5.10.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 262/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 860/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Σεπτεμβρίου 2010

σχετικά με τη θέσπιση για το 2010 του καταλόγου βιομηχανικών προϊόντων Prodcom που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, περί κοινοτικής έρευνας για τη βιομηχανική παραγωγή (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 απαιτείται από τα κράτη μέλη να διεξάγουν κοινοτική έρευνα για τη βιομηχανική παραγωγή.

(2)

Η έρευνα για τη βιομηχανική παραγωγή πρέπει να βασίζεται σε κατάλογο προϊόντων για τον καθορισμό της ερευνώμενης βιομηχανικής παραγωγής.

(3)

Ένας κατάλογος προϊόντων είναι αναγκαίος για το συντονισμό μεταξύ των στατιστικών που αφορούν την παραγωγή και των στατιστικών που αφορούν το εξωτερικό εμπόριο, καθώς και για τη σύγκριση με την κοινοτική ονοματολογία προϊόντων CPA.

(4)

Ο κατάλογος προϊόντων που απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 και ονομάζεται «κατάλογος Prodcom» είναι κοινός για όλα τα κράτη μέλη, ενώ είναι και απαραίτητος για τη σύγκριση δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών.

(5)

Ο κατάλογος Prodcom πρέπει να επικαιροποιείται· είναι συνεπώς αναγκαίο να καταρτιστεί ο κατάλογος για το 2010.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, η οποία συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος Prodcom για το έτος 2010 παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

PRODCOM

Περιγραφή

Αντίστοιχη τελωνειακή ονοματολογία για 2010

(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος

Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

NACE 07.10: Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος

CPA 07.10.10: Σιδηρούχα μεταλλεύματα

07.10.10.00

Σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα (άλλα από τους φρυγμένους σιδηροπυρίτες)

2601 [11 00 + 12 00]

kg

S

 

NACE 07.29: Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

CPA 07.29.11: Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα χαλκού

07.29.11.00

Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2603 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.12: Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα νικελίου

07.29.12.00

Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2604 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.13: Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα αργιλίου

07.29.13.00

Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2606 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.14: Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα πολύτιμων μετάλλων

07.29.14.00

Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2616 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 07.29.15: Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου

07.29.15.00

Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου

2607 00 00 + 2608 00 00 + 2609 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.19: Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα π.δ.κ.α

07.29.19.00

Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα

2602 00 00 + 2605 00 00 + 2610 00 00 + 2611 00 00 + 2613 [10 00 + 90 00] + 2614 00 00 + 2615 [10 00 + 90 00] + 2617 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

NACE 08.11: Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου

CPA 08.11.11: Μάρμαρα και άλλοι ασβεστολιθικοί λίθοι για μνημεία ή κτίρια

08.11.11.33

Μάρμαρα και τραβερτίνες ακατέργαστα ή χονδρικά κατεργασμένα, αδιαμόρφωτα

2515 11 00

kg

T

 

08.11.11.36

Μάρμαρα και τραβερτίνες απλώς κομμένα σε όγκους ή πλάκες ορθογώνιου ή τετράγωνου σχήματος

2515 12 00

kg

T

 

08.11.11.50

Ασβεστόλιθοι για την οικοδομική, αλάβαστρο ≥ 2,5

2515 20 00

kg

T

 

CPA 08.11.12: Γρανίτης, ψαμμίτης και άλλοι λίθοι για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικοί λίθοι)

08.11.12.33

Γρανίτες και παρόμοια πετρώματα, ακατέργαστα ή χονδρικά κατεργασμένα, αδιαμόρφωτα

2516 11 00

kg

T

 

08.11.12.36

Γρανίτης απλώς κομμένος σε όγκους ή πλάκες ορθογώνιου (καθώς και τετράγωνου) σχήματος

2516 12 00

kg

T

 

08.11.12.50

Ψαμμίτης

2516 20 00

kg

T

 

08.11.12.90

Πορφυρίτης, βασάλτης, χαλαζίτης και άλλοι λίθοι για μνημεία ή κτίρια, ακατέργαστοι ή χονδρικά κατεργασμένοι ή απλώς κομμένοι (εκτός ασβεστολιθικών λίθων για μνημεία ή κτίρια πάχους ≥ 2,5 cm, γρανίτη και ψαμμίτη)

2506 20 00 + 2516 90 00

kg

T

 

CPA 08.11.20: Ασβεστόλιθος και γύψος

08.11.20.30

Γύψος και ανυδρίτης (φυσικός ή συνθετικός)

2520 10 00

kg

T

 

08.11.20.50

Ασβεστόλιθος (εξαιρούνται τα θραυσμένα ασβεστολιθικά συσσωματώματα και οι ασβεστούχοι λίθοι μεγάλων διαστάσεων)

2521 00 00

kg

T

 

CPA 08.11.30: Κιμωλία και μη φρυγμένος δολομίτης

08.11.30.10

Κιμωλία

2509 00 00

kg

T

 

08.11.30.30

Δολομίτης μη φρυγμένος (εξαιρούνται τα θραυσμένα συσσωματώμα δολομίτη)

2518 10 00

kg

T

 

CPA 08.11.40: Σχιστόλιθος

08.11.40.00

Σχιστόλιθος, ακατέργαστος, χοντρικά κατεργασμένος ή απλώς κομμένος

2514 00 00

kg

T

 

NACE 08.12: Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης

CPA 08.12.11: Φυσική άμμος

08.12.11.50

Πυριτική άμμος (χαλαζιακή άμμος ή βιομηχανική άμμος)

2505 10 00

kg

S

 

08.12.11.90

Άμμος κατασκευών (εξαιρείται η μεταλλοφόρος άμμος του ΕΣ 26)

2505 90 00

kg

S

 

CPA 08.12.12: Λιθόκοκκοι, ψιλό χαλίκι και λιθόσκονη· κροκάλες, αμμοχάλικο

08.12.12.10

Αμμοχάλικο, χαλίκι, κροκάλες και πυρίτης λίθος

2517 10 10

kg

S

 

08.12.12.30

Θραυσμένοι λίθοι που χρησιμοποιούνται ως αδρανή υλικά σκυροδέματος, ως σκύρα οδοποιίας και για άλλες κατασκευαστικές χρήσεις

2517 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

08.12.12.50

Κόκκοι μαρμάρου, ψηφίδες και μαρμαρόσκονη

2517 41 00

kg

S

 

08.12.12.90

Κόκκοι, ψηφίδες και σκόνη λίθων (με εξαίρεση το μάρμαρο)

2517 49 00

kg

S

 

CPA 08.12.13:   Μείγματα σκωρίας και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, ακόμη και εάν περιέχουν κροκάλες, αμμοχάλικο, ταβανοσάνιδα και πυρίτη λίθο για κατασκευαστικούς σκοπούς

08.12.13.00

Μείγματα σκωρίας και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, ακόμη και εάν περιέχουν κροκάλες, αμμοχάλικο, ταβανοσάνιδα και πυρίτη λίθο για κατασκευαστικούς σκοπούς

2517 20 00

kg

S

 

CPA 08.12.21: Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι

08.12.21.40

Καολίνης

2507 00 20

kg

T

 

08.12.21.60

Καολινικές άργιλοι («ball clays» και πλαστικές άργιλοι)

2507 00 80

kg

T

 

CPA 08.12.22:   Άλλες άργιλοι, ανδαλουσίτης, κυανίτης και σιλιμανίτης· μουλλίτης· πυρίμαχες γαίες ή γαίες από μείγμα αλεσμένου χαλαζίτη και αργίλου

08.12.22.10

Μπεντονίτης

2508 10 00

kg

T

 

08.12.22.30

Πυρίμαχος άργιλος

2508 30 00

kg

T

 

08.12.22.50

Κοινές άργιλοι και σχιστές άργιλοι για κατασκευαστική χρήση (εξαιρούνται οι μπετονίτης, πυρίμαχος άργιλος, διογκωμένες άργιλοι, ο καολίνης και άλλες καολινικές άργιλοι)· ανδαλουσίτης, κυανίτης και σιλλιμανίτης, μουλίτης· πυράργιλος ή γαίες από μείγμα αλεσμένου χαλαζίτη και αργίλου

2508 [40 00 + 50 00 + 60 00 + 70 00]

kg

T

 

NACE 08.91: Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων

CPA 08.91.11: Φυσικά φωσφορικά άλατα ασβεστίου ή αργιλίου

08.91.11.00

Φωσφορικά ασβέστια φυσικά, φωσφορικά αργιλασβέστια φυσικά και κιμωλίες φωσφορικές

2510 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 08.91.12: Άφρυκτος σιδηροπυρίτης· ακατέργαστο ή μη εξευγενισμένο θείο

08.91.12.00

Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι· ακατέργαστο ή μη εξευγενισμένο θείο (περιλαμβάνεται και το ανακτημένο θείο)

2502 00 00 + 2503 00 10

kg

T

 

CPA 08.91.19: Άλλα χημικά ορυκτά και λιπάσματα

08.91.19.00

Άλλα ορυκτά για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων

2511 [10 00 + 20 00] + 2528 [10 00 + 90 00] + 2529 [21 00 + 22 00] + 2530 [20 00 + 90 00]

kg

T

 

NACE 08.93: Εξόρυξη αλατιού

CPA 08.93.10: Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο· θαλασσινό νερό

08.93.10.00

Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το μετουσιωμένο αλάτι αλλά όχι το κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή αλάτι) και καθαρό χλωριούχο νάτριο, έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα

2501 [00 (31 + 51 + 99)]

kg

T

 

NACE 08.99: Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

CPA 08.99.10: Βιτούμιο και άσφαλτοι εν γένει, φυσικές· ασφαλτίτες και ασφαλτικά πετρώματα

08.99.10.00

Βιτουμένια και άσφαλτοι· ασφαλτίτες φυσικοί και ασφαλτικά πετρώματα

2714 90 00

kg

T

 

CPA 08.99.21:   Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι (εκτός των βιομηχανικών διαμαντιών) ακατέργαστοι ή απλώς κομμένοι ή χονδρικά διαμορφωμένοι

08.99.21.00

Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι (άλλοι από βιομηχανικά διαμάντια), ακατέργαστοι ή απλώς πριονισμένοι ή χονδρικά διαμορφωμένοι

7102 [10 00 + 31 00] + 10 00]

c/k @

T

 

CPA 08.99.22:   Βιομηχανικά διαμάντια, ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· κισηρόλιθοι (ελαφρόπετρες)· σμύριδα· φυσικό κορούνδιο, φυσικός γρανάτης και άλλα φυσικά λειαντικά

08.99.22.00

Βιομηχανικά διαμάντια, ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στίλβωση· κισηρόλιθοι (ελαφρόπετρες)· σμύριδα· φυσικό κορούνδιο, φυσικός γρανάτης και άλλα φυσικά λειαντικά

2513 [10 00 + 20 00] + 21 00]

kg

T

 

CPA 08.99.29: Άλλα ορυκτά

08.99.29.00

Άλλα ορυκτά

2504 [10 00 + 90 00] + 2506 10 00 + 2512 00 00 + 2519 [10 00 + 90 (10 + 30 + 90)] + 2524 [10 00 + 90 00] + 2525 [10 00 + 20 00 + 30 00] + 2526 [10 00 + 20 00] + 2529 [10 00 + 30 00] + 2530 10 00 + 2621 90 00

kg

T

 

NACE 10.11: Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

CPA 10.11.11: Κρέας βοοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.11.11.40

Κρέατα βοοειδών, φρέσκα ή κατεψυγμένα ολόκληρα σφάγια, μισά σφάγια και τέταρτα

0201 [10 00 + 20 (20 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.11.11.90

Άλλα τεμάχια κρέατος βοοειδών νωπά ή διατηρημένα με απλή ψήξη

0201 [20 90 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.11.12: Κρέας χοιροειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.11.12.30

Ολόκληρα και μισά σφάγια χοιρειδών νωπό ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0203 [11 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.50

Χοιρομέρια (ζαμπόν) με κόκκαλο, ωμοπλάτες χοιροειδών και τεμάχια αυτών νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0203 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.90

Κρέας χοιροειδών νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, π.δ.κ.α.

0203 [19 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.13: Κρέας προβατοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.11.13.00

Κρέας προβατοειδών νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

0204 [10 00 + 21 00 + 22 (10 + 30 + 50 + 90) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.11.14: Κρέας αιγοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.11.14.00

Κρέας αιγών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

0204 [50 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 39)]

kg

S

 

CPA 10.11.15: Κρέας αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.11.15.00

Κρέας αλόγου και άλλων ιπποειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

0205 00 20

kg

S

 

CPA 10.11.20: Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

10.11.20.00

Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων, αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0206 [10 (10 + 95 + 98) + 3000 + 80 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.11.31: Κρέας βοοειδών, κατεψυγμένο

10.11.31.00

Καταψυγμένα τεμάχια κρέατος βοοειδών, με ή χωρίς κόκκαλο

0202 [10 00 + 20 (10 + 30 + 50 + 90) + 30 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.32: Κρέας χοιροειδών, κατεψυγμένο

10.11.32.30

Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια χοιροειδών κατεψυγμένα

0203 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.50

Χοιρομέρια (ζαμπόν) με κόκκαλο, ωμοπλάτες χοιρειδών και τεμάχια αυτών κατεψυγμένα

0203 [22 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.90

Κρέας χοιροειδών κατεψυγμένο, π.δ.κ.α.

0203 [29 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.33: Κρέας προβατοειδών, κατεψυγμένο

10.11.33.00

Κρέας προβατοειδών κατεψυγμένο

0204 [30 00 + 41 00 + 42 (10 + 30 + 50 + 90) + 43 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.34: Κρέας αιγοειδών, κατεψυγμένο

10.11.34.00

Κρέας αιγών κατεψυγμένο

0204 [50 (51 + 53 + 55 + 59 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.11.35: Κρέας αλόγων και άλλων ιπποειδών, κατεψυγμένο

10.11.35.00

Κρέας αλόγου και άλλων ιπποειδών, κατεψυγμένο

0205 00 80

kg

S

 

CPA 10.11.39: Άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

10.11.39.10

Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων, αλόγων και άλλων ιπποειδών, κατεψυγμένα

0206 [21 00 + 22 00 + 29 (10 + 91 + 99) + 41 00 + 49 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.11.39.30

Άλλα κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα κουνελιών, κυνηγιού και άλλων ζώων

0208 [10 (10 + 90) + 30 00 + 40 (10 + 90) + 50 00 + 90 (10 + 30 + 55 + 60 + 70 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.11.41:   Μαλλί που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων, μη καθαρισμένο από τις λιπαρές ουσίες, καθώς και μαλλί που έχει πλυθεί πάνω στην προβιά

10.11.41.00

Μαλλί μη καθαρισμένο από τις λιπαρές ουσιές (εκτός μαλλί από κούρεμα), μη λιναρισμένο ή χτενισμένο

5101 19 00

kg

S

 

CPA 10.11.42: Ακατέργαστα δέρματα και προβιές βοοειδών ή ιπποειδών, ολόκληρα

10.11.42.00

Ακατέργαστα δέρματα βοοειδών ή μόνοπλων, ολόκληρα

4101 [20 (10 + 30 + 50 + 90) + 50 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 10.11.43: Άλλα ακατέργαστα δέρματα και προβιές βοοειδών ή ιπποειδών

10.11.43.00

Ακατέργαστα δέρματα βοοειδών ή μόνοπλων (εκτός από τα ολόκληρα)

4101 90 00

kg

S

 

CPA 10.11.44: Ακατέργαστα δέρματα και προβιές προβάτων ή αρνιών

10.11.44.00

Δέρματα προβατοειδών, ακατέργαστα

4102 [10 (10 + 90) + 21 00 + 29 00]

p/st

S

 

CPA 10.11.45: Ακατέργαστα δέρματα και προβιές αιγών ή κατσικιών

10.11.45.00

Δέρματα ακατέργαστα αιγοειδών, νωπά ή διατηρημένα, μη δεψασμένα

4103 90 10

p/st

S

 

CPA 10.11.50: Λίπη βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων

10.11.50.40

Χοιρινό λίπος χωρίς τα κρεάτινα μέρη, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο σε άρμη ή καπνιστό (εκτός από το λειωμένο)

0209 [00 (11 + 19 + 30)]

kg

S

 

10.11.50.60

Λαρδί και άλλα χοιρινά λίπη, λειωμένα

1501 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

10.11.50.70

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργαστα ή λιωμένα

1502 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.60: Ομά εντόσθια, μη βρώσιμα

10.11.60.30

Εντερα, κύστεις και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών

0504 00 00

kg

S

 

10.11.60.90

Άλλα εντόσθια, ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο

0502 [10 00 + 90 00] + 0506 [10 00 + 90 00] + 0507 10 00 + 0510 00 00 + 0511 [99 (10 + 85)]

kg

S

 

NACE 10.12: Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών

CPA 10.12.10: Κρέας πουλερικών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.12.10.10

Κοτόπουλα μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0207 [11 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.20

Γάλοι και γαλοπούλες μη τεμαχισμένα, νωπό ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0207 [24 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.30

Πάπιες, χήνες και φραγκόκοτες μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρηνμένες με απλή ψύξη

0207 [32 (11 + 15 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.40

Συκώτια (φουά-γκρά) χήνας ή πάπιας, νωπά ή διτηρημένα με απλή ψύξη

0207 [34 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.50

Τεμάχια κοτόπουλου, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0207 [13 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.10.60

Τεμάχια γαλόπουλων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0207 [26 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.10.70

Τεμάχια από πάπιες, χήνες και φραγκόκοτες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0207 [35 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.12.20: Κρέας πουλερικών, κατεψυγμένο

10.12.20.13

Ολόκληρα κοτόπουλα κατεψυγμένα

0207 [12 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.15

Ολόκληρα γαλόπουλα κατεψυγμένα

0207 [25 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.17

Ολόκληρες πάπιες, χήνες και φραγκόκοτες κατεψυγμένες

0207 [33 (11 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.53

Τεμάχια κοτόπουλου κατεψυγμένα

0207 [14 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.20.55

Τεμάχια γαλοπούλας κατεψυγμένα

0207 [27 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.20.57

Τεμάχια από πάπια, χήνα και φραγκόκοτα κατεψυγμένα

0207 [36 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

10.12.20.80

Συκώτια πουλερικών κατεψυγμένα

0207 [14 91 + 27 91 + 36 (81 + 85 + 89)]

kg

S

 

CPA 10.12.30: Λίπη πουλερικών

10.12.30.00

Λίπη πουλερικών

0209 00 90 + 1501 00 90

kg

S

 

CPA 10.12.40: Βρώσιμα εντόσθια πουλερικών

10.12.40.20

Παραπροϊόντα και συκώτια πουλερικών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0207 [13 (91 + 99) + 26 (91 + 99) + 35 (91 + 99)]

kg

S

 

10.12.40.50

Παραπροϊόντα πουλερικών, εκτός συκωτιών κατεψυγμένα

0207 [14 99 + 27 99 + 36 90]

kg

S

 

CPA 10.12.50: Φτερά, πούπουλα και δέρματα πουλιών με φτερά και πούπουλα

10.12.50.00

Προετοιμασμένα δέρματα από πτηνά, με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά …

6701 00 00

kg

S

 

NACE 10.13: Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών

CPA 10.13.11: Χοιρινό κρέας, τεμάχια, αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά (μπέικον και ζαμπόν)

10.13.11.20

Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών με κόκκαλα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή καπνιστά

0210 [11 (11 + 19 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.50

Κοιλιακή χώρα (στήθη) και τεμάχια αυτής από χοιροειδή, αποξηραμένα, αλατισμένα ή καπνιστά

0210 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.80

Άλλα κρέατα και άκρα βρώσιμα χοιροειδών, αποξηραμένα, αλατισμένα ή καπνιστά, π.δ.κ.α.

0210 [19 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 81 + 89 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.12: Βοδινό κρέας, αλατισμένο, αποξηραμένο ή καπνιστό

10.13.12.00

Κρέατα βοοειδών αποξηραμένα, αλατισμένα ή καπνιστά

0210 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.13:   Άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια, αλατισμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά (εκτός από το χοιρινό και το βοδινό κρέας)· βρώσιμα άλευρα και σκόνες γευμάτων κρέατος ή εντοσθίων

10.13.13.00

Άλλα κρέατα βρώσιμα, π.δ.κ.α., αποξηραμένα, αλατισμένα ή καπνιστά· άλευρα και σκόνες από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων

0210 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 (10 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 60 + 71 + 79 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.14: Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα από κρέας, εντόσθια ή αίμα.

10.13.14.30 z

Λουκάνικα από συκώτι και παρόμοια προϊόντα και παρασκευάσματα διατροφής με βάση αυτά (εκτός από έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1601 00 10

kg

S

 

10.13.14.60 z

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, εντόσθια ή αίμα και παρασκευάσματα διατροφής με βάση αυτά (εκτός από λουκάνικα από συκώτι και παρόμοια έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1601 00 99

kg

S

 

CPA 10.13.15:   Άλλα είδη προπαρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, εντοσθίων ή αίματος, εκτός από τα έτοιμα γεύματα με κρέας και εντόσθια

10.13.15.05 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες συκωτιού χήνας ή πάπιας (εκτός από λουκάνικα και παρόμοια έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 20 10

kg

S

 

10.13.15.15 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες συκωτιού άλλων ζώων (εκτός από λουκάνικα και παρόμοια έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 20 90

kg

S

 

10.13.15.25 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων γαλοπούλας (εκτός από λουκάνικα, παρασκευάσματα συκωτιού και παρόμοια έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 [31 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.35 z

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατος πουλερικών (εκτός από λουκάνικα, παρασκευάσματα συκωτιού και έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 [32 (11 + 19 + 30 + 90) + 39 (21 + 29 + 40 + 80)]

kg

S

 

10.13.15.45 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατος χοιροειδών: χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού (εκτός από έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 [41 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.55 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατος χοιροειδών: ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών (εκτός από έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 [42 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.65 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, κατοικίδιων χοιροειδών, που περιέχουν κατά βάρος < 40 % κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κάθε είδους και λιπών κάθε είδους (εκτός από λουκάνικα και παρόμοια προϊόντα, ομοιογενοποιημένα παρασκευάσματα, παρασκευάσματα συκωτιού και παρόμοια έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 49 50

kg

S

 

10.13.15.75 z

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, κατοικίδιων χοιροειδών (εκτός από λουκάνικα και παρόμοια προϊόντα, ομοιογενοποιημένα παρασκευάσματα, παρασκευάσματα συκωτιού και παρόμοια έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 [49 (11 + 13 + 15 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.85 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων βοοειδών (εκτός από λουκάνικα και παρόμοια προϊόντα, ομοιογενοποιημένα παρασκευάσματα, παρασκευάσματα συκωτιού και παρόμοια έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 [50 (10 + 31 + 95)]

kg

S

 

10.13.15.95 z

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων, συμπεριλαμβανομένου του αίματος (εκτός από λουκάνικα και παρόμοια προϊόντα, ομοιογενοποιημένα παρασκευάσματα, παρασκευάσματα συκωτιού και παρόμοια έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 [90 (10 + 31 + 51 + 61 + 69 + 72 + 74 + 76 + 78 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.13.16: Άλευρα, χονδράλευρα και σβόλοι κρέατος, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση· ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών

10.13.16.00

Άλευρα, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, κρεάτος ακατάλληλου για τη διατροφή του ανθρώπου· ινώδη κατάλοιπα ξιγκίων

2301 10 00

kg

S

 

CPA 10.13.91: Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων κρέατος

10.13.91.00

Υπηρεσίες μαγειρεύματος και άλλης προπαρασκευής για την παραγωγή προϊόντων κρέατος

I

 

NACE 10.20: Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

CPA 10.20.11: Φιλέτα και άλλο κρέας ψαριών (τεμαχισμένο ή μη), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

10.20.11.00

Άλλα φιλέτα ψαριών νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0304 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 19 (01 + 03 + 13 + 15 + 17 + 18 + 31 + 33 + 35 + 39 + 91 + 97 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.12: Συκώτι ψαριών και αυγοτάραχο, νωπά ή απλής ψύξης

10.20.12.00

Συκώτια, αβγά και σπέρματα ψαριών νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0302 70 00

kg

S

 

CPA 10.20.13: Ψάρια κατεψυγμένα

10.20.13.30

Ψάρια θάλασσας κατεψυγμένα

0303 [11 00 + 19 00 + 21 (10 + 20 + 80) + 22 00 + 29 00 + 31 (10 + 30 + 90) + 32 00 + 33 00 + 39 (10 + 30 + 70) + 41 (10 + 90) + 42 (12 + 18 + 42 + 48 + 90) + 43 (10 + 90) + 44 (10 + 90) + 45 (10 + 90) + 46 (10 + 90) + 49 (30 + 80) + 51 00 + 52 (10 + 30 + 90) + 61 00 + 62 00 + 71 (10 + 30 + 80) + 72 00 + 73 00 + 74 (30 + 90) + 75 (20 + 50 + 60 + 95) + 76 00 + 77 00 + 78 (11 + 12 + 13 + 19 + 90) + 79 (20 + 31 + 35 + 37 + 41 + 45 + 51 + 55 + 58 + 65 + 71 + 75 + 81 + 83 + 85 + 91 + 92 + 93 + 94 + 98)]

kg

S

 

10.20.13.60

Ψάρια γλυκού νερού κατεψυγμένα

0303 [79 (11 + 19)]

kg

S

 

CPA 10.20.14: Φιλέτα ψαριών, κατεψυγμένα

10.20.14.00

Φιλέτα ψαριών κατεψυγμένα

0304 [21 00 + 22 00 + 29 (01 + 03 + 05 + 13 + 15 + 17 + 18 + 21 + 29 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 45 + 51 + 53 + 55 + 56 + 58 + 59 + 61 + 65 + 68 + 71 + 73 + 75 + 79 + 83 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.15: Σάρκα ψαριού, (τεμαχισμένη ή μη), κατεψυγμένη

10.20.15.00

Άλλη σάρκα ψαριών κατεψυγμένη

0304 [91 00 + 92 00 + 99 (10 + 21 + 23 + 29 + 31 + 33 + 39 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 65 + 71 + 75 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.16: Συκώτι ψαριών και αυγοτάραχο, κατεψυγμένα

10.20.16.00

Συκώτια, αβγά και σπέρματα ψαριών κατεψυγμένα

0303 [80 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.21: Φιλέτα ψαριών αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά

10.20.21.00

Φιλέτα ψαριών, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αλλά μη καπνιστά (περιλαμβάνονται τα φιλέτα)

0305 [30 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.22:   Συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη. άλευρα, ιχθυόσκονες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση

10.20.22.00

Αλεύρι ψαριών, συκώτι, αβγά και σπέρματα (αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα), κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου

0305 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.20.23: Ψάρια, αποξηραμένα, αλατισμένα ή μη, ή σε άλμη

10.20.23.00

Αποξηραμένα ή αλατισμένα ψάρια

0305 [51 (10 + 90) + 59 (10 + 30 + 50 + 70 + 80) + 61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 (10 + 30 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.24: Ψάρια και φιλέτα ψαριών, καπνιστά

10.20.24.20

Καπνιστοί σολομοί Ειρηνικού, Ατλαντικού και του Δούναβη (περιλαμβάνονται τα φιλέτα)

0305 41 00

kg

S

 

10.20.24.50

Καπνιστές ρέγγες (περιλαμβάνονται φιλέτα)

0305 42 00

kg

S

 

10.20.24.80

Καπνιστά ψάρια (εκτός σολομού και ρέγγας), περιλαμβάνονται φιλέτα

0305 [49 (10 + 20 + 30 + 45 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.25: Ψάρια, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα, εκτός από τα έτοιμα γεύματα με βάση το ψάρι

10.20.25.10 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες σολομού, ολόκληρου ή σε τεμάχια (εκτός από κιμά και έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1604 11 00

kg

S

 

10.20.25.20 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες ρέγγας, ολόκληρης ή σε τεμάχια (εκτός από κιμά και έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1604 [12 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.20.25.30 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες σαρδέλας, φρίσσας και σαρδελόρεγγας, ολόκληρων ή σε τεμάχια (εκτός από κιμά και έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1604 [13 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.40 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες τόνου, παλαμίδας και παλαμίδας «Sarda sarda», ολόκληρων ή σε τεμάχια (εκτός από κιμά και έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1604 [14 (11 + 16 + 18 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.50 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες σκουμπριού, ολόκληρου ή σε τεμάχια (εκτός από κιμά και έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1604 [15 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.60 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες αντσούγιας, ολόκληρης ή σε τεμάχια (εκτός από κιμά και έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1604 16 00

kg

S

 

10.20.25.70 z

Φιλέτα ψαριών καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού, συμπεριλαμβανομένων των κροκετών ψαριών (εκτός από έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1604 19 91

kg

S

 

10.20.25.80 z

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, ολόκληρων ή σε τεμάχια (εκτός από κιμά και έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1604 [19 (10 + 31 + 39 + 50 + 92 + 93 + 94 + 95 + 98)]

kg

S

 

10.20.25.90 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών (εκτός από ολόκληρα ή σε τεμάχια και έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1604 [20 (05 + 10 + 30 + 40 + 50 + 70 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.26: Χαβιάρι και υποκατάστατα αυτού

10.20.26.30

Χαβίαρι

1604 30 10

kg

S

 

10.20.26.60

Υποκατάστατα χαβιαριού

1604 30 90

kg

S

 

CPA 10.20.31: Καρκινοειδή, κατεψυγμένα

10.20.31.00

Μαλακόστρακα κατεψυγμένα

0306 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 13 (10 + 30 + 40 + 50 + 80) + 14 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.32: Μαλάκια, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά

10.20.32.00

Μαλάκια (όστρακα Saint-Jacques, μύδια, σουπιές, καλαμάρια και χταπόδια), κατεψυγμένα, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη

0307 [29 (10 + 90) + 39 (10 + 90) + 49 (01 + 11 + 18 + 31 + 33 + 35 + 38 + 51 + 59 + 71 + 91 + 99) + 59 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.33: Άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά

10.20.33.00

Αλλα υδρόβια ασπόνδυλα (χάβαρα, μέδουσες κ.λπ.), κατεψυγμένα, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη· αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από υδρόβια ασπόνδυλα άλλα από καρκινοειδή, κατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη

0307 [99 (11 + 13 + 15 + 18 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.34:   Καρκινοειδή κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα· μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα

10.20.34.00 z

Μαλακόστρακα, μαλάκια κ.λπ., παρασκευάσματα ή διατηρημένα (έτοιμα φαγητά) (εκτός από έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1605 [10 00 + 20 (10 + 91 + 99) + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.41:   Άλευρα, ιχθυόσκονες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση

10.20.41.00

Άλευρα, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων ψαριών, κ.λπ., ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου

2301 20 00

kg

S

 

CPA 10.20.42: Άλλα μη βρώσιμα προϊόντα ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων

10.20.42.00

Προϊόντα ψαριών, κ.λπ., νεκρά ζώα του κεφαλαίου 3

0511 [91 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.31: Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

CPA 10.31.11: Πατάτες, κατεψυγμένες

10.31.11.10

Πατάτες κατεψυγμένες

0710 10 00

kg

S

 

10.31.11.30

Πατάτες, διατηρημένες αλλιών εκτός από ξύδι ή ακετικό οξύ, κατεψυγμένες

2004 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.31.12: Αποξηραμένες πατάτες, κομμένες ή μη, σε τεμάχια ή φέτες, αλλά όχι περαιτέρω επεξεργασμένες

10.31.12.00

Πατάτες αποξηραμένες, αφυδατώμενες

0712 90 05

kg

S

 

CPA 10.31.13: Πατάτες αποξηραμένες με τη μορφή αλεύρων, χονδραλεύρων, νιφάδων, κόκκων και σβόλων

10.31.13.00

Αλεύρι πατάτας, σκόνες και νιφάδες

1105 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.31.14: Πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες

10.31.14.30

Πατάτες σε μορφή αλευριού, σκόνης και νιφάδων, μη κατεψυγμένες, διατηρημένες

2005 20 10

kg

S

 

10.31.14.60

Άλλες πατάτες διατηρημένες, μη κατεψυγμένες

2005 [20 (20 + 80)]

kg

S

 

NACE 10.32: Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

CPA 10.32.11: Χυμός ντομάτας

10.32.11.00

Χυμοί ντομάτας, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης

2009 [50 (10 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.12: Χυμός πορτοκαλιού

10.32.12.10

Χυμοί πορτοκαλιού κατεψυγμένοι, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης

2009 [11 (91 + 99)]

kg

S

 

10.32.12.20

Χυμοί πορτοκαλιού μη κατεψυγμένοι, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης

2009 [12 00 + 19 (91 + 98)]

l @

S

 

10.32.12.30

Χυμοί πορτοκαλιού π.δ.κ.α.

2009 [11 (11 + 19) + 19 (11 + 19)]

l @

S

 

CPA 10.32.13: Χυμός γκρέιπ-φρουτ

10.32.13.00

Χυμοί γκρέιπ-φρουτ

2009 [21 00 + 29 (11 + 19 + 91 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.14: Χυμός ανανά

10.32.14.00

Χυμοί ανανά

2009 [41 (10 + 91 + 99) + 49 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.15: Χυμός σταφυλιών

10.32.15.00

Χυμός σταφυλιών (συμπεριλαμβανομένου του γλεύκους σταφυλιών)

2009 [61 (10 + 90) + 69 (11 + 19 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.16: Χυμός μήλων

10.32.16.00

Χυμοί μήλων

2009 [71 (20 + 99) + 79 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.17: Μείγματα χυμών φρούτων και λαχανικών

10.32.17.00

Μείγματα χυμών φρούτων και λαχανικών

2009 [90 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 71 + 73 + 79 + 92 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l @

S

 

CPA 10.32.19: Άλλοι χυμοί λαχανικών και φρούτων

10.32.19.10

Χυμοί άλλων εσπεριδοειδών (εκτός πορτοκαλιού και φραπών ή γκρέιπ φρουτ), που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, μη συμπυκνωμένοι, και χωρίς προσθήκη αλκοόλ

2009 [31 (11 + 19 + 51 + 59 + 91 + 99) + 39 (31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 91 + 95 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.20

Χυμοί κάθε άλλου φρούτου, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, μη συμπυκνωμένοι

2009 [80 (50 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79 + 85 + 86 + 88 + 89 + 95 + 96 + 97 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.30

Άλλοι χυμοί φρούτων και λαχανικών π.δ.κ.α.

2009 [39 (11 + 19) + 80 (11 + 19 + 34 + 35 + 36 + 38)]

l @

S

 

NACE 10.39: Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

CPA 10.39.11: Λαχανικά, κατεψυγμένα

10.39.11.00

Λαχανικά κατεψυγμένα

0710 [21 00 + 22 00 + 29 00 + 30 00 + 40 00 + 80 (10 + 51 + 59 + 61 + 69 + 70 + 80 + 85 + 95) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.39.12: Λαχανικά συντηρημένα προσωρινά

10.39.12.00

Λαχανικά, διατηρημένα προσωρινά, αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται

0711 [20 (10 + 90) + 40 00 + 51 00 + 59 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 70 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.13: Αποξηραμένα λαχανικά

10.39.13.30

Κρεμμύδια

0712 20 00

kg

S

 

10.39.13.50

Ξερά μανιτάρια και τρούφες

0712 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

kg

S

 

10.39.13.90

Άλλα ξερά λαχανικά (εκτός πατάτας)

0712 [90 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.15: Φασόλια, συντηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά

10.39.15.00 z

Φασόλια, διατηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικό οξύ, εκτός από έτοιμα φαγητά με λαχανικά

2005 [51 00 + 59 00]

kg

S

 

CPA 10.39.16: Μπιζέλια, συντηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά

10.39.16.00 z

Μπιζέλια, διατηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικό οξύ, εκτός από έτοιμα φαγητά με λαχανικά

2005 40 00

kg

S

 

CPA 10.39.17:   Άλλα λαχανικά (εκτός από πατάτες), συντηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά

10.39.17.10 z

Τομάτες διατηρημένες, ολόκληρες ή σε τεμάχια (εκτός από έτοιμα φαγητά με λαχανικά και τομάτες διατηρημένες σε ξύδι ή οξικό οξύ)

2002 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.39.17.21

Τομάτα πουρέ (εκχύλισμα), και πουρές από τομάτες

2002 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.39.17.25

Συμπυκνωμένες τομάτες

2002 [90 (31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.17.30 z

Μανιτάρια και τρούφες παρασκευασμένα ή διατηρημένα (εκτός από έτοιμα φαγητά με λαχανικά και μανιτάρια και τρούφες αποξηραμένα, κατεψυγμένα ή διατηρημένα σε ξύδι ή οξικό οξύ)

2003 [10 (20 + 30) + 20 00 + 90 00]

kg

S

 

10.39.17.40 z

Λαχανικά και μείγματα λαχανικών, κατεψυγμένα (εκτός από έτοιμα φαγητά με λαχανικά, κατεψυγμένα λαχανικά και μείγματα λαχανικών νωπά ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, ή διατηρημένα σε ξύδι ή οξικό οξύ)

2004 [90 (10 + 30 + 50 + 91 + 98)]

kg

S

 

10.39.17.50 z

Διατηρημένο ξινολάχανο (εκτός από έτοιμα φαγητά με λαχανικά και ξινολάχανο αποξηραμένα, κατεψυγμένα ή διατηρημένα σε ξύδι ή οξικό οξύ)

2005 99 60

kg

S

 

10.39.17.60 z

Διατηρημένα σπαράγγια (εκτός από έτοιμα φαγητά με λαχανικά και σπαράγγια αποξηραμένα, κατεψυγμένα ή διατηρημένα σε ξύδι ή οξικό οξύ)

2005 60 00

kg

S

 

10.39.17.70 z

Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες (εκτός από έτοιμα φαγητά με λαχανικά και ελιές αποξηραμένες, κατεψυγμένες ή διατηρημένες σε ξύδι ή οξικό οξύ)

2005 70 00

kg

S

 

10.39.17.80 z

Γλυκό καλαμπόκι παρασκευασμένο ή διατηρημένο (εκτός από έτοιμα φαγητά με λαχανικά και γλυκό καλαμπόκι αποξηραμένο, κατεψυγμένο ή διατηρημένο σε ξύδι ή οξικό οξύ)

2005 80 00

kg

S

 

10.39.17.90 z

Λαχανικά και μείγματα λαχανικών, π.δ.κ.α. (εκτός από έτοιμα φαγητά με λαχανικά και κατεψυγμένα λαχανικά και μείγματα λαχανικών)

2005 [91 00 + 99 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.18:   Λαχανικά (εκτός από πατάτες), φρούτα, καρποί με κέλυφος και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή συντηρημένα σε ξίδι ή οξικό οξύ

10.39.18.00

Λαχανικά (εκτός από πατάτες), φρούτα, καρποί με κέλυφος και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα σε ξύδι ή οξικό οξύ

2001 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 65 + 70 + 91 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.21: Φρούτα και καρποί με κέλυφος, ψημένοι ή άψητοι, κατεψυγμένοι

10.39.21.00

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα, κατεψυγμένα

0811 [10 (11 + 19 + 90) + 20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 90) + 90 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 75 + 80 + 85 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.39.22: Μαρμελάδες, ζελέδες και πουρές και πολτοί φρούτων ή καρπών με κέλυφος

10.39.22.30

Γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, ζελέδες, πολτοί και πάστες εσπεριδοειδών

2007 [91 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.22.90

Άλλα γλυκά κουταλιού και μαρμελάδες

2007 [99 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 50 + 93 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.23: Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια, καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα

10.39.23.30

Αράπικα φιστίκια, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

2008 [11 (10 + 91 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.39.23.90

Άλλοι καρποί με κέλυφος, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα μίγματα

2008 [19 (11 + 13 + 19 + 91 + 93 + 95 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.24: Φρούτα και καρποί με κέλυφος, προσωρινά συντηρημένοι, όχι για άμεση κατανάλωση

10.39.24.10

Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών, νωπές, κατεψυγμένες, αποξηραμένες, αλατισμένες

0814 00 00

kg

S

 

10.39.24.30

Άλλα φρούτα και καρποί με κέλυφος προσωρινά διατηρημένοι με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, αλλά ακατάλληλοι για διατροφή

0812 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 70 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.39.25: Άλλα επεξεργασμένα ή συντηρημένα φρούτα

10.39.25.10

Σταφύλια, ξερά (σταφίδες)

0806 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.25.20

Άλλα φρούτα, αποξεραμένα

0813 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 (10 + 30 + 50 + 65 + 95) + 50 (12 + 15 + 19 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.25.50

Φρούτα, προετοιμασμένα ή διατηρημένα π.δ.κ.α. (εκτός από το Μϋsli)

2008 [20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 30 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 71 + 75 + 79 + 90) + 40 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 50 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 94 + 99) + 60 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 60 + 70 + 90) + 70 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 98) + 80 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 90) + 91 00 + 92 (12 + 14 + 16 + 18 + 32 + 34 + 36 + 38 + 51 + 59 + 72 + 74 + 76 + 78 + 92 + 93 + 94 + 96 + 97 + 98) + 99 (11 + 19 + 21 + 23 + 24 + 28 + 31 + 34 + 36 + 37 + 38 + 40 + 41 + 43 + 45 + 48 + 49 + 51 + 63 + 67 + 72 + 78 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.30: Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, φυτικά υπολείμματα και υποπροϊόντα

10.39.30.00

Άλλες φυτικές ύλες και απορρίμματα για τη διατροφή των ζώων

2308 [00 (11 + 19 + 40 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.91: Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικών

10.39.91.00

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής (αποφλοίωση κ.λπ.) για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικών

I

 

NACE 10.41: Παραγωγή ελαίων και λιπών

CPA 10.41.11:   Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε παρασκευασθεί αλλιώς

10.41.11.00

Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», χοιρινού λίπους, ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο

1503 [00 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.12: Λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών

10.41.12.00

Λίπη, λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλάσσιων θηλαστικών

1504 [10 (10 + 91 + 99) + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.19: Άλλα ζωικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα ή μη, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.19.00

Άλλα λίπη, λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους μη χημικώς μετασχηματισμένα

1506 00 00

kg

S

 

CPA 10.41.21: Σογιέλαιο, ακατέργαστο

10.41.21.00

Ακατέργαστο σογιέλαιο μη χημικώς μετασχηματισμένο

1507 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.22: Αραχιδέλαιο, ακατέργαστο

10.41.22.00

Ακατέργαστο αραχιδέλαιο μη χημικώς μετασχηματισμένο (φυστικέλαιο)

1508 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.23: Ελαιόλαδο, ακατέργαστο

10.41.23.10

Παρθένο ελαιόλαδο και τα κλάσματά του μη χημικώς μετασχηματισμένο

1509 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.23.30

Λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, ακατέργαστα (συμπεριλαμβανομένων των αναμεμειγμένων με παρθένο ελαιόλαδο, εξευγενισμένο) (εκτός από το παρθένο ελαιόλαδο και τα χημικώς μετασχηματισμένα λάδια)

1510 00 10

kg

S

 

CPA 10.41.24: Ηλιέλαιο, ακατέργαστο

10.41.24.00

Ακατέργαστα λάδια ηλιοτρόπιου και κνήκου μη χημικώς μετασχηματισμένα

1512 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.25: Βαμβακέλαιο, ακατέργαστο

10.41.25.00

Ακατέργαστο βαμαβακέλαιο και τα κλάσματά του μη χημικώς μετασχηματισμένο

1512 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.26: Κραμβέλαιο, ραφανέλαιο και σιναπέλαιο, ακατέργαστο

10.41.26.00

Ακατέργαστα λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους μη χημικώς μετασχηματισμένα

1514 [11 (10 + 90) + 91 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.27: Φοινικέλαιο, ακατέργαστο

10.41.27.00

Ακατέργαστο φοινικέλαιο μη χημικώς μετασχηματισμένο

1511 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.28: Έλαιο ινδικής καρύδας, ακατέργαστο

10.41.28.00

Ακατέργαστα λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματά τους μη χημικώς μετασχηματισμένα

1513 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.29: Άλλα φυτικά έλαια, ακατέργαστα

10.41.29.00

Άλλα φυτικά έλαια, ακατέργαστα (εκτός από τα χημικώς μετασχηματισμένα λάδια)

1513 [21 (10 + 30 + 90)] + 1515 [11 00 + 50 (11 + 19) + 90 (21 + 29 + 40 + 59)]

kg

S

 

CPA 10.41.30: Χονδράδια βαμβακιού (linter)

10.41.30.00

Λίντερς βαμβακιού (ινώδη κατάλοιπα μετά την πρώτη εκκόκκιση)

1404 20 00

kg

S

 

CPA 10.41.41: Ελαιόπιτες και άλλα στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων

10.41.41.30

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου

2304 00 00

kg

S

 

10.41.41.50

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή ηλιοτροπίου

2306 30 00

kg

S

 

10.41.41.70

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης

2306 [41 00 + 49 00]

kg

S

 

10.41.41.90

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή άλλων φυτικών λιπών ή λαδιών

2305 00 00 + 2306 [10 00 + 20 00 + 50 00 + 60 00 + 90 (05 + 11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.42: Άλευρα και χονδράλευρα από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς, εκτός του σιναπιού

10.41.42.00

Άλευρα από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς

1208 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 10.41.51: Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.51.00

Εξευγενισμένα λάδια κουκιών σόγιας και τα κλάσματά τους, μη χημικώς μετασχηματισμένα

1507 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.52: Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.52.00

Εξευγενισμένα αραχιδέλαια και τα κλάσματά τους, μη χημικώς μετασχηματισμένα

1508 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.53: Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.53.10

Εξευγενισμένα ελαιόλαδα και τα κλάσματα τους, μη χημικώς μετασχηματισμένα

1509 90 00

kg

S

 

10.41.53.30

Λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές (συμπεριλαμβανομένων των αναμεμειγμένων με παρθένο ελαιόλαδο, εξευγενισμένο) (εκτός από τα ακατέργαστα λάδια, το παρθένο ελαιόλαδο και τα χημικώς μετασχηματισμένα λάδια)

1510 00 90

kg

S

 

CPA 10.41.54: Ηλιέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.54.00

Εξευγενισμένα λάδια ηλιοτροπίου και κνήκου και τα κλάσματά τους, μη χημικώς μετασχηματισμένα

1512 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.55: Ηλιέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.55.00

Εξευγενισμένα λάδια βαμβακιού (βαμβακέλαιο-βαμβακόσπορου) και τα κλάσματά τους, μη χηνμικώς μετασχηματισμένα

1512 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.56: Κραμβέλαιο, ραφανέλαιο και σιναπέλαιο και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.56.00

Εξευγενισμένα λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, μη χημικώς μετασχηματισμένα

1514 [19 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.57: Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.57.00

Εξευγενισμένα φοινικέλαια και τα υγρά κλάσματά τους, μη χημικώς μετασχηματισμένα

1511 [90 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.58: Έλαιο ινδικής καρύδας και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.58.00

Εξευγενισμένα κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματά τους, μη χηνμικώς μετασχηματισμένα

1513 [19 (11 + 19 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.59:   Άλλα έλαια και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα· σταθεροποιημένα φυτικά λίπη και άλλα φυτικά έλαια (εκτός από το αραβοσιτέλαιο) και τα κλάσματά τους π.δ.κ.α, εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.59.00

Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα αλλά μη χημικώς μετασχηματισμένα· σταθεροποιημένα φυτικά λίπη και έλαια (εκτός από το καλαμποκέλαιο) και τα κλάσματά τους π.δ.κ.α εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

1513 [29 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)] + 1515 [19 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 50 (91 + 99) + 90 (11 + 31 + 39 + 51 + 60 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.60:   Ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, υδρογονωμένα, εστεροποιημένα, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή

10.41.60.30

Ζωικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, υδρογονωμένα, εξευγενισμένα κ.λπ.

1516 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.60.50

Φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, υδρογονωμένα, εξευγενισμένα κ.λπ.

1516 [20 (10 + 91 + 95 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.41.71: Φυτικοί κηροί (εκτός από τα τριγλυκερίδια)

10.41.71.00

Κεριά φυτικά (εκτός τριγλυκερίδια)

1521 10 00

kg

S

 

CPA 10.41.72: Γαλακτώματα δερμάτων (δερματέλαια)· κατάλοιπα της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών

10.41.72.00

Λάδια δερμάτων· υπολείμμματα λιπαρών σωμάτων ή ζωικών ή των φυτικών κεριών

1522 [00 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.42: Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

CPA 10.42.10: Μαργαρίνη και παρόμοια βρώσιμα λί

10.42.10.30

Μαργαρίνη, εκτός της υγρής μαργαρίνης

1517 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.42.10.50

Βρώσιμα παρασκευάσματα λιπών και λαδιών (υγρή μαργαρίνη)

1517 [90 (10 + 91 + 93 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.51: Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

CPA 10.51.11: Επεξεργασμένο ρευστό γάλα

10.51.11.33

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα» που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ≤ 1 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ≤ 2 l

0401 10 10

kg

S

 

10.51.11.37

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα» που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ≤ 1 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου > 2 l

0401 10 90

kg

S

 

10.51.11.42

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα» που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 1 έως 6 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ≤ 2 l

0401 [20 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.11.48

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα» που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 1 έως 6 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου > 2 l

0401 [20 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.12: Γάλα και κρέμα (γάλακτος) με περισσότερο από 6 % λίπος, μη συμπυκνωμένα ή ζαχαρούχα

10.51.12.10

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα» που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6 έως 21 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ≤ 2 l

0401 30 11

kg

S

 

10.51.12.20

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα» που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6 έως 21 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου > 2 l

0401 30 19

kg

S

 

10.51.12.30

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα» που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 21 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ≤ 2 l

0401 [30 (31 + 91)]

kg

S

 

10.51.12.40

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα» που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 21 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου > 2 l

0401 [30 (39 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.21: Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη

10.51.21.30

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα», σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ≤ 1,5 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ≤ 2,5 kg

0402 [10 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.21.60

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα», σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ≤ 1,5 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου > 2,5 kg

0402 [10 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.22: Πλήρες γάλα σε σκόνη

10.51.22.30

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα», σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 1,5 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ≤ 2,5 kg

0402 [21 (11 + 91) + 29 (11 + 15 + 91)]

kg

S

 

10.51.22.60

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα», σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 1,5 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου > 2,5 kg

0402 [21 (17 + 19 + 99) + 29 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.30: Βούτυρο και γαλακτοκομικά για επάλειψη

10.51.30.30

Βούτυρο περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες ≤ 85 %

0405 [10 (11 + 19 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.51.30.50

Άλλα λίπη και έλαια που προέρχονται από τα γάλα

0405 [10 90 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

10.51.30.70

Γαλακτοκομικά αλοιφώδη

0405 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.40: Τυρί και τυρόπηγμα (πηγμένο γάλα για τυρί)

10.51.40.30

Τυριά νωπά -που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, και πηγμένο γάλα για τυρί

0406 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

10.51.40.50

Τυριά τριμμένα, σε σκόνη, τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα και άλλα τυριά

0406 [20 (10 + 90) + 40 (10 + 50 + 90) + 90 (01 + 13 + 15 + 17 + 18 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 32 + 35 + 37 + 39 + 50 + 61 + 63 + 69 + 73 + 75 + 76 + 78 + 79 + 81 + 82 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.40.70

Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη

0406 [30 (10 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.51:   Γάλα και κρέμα (γάλακτος), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς

10.51.51.04

Συμπυκνωμένο γάλα, χωρίς γλυκαντικά

0402 [91 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.51.51.08

Άλλα συμπυκνωμένα γάλατα

0402 [99 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.52: Γιαούρτι και άλλα είδη γάλακτος ή κρέμας γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση ή οξίνιση

10.51.52.41

Τυρόπηγμα, κρέμα γάλακτος, γιαούρτι και άλλα προϊόντα ζύμω

0403 [10 (11 + 13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59) + 90 (13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 53 + 59 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79)]

kg

S

 

10.51.52.45

Τυρόπηγμα, κρέμα γάλακτος, γιαούρτι και άλλα προϊόντα ζύμωσης, αρωματισμένα ή που περιέχουν φρούτα, ξηρούς καρπούς ή κακάο

0403 [10 (91 + 93 + 99) + 90 (91 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.52.63

Βουτυρόγαλα σε σκόνη

0403 90 11

kg

S

 

10.51.52.65

Βουτυρόγαλα

0403 90 51

kg

S

 

CPA 10.51.53: Καζεΐνη

10.51.53.00

Καζεϊνη

3501 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.54: Γαλακτόζη και σιρόπι γαλακτόζης

10.51.54.00

Λακτόζη κα σιρόπι λακτόζης, δίχως αρωματικές ή χρωστικές ουσίες

1702 [11 00 + 19 00]

kg

S

 

CPA 10.51.55: Τυρόγαλο

10.51.55.30

Ορός γάλακτος σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές

0404 [10 (02 + 04 + 06 + 12 + 14 + 16 + 26 + 28 + 32 + 34 + 36 + 38)]

kg

S

 

10.51.55.60

Άλλοι οροί γάλακτος

0404 [10 (48 + 52 + 54 + 56 + 58 + 62 + 72 + 74 + 76 + 78 + 82 + 84)]

kg

S

 

CPA 10.51.56: Γαλακτοκομικά προϊόντα π.δ.κ.α.

10.51.56.00

Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά γάλακτος ζαχαρούχα ή μη, π.δ.κ.α.

0404 [90 (21 + 23 + 29 + 81 + 83 + 89)]

kg

S

 

NACE 10.52: Παραγωγή παγωτών

CPA 10.52.10: Παγωτό και άλλα είδη βρώσιμου πάγου

10.52.10.00

Παγωτά και άλλλα είδη βρώσιμου πάγου, έστω και αν περιέχουν κακάο

2105 [00 (10 + 91 + 99)]

l @

S

 

NACE 10.61: Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων

CPA 10.61.11: Αποφλοιωμένο ρύζι

10.61.11.00

Ρύζι αποφλοιωμένο (καστανό)

1006 [20 (11 + 13 + 15 + 17 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.61.12: Ρύζι, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή σε θραύσματα

10.61.12.30

Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο (γκλασέ)

1006 [30 (21 + 23 + 25 + 27 + 42 + 44 + 46 + 48 + 61 + 63 + 65 + 67 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.61.12.50

Ρύζι σε θραύσματα

1006 40 00

kg

S

 

CPA 10.61.21: Σιτάλευρο ή αλεύρι σμιγαδιού

10.61.21.00

Άλευρα σιταριού ή σιμιγδαλιού

1101 [00 (11 + 15 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.22: Άλλα άλευρα σιτηρών

10.61.22.00

Άλευρα δημητριακών άλλα από του σιταριού

1102 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.23: Φυτικά άλευρα και χονδράλευρα

10.61.23.00

Αλεύρια και σιμιγδάλια αποξηραμένων λαχανικών, από σάγο, από μανιόκα ή φρούτα

1106 [10 00 + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.24: Μείγματα για την παρασκευή ειδών αρτοποιίας

10.61.24.00

Μίγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας του ΕΣ 1905 (ζαχαροπλαστικής, μπισκοτοποιίας)

1901 20 00

kg

S

 

CPA 10.61.31: Χόνδροι (πλιγούρι) και χονδράλευρα σιταριού

10.61.31.33

Πληγούρια και σιμιγδάλια σκληρού σιταριού

1103 11 10

kg

S

 

10.61.31.35

Πληγούρια και σιμιγδάλια μαλακού σιταριού

1103 11 90

kg

S

 

CPA 10.61.32: Χόνδροι (πλιγούρι), χονδράλευρα και σβόλοι σιτηρών π.δ.κ.α.

10.61.32.30

Πληγούρια και σιμιγδάλια άλλων δημητριακών

1103 [13 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

10.61.32.40

Συσσώματα με μορφή σβόλων σιταριού

1103 20 60

kg

S

 

10.61.32.50

Συσσώματα με μορφή σβόλων άλλων δημητριακών (εκτός σιταριού)

1103 [20 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.33: Σιτηρά για πρόγευμα και άλλα προϊόντα από κόκκους δημητριακών

10.61.33.33

Σπόροι δημητριακών

1104 [12 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 50 + 61 + 69 + 91 + 99) + 22 (20 + 30 + 50 + 90 + 98) + 23 (10 + 30 + 90 + 99) + 29 (01 + 03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 18 + 30 + 51 + 55 + 59 + 81 + 85 + 89)]

kg

S

 

10.61.33.35

Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα

1104 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.33.51

Παρασκευάσματα του τύπου Μϋsli

1904 20 10

kg

S

 

10.61.33.53

Άλλες παρασκευασμένες τροφές που λαμβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη δημητριακών

1904 [10 (10 + 30 + 90) + 20 (91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.61.33.55

Δημητριακά, άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα

1904 [30 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.61.40: Πίτουρο, πιτουράλευρα και άλλα κατάλοιπα από την επεξεργασία σιτηρών

10.61.40.10

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα καλαμποκιού

2302 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.30

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα ρυζιού

2302 [40 (02 + 08)]

kg

S

 

10.61.40.50

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα σιταριού

2302 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.90

Πίτουρα και άλλα υπολείμματα, επίσης υπό μορφή συσσωματωμάτων, που προέρχονται από κοσκίνισμα, από άλεση ή από άλλες κατεργασίες άλλων δημητριακών (καλαμπόκι, ρύζι κ.λπ.)

2302 [40 (10 + 90) + 00)]

kg

S

 

NACE 10.62: Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

CPA 10.62.11: Άμυλα κάθε είδους· ινουλίνη· γλουτένη σιταριού· δεξτρίνες και άλλα τροποποιημένα άμυλα

10.62.11.11

Άμυλα από σιτάρι

1108 11 00

kg

S

 

10.62.11.13

Άμυλα από γλυκό καλαμπόκι

1108 12 00

kg

S

 

10.62.11.15

Άμυλα πατάτας

1108 13 00

kg

S

 

10.62.11.19

Άλλα άμυλα

1108 [14 00 + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.11.30

Ινουλίνη

1108 20 00

kg

S

 

10.62.11.50

Γλουτένη σιταριού

1109 00 00

kg

S

 

10.62.11.70

Δεξτρίνη και άλλα μετασχηματισμένα άμυλα

3505 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.12: Ταπιόκα και υποκατάστατα παρασκευασμένα από άμυλο σε μορφή νιφάδων, κόκκων και παρόμοιων

10.62.12.00

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κ.λπ.

1903 00 00

kg

S

 

CPA 10.62.13: Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης· φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης· ιμβερτοσάκχαρο· σάκχαρα και σιρόπια σακχάρων π.δ.κ.α.

10.62.13.10

Γλυκόζη κα σιρόπι γλυκόζης

1702 [30 (10 + 50 + 90) + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.13.20

Φρουκτόζη, σιρόπι φρουκτόζης, ισογλυκόζη

1702 [50 00 + 60 (10 + 80 + 95) + 30)]

kg

S

 

10.62.13.30

Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης

1702 90 50

kg

S

 

10.62.13.90

Άλλα ζάκχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ινβερτοποιημένο ζάχαρο

1702 [90 (10 + 80 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.62.14: Αραβοσιτέλαιο

10.62.14.30

Ακατέργαστο καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του, μη χημικώς μετασχηματισμένα

1515 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.14.60

Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του (εκτός ακατέργαστου), μη χημικώς μετασχηματισμένα

1515 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.20: Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα

10.62.20.00

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα (συμπεριλαμβανομένης ται της γλουτένης από αραβόσιτο)

2303 [10 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.71: Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

CPA 10.71.11: Φρέσκο ψωμί

10.71.11.00

Ψωμί, χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού φρούτων

1905 90 30

kg

S

 

CPA 10.71.12: Νωπά είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

10.71.12.00

Άλλα προϊόντα αρτοποιϊας, με προσθήκη γλυκαντικών

1905 90 60

kg

S

 

NACE 10.72: Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

CPA 10.72.11: Τραγανό ψωμί, παξιμάδια, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια φρυγανισμένα προϊόντα

10.72.11.30

Ψωμί τύπου φρυγανιάς

1905 10 00

kg

S

 

10.72.11.50

Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα

1905 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.72.12: Μελόψωμο και παρόμοια είδη· γλυκά μπισκότα· βάφλες (γκόφρες) και γκοφρέτες

10.72.12.30

Ψωμί τύπου φρυγανιάς με καρυκεύματα

1905 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.72.12.53

Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών, μπισκότα, γκόφρες και γκοφρέτες επικαλιμένες μερικώς ή τελείως με σοκολάτα

1905 [31 (11 + 19) + 32 (11 + 19)]

kg

S

 

10.72.12.55

Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών, μπισκότα χωρίς κακάο

1905 [31 (30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.72.12.57

Γκόφρες και γκοφρέτες, περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10 %

1905 32 05

kg

S

 

10.72.12.59

Γκόφρες και γκοφρέτες χωρίς κακάο

1905 [32 (91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.72.19: Άλλα ξηρά ή διατηρημένα είδη αρτοποιίας

10.72.19.10

Ψωμί άζυμο (matzos)

1905 90 10

kg

S

 

10.72.19.20

Όστιες και παρόμοια προϊόντα (κάψουλες κενές, αζυμοσφραγίδες)

1905 90 20

kg

S

 

10.72.19.40

Μπισκότα, εκτός αυτών που ολόκληρα ή κατά ένα μέρος επικαλύπτονται με σοκολάτα ή άλλα παρασκευάσματα από κακάο

1905 90 45

kg

S

 

10.72.19.50

Προϊόντα παραγώμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αλατισμένα ή αρωματισμένα

1905 90 55

kg

S

 

10.72.19.90

Λοιπά προϊόντα αρτοποιϊας

1905 90 90

kg

S

 

NACE 10.73: Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

CPA 10.73.11: Μακαρόνια, ρυζομακάρονα (noodles), και παρόμοια αλευρώδη προϊόντα

10.73.11.30

Ζυμαρικά που περιέχουν αυγά

1902 11 00

kg

S

 

10.73.11.50

Ζυμαρικά που δεν περιέχουν αυγά

1902 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.73.12: Κουσκούς

10.73.12.00

Αράπικο σιμιγδάλι (κουσκούς)

1902 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.81: Παραγωγή ζάχαρης

CPA 10.81.11: Ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, σε στερεά μορφή

10.81.11.00

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα, ακατέργαστη σε στερεά κατάσταση, χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

1701 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.12:   Κατεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα και χημικά καθαρή σακχαρόζη σε στερεά μορφή, που δεν περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες

10.81.12.30

Ζάχαρη άσπρη κατασκευασμένη από ζάχαρη ζαχαροκαλάμου τεύτλων, σε στερεά κατάσταση

1701 99 10

kg

S

 

10.81.12.90

Άλλη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα, σε στερεά κατάσταση

1701 99 90

kg

S

 

CPA 10.81.13:   Κατεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, που περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες· ζάχαρη και σιρόπι σφενδάμου

10.81.13.00

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών· ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμνου

17019100 + 1702 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.14: Μελάσες

10.81.14.30

Μελάσες από ζαχαροκάλαμο που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης

1703 10 00

kg

S

 

10.81.14.50

Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης (εκτός ζαχαροκάλαμου)

1703 90 00

kg

S

 

CPA 10.81.20: Πολτός τεύτλων, υπόλειμμα εκχύλισης σακχάρου (βαγάσση) και άλλα υπολείμματα από την παραγωγή ζάχαρης

10.81.20.00

Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας

2303 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.82: Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

CPA 10.82.11: Πάστα κακάο (κακαόμαζα), αποβουτυρωμένη ή μη

10.82.11.00

Πάστα κακάου

1803 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.82.12: Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάο

10.82.12.00

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

1804 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.13: Κακάο σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ύλης

10.82.13.00

Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

1805 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.14: Κακάο σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ύλης

10.82.14.00

Σκόνη κακάου με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

1806 [10 (15 + 20 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.82.21: Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάο), χύδην

10.82.21.30

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο, που παρουσιάζονται σε πλακίδια, τεμάχια ή ράβδους > 2 kg είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο > 2 kg, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ≥ 18 %

1806 [20 (10 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.82.21.50

Άλλα παρασκευάσματα, σοκολάτα γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb), με βάρος που υπερβαίνει τα 2 κιλά

1806 20 70

kg

S

 

10.82.21.70

Γλάσο κακάου

1806 20 80

kg

S

 

10.82.21.90

Παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν βούτυρο κακάου < 18 % και σε συσκευασίες με βάρος > 2 kg [εκτός από το γλάσο κακάου και τα παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb)]

1806 20 95

kg

S

 

CPA 10.82.22:   Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάο), σε άλλες μορφές εκτός χύδην

10.82.22.33

Σοκολάτα (σοκολατίνια) κ.λπ., σε ράβδους, παραγεμισμένη

1806 31 00

kg

S

 

10.82.22.35

Σοκολάτα (σοκολατίνια) κ.λπ., σε τεμάχια, χωρίς παραγέμιση, με προσθήκη δημητριακών, ξηρών καρπών ή φρούτων

1806 32 10

kg

S

 

10.82.22.39

Άλλες σοκολάτες (σοκολατίνια) κ.λπ., σε τεμάχια, σε πλακίδια ή σε ράβδους, μη παραγεμισμένες

1806 32 90

kg

S

 

10.82.22.43

Καραμέλες σοκολάτας, που περιέχουν αλκοολούχα ποτά

1806 90 11

kg

S

 

10.82.22.45

Άλλες καραμέλες σοκολάτας

1806 90 19

kg

S

 

10.82.22.53

Άλλες καραμέλες σοκολάτας, παραγεμισμένες

1806 90 31

kg

S

 

10.82.22.55

Άλλα είδη σοκολάτας, μη παραγεμισμένα

1806 90 39

kg

S

 

10.82.22.60

Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που περιέχουν κακάο

1806 90 50

kg

S

 

10.82.22.70

Πολτοί για επάλειψη που περιέχουν κακάο (μερέντα)

1806 90 60

kg

S

 

10.82.22.80

Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο

1806 90 70

kg

S

 

10.82.22.90

Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών, π.δ.κ.α.

1806 90 90

kg

S

 

CPA 10.82.23: Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

10.82.23.10

Τσίχλες

1704 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.82.23.20

Ζαχαρώδη προϊόντα που δεν περιέχουν κακάο, εκχυλίσματα γλυκόριζας

1704 90 10

kg

S

 

10.82.23.30

Ζαχαρώδη προϊόντα, λευκή σοκολάτα

1704 90 30

kg

S

 

10.82.23.53

Ζύμες και μάζες συμπεριλαμβανομένης της αμυγδαλόμαζας σε συσκευασία > του 1 κιλού

1704 90 51

kg

S

 

10.82.23.55

Ζαχαρώδη προϊόντα, δισκία (παστίλιες) για τον λαιμό και ζαχαρόπηκτα για τον βήχα

1704 90 55

kg

S

 

10.82.23.63

Κουφέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα

1704 90 61

kg

S

 

10.82.23.65

Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πάστες φρούτων σε μορφή ζαχαρωδών παρασκευασμάτων

1704 90 65

kg

S

 

10.82.23.73

Καραμέλες από ψημένη ζάχαρη έστω και παραγεμισμένες

1704 90 71

kg

S

 

10.82.23.75

Καραμέλες και παρόμοια γλυκίσματα

1704 90 75

kg

S

 

10.82.23.83

Άλλα ζαχαρώδη που λαμβάνονται με συμπίεση

1704 90 81

kg

S

 

10.82.23.90

Άλλα ζαχαρώδη

1704 90 99

kg

S

 

CPA 10.82.24: Φρούτα, καρποί με κέλυφος, φλούδα φρούτων και άλλα μέρη φυτών διατηρημένα με ζάχαρη

10.82.24.00

Φρούτα, καρποί με κέλυφος, φλούδα φρούτων και άλλα μέρη φυτών διατηρημένα με ζάχαρη

2006 [00 (10 + 31 + 35 + 38 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.83: Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

CPA 10.83.11: Καφές, αποκαφεϊνωμένος ή καβουρδισμένος

10.83.11.30

Καφές χωρίς καφεΐνη, μη καβουρντισμένος

0901 12 00

kg

S

 

10.83.11.50

Καβουρντισμένος καφές, με καφεΐνη

0901 21 00

kg

S

 

10.83.11.70

Καφές καβουρντισμένος, χωρίς καφεΐνη

0901 22 00

kg

S

 

CPA 10.83.12:   Υποκατάστατα του καφέ· εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ· λοβός και φλοιός καφέ

10.83.12.10

Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ

0901 90 90

kg

S

 

10.83.12.40

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ

2101 [11 00 + 12 (92 + 98)]

kg

S

 

10.83.12.70

Κιχόριο (ραδίκι) φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ, περιλαμβάνονται εκχυλίσματα, αποστάγματα

2101 [30 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.83.13:   Πράσινο τσάι (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρο τσάι (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι που έχει υποστεί μερική ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου ≤ 3 kg

10.83.13.00

Τσάι, σε συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 κιλά

0902 [10 00 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.83.14: Εκχυλίσματα, αποστάγματα, συμπυκνώματα και παρασκευάσματα τσαγιού ή ματέ

10.83.14.00

Εκχυλίσματα, αποστάγματα, συμπυκνώματα και παρασκευάσματα με βάση το τσάι ή το ματέ

2101 [20 (20 + 92 + 98)]

kg

S

 

NACE 10.84: Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

CPA 10.84.11: Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού που λαμβάνονται από το οξικό οξύ

10.84.11.30

Ξύδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από κρασί

2209 [00 (11 + 19)]

l

S

 

10.84.11.90

Ξύδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που δεν λαμβάνονται από κρασί

2209 [00 (91 + 99)]

l

S

 

CPA 10.84.12: Σάλτσες· μείγματα καρυκευμάτων και μείγματα αρτυμάτων. αλεύρι και χονδράλευρο από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη

10.84.12.10

Σάλτσα σόγιας

2103 10 00

kg

S

 

10.84.12.30

Τomato ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντομάτας

2103 20 00

kg

S

 

10.84.12.53

Μουστάρδα σε σκόνη

2103 30 10

kg

S

 

10.84.12.55

Μουστάρδα παρασκευασμένη

2103 30 90

kg

S

 

10.84.12.70

Λοιπά παρασκευάσματα για σάλτσες, σάλτσες έτοιμες, αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα, π.δ.κ.α.

2103 [90 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.84.30: Αλάτι κατάλληλο για τρόφιμα

10.84.30.00

Αλάτι κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή

2501 00 91

kg

T

 

NACE 10.85: Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

CPA 10.85.11: Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση το κρέας, τα εντόσθια κρέατος ή το αίμα

10.85.11.00 z

Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση το κρέας, τα εντόσθια κρέατος ή το αίμα

 

kg

S

 

CPA 10.85.12: Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση το ψάρι, τα καρκινοειδή και τα μαλάκια

10.85.12.00 z

Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση το ψάρι, τα καρκινοειδή και τα μαλάκια

 

kg

S

 

CPA 10.85.13: Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση τα λαχανικά

10.85.13.00 z

Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση τα λαχανικά

 

kg

S

 

CPA 10.85.14: Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση τα ζυμαρικά

10.85.14.10

Ζυμαρικά εν γένει ψημένα ή παραγεμισμένα

1902 [20 (10 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.85.14.30

Άλλα ζυμαρικά (αποξηραμένα κ.λπ.), π.δ.κ.α.

1902 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.85.19: Άλλα έτοιμα φαγητά και γεύματα (περιλαμβάνεται και η κατεψυγμένη πίτσα)

10.85.19.00

Άλλα έτοιμα φαγητά και γεύματα (συμπεριλαμβανομένης της κατεψυγμένης πίτσας)

2106 90 98

kg

S

 

NACE 10.86: Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

CPA 10.86.10: Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικές τροφές

10.86.10.10

Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα από κρεάς, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα

1602 10 00

kg

S

 

10.86.10.30

Παρασκευάσματα από λαχανικά ομογενοποιήμενα, διατηρημένα αλλιώς παρά με ξύδι, κ.λπ., μη κατεψυγμένα

2005 10 00

kg

S

 

10.86.10.50

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, κ.λπ., ομογενοποιήμενα

2007 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.86.10.60

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

2104 20 00

kg

S

 

10.86.10.70

Παρασκευάσματα παιδικών τροφών έτοιμα -συσκευασμένα για λιανική πώληση, από αλεύρι, από άμυλα, από γαλακτοκομικά προϊόντα κ.λπ.

1901 10 00

kg

S

 

NACE 10.89: Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

CPA 10.89.11: Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματά τους

10.89.11.00

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς

2104 10 00

kg

S

 

CPA 10.89.12: Αβγά, χωρίς το κέλυφος, και κρόκοι αβγών, νωποί ή διατηρημένοι· αυγά με το κέλυφος διατηρημένα ή μαγειρεμένα· λεύκωμα αβγού

10.89.12.30

Αυγά πουλιών χωρίς τσόφλι, κρόκοι αυγών από αποξηραμένα ή κατεψυγμένα

0408 [11 (20 + 80) + 19 (20 + 81 + 89) + 91 (20 + 80) + 99 (20 + 80)]

kg

S

 

10.89.12.50

Αλβουμίνη αυγών

3502 [11 (10 + 90) + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.89.13: Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς)· άλλοι μονοκύτταροι μικροοργανισμοί, νεκροί· παρασκευασμένες διογκωτικές σκόