6.5.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 118/2


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 436/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Μαΐου 2011

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 για την αναγνώριση προστατευόμενων περιοχών που είναι εκτεθειμένες σε ιδιαίτερους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους στην Κοινότητα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η),

Έχοντας υπόψη τις αιτήσεις που υπέβαλαν η Τσεχική Δημοκρατία, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής (2), ορισμένα κράτη μέλη ή ορισμένες περιοχές κρατών μελών αναγνωρίστηκαν ως προστατευόμενες περιοχές σε σχέση με ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς. Σε μερικές περιπτώσεις, η αναγνώριση χορηγήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να αποδείξει ότι ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός δεν υπάρχει στο οικείο κράτος μέλος ή περιοχή ή να μπορέσει να ολοκληρώσει τις προσπάθειές του για την εκρίζωση του συγκεκριμένου οργανισμού.

(2)

Ολόκληρο το έδαφος της Ελλάδας αναγνωρίστηκε ως προστατευόμενη περιοχή σε σχέση με τους επιβλαβείς οργανισμούς Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer και Ips duplicatus Sahlberg έως τις 31 Μαρτίου 2011.

(3)

Το 2010 η Ελλάδα διενήργησε επισκοπήσεις και κοινοποίησε τα αποτελέσματα στην Επιτροπή σύμφωνα με το τρίτο και το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα εμπειρογνώμονες της Επιτροπής από τις 24 έως τις 31 Ιανουαρίου 2011 επιβεβαιώθηκε ότι η Ελλάδα εξακολούθησε να σημειώνει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εν λόγω επισκοπήσεων και όσον αφορά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων τους. Ωστόσο είναι αναγκαίο να αποδείξει η Ελλάδα ότι η πρόοδος που σημειώθηκε θα διατηρηθεί.

(4)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων που διενεργήθηκαν στην Ελλάδα το 2010, διαπιστώθηκε η παρουσία μόνο Ips cembrae Heer, ενώ η παρουσία των υπόλοιπων πέντε επιβλαβών οργανισμών δεν διαπιστώθηκε. Λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων αυτών και της έκβασης που είχε η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής στην Ελλάδα, είναι σκόπιμο να εξακολουθήσει να αναγνωρίζεται η Ελλάδα ως προστατευόμενη περιοχή σε σχέση με τους προαναφερόμενους οργανισμούς για μία ακόμη τριετία, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην Ελλάδα να συλλέξει και να υποβάλει στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι οι εν λόγω οργανισμοί, με εξαίρεση τον Ips cembrae Heer, δεν υπάρχουν στο έδαφός της και, όσον αφορά τον Ips cembrae Heer, να ολοκληρώσει τις προσπάθειες εκρίζωσής του και να συλλέξει και να υποβάλει στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο εν λόγω οργανισμός δεν υπάρχει πλέον στο έδαφός της.

(5)

Ολόκληρο το έδαφος της Ελλάδας αναγνωρίστηκε ως προστατευόμενη περιοχή όσον αφορά τον ιό της τριστέτσας των εσπεριδοειδών (ευρωπαϊκά στελέχη). Στην ετήσια έκθεσή της για το 2010 σχετικά με την επίσημη επισκόπηση που διενεργήθηκε για την παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, η Ελλάδα ανέφερε θετικά αποτελέσματα δοκιμών για την παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού σε 104 δέντρα στον νομό Αργολίδας. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που διατύπωσαν οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής κατά την επίσκεψή τους στην Ελλάδα από τις 24 έως τις 31 Ιανουαρίου 2011, επιβεβαιώθηκε η παρουσία του ιού της τριστέτσας των εσπεριδοειδών (ευρωπαϊκά στελέχη) στον εν λόγω νομό τουλάχιστον την τελευταία τριετία, παρά τα μέτρα εκρίζωσης που είχαν λάβει οι ελληνικές αρχές, τα οποία αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά. Συνεπώς, ο ιός της τριστέτσας των εσπεριδοειδών (ευρωπαϊκά στελέχη) πρέπει να θεωρηθεί διαδεδομένος στον νομό Αργολίδας. Επομένως, ο εν λόγω νομός δεν θα πρέπει να αναγνωρίζεται πλέον ως προστατευόμενη περιοχή σε σχέση με τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό.

(6)

Ολόκληρο το έδαφος της Ισπανίας αναγνωρίστηκε ως προστατευόμενη περιοχή όσον αφορά τον ιό Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.. Η Ισπανία προσκόμισε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. είναι πλέον διαδεδομένος στην αυτόνομη κοινότητα της Castilla y León. Τα μέτρα που ελήφθησαν για δύο συναπτά έτη, το 2009 και το 2010, με σκοπό την εκρίζωση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά. Επομένως, η Castilla y León δεν θα πρέπει να αναγνωρίζεται πλέον ως προστατευόμενη περιοχή σε σχέση με τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό.

(7)

Ολόκληρο το έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας, ορισμένες περιφέρειες της Γαλλίας (Alsace, Champagne-Ardenne και Lorraine) και μία περιφέρεια της Ιταλίας (Basilicata) αναγνωρίστηκαν ως προστατευόμενες περιοχές σε σχέση με τον ιό της χρυσίζουσας ερυθρίασης της αμπέλου MLO έως τις 31 Μαρτίου 2011. Οι πληροφορίες που υπέβαλαν η Τσεχική Δημοκρατία, η Γαλλία και η Ιταλία από τη στιγμή που χορηγήθηκε η αναγνώριση αυτή περιείχαν αποδεικτικά στοιχεία της απουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού από τις συγκεκριμένες προστατευόμενες περιοχές. Επομένως, ολόκληρο το έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας, οι περιφέρειες Alsace, Champagne-Ardenne και Lorraine της Γαλλίας και η περιφέρεια Basilicata της Ιταλίας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αναγνωρίζονται ως προστατευόμενες περιοχές σε σχέση με τον εν λόγω οργανισμό.

(8)

Η Ιταλία ζήτησε να αναγνωριστεί η περιφέρεια της Sardinia ως προστατευόμενη περιοχή σε σχέση με τον επιβλαβή οργανισμό της χρυσίζουσας ερυθρίασης της αμπέλου MLO. Με βάση τις επισκοπήσεις που διενεργήθηκαν την περίοδο 2004-2010, η Ιταλία υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία της απουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού από τη Sardinia παρά τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν εκεί για τη διάδοση του εν λόγω οργανισμού. Είναι, ωστόσο, απαραίτητο να διεξαχθούν περισσότερες επισκοπήσεις. Οι εν λόγω επισκοπήσεις θα πρέπει να παρακολουθούνται από εμπειρογνώμονες κατ’ εξουσιοδότηση της Επιτροπής. Επομένως, η Sardinia θα πρέπει να αναγνωριστεί ως προστατευόμενη περιοχή σε σχέση με τη χρυσίζουσα ερυθρίαση της αμπέλου MLO για τρία μόνο έτη.

(9)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 690/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Η ισχύουσα αναγνώριση για ορισμένες από τις προστατευόμενες περιοχές λήγει στις 31 Μαρτίου 2011. Συνεπώς, για την αδιάλειπτη αναγνώριση όλων των προστατευόμενων περιοχών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου 2011.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στη δεύτερη στήλη των σημείων 4, 5 και 7 έως 10 της επικεφαλίδας α), μετά τη λέξη «Ελλάδα», οι λέξεις «(έως τις 31 Μαρτίου 2011)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «(έως τις 31 Μαρτίου 2014)».

2)

Στη δεύτερη στήλη του σημείου 2 της επικεφαλίδας β), μετά τη λέξη «Ισπανία», προστίθενται οι λέξεις «(εκτός από την αυτόνομη κοινότητα της Castilla y León)».

3)

Η επικεφαλίδα δ) τροποποιείται ως εξής:

α)

στη δεύτερη στήλη του σημείου 3, μετά τη λέξη «Ελλάδα», προστίθενται οι λέξεις «(εκτός από τον νομό Αργολίδας)»·

β)

το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.

Ιός της χρυσίζουσας ερυθρίασης της αμπέλου MLO

Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία (Alsace, Champagne-Ardenne και Lorraine), Ιταλία (Basilicata και, έως τις 31 Μαρτίου 2014, Sardinia)».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 193 της 22.7.2008, σ. 1.