25.2.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 51/2


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 176/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Φεβρουαρίου 2011

σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται πριν από τον προσδιορισμό και την τροποποίηση λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών») (1), και ιδίως το άρθρο 9α παράγραφος 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου είναι καίριας σημασίας για τη στενότερη συνεργασία μεταξύ παρόχων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις και να δημιουργηθούν συνέργειες. Προς το σκοπό αυτό και προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η διασύνδεση των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και, εφόσον ενδείκνυται, να συνεργάζονται επίσης με τρίτες χώρες.

(2)

Τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 9α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 όταν προσδιορίζουν λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου.

(3)

Τα κράτη μέλη που προσδιορίζουν λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στην Επιτροπή, στον Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, σε άλλα κράτη μέλη και ενδιαφερόμενα μέρη, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή απόψεων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να διαβιβάζουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, εμπορικά απόρρητα ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες.

(4)

Οι πληροφορίες που πρόκειται να διαβιβάζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού ανταποκρίνονται στους στόχους για τα λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου και βοηθούν τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν συνοχή με άλλα μέτρα για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό.

(5)

Για να διευκολυνθεί η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών και υποβολή παρατηρήσεων, πρέπει να καθορισθούν οι πληροφορίες που κρίνονται «κατάλληλες» να διαβιβάζονται στην Επιτροπή, στον Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας («EASA») και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και οι διαδικασίες της εν λόγω ανταλλαγής πληροφοριών.

(6)

Συγκεκριμένα, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν από κοινού τις πληροφορίες και, επομένως, δέσμη πληροφοριών και τεκμηριωμένα στοιχεία ανά λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου.

(7)

Ο προσδιορισμός λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου πρέπει να θεωρείται νομική διαδικασία, μέσω της οποίας τα κράτη μέλη οφείλουν να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου. Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς την εν λόγω απαίτηση το αργότερο έως τις 4 Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004.

(8)

Για να προσδιορισθεί εάν ένα λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου έχει τροποποιηθεί, εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια για όλα τα κράτη μέλη και εξετάζονται μόνον οι αλλαγές οι οποίες έχουν σοβαρή επίπτωση στο λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου ή/και τα όμορα λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου ή κράτη μέλη.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 13α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συντονίζονται με τον EASA, ώστε να εξασφαλισθεί ορθή αντιμετώπιση όλων των πτυχών ασφάλειας πτήσεων στην εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.

(10)

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες ή τα συμφέροντα πολιτικής άμυνας των κρατών μελών και σχετικές ανάγκες εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 83 της σύμβασης του Σικάγου, τα κράτη μέλη που προσδιορίζουν ένα λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου προβαίνουν σε συμφωνίες ή ρυθμίσεις με τη ΔΟΠΑ για λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου και για κάθε μετέπειτα τροποποίησή τους.

(12)

Ο προσδιορισμός λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου, ο οποίος οδηγεί σε μεταβολές των ορίων των περιοχών πληροφοριών πτήσης (FIR) της ΔΟΠΑ ή των διευκολύνσεων και των υπηρεσιών που παρέχονται εντός αυτών των ορίων, συνεχίζουν να υπόκεινται στη διαδικασία της ΔΟΠΑ για τον αεροναυτιλιακό προγραμματισμό και στη διαδικασία της ΔΟΠΑ για την τροποποίηση των σχεδίων αεροναυτιλίας.

(13)

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική άσκηση των ευθυνών τους όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων κατά τον προσδιορισμό λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου. Οφείλουν να αποδεικνύουν και να παρέχουν τις αναγκαίες διασφαλίσεις για τον ασφαλή προσδιορισμό και τη διαχείριση του λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου και διαβιβάζουν στα κράτη μέλη και τους παρόχους αεροναυτιλιακών υπηρεσιών τα στοιχεία διαχείρισης της ασφάλειας πτήσεων που συνδέονται με τον προσδιορισμό του λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου, εστιάζοντας στους αντίστοιχους ρόλους και αρμοδιότητές τους στην ασφάλεια πτήσεων.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ενιαίου ουρανού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις για:

1)

τις πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη στην Επιτροπή, στον Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας («EASA»), σε άλλα κράτη μέλη και ενδιαφερόμενα μέρη πριν από τον προσδιορισμό λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου·

2)

τις διαδικασίες για την παροχή των πληροφοριών και την υποβολή παρατηρήσεων από τα μέρη που αναφέρονται στο σημείο 1), πριν από την κοινοποίηση του λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου στην Επιτροπή.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ορισμοί του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004.

Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «ενδιαφερόμενα κράτη μέλη» νοούνται τα κράτη μέλη που συμφωνούν αμοιβαία στον προσδιορισμό λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004·

2)

ως «ενδιαφερόμενα μέρη» νοούνται οι τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με όμορο λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου, οι σχετικοί χρήστες του εναέριου χώρου ή ομάδες χρηστών του εναέριου χώρου και οι αντιπροσωπευτικοί φορείς των εργαζομένων, καθώς και οι παρακείμενοι στο λειτουργικό τμήμα πάροχοι αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.

Άρθρο 3

Απόδειξη συμμόρφωσης

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη παρέχουν από κοινού τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού προκειμένου να αποδείξουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 9α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004.

Άρθρο 4

Διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών για νέα λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου

1.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 24 Ιουνίου 2012 τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα. Η Επιτροπή τις διαβιβάζει προς υποβολή παρατηρήσεων στον EASA, σε άλλα κράτη μέλη και ενδιαφερόμενα μέρη το αργότερο μία εβδομάδα από την παραλαβή των πληροφοριών.

2.   Οι παρατηρήσεις του EASA, άλλων κρατών μελών και ενδιαφερόμενων μερών υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο δύο μήνες από την παραλαβή των πληροφοριών. Η Επιτροπή κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση τις παρατηρήσεις που έλαβε, καθώς και τις δικές της, στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

3.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εξετάζουν δεόντως τις παρατηρήσεις πριν τον προσδιορισμό λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου.

Άρθρο 5

Τροποποίηση προσδιορισμένου λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου

1.   Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, προσδιορισμένο λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου θεωρείται ότι τροποποιείται όταν η προτεινόμενη τροποποίηση οδηγεί σε αλλαγές των καθορισμένων διαστάσεων του λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου.

2.   Τουλάχιστον έξι μήνες πριν την εφαρμογή τροποποίησης, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις προτεινόμενες αλλαγές μαζί με συνοδευτικές πληροφορίες των αλλαγών, επικαιροποιώντας ενδεχομένως τις πληροφορίες που είχαν διαβιβάσει για τον προσδιορισμό του λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου. Η Επιτροπή τις διαβιβάζει προς υποβολή παρατηρήσεων στον EASA, σε άλλα κράτη μέλη και ενδιαφερόμενα μέρη το αργότερο μία εβδομάδα από την παραλαβή των πληροφοριών.

3.   Οι παρατηρήσεις του EASA, άλλων κρατών μελών και ενδιαφερόμενων μερών υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο δύο μήνες από την παραλαβή των πληροφοριών. Η Επιτροπή κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση τις παρατηρήσεις που έλαβε, καθώς και τις δικές της, στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

4.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εξετάζουν δεόντως τις παρατηρήσεις πριν την τροποποίηση λειτουργικών τους τμημάτων του εναέριου χώρου.

Άρθρο 6

Ήδη προσδιορισμένα λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τα οποία έχουν ήδη προσδιορίσει λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, εξασφαλίζουν ότι παρέχονται στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 24 Ιουνίου 2012 οι απαιτούμενες βάσει του παραρτήματος πληροφορίες, οι οποίες δεν είχαν ήδη διαβιβασθεί με την κοινοποίηση.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 10.

(2)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

ΜΕΡΟΣ Ι

Γενικές πληροφορίες

1.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διευκρινίζουν:

α)

το σημείο επαφής που είναι αρμόδιο για το λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου·

β)

τις καθορισμένες διαστάσεις του λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου·

γ)

τους από κοινού καθορισμένους παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και παρόχους μετεωρολογικών υπηρεσιών, αναλόγως, και τα αντίστοιχα πεδία αρμοδιότητάς τους·

δ)

τους παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες χωρίς πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 και τα αντίστοιχα πεδία αρμοδιότητάς τους.

2.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί για τον προσδιορισμό ή την τροποποίηση λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου:

α)

αντίγραφο των εγγράφων, στα οποία αντανακλάται η αμοιβαία συμφωνία των ενδιαφερομένων κρατών μελών για τον προσδιορισμό λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου·

β)

πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών στο λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου·

γ)

πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στο λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου·

δ)

πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις μεταξύ των αρμοδίων πολιτικών και στρατιωτικών αρχών όσον αφορά την εμπλοκή τους στις δομές διακυβέρνησης του λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου.

3.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να παραπέμπουν σε πληροφορίες που έχουν ήδη διαβιβάσει στην Επιτροπή στο πλαίσιο εφαρμογής του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Απαιτήσεις του άρθρου 9α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες, καθώς και συνοδευτικά έγγραφα, που αφορούν τις απαιτήσεις του 9α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004.

1.   Μηχανισμός ασφαλείας λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου

Όσον αφορά τον μηχανισμό ασφαλείας λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α)

η κοινή πολιτική ή τα σχέδια για τη χάραξη κοινής πολιτικής ασφάλειας·

β)

περιγραφή των ρυθμίσεων για την έρευνα ατυχημάτων και περιστατικών και σχέδια για τη συλλογή, την ανάλυση και την ανταλλαγή δεδομένων ασφαλείας·

γ)

περιγραφή του τρόπου διαχείρισης της ασφάλειας για την αποφυγή υποβάθμισης των επιδόσεων ασφάλειας εντός λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου·

δ)

περιγραφή των ρυθμίσεων για τον σαφή προσδιορισμό και την κατανομή των αρμοδιοτήτων και των διεπαφών όσον αφορά τον καθορισμό των στόχων, την εποπτεία της ασφάλειας και τα συνοδευτικά μέτρα εφαρμογής στην παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών εντός λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου·

ε)

τεκμηρίωση ή/και δηλώσεις ότι η αξιολόγηση της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης του κινδύνου, της αξιολόγησης και του μετριασμού της επικινδυνότητας, πριν από την καθιέρωση επιχειρησιακών αλλαγών που οδηγούν σε προσδιορισμό ή τροποποίηση λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου.

2.   Βέλτιστη χρήση του εναέριου χώρου βάσει των ροών της εναέριας κυκλοφορίας

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη παρέχουν παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

Περιγραφή των σχέσεων με τις σχετικές λειτουργίες δικτύου για τη διαχείριση του εναέριου χώρου και της ροής της εναέριας κυκλοφορίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), καθώς και του συντονισμού, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών για την επίτευξη βέλτιστης χρήσης του εναέριου χώρου.

β)

Όσον αφορά τη διαχείριση του εναέριου χώρου εντός λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου που δεν καλύπτεται από τις λειτουργίες δικτύου που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 551/2004, πληροφορίες σχετικές με:

τις ρυθμίσεις για ολοκληρωμένη διαχείριση του εναέριου χώρου,

τα μέσα γνωστοποίησης δεδομένων σχετικών με τη διαχείριση του εναέριου χώρου,

τις ρυθμίσεις για αποτελεσματική συλλογική λήψη αποφάσεων.

γ)

Όσον αφορά τον συντονισμό σε πραγματικό χρόνο εντός λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου:

περιγραφή της διαχείρισης διασυνοριακών δραστηριοτήτων εάν δημιουργούνται νέες περιοχές που απορρέουν από τον προσδιορισμό ή την τροποποίηση του λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου.

3.   Συνοχή με το ευρωπαϊκό δίκτυο διαδρομών

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες προς απόδειξη ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή διαδρομής για το λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου συμβαδίζουν, και έχουν ολοκληρωθεί, με την καθιερωμένη διαδικασία συνολικού συντονισμού, ανάπτυξης και εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικτύου διαδρομών που αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 551/2004.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να παραπέμπουν σε πληροφορίες που έχουν ήδη διαβιβάσει στην Επιτροπή στο πλαίσιο εφαρμογής του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.

4.   Συνολική προστιθέμενη αξία με βάση ανάλυση κόστους-οφέλους

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προσκομίζουν δηλώσεις με τις οποίες επιβεβαιώνουν ότι:

α)

η ανάλυση κόστους-οφέλους πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την συνήθη πρακτική του κλάδου, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών·

β)

η ανάλυση κόστους-οφέλους παρέχει εμπεριστατωμένη εικόνα του αντίκτυπου από τον προσδιορισμό ή την τροποποίηση του λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου στους πολιτικούς και στρατιωτικούς χρήστες του εναέριου χώρου·

γ)

η ανάλυση κόστους-οφέλους καταδεικνύει εν γένει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (καθαρή παρούσα αξία ή/και εσωτερικός συντελεστής απόδοσης) του προσδιορισμού ή της τροποποίησης λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου·

δ)

το λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των αεροπορικών μεταφορών·

ε)

οι τιμές για το κόστος και τα οφέλη, την προέλευσή τους και ότι οι παραδοχές της ανάλυσης κόστους-οφέλους ήταν τεκμηριωμένες·

στ)

οι κύριοι ενδιαφερόμενοι γνωμοδότησαν και παρείχαν στοιχεία σχετικά με τις εκτιμήσεις του κόστους και του οφέλους που εφαρμόσθηκαν στις δραστηριότητές τους.

5.   Εξασφάλιση ομαλής και ευέλικτης μεταβίβασης της αρμοδιότητας του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ των μονάδων εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες προς απόδειξη ότι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας είναι ομαλή και ευέλικτη εντός λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου. Μεταξύ των πληροφοριών αυτών συμπεριλαμβάνονται οι κάτωθι πληροφορίες για τις αλλαγές που εισάγονται με τον προσδιορισμό ή την τροποποίηση του λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου:

α)

περιγραφή των ρυθμίσεων για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας·

β)

οι ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας εντός του λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου και άλλες προγραμματιζόμενες πρωτοβουλίες βελτίωσης του συντονισμού·

γ)

περιγραφή των ρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων πολιτικών και στρατιωτικών παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και άλλες προγραμματιζόμενες πρωτοβουλίες βελτίωσης του συντονισμού με βάση την αρχή της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου·

δ)

περιγραφή των ρυθμίσεων που έχουν συναφθεί με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων παρακείμενων παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και άλλες προγραμματιζόμενες πρωτοβουλίες βελτίωσης του συντονισμού.

6.   Εξασφάλιση συμβατότητας μεταξύ των διαφόρων διαμορφώσεων του εναέριου χώρου, με βελτιστοποίηση, μεταξύ άλλων, των υφιστάμενων περιοχών πληροφοριών πτήσης

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα σχέδια εναρμόνισης της οργάνωσης και ταξινόμησης των διαφόρων διατάξεων του εναέριου χώρου εντός του λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου. Τα σχέδια περιλαμβάνουν:

α)

τις αρχές ταξινόμησης και οργάνωσης του εναέριου χώρου για το λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου·

β)

τις αλλαγές λόγω εναρμόνισης στη διάταξη του εναέριου χώρου εντός του λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου.

7.   Περιφερειακές συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της ΔΟΠΑ

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διαβιβάζουν τον κατάλογο των υφιστάμενων περιφερειακών συμφωνιών που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει θεσπισθεί από το παράρτημα 11 της σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, οι οποίες άπτονται του προσδιορισμού και των λειτουργιών του λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου.

8.   Ισχύουσες περιφερειακές συμφωνίες

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διαβιβάζουν τον κατάλογο των υφιστάμενων συμφωνιών που έχουν συναφθεί από ένα ή περισσότερα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, καθώς και εκείνες που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες, οι οποίες άπτονται του προσδιορισμού και των λειτουργιών του λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου.

9.   Στόχοι επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης

9.1.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί για να ευνοηθεί η συνοχή με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004.

9.2.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να παραπέμπουν σε πληροφορίες που έχουν ήδη διαβιβάσει στην Επιτροπή με βάση το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010 της Επιτροπής (2).


(1)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 20.

(2)  ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 1.