11.11.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/22


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1141/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2011

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 272/2009 για τη συμπλήρωση των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας όσον αφορά τη χρήση συσκευών ασφαλείας στα αεροδρόμια της ΕΕ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (1), και ιδίως το άρθρο 4 και το παράρτημα,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008, η Επιτροπή θεσπίζει γενικά μέτρα για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας που προβλέπονται στο παράρτημα του κανονισμού αυτού με συμπλήρωσή τους.

(2)

Το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 προβλέπει επίσης ότι η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερή μέτρα για την εφαρμογή κοινών βασικών προτύπων για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας που προβλέπονται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού, όπως αυτά συμπληρώνονται από τα γενικά μέτρα που θεσπίζει η Επιτροπή βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2.

(3)

Ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 272/2009 της Επιτροπής (2) για τη συμπλήρωση των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας προβλέπει γενικά μέτρα σχετικά με τις μεθόδους ελέγχου ασφαλείας που επιτρέπονται για επιβάτες, όπως προβλέπεται στο μέρος Α του παραρτήματος.

(4)

Οι σαρωτές ασφαλείας αποτελούν αποτελεσματική μέθοδο για τον έλεγχο των επιβατών και πρέπει να εγκριθεί η χρήση τους στα αεροδρόμια της ΕΕ με την προσθήκη τους στον κατάλογο με τις επιτρεπόμενες μεθόδους ελέγχου ασφαλείας.

(5)

Η Επιτροπή ζήτησε από την επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (ΕΕΑΝΚΥ) να αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία των σαρωτών ασφαλείας που χρησιμοποιούν ιονίζουσες ακτινοβολίες. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες (3) και της οδηγίας 2006/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (4), σε αυτό το στάδιο, για τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών, μόνο οι σαρωτές ασφαλείας που δεν χρησιμοποιούν ιονίζουσα ακτινοβολία προστίθενται στον κατάλογο με τις επιτρεπόμενες μεθόδους ελέγχου των επιβατών για λόγους ασφάλειας των αερομεταφορών.

(6)

Η χρήση σαρωτών ασφαλείας πρέπει να υπόκειται σε ειδικούς κανόνες που επιτρέπουν τη χρήση αυτής της μεθόδου ελέγχου ασφαλείας, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, ως πρωτευόντων ή δευτερευόντων μέσων και υπό καθορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτοί εγκρίνονται χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008.

(7)

Με τον καθορισμό ειδικών συνθηκών όσον αφορά τη χρήση των σαρωτών ασφαλείας και με την παροχή στους επιβάτες της δυνατότητας να υποβάλλονται σε εναλλακτικούς ελέγχους ασφάλειας, ο παρών κανονισμός, μαζί με τους ειδικούς κανόνες εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008, δεν θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που έχουν αναγνωρισθεί, ιδίως, από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, των δικαιωμάτων του παιδιού, του δικαιώματος στη θρησκευτική ελευθερία και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί κατά τρόπο ώστε να μη θιγούν τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(8)

Η Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι θα τοποθετηθούν το συντομότερο δυνατό στα αεροδρόμια της ΕΕ μόνο συσκευές ασφαλείας βασιζόμενες σε αυτόματη ανίχνευση απειλής, ώστε να μην χρειάζεται πλέον ο ελεγκτής να αναλύει εικόνες.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 272/2009 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72.

(2)  ΕΕ L 91 της 3.4.2009, σ. 7.

(3)  ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 374 της 27.12.2006, σ. 10.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 272/2009, στο μέρος Α πρώτο εδάφιο σημείο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):

«στ)

συσκευή ασφαλείας που δεν χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία.».