11.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 265/1


ΟΔΗΓΊΑ 2011/77/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Σεπτεμβρίου 2011

για τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και τα άρθρα 62 και 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει της οδηγίας 2006/116/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), η διάρκεια προστασίας για τους ερμηνευτές ή εκτελεστές και τους παραγωγούς των φωνογραφημάτων καθορίζεται σε 50 έτη.

(2)

Στην περίπτωση των ερμηνευτών ή εκτελεστών η περίοδος αυτή αρχίζει με την ερμηνεία ή εκτέλεση ή, όταν δημοσιεύεται νομίμως ή παρουσιάζεται νομίμως στο κοινό η υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους εντός περιόδου 50 ετών από την ερμηνεία ή εκτέλεση, η περίοδος αυτή αρχίζει με την πρώτη τέτοια δημοσίευση ή την πρώτη τέτοια παρουσίαση στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη.

(3)

Για τους παραγωγούς φωνογραφημάτων η περίοδος αρχίζει με την υλική ενσωμάτωση του φωνογραφήματος ή από την ημερομηνία νόμιμης δημοσίευσής της μέσα σε 50 έτη μετά την υλική ενσωμάτωση, ή, εάν δεν δημοσιευθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, από τη νόμιμη παρουσίασή της στο κοινό μέσα σε 50 έτη μετά την υλική ενσωμάτωση.

(4)

Η κοινωνικά αναγνωρισμένη σημασία της δημιουργικής συμβολής των ερμηνευτών ή εκτελεστών θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε επίπεδο προστασίας που θα αναγνωρίζει τη δημιουργική και καλλιτεχνική συνεισφορά τους.

(5)

Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές αρχίζουν εν γένει τη σταδιοδρομία τους σε νεαρή ηλικία και η σημερινή πεντηκονταετής διάρκεια προστασίας που εφαρμόζεται στις ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεων συχνά δεν προστατεύει τις ερμηνείες ή εκτελέσεις τους σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. Ορισμένοι ερμηνευτές ή εκτελεστές αντιμετωπίζουν ως εκ τούτου ένα εισοδηματικό κενό προς το τέλος του βίου τους. Επίσης, οι ερμηνευτές ή εκτελεστές συχνά δεν είναι σε θέση να στηριχθούν στα δικαιώματά τους προκειμένου να αποτρέψουν ή να περιορίσουν αμφισβητούμενες χρήσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεών τους που μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια του βίου τους.

(6)

Τα έσοδα που προέρχονται από τα αποκλειστικά δικαιώματα αναπαραγωγής και διάθεσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (4), καθώς και από την εύλογη αποζημίωση για τις αναπαραγωγές για ιδιωτική χρήση κατά την έννοια εκείνης της οδηγίας, και από τα αποκλειστικά δικαιώματα διανομής και εκμίσθωσης κατά την έννοια της οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας (5) θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στους ερμηνευτές ή εκτελεστές τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του βίου τους.

(7)

Η διάρκεια προστασίας για τις υλικές ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεων και για τα φωνογραφήματα θα πρέπει επομένως να επεκταθεί στα 70 έτη από τη σχετική εκτέλεση.

(8)

Τα δικαιώματα για την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης θα πρέπει να επανέλθουν στον ερμηνευτή ή εκτελεστή εάν ένας παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προσφέρει προς πώληση επαρκή ποσότητα κατά την έννοια της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, παραγωγών φωνογραφημάτων και ραδιοφωνικών οργανισμών, αντιγράφων ενός φωνογραφήματος το οποίο ελλείψει της παράτασης της διάρκειας προστασίας θα είχε καταστεί δημόσιο κτήμα ή δεν καθιστά το εν λόγω φωνογράφημα διαθέσιμο στο κοινό. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μετά την εκπνοή μιας εύλογης χρονικής περιόδου που παραχωρείται στον παραγωγό των φωνογραφημάτων προκειμένου να προβεί σε αμφότερες τις ενέργειες εκμετάλλευσης αυτές. Τα δικαιώματα του παραγωγού θα πρέπει επομένως να έχουν ημερομηνία λήξεως προκειμένου να αποφεύγεται μια κατάσταση όπου τα δικαιώματα αυτά θα μπορούσαν να συνυπάρχουν με εκείνα του ερμηνευτή ή εκτελεστή κατά την ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης ενώ τα τελευταία δικαιώματα δεν μεταφέρονται πλέον ούτε παραχωρούνται στον παραγωγό του φωνογραφήματος.

(9)

Μόλις συνάψουν συμβατική σχέση με έναν παραγωγό φωνογραφημάτων, οι ερμηνευτές ή εκτελεστές είναι κατά κανόνα υποχρεωμένοι να μεταβιβάσουν ή εκχωρήσουν στους παραγωγούς φωνογραφημάτων τα αποκλειστικά δικαιώματά τους όσον αφορά την αναπαραγωγή, τη διανομή, την εκμίσθωση και τη διάθεση των υλικών ενσωματώσεών τους. Σε αντάλλαγμα, ορισμένοι ερμηνευτές ή εκτελεστές εισπράττουν προκαταβολή επί των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και αρχίζουν να λαμβάνουν αμοιβή πληρωμές μόνο εφόσον ο παραγωγός φωνογραφημάτων αποσβέσει την αρχική προκαταβολή και αφαιρέσει τυχόν συμβατικά καθορισμένες κρατήσεις. Άλλοι ερμηνευτές ή εκτελεστές μεταφέρουν ή παραχωρούν τα αποκλειστικά τους δικαιώματα έναντι μιας εφάπαξ πληρωμής (μη επαναλαμβανόμενη αμοιβή). Τούτο συμβαίνει ιδιαίτερα στην περίπτωση ερμηνευτών ή εκτελεστών που έχουν δευτερεύοντα ρόλο και δεν εμφανίζονται στον κατάλογο των συντελεστών («μη επώνυμοι εκτελεστές») αλλά και ενίοτε στην περίπτωση των ερμηνευτών ή εκτελεστών που εμφανίζονται στον κατάλογο των συντελεστών («επώνυμοι εκτελεστές»).

(10)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ερμηνευτές ή εκτελεστές που έχουν μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τα αποκλειστικά δικαιώματά τους στους παραγωγούς φωνογραφημάτων θα επωφεληθούν πραγματικά από την εν λόγω παράταση, θα πρέπει να θεσπιστεί μια σειρά συνοδευτικών μέτρων.

(11)

Ως πρώτο συνοδευτικό μέτρο θα πρέπει να επιβληθεί η υποχρέωση στους παραγωγούς φωνογραφημάτων να δεσμεύουν, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ποσόν που αντιστοιχεί στο 20 % των εσόδων από τα αποκλειστικά δικαιώματα διανομής, αναπαραγωγής και διάθεσης των φωνογραφημάτων. Ως «έσοδα» λογίζονται εκείνα που προσπορίζεται ο παραγωγός πριν αφαιρεθεί το κόστος.

(12)

Η καταβολή των ποσών αυτών θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά προς όφελος των ερμηνευτών ή εκτελεστών των οποίων οι ερμηνείες ή εκτελέσεις έχουν ενσωματωθεί σε ένα φωνογράφημα και οι οποίοι έχουν μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τα δικαιώματά τους στον παραγωγό φωνογραφημάτων με αντάλλαγμα μια εφάπαξ πληρωμή. Τα ποσά που δεσμεύονται με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να διανέμονται στους μη επώνυμους ερμηνευτές ή εκτελεστές τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε ατομική βάση. Η διανομή αυτή θα πρέπει να ανατίθεται σε εταιρείες συλλογικής διαχείρισης και θα πρέπει να εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες σχετικά με τα μη διανεμητέα έσοδα. Προκειμένου να αποφεύγεται η επιβολή δυσανάλογου φόρτου στη συλλογή και διαχείριση των εσόδων αυτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν το βαθμό στον οποίο οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις υπόκεινται στην υποχρέωση εισφοράς στην περίπτωση που οι πληρωμές αυτές δεν θα ήταν ενδεχομένως εύλογες σε σχέση με το κόστος της συλλογής και διαχείρισης των εσόδων αυτών.

(13)

Εντούτοις, το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/115/ΕΚ παρέχει ήδη στους ερμηνευτές ή εκτελεστές ένα δικαίωμα εύλογης αμοιβής από το οποίο δεν χωρεί παραίτηση για την εκμίσθωση, μεταξύ άλλων, των φωνογραφημάτων. Επιπλέον, στη συμβατική πρακτική οι ερμηνευτές ή εκτελεστές δεν μεταβιβάζουν συνήθως στους παραγωγούς φωνογραφημάτων τα δικαιώματά τους να απαιτούν ενιαία εύλογη αμοιβή για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και την παρουσίαση στο κοινό σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/115/ΕΚ και εύλογη αποζημίωση για την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Επομένως, στον υπολογισμό του συνολικού ποσού που θα διαθέτει ένας παραγωγός φωνογραφημάτων για τις πληρωμές της συμπληρωματικής αμοιβής, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που έχει αποκομίσει ο παραγωγός φωνογραφημάτων από την εκμίσθωση των φωνογραφημάτων, από την ενιαία εύλογη αμοιβή από τη ραδιοφωνική μετάδοση και την παρουσίαση στο κοινό ή από την εύλογη αποζημίωση για την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση.

(14)

Ένα δεύτερο συνοδευτικό μέτρο με στόχο να επανεξισορροπηθούν οι συμβάσεις με τις οποίες οι ερμηνευτές ή εκτελεστές εκχωρούν τα αποκλειστικά τους δικαιώματα, επί τη βάσει των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, σε παραγωγό φωνογραφημάτων θα πρέπει να είναι η «μηδενική βάση» για τους ερμηνευτές ή εκτελεστές εκείνους που έχουν εκχωρήσει τα προαναφερθέντα αποκλειστικά δικαιώματά τους σε παραγωγούς φωνογραφημάτων έναντι δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή αμοιβής. Προκειμένου οι ερμηνευτές ή εκτελεστές να επωφεληθούν πλήρως της παρατεταμένης περιόδου προστασίας, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι, βάσει των συμφωνιών μεταξύ παραγωγών φωνογραφημάτων και ερμηνευτών ή εκτελεστών, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ή η αμοιβή που καταβάλλονται στους ερμηνευτές ή εκτελεστές στη διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου δεν επηρεάζονται από προκαταβολές ή συμβατικά καθορισμένες κρατήσεις.

(15)

Για λόγους ασφαλείας δικαίου, θα πρέπει να οριστεί ότι, ελλείψει σαφών ενδείξεων περί του αντιθέτου στη σύμβαση, η συμβατική μεταβίβαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων επί της υλικής ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης που έχει συμφωνηθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη πρόκειται να εγκρίνουν τα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου προστασίας.

(16)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν ότι ορισμένοι όροι στις συμβάσεις εκείνες που προβλέπουν επαναλαμβανόμενη αμοιβή να μπορούν να επαναδιαπραγματευθούν προς όφελος των ερμηνευτών ή εκτελεστών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες που θα καλύπτουν το ενδεχόμενο αποτυχίας της επαναδιαπραγμάτευσης.

(17)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει τους εθνικούς κανόνες και συμφωνίες που είναι συμβατές προς τις διατάξεις της όπως π.χ. οι συλλογικές συμφωνίες που συνάπτονται στα κράτη μέλη μεταξύ οργανώσεων εκπροσώπησης των ερμηνευτών ή εκτελεστών και οργανώσεων εκπροσώπησης των παραγωγών.

(18)

Σε ορισμένα κράτη μέλη στις μουσικές συνθέσεις με στίχους ή κείμενο εφαρμόζεται ενιαία διάρκεια προστασίας, που υπολογίζεται από το θάνατο του τελευταίου επιζώντος δημιουργού, ενώ σε άλλα κράτη μέλη εφαρμόζονται ξεχωριστές διάρκειες προστασίας για τη μουσική και τα λυρικά ποιήματα. Η συντριπτική πλειονότητα των μουσικών συνθέσεων με στίχους ή κείμενο είναι έργα κοινής δημιουργίας. Παραδείγματος χάριν, η όπερα, είναι συχνά έργο ενός λιμπρετίστα και ενός συνθέτη. Επιπλέον, στα μουσικά είδη όπως η τζαζ, η μουσική ροκ και η μουσική ποπ, η δημιουργική διαδικασία έχει συχνά συλλογικό χαρακτήρα.

(19)

Συνεπώς, η εναρμόνιση της διάρκειας προστασίας σχετικά με μουσικές συνθέσεις οι στίχοι και η μουσική των οποίων δημιουργούνται για να χρησιμοποιηθούν μαζί είναι ελλιπής, προκαλώντας εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, όπως οι διασυνοριακές υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η άρση των εμποδίων αυτών, όλα τα έργα που προστατεύονται κατά την ημερομηνία στην οποία τα κράτη μέλη απαιτούνται να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο θα πρέπει να έχουν την ίδια εναρμονισμένη περίοδο προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη.

(20)

Η οδηγία 2006/116/ΕΚ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως.

(21)

Δεδομένου ότι οι στόχοι των συνοδευτικών μέτρων δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, εφόσον τα εθνικά μέτρα στον συγκεκριμένο τομέα είτε θα οδηγούσαν σε νόθευση των όρων ανταγωνισμού είτε θα είχαν επιπτώσεις στο πεδίο των αποκλειστικών δικαιωμάτων του παραγωγού φωνογραφημάτων που καθορίζονται από ενωσιακή νομοθεσία και μπορούν επομένως, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει τα μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(22)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για καλύτερη νομοθεσία (6), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εκθέσουν, για τα ίδια και προς το συμφέρον της Ένωσης, τους πίνακές τους οι οποίοι παρουσιάζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, το συσχετισμό μεταξύ της οδηγίας αυτής και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους δημοσιοποιήσουν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2006/116/ΕΚ

Η οδηγία 2006/116/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«7.   Η διάρκεια προστασίας μιας μουσικής σύνθεσης με στίχους ή κείμενο λήγει 70 έτη μετά το θάνατο του τελευταίου των ακόλουθων επιζώντων, ασχέτως του εάν τα πρόσωπα αυτά χαρακτηρίζονται ή όχι ως συνδημιουργοί: του στιχουργού και του συνθέτη της μουσικής σύνθεσης, ανάλογα με το ποιος θάνατος θα επέλθει τελευταίος, υπό την προϋπόθεση ότι αμφότερες οι συνεισφορές έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την αντίστοιχη μουσική σύνθεση με στίχους.».

2)

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως ακολούθως:

α)

στην παράγραφο 1, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Ωστόσο,

αν η ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης επί άλλου μέσου εκτός από φωνογράφημα, δημοσιευθεί ή παρουσιασθεί νομίμως στο κοινό εντός της περιόδου αυτής, τα δικαιώματα αποσβέννυνται 50 χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη,

αν η ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης επί φωνογραφήματος δημοσιευθεί ή παρουσιασθεί νομίμως στο κοινό εντός της περιόδου αυτής, τα δικαιώματα αποσβέννυνται 70 χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη.»·

β)

στη δεύτερη και στην τρίτη φράση της παραγράφου 2, ο αριθμός «50» αντικαθίσταται από το «70»·

γ)

προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«2α.   Εάν, 50 χρόνια αφότου το φωνογράφημα έχει νόμιμα δημοσιευθεί, ή ελλείψει τέτοιας δημοσίευσης, 50 χρόνια αφότου έχει κοινοποιηθεί νόμιμα στο κοινό, ο παραγωγός φωνογραφημάτων παύει να προσφέρει προς πώληση αντίγραφα του φωνογραφήματος σε επαρκή ποσότητα ή να το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση διά της οποίας ο ερμηνευτής ή εκτελεστής μεταβίβασε ή εκχώρησε τα δικαιώματά του στην υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεων σε έναν παραγωγό φωνογραφημάτων (εφεξής: “σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης”). Το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μεταβίβασης ή εκχώρησης μπορεί να ασκηθεί αν ο παραγωγός, εντός ενός έτους από την κοινοποίηση εκ μέρους του ερμηνευτή ή εκτελεστή της πρόθεσής του να διακόψει τη σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, δεν εκτελέσει αμφότερες τις πράξεις εκμετάλλευσης που αναφέρονται στην πρόταση εκείνη. Το δικαίωμα διακοπής δεν επιδέχεται παραιτήσεως εκ μέρους του ερμηνευτή ή εκτελεστή. Όταν ένα φωνογράφημα περιέχει την υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεων πλήθους ερμηνευτών ή εκτελεστών, αυτοί μπορούν να καταγγείλουν τις συμβάσεις μεταβίβασης ή εκχώρησης σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο. Εάν μια σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης διακοπεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφημάτων.

2β.   Όπου μια σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης παρέχει στον ερμηνευτή ή εκτελεστή δικαίωμα να αξιώσει μη επαναλαμβανόμενη αμοιβή, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής δικαιούται να λαμβάνει ετήσια συμπληρωματική αμοιβή από τον παραγωγό φωνογραφημάτων για κάθε πλήρες έτος αμέσως μετά το 50ό έτος αφότου το φωνογράφημα δημοσιεύθηκε νόμιμα, ή ελλείψει τέτοιας δημοσίευσης το 50ό έτος αφότου το φωνογράφημα κοινοποιήθηκε νόμιμα στο κοινό. Το δικαίωμα αξίωσης τέτοιας επαναλαμβανόμενης αμοιβής δεν μπορεί να αρθεί από τον ερμηνευτή ή εκτελεστή.

2γ.   Το συνολικό ποσό που διατίθεται από έναν παραγωγό φωνογραφημάτων για τις πληρωμές της ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής που αναφέρεται στην παράγραφο 2β αντιστοιχεί στο 20 % των εσόδων που έχει αποκομίσει ο παραγωγός φωνογραφημάτων, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται αυτού για το οποίο καταβάλλεται η εν λόγω αμοιβή, από την αναπαραγωγή, τη διανομή και τη διάθεση εκείνων των φωνογραφημάτων, εν συνεχεία του 50ού έτους αφότου το εν λόγω φωνογράφημα δημοσιεύθηκε νόμιμα, ή ελλείψει τέτοιας δημοσίευσης το 50ό έτος αφότου το φωνογράφημα κοινοποιήθηκε νόμιμα στο κοινό.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί φωνογραφημάτων καλούνται να παρέχουν στους ερμηνευτές ή εκτελεστές, οι οποίοι δικαιούνται την ετήσια συμπληρωματική αμοιβή που εμφαίνεται στην παράγραφο 2β, κατόπιν αιτήσεως, οιαδήποτε πληροφορία ενδέχεται να είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλισθεί η καταβολή αυτής της αμοιβής.

2δ.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το δικαίωμα για συμπληρωματική αμοιβή που αναφέρεται στην παράγραφο 2β θα διαχειρίζονται εισπρακτικές εταιρείες.

2ε.   Στην περίπτωση που ένας ερμηνευτής ή εκτελεστής δικαιούται επαναλαμβανόμενες πληρωμές, ούτε οι προκαταβολές ούτε οι οποιεσδήποτε συμβατικά καθορισμένες κρατήσεις αφαιρούνται από τις πληρωμές στον εκτελεστή κατά το 50ό έτος αφότου το φωνογράφημα δημοσιεύθηκε νόμιμα, ή ελλείψει τέτοιας δημοσίευσης το 50ό έτος αφότου το φωνογράφημα κοινοποιήθηκε νόμιμα στο κοινό.».

3)

Στο άρθρο 10 παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«5.   Το άρθρο 3 παράγραφοι 1 έως 2ε με τη μορφή που είχε στις 31 Οκτωβρίου 2011 εφαρμόζεται για τις υλικές ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεων και τα φωνογραφήματα για τα οποία ο εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων προστατεύονται ακόμα, δυνάμει των διατάξεων αυτών με τη μορφή που είχαν στις 30 Οκτωβρίου 2011, όπως την 1η Νοεμβρίου 2013 καθώς και για τις ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεων και των φωνογραφημάτων που δημιουργήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή.

6.   Το άρθρο 1 παράγραφος 7 εφαρμόζεται στις μουσικές συνθέσεις με στίχους η μουσική σύνθεση ή οι στίχοι των οποίων προστατεύονται σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος την 1η Νοεμβρίου 2013 και στις μουσικές συνθέσεις με στίχους που δημιουργήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή.

Το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ισχύει υπό την επιφύλαξη των οποιονδήποτε πράξεων εκμετάλλευσης πριν από την 1η Νοεμβρίου 2013. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις αναγκαίες διατάξεις για την προστασία ιδιαίτερα των κεκτημένων δικαιωμάτων τρίτων.».

4)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 10α

Μεταβατικά μέτρα

1.   Ελλείψει σαφών ενδείξεων στη σύμβαση περί του αντιθέτου, μια σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης συναφθείσα πριν από την 1η Νοεμβρίου 2013 τεκμαίρεται ότι συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα πέρα από τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 με τη μορφή που είχε στις 30 Οκτωβρίου 2011, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής δεν θα προστατεύονταν πλέον.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι συμβάσεις για μεταβίβαση ή εκχώρηση διά των οποίων ένας ερμηνευτής ή εκτελεστής δικαιούται να ζητήσει επαναλαμβανόμενες πληρωμές και οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την 1η Νοεμβρίου 2013 μπορούν να τροποποιηθούν μετά το 50ό έτος αφότου το φωνογράφημα δημοσιεύθηκε νόμιμα ή ελλείψει της δημοσίευσης αυτής, το 50ό έτος αφότου κοινοποιήθηκε νόμιμα στο κοινό.».

Άρθρο 2

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ έως την 1η Νοεμβρίου 2013, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα μέτρα αυτά, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία

Άρθρο 3

Έκθεση

1.   Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή το αργότερο την 1η Νοεμβρίου 2016 έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην ψηφιακή αγορά συνοδευόμενη εάν χρειαστεί από πρόταση για περαιτέρω τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ.

2.   Η Επιτροπή υποβάλλει μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012 έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με αξιολόγηση του κατά πόσον χρειάζεται η παράταση της προθεσμίας προστασίας των δικαιωμάτων των εκτελεστών και παραγωγών του οπτικοακουστικού τομέα. Εάν χρειαστεί, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για περαιτέρω τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 27 Σεπτεμβρίου 2011.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ΕΕ C 182 της 4.8.2009, σ. 36.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (ΕΕ C 184 E της 8.7.2010, σ. 331) και απόφαση του Συμβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2011.

(3)  ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 12.

(4)  ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10.

(5)  ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28.

(6)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.