8.11.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 289/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1116/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Οκτωβρίου 2011

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών (1) και, ιδίως, το άρθρο 20,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κατά τη συνεδρίαση ολομέλειας του Νοεμβρίου 2010, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία Κίμπερλυ ενέκριναν προσωρινά, με απόφαση της ολομέλειας, την προσθήκη της Σουαζιλάνδης στον κατάλογο της των συμμετεχόντων ΔΚ, υπό την προϋπόθεση ότι η έγκριση επρόκειτο να επιβεβαιωθεί με ανακοίνωση του προέδρου μετά την επίλυση ορισμένων ζητημάτων που εκκρεμούσαν.

(2)

Ο πρόεδρος ΔΚ επιβεβαίωσε με ανακοίνωση, στις 30 Μαΐου 2011, ότι η Σουαζιλάνδη γίνεται τώρα δεκτή ως συμμετέχων ΔΚ.

(3)

Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 αντικαθίσταται από το κείμενο που επισυνάπτεται ως παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Catherine ASHTON

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 28.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος των συμμετεχόντων στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ και των ορισθεισών αρμοδίων αρχών τους, όπως αναφέρονται στα άρθρα 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 και 20

ΑΓΚΟΛΑ

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ΑΡΜΕΝΙΑ

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 4o andar

70065 - 900 Brasilia - DF

Brazil

ΚΑΝΑΔΑΣ

 

Διεθνή θέματα:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Γενικές ερωτήσεις:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

ΚΙΝΑ, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People’s Republic of China

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, Ειδική Διοικητική Περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

ΚΟΝΓΚΟ, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

ΚΟΝΓΚΟ, Δημοκρατία του Κονγκό

Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

ΚΡΟΑΤΙΑ

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Croatia

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

European Commission

DG External Relations/A/2

Rue de la Loi 170

B-1049 Brussels

Belgium

ΓΚΑΝΑ

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

Box M. 108

Accra

Ghana

ΓΟΥΙΝΕΑ

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

ΓΟΥΙΑΝΑ

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

ΙΝΔΙΑ

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400 004

India

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ΙΣΡΑΗΛ

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

ΙΑΠΩΝΙΑ

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

Δημοκρατία της ΚΟΡΕΑΣ

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

Λαϊκή δημοκρατία του ΛΑΟΣ

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

ΛΙΒΑΝΟΣ

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

ΛΕΣΟΘΟ

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

ΛΙΒΕΡΙΑ

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

ΜΕΞΙΚΟ

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

Mexico

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

ΝΑΜΙΜΠΙΑ

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

 

Certificate Issuing authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Αρχή αρμόδια για εισαγωγές και εξαγωγές:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H100

Swaziland

ΕΛΒΕΤΙΑ

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Task Force Sanctions

Effingerstrasse 27

3003 Berne

Switzerland

ΧΩΡΙΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΤΑΪΒΑΝ, PENGHU, KINMEN ΚΑΙ MATSU

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry for Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

ΤΑΝΖΑΝΙΑ

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

ΤΟΓΚΟ

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

ΤΟΥΡΚΙΑ

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek - Ankara

Turkey

Αρχή αρμόδια για εισαγωγές και εξαγωγές:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy – İstanbul

Turkey

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

ΒΙΕΤΝΑΜ

Ministry for Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe».