίηση GMP προς την αρμόδια αρχή

Η αρμόδια αρχή θεσπίζει, κατά περίπτωση, διαδικασία κοινοποίησης για ιατρούς γενικής ιατρικής (GMP) προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι GMP γνωρίζουν τις ιατρικές απαιτήσεις της παραγράφου MED.B.095.

ARA.MED.150   Τήρηση αρχείων

α)

Επιπροσθέτως των αρχείων που απαιτούνται στην παράγραφο ARA.GEN.220, η αρμόδια αρχή συμπεριλαμβάνει στο σύστημά της για την τήρηση αρχείων στοιχεία σχετικά με τις εξετάσεις και αξιολογήσεις αεροϊατρικής που υποβάλλουν AME, AeMC ή GMP.

β)

Όλα τα αεροϊατρικά αρχεία των κατόχων άδειας τηρούνται για ελάχιστη περίοδο 10 ετών από τη λήξη του τελευταίου ιατρικού πιστοποιητικού τους.

γ)

Για τον σκοπό των αεροϊατρικών αξιολογήσεων και της σχετικής τυποποίησης, τα αεροϊατρικά αρχεία διατίθενται έπειτα από την έγγραφη συναίνεση του αιτούντος/κατόχου άδειας και προς:

1.

AeMC, AME ή GMP για λόγους ολοκλήρωσης αεροϊατρικής αξιολόγησης·

2.

συμβούλιο ιατρικής εξέτασης που μπορεί να συστήσει η αρμόδια αρχή για τη δευτεροβάθμια εξέταση οριακών περιπτώσεων·

3.

σχετικούς ειδικούς ιατρούς για λόγους ολοκλήρωσης αεροϊατρικής αξιολόγησης·

4.

ιατρικό αξιολογητή της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους για λόγους κοινής επιτήρησης·

5.

τον σχετικό αιτούντα/κάτοχο άδειας κατόπιν έγγραφης αίτησής του·

6.

τον Οργανισμό, έπειτα από την απόκρυψη της ταυτότητας του αιτούντος/κατόχου άδειας, για λόγους τυποποίησης.

δ)

Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαθέτει αεροϊατρικά αρχεία για άλλους σκοπούς πέραν εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο γ) σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, όπως αυτή υλοποιείται με βάση την εθνική νομοθεσία.

ε)

Η αρμόδια αρχή τηρεί καταλόγους:

1.

όλων των AME που κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εκδοθέν από την εν λόγω αρχή· και

2.

κατά περίπτωση, όλων των GMP που ενεργούν ως AME στην επικράτειά τους.

Οι κατάλογοι αυτοί κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και στον Οργανισμό κατόπιν αιτήσεώς τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ II

Αεροϊατρικοί εξεταστές (AME)

AR.MED.200   Διαδικασία για την έκδοση, επανεπικύρωση, ανανέωση ή αλλαγή πιστοποιητικού AME

α)

Η διαδικασία πιστοποίησης ενός AME ακολουθεί τις διατάξεις της παραγράφου ARA.GEN.315. Πριν την έκδοση του πιστοποιητικού, η αρμόδια αρχή πρέπει να διαθέτει ενδείξεις ότι το ιατρείο του AME είναι πλήρως εξοπλισμένο ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια αεροϊατρικών εξετάσεων εντός του πεδίου εφαρμογής του πιστοποιητικού AME τη χορήγηση του οποίου αιτείται ο αεροϊατρικός εξεταστής.

β)

Αν η αρμόδια αρχή μείνει ικανοποιημένη ότι ο AME συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις, εκδίδει, επανεπικυρώνει, ανανεώνει ή αλλάζει το πιστοποιητικό AME για μια τριετία, χρησιμοποιώντας το έντυπο που ορίζεται στο προσάρτημα VII του παρόντος μέρους.

ARA.MED.240   Ιατροί γενικής ιατρικής (GMP) που ενεργούν ως AME

Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους ενημερώνει τον Οργανισμό και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών αν είναι δυνατή η διενέργεια στην επικράτειά της αεροϊατρικών εξετάσεων για την άδεια LAPL από GMP.

ARA.MED.245   Συνεχιζόμενη επιτήρηση AME και GMP

Κατά την κατάρτιση του προγράμματος συνεχιζόμενης επιτήρησης που αναφέρεται στην παράγραφο ARA.GEN.305, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των AME και των GMP που ασκούν τα προνόμιά τους στην επικράτεια όπου η αρμόδια αρχή ασκεί επιτήρηση.

ARA.MED.250   Περιορισμός, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικού AME

α)

Η αρμόδια αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί ένα πιστοποιητικό AME σε περίπτωση:

1.

μη περαιτέρω συμμόρφωσης του AME προς τις ισχύουσες απαιτήσεις·

2.

μη ικανοποίησης των κριτηρίων για πιστοποίηση ή συνεχιζόμενη πιστοποίηση·

3.

ελλιπούς τήρησης αεροϊατρικών αρχείων ή υποβολής εσφαλμένων δεδομένων ή πληροφοριών·

4.

παραποίησης ιατρικών αρχείων, πιστοποιητικών ή τεκμηρίωσης·

5.

απόκρυψης γεγονότων που αφορούν αίτηση για τη χορήγηση ιατρικού πιστοποιητικού ή κάτοχο ιατρικού πιστοποιητικού ή σε περίπτωση ψευδών ή δόλιων δηλώσεων προς την αρμόδια αρχή·

6.

μη λήψης των διορθωτικών μέτρων που υπαγορεύουν τα πορίσματα του ελέγχου στο ιατρείο του ΑΜΕ· και

7.

αιτήσεως του πιστοποιημένου AME.

β)

Το πιστοποιητικό ενός AME ανακαλείται αυτομάτως σε περίπτωση:

1.

ανάκλησης της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος· ή

2.

διαγραφής από το μητρώο ιατρών.

ARA.MED.255   Μέτρα εφαρμογής

Αν, κατά τη διάρκεια επιτήρησης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, προκύψουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης ενός AeMC, AME ή GMP, η αρχή αδειοδότησης εφαρμόζει διαδικασία εξέτασης των ιατρικών πιστοποιητικών που έχει εκδώσει το AeMC, ο AME ή ο GMP και μπορεί να παύσει την ισχύ τους αν αυτό απαιτείται προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πτήσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ III

Ιατρική πιστοποίηση

ARA.MED.315   Εξέταση εκθέσεων εξέτασης

Η αρχή αδειοδότησης εφαρμόζει διαδικασία προκειμένου να:

α)

εξετάζει τις εκθέσεις εξέτασης και αξιολόγησης που λαμβάνει από AeMC, AME και GMP και τους ενημερώνει για τυχόν ανακολουθίες ή σφάλματα στη διαδικασία αξιολόγησης και

β)

συνδράμει τους AME και τα AeMC, κατόπιν αιτήσεώς τους, στη λήψη απόφασης σε αμφισβητούμενες υποθέσεις σχετικά με τη φυσική κατάσταση αιτούντος από άποψη αεροϊατρικής καταλληλότητας.

ARA.MED.325   Διαδικασία δευτεροβάθμιας εξέτασης

Η αρμόδια αρχή καθορίζει διαδικασία για την εξέταση οριακών ή αμφισβητούμενων υποθέσεων από κοινού με ανεξάρτητους ιατρικούς συμβούλους, οι οποίοι διαθέτουν πείρα στην αεροϊατρική, ώστε να ληφθεί υπόψη η φυσική κατάσταση του αιτούντος και να δοθούν συμβουλές σχετικά με αυτή για λόγους ιατρικής πιστοποίησης.

Προσάρτημα I του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI — ΜΕΡΟΥΣ ARA

Άδεια πληρώματος πτήσης

Η άδεια πληρώματος πτήσης που εκδίδεται από κράτος μέλος σύμφωνα με το μέρος FCL είναι σύμφωνη προς τις εξής προδιαγραφές:

α)

Περιεχόμενο. Ο αριθμός αντικειμένου εκτυπώνεται πάντα σε σχέση με την επικεφαλίδα του αντικειμένου. Τα αντικείμενα I έως XI είναι “σταθερά” και τα αντικείμενα XII έως XIV είναι “μεταβλητά” και μπορεί να εμφανίζονται σε χωριστό ή αφαιρούμενο τμήμα του κύριου εντύπου. Κάθε χωριστό ή αφαιρούμενο τμήμα πρέπει να αναγνωρίζεται σαφώς ως τμήμα της άδειας.

1.

Σταθερά αντικείμενα:

I.

κράτος έκδοσης της άδειας·

II.

τίτλος της άδειας·

III.

αριθμός σειράς της άδειας, που αρχίζει με τον κωδικό χώρας των Ηνωμένων Εθνών για το κράτος έκδοσης της άδειας ακολουθούμενο από την ένδειξη “FCL” και κωδικό αποτελούμενο από αριθμούς και/ή γράμματα με χρήση αραβικών ψηφίων και λατινικών χαρακτήρων·

IV.

όνομα του κατόχου (με λατινικούς χαρακτήρες ακόμη και όταν το σύστημα γραφής της εθνικής γλώσσας ή των εθνικών γλωσσών δεν χρησιμοποιεί λατινικούς χαρακτήρες)·

IVα.

ημερομηνία γέννησης·

V.

διεύθυνση κατόχου·

VI.

εθνικότητα κατόχου·

VII.

υπογραφή κατόχου·

VIII.

αρμόδια αρχή και, όπου απαιτείται, προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκε η άδεια·

IX.

πιστοποίηση ισχύος και εξουσιοδότηση για τα εκχωρούμενα προνόμια·

X.

υπογραφή του αξιωματικού που εκδίδει την άδεια και ημερομηνία έκδοσης· και

XI.

σφραγίδα της αρμόδιας αρχής.

2.

Μεταβλητά αντικείμενα

XII.

ικανότητες και πιστοποιητικά: τάξης, τύπου, πιστοποιητικά εκπαιδευτή κ.λπ. με ημερομηνίες λήξης. Τα προνόμια ραδιοτηλεφωνίας μπορεί να εμφανίζονται στο έντυπο της άδειας ή σε χωριστό πιστοποιητικό·

XIII.

σχόλια: π.χ. ειδικές καταχωρίσεις σχετικές με περιορισμούς και εγκρίσεις προνομίων, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν τη γλωσσομάθεια και τις ικανότητες για αεροσκάφη του παραρτήματος II όταν χρησιμοποιούνται για εμπορικές αεροπορικές μεταφορές· και

XIV.

κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται από την αρμόδια αρχή (π.χ. τόπος γέννησης/τόπος προέλευσης).

β)

Υλικό. Το χαρτί ή άλλο χρησιμοποιούμενο υλικό δεν θα επιτρέπει αλλοιώσεις ή σβησίματα, ή, όταν πραγματοποιούνται αλλοιώσεις ή σβησίματα, θα τα εμφανίζει άμεσα. Κάθε εγγραφή ή διαγραφή στο έντυπο εξουσιοδοτείται σαφώς από την αρμόδια αρχή.

γ)

Γλώσσα. Οι άδειες συντάσσονται στην εθνική γλώσσα ή στις εθνικές γλώσσες και στην αγγλική, καθώς και σε κάθε άλλη γλώσσα που η αρμόδια αρχή κρίνει κατάλληλη.

Image

Image

Image

Προσάρτημα II του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI — ΜΕΡΟΥΣ ARA

Πρότυπη μορφή του EASA για τις βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών

Οι βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το μέρος CC σε κάποιο κράτος μέλος πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Image

Οδηγίες:

α)

Η βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που καθορίζονται στο έντυπο 142 του EASA σύμφωνα με τα αντικείμενα 1–12 κατωτέρω.

β)

Το μέγεθος της σελίδας πρέπει να είναι το ένα όγδοο του μεγέθους σελίδας A4 και το χρησιμοποιούμενο υλικό δεν θα επιτρέπει αλλοιώσεις ή σβησίματα, ή, όταν πραγματοποιούνται αλλοιώσεις ή σβησίματα, θα τα εμφανίζει άμεσα.

γ)

Το έγγραφο εκτυπώνεται στην αγγλική και σε κάθε άλλη γλώσσα που κρίνει κατάλληλη η αρμόδια αρχή.

δ)

Το έγγραφο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή από φορέα εγκεκριμένο για την έκδοση βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας πληρωμάτων θαλάμου επιβατών. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να υπάρχει παραπομπή στην έγκριση που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

ε)

Η βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη και δεν απαιτείται η ανταλλαγή της με νέα άδεια κατά την εργασία σε άλλο κράτος μέλος.

Αντικείμενο 1

:

Ο τίτλος «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ» και παραπομπή στο μέρος CC

Αντικείμενο 2

:

Ο αριθμός αναφοράς της βεβαίωσης πρέπει να αρχίζει με τον κωδικό χώρας των Ηνωμένων Εθνών για το κράτος μέλος ακολουθούμενο τουλάχιστον από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους έκδοσης και από μεμονωμένη αναφορά ή αριθμό σύμφωνα με κωδικό που έχει ορίσει η αρμόδια αρχή (π.χ. BE-08-xxxx).

Αντικείμενο 3

:

Το κράτος μέλος όπου εκδόθηκε η βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας.

Αντικείμενο 4

:

Το πλήρες όνομα (επώνυμο και όνομα) που αναφέρεται στο επίσημο έγγραφο ταυτότητας του κατόχου.

Αντικείμενα 5 και 6

:

Η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, καθώς και η εθνικότητα που αναφέρονται στο επίσημο έγγραφο ταυτότητας του κατόχου.

Αντικείμενο 7

:

Η υπογραφή του κατόχου.

Αντικείμενο 8

:

Συμπληρώνονται τα στοιχεία αναγνώρισης της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους όπου εκδίδεται η βεβαίωση και περιλαμβάνουν την πλήρη επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, την επίσημη σφραγίδα και τον λογότυπο, κατά περίπτωση, της αρμόδιας αρχής.

Αντικείμενο 9

:

Αν η αρμόδια αρχή είναι ο εκδίδων φορέας, σημειώνεται η ένδειξη «αρμόδια αρχή» και τοποθετείται η επίσημη σφραγίδα.

Στην περίπτωση εγκεκριμένου φορέα, σημειώνονται τα στοιχεία αναγνώρισης και τουλάχιστον η πλήρης επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση και, κατά περίπτωση, ο λογότυπος του φορέα, και:

α)

στην περίπτωση φορέα εμπορικών αερομεταφορών, ο αριθμός του πιστοποιητικού αερομεταφορέα (AOC) και λεπτομερή στοιχεία των εγκρίσεων που έχει χορηγήσει η αρμόδια αρχή για την παροχή εκπαίδευσης σε πληρώματα θαλάμου επιβατών και την έκδοση βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών· ή

β)

στην περίπτωση εγκεκριμένου φορέα εκπαίδευσης, ο αριθμός αναφοράς της σχετικής έγκρισης που έχει χορηγήσει η αρμόδια αρχή.

Αντικείμενο 10

:

Η υπογραφή του αξιωματικού που ενεργεί για λογαριασμό του εκδίδοντος φορέα.

Αντικείμενο 11

:

Χρησιμοποιείται η πρότυπη μορφή ημερομηνίας: ήτοι ημέρα/μήνας/όλα τα ψηφία του έτους (π.χ. 22/02/2008).

Αντικείμενο 12

:

Η ίδια φράση στην αγγλική και σε πλήρη και ακριβή μετάφρασή της στις άλλες γλώσσες που κρίνει κατάλληλες η αρμόδια αρχή.

Προσάρτημα III του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI — ΜΕΡΟΥΣ ARA

Image

Image

Προσάρτημα IV του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI — ΜΕΡΟΥΣ ARA

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εισαγωγή

Για το πιστοποιητικό καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης χρησιμοποιείται το έντυπο 145 του EASA. Το παρόν έγγραφο περιέχει τις προδιαγραφές της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμού(-ών) και ειδικής(-ών) εξουσιοδότησης (εξουσιοδοτήσεων) ή έγκρισης (εγκρίσεων) της συγκεκριμένης συσκευής. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας εκτυπώνεται στην αγγλική και σε κάθε άλλη γλώσσα που καθορίζει η αρμόδια αρχή.

Οι μετατρέψιμες προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν χωριστό πιστοποιητικό καταλληλότητας για κάθε τύπο αεροσκάφους. Στην περίπτωση που σε προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης προσαρμόζεται διαφορετικός κινητήρας και εξοπλισμός, δεν απαιτούνται χωριστά πιστοποιητικά καταλληλότητας. Όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας φέρουν αριθμό σειράς του οποίου προηγείται κωδικός από γράμματα που αφορά τη συγκεκριμένη προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης. Ο κωδικός από γράμματα αφορά την εκδίδουσα αρμόδια αρχή.

Image

Image

Προσάρτημα V του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI — ΜΕΡΟΥΣ ARA

Image

Προσάρτημα VI του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI — ΜΕΡΟΥΣ ARA

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ EASA

Το ιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

α)

Περιεχόμενο

1.

Κράτος έκδοσης της άδειας χειριστή (I),

2.

Τάξη του ιατρικού πιστοποιητικού (II),

3.

Αριθμός πιστοποιητικού που αρχίζει με τον κωδικό χώρας των Ηνωμένων Εθνών στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια χειριστή ή έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση, ακολουθούμενο από κωδικό αποτελούμενο από αριθμούς και/ή γράμματα με χρήση αραβικών ψηφίων και λατινικών χαρακτήρων (III),

4.

Όνομα κατόχου (IV),

5.

Εθνικότητα κατόχου (VI),

6.

Ημερομηνία γέννησης κατόχου: (ηη/μμ/εεεε) (XIV),

7.

Υπογραφή κατόχου (VII),

8.

Περιορισμός(-οί) (XIII),

9.

