17.3.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 78/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 232/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Μαρτίου 2012

για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους χρήσης και τα επίπεδα χρήσης των ουσιών κίτρινο της κινολίνης (E 104), κίτρινο sunset FCF/κιτρινοπορτοκαλί S (E 110) και πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A (E 124)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο προσθέτων τροφίμων που εγκρίνονται για χρήση σε τρόφιμα και καθορίζει τους όρους χρήσης τους.

(2)

Οι ουσίες κίτρινο της κινολίνης (E 104), κίτρινο sunset FCF/κιτρινοπορτοκαλί S (E 110) και πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A (E 124) είναι χρωστικές τροφίμων που έχουν εγκριθεί για χρήση σε τρόφιμα και περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. Η ισχύουσα έγκριση λαμβάνει υπόψη τις αποδεκτές ημερήσιες προσλήψεις (ΑΗΠ) που καθορίστηκαν από την επιστημονική επιτροπή τροφίμων (SCF) το 1983 (2).

(3)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: «η Αρχή») εξέδωσε γνωμοδότηση στις 23 Σεπτεμβρίου 2009 (3) για την επανεκτίμηση της ασφάλειας της ουσίας κίτρινο της κινολίνης (E 104) ως προσθέτου τροφίμων. Στην εν λόγω γνωμοδότηση η Αρχή συνιστά να μειωθεί η ΑΗΠ για την εν λόγω χρωστική τροφίμων από 10 mg/kg βάρους σώματος (β.σ.)/ημέρα σε 0,5 mg/kg β.σ./ημέρα. Επιπλέον, η Αρχή θεωρεί ότι κατά κανόνα οι πιο λεπτομερείς εκτιμήσεις έκθεσης (βαθμίδα 2 και βαθμίδα 3) υπερβαίνουν αρκετά την αναθεωρημένη ΑΗΠ των 0,5 mg/kg β.σ./ημέρα. Συνεπώς, ενδείκνυται να τροποποιηθούν οι όροι χρήσης και τα επίπεδα χρήσης της ουσίας κίτρινο της κινολίνης (E 104), για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της νέας ΑΗΠ την οποία συνιστά η Αρχή.

(4)

Η Αρχή εξέδωσε γνωμοδότηση στις 27 Σεπτεμβρίου 2009 (4) για την επανεκτίμηση της ασφάλειας της ουσίας κίτρινο sunset FCF/κιτρινοπορτοκαλί S (E 110) ως προσθέτου τροφίμων. Στην εν λόγω γνωμοδότηση η Αρχή συνιστά να μειωθεί η ΑΗΠ για την ουσία κίτρινο sunset FCF/κιτρινοπορτοκαλί S (E 110) από 2,5 σε 1 mg/kg β.σ./ημέρα. Επιπλέον, η Αρχή θεωρεί ότι κατά κανόνα οι πιο λεπτομερείς εκτιμήσεις έκθεσης (βαθμίδα 3) υπερβαίνουν αρκετά την αναθεωρημένη προσωρινή ΑΗΠ των 1 mg/kg β.σ./ημέρα για τα παιδιά που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες. Συνεπώς, ενδείκνυται να τροποποιηθούν οι όροι χρήσης και τα επίπεδα χρήσης της ουσίας κίτρινο sunset FCF/κιτρινοπορτοκαλί S (E 110), για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της νέας προσωρινής ΑΗΠ την οποία συνιστά η Αρχή.

(5)

Η Αρχή εξέδωσε γνωμοδότηση στις 23 Σεπτεμβρίου 2009 (5) για την επανεκτίμηση της ασφάλειας της ουσίας πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A (E 124) ως προσθέτου τροφίμων. Στην εν λόγω γνωμοδότηση η Αρχή συνιστά να μειωθεί η ΑΗΠ από 4 mg/kg β.σ./ημέρα σε 0,7 mg/kg β.σ./ημέρα. Επιπλέον, η Αρχή θεωρεί ότι κατά κανόνα οι πιο λεπτομερείς εκτιμήσεις έκθεσης (βαθμίδα 3) υπερβαίνουν αρκετά την αναθεωρημένη ΑΗΠ των 0,7 mg/kg β.σ./ημέρα για τα παιδιά που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες. Συνεπώς, ενδείκνυται να τροποποιηθούν οι όροι χρήσης και τα επίπεδα χρήσης της ουσίας πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A (E 124), για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της νέας ΑΗΠ την οποία συνιστά η Αρχή.

(6)

Οι ουσίες αυτές πρέπει να αφαιρεθούν από την ομάδα III που παρατίθεται στο μέρος Γ σημείο 3 του παραρτήματος II. Ωστόσο, το ανώτατο συνδυαστικό όριο, όταν οι ουσίες χρησιμοποιούνται μαζί με τις υπόλοιπες ουσίες της ομάδας III, θα πρέπει να παραμείνει.

(7)

Για να μειωθεί η έκθεση κάτω από τη συνιστώμενη ΑΗΠ, θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα ανώτατα όρια. Ειδικότερα, θα πρέπει να μειωθούν κατά τον ίδιο βαθμό όση είναι και η επιδιωκόμενη μείωση της ημερήσιας πρόσληψης. Θα πρέπει να επιτραπούν κάποιες εξαιρέσεις με πιο υψηλά επίπεδα για ορισμένα παραδοσιακά προϊόντα που δεν συμβάλλουν σημαντικά στην έκθεση. Ορισμένες διατάξεις έχουν επίσης διαγραφεί.

(8)

Συνεπώς, το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(9)

Για να δοθεί στη βιομηχανία τροφίμων ο αναγκαίος χρόνος προκειμένου να προσαρμόσει την παραγωγή της στους νέους όρους χρήσης και στα επίπεδα χρήσης που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ενδείκνυται να προβλεφθούν μεταβατικές ρυθμίσεις.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σ’ αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2013.

Τα τρόφιμα που περιέχουν κίτρινο της κινολίνης (E 104), κίτρινο sunset FCF/κιτρινοπορτοκαλί S (E 110) και πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A (E 124) και τα οποία διατέθηκαν νόμιμα στην αγορά πριν από την 1η Ιουνίου 2013, αλλά δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στο εμπόριο μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16.

(2)  Εκθέσεις της Επιστημονικής Επιτροπής Τροφίμων, δέκατη τέταρτη σειρά, 1983.

(3)  Επιστημονική γνώμη της ομάδας για τα πρόσθετα τροφίμων και τις πηγές θρεπτικών συστατικών που προστίθενται στα τρόφιμα (ANS) κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής για την επαναξιολόγηση της ασφάλειας της ουσίας κίτρινο της κινολίνης (E 104) ως προσθέτου τροφίμων, The EFSA Journal 2009ς 7(11):1329.

(4)  Επιστημονική γνώμη της ομάδας για τα πρόσθετα τροφίμων και τις πηγές θρεπτικών συστατικών που προστίθενται στα τρόφιμα (ANS) κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής για την επαναξιολόγηση της ασφάλειας της ουσίας κίτρινο sunset (E 110) ως προσθέτου τροφίμων, The EFSA Journal 2009· 7(11):1330.

(5)  Επιστημονική γνώμη της ομάδας για τα πρόσθετα τροφίμων και τις πηγές θρεπτικών συστατικών που προστίθενται στα τρόφιμα (ANS) κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής για την επαναξιολόγηση της ασφάλειας της ουσίας πονσώ 4R ως προσθέτου τροφίμων, The EFSA Journal 2009· 7(11):1328.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο μέρος Γ, στο σημείο 3), διαγράφονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«E 104

Κίτρινο της κινολίνης»

«E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S»

«E 124

Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A»

2)

το μέρος Ε τροποποιείται ως εξής:

α)

στις κατηγορίες 03, 05.2, 05.3, 05.4, 07.2 και 14.1.4, η υποσημείωση 25 αντικαθίσταται από την εξής:

«(25):

Οι ποσότητες για καθεμιά από τις χρωστικές E 122 και E 155 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 mg/kg ή mg/l»·

β)

στην κατηγορία 1.7.5, η υποσημείωση 33 αντικαθίσταται από την εξής:

«(33):

Ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή για τον συνδυασμό Ε 100, E 102, E 120, E 122, E 160e και Ε 160b»·

γ)

στις κατηγορίες 04.2.1, 04.2.2, 04.2.3 και 04.2.4.1, η υποσημείωση 34 αντικαθίσταται από την εξής:

«(34):

Ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή για τον συνδυασμό E 120, E 122, E 129, E 131 και E 133»·

δ)

στις κατηγορίες 04.2.5.2 και 04.2.5.3, η υποσημείωση 31 αντικαθίσταται από την εξής:

«(31):

Ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με E 120, E 142, E 160d και E 161b»·

ε)

στην κατηγορία 9.2, οι υποσημειώσεις 35, 36 και 37 αντικαθίστανται από τις εξής:

«(35):

Ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή για τον συνδυασμό E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, Ε 161b»

«(36):

Ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή για τον συνδυασμό E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b»

«(37):

Ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή για τον συνδυασμό E 102, E 120, E 151, E 160e»·

στ)

προστίθενται με αριθμητική σειρά οι ακόλουθες καταχωρίσεις για τα Ε 104, Ε 110, Ε 124 στις κατηγορίες τροφίμων που αναφέρονται στα εξής:

Αριθμός κατηγορίας

Αριθμός Ε

Ονομασία

Ανώτατη περιεκτικότητα

(mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση)

Υποσημειώσεις

περιορισμοί/εξαιρέσεις

«01.4

Αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση, συμπεριλαμβανομένων των θερμικώς επεξεργασμένων

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

10

(61)

 

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

5

(61)

 

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

5

(61)

 

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

01.6.3

Άλλες κρέμες γάλακτος

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

10

(61)

μόνο αρωματισμένες κρέμες γάλακτος

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

5

(61)

μόνο αρωματισμένες κρέμες γάλακτος

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

5

(61)

μόνο αρωματισμένες κρέμες γάλακτος

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

01.7.3

Βρώσιμη κρούστα τυριών

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

10

(62)

 

(62):

Η συνολική ποσότητα του E 104 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

04.2.4.1

Παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, εξαιρουμένης της κομπόστας

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

30

(61)

μόνο «mostarda di frutta»

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

35

(61)

μόνο «mostarda di frutta»

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

20

(61)

μόνο «mostarda di frutta»

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

05.2

Άλλα είδη ζαχαροπλαστικής, μεταξύ των οποίων μικροκαραμέλες αρωματισμού της αναπνοής

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

30

(61)

εκτός από ζαχαρωμένα φρούτα και λαχανικά· παραδοσιακά ζαχαρώδη προϊόντα με βάση αποξηραμένα φρούτα ή κακάο επικαλυμμένα με ζάχαρη, σχήματος αμυγδάλου ή όστιας, τα οποία κανόνα έχουν μήκος άνω των 2 cm και καταναλώνονται σε εορταστικές εκδηλώσεις, π.χ. γάμους, βαπτίσεις κ.λπ.

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

35

(61)

εκτός από ζαχαρωμένα φρούτα και λαχανικά· παραδοσιακά ζαχαρώδη προϊόντα με βάση αποξηραμένα φρούτα ή κακάο επικαλυμμένα με ζάχαρη, σχήματος αμυγδάλου ή όστιας, τα οποία κανόνα έχουν μήκος άνω των 2 cm και καταναλώνονται σε εορταστικές εκδηλώσεις, π.χ. γάμους, βαπτίσεις κ.λπ.

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

20

(61)

εκτός από ζαχαρωμένα φρούτα και λαχανικά· παραδοσιακά ζαχαρώδη προϊόντα με βάση αποξηραμένα φρούτα ή κακάο επικαλυμμένα με ζάχαρη, σχήματος αμυγδάλου ή όστιας, τα οποία κανόνα έχουν μήκος άνω των 2 cm και καταναλώνονται σε εορταστικές εκδηλώσεις, π.χ. γάμους, βαπτίσεις κ.λπ.

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

30

(61)

μόνο ζαχαρωμένα φρούτα και λαχανικά

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

10

(61)

μόνο ζαχαρωμένα φρούτα και λαχανικά

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

10

(61)

μόνο ζαχαρωμένα φρούτα και λαχανικά

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

300

(61)

μόνο παραδοσιακά ζαχαρώδη προϊόντα με βάση αποξηραμένα φρούτα ή κακάο επικαλυμμένα με ζάχαρη, σχήματος αμυγδάλου ή όστιας, τα οποία κανόνα έχουν μήκος άνω των 2 cm και καταναλώνονται σε εορταστικές εκδηλώσεις, π.χ. γάμους, βαπτίσεις κ.λπ.

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

50

(61)

μόνο παραδοσιακά ζαχαρώδη προϊόντα με βάση αποξηραμένα φρούτα ή κακάο επικαλυμμένα με ζάχαρη, σχήματος αμυγδάλου ή όστιας, τα οποία κανόνα έχουν μήκος άνω των 2 cm και καταναλώνονται σε εορταστικές εκδηλώσεις, π.χ. γάμους, βαπτίσεις κ.λπ.

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

50

(61)

μόνο παραδοσιακά ζαχαρώδη προϊόντα με βάση αποξηραμένα φρούτα ή κακάο επικαλυμμένα με ζάχαρη, σχήματος αμυγδάλου ή όστιας, τα οποία κανόνα έχουν μήκος άνω των 2 cm και καταναλώνονται σε εορταστικές εκδηλώσεις, π.χ. γάμους, βαπτίσεις κ.λπ.

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

05.3

Τσίχλες

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

30

(61)

 

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

10

(61)

 

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

10

(61)

 

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

05.4

Υλικά διακόσμησης, επικάλυψης και γέμισης, εκτός από γεμίσεις με βάση φρούτα που καλύπτονται από την κατηγορία 4.2.4

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

50

(61)

μόνο υλικά διακόσμησης, επικάλυψης και σάλτσες, εκτός από υλικά γέμισης

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

35

(61)

μόνο υλικά διακόσμησης, επικάλυψης και σάλτσες, εκτός από υλικά γέμισης

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

55

(61)

μόνο υλικά διακόσμησης, επικάλυψης και σάλτσες, εκτός από υλικά γέμισης

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

50

(61)

μόνο υλικά γέμισης

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

35

(61)

μόνο υλικά γέμισης

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

55

(61)

μόνο υλικά γέμισης

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

06.6

Παναρίσματα

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

50

(61)

 

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

35

(61)

 

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

55

(61)

 

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

08.2.3

Περιβλήματα και επικαλύψεις και διακοσμήσεις για κρέας

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

50

(61)

μόνο υλικά διακόσμησης και επικάλυψης εκτός από την εδώδιμη εξωτερική επικάλυψη του παστουρμά

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

35

(61)

μόνο υλικά διακόσμησης και επικάλυψης εκτός από την εδώδιμη εξωτερική επικάλυψη του παστουρμά

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

55

(61)

μόνο υλικά διακόσμησης και επικάλυψης εκτός από την εδώδιμη εξωτερική επικάλυψη του παστουρμά

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

10

(62)

μόνο εδώδιμα περιβλήματα

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

(62):

Η συνολική ποσότητα των E 104 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

09.2

Επεξεργασμένα ψάρια και αλιευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μαλακίων και των καρκινοειδών

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

200

(63)

Μόνο σε υποκατάστατα σολομού με βάση τα Theragra chalcogramma και Pollachius virens

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

200

(63)

Μόνο σε υποκατάστατα σολομού με βάση τα Theragra chalcogramma και Pollachius virens

(63):

Η συνολική ποσότητα των E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

09.3

Αυγά ψαριών

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

200

(61)

εκτός από αυγά οξυρρύγχου (χαβιάρι)

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

200

(61)

εκτός από αυγά οξυρρύγχου (χαβιάρι)

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

200

(61)

εκτός από αυγά οξυρρύγχου (χαβιάρι)

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

12.2.2

Αρτύματα και καρυκεύματα

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

10

(62)

μόνο μείγματα αρτυμάτων, για παράδειγμα κάρι σε σκόνη, ταντούρι

(62):

Η συνολική ποσότητα των E 104 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

12.4

Μουστάρδα

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

10

(61)

 

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

50

(61)

 

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

35

(61)

 

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

12.6

Σάλτσες

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

20

(64)

περιλαμβάνονται τα τουρσιά, τα ορεκτικά, τα τσάτνι και τα πικαλίλι εξαιρούνται οι σάλτσες με βάση ντομάτα

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

30

(64)

Μόνο σε τουρσιά και πικαλίλι

(64):

Η συνολική ποσότητα των E 104 και E 110 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

12.9

Πρωτεϊνούχα προϊόντα, εξαιρουμένων προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία 1.8

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

10

(61)

μόνο απομιμήσεις προϊόντων κρέατος και ιχθυοσκευασμάτων με βάση φυτικές πρωτεΐνες

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

20

(61)

μόνο απομιμήσεις προϊόντων κρέατος και ιχθυοσκευασμάτων με βάση φυτικές πρωτεΐνες

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

10

(61)

μόνο απομιμήσεις προϊόντων κρέατος και ιχθυοσκευασμάτων με βάση φυτικές πρωτεΐνες

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

13.2

Διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζεται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ (εξαιρουμένων των προϊόντων της κατηγορίας 13.1.5)

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

10

(61)

 

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

10

(61)

 

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

10

(61)

 

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

13.3

Διαιτητικές τροφές για δίαιτες με σκοπό τον έλεγχο του σωματικού βάρους, τροφές που προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας πρόσληψης τροφής ή ένα επιμέρους γεύμα (το σύνολο ή μέρος της καθημερινής δίαιτας)

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

10

(61)

 

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

10

(61)

 

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

10

(61)

 

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

14.1.4

Αρωματισμένα ποτά

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

10

(61)

εξαιρουμένου του σοκολατούχου γάλακτος και των προϊόντων βύνης

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

20

(61)

εξαιρουμένου του σοκολατούχου γάλακτος και των προϊόντων βύνης

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

10

(61)

εξαιρουμένου του σοκολατούχου γάλακτος και των προϊόντων βύνης

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

14.2.3

Μηλίτης και απίτης

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

25

(64)

εξαιρουμένου του cidre bouché

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

10

(64)

εξαιρουμένου του cidre bouché

(64):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

14.2.4

Οίνος φρούτων και made wine

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

20

(61)

 

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

10

(61)

 

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

1

(61)

 

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

14.2.7.1

Αρωματισμένοι οίνοι

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

50

(61)

εκτός από americano, bitter vino

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

50

(61)

εκτός από americano, bitter vino

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

50

(61)

εκτός από americano, bitter vino

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

14.2.7.2

Αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

50

(61)

εκτός από bitter soda, sangria, claria, zurra

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

50

(61)

εκτός από bitter soda, sangria, claria, zurra

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

50

(61)

εκτός από bitter soda, sangria, claria, zurra

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

14.2.7.3

Αρωματισμένα κοκτέιλ με βάση τον οίνο

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

50

(61)

 

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

50

(61)

 

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

50

(61)

 

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

14.2.8

Άλλα αλκοολούχα ποτά συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων αλκοολούχων ποτών με μη αλκοολούχα ποτά και με αποστάγματα με περιεκτικότητα σε αλκοόλ κάτω του 15 %

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

180

(61)

μόνο αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ κάτω του 15 %

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

100

(61)

μόνο αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ κάτω του 15 %

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

170

(61)

μόνο αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ κάτω του 15 %

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

16.

Γλυκά, πλην των προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία 1, 3 και 4

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

10

(61)

 

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

5

(61)

 

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

10

(61)

 

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

17.1

Συμπληρώματα διατροφής που παρέχονται σε στερεά μορφή, όπως, μεταξύ άλλων, σε κάψουλες και δισκία και σε παρόμοιες μορφές, αλλά όχι του τύπου που είναι για μάσηση

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

35

(61)

 

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

10

(61)

 

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

35

(61)

 

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

17.2

Συμπληρώματα διατροφής που παρέχονται σε υγρή μορφή

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

10

(61)

 

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

10

(61)

 

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

10

(61)

 

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III

17.3

Συμπληρώματα διατροφής που παρέχονται σε μορφή σιροπιού ή για μάσηση

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

10

(61)

 

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

10

(61)

 

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

10

(61)

 

(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III»

ζ)

η κατηγορία 08.2.1 τροποποιείται ως εξής:

i)

η καταχώριση για το Ε 110 αντικαθίσταται από την εξής:

 

«E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

15

 

μόνο sobrasada»

ii)

η καταχώριση για το Ε 124 αντικαθίσταται από την εξής:

 

«E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

50

 

μόνο λουκάνικα από chorizo/salchichon»

η)

η κατηγορία 14.2.7.1 τροποποιείται ως εξής:

i)

οι καταχωρίσεις γι τα Ε 104 και Ε 110 αντικαθίστανται από τις εξής:

 

«E 104

Κίτρινο της κινολίνης

50

(26) (27)

μόνο americano, bitter vino

 

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

50

(27)

μόνο americano, bitter vino»

ii)

η καταχώριση για το Ε 124 αντικαθίσταται από την εξής:

 

«E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

50

(26) (27)

μόνο americano, bitter vino»

θ)

η κατηγορία 14.2.7.2 τροποποιείται ως εξής:

i)

οι καταχωρίσεις για τα Ε 104 και Ε 110 αντικαθίστανται από τις εξής:

 

«E 104

Κίτρινο της κινολίνης

50

(28)

μόνο bitter soda

 

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

50

(28)

μόνο bitter soda»

ii)

η καταχώριση για το Ε 124 αντικαθίσταται από την εξής:

 

«E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

50

(28)

μόνο bitter soda»

ι)

οι ακόλουθες καταχωρίσεις για τα Ε 104, Ε 110, Ε 124 διαγράφονται στις κατηγορίες τροφίμων που αναφέρονται στα εξής:

«01.7.5

Ανακατεργασμένο τυρί

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

100

(33)

μόνο αρωματισμένο ανακατεργασμένο τυρί

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

100

(33)

μόνο αρωματισμένο ανακατεργασμένο τυρί

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

100

(33)

μόνο αρωματισμένο ανακατεργασμένο τυρί

04.2.1

Αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

200

(34)

μόνο κονσέρβες κόκκινων φρούτων

04.2.2

Φρούτα και λαχανικά σε ξύδι, λάδι ή άλμη

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

200

(34)

μόνο κονσέρβες κόκκινων φρούτων

04.2.3

Φρούτα και λαχανικά σε κονσέρβες και γυάλινα δοχεία

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

200

(34)

μόνο κονσέρβες κόκκινων φρούτων

04.2.4.1

Παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, εξαιρουμένης της κομπόστας

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

200

(34)

μόνο κονσέρβες κόκκινων φρούτων

04.2.5.2

Μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών και κρέμα κάστανου, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/113/ΕΚ

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

100

(31)

εκτός από κρέμα κάστανου

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

100

(31)

εκτός από κρέμα κάστανου

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

100

(31)

εκτός από κρέμα κάστανου

04.2.5.3

Άλλοι παρόμοιοι πολτοί φρούτων ή λαχανικών προς επάλειψη

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

100

(31)

εκτός από crème de pruneaux

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

100

(31)

εκτός από crème de pruneaux

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

100

(31)

εκτός από crème de pruneaux

08.2.1

Κρέας που δεν έχει υποστεί θερμική επεξεργασία

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

200

 

μόνο sobrasada

09.2

Επεξεργασμένα ψάρια και αλιευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μαλακίων και των καρκινοειδών

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

100

(35)

μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

100

(35)

μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

100

(35)

μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

250

(36)

μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

250

(36)

μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

100

(37)

μόνο καπνιστά ψάρια

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

100

(37)

μόνο καπνιστά ψάρια»