19.1.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 16/42


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 42/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Ιανουαρίου 2012

σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής και τη χορήγηση δικαιωμάτων εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Ιανουαρίου του 2012 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007 για το κρέας πουλερικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007 της Επιτροπής (3) ανοίχθηκαν δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Βραζιλίας, Ταϊλάνδης και άλλων τρίτων χωρών.

(2)

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν, όσον αφορά τις ομάδες 1, 2, 4, 6, 7 και 8, κατά το πρώτο επταήμερο του Ιανουαρίου του 2012 για την υποπερίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2012 αφορούν, για ορισμένες ποσοστώσεις, ποσότητες μεγαλύτερες από τις διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής, με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτούμενες ποσότητες.

(3)

Οι αιτήσεις δικαιωμάτων εισαγωγής που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Ιανουαρίου του 2012 για την υποπερίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2012, όσον αφορά την ομάδα 5, αφορούν ποσότητες μεγαλύτερες από τις διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό μπορούν να χορηγηθούν δικαιώματα εισαγωγής, με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτούμενες ποσότητες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Στις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007 για την υποπερίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2012 όσον αφορά τις ομάδες 1, 2, 4, 6, 7 και 8, εφαρμόζονται οι συντελεστές κατανομής που προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Στις αιτήσεις δικαιωμάτων εισαγωγής που υποβλήθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007 για την υποπερίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2012, όσον αφορά την ομάδα 5, εφαρμόζεται ο συντελεστής κατανομής που προβλέπεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Ιανουαρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2012.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(3)  ΕΕ L 142 της 5.6.2007, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την υποπερίοδο από 1.4.2012 έως 30.6.2012

(σε %)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για τις αιτήσεις δικαιωμάτων εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την υποπερίοδο από 1.4.2012 έως 30.6.2012

(σε %)

5

09.4215

1,220003