10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/22


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1282/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2011

για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και ε), το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 12 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2011, για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (2) θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο των μονομερών, άλλων αρχικών ουσιών και προσθέτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») εξέδωσε προσφάτως θετική επιστημονική αξιολόγηση για επιπλέον ουσίες οι οποίες θα πρέπει πλέον να προστεθούν στον ισχύοντα κατάλογο.

(2)

Για ορισμένες άλλες ουσίες, οι περιορισμοί και/ή προδιαγραφές που έχουν ήδη θεσπιστεί σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθούν βάσει νέας θετικής επιστημονικής αξιολόγησης από την Αρχή.

(3)

Οι περιορισμοί και οι προδιαγραφές για τη χρήση της ουσίας με αριθμό ουσίας FCM 239 και ονομασία 2,4,6-τριαμινοτριαζίνη-1,3,5 («μελαμίνη») θα πρέπει να τροποποιηθούν μετά την επιστημονική γνώμη που εξέδωσε η Αρχή στις 13 Απριλίου 2010. Η γνώμη αυτή όρισε την ανεκτή ημερήσια πρόσληψη (ΑΗΠ) για τη συγκεκριμένη ουσία στο 0,2 mg/kg σωματικού βάρους. Η Αρχή συμπέρανε επίσης στη γνώμη της ότι η έκθεση των παιδιών σ’ αυτή την ουσία λόγω μετανάστευσής της από υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα θα κυμαίνεται στα επίπεδα της ΑΗΠ. Με βάση την ΑΗΠ και την έκθεση από όλες τις άλλες πηγές, το όριο μετανάστευσης για την ουσία 239 θα πρέπει να μειωθεί. Το προτεινόμενο όριο μετανάστευσης των 2,5 mg/kg τροφίμου ευθυγραμμίζεται με το ανώτατο όριο επιμόλυνσης από μελαμίνη που επιτρέπεται για τα τρόφιμα και το οποίο καθορίστηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1135/2009 της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων καταγωγής ή προέλευσης Κίνας και για την κατάργηση της απόφασης 2008/798/ΕΚ της Επιτροπής (3).

(4)

Ως εκ τούτου, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Η ουσία με αριθμό FCM 438 και ονομασία δις(2,6-διισοπρoπυλoφαινυλo)καρβoδιιμίδιο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο στα πλαστικά σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011. Η Αρχή επανεξέτασε την ασφάλεια της εγκεκριμένης ουσίας. Η γνώμη την οποία εξέδωσε η Αρχή (4) διευκρίνιζε ότι η ουσία πρέπει να χρησιμοποιείται ως μονομερές αντί ως πρόσθετο στα πλαστικά. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να διορθωθεί η χρήση και να επικαιροποιηθεί αναλόγως ο αριθμός αναφοράς στο παράρτημα I.

(6)

Η ουσία με αριθμό FCM 376 και ονομασία Ν-μεθυλοπυρρολιδόνη επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο στα πλαστικά σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011, χωρίς όριο ειδικής μετανάστευσης (SML). Η γνώμη που εξέδωσε η Αρχή (5) όρισε την ΑΗΠ στο 1 mg/kg σωματικού βάρους, με αποτέλεσμα το SML να ανέρχεται στα 60 mg/kg τροφίμου. Το όριο αυτό συμπίπτει με το γενικό όριο ειδικής μετανάστευσης που καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011. Ωστόσο, αν το SML των 60 mg/kg προκύπτει από ένα τοξικολογικό κατώτατο όριο όπως η ΑΗΠ, τότε το SML θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς στο παράρτημα I.

(7)

Η ουσία με αριθμό FCM 797 και ονομασία «πολυεστέρας αδιπικού οξέος με βουτανοδιόλη-1,3, προπανοδιόλη-1,2 και 2-αιθυλεξανόλη-1» επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο στα πλαστικά σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 και ταξινομείται με τον αριθμό CAS 0007328-26-5. Σύμφωνα με τη γνώμη που εξέδωσε η Αρχή (6), ο εν λόγω αριθμός CAS θα πρέπει να είναι 0073018-26-5. Ως εκ τούτου, ο αριθμός CAS για τη συγκεκριμένη ουσία πρέπει να διορθωθεί στο παράρτημα I.

(8)

Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους υπευθύνους των επιχειρήσεων, θα πρέπει να επιτρέπεται, έως την 1η Ιανουαρίου 2013, η διάθεση στην αγορά των πλαστικών υλικών και αντικειμένων που έχουν διατεθεί νόμιμα στην αγορά βάσει των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 και τα οποία δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό. Τα εν λόγω πλαστικά υλικά και αντικείμενα θα πρέπει να μπορούν να παραμείνουν στην αγορά έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ενώ ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που έχουν νομίμως διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012 και τα οποία δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά έως την 1η Ιανουαρίου 2013. Τα εν λόγω πλαστικά υλικά και αντικείμενα μπορούν να παραμείνουν στην αγορά έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις συνθήκες.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 12 της 15.1.2011, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 311 της 26.11.2009, σ. 3.

(4)  Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας της ουσίας δις(2,6-διισοπρoπυλoφαινυλo)καρβoδιιμίδιο για χρήση σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. The EFSA Journal 2010· 8(12):1928.

(5)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τα πρόσθετα τροφίμων, τις αρωματικές ύλες τροφίμων, τα τεχνολογικά βοηθήματα και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (AFC), κατ’ αίτηση της Επιτροπής σχετικά με 7ο κατάλογο ουσιών για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. The EFSA Journal (2005) 201, σ. 1-28.

(6)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τα πρόσθετα τροφίμων, τις αρωματικές ύλες τροφίμων, τα τεχνολογικά βοηθήματα και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (AFC), κατ’ αίτηση σχετικά με 18ο κατάλογο ουσιών για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. The EFSA Journal (2008) 628-633, σ. 1-19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στον πίνακα 1 προστίθενται οι ακόλουθες σειρές κατ’ αύξοντα αριθμό FCM των ουσιών:

Αριθ. ουσίας FCM

Αριθ. αναφοράς

Αριθ. CAS

Ονομασία της ουσίας

Να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή ως βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών

(Ναι/Όχι)

Να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση

(Ναι/Όχι)

Εφαρμοστέος FRF

(Ναι/Όχι)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(Αριθ. ομαδικού περιορισμού)

Περιορισμοί και προδιαγραφές

Σημειώσεις σχετικά με την εξακρίβωση της συμμόρφωσης

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

855

40560

 

Συμπολυμερές (βουταδιενίου, στυρολίου, μεθακρυλικού μεθυλεστέρα) με σταυροδεσμούς με 1,3-διμεθακρυλική βουτανοδιόλη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε άκαμπτο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) σε μέγιστη αναλογία 12 % σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή χαμηλότερη.

 

856

40563

 

Συμπολυμερές (βουταδιενίου, στυρολίου, μεθακρυλικού μεθυλεστέρα, ακρυλικού βουτυλεστέρα) με σταυροδεσμούς με διβινυλοβενζόλιο ή 1,3-διμεθακρυλική βουτανοδιόλη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε άκαμπτο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) σε μέγιστη αναλογία 12 % σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή χαμηλότερη.

 

857

66765

0037953-21-2

Συμπολυμερές (μεθακρυλικού μεθυλεστέρα, ακρυλικού βουτυλεστέρα, στυρολίου, μεθακρυλικού γλυκιδυλαιθέρα)

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε άκαμπτο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) σε μέγιστη αναλογία 2 % σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή χαμηλότερη.

 

863

15260

0000646-25-3

1,10-δεκανοδιαμίνη

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

Να χρησιμοποιείται μόνο ως μονομερές συμπολυμερισμού για την παρασκευή αντικειμένων από πολυαμίδιο για επανειλημμένη χρήση σε επαφή με υδαρή και όξινα τρόφιμα, καθώς και με γαλακτοκομικά προϊόντα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή για σύντομη επαφή έως τους 150 °C.

