26.8.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 220/22


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Αυγούστου 2011

σχετικά με την αναγνώριση του Αζερμπαϊτζάν σύμφωνα με την οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 6003]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/517/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο στις 7 Αυγούστου 2008,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/106/ΕΚ τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να θεωρούν κατάλληλα πιστοποιητικά ναυτικών που έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη τρίτη χώρα αναγνωρίζεται από την Επιτροπή. Οι εν λόγω τρίτες χώρες πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις της σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, του 1978, (σύμβαση STCW) (2), όπως αναθεωρήθηκε το 1995.

(2)

Με επιστολή της 7ης Αυγούστου 2008, το Βέλγιο υπέβαλε αίτημα αναγνώρισης του Αζερμπαϊτζάν. Μετά την αίτηση του Βελγίου, η Επιτροπή αξιολόγησε τα συστήματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης του Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον το Αζερμπαϊτζάν πληροί όλες τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW και κατά πόσον ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της απάτης όσον αφορά τα πιστοποιητικά. Η αξιολόγηση αυτή βασίστηκε στα αποτελέσματα επιθεώρησης που διενεργήθηκε από εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα τον Φεβρουάριο του 2009. Κατά την εν λόγω επιθεώρηση διαπιστώθηκαν ορισμένες ελλείψεις στα συστήματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

(3)

Η Επιτροπή διαβίβασε στα κράτη μέλη έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

(4)

Με τις επιστολές της 4ης Δεκεμβρίου 2009 και της 26ης Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή ζήτησε από το Αζερμπαϊτζάν να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν.

(5)

Με επιστολές της 13ης Ιανουαρίου 2010 και της 24ης Δεκεμβρίου 2010, το Αζερμπαϊτζάν διαβίβασε τις απαιτούμενες πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την εφαρμογή κατάλληλων και ικανοποιητικών διορθωτικών μέτρων για την αποκατάσταση όλων των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά την αξιολόγηση συμμόρφωσης.

(6)

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης συμμόρφωσης και η αξιολόγηση των πληροφοριών που διαβίβασε το Αζερμπαϊτζάν καταδεικνύουν ότι η εν λόγω χώρα πληροί όλες τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW και ότι έχει λάβει κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της απάτης όσον αφορά τα πιστοποιητικά. Η χώρα αυτή πρέπει συνεπώς να αναγνωριστεί από την Επιτροπή.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφαλούς ναυτιλίας και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του άρθρου 19 της οδηγίας 2008/106/ΕΚ το Αζερμπαϊτζάν αναγνωρίζεται όσον αφορά τα συστήματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2011.

Για την Επιτροπή

Siim KALLAS

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 323 της 3.12.2008, σ. 33.

(2)  Εγκρίθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.