Ημερομηνία λήξης του ιατρικού πιστοποιητικού (IX) για:

 

εμπορικές πτητικές λειτουργίες μεταφοράς επιβατών με έναν χειριστή κατηγορίας 1,

 

άλλες εμπορικές πτητικές λειτουργίες κατηγορίας 1,

 

την κατηγορία 2,

 

άδεια LAPL

10.

Ημερομηνία ιατρικής εξέτασης

11.

Ημερομηνία τελευταίου ηλεκτροκαρδιογραφήματος

12.

Ημερομηνία τελευταίου ακοογράμματος

13.

Ημερομηνία έκδοσης και υπογραφή του AME ή του ιατρικού αξιολογητή που εξέδωσε το πιστοποιητικό (X). Σε αυτό το πεδίο μπορεί να προστεθεί GMP εφόσον διαθέτει σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους όπου εκδίδεται η άδεια την αρμοδιότητα να εκδίδει ιατρικά πιστοποιητικά.

14.

Σφραγίδα (XI)

β)

Υλικό: Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου άδεια LAPL εκδίδεται από GMP, το χαρτί ή άλλο χρησιμοποιούμενο υλικό δεν θα επιτρέπει αλλοιώσεις ή σβησίματα, ή, όταν πραγματοποιούνται αλλοιώσεις ή σβησίματα, θα τα εμφανίζει άμεσα. Κάθε εγγραφή ή διαγραφή στο έντυπο εξουσιοδοτείται σαφώς από την αρχή αδειοδότησης.

γ)

Γλώσσα: Οι άδειες συντάσσονται στην (στις) εθνική(-ές) γλώσσα(-ες) και στην αγγλική, καθώς και σε κάθε άλλη γλώσσα που η αρχή αδειοδότησης κρίνει κατάλληλη.

δ)

Όλες οι ημερομηνίες στο ιατρικό πιστοποιητικό έχουν τη μορφή ηη/μμ/εεεε.

ε)

Η πρότυπη μορφή του ιατρικού πιστοποιητικού παρατίθεται στο παρόν προσάρτημα.

Image

Image

Image

Προσάρτημα VII του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI — ΜΕΡΟΥΣ ARA

Image

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

[ΜΕΡΟΣ ORA]

ΤΜΗΜΑ GEN

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Γενικά

ORA.GEN.105   Αρμόδια αρχή

α)

Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, η αρμόδια αρχή που ασκεί επιτήρηση:

1.

σε φορείς υποκείμενους σε υποχρέωση πιστοποίησης, είναι:

i)

για φορείς που έχουν τον τόπο της κύριας εγκατάστασής τους στην επικράτεια κράτους μέλους, η αρχή που καθορίζεται από το εν λόγω κράτος μέλος·

ii)

για φορείς που έχουν τον τόπο της κύριας εγκατάστασής τους σε τρίτη χώρα, ο Οργανισμός·

2.

σε προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης, είναι:

i)

ο Οργανισμός, για προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης που βρίσκονται:

εκτός της επικράτειας των κρατών μελών· και

εντός της επικράτειας των κρατών μελών και αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από φορείς που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους σε τρίτη χώρα·

ii)

για προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός της επικράτειας των κρατών μελών και αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από φορείς που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους σε κράτος μέλος, η αρχή που διορίζεται από το κράτος μέλος όταν ο φορέας που εκμεταλλεύεται τη συσκευή έχει την κύρια εγκατάστασή του σε κράτος μέλος στο οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης της συσκευής έχει την κύρια εγκατάστασή του ή ο Οργανισμός, αν αυτό ζητηθεί από το σχετικό κράτος μέλος.

β)

Όταν η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης που βρίσκεται εκτός της επικράτειας των κρατών μελών αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης φορέα πιστοποιημένου από κράτος μέλος, ο Οργανισμός θα πιστοποιεί την εν λόγω προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης σε συντονισμό με το κράτος μέλος που πιστοποίησε τον φορέα ο οποίος εκμεταλλεύεται την εν λόγω προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης.

ORA.GEN.115   Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού φορέα

α)

Η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού φορέα ή τροποποίησης υφιστάμενου πιστοποιητικού πραγματοποιείται με τη μορφή και κατά τον τρόπο που καθορίζει η αρμόδια αρχή λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του.

β)

Οι αιτούντες τη χορήγηση αρχικού πιστοποιητικού υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή τεκμηρίωση που παρουσιάζει τον τρόπο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που ορίζουν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και οι εκτελεστικοί κανόνες του. Η εν λόγω τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασία που περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης και κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή αλλαγών που δεν απαιτούν πρότερη έγκριση.

ORA.GEN.120   Μέσα συμμόρφωσης

α)

Μπορεί να χρησιμοποιούνται μέτρα συμμόρφωσης εναλλακτικά εκείνων που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός, από φορείς που επιθυμούν να επιτύχουν συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του.

β)

Όταν ένας φορέας επιθυμεί να κάνει χρήση εναλλακτικού μέσου συμμόρφωσης, πριν την εφαρμογή του εν λόγω μέσου πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια αρχή πλήρη περιγραφή του εναλλακτικού μέσου συμμόρφωσης. Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν συναφείς αναθεωρήσεις σχετικών εγχειριδίων ή διαδικασιών, καθώς και αξιολόγηση από την οποία προκύπτει ότι υπάρχει συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του.

Ο φορέας μπορεί να εφαρμόσει τα εν λόγω εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης κατόπιν πρότερης έγκρισής τους από την αρμόδια αρχή και εφόσον έχει λάβει την κοινοποίηση της παραγράφου ARA.GEN.120 στοιχείο δ).

ORA.GEN.125   Όροι έγκρισης και προνόμια φορέα

Οι πιστοποιημένοι φορείς πρέπει να συμμορφώνονται ως προς το πεδίο εφαρμογής και τα προνόμια που καθορίζονται στους όρους έγκρισης που προσαρτώνται στο πιστοποιητικό φορέα.

ORA.GEN.130   Αλλαγές σε φορείς

α)

Κάθε αλλαγή που επηρεάζει:

1.

το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού ή τους όρους έγκρισης του φορέα· ή

2.

οποιοδήποτε από τα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης του φορέα σύμφωνα με την παράγραφο ORA.GEN.200 στοιχείο α) σημεία 1 και 2,

απαιτεί πρότερη έγκριση από την αρμόδια αρχή.

β)

Για κάθε αλλαγή που απαιτεί πρότερη έγκριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, ο φορέας πρέπει να αιτείται και να λαμβάνει έγκριση που εκδίδει η αρμόδια αρχή. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί πριν από την εφαρμογή της αλλαγής, ώστε να μπορεί η αρμόδια αρχή να διαπιστώσει αν υφίσταται διαρκής συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του και να τροποποιήσει, αν είναι αναγκαίο, το πιστοποιητικό του φορέα και τους προσαρτώμενους σε αυτό σχετικούς όρους έγκρισης.

Ο φορέας πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια αρχή κάθε σχετικό έγγραφο.

Η αλλαγή εφαρμόζεται μόνο εφόσον έχει ληφθεί η επίσημη έγκριση της αρμόδιας αρχής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο ARA.GEN.330.

Κατά τη διάρκεια των εν λόγω αλλαγών, ο φορέας πρέπει να λειτουργεί υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει η αρμόδια αρχή ανάλογα με την περίπτωση.

γ)

Όλες οι αλλαγές που δεν απαιτούν πρότερη έγκριση υποβάλλονται σε διαχείριση και κοινοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαδικασία που έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο ARA.GEN.310 στοιχείο γ).

ORA.GEN.135   Συνεχιζόμενη ισχύς

α)

Το πιστοποιητικό του φορέα παραμένει σε ισχύ αν:

1.

ο φορέας εξακολουθεί να ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου ORA.GEN.150 σχετικά με τη διαχείριση των πορισμάτων·

2.

παρέχεται στην αρμόδια αρχή το δικαίωμα πρόσβασης στον φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο ORA.GEN.140, προκειμένου να διαπιστώσει τη διαρκή συμμόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του· και

3.

το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης.

β)

Όταν το πιστοποιητικό αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης, αυτό πρέπει να επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή.

ORA.GEN.140   Πρόσβαση

Για τους σκοπούς της διαπίστωσης της συμμόρφωσης προς τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του, ο φορέας πρέπει να παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις εγκαταστάσεις, τα αεροσκάφη, τα έγγραφα, τα αρχεία, τα δεδομένα, τις διαδικασίες ή σε κάθε άλλο υλικό σχετικό με τις δραστηριότητές του που υπόκεινται σε πιστοποίηση, ανεξαρτήτως αν οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν ανατεθεί ή μη, σε κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από:

α)

την αρμόδια αρχή που καθορίζεται στην παράγραφο ORA.GEN.105· ή

β)

την αρχή που ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ARA.GEN.300 στοιχείο δ), της παραγράφου ARA.GEN.300 στοιχείο ε) ή του τμήματος ARO.RAMP.

ORA.GEN.150   Πορίσματα

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισμάτων, ο φορέας:

α)

καθορίζει τη βασική αιτία της περίπτωσης μη συμμόρφωσης·

β)

καθορίζει σχέδιο διορθωτικών ενεργειών· και

γ)

αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούμενο από την αρμόδια αρχή βαθμό, εντός της περιόδου που συμφωνείται με την εν λόγω αρχή σύμφωνα με την παράγραφο ARA.GEN.350 στοιχείο δ).

ORA.GEN.155   Άμεση αντίδραση σε πρόβλημα ασφάλειας

Ο φορέας εφαρμόζει:

α)

κάθε μέτρο ασφάλειας που θεσπίζει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο ARA.GEN.135 στοιχείο γ)· και

β)

κάθε σχετική υποχρεωτική πληροφορία ασφάλειας που εκδίδει ο Οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών αξιοπλοΐας.

ORA.GEN.160   Αναφορά περιστατικών

α)

Ο φορέας πρέπει να αναφέρει στην αρμόδια αρχή, και σε κάθε άλλο φορέα που σύμφωνα με το κράτος μέλος του αερομεταφορέα πρέπει να ενημερώνεται, κάθε ατύχημα, σοβαρό συμβάν και περιστατικό, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και στην οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

β)

Με την επιφύλαξη του στοιχείου α), ο φορέας πρέπει να αναφέρει στην αρμόδια αρχή και στον φορέα που είναι αρμόδιος για τον σχεδιασμό του αεροσκάφους κάθε συμβάν, δυσλειτουργία, τεχνικό ελάττωμα, υπέρβαση των τεχνικών περιορισμών, συμβάν που επισημαίνει ανακριβείς, ατελείς ή αμφισβητήσιμες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα δεδομένα τα οποία ορίζονται σύμφωνα με το μέρος 21 ή κάθε άλλη αντικανονική περίσταση που έθεσε ή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους και που δεν κατέληξε σε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν.

γ)

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010, της οδηγίας 2003/42/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 της Επιτροπής (4) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 της Επιτροπής (5), οι εκθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) πρέπει να καταρτίζονται με τη μορφή και τον τρόπο που υποδεικνύει η αρμόδια αρχή και να περιέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση που είναι γνωστή στον φορέα.

δ)

Οι εκθέσεις υποβάλλονται το συντομότερο δυνατό, οπωσδήποτε όμως εντός 72 ωρών από τη στιγμή που ο φορέας διαπιστώνει την κατάσταση στην οποία αναφέρεται η έκθεση, εκτός εάν εξαιρετικές περιστάσεις εμποδίζουν αυτή την ενέργεια.

ε)

Ο φορέας καταρτίζει, ανάλογα με την περίπτωση, έκθεση παρακολούθησης με στόχο την παροχή λεπτομερειών για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει για την πρόληψη παρεμφερών περιστατικών στο μέλλον, μόλις καθοριστούν οι σχετικές ενέργειες. Η εν λόγω έκθεση καταρτίζεται με τη μορφή και τον τρόπο που υποδεικνύει η αρμόδια αρχή.

ΕΝΟΤΗΤΑ II

Διαχείριση

ORA.GEN.200   Σύστημα διαχείρισης

α)

Ο φορέας πρέπει να θεσπίσει, να εφαρμόζει και να διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει:

1.

σαφώς καθορισμένες γραμμές ευθύνης και καταμερισμού ευθυνών στο εσωτερικό του φορέα, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου καταμερισμού ευθυνών ασφάλειας στον υπόλογο διευθυντή·

2.

περιγραφή της γενικής φιλοσοφίας και των αρχών του φορέα αναφορικά με την ασφάλεια, η οποία καλείται πολιτική ασφάλειας·

3.

τον καθορισμό των κινδύνων για την ασφάλεια της αεροπορίας που προκαλούνται από τις δραστηριότητες του φορέα, την αξιολόγηση και διαχείριση των συναφών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης ενεργειών για τον μετριασμό των κινδύνων και της επαλήθευσης της αποτελεσματικότητάς τους·

4.

τη διατήρηση του προσωπικού εκπαιδευμένου και ικανού για την άσκηση των καθηκόντων του·

5.

τεκμηρίωση όλων των βασικών διαδικασιών διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ενημέρωσης του προσωπικού σχετικά με τις ευθύνες του και της διαδικασίας για την τροποποίηση της εν λόγω τεκμηρίωσης·

6.

λειτουργία παρακολούθησης της συμμόρφωσης του φορέα προς τις σχετικές απαιτήσεις. Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύστημα ανατροφοδότησης των πορισμάτων στον υπόλογο διευθυντή προκειμένου να εξασφαλίζονται οι όποιες αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες· και

7.

τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που υπαγορεύονται από τα σχετικά τμήματα του παρόντος μέρους ή άλλων ισχυόντων μερών.

β)

Το σύστημα διαχείρισης πρέπει να ανταποκρίνεται στο μέγεθος του φορέα και στη φύση και την περιπλοκότητα των δραστηριοτήτων του, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων και των συναφών δυσμενών επιπτώσεων που είναι εγγενείς σε αυτές τις δραστηριότητες.

ORA.GEN.205   Δραστηριότητες που ανατίθενται με σύμβαση

α)

Οι δραστηριότητες που ανατίθενται με σύμβαση συμπεριλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της έγκρισης του φορέα και εκτελούνται από άλλο φορέα ο οποίος είτε είναι πιστοποιημένος να εκτελεί αυτές τις δραστηριότητες είτε, αν δεν είναι πιστοποιημένος, ενεργεί με την έγκριση του αναθέτοντος φορέα. Ο φορέας πρέπει, όταν αναθέτει με σύμβαση ή προμηθεύεται μέρος των δραστηριοτήτων του, να διασφαλίζει ότι η ανατιθέμενη με σύμβαση ή προμηθευόμενη υπηρεσία ή το προϊόν συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις.

β)

Όταν ο πιστοποιημένος φορέας αναθέτει με σύμβαση, σύμφωνα με το παρόν μέρος, τμήμα των δραστηριοτήτων του σε φορέα μη πιστοποιημένο για την εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων, τότε ο τελευταίος πρέπει να εργάζεται με την έγκριση του αναθέτοντος φορέα. Ο αναθέτων φορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι παρέχεται στην αρμόδια αρχή δικαίωμα πρόσβασης στον συμβασιούχο φορέα για να διαπιστώσει τη διαρκή συμμόρφωση του τελευταίου προς τις ισχύουσες απαιτήσεις.

ORA.GEN.210   Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό

α)

Ο φορέας διορίζει έναν υπόλογο διευθυντή ο οποίος έχει την εξουσία προκειμένου να εξασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες του φορέα μπορούν να χρηματοδοτούνται και να εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις. Ο υπόλογος διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη θέσπιση και διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης.

β)

Διορίζεται ένα πρόσωπο ή μια ομάδα προσώπων από τον φορέα και έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της διαρκούς συμμόρφωσης του φορέα προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. Το εν λόγω πρόσωπο ή τα πρόσωπα είναι τελικώς υπεύθυνα απέναντι στον υπόλογο διευθυντή.

γ)

Ο φορέας πρέπει να διαθέτει επαρκές ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση των προγραμματιζόμενων εργασιών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

δ)

Ο φορέας πρέπει να τηρεί κατάλληλα αρχεία σχετικά με την πείρα, τα προσόντα και την εκπαίδευση ώστε να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το στοιχείο γ).

ε)

Ο φορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό είναι ενήμερο σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων τους.

ORA.GEN.215   Απαιτήσεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις

Ο φορέας πρέπει να διαθέτει εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την εκτέλεση και διαχείριση όλων των προγραμματισμένων εργασιών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

ORA.GEN.220   Τήρηση αρχείων

α)

Ο φορέας πρέπει να θεσπίσει σύστημα τήρησης αρχείων το οποίο παρέχει επαρκή χώρο αποθήκευσης και αξιόπιστη ιχνηλασιμότητα όλων των εκτελούμενων δραστηριοτήτων και καλύπτει ιδίως όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο ORA.GEN.200.

β)

Η μορφή των αρχείων καθορίζεται στις διαδικασίες του φορέα.

γ)

Τα αρχεία φυλάσσονται κατά τρόπο που εξασφαλίζει προστασία έναντι φθοράς, αλλοίωσης και κλοπής.

ΤΜΗΜΑ ATO

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Γενικά

ORA.ATO.100   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς που παρέχουν εκπαίδευση για άδειες χειριστών και τις συναφείς ικανότητες και τα πιστοποιητικά.

ORA.ATO.105   Εφαρμογή

α)

Οι αιτούντες την έκδοση πιστοποιητικού εγκεκριμένου φορέα εκπαίδευσης (ATO) πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή:

1.