 

873

93460

 

Προϊόν αντίδρασης διοξειδίου του τιτανίου με οκτυλοτριαιθοξυσιλάνιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Προϊόν αντίδρασης διοξειδίου του τιτανίου που περιέχει έως 2 % w/w την ουσία επιφανειακής επεξεργασίας οκτυλοτριαιθοξυσιλάνιο, που υποβάλλεται σε επεξεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες.

 

894

93360

0016545-54-3

Διδεκατετρυλικός εστέρας του θειοδιπροπιονικού οξέος

Ναι

Όχι

Όχι

 

(14)

 

 

895

47060

0171090-93-0

3-(3,5-δι-tert-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)προπανοϊκό οξύ, εστέρες με C13-C15-αλκοόλες διακλαδισμένης και ευθείας αλυσίδας

Ναι

Όχι

Όχι

0,05

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε πολυολεφίνες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα εκτός των λιπαρών τροφίμων/των τροφίμων υψηλού αλκοολικού τίτλου και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

 

896

71958

0958445-44-8

3Η-υπερφθορο-3-[(3-μεθοξυπροποξυ)προπανοϊκό οξύ], αμμωνιακό άλας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο στον πολυμερισμό των φθοροπολυμερών όταν:

υποβάλλονται σε επεξεργασία σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 280 °C για τουλάχιστον 10 λεπτά ή

υποβάλλονται σε επεξεργασία σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 190 °C σε ποσοστό έως 30 % w/w με σκοπό τη χρήση τους σε μείγματα με πολυμερή πολυοξυμεθυλενίου και προορίζονται για αντικείμενα επανειλημμένης χρήσης.

 

923

39150

0000120-40-1

Ν,Ν-δις(2- υδροξυαιθυλο)δωδεκαναμίδιο

Ναι

Όχι

Όχι

5

 

Η ποσότητα καταλοίπων διαιθανολαμίνης στα πλαστικά, ως πρόσμειξη και προϊόν διάσπασης της ουσίας, δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη μετανάστευση ποσότητας διαιθανολαμίνης μεγαλύτερης από 0,3 mg/kg τροφίμου.

(18)

924

94987

 

τριμεθυλοπροπάνιο, μείγμα τριεστέρων και διεστέρων με n-οκτανοϊκό οξύ και n-δεκανοϊκό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

0,05

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε PET που έρχονται σε επαφή με όλους τους τύπους τροφίμων πλην των λιπαρών τροφίμων, των τροφίμων υψηλού αλκοολικού τίτλου και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

 

926

71955

0908020-52-0

υπερφθορο[(2-αιθυλοξυ)οξικό οξύ], αμμωνιακό άλας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο στον πολυμερισμό των φθοροπολυμερών που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 300 °C για τουλάχιστον 10 λεπτά.

 

971

25885

0002459-10-1

τριμελλικό τριμεθύλιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο ως μονομερές συμπολυμερισμού σε αναλογία έως 0,35 % w/w με σκοπό την παρασκευή τροποποιημένων πολυμερών που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με υδαρή και ξηρά τρόφιμα που δεν περιέχουν ελεύθερα λίπη στην επιφάνεια.

(17)

972

45197

0012158-74-6

βασικός φωσφορικός χαλκός

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

973

22931

0019430-93-4

(υπερφθοροβουτυλο)αιθυλένιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο ως μονομερές συμπολυμερισμού σε αναλογία έως 0,1 % w/w στον πολυμερισμό φθοροπολυμερών, που πυροσυσσωματώνονται σε υψηλές θερμοκρασίες.

 

974

74050

939402-02-5

φωσφορικό οξύ, μείγμα με 2,4-δις(1,1-διμεθυλοπροπυλο)φαινυλοτριεστέρα και 4-(1,1-διμεθυλοπροπυλο)φαινυλοτριεστέρα

Ναι

Όχι

Ναι

5

 

Το SML εκφράζεται ως το άθροισμα της φωσφορώδους και της φωσφορικής μορφής της ουσίας και των προϊόντων υδρόλυσής της 4-tert-αμυλοφαινόλη.

Η μετανάστευση του προϊόντος υδρόλυσης 2,4-δι-tert-αμυλοφαινόλη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,05 mg/kg.

 

2.

Στον πίνακα 1 για την ακόλουθη ουσία, το περιεχόμενο των στηλών (2), (5), (6) και (10) αντικαθίσταται από τα εξής:

Αριθ. ουσίας FCM

Αριθ. αναφοράς

Αριθ. CAS

Ονομασία της ουσίας

Να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή ως βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών

(Ναι/Όχι)

Να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση

(Ναι/Όχι)

Εφαρμοστέος FRF

(Ναι/Όχι)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(Αριθ. ομαδικού περιορισμού)

Περιορισμοί και προδιαγραφές

Σημειώσεις σχετικά με την εξακρίβωση της συμμόρφωσης

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

438

13303

0002162-74-5

Δις(2,6-διισοπρoπυλoφαινυλo)καρβoδιιμίδιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

Εκφράζεται ως το άθροισμα του δις(2,6-διισοπρoπυλoφαινυλo)καρβoδιιμιδίου και του προϊόντος υδρόλυσης της 2,6- διισοπροπυλανιλίνης

 

3.

Στον πίνακα 1 για την ακόλουθη ουσία, το περιεχόμενο της στήλης (3) αντικαθίσταται από τα εξής:

Αριθ. ουσίας FCM

Αριθ. αναφοράς

Αριθ. CAS

Ονομασία της ουσίας

Να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή ως βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών

(Ναι/Όχι)

Να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση

(Ναι/Όχι)

Εφαρμοστέος FRF

(Ναι/Όχι)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(Αριθ. ομαδικού περιορισμού)

Περιορισμοί και προδιαγραφές

Σημειώσεις σχετικά με την εξακρίβωση της συμμόρφωσης

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

797

76807

0073018-26-5

Πολυεστέρας αδιπικού οξέος με βουτανοδιόλη-1,3, προπανοδιόλη-1,2 και 2-αιθυλεξανόλη-1

Ναι

Όχι

Ναι

 

(31)

(32)

 

 

4.

Στον πίνακα 1 για τις ακόλουθες ουσίες, το περιεχόμενο της στήλης (8) αντικαθίσταται από τα εξής:

Αριθ. ουσίας FCM

Αριθ. αναφοράς

Αριθ. CAS

Ονομασία της ουσίας

Να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή ως βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών

(Ναι/Όχι)

Να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση

(Ναι/Όχι)

Εφαρμοστέος FRF

(Ναι/Όχι)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(Αριθ. ομαδικού περιορισμού)

Περιορισμοί και προδιαγραφές

Σημειώσεις σχετικά με την εξακρίβωση της συμμόρφωσης

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-τριαμινοτριαζίνη-1,3,5

Ναι

Ναι

Όχι

2,5

 

 

 

25420

93720

376

66905

0000872-50-4

Ν-μεθυλοπυρρολιδόνη

Ναι

Όχι

Όχι

60

 

 

 

5.

Στον πίνακα 1 για την ακόλουθη ουσία, το περιεχόμενο των στηλών (8) και (10) αντικαθίσταται από τα εξής:

Αριθ. ουσίας FCM

Αριθ. αναφοράς

Αριθ. CAS

Ονομασία της ουσίας

Να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή ως βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών

(Ναι/Όχι)

Να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση

(Ναι/Όχι)

Εφαρμοστέος FRF

(Ναι/Όχι)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(Αριθ. ομαδικού περιορισμού)

Περιορισμοί και προδιαγραφές

Σημειώσεις σχετικά με την εξακρίβωση της συμμόρφωσης

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

452

38885

0002725-22-6

2,4-δις(2,4 διμεθυλοφαινυλ)-6-(2-υδροξυ-4-n-οκτυλοξυφαινυλο)-1,3,5-τριαζίνη

Ναι

Όχι

Όχι

5

 

 

 

6.

Στον πίνακα 1 για τις ακόλουθες ουσίες, το περιεχόμενο της στήλης (10) αντικαθίσταται από τα εξής:

Αριθ. ουσίας FCM

Αριθ. αναφοράς

Αριθ. CAS

Ονομασία της ουσίας

Να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή ως βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών

(Ναι/Όχι)

Να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση

(Ναι/Όχι)

Εφαρμοστέος FRF

(Ναι/Όχι)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(Αριθ. ομαδικού περιορισμού)

Περιορισμοί και προδιαγραφές

Σημειώσεις σχετικά με την εξακρίβωση της συμμόρφωσης

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

794

18117

0000079-14-1

Γλυκολικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο για την παρασκευή πολυγλυκολικού οξέος (PGA) για i) έμμεση επαφή με τρόφιμα πίσω από πολυεστέρες όπως το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) ή το πολυγαλακτικό οξύ (PLA) και ii) άμεση επαφή με τρόφιμα σε μείγμα PET ή PLA σε περιεκτικότητα PGA έως 3 % w/w.

 

812

80350

0124578-12-7

Συμπολυμερές πολυ(12-υδροξυστεατικού οξέος)-πολυαιθυλενοϊμίνης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε πλαστικά σε αναλογία έως 0,1 % w/w.

Παρασκευάζεται με την αντίδραση πολυ(12-υδροξυστεατικού οξέος) με πολυαιθυλενοϊμίνη.

 

7.

Στον πίνακα 1 για την ακόλουθη ουσία, το περιεχόμενο των στηλών (10) και (11) αντικαθίσταται από τα εξής:

Αριθ. ουσίας FCM

Αριθ. αναφοράς

Αριθ. CAS

Ονομασία της ουσίας

Να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή ως βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών

(Ναι/Όχι)

Να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση

(Ναι/Όχι)

Εφαρμοστέος FRF

(Ναι/Όχι)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(Αριθ. ομαδικού περιορισμού)

Περιορισμοί και προδιαγραφές

Σημειώσεις σχετικά με την εξακρίβωση της συμμόρφωσης

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

862

15180

0018085-02-4

3,4-διακετοξυ-βουτένιο-1

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

Στο SML συμπεριλαμβάνεται το προϊόν υδρόλυσης 3,4-διυδροξυ-βουτένιο-1.

Να χρησιμοποιείται μόνο ως μονομερές συμπολυμερισμού για συμπολυμερή αιθυλικής βινυλαλκοόλης (EVOH) και πολυβινυλαλκοόλης (PVOH).

(17)

(19)

8.

Στον πίνακα 2 για τον ακόλουθο ομαδικό περιορισμό, το περιεχόμενο των στηλών (2) και (4) αντικαθίσταται από τα εξής:

Αριθ. κατηγορίας περιορισμού

Αριθ. FCM της ουσίας

SML(T)

[mg/kg]

Προδιαγραφές ομαδικού περιορισμού

(1)

(2)

(3)

(4)

14

294

5

Εκφράζονται ως το άθροισμα των ουσιών και των προϊόντων οξείδωσής τους

368

894

9.

Στον πίνακα 3 προστίθενται, κατ’ αύξοντα αριθμό, οι ακόλουθες σημειώσεις σχετικά με την επαλήθευση της συμμόρφωσης:

Αριθ. σημείωσης

Σημειώσεις σχετικά με την επαλήθευση της συμμόρφωσης

(1)

(2)

(18)

Υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του SΜL από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE).

(19)

Υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του OML σε περίπτωση άμεσης επαφής με υδαρή τρόφιμα από συμπολυμερή αιθυλικής βινυλαλκοόλης (EVOH) και πολυβινυλαλκοόλης (PVOH).