11.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 153/187


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 541/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Ιουνίου 2011

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ (1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι σκόπιμο να καταρτιστεί κατάλογος με τις δραστικές ουσίες που θεωρούνται εγκριθείσες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και τις δραστικές ουσίες που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό σε ξεχωριστά μέρη του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (2) της Επιτροπής.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί δεόντως.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Οι δραστικές ουσίες, όπως ορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος, θεωρούνται εγκριθείσες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Οι δραστικές ουσίες που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι όπως ορίζονται στο μέρος B του παραρτήματος.»

(2)

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 14 Ιουνίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Στον τίτλο του παραρτήματος οι λέξεις «ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» αντικαθίστανται ως εξής:

(2)

Οι λέξεις «Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται για όλες τις δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα:» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται για όλες τις δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στο παρόν μέρος:»

(3)

Προστίθεται το ακόλουθο μέρος Β:

«ΜΕΡΟΣ B

Δραστικές ουσίες που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται για όλες τις δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στο παρόν μέρος:

για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με κάθε ουσία, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης επανεξέτασης σχετικά με αυτή, και ιδίως τα προσαρτήματά της I και ΙΙ·

τα κράτη μέλη τηρούν διαθέσιμες όλες τις εκθέσεις επανεξέτασης (πλην των εμπιστευτικών πληροφοριών, κατά την έννοια του άρθρου 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009) για να τις συμβουλεύονται τα ενδιαφερόμενα μέρη ή τις θέτουν στη διάθεσή τους μετά από ειδική αίτηση.

Αριθμός

Κοινή ονομασία, Αριθμοί αναγνώρισης

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Λήξη της έγκρισης

Ιδιαίτεροι όροι

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας παρέχονται στην έκθεση επανεξέτασης.»