1.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 289/9


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΫ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ

της 14ης Σεπτεμβρίου 2011

σχετική με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-Curia

2011/C 289/07

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό Διαδικασίας και, ιδίως, τα άρθρα 43, παράγραφος 7, και 100, παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τα ακόλουθα:

(1)

Λαμβανομένης υπόψη της εξελίξεως της τεχνολογίας των επικοινωνιών, αναπτύχθηκε μια εφαρμογή πληροφορικής παρέχουσα τη δυνατότητα καταθέσεως και επιδόσεως διαδικαστικών εγγράφων ηλεκτρονικώς.

(2)

Η εφαρμογή αυτή, η οποία στηρίζεται σε μηχανισμό ηλεκτρονικού προσδιορισμού της ταυτότητας των χρηστών μέσω της εισαγωγής ενός κωδικού αναγνωρίσεως χρήστη και ενός συνθηματικού, ανταποκρίνεται στην ανάγκη διασφαλίσεως της αυθεντικότητας, της ακεραιότητας και του απορρήτου των αποστελλομένων εγγράφων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Μέσω μιας εφαρμογής πληροφορικής ονομαζόμενης «e-Curia», κοινής για τα τρία δικαιοδοτικά όργανα που αποτελούν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται η δυνατότητα καταθέσεως και επιδόσεως διαδικαστικών εγγράφων ηλεκτρονικώς υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Για τη χρησιμοποίηση της εφαρμογής αυτής απαιτείται ένας κωδικός αναγνωρίσεως και ένα συνθηματικό, που είναι προσωπικά για κάθε χρήστη.

Άρθρο 3

Κάθε διαδικαστικό έγγραφο που κατατίθεται μέσω του συστήματος e-Curia λογίζεται ότι αποτελεί το πρωτότυπο του εγγράφου αυτού, υπό την έννοια του άρθρου 43, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας, όταν για τη σχετική κατάθεση χρησιμοποιούνται ο κωδικός αναγνωρίσεως και το συνθηματικό του εκπροσώπου. Η εισαγωγή των στοιχείων αυτών λογίζεται ως υπογραφή του οικείου εγγράφου.

Άρθρο 4

Στα κατατιθέμενα μέσω του e-Curia δικόγραφα πρέπει να επισυνάπτονται τα παραρτήματα περί των οποίων γίνεται λόγος στα δικόγραφα αυτά, καθώς και ο πίνακας παραρτημάτων.

Δεν απαιτείται η κατάθεση επικυρωμένων αντιγράφων του κατατεθέντος μέσω του e-Curia δικογράφου και των ενδεχόμενων παραρτημάτων του.

Άρθρο 5

Ως χρόνος καταθέσεως διαδικαστικού εγγράφου, υπό την έννοια του άρθρου 43, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας, λογίζεται ο χρόνος της εκ μέρους του εκπροσώπου επικυρώσεως της καταθέσεως του εγγράφου αυτού.

Η ώρα η οποία λαμβάνεται υπόψη είναι αυτή του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Άρθρο 6

Τα διαδικαστικά έγγραφα, περιλαμβανομένων των αποφάσεων και διατάξεων, επιδίδονται μέσω του e-Curia στους εκπροσώπους των διαδίκων όταν αυτοί έχουν δεχθεί ρητώς τον ως άνω τρόπο επιδόσεως ή, στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης υποθέσεως, όταν συναινούν για τον τρόπο αυτό επιδόσεως καταθέτοντας διαδικαστικό έγγραφο μέσω του e-Curia.

Τα διαδικαστικά έγγραφα επιδίδονται επίσης μέσω του e-Curia στα κράτη μέλη, στα λοιπά κράτη που είναι συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στα θεσμικά και τα άλλα όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν δεχθεί τον τρόπο αυτό επιδόσεως.

Άρθρο 7

Οι αποδέκτες των επιδόσεων περί των οποίων γίνεται λόγος στο προηγούμενο άρθρο ειδοποιούνται, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για κάθε επίδοση που τους διενεργείται μέσω του e-Curia.

Το οικείο διαδικαστικό έγγραφο επιδίδεται κατά τον χρόνο που ο αποδέκτης (εκπρόσωπος ή βοηθός αυτού) ζητήσει πρόσβαση στο εν λόγω έγγραφο. Αν δεν ζητηθεί τέτοια πρόσβαση, το έγγραφο λογίζεται επιδοθέν μετά το πέρας της εβδόμης ημέρας που έπεται εκείνης της αποστολής του περιλαμβάνοντος τη σχετική ειδοποίηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όταν διάδικος εκπροσωπείται από περισσότερους του ενός εκπροσώπους ή δικηγόρους, ο χρόνος ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των προθεσμιών είναι εκείνος του πρώτου σχετικού αιτήματος προσβάσεως.

Η ώρα η οποία λαμβάνεται υπόψη είναι αυτή του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Άρθρο 8

Ο Γραμματέας προσδιορίζει τους όρους χρήσεως του e-Curia και φροντίζει για την τήρησή τους. Χρήση του e-Curia μη σύμφωνη προς τους όρους αυτούς συνεπάγεται απενεργοποίηση του οικείου λογαριασμού προσβάσεως.

Το Γενικό Δικαστήριο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του e-Curia από κάθε κατάχρηση ή κακόπιστη χρήση.

Ο χρήστης ειδοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για κάθε μέτρο λαμβανόμενο δυνάμει του παρόντος άρθρου το οποίο τον εμποδίζει να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό προσβάσεώς του.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσιεύσεώς της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο Γραμματέας

E. COULON

Ο Πρόεδρος

M. JAEGER