τις εξής πληροφορίες:

i)

την επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα εκπαίδευσης·

ii)

την ημερομηνία αναμενόμενης έναρξης της δραστηριότητας·

iii)

τα προσωπικά στοιχεία και τα προσόντα του επικεφαλής εκπαίδευσης (HT), του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών πτήσης, των εκπαιδευτών προσομοιωτικής πτητικής εκπαίδευσης και του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών θεωρητικών γνώσεων·

iv)

το (τα) όνομα (ονόματα) και τη (τις) διεύθυνση (διευθύνσεις) του (των) αεροδρομίου(-ων) και/ή του (των) χώρου(-ων) λειτουργίας όπου παρέχεται η εκπαίδευση·

v)

κατάλογο των αεροσκαφών που θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων της ομάδας, της τάξης ή του τύπου, της νηολόγησης, του ιδιοκτήτη και της κατηγορίας του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας των αεροσκαφών, κατά περίπτωση·

vi)

κατάλογο των προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης (FSTD) που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο φορέας εκπαίδευσης, ανάλογα με την περίπτωση·

vii)

τον τύπο της εκπαίδευσης που επιθυμεί να παρέχει ο φορέας εκπαίδευσης και το αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης· και

2.

το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας και το εγχειρίδιο εκπαίδευσης.

β)

Φορείς παροχής εκπαίδευσης πτητικών δοκιμών. Με την επιφύλαξη του στοιχείου α)1 σημεία iv) και v), οι φορείς εκπαίδευσης που παρέχουν εκπαίδευση πτητικών δοκιμών πρέπει να υποβάλουν μόνο:

1.

το (τα) όνομα (ονόματα) και τη (τις) διεύθυνση (διευθύνσεις) των κύριων αεροδρομίων και/ή της (των) τοποθεσίας (τοποθεσιών) λειτουργίας όπου θα παρέχεται η εκπαίδευση· και

2.

κατάλογο των τύπων ή των κατηγοριών των αεροσκαφών που θα χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση πτητικών δοκιμών.

γ)

Σε περίπτωση αλλαγής στο πιστοποιητικό, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή τα σχετικά τμήματα των πληροφοριών και των εγγράφων που αναφέρονται στο στοιχείο α).

ORA.ATO.110   Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό

α)

Διορίζεται HT. Ο HT πρέπει να διαθέτει εκτενή πείρα ως εκπαιδευτής στους τομείς που είναι συναφείς με την εκπαίδευση που παρέχει ο ATO και πρέπει να διαθέτει καλές διοικητικές ικανότητες.

β)

Οι αρμοδιότητες του HT περιλαμβάνουν:

1.

τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης με το μέρος FCL και, στην περίπτωση παροχής εκπαίδευσης πτητικών δοκιμών, τη διασφάλιση του καθορισμού των σχετικών απαιτήσεων του μέρους 21 και του εκπαιδευτικού προγράμματος·

2.

τη διασφάλιση του ικανοποιητικού συνδυασμού της πτητικής εκπαίδευσης σε αεροσκάφος ή σε προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης (FSTD) και της εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων· και

3.

την παρακολούθηση της προόδου του κάθε εκπαιδευόμενου.

γ)

Οι εκπαιδευτές θεωρητικών γνώσεων πρέπει να διαθέτουν:

1.

πρακτικό υπόβαθρο στην αεροπορία σε τομείς συναφείς με την παρεχόμενη εκπαίδευση και να έχουν παρακολουθήσει κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων σχετικά με τις τεχνικές εκπαίδευσης· ή

2.

προϋπηρεσία στην παροχή εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων και κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο στο αντικείμενο στο οποίο θα παρέχουν εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων.

δ)

Οι εκπαιδευτές πτήσης και οι εκπαιδευτές προσομοιωτικής πτητικής εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται από το μέρος FCL για τον τύπο εκπαίδευσης που παρέχουν.

ORA.ATO.120   Τήρηση αρχείων

Τα ακόλουθα αρχεία πρέπει να τηρούνται για τουλάχιστον τρία έτη από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης:

α)

λεπτομέρειες της εκπαίδευσης εδάφους, της εκπαίδευσης πτήσης και της προσομοιωτικής πτητικής εκπαίδευσης που παρέχεται σε μεμονωμένους εκπαιδευόμενους·

β)

λεπτομερείς και τακτικές εκθέσεις προόδου από τους εκπαιδευτές, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων, και τακτικές πτητικές δοκιμές προόδου και εξετάσεις εδάφους· και

γ)

πληροφορίες σχετικά με τις άδειες και τις συναφείς ικανότητες και τα πιστοποιητικά των εκπαιδευόμενων, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών λήξης των ιατρικών πιστοποιητικών και ικανοτήτων.

ORA.ATO.125   Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

α)

Καταρτίζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάθε τύπο παρεχόμενου κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων.

β)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του μέρους FCL και, στην περίπτωση παροχής εκπαίδευσης πτητικών δοκιμών, με τις σχετικές απαιτήσεις του μέρους 21.

ORA.ATO.130   Εγχειρίδιο εκπαίδευσης και εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας

α)

Ο ATO πρέπει να καταρτίσει και να τηρεί εγχειρίδιο εκπαίδευσης και εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας με πληροφορίες και οδηγίες ώστε να επιτρέπει στο προσωπικό να ασκεί τα καθήκοντά του και να παρέχει καθοδήγηση στους εκπαιδευόμενους για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων.

β)

Ο ATO πρέπει να διαθέτει στο προσωπικό και, κατά περίπτωση, στους εκπαιδευόμενους τις πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο εκπαίδευσης, στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας και στην τεκμηρίωση έγκρισης ATO.

γ)

Στην περίπτωση ATO που παρέχουν εκπαίδευση πτητικών δοκιμών, το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας πρέπει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις για το εγχειρίδιο πτητικών δοκιμών, όπως καθορίζεται στο μέρος 21.

δ)

Το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας καθορίζει προγράμματα περιορισμού του χρόνου πτήσης για τους εκπαιδευτές πτήσης, συμπεριλαμβανομένων μέγιστων ωρών πτήσης, μέγιστων ωρών καθηκόντων πτητικής λειτουργίας και ελάχιστου χρόνου ανάπαυσης μεταξύ εκπαιδευτικών καθηκόντων σύμφωνα με το μέρος ORO.

ORA.ATO.135   Εκπαιδευτικά αεροσκάφη και προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης

α)

Ο ATO πρέπει να έχει πρόσβαση σε επαρκή στόλο εκπαιδευτικών αεροσκαφών ή προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης κατάλληλων για τους παρεχόμενους κύκλους εκπαιδευτικών μαθημάτων.

β)

Ο ATO παρέχει εκπαίδευση με τη χρήση προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης μόνο όταν αποδείξει στην αρμόδια αρχή:

1.

τη σχέση μεταξύ των προδιαγραφών των προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης και του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος·

2.

ότι οι χρησιμοποιούμενες προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης συμμορφώνονται προς τις σχετικές απαιτήσεις του μέρους FCL·

3.

ότι, στην περίπτωση πλήρων εξομοιωτών πτήσης (FFS), αυτοί αντιπροσωπεύουν επαρκώς τον σχετικό τύπο αεροσκάφους· και

4.

ότι εφαρμόζει σύστημα ώστε να παρακολουθεί καταλλήλως τις αλλαγές στις προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης και να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω αλλαγές δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος.

γ)

Αν ο τύπος των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή επιδεξιότητας είναι διαφορετικός από εκείνον του πλήρους εξομοιωτή πτήσης που χρησιμοποιείται για την πτητική εκπαίδευση εξ όψεως, η μέγιστη αναγνώριση περιορίζεται σε αυτήν που κατανέμεται για την εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II (FNPT II), για αεροπλάνα, και την εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II/ΙΙΙ (FNPT II/III), για ελικόπτερα, στο σχετικό πρόγραμμα πτητικής εκπαίδευσης.

δ)

Φορείς παροχής εκπαίδευσης πτητικών δοκιμών. Τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση πτητικών δοκιμών πρέπει να είναι καταλλήλως εξοπλισμένα με όργανα πτητικών δοκιμών αναλόγως του σκοπού της εκπαίδευσης.

ORA.ATO.140   Αεροδρόμια και χώροι πτητικής λειτουργίας

Όταν παρέχει πτητική εκπαίδευση σε αεροσκάφος, ο ATO πρέπει να χρησιμοποιεί αεροδρόμια ή χώρους πτητικής λειτουργίας οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και τα χαρακτηριστικά ώστε να επιτρέπουν την παροχή εκπαίδευσης στους σχετικούς ελιγμούς, λαμβανομένων υπόψη της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της κατηγορίας και του τύπου του χρησιμοποιούμενου αεροσκάφους.

ORA.ATO.145   Προϋποθέσεις για την εκπαίδευση

α)

Ο ATO πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την εκπαίδευση οι οποίες καθορίζονται στο Ιατρικό μέρος, στο μέρος FCL και, κατά περίπτωση, όπως προσδιορίζεται στα δεδομένα που καθορίζονται σύμφωνα με το μέρος 21.

β)

Στην περίπτωση ATO που παρέχουν εκπαίδευση πτητικών δοκιμών, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την εκπαίδευση οι οποίες καθορίζονται στο μέρος 21.

ORA.ATO.150   Εκπαίδευση σε τρίτες χώρες

Όταν ο ATO είναι εγκεκριμένος για την παροχή εκπαίδευσης για την ικανότητα πτήσης με όργανα (IR) σε τρίτες χώρες:

α)

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει πτήσεις εγκλιματισμού σε ένα από τα κράτη μέλη πριν τη διεξαγωγή της δοκιμής επιδεξιότητας IR· και

β)

η δοκιμή επιδεξιότητας πρέπει να διεξάγεται σε ένα από τα κράτη μέλη.

ΕΝΟΤΗΤΑ II

Επιπρόσθετες απαιτήσεις για ATO που παρέχουν εκπαίδευση για τα πτυχία CPL, MPL ΚΑΙ ATPL και τις συναφείς ικανότητες και τα πιστοποιητικά

ORA.ATO.210   Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό

α)

Επικεφαλής εκπαίδευσης (HT). Με την εξαίρεση της περίπτωσης ATO που παρέχουν εκπαίδευση πτητικών δοκιμών, οι διοριζόμενοι HT πρέπει να διαθέτουν εκτενή πείρα ως εκπαιδευτές για άδειες επαγγελματία χειριστή και συναφείς ικανότητες ή πιστοποιητικά.

β)

Αρχιεκπαιδευτής πτήσης (CFI). Ο ATO που παρέχει πτητική εκπαίδευση πρέπει να διορίσει CPI ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των εκπαιδευτών πτητικής εκπαίδευσης και προσομοιωτικής πτητικής εκπαίδευσης καθώς και για την τυποποίηση όλης της πτητικής εκπαίδευσης και της προσομοιωτικής πτητικής εκπαίδευσης. Ο CFI πρέπει να κατέχει το ανώτατο επαγγελματικό πτυχίο χειριστή και τις συναφείς ικανότητες που σχετίζονται με τους κύκλους μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης που παρέχονται, καθώς και να κατέχει πιστοποιητικό εκπαιδευτή με προνόμιο να παρέχει εκπαίδευση για τουλάχιστον έναν από τους παρεχόμενους κύκλους εκπαιδευτικών μαθημάτων.

γ)

Αρχιεκπαιδευτής θεωρητικών γνώσεων (CTKI). Ο ATO που παρέχει εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων πρέπει να διορίσει CTKI ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία όλων των εκπαιδευτών θεωρητικών γνώσεων και για την τυποποίηση όλης της εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων. Ο CTKI πρέπει να διαθέτει εκτενή πείρα ως εκπαιδευτής θεωρητικών γνώσεων σε τομείς σχετικούς με την εκπαίδευση που παρέχει ο ATO.

ORA.ATO.225   Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

α)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση της πτητικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων παρουσιαζόμενη σε εβδομαδιαία διάταξη ή σε διάταξη ανά φάση, κατάλογο των τυπικών ασκήσεων και περίληψη του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης.

β)

Το περιεχόμενο και η σειρά του εκπαιδευτικού προγράμματος καθορίζονται στο εγχειρίδιο εκπαίδευσης.

ORA.ATO.230   Εγχειρίδιο εκπαίδευσης και εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας

α)

Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης αναφέρει τα πρότυπα, τους αντικειμενικούς σκοπούς και τους εκπαιδευτικούς στόχους κάθε φάσης της εκπαίδευσης προς τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι εκπαιδευόμενοι και εξετάζει τα ακόλουθα θέματα:

σχέδιο εκπαίδευσης,

ενημέρωση και ασκήσεις αέρος,

πτητική εκπαίδευση σε προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης, κατά περίπτωση,

εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων.

β)

Το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας παρέχει πληροφορίες σχετικές με συγκεκριμένες ομάδες του προσωπικού, όπως είναι εκπαιδευτές πτήσης, εκπαιδευτές προσομοιωτικής πτητικής εκπαίδευσης, προσωπικό πτητικής λειτουργίας και συντήρησης. Περιλαμβάνει επίσης γενικές πληροφορίες, τεχνικές πληροφορίες, πληροφορίες διαδρομής και πληροφορίες εκπαίδευσης προσωπικού.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ

Επιπρόσθετες απαιτήσεις για ATO που παρέχουν ειδικούς τύπους εκπαίδευσης

Κεφάλαιο 1

Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων τηλεκπαίδευσης

ORA.ATO.300   Γενικά

Ο ATO μπορεί να λάβει έγκριση για την παροχή δομημένων προγραμμάτων κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης στις εξής περιπτώσεις:

α)

παροχή δομημένων κύκλων μαθημάτων εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων·

β)

παροχή κύκλων μαθημάτων επιπρόσθετης εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων για ικανότητα τάξης ή τύπου· ή

γ)

παροχή κύκλων μαθημάτων προπαρασκευαστικής εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων για την πρώτη ικανότητα τύπου για πολυκινητήριο ελικόπτερο.

ORA.ATO.305   Εκπαίδευση σε αίθουσα διδασκαλίας

α)

Όλα τα αντικείμενα δομημένων κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων τηλεκπαίδευσης συμπεριλαμβάνουν ένα τμήμα εκπαίδευσης σε αίθουσα διδασκαλίας.

β)

Ο χρόνος που αφιερώνεται στην εκπαίδευση σε αίθουσα διδασκαλίας δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 10 % της συνολικής διάρκειας του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων.

γ)

Για αυτό τον λόγο, πρέπει να υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας είτε στην κύρια εγκατάσταση του ATO ή σε κατάλληλη εγκατάσταση σε άλλον τόπο.

ORA.ATO.310   Εκπαιδευτές

Όλοι οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τις απαιτήσεις του προγράμματος του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων τηλεκπαίδευσης.

Κεφάλαιο 2

Εκπαίδευση μηδενικού χρόνου πτήσης

ORA.ATO.330   Γενικά

α)

Έγκριση για εκπαίδευση μηδενικού χρόνου πτήσης (ZFTT), όπως καθορίζεται στο μέρος FCL, χορηγείται μόνο σε ATO που διαθέτουν επίσης προνόμια να εκτελούν εμπορικές αερομεταφορές ή σε ATO που διαθέτουν ειδικές συμφωνίες με εμπορικούς αερομεταφορείς.

β)

Έγκριση για ZFTT χορηγείται μόνο αν ο αερομεταφορέας διαθέτει επιχειρησιακή πείρα τουλάχιστον 90 ημερών στον τύπο αεροπλάνου.

γ)

Στην περίπτωση ZFTT παρεχόμενης από ATO που διαθέτει ειδική συμφωνία με αερομεταφορέα, η απαίτηση για επιχειρησιακή πείρα 90 ημερών δεν ισχύει αν ο εκπαιδευτής ικανότητας τύπου [TRI(A)] που ενέχεται στις επιπρόσθετες απογειώσεις και προσγειώσεις, όπως απαιτείται σύμφωνα με το μέρος ORO, διαθέτει επιχειρησιακή πείρα στον τύπο του αεροπλάνου.

ORA.ATO.335   Πλήρης εξομοιωτής πτήσης

α)

Ο πλήρης εξομοιωτής πτήσης που εγκρίνεται για ZFTT τίθεται σε κατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας σύμφωνα με τα κριτήρια του συστήματος διαχείρισης του ATO.

β)

Το σύστημα κίνησης και το οπτικό σύστημα του πλήρους εξομοιωτή πτήσης τίθενται σε επιχειρησιακή λειτουργία σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές πιστοποίησης για προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο ORA.FSTD.205.

Κεφάλαιο 3

Κύκλοι εκπαιδευτικών μαθημάτων για την άδεια χειριστή πολλαπλών πληρωμάτων (MPL)

ORA.ATO.350   Γενικά

Τα προνόμια παροχής ολοκληρωμένων κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων για την άδεια MPL και κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων εκπαιδευτών MPL χορηγούνται σε ATO μόνο αν διαθέτει επίσης το προνόμιο να πραγματοποιεί εμπορικές αερομεταφορές ή ειδική συμφωνία με εμπορικό αερομεταφορέα.

Κεφάλαιο 4

Εκπαίδευση πτητικών δοκιμών

ORA.ATO.355   Οργανισμοί παροχής εκπαίδευσης πτητικών δοκιμών

α)

Για ATO που έχει εγκριθεί ώστε να παρέχει εκπαίδευση πτητικών δοκιμών για την έκδοση ικανότητας πτητικών δοκιμών κατηγορίας 1 ή 2 σύμφωνα με το μέρος FCL, μπορεί να επεκταθούν τα προνόμιά του ώστε να παρέχει εκπαίδευση για άλλες κατηγορίες πτητικών δοκιμών και για άλλες κατηγορίες προσωπικού πτητικών δοκιμών, αν:

1.

πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις του μέρους 21· και

2.

υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του ATO και του φορέα του μέρους 21 που απασχολεί ή σκοπεύει να απασχολήσει το εν λόγω προσωπικό.

β)

Τα αρχεία εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνουν τις γραπτές εκθέσεις των εκπαιδευόμενων, όπως απαιτείται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της επεξεργασίας και της ανάλυσης δεδομένων σχετικών με καταγεγραμμένες παραμέτρους που αφορούν τον τύπο της πτητικής δοκιμής.

ΤΜΗΜΑ FSTD

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (FSTD) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Απαιτήσεις για φορείς που εκμεταλλεύονται προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης

ORA.FSTD.100   Γενικά

α)

Ο αιτών την πιστοποίηση καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης πρέπει να αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι διαθέτει σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο ORA.GEN ενότητα ΙΙ. Κατ’ αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ο αιτών διαθέτει, άμεσα ή μέσω σύμβασης, την ικανότητα διατήρησης των επιδόσεων, των λειτουργιών και των άλλων χαρακτηριστικών που καθορίζονται για το επίπεδο πιστοποίησης της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης και ελέγχου της εγκατάστασης της εν λόγω συσκευής.

β)

Αν ο αιτών είναι κάτοχος πιστοποιητικού καταλληλότητας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν μέρος, οι προδιαγραφές της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς:

1.

στους όρους του πιστοποιητικού ΑΤΟ· ή

2.

στην περίπτωση κατόχου πιστοποιητικού αερομεταφορέα, στο εγχειρίδιο εκπαίδευσης.

ORA.FSTD.105   Διατήρηση της πιστοποίησης προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης

α)

Προκειμένου να διατηρηθεί η πιστοποίηση της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, πρέπει να διεξαχθούν σταδιακά από έναν κάτοχο πιστοποίησης προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, εντός δωδεκαμήνου, όλες οι δοκιμές που περιλαμβάνονται στον κύριο οδηγό δοκιμής πιστοποίησης (MQTG), καθώς και οι δοκιμές λειτουργιών και οι υποκειμενικές δοκιμές.

β)

Τα αποτελέσματα φέρουν ημερομηνία, σημειώνονται ως αναλυμένα και αξιολογημένα, και τηρούνται σύμφωνα με την παράγραφο ORA.FSTD.240 ώστε να αποδεικνύεται η διατήρηση της καταλληλότητας της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης.

γ)

Εφαρμόζεται σύστημα ελέγχου διαμόρφωσης ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ακεραιότητα του υλικού εξοπλισμού και του λογισμικού της πιστοποιημένης προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης.

ORA.FSTD.110   Τροποποιήσεις

α)

Ο κάτοχος πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης καταρτίζει και διατηρεί σύστημα για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ενσωμάτωση τυχόν σημαντικών τροποποιήσεων στις προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης που εκμεταλλεύεται, και κυρίως:

1.

κάθε τροποποίησης στο αεροσκάφος η οποία είναι ουσιώδης για την εκπαίδευση, τις δοκιμές και τους ελέγχους, ανεξαρτήτως αν αυτή επιβάλλεται ή μη από οδηγία αξιοπλοΐας· και

2.

κάθε τροποποίησης σε προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος κίνησης και του οπτικού συστήματος, αν αυτή είναι ουσιώδης για την εκπαίδευση, τις δοκιμές και τους ελέγχους, όπως στην περίπτωση των αναθεωρήσεων δεδομένων.

β)

Κάθε τροποποίηση στον υλικό εξοπλισμό και στο λογισμικό της συσκευής πτητικής εκπαίδευσης που επηρεάζει τον χειρισμό, τις επιδόσεις και τη λειτουργία των συστημάτων ή κάθε τροποποίηση μείζονος σημασίας του συστήματος κίνησης ή του οπτικού συστήματος αξιολογείται προκειμένου να διαπιστωθεί ο αντίκτυπος στα αρχικά κριτήρια πιστοποίησης. Ο φορέας προβαίνει στην τροποποίηση κάθε δοκιμής πιστοποίησης που επηρεάζεται. Ο φορέας δοκιμάζει την προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης βάσει των νέων κριτηρίων.

γ)

Ο φορέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή εκ των προτέρων όταν πρόκειται για αλλαγές μείζονος σημασίας, ώστε να προσδιοριστεί αν είναι αποτελεσματικές οι δοκιμές που εκτελούνται. Η αρμόδια αρχή καθορίζει αν απαιτείται ειδική αξιολόγηση της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης πριν αυτή τεθεί και πάλι σε χρήση για εκπαίδευση έπειτα από την τροποποίηση.

ORA.FSTD.115   Εγκαταστάσεις

α)

Ο κάτοχος πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης διασφαλίζει ότι:

1.

η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης βρίσκεται τοποθετημένη σε κατάλληλο περιβάλλον που υποστηρίζει την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία της·

2.

όλοι οι επιβαίνοντες στην προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης και το προσωπικό συντήρησης ενημερώνονται σχετικά με την ασφάλεια για την εν λόγω συσκευή, ώστε να διασφαλίζεται ότι γνωρίζουν όλο τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες ασφαλείας στη συσκευή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης· και

3.

η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης και οι εγκαταστάσεις της συμμορφώνονται προς τους τοπικούς κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια.

β)

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, όπως είναι διακόπτες στάσης κινδύνου και φωτισμός κινδύνου, πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον ετησίως και να καταγράφονται.

ORA.FSTD.120   Επιπρόσθετος εξοπλισμός

Αν στην προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης έχει τοποθετηθεί επιπρόσθετος εξοπλισμός, παρότι δεν απαιτείται για την πιστοποίηση, αυτός αξιολογείται από την αρμόδια αρχή ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της εκπαίδευσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

Απαιτήσεις για την πιστοποίηση προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης

ORA.FSTD.200   Αίτηση για την πιστοποίηση προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης

α)

Η αίτηση για πιστοποιητικό καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης υποβάλλεται με τη μορφή και κατά τον τρόπο που ορίζει η αρμόδια αρχή:

1.

στην περίπτωση συσκευών βασικής εκπαίδευσης με όργανα (BITD), από τον κατασκευαστή τους·

2.

σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, από τον φορέα που προτίθεται να εκμεταλλευτεί την προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης.

β)

Οι αιτούντες αρχική πιστοποίηση πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή τεκμηρίωση που αποδεικνύει τον τρόπο συμμόρφωσής τους προς τις απαιτήσεις που καθορίζει ο παρών κανονισμός. Η εν λόγω τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνει τη διαδικασία που θεσπίζεται για τη διασφάλιση συμμόρφωσης προς την παράγραφο ORA.GEN.130 και την παράγραφο ORA.FSTD.230.

ORA.FSTD.205   Προδιαγραφές πιστοποίησης για προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης

α)

Ο Οργανισμός εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, προδιαγραφές πιστοποίησης ως πρότυπο μέσο συμμόρφωσης των προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης προς τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

β)

Οι εν λόγω προδιαγραφές πιστοποίησης είναι επαρκώς λεπτομερείς και συγκεκριμένες ώστε να υποδεικνύουν στους αιτούντες τους όρους υπό τους οποίους θα εκδίδονται οι πιστοποιήσεις.

ORA.FSTD.210   Βάση πιστοποίησης

α)

Η βάση πιστοποίησης για την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης αποτελείται από:

1.

τις ισχύουσες, κατά την ημερομηνία της αίτησης για αρχική πιστοποίηση, προδιαγραφές πιστοποίησης που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός·

2.

τα δεδομένα επικύρωσης αεροσκάφους που καθορίζονται από τα δεδομένα, όπως έχουν εγκριθεί στο μέρος 21, ανάλογα με την περίπτωση· και

3.

τυχόν ειδικές προϋποθέσεις που θέτει η αρμόδια αρχή αν οι σχετικές προδιαγραφές πιστοποίησης δεν περιέχουν επαρκή ή κατάλληλα πρότυπα για την προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης καθώς αυτή διαθέτει καινοτόμα χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά διαφορετικά από εκείνα στα οποία βασίζονται οι προδιαγραφές πιστοποίησης.

β)

Η βάση πιστοποίησης ισχύει για μελλοντικές εκ νέου πιστοποιήσεις της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, αν επανακατηγοριοποιηθεί.

ORA.FSTD.225   Διάρκεια και συνεχιζόμενη ισχύς

α)

Η πιστοποίηση πλήρους εξομοιωτή πτήσης (FFS), συσκευής πτητικής εκπαίδευσης (FTD) ή εκπαιδευτικής συσκευής διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας (FNPT) παραμένει σε ισχύ αν:

1.

η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης και ο φορέας εκμετάλλευσης εξακολουθούν να συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις·

2.

παρέχεται στην αρμόδια αρχή το δικαίωμα πρόσβασης στον φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο ORA.GEN.140, προκειμένου να διαπιστώσει τη διαρκή συμμόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του· και

3.

το πιστοποιητικό καταλληλότητας δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης.

β)

Η δωδεκάμηνη περίοδος που ορίζεται στην παράγραφο ARA.FSTD.120 στοιχείο β) σημείο 1 μπορεί να παραταθεί έως το μέγιστο διάστημα των 36 μηνών στις εξής περιπτώσεις:

1.

όταν η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης έχει αποτελέσει αντικείμενο αρχικής αξιολόγησης και τουλάχιστον μίας επαναξιολόγησης από την οποία προέκυψε η συμμόρφωσή της προς τη βάση πιστοποίησης·

2.

όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού καταλληλότητας της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης έχει ικανοποιητικό μητρώο επιτυχών κανονιστικών αξιολογήσεων προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης κατά τους προηγούμενους 36 μήνες·

3.

όταν η αρμόδια αρχή διενεργεί επίσημο έλεγχο του συστήματος παρακολούθησης της συμμόρφωσης που καθορίζεται στην παράγραφο ORA.GEN.200 στοιχείο α) σημείο 6 κάθε δωδεκάμηνο· και

4.

όταν καθορισμένο πρόσωπο του φορέα που διαθέτει επαρκή πείρα εξετάζει τις τακτικές επαναλήψεις του οδηγού αξιολόγησης δοκιμής (QTG) προβαίνει στις σχετικές δοκιμές λειτουργιών και υποκειμενικές δοκιμές ανά δωδεκάμηνο και αποστέλλει έκθεση με τα αποτελέσματα στην αρμόδια αρχή.

γ)

Η πιστοποίηση συσκευής βασικής εκπαίδευσης με όργανα παραμένει σε ισχύ αν η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί τακτική αξιολόγηση για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο ARA.FSTD.120.

δ)

Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή.

ORA.FSTD.230   Αλλαγές σε πιστοποιημένες προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης

α)

Ο κάτοχος πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε προτεινόμενη αλλαγή στη συσκευή όπως:

1.

τροποποιήσεις μείζονος σημασίας·

2.

αλλαγή της τοποθεσίας της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης· και

3.

κάθε περίπτωση απενεργοποίησης της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης.

β)

Σε περίπτωση αναβάθμισης του επιπέδου πιστοποίησης της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, ο φορέας αιτείται στην αρμόδια αρχή μόνο αξιολόγησης της αναβάθμισης. Ο φορέας διενεργεί όλες τις δοκιμές πιστοποίησης για το ζητούμενο επίπεδο πιστοποίησης. Τα αποτελέσματα προηγούμενων αξιολογήσεων δεν χρησιμοποιούνται για την επικύρωση των επιδόσεων της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης για την τρέχουσα αναβάθμιση.

γ)

Αν η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης μετακινηθεί σε νέα τοποθεσία, ο φορέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή πριν από την προγραμματισμένη μετακίνηση και υποβάλλει χρονοδιάγραμμα των σχετικών δραστηριοτήτων.

Πριν την εκ νέου θέση της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης σε λειτουργία στη νέα τοποθεσία, ο φορέας πραγματοποιεί για τουλάχιστον τρίτη φορά τις δοκιμές επικύρωσης, τις δοκιμές λειτουργιών και τις υποκειμενικές δοκιμές, ώστε να διασφαλίσει ότι οι επιδόσεις της συσκευής πληρούν τα κριτήρια της αρχικής πιστοποίησής της. Αντίγραφο της τεκμηρίωσης των δοκιμών τηρείται μαζί με τα αρχεία της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης για έλεγχο από την αρμόδια αρχή.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να διενεργήσει αξιολόγηση της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης έπειτα από την αλλαγή της τοποθεσίας της. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τη βάση της αρχικής πιστοποίησης της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης.

δ)

Αν κάποιος φορέας σκοπεύει να θέσει μια προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης εκτός λειτουργίας για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, πρέπει να ενημερώνεται η αρμόδια αρχή και να καθορίζονται κατάλληλοι έλεγχοι για την περίοδο κατά την οποία η συσκευή πρόκειται να παραμείνει ανενεργή.

Ο φορέας συμφωνεί με την αρμόδια αρχή σε σχέδιο για την απενεργοποίηση, την τυχόν αποθήκευση και εκ νέου ενεργοποίηση ώστε να διασφαλιστεί ότι κατά την εκ νέου ενεργοποίησή της, η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης μπορεί να επιστρέψει στο επίπεδο της αρχικής πιστοποίησής της.

ORA.FSTD.235   Δυνατότητα μεταβίβασης πιστοποίησης προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης

α)

Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα που εκμεταλλεύεται μια προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης, ο νέος φορέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή εκ των προτέρων προκειμένου να συμφωνήσει μαζί της σε σχέδιο για τη μεταβίβαση της συσκευής.

β)

Η αρμόδια αρχή μπορεί να διενεργήσει αξιολόγηση σύμφωνα με τη βάση της αρχικής πιστοποίησης της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης.

γ)

Όταν η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης δεν συμμορφώνεται πλέον προς τη βάση της αρχικής πιστοποίησής της, ο φορέας αιτείται νέου πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης.

ORA.FSTD.240   Τήρηση αρχείων

Ο κάτοχος πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης τηρεί αρχεία:

α)

όλων των εγγράφων που περιγράφουν και περιέχουν τη βάση και το επίπεδο αρχικής πιστοποίησης της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής· και

β)

κάθε περιοδικού εγγράφου και έκθεσης που σχετίζεται με κάθε προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης και με δραστηριότητες παρακολούθησης της συμμόρφωσης για τουλάχιστον μια πενταετία.

ΤΜΗΜΑ AeMC

ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Γενικά

ORA.AeMC.105   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα καθορίζει τις επιπρόσθετες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας φορέας προκειμένου να λάβει έγκριση ή να εξακολουθεί να διαθέτει έγκριση ως αεροϊατρικό κέντρο για την έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 1.

ORA.AeMC.115   Αίτηση

Οι αιτούντες πιστοποιητικό AeMC πρέπει:

α)

να συμμορφώνονται με την παράγραφο MED.D.005· και

β)

επιπλέον της τεκμηρίωσης που απαιτείται από την παράγραφο ORA.GEN.115 για την έγκριση φορέα, να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με συμβάσεις και συνεργασίες με καθορισμένα νοσοκομεία ή ιατρικά ιδρύματα με σκοπό τη διενέργεια εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων.

ORA.AeMC.135   Συνεχιζόμενη ισχύς

Το πιστοποιητικό AeMC εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια. Παραμένει σε ισχύ αν ο κάτοχος και οι αεροϊατρικοί εξεταστές του φορέα:

α)

συμμορφώνονται με την παράγραφο MED.D.030· και

β)

εξασφαλίζουν τη συνεχή πείρα τους μέσω της διενέργειας επαρκούς αριθμού ιατρικών εξετάσεων κατηγορίας 1 ετησίως.

ΕΝΟΤΗΤΑ II

Διαχείριση

ORA.AeMC.200   Σύστημα διαχείρισης

Το AeMC καταρτίζει και διατηρεί σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο ORA.GEN.200 καθώς και διαδικασίες:

α)

για ιατρική πιστοποίηση σύμφωνα με το μέρος MED· και

β)

για τη διασφάλιση ανά πάσα στιγμή του ιατρικού απορρήτου.

ORA.AeMC.210   Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό

α)

Το AeMC πρέπει:

1.

να διορίσει έναν αεροϊατρικό εξεταστή (AME) ως επικεφαλής του AeMC με προνόμια για την έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 1 και με επαρκή πείρα στην αεροϊατρική για την άσκηση των καθηκόντων του· και

2.

να διαθέτει επαρκή αριθμό πλήρως ειδικευμένων AME και άλλου τεχνικού προσωπικού και εμπειρογνωμόνων.

β)

Ο επικεφαλής του AeMC είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και την υπογραφή εκθέσεων, πιστοποιητικών και αρχικών ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 1.

ORA.AeMC.215   Απαιτήσεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις

Το AeMC πρέπει να διαθέτει επαρκείς ιατρικοτεχνικές εγκαταστάσεις για τη διενέργεια των αεροϊατρικών εξετάσεων που απαιτούνται για την άσκηση των προνομίων που συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της έγκρισης.

ORA.AeMC.220   Τήρηση αρχείων

Επιπλέον των αρχείων που απαιτούνται στην παράγραφο ORA.GEN.220, το AeMC πρέπει:

α)

να τηρεί αρχεία με στοιχεία των ιατρικών εξετάσεων και των αξιολογήσεων που διενεργούνται για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση ιατρικών πιστοποιητικών, καθώς και των αποτελεσμάτων των εν λόγω εξετάσεων και αξιολογήσεων για τουλάχιστον μία δεκαετία από την ημερομηνία της τελευταίας εξέτασης· και

β)

να τηρεί όλα τα ιατρικά αρχεία κατά τρόπο που διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή την τήρηση του ιατρικού απορρήτου.

»

(1)  ΕΕ L 167 της 4.7.2003, σ. 23.

(2)  ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 35.

(3)  ΕΕ L 167 της 4.7.2003, σ. 23.

(4)  ΕΕ L 294 της 13.11.2007, σ. 3.

(5)  ΕΕ L 295 της 14.11.2007, σ. 7.