11.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/54


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Δεκεμβρίου 2012

για τον ορισμό του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για τον αφθώδη πυρετό και την κατάργηση της απόφασης 2006/393/ΕΚ

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 8901]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2012/767/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, την κατάργηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/531/ΕΟΚ και 91/665/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 69 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2003/85/ΕΚ καθορίζει τα ελάχιστα μέτρα ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος αφθώδους πυρετού καθώς και ορισμένα προληπτικά μέτρα που αποβλέπουν στο να αυξήσουν την ενημέρωση και την ετοιμότητα των αρμόδιων αρχών και της κτηνοτροφικής κοινότητας σχετικά με την εν λόγω νόσο.

(2)

Η οδηγία 2003/85/ΕΚ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να οριστεί ένα εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για τον αφθώδη πυρετό, για την εκτέλεση των λειτουργιών και των καθηκόντων που ορίζονται στο παράρτημα XVI της εν λόγω οδηγίας.

(3)

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, πραγματοποίησε δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή του εν λόγω εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της τεχνικής και επιστημονικής ικανότητας και την εμπειρογνωμοσύνη του προσωπικού.

(4)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, το εργαστήριο Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory που κέρδισε το διαγωνισμό, το οποίο χρηματοδοτείται από το Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) ορίστηκε, με την απόφαση 2006/393/ΕΚ της Επιτροπής (2), ως εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για τον αφθώδη πυρετό για περίοδο πέντε ετών, αρχής γενομένης στις 7 Ιουνίου 2006.

(5)

Η οδηγία 2003/85/ΕΚ προβλέπει επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τον ορισμό του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για τον αφθώδη πυρετό με βάση τη συμμόρφωσή του με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του εν λόγω εργαστηρίου που ορίζονται στο παράρτημα XVI της εν λόγω οδηγίας.

(6)

Η αξιολόγηση, η οποία ξεκίνησε από την Επιτροπή και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2011, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, ανταποκρίνεται με επιτυχία σε όλες τις λειτουργίες και τα καθήκοντα του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για τον αφθώδη πυρετό που προβλέπονται στο παράρτημα XVI της οδηγίας 2003/85/ΕΚ και στις αρμοδιότητες των εργαστηρίων αναφοράς της ΕΕ που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (3).

(7)

Ο ορισμός του εργαστηρίου αυτού ως εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για τον αφθώδη πυρετό θα πρέπει, ως εκ τούτου, να παραταθεί για αόριστη χρονική περίοδο.

(8)

Επιπροσθέτως, το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσε επίσημα την Επιτροπή ότι το Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, ονομάζεται στο εξής Pirbright Institute.

(9)

Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διατάραξη των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για τον αφθώδη πυρετό, τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σκόπιμο να εφαρμοστούν αναδρομικά από την 7η Ιουνίου 2011.

(10)

Για λόγους σαφήνειας και απλοποίησης της νομοθεσίας της Ένωσης, η απόφαση 2006/393/ΕΚ θα πρέπει, επομένως, να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Το Pirbright Institute, του Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) στο Ηνωμένο Βασίλειο, ορίζεται ως το εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για τον αφθώδη πυρετό.

2.   Οι κανόνες που ορίζουν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI της οδηγίας 2003/85/ΕΚ.

Άρθρο 2

Η απόφαση 2006/393/ΕΚ καταργείται.

Οι παραπομπές στην καταργηθείσα απόφαση νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 7η Ιουνίου 2011.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 306 της 22.11.2003, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 152 της 7.6.2006, σ. 31.

(3)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.