14.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 186/32


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουλίου 2012

σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2009/11/ΕΚ για την έγκριση μεθόδων ταξινόμησης σφαγίων χοίρων στην Ισπανία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 4711]

(Το κείμενο στην ισπανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2012/384/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 43 στοιχείο ιγ) σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2009/11/ΕΚ της Επιτροπής (2) εγκρίθηκε η χρήση τεσσάρων μεθόδων ταξινόμησης σφαγίων χοίρων στην Ισπανία.

(2)

Η Ισπανία δήλωσε ότι λόγω των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και της ανάπτυξης νέων μοντέλων των δύο συσκευών που έχουν εγκριθεί στην Ισπανία, είναι αναγκαία η βαθμονόμηση των εν λόγω νέων συσκευών ώστε να προκύψουν νέοι μαθηματικοί τύποι προς χρήση στην Ισπανία.

(3)

Σε μια σημαντική ομάδα σφαγείων στην Ισπανία, ο αριθμός των σφαγών δεν υπερβαίνει τους 500 χοίρους ανά εβδομάδα ως ετήσιος μέσος όρος. Συνεπώς, είναι αναγκαία μια μέθοδος ταξινόμησης σφαγίων η οποία να είναι η ενδεδειγμένη σε σχέση με τη δυναμικότητα σφαγής.

(4)

Η Ισπανία ζήτησε από την Επιτροπή να εγκρίνει τρεις νέες μεθόδους ταξινόμησης σφαγίων χοίρων στην επικράτειά της και υπέβαλε εκτενή περιγραφή της δοκιμασίας τεμαχισμού, αναφέροντας τις αρχές στις οποίες βασίζονται οι μέθοδοι αυτές, τα αποτελέσματα της δοκιμασίας τεμαχισμού και τις εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εκατοστιαίας αναλογίας άπαχου κρέατος, στο πρωτόκολλο που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή των κοινοτικών κλιμάκων κατάταξης των σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων καθώς και για την κοινοποίηση των σχετικών τιμών (3).

(5)

Από την εξέταση της αίτησης αυτής προέκυψε ότι πληρούνται οι όροι έγκρισης των σχετικών μεθόδων ταξινόμησης. Συνεπώς, πρέπει να εγκριθούν οι εν λόγω μέθοδοι ταξινόμησης στην Ισπανία.

(6)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 2009/11/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η τροποποίηση των συσκευών ή των μεθόδων ταξινόμησης, εκτός αν εγκριθεί ρητά με εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2009/11/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Επιτρέπεται η χρήση των ακόλουθων μεθόδων για την ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων, σύμφωνα με το παράρτημα V τμήμα B.IV σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (4) στην Ισπανία:

α)

η συσκευή “Fat-O-Meat’er (FOM)” και οι σχετικές μέθοδοι εκτίμησης που περιγράφονται λεπτομερώς στο μέρος 1 του παραρτήματος·

β)

η συσκευή “Fully automatic ultrasonic carcass grading (Autofom)” και οι σχετικές μέθοδοι εκτίμησης, που περιγράφονται λεπτομερώς στο μέρος 2 του παραρτήματος·

γ)

η συσκευή “Ultrafom 300” και οι σχετικές μέθοδοι εκτίμησης, που περιγράφονται λεπτομερώς στο μέρος 3 του παραρτήματος.

δ)

η συσκευή “Automatic vision system (VCS2000)” και οι σχετικές μέθοδοι εκτίμησης, που περιγράφονται λεπτομερώς στο μέρος 4 του παραρτήματος·

ε)

η συσκευή “Fat-O-Meat’er II (FOM II)” και οι σχετικές μέθοδοι εκτίμησης, που περιγράφονται λεπτομερώς στο μέρος 5 του παραρτήματος·

στ)

η συσκευή “AutoFOM III” και οι σχετικές μέθοδοι εκτίμησης, που περιγράφονται λεπτομερώς στο μέρος 6 του παραρτήματος·

ζ)

η “μη αυτόματη μέθοδος (ZP)” με κανόνα και οι σχετικές μέθοδοι εκτίμησης, που περιγράφονται λεπτομερώς στο μέρος 7 του παραρτήματος.

Η μη αυτόματη μέθοδος (ZP) με κανόνα, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο ζ) επιτρέπεται μόνο για τα σφαγεία:

α)

στα οποία ο αριθμός των σφαγών δεν υπερβαίνει τους 500 χοίρους ανά εβδομάδα ως ετήσιος μέσος όρος και

β)

με γραμμή σφαγής μέγιστης δυναμικότητας επεξεργασίας 40 χοίρων ανά ώρα.

2)

Το παράρτημα τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2012.

Για την Επιτροπή

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 6 της 10.1.2009, σ. 79.

(3)  ΕΕ L 337 της 16.12.2008, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα της απόφασης 2009/11/ΕΚ, προστίθενται τα ακόλουθα μέρη 5, 6 και 7:

«Μέρος 5

FAT-O-MEAT’ER (FOM II)

1.

Οι κανόνες που προβλέπονται στο παρόν μέρος εφαρμόζονται όταν η ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων πραγματοποιείται με τη συσκευή που είναι γνωστή ως “Fat-O-Meat’er (FOM II)”.

2.

Η συσκευή αποτελεί νέα έκδοση του συστήματος μέτρησης Fat-O-Meat’er. Η συσκευή FOM II αποτελείται από οπτικό καθετήρα με λεπίδα, διάταξη μέτρησης του βάθους που λειτουργεί σε αποστάσεις μεταξύ 0 και 125 χιλιοστομέτρων και πλακέτα απόκτησης και ανάλυσης δεδομένων – υπολογιστής Carometec Touch Panel i15 (Ingress Protection IP69K). Οι μετρούμενες τιμές μετατρέπονται σε εκτιμώμενη εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος από την ίδια τη συσκευή FOM II.

3.

Η περιεκτικότητα του σφαγίου σε άπαχο κρέας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Ŷ = 64,53 – 0,876 × X1 + 0,181 × X2

όπου:

Ŷ

=

εκτιμώμενη εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος στο σφάγιο,

X1

=

πάχος του ραχιαίου λίπους (συμπεριλαμβανομένου του δέρματος), σε χιλιοστά, το οποίο μετράται κάθετα στο πίσω μέρος του σφαγίου σε απόσταση 6 εκατοστών από τον άξονα τεμαχισμού του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης τελευταίας πλευράς,

X2

=

πάχος του ραχιαίου μυός, σε χιλιοστά, το οποίο μετράται ταυτόχρονα, στο ίδιο σημείο και με τον ίδιο τρόπο με το X1.

Ο τύπος αυτός ισχύει για σφάγια βάρους μεταξύ 60 και 120 χιλιόγραμμων (βάρος θερμού σφαγίου).

Μέρος 6

AUTOFOM III

1.

Οι κανόνες που προβλέπονται στο παρόν μέρος εφαρμόζονται όταν η ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων πραγματοποιείται με τη συσκευή που είναι γνωστή ως “AutoFOM III”.

2.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με δεκαέξι μορφοτροπείς υπερήχων των 2 MHz (Carometec A/S), ενώ η απόσταση λειτουργίας μεταξύ των μορφοτροπέων είναι 25 χιλιοστά. Τα δεδομένα που λαμβάνονται με τη βοήθεια των υπερήχων συνίστανται σε μετρήσεις του πάχους του ραχιαίου λίπους, του πάχους των μυών και συναφών παραμέτρων. Οι μετρούμενες τιμές μετατρέπονται σε εκτιμώμενη εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος με χρήση υπολογιστή.

3.

Η περιεκτικότητα του σφαγίου σε άπαχο κρέας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Ŷ = 68,44293415 – (0,35254288 × R2P10) – (0,31514342 × R2P15) – (0,19383319 × R2P16) + (0,02067879 × R3P3) + (0,03303812 × R3P5) + (0,02479771 × R3P6) + (0,02710736 × R3P7) + (0,02310621 × R3P9) – (0,07075210 × R4P10)

όπου:

Ŷ

=

εκτιμώμενη εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος στο σφάγιο,

R2P10, R2P15, R2P16,R3P3, R3P5, R3P6, R3P7, R3P9 και R4P10 είναι οι μεταβλητές που μετρούνται από το AutoFOM III,

4.

Η περιγραφή των σημείων μέτρησης παρατίθεται στο μέρος II του πρωτοκόλλου που υπέβαλε η Ισπανία στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 της Επιτροπής (1).

Ο τύπος αυτός ισχύει για σφάγια βάρους μεταξύ 60 και 120 χιλιόγραμμων (βάρος θερμού σφαγίου).

Μέρος 7

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ZP)

1.

Οι κανόνες που προβλέπονται στο παρόν μέρος εφαρμόζονται όταν η ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων πραγματοποιείται με τη “μη αυτόματη μέθοδο (ZP)” μέτρησης με κανόνα.

2.

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με τη χρήση κανόνα και η ταξινόμηση καθορίζεται με βάση την εξίσωση πρόγνωσης. Η αρχή της μεθόδου συνίσταται στη μη αυτόματη μέτρηση του πάχους του λίπους και του πάχους του μυός στον άξονα συμμετρίας του τεμαχισμένου σφαγίου.

3.

Η περιεκτικότητα του σφαγίου σε άπαχο κρέας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Ŷ = 59,89 – 0,821 × F + 0,157 × M

όπου:

Ŷ

=

εκτιμώμενη εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος στο σφάγιο,

F

=

ελάχιστο πάχος του ορατού λίπους (συμπεριλαμβανομένου του δέρματος), στον άξονα συμμετρίας του τεμαχισμένου σφαγίου, που περιβάλλει τον μέσο γλουτιαίο μυ (glutaeus medius), σε χιλιοστά,

M

=

ορατό πάχος του οσφυϊκού μυός στον άξονα συμμετρίας του τεμαχισμένου σφαγίου, το οποίο μετράται ως η μικρότερη απόσταση του μετωπιαίου (κρανιακού) άκρου του μέσου γλουτιαίου μυός από το ανώτερο (ραχιαίο) άκρο του σπονδυλικού σωλήνα, σε χιλιοστά.

Ο τύπος αυτός ισχύει για σφάγια βάρους μεταξύ 60 και 120 χιλιογράμμων (βάρος θερμού σφαγίου).


(1)  ΕΕ L 337 της 16.12.2008, σ. 3».