9.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/31


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1004/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Νοεμβρίου 2010

για τη μείωση ορισμένων αλιευτικών ποσοστώσεων όσον αφορά το 2010 λόγω της υπεραλίευσης που διαπιστώθηκε κατά το προηγούμενο έτος

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 105 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αλιευτικές πσοστώσεις για το 2009 έχουν καθοριστεί βάσει:

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1322/2008 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για καθορισμό, όσον αφορά το 2009, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στη Βαλτική Θάλασσα (2)

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1139/2008 του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2008 περί καθορισμού, όσον αφορά το 2009, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στον Εύξεινο Πόντο (3)

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1359/2008 του Συμβουλίου της 28ής Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τον καθορισμό, όσον αφορά το 2009 και το 2010, των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων (4) και

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 43/2009 του Συμβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2009, περί καθορισμού, όσον αφορά το 2009, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων.

(2)

Οι αλιευτικές πσοστώσεις για το 2010 έχουν καθοριστεί βάσει:

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1359/2008 του Συμβουλίου,

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1226/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, για καθορισμό, όσον αφορά το 2010, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στη Βαλτική Θάλασσα (5)

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1287/2009 του Συμβουλίου, περί καθορισμού, όσον αφορά το 2010, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στον Εύξεινο Πόντο (6) και

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 53/2010 του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2010, περί καθορισμού, όσον αφορά το 2010, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων και περί τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1359/2008, (ΕΚ) αριθ. 754/2009, (ΕΚ) αριθ. 1226/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1287/2009 (7).

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ένα κράτος μέλος υπερέβη τις αλιευτικές ποσοστώσεις που του χορηγήθηκαν, προβαίνει στη μείωση των μελλοντικών αλιευτικών ποσοστώσεων αυτού του κράτους μέλους.

(4)

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν υπερβεί τις αλιευτικές πσοστώσεις που τους χορηγήθηκαν για το 2009. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο, να γίνουν μειώσεις σε ορισμένες αλιευτικές ποσοστώσεις που τους χορηγήθηκαν το 2010.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 649/2009 (8) της Επιτροπής επέβαλε μειώσεις σε αλιευτικές ποσοστώσεις για το 2009 λόγω υπεραλίευσης των ποσοστώσεων το 2008. Για ορισμένα κράτη μέλη ωστόσο οι μειώσεις που έπρεπε να γίνουν ήταν υψηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες ποσοστώσεις για το 2009 και συνεπώς δεν ήταν δυνατόν να γίνουν εξ ολοκλήρου εκείνο το έτος. Για να εξασφαλιστεί ότι θα αφαιρεθεί το πλήρες ποσό και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εναπομένουσες ποσότητες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισμό των μειώσεων στις ποσοστώσεις για το 2010.

(6)

Οι μειώσεις που προβλέπονται βάσει του παρόντος κανονισμού ισχύουν με την επιφύλαξη των μειώσεων που ισχύουν για το 2010 σύμφωνα με:

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 147/2007 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την προσαρμογή ορισμένων αλιευτικών ποσοστώσεων από το 2007 έως το 2012 σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (9) και

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 635/2008 της Επιτροπής, της 3ης Ιουλίου 2008, σχετικά με την προσαρμογή των αλιευτικών ποσοστώσεων για το γάδο στη Βαλτική Θάλασσα, οι οποίες πρόκειται να κατανεμηθούν στην Πολωνία (υποδιαιρέσεις 25 έως 32, ύδατα ΕΚ) από το 2008 έως το 2011 βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/2008 (10).

(7)

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 105 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 προβλέπεται ότι οι μειώσεις των αλιευτικών ποσοστώσεων γίνονται με την εφαρμογή ορισμένων πολλαπλασιαστικών συντελεστών οι οποίοι ορίζονται στην εν λόγω παράγραφο.

(8)

Εντούτοις, καθώς οι μειώσεις που πρέπει να γίνουν ισχύουν για υπεραλίευση που σημειώθηκε το 2009 και συνεπώς για περίοδο κατά την οποία ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 δεν ίσχυε ακόμη, είναι σκόπιμο, για λόγους νομικής προβλεψιμότητας, να γίνουν μειώσεις που δεν είναι πιο αυστηρές σε σχέση με εκείνες οι οποίες θα είχαν προκύψει από την εφαρμογή των τότε ιχυόντων κανόνων, ήτοι των κανόνων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (11)

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι αλιευτικές ποσοστώσεις που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1226/2009, (ΕΚ) αριθ. 1287/2009, (ΕΚ) αριθ. 1359/2008 και (ΕΕ) αριθ. 53/2010, μειώνονται όπως ορίζεται στο παράρτημα.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των μειώσεων που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 147/2007 και αριθ. 635/2008.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 308 της 19.11.2008, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 352 της 31.12.2008, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 330 της 16.12.2009, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 347 της 24.12.2009, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 21 της 26.1.2010, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 192 της 24.7.2009, σ. 14.

(9)  ΕΕ L 46 της 16.2.2007, σ. 10.

(10)  ΕΕ L 176 της 4.7.2008, σ. 8.

(11)  ΕΕ L 115 της 9.5.1996, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κράτος μέλος

Κωδικός είδους

Κωδικός τομέα 2009

Ονομασία είδους

Ονομασία περιοχής 2009

Κυρώσεις άρθρο 5 παράγραφος 2 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 847/96

Τελική ποσόστωση 2009

Περιθώρι ο

Συνολική προσαρμοσμένη ποσότητα 2009

ΕΟ για τα αλιεύματα 2009

Αλιεύματα 2009

Σύνολο αλιευμάτων 2009

%

Μειώσεις

Αρχική ποσότητα 2010

Μειώσεις από τις ποσοστώσεις του 2009 (kανονισμός 649/09)

Αναθεωρηθείσα ποσότητα 2010

Υπόλοιπο

BGR

TUR

F3742C

Καλκάνι

Εύξεινος Πόντος

ν

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Χωματίδα

Ύδατα ΕΚ των υποδιαιρέσεων 22-32

ν

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C.

Σκυλόψαρο

Ύδατα ΕΚ της υποδιαίρεσης IIIa

ν

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Μπλε μουρούνα

VI και VII (Κοινοτικά ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών)

ν

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Γάδος

Ύδατα ΕΚ των υποδιαιρέσεων 22-24

ν

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Ρέγγα

Υποδιαίρεση 28.1

ν

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Κοκκινόψαρο

NAFO 3M

ν

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Σαρδελόρεγγα

IIIa

ν

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Μπλε μουρούνα

Κοινοτικά ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των II, IV και V

ο

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Τόνος ερυθρός

Ατλαντικός Ωκεανός, ανατολικώς των 45° Δ και Μεσόγειος

ο

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Ρέγγα

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα ζώνης I και II

ν

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Ρέγγα

Νορβηγικά ύδατα βορείως του γεωγραφικού πλάτους 62° N και αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen

ν

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Μπακαλιάρος

VIIb-k, VIII, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

ν

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

Χωματίδα

Skagerrak

ν

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Λοιπά είδη

Νορβηγικά ύδατα της IV

ν

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Μαύρο σπαθόψαρο

Κοινοτικά ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των V, VI, VII και XII

ο

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Λυθρίνι πελαγίσιο

VI, VII, VIII Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών

ο

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B.

Γάδος

Διεθνή ύδατα των I και Iib

ν

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Ρέγγα

Υποδιαιρέσεις 22-24

ν

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

Γάδος

Νορβηγικά ύδατα της I και II

ν

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας

Ύδατα Γροιλανδίας των V και XIV

ν

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας

Νορβηγικά ύδατα της I και II

ν

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας

Ύδατα Γροιλανδίας των V και XIV

ν

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

Μπακαλιάρος

IV· ύδατα ΕΚ της IIa

ν

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Προσφυγάκι

Ύδατα ΕΚ και διεθνή των I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,

ν

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

Σκουμπρί

IIIa και IV, ύδατα ΕΚ των IIa, IIIb, IIIc και IIId

ν

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Σαλούβαρδοι

VIII, IX (Κοινοτικά ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών)

ο

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214.

Κοκκινόψαρο

Ύδατα ΕΚ και διεθνή της V, διεθνή ύδατα των XII και XIV

ν

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Βατραχόψαρα

 

ν

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

Μπακαλιάρος

Νορβηγικά ύδατα της I και II

ν

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

Μαύρος

Νορβηγικά ύδατα της I και II

ν

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB

Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας

Νορβηγικά ύδατα της I και II

ν

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Τόνος μεγαλόφθαλμο

Ατλαντικός Ωκεανός

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10