8.12.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 323/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1088/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Νοεμβρίου 2010

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 976/2009 όσον αφορά στις υπηρεσίες τηλεφόρτωσης και τις υπηρεσίες μετασχηματισμού

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (1) και ιδίως το άρθρο 16,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 976/2009 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2009, για την υλοποίηση της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στις δικτυακές υπηρεσίες (2) καθορίζει κοινές τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων για τα δύο είδη υπηρεσιών δικτύου — υπηρεσίες απεικόνισης και εξεύρεσης.

(2)

Οι δικτυακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν επίσης τις υπηρεσίες τηλεφόρτωσης και μετασχηματισμού. Οι υπηρεσίες τηλεφόρτωσης είναι υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την πρόσβαση των χρηστών στις πληροφορίες που περιέχονται στα σύνολα χωρικών δεδομένων σχετικά με τα θέματα χωρικών δεδομένων που ορίζει η οδηγία 2007/2/ΕΚ. Τα σύνολα χωρικών δεδομένων που διατίθενται μέσω υπηρεσίας τηλεφόρτωσης θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις [του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 της Επιτροπής (3)]. Οι υπηρεσίες μετασχηματισμού είναι υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των εν λόγω συνόλων χωρικών δεδομένων με τον προαναφερόμενο κανονισμό.

(3)

Για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των υποδομών χωρικών πληροφοριών που έχουν δημιουργήσει τα κράτη μέλη, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κοινές τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων για τις υπηρεσίες τηλεφόρτωσης και τις υπηρεσίες μετασχηματισμού.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 976/2009 επιβάλλεται, συνεπώς, να τροποποιηθεί δεόντως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί με το άρθρο 22 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 976/2009 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο (12):

«12.

Ως τηλεφόρτωση άμεσης πρόσβασης νοείται η υπηρεσία τηλεφόρτωσης που εξασφαλίζει πρόσβαση σε χωρικά δεδομένα συνόλων χωρικών δεδομένων βάσει διατυπούμενου ερωτήματος»

(2)

Στο άρθρο 3, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία γ) και δ):

«γ)

Όσον αφορά στις υπηρεσίες τηλεφόρτωσης, οι ισχύουσες ειδικές απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά τους καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και IV·

δ)

Όσον αφορά στις υπηρεσίες μετασχηματισμού, οι ισχύουσες ειδικές απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά τους καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και V.»

(3)

Στο άρθρο 4, προστίθενται οι παράγραφοι 3 έως 6:

«3.   Το αργότερο στις 28 Ιουνίου 2012, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν για τις υπηρεσίες τηλεφόρτωσης την αρχική επιχειρησιακή ικανότητα.

4.   Το αργότερο στις 28 Δεκεμβρίου 2012, τα κράτη μέλη παρέχουν τις υπηρεσίες τηλεφόρτωσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

5.   Το αργότερο 28 Ιουνίου 2012, τα κράτη μέλη παρέχουν υπηρεσίες μετασχηματισμού με αρχική επιχειρησιακή ικανότητα.

6.   Το αργότερο 28 Δεκεμβρίου 2012, τα κράτη μέλη παρέχουν υπηρεσίες μετασχηματισμού σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.»

(4)

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

(5)

Προστίθεται το παράρτημα IV, η διατύπωση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

(6)

Προστίθεται το παράρτημα V, η διατύπωση που περιλαμβάνεται παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός στο σύνολό του και είναι απ’ ευθείας εφαρμοστέος σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 274 της 20.10.2009, σ. 9.

(3)  Βλέπε σελίδα 11 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι δικτυακές υπηρεσίες τρίτων που συνδέονται σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να αποφεύγεται πιθανή υποβάθμιση λόγω σωρευτικών διαδοχικών επιπτώσεων.

Εν προκειμένω ισχύουν τα κάτωθι κριτήρια για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όσον αφορά επιδόσεις, χωρητικότητα και διαθεσιμότητα.

1.   ΕΠΙΔΟΣΗ

Η συνήθης κατάσταση αντιστοιχεί σε περιόδους εκτός αιχμής φόρτου. Ορίζεται σε 90 % του χρόνου.

Ο χρόνος απόκρισης για την αποστολή του πρώτου αποτελέσματος σε αίτημα υπηρεσίας εξεύρεσης οφείλει να είναι το πολύ 3 δευτερόλεπτα υπό κανονικές συνθήκες.

Για εικόνα 470 Kilobytes [π.χ. 800×600 εικονοστοιχεία (bits) με βάθος χρώματος 8 bits], ο χρόνος απόκρισης για την αποστολή του πρώτου αποτελέσματος σε αίτημα άντλησης χάρτη (Get Map Request) σε υπηρεσία απεικόνισης οφείλει να είναι το πολύ 5 δευτερόλεπτα υπό κανονικές συνθήκες.

Για τη λειτουργία άντλησης μεταδεδομένων της υπηρεσίας τηλεφόρτωσης (Get Download Service Metadata), ο χρόνος απόκρισης για την αποστολή του πρώτου αποτελέσματος οφείλει να είναι το πολύ 10 δευτερόλεπτα υπό κανονικές συνθήκες.

Για την πράξη άντλησης συνόλων χωρικών δεδομένων και την πράξη άντλησης χωροαντικειμένου, και για κάθε ερώτημα που τίθεται αποκλειστικά και μόνο επί τη βάσει περιγράμματος συντεταγμένων, ο χρόνος απόκρισης για την αποστολή του πρώτου αποτελέσματος υπό κανονικές συνθήκες οφείλει να είναι το πολύ 30 δευτερόλεπτα και εν συνεχεία, πάντοτε υπό κανονικές συνθήκες, η υπηρεσία τηλεφόρτωσης οφείλει να διατηρεί συνεχώς ταχύτητα απόκρισης μεγαλύτερη των 0,5 Megabytes ανά δευτερόλεπτο ή μεγαλύτερη των 500 χωροαντικειμένων ανά δευτερόλεπτο.

Για την πράξη περιγραφής συνόλων χωρικών δεδομένων (Describe Spatial Data Set) και για την πράξη περιγραφής τύπου χωροαντικειμένου (Describe Spatial Object Type), ο χρόνος απόκρισης για την αποστολή του πρώτου αποτελέσματος οφείλει να είναι το πολύ 10 δευτερόλεπτα υπό κανονικές συνθήκες και εν συνεχεία, πάντοτε υπό κανονικές συνθήκες, η υπηρεσία τηλεφόρτωσης οφείλει να διατηρεί συνεχώς ταχύτητα απόκρισης που να υπερβαίνει τα 0,5 Megabytes ανά δευτερόλεπτο ή τις 500 περιγραφές χωροαντικειμένων ανά δευτερόλεπτο.

2.   ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ελάχιστος αριθμός των ταυτόχρονα εξυπηρετούμενων αιτημάτων από υπηρεσία εξεύρεσης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης των επιδόσεων όσον αφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών οφείλει να είναι 30 ανά δευτερόλεπτο.

Ο ελάχιστος αριθμός των ταυτόχρονα εξυπηρετούμενων αιτημάτων από υπηρεσία απεικόνισης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης επιδόσεων όσον αφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών οφείλει να είναι 20 ανά δευτερόλεπτο.

Ο ελάχιστος αριθμός ταυτόχρονα εξυπηρετούμενων αιτημάτων από υπηρεσία τηλεφόρτωσης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης επιδόσεων όσον αφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών οφείλει να είναι 10 ανά δευτερόλεπτο. Ο αριθμός των παράλληλα διεκπεραιωνόμενων αιτημάτων μπορεί να περιορίζεται σε 50.

Ο ελάχιστος αριθμός ταυτόχρονα εξυπηρετούμενων αιτημάτων από υπηρεσία μετασχηματισμού σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης επιδόσεων όσον αφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών οφείλει να είναι 5 ανά δευτερόλεπτο.

3.   ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η πιθανότητα να είναι διαθέσιμη μια δικτυακή υπηρεσία οφείλει να ανέρχεται στο 99 % του χρόνου.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α

Πράξεις τηλεφόρτωσης

1.   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 εδάφιο γ) της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, η υπηρεσία τηλεφόρτωσης οφείλει να εξασφαλίζει τουλάχιστον τις πράξεις που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παρόντος παραρτήματος.

Πίνακας 1

Πράξη

Ρόλος

Άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας τηλεφόρτωσης (Get Download Service Metadata)

Παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, τα διαθέσιμα σύνολα χωρικών δεδομένων και περιγράφει τις δυνατότητες της υπηρεσίας.

Άντληση συνόλων χωρικών δεδομένων (Get Spatial Data Set)

Η πράξη άντλησης συνόλων χωρικών δεδομένων επιτρέπει την ανάκτηση συνόλων χωρικών δεδομένων.

Περιγραφή συνόλων χωρικών δεδομένων (Describe Spatial Data Set)

Με την εν λόγω πράξη εξασφαλίζεται η περιγραφή όλων των τύπων χωροαντικειμένων που περιέχονται σε ένα σύνολο χωρικών δεδομένων.

Σύνδεση υπηρεσίας τηλεφόρτωσης (Link Download Service)

Δίνεται η δυνατότητα δήλωσης, εκ μέρους μιας αρμόδιας δημόσιας αρχής ή τρίτου, της διαθεσιμότητας μιας υπηρεσίας τηλεφόρτωσης για τηλεφόρτωση συνόλων χωρικών δεδομένων ή, όπου είναι εφικτό, χωροαντικειμένων, μέσω της υπηρεσίας τηλεφόρτωσης κράτους μέλους με ταυτόχρονη εξασφάλιση της χωρητικότητας τηλεφόρτωσης στον τόπο της εν λόγω δημόσιας αρχής ή του τρίτου.

Οι παράμετροι ερωτήματος και απόκρισης για κάθε πράξη συμπληρώνουν την περιγραφή της πράξης και συνιστούν συστατικό στοιχείο των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας τηλεφόρτωσης.

2.   Η ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΟΡΤΩΣΗΣ

2.1.   Το αίτημα άντλησης μεταδεδομένων υπηρεσίας τηλεφόρτωσης (Get Download Service Metadata)

2.1.1.   Παράμετρος του αιτήματος άντλησης μεταδεδομένων υπηρεσίας τηλεφόρτωσης

Η παράμετρος για το αίτημα άντλησης μεταδεδομένων υπηρεσίας τηλεφόρτωσης οφείλει να καθορίζει τη φυσική γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στο περιεχόμενο της απόκρισης στο αίτημα άντλησης μεταδεδομένων υπηρεσίας τηλεφόρτωσης.

2.2.   Απόκριση στο αίτημα για άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας τηλεφόρτωσης

Η απόκριση στο αίτημα για άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας τηλεφόρτωσης περιλαμβάνει την κάτωθι δέσμη παραμέτρων:

Μεταδεδομένα υπηρεσίας τηλεφόρτωσης,

Μεταδεδομένα πράξεων,

Γλώσσες,

Μεταδεδομένα συνόλων χωρικών δεδομένων.

2.2.1.   Παράμετρος υπηρεσίας τηλεφόρτωσης μεταδεδομένων

Οι παράμετροι για τα μεταδεδομένα της υπηρεσίας τηλεφόρτωσης περιέχουν τουλάχιστον τα στοιχεία μεταδεδομένων Inspire για την υπηρεσία τηλεφόρτωσης.

2.2.2.   Παράμετρος μεταδεδομένων πράξεων

Η παράμετρος για τις πράξεις μεταδεδομένων παρέχει μεταδεδομένα σχετικά με τις πράξεις που υλοποιούνται μέσω της υπηρεσίας τηλεφόρτωσης. Παρέχει τουλάχιστον περιγραφή κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένης κατ’ ελάχιστο της περιγραφής των ανταλλασσόμενων δεδομένων και της διεύθυνσης στο δίκτυο.

2.2.3.   Η παράμετρος των γλωσσών

Οφείλουν να παρέχονται δύο παράμετροι για τη γλώσσα:

η παράμετρος της γλώσσας απόκρισης που να ορίζει τη φυσική γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στις παραμέτρους της απόκρισης στο αίτημα για άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας τηλεφόρτωσης (Get Download Service Metadata),

η παράμετρος των υποστηριζόμενων γλωσσών που θα περιέχει τον κατάλογο των φυσικών γλωσσών που υποστηρίζονται από την υπηρεσία τηλεφόρτωσης.

2.2.4.   Παράμετροι μεταδεδομένων συνόλων χωρικών δεδομένων (Get Spatial Data Sets)

Οφείλουν να παρέχονται τα στοιχεία μεταδεδομένων Inspire των διαθέσιμων συνόλων χωρικών δεδομένων. Επιπλέον, για έκαστο σύνολο χωρικών δεδομένων, οφείλει να παρέχεται επίσης ο κατάλογος των διαθέσιμων συστημάτων αναφοράς συντεταγμένων όπως περιγράφονται [στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1089/2010].

3.   Η ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.1.   Το αίτημα άντλησης συνόλων χωρικών δεδομένων (Get Spatial Data Set)

Το αίτημα άντλησης συνόλων χωρικών δεδομένων περιέχει τις ακόλουθες παραμέτρους:

Γλώσσα

Αναγνωριστικό συνόλου χωρικών δεδομένων

Σύστημα αναφοράς συντεταγμένων

3.1.1.   Παράμετρος της γλώσσας

Η παράμετρος της γλώσσας ορίζει τη φυσική γλώσσα που ζητείται για το σύνολο των χωρικών δεδομένων.

3.1.2.   Παράμετρος αναγνωριστικού του συνόλου χωρικών δεδομένων

Η παράμετρος αναγνωριστικού για το εκάστοτε σύνολο χωρικών δεδομένων περιέχει το μοναδικό αναγνωριστικό πόρου του κάθε συνόλου χωρικών δεδομένων.

3.1.3.   Η παράμετρος του συστήματος αναφοράς συντεταγμένων

Η παράμετρος του συστήματος αναφοράς συντεταγμένων οφείλει να περιέχει ένα από τα συστήματα αναφοράς συντεταγμένων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των διαθέσιμων συστημάτων αναφοράς συντεταγμένων που μνημονεύεται στο σημείο 2.2.4.

3.2.   Η απόκριση στο αίτημα άντλησης συνόλων χωρικών δεδομένων (Get Spatial Data)

3.2.1.   Η παράμετρος της απόκρισης στο αίτημα για άντληση συνόλων χωρικών δεδομένων

Η παράμετρος της απόκρισης στο αίτημα για άντληση συνόλων χωρικών δεδομένων είναι το αιτούμενο σύνολο χωρικών δεδομένων στην αντιστοίχως ζητούμενη γλώσσα και στο ζητούμενο σύστημα αναφοράς συντεταγμένων.

4.   Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1.   Το αίτημα περιγραφής συνόλου χωρικών δεδομένων (Describe Spatial Data Set)

Το αίτημα περιγραφής συνόλου χωρικών δεδομένων περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους:

Γλώσσα

Αναγνωριστικό συνόλου χωρικών δεδομένων

4.1.1.   Η παράμετρος της γλώσσας

Η παράμετρος της γλώσσας ορίζει τη φυσική γλώσσα που ζητήθηκε για την περιγραφή του τύπου των χωροαντικειμένων.

4.1.2.   Η παράμετρος του αναγνωριστικού για σύνολο χωρικών δεδομένων

Η παράμετρος του αναγνωριστικού για σύνολο χωρικών δεδομένων περιλαμβάνει το μοναδικό αναγνωριστικό πόρου του συνόλου χωρικών δεδομένων.

4.2.   Η απόκριση στο αίτημα για περιγραφή συνόλου χωρικών δεδομένων

4.2.1.   Η παράμετρος της απόκρισης στο αίτημα για περιγραφή συνόλου χωρικών δεδομένων

Η παράμετρος της απόκρισης στο αίτημα για περιγραφή συνόλου χωρικών δεδομένων συνίσταται στην περιγραφή των χωροαντικειμένων στο ζητούμενο σύνολο χωρικών δεδομένων και στη ζητούμενη γλώσσα.

5.   Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΟΡΤΩΣΗΣ

Η πράξη σύνδεσης υπηρεσίας τηλεφόρτωσης δίνει τη δυνατότητα να δηλωθεί η διαθεσιμότητα υπηρεσίας τηλεφόρτωσης σύμμορφης προς τον παρόντα κανονισμό, για την τηλεφόρτωση πόρων μέσω της υπηρεσίας τηλεφόρτωσης του κράτους μέλους διατηρώντας παράλληλα τους εν λόγω πόρους στον τόπο του κατόχου τους.

5.1.   Το αίτημα για σύνδεση υπηρεσίας τηλεφόρτωσης (Link Download Service)

5.1.1.   Η παράμετρος αιτήματος για σύνδεση υπηρεσίας τηλεφόρτωσης

Η παράμετρος αιτήματος για σύνδεση υπηρεσίας τηλεφόρτωσης οφείλει να παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με υπηρεσία τηλεφόρτωσης αρμόδιας δημόσιας αρχής ή τρίτου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, επιτρέποντας στην υπηρεσία τηλεφόρτωσης του κράτους μέλους να εξασφαλίζει πρόσβαση σε σύνολα χωρικών δεδομένων και, εφόσον είναι εφικτό, σε χωροαντικείμενα από την υπηρεσία τηλεφόρτωσης της εν λόγω δημόσιας αρχής ή τρίτου.

ΜΕΡΟΣ B

Πράξεις τηλεφόρτωσης άμεσης πρόσβασης

6.   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Όταν η υπηρεσία τηλεφόρτωσης εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε σύνολα χωρικών δεδομένων, οφείλει να παρέχει, επιπλέον των πράξεων που προβλέπονται στον πίνακα 1, τις πράξεις που αναφέρονται στον πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος.

Πίνακας 2

Πράξη

Ρόλος

Άντληση χωροαντικειμένων

Η εν λόγω πράξη επιτρέπει την ανάκτηση χωροαντικειμένων βάσει ερωτήματος.

Περιγραφή τύπου χωροαντικειμένου

Η εν λόγω πράξη αποδίδει την περιγραφή των προσδιορισθέντων τύπων χωροαντικειμένων.

Οι παράμετροι για τα αιτήματα και τις αποκρίσεις έκαστης των ως άνω πράξεων συμπληρώνουν την περιγραφή κάθε πράξης και συνιστούν συστατικό στοιχείο των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας τηλεφόρτωσης.

7.   ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΧΩΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

7.1.   Αίτημα άντλησης χωροαντικειμένου (Get Spatial Object)

Το αίτημα άντλησης χωροαντικειμένου οφείλει να υποστηρίζει τις εξής παραμέτρους:

Γλώσσα

Αναγνωριστικό συνόλου χωρικών δεδομένων

Σύστημα αναφοράς συντεταγμένων

Ερώτημα

7.1.1.   Η παράμετρος της γλώσσας

Η παράμετρος της γλώσσας οφείλει να ορίζει τη φυσική γλώσσα που ζητείται για τα χωροαντικείμενα.

7.1.2.   Η παράμετρος του αναγνωριστικού του συνόλου χωρικών δεδομένων

Η παράμετρος αναγνωριστικού συνόλου χωρικών δεδομένων περιλαμβάνει το μοναδικό αναγνωριστικό πόρου του ζητούμενου συνόλου χωρικών δεδομένων. Όταν η παράμετρος δεν παρέχεται, θεωρείται ότι έχουν επιλεγεί όλα τα διαθέσιμα σύνολα χωρικών δεδομένων.

7.1.3.   Η παράμετρος συστήματος αναφοράς συντεταγμένων

Η παράμετρος συστήματος αναφοράς συντεταγμένων οφείλει να περιλαμβάνει ένα από τα συστήματα αναφοράς συντεταγμένων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των συστημάτων αναφοράς συντεταγμένων που περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1089/2010].

7.1.4.   Παράμετρος ερωτήματος

Η παράμετρος ερωτήματος αποτελείται από τα κριτήρια αναζήτησης που απαριθμούνται στο μέρος Γ.

7.2.   Απόκριση στο αίτημα για άντληση χωροαντικειμένων (Get Spatial Object)

Η απόκριση στο αίτημα για άντληση χωροαντικειμένων περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους:

Σύνολο χωροαντικειμένων

Μεταδεδομένα συνόλου χωροαντικειμένων.

7.2.1.   Η παράμετρος συνόλου χωροαντικειμένων

Η παράμετρος συνόλου χωροαντικειμένων οφείλει να συνίσταται στο σύνολο των χωροαντικειμένων που είναι σύμμορφο προς [τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1089/2010] και πληροί τα κριτήρια αναζήτησης του ερωτήματος, στη ζητούμενη γλώσσα και στο ζητούμενο σύστημα αναφοράς συντεταγμένων.

7.2.2.   Παράμετρος μεταδεδομένων συνόλου χωροαντικειμένων

Η παράμετρος μεταδεδομένων συνόλου χωροαντικειμένων οφείλει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία μεταδεδομένων Inspire του συνόλου των χωροαντικειμένων.

8.   ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΎΠΟΥ ΧΩΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

8.1.   Αίτημα περιγραφής τύπου χωροαντικειμένου (Describe Spatial Object Type)

Το αίτημα περιγραφής τύπου χωροαντικειμένου περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους:

Γλώσσα

Τύπος χωροαντικειμένου.

8.1.1.   Η παράμετρος της γλώσσας

Η παράμετρος της γλώσσας οφείλει να ορίζει τη φυσική γλώσσα στην οποία ζητείται η περιγραφή τύπου χωροαντικειμένου.

8.1.2.   Η παράμετρος τύπου χωροαντικειμένου

Η παράμετρος τύπου χωροαντικειμένου περιέχει την ουδέτερη ως προς τη γλώσσα ονομασία τύπου του χωροαντικειμένου όπως προσδιορίζεται [στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1089/2010]. Όταν η εν λόγω παράμετρος δεν παρέχεται, θεωρείται ότι έχουν επιλεγεί όλοι οι τύποι χωροαντικειμένων.

8.2.   Η απόκριση στο αίτημα για περιγραφή τύπου χωροαντικειμένου (Describe Spatial Object Type)

8.2.1.   Η παράμετρος απόκρισης στο αίτημα για περιγραφή τύπου χωροαντικειμένου

Η παράμετρος απόκρισης στο αίτημα για περιγραφή τύπου χωροαντικειμένου αποτελείται από την περιγραφή του τύπου του χωροαντικειμένου, σύμφωνα με [τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1089/2010].

ΜΕΡΟΣ Γ

Κριτήρια αναζήτησης για την πράξη άντλησης χωροαντικειμένου

Για τον σκοπό της πράξης άντλησης χωροαντικειμένου της υπηρεσίας τηλεφόρτωσης, ισχύουν τα κάτωθι κριτήρια αναζήτησης:

Μοναδικό αναγνωριστικό πόρου για το σύνολο των χωρικών δεδομένων

Όλα τα σχετικά καθοριστικής σημασίας χαρακτηριστικά και η σχέση μεταξύ των χωροαντικειμένων όπως καθορίζονται [στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1089/2010], και ιδίως το μοναδικό αναγνωριστικό χωροαντικειμένου και τα χαρακτηριστικά χρονικής διάστασης συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας επικαιροποίησης,

Περίγραμμα συντεταγμένων, εκφρασμένο σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα συστήματα αναφοράς συντεταγμένων που απαριθμούνται [στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1089/2010],

Το θέμα χωρικών δεδομένων.

Για να καταστεί δυνατή η εξεύρεση χωροαντικειμένων με συνδυασμό κριτηρίων αναζήτησης, οφείλουν να υποστηρίζονται λογικοί και συγκριτικοί τελεστές.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πράξεις μετασχηματισμού

1.   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείου δ) της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, η υπηρεσία μετασχηματισμού οφείλει να εξασφαλίζει τη διενέργεια των πράξεων που απαριθμούνται στον πίνακα 1 του παρόντος παραρτήματος.

Πίνακας 1

Πράξη

Ρόλος

Άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας μετασχηματισμού

Παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία και περιγράφει τις δυνατότητες της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανόμενης της υποστηριζόμενης κατηγορίας μετασχηματισμού, των υποστηριζόμενων μετασχηματισμών, των αποδεκτών τύπων εισερχομένων δεδομένων, του υποστηριζόμενου ορισμού μοντέλου και των γλωσσών χαρτογράφησης.

Μετασχηματισμός

Εκτέλεση της διαδικασίας του μετασχηματισμού.

Σύνδεση υπηρεσίας μετασχηματισμού

Δίνει τη δυνατότητα δήλωσης της διαθεσιμότητας υπηρεσίας μετασχηματισμού για τον μετασχηματισμό συνόλων χωρικών δεδομένων μέσω υπηρεσιών μετασχηματισμού του κράτους μέλους εξασφαλίζοντας παράλληλα τη χωρητικότητα μετασχηματισμού στον τόπο της αρμόδιας δημόσιας αρχής ή του τρίτου.

Οι παράμετροι για τα αιτήματα και τις αποκρίσεις έκαστης των ως άνω πράξεων συμπληρώνουν την περιγραφή κάθε πράξης και συνιστούν συστατικό στοιχείο των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας μετασχηματισμού.

2.   Η ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2.1.   Αίτημα άντλησης μεταδεδομένων υπηρεσίας μετασχηματισμού (Get Transformation Service Metadata)

2.1.1.   Παράμετρος αιτήματος άντλησης μεταδεδομένων υπηρεσίας μετασχηματισμού

Η παράμετρος του αιτήματος άντλησης μεταδεδομένων υπηρεσίας μετασχηματισμού οφείλει να ορίζει τη φυσική γλώσσα για το περιεχόμενο της απόκρισης στο αίτημα άντλησης μεταδεδομένων υπηρεσίας μετασχηματισμού.

2.2.   Η απόκριση στο αίτημα για άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας μετασχηματισμού

Η απόκριση στο αίτημα για άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας μετασχηματισμού περιλαμβάνει την κάτωθι δέσμη παραμέτρων:

Μεταδεδομένα υπηρεσίας μετασχηματισμού,

Μεταδεδομένα Πράξεων,

Γλώσσες.

2.2.1.   Η παράμετρος μεταδεδομένων υπηρεσίας μετασχηματισμού

Η παράμετρος μεταδεδομένων υπηρεσίας μετασχηματισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία μεταδεδομένων Inspire της υπηρεσίας μετασχηματισμού.

2.2.2.   Παράμετρος μεταδεδομένων πράξεων

Η παράμετρος μεταδεδομένων πράξεων παρέχει μεταδεδομένα σχετικά με τις πράξεις που υλοποιούνται από την υπηρεσία μετασχηματισμού.

Οφείλει να περιγράφει κάθε πράξη, συμπεριλαμβανόμενης κατ’ ελάχιστο της περιγραφής των ανταλλασσόμενων δεδομένων καθώς και της διεύθυνσης στο δίκτυο ενώ παράλληλα οφείλει να απαριθμεί τα ακόλουθα:

Τις κατηγορίες μετασχηματισμού που γίνονται δεκτές από την πράξη μετασχηματισμού,

Την κωδικοποίηση για το εισερχόμενο σύνολο χωρικών δεδομένων που γίνεται δεκτή από την πράξη μετασχηματισμού,

Τις γλώσσες του μοντέλου δεδομένων που γίνονται δεκτές από την πράξη μετασχηματισμού,

Τις γλώσσες χαρτογράφησης μοντέλου που γίνονται δεκτές από την πράξη μετασχηματισμού.

2.2.3.   Παράμετρος γλωσσών

Οφείλουν να παρέχονται δύο παράμετροι:

Η παράμετρος της γλώσσας απόκρισης, η οποία ορίζει τη χρησιμοποιούμενη φυσική γλώσσα στην απόκριση για άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας μετασχηματισμού,

Η παράμετρος των υποστηριζόμενων γλωσσών, η οποία περιέχει τον κατάλογο των φυσικών γλωσσών που υποστηρίζονται από την υπηρεσία μετασχηματισμού.

3.   ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

3.1.   Αίτημα μετασχηματισμού

Το αίτημα μετασχηματισμού θα περιλαμβάνει τις κάτωθι παραμέτρους:

Το εισερχόμενο σύνολο χωρικών δεδομένων,

Το μοντέλο πηγής,

Το μοντέλο στόχου,

Μετασχηματισμός μοντέλου.

3.1.1.   Η παράμετρος εισερχόμενου συνόλου χωρικών δεδομένων

Η παράμετρος εισερχόμενου συνόλου χωρικών δεδομένων οφείλει να ορίζει το προς μετασχηματισμό σύνολο χωρικών δεδομένων.

3.1.2.   Η παράμετρος του μοντέλου πηγής

Η παράμετρος του μοντέλου πηγής οφείλει να προσδιορίζει το μοντέλο του εισερχόμενου συνόλου χωρικών δεδομένων.

3.1.3.   Η παράμετρος του μοντέλου στόχου

Η παράμετρος του μοντέλου στόχου οφείλει να προσδιορίζει το μοντέλο στο οποίο θα πρέπει να μετασχηματιστεί το εισερχόμενο σύνολο χωρικών δεδομένων.

3.1.4.   Η παράμετρος μετασχηματισμού μοντέλου

Η παράμετρος χαρτογράφησης μοντέλου διευκρινίζει τη χαρτογράφηση από το μοντέλο πηγής στο μοντέλο στόχου.

3.2.   Απόκριση σε αίτημα μετασχηματισμού

3.2.1.   Η παράμετρος απάντησης σε αίτημα μετασχηματισμού

Η παράμετρος απόκρισης σε αίτημα μετασχηματισμού οφείλει να περιλαμβάνει το σύνολο χωρικών δεδομένων που μετασχηματίζεται με τρόπο σύμμορφο προς [τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1089/2010].

4.   ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

4.1.   Το αίτημα σύνδεσης υπηρεσίας μετασχηματισμού (Link Transformation Service)

4.1.1.   Η παράμετρος αιτήματος σύνδεσης υπηρεσίας μετασχηματισμού

Η παράμετρος αιτήματος σύνδεσης υπηρεσίας μετασχηματισμού οφείλει να παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία μετασχηματισμού αρμόδιας δημόσιας αρχής ή τρίτου που είναι σύμμορφη προς τον παρόντα κανονισμό, δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας μετασχηματισμού της εν λόγω δημόσιας αρχής ή τρίτου από την υπηρεσία μετασχηματισμού του κράτους μέλους.»