23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/91


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2011

για καθορισμό εναρμονισμένων τιμών αναφοράς ως προς την απόδοση για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της απόφασης 2007/74/ΕΚ της Επιτροπής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9523]

(2011/877/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ (1) και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 2004/8/ΕΚ η Επιτροπή καθόρισε με την απόφαση 2007/74/ΕΚ (2), εναρμονισμένες τιμές αναφοράς ως προς την απόδοση για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, συντάσσοντας πίνακα τιμών που διαφοροποιούνται ανάλογα με τους σχετικούς παράγοντες, όπως το έτος κατασκευής και οι τύποι καυσίμου.

(2)

Η Επιτροπή καλείται να επανεξετάσει τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς ως προς την απόδοση για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, για πρώτη φορά στις 21 Φεβρουαρίου 2011, και εν συνεχεία ανά τετραετία, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι μεταβολές της κατανομής των ενεργειακών πηγών.

(3)

Η Επιτροπή επανεξέτασε τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς ως προς την απόδοση για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα από τη λειτουργική χρήση υπό πραγματικές συνθήκες, που διαβιβάστηκαν από τα κράτη μέλη. Οι συντελεσθείσες εξελίξεις όσον αφορά τις καλύτερες διαθέσιμες και οικονομικώς συμφέρουσες τεχνολογίες κατά την περίοδο 2006-2011, η οποία καλύπτεται από την επανεξέταση, δείχνουν ότι για τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η διάκριση που πραγματοποιείται στην απόφαση 2007/74/ΕΚ όσον αφορά το έτος κατασκευής μιας μονάδας συμπαραγωγής δεν πρέπει να διατηρηθεί για τις εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2006. Ωστόσο για τις μονάδες συμπαραγωγής που κατασκευάστηκαν το 2005 ή προγενέστερα οι τιμές αναφοράς θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αντανακλούν το έτος κατασκευής, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρούμενες εξελίξεις σχετικά με την καλύτερη διαθέσιμη και οικονομικώς συμφέρουσα τεχνολογία. Επιπλέον, με βάση την πρόσφατη πείρα και ανάλυση η επανεξέταση επιβεβαίωσε ότι οι συντελεστές διόρθωσης που σχετίζονται με τις κλιματικές συνθήκες θα πρέπει να εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη. Επιπροσθέτως, οι συντελεστές διόρθωσης για τις αποφευχθείσες απώλειες δικτύου θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, δεδομένου ότι οι απώλειες από τα δίκτυα δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου, οι συντελεστές διόρθωσης για την αποφυγή των απωλειών δικτύου θα πρέπει επίσης να ισχύσουν για τις μονάδες που χρησιμοποιούν ως καύσιμα ξυλεία και βιοαέριο.

(4)

Κατά την επανεξέταση δεν προέκυψαν στοιχεία που να δείχνουν ότι η ενεργειακή απόδοση των λεβήτων έχει μεταβληθεί κατά την περίοδο αναφοράς και ως εκ τούτου οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης για τη χωρική παραγωγή θερμότητας δεν θα πρέπει να σχετίζονται με το έτος κατασκευής. Δεν απαιτήθηκαν διορθωτικοί συντελεστές για τις κλιματικές συνθήκες, επειδή οι θερμοδυναμικές παράμετροι της παραγωγής θερμότητας από καύσιμα δεν εξαρτώνται σημαντικά από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, δεν απαιτούνται συντελεστές διόρθωσης για τις θερμικές απώλειες των δικτύων δεδομένου ότι η θερμική ενέργεια χρησιμοποιείται πάντοτε πλησίον του τόπου παραγωγής της.

(5)

Χρειάζονται σταθερές συνθήκες ώστε να εξασφαλίζονται επενδύσεις σε έργα συμπαραγωγής και να συνεχιστεί η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι επενδυτές. Από αυτή την άποψη είναι επίσης σκόπιμο να ισχύσουν οι τιμές αναφοράς για την ηλεκτρική ενέργεια και τη θερμότητα και κατά την περίοδο 2012-2015.

(6)

Από τα δεδομένα λειτουργικής χρήσης υπό ρεαλιστικές συνθήκες δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική βελτίωση της πραγματικής απόδοσης των πλέον προηγμένων εγκαταστάσεων κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ως εκ τούτου, οι τιμές αναφοράς για την περίοδο 2006-2011 που καθορίζονται στην απόφαση 2007/74/ΕΚ θα πρέπει να διατηρηθούν και για την περίοδο 2012-2015.

(7)

Η εξέταση επιβεβαίωσε την εγκυρότητα των υφιστάμενων διορθωτικών συντελεστών που σχετίζονται με τις κλιματικές συνθήκες και τις αποφευχθείσες απώλειες δικτύου.

(8)

Η χρήση ενιαίας δέσμης τιμών αναφοράς για ολόκληρη την περίοδο και η παραίτηση από τη χρήση διορθωτικών συντελεστών για τις κλιματολογικές διαφορές και τις απώλειες δικτύου επιβεβαιώθηκαν επίσης για την παραγωγή θερμότητας.

(9)

Λαμβανομένου υπόψη ότι κύριος στόχος της οδηγίας 2004/8/ΕΚ είναι η προώθηση της συμπαραγωγής, ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ανακαίνιση παλαιότερων μονάδων συμπαραγωγής ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή τους απόδοση. Ως εκ τούτου, οι τιμές αναφοράς ως προς την απόδοση για την ηλεκτρική ενέργεια που ισχύουν για τις μονάδες συμπαραγωγής θα πρέπει να αυξάνουν μετά το ενδέκατο έτος από την κατασκευή τους.

(10)

Η εν λόγω προσέγγιση είναι συνεπής με την απαίτηση για εναρμονισμένες τιμές αναφοράς για την απόδοση που να βασίζονται στις αρχές που αναφέρονται στο παράρτημα III, σημείο στ της οδηγίας 2004/8/ΕΚ.

(11)

Θα πρέπει να καθοριστούν αναθεωρημένες εναρμονισμένες τιμές αναφοράς ως προς την απόδοση για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Κατά συνέπεια, πρέπει να καταργηθεί η απόφαση 2007/74/ΕΚ.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής συμπαραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Καθορισμός εναρμονισμένων τιμών αναφοράς ως προς την απόδοση

Οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς ως προς την απόδοση για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας αναφέρονται στα παραρτήματα I και ΙΙ αντιστοίχως.

Άρθρο 2

Εφαρμογή των εναρμονισμένων τιμών αναφοράς ως προς την απόδοση

1.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς ως προς την απόδοση που παρατίθενται στο παράρτημα I ανάλογα με το έτος κατασκευής της εκάστοτε μονάδας συμπαραγωγής. Οι εν λόγω εναρμονισμένες τιμές αναφοράς ως προς την απόδοση ισχύουν επί 10 έτη από το χρόνο κατασκευής της μονάδας συμπαραγωγής.

2.   Από το ενδέκατο έτος που έπεται του έτους κατασκευής της μονάδας συμπαραγωγής, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς ως προς την απόδοση οι οποίες, βάσει της παραγράφου 1, ισχύουν για μονάδες συμπαραγωγής ηλικίας 10 ετών. Οι ως άνω εναρμονισμένες τιμές αναφοράς ως προς την απόδοση ισχύουν για ένα έτος.

3.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως έτος κατασκευής της εκάστοτε μονάδας συμπαραγωγής εκλαμβάνεται το ημερολογιακό έτος της πρώτης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 3

Διορθωτικοί συντελεστές για τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς ως προς την απόδοση για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

1.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους διορθωτικούς συντελεστές που καθορίζονται στο παράρτημα III, στοιχείο α), ώστε να προσαρμόσουν τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς ως προς την απόδοση που αναφέρονται στο παράρτημα I στις μέσες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος.

Εάν στο έδαφος ενός κράτους μέλους προκύπτει από τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία ότι υφίστανται διαφορές στην ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερες ή ίσες των 5 °C, το εν λόγω κράτος μέλος δύναται, εφόσον πραγματοποιήσει αντίστοιχη κοινοποίηση προς την Επιτροπή, να χρησιμοποιεί διάφορες κλιματικές ζώνες για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα III στοιχείο β.

2.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους διορθωτικούς συντελεστές που καθορίζονται στο παράρτημα IV, προσαρμόζοντας τοιουτοτρόπως τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς ως προς την απόδοση που παρατίθενται στο παράρτημα I για τις αποφευχθείσες απώλειες δικτύου.

3.   Όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αμφότερους τους διορθωτικούς συντελεστές που καθορίζονται στο παράρτημα III, στοιχείο α) και εκείνους που καθορίζονται στο παράρτημα IV, εφαρμόζουν το παράρτημα III στοιχείο α) πριν από την εφαρμογή του παραρτήματος IV.

Άρθρο 4

Ανακαίνιση μονάδας συμπαραγωγής

Εάν υφιστάμενη μονάδα συμπαραγωγής ανακαινισθεί και η επενδυτική δαπάνη για την ανακαίνιση υπερβαίνει το 50 % του επενδυτικού κόστους για την κατασκευή ανάλογης νέας μονάδας συμπαραγωγής, το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο η ανακαινισμένη μονάδα συμπαραγωγής πραγματοποιεί την πρώτη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θεωρείται ως το έτος κατασκευής της για τους σκοπούς του άρθρου 2.

Άρθρο 5

Μείγμα καυσίμου

Εάν η μονάδα συμπαραγωγής λειτουργεί με περισσότερα από ένα καύσιμα, οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς ως προς την απόδοση για τη χωριστή παραγωγή εφαρμόζονται αναλογικώς στο σταθμισμένο μέσο όρο της εισερχόμενης ενέργειας από τα διάφορα καύσιμα.

Άρθρο 6

Ανάκληση

Η απόφαση 2007/74/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Günther OETTINGER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50.

(2)  ΕΕ L 32 της 6.2.2007, σ. 183.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (που προβλέπονται στο άρθρο 1)

Στον κατωτέρω πίνακα οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς ως προς την απόδοση για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνονται βάσει της καθαρής θερμογόνου ισχύος και υπό συγκεκριμένες συνθήκες ISO (15 °C θερμοκρασία περιβάλλοντος, 1,013 bar, 60 % σχετική υγρασία).

 

Έτος κατασκευής

Τύπος καυσίμου:

Πριν και έως το 2001

2002

2003

2004

2005

2006-2011

2012-2015

Στερεά

Λιθάνθρακας/οπτάνθρακας

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Λιγνίτης/μπρικέτες λιγνίτης

40,3

40,7

41,1

41,4

41,6

41,8

41,8

Τύρφη/μπρικέτες τύρφης

38,1

38,4

38,6

38,8

38,9

39,0

39,0

Καύσιμα από ξύλο

30,4

31,1

31,7

32,2

32,6

33,0

33,0

Γεωργική βιομάζα

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Βιοαποικοδομήσιμα (αστικά) απόβλητα

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Μη ανανεώσιμα (αστικά και βιομηχανικά) απόβλητα

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Πετρέλαιο σχιστολίθου

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

39,0

39,0

Υγρά

Πετρέλαιο (εσωτερικής καύσης + βαρύ μαζούτ), υγραέριο

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Βιοκαύσιμα

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Μη ανανεώσιμα απόβλητα

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Αέρια

Φυσικό αέριο

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

52,5

Αέριο διυλιστηρίου/υδρογόνο

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Βιοαέριο

40,1

40,6

41,0

41,4

41,7

42,0

42,0

Φωταέριο, αέριο υψικαμίνου, άλλα απόβλητα αέρια, ανακτώμενη απόβλητη θερμότητα

35

35

35

35

35

35

35


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εναρμονισμένες τιμές αναφοράς ως προς την απόδοση για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (που προβλέπεται στο άρθρο 1)

Στον κατωτέρω πίνακα οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς ως προς την απόδοση για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνονται βάσει της καθαρής θερμογόνου ισχύος και υπό συγκεκριμένες συνθήκες ISO (15 °C θερμοκρασία περιβάλλοντος, 1,013 bar, 60 % σχετική υγρασία).

 

Τύπος καυσίμου

Ατμός/θερμό νερό

Απευθείας χρήση καυσαερίων (1)

Στερεά

Λιθάνθρακας/οπτάνθρακας

88

80

Λιγνίτης/μπρικέτες λιγνίτη

86

78

Τύρφη/μπρικέτες τύρφης

86

78

Καύσιμη ξυλεία

86

78

Γεωργική βιομάζα

80

72

Βιοαποικοδομήσιμα (αστικά) απόβλητα

80

72

Μη ανανεώσιμα (αστικά και βιομηχανικά) απόβλητα

80

72

Πετρέλαιο σχιστολίθων

86

78

Υγρά

Πετρέλαιο (εσωτερικής καύσης + βαρύ μαζούτ), υγραέριο

89

81

Βιοκαύσιμα

89

81

Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

80

72

Μη ανανεώσιμα απόβλητα

80

72

Αέρια

Αέριο φυσικό

90

82

Αέριο διυλιστηρίου/υδρογόνο

89

81

Βιοαέριο

70

62

Φωταέριο, αέριο υψικαμίνου, άλλα απόβλητα αέρια, ανακτώμενη απόβλητη θερμότητα

80

72


(1)  Οι τιμές για την άμεση θερμότητα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, εάν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση των 250 °C.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Διορθωτικοί συντελεστές σχετιζόμενοι με τις κλιματικές συνθήκες και μέθοδος για τον καθορισμό κλιματικών ζωνών εφαρμογής των εναρμονισμένων τιμών αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1)

α)   Διορθωτικοί συντελεστές σχετιζόμενοι με τις μέσες κλιματικές συνθήκες

Η διόρθωση βάσει της θερμοκρασίας περιβάλλοντος βασίζεται στη διαφορά μεταξύ της ετήσιας μέσης θερμοκρασίας στο κράτος μέλος και των πρότυπων συνθηκών ISO (15 °C).

Η διόρθωση έχει ως εξής:

i)

0,1 % απώλεια απόδοσης για κάθε βαθμό άνω των 15 °C·

ii)

0,1 % κέρδος απόδοσης για κάθε βαθμό κάτω των 15 °C.

Παράδειγμα:

Όταν η μέση ετήσια θερμοκρασία σε κάθε κράτος μέλος ανέρχεται σε 10 °C, η τιμή αναφοράς κάθε μονάδα συμπαραγωγής σε αυτό το κράτος μέλος θα πρέπει να αυξηθεί κατά 0,5 % μονάδες.

β)   Μέθοδος καθορισμού των κλιματικών ζωνών

Τα σύνορα έκαστης κλιματικής ζώνης καθορίζονται από ισοθερμικές καμπύλες (σε πλήρεις βαθμούς Κελσίου) της ετήσιας μέσης θερμοκρασίας περιβάλλοντος που διαφέρουν τουλάχιστον κατά 4 °C. Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των μέσων ετήσιων θερμοκρασιών περιβάλλοντος για γειτονικές κλιματικές ζώνες θα είναι τουλάχιστον 4 °C.

Παράδειγμα:

Σε ένα κράτος μέλος η μέση ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος στον τόπο A ανέρχεται σε 12 °C ενώ στον τόπο B σε 6 °C. Η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 5 °C. Το κράτος μέλος έχει πλέον τη δυνατότητα να καθορίσει δύο κλιματικές ζώνες διαχωριζόμενες από την ισοθερμική καμπύλη των 9 °C, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μια κλιματικής ζώνης μεταξύ των ισοθερμικών καμπυλών 9 °C και 13 °C με μια μέση ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος 11 °C καθώς και άλλη κλιματική ζώνη μεταξύ των ισοθερμικών καμπυλών των 5 °C και 9 °C με μέση ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος 7 °C.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οι διορθωτικοί συντελεστές για τις επιτρεπόμενες απώλειες στο δίκτυο όσον αφορά την εφαρμογή των εναρμονισμένων τιμών αναφοράς ως προς την απόδοση για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2)

Τάση

Για την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο

Για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλίσκεται επιτόπου

> 200 kV

1

0,985

100-200 kV

0,985

0,965

50-100 kV

0,965

0,945

0,4-50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860

Παράδειγμα:

Μία μονάδα συμπαραγωγής δυναμικότητας 100 kWel με παλινδρομική μηχανή τροφοδοτούμενη με φυσικό αέριο παράγει ηλεκτρική ενέργεια τάσης 380 V. Από την ηλεκτρική αυτή ενέργεια ποσοστό 85 % χρησιμοποιείται για ιδία κατανάλωση και 15 % διοχετεύεται στο διασυνδεδεμένο δίκτυο. Η μονάδα κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 1999. Η ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος ανέρχεται σε 15oC (οπότε δεν χρειάζεται διόρθωση των κλιματικών συνθηκών).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης για τις μονάδες συμπαραγωγής ηλικίας άνω των 10 ετών, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να ισχύουν οι τιμές αναφοράς για τις μονάδες ηλικίας 10 ετών. Σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας απόφασης για μια μονάδα συμπαραγωγής που καταναλώνει φυσικό αέριο και κτίστηκε το 1999 και η οποία δεν έχει υποστεί ανακαίνιση, η εναρμονισμένη τιμή αναφοράς ως προς την απόδοση που ισχύει για το 2011 είναι η τιμή αναφοράς για το 2001, ήτοι 51,7 %. Μετά τη διόρθωση για τις απώλειες στο δίκτυο, η προκύπτουσα τιμή αναφοράς ως προς την απόδοση για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη συγκεκριμένη μονάδα συμπαραγωγής θα είναι (με βάση το σταθμισμένο μέσο όρο των συντελεστών του παρόντος παραρτήματος):

Ref Εη = 51,7 % × (0,860 × 85 % + 0,925 × 15 %) = 45,0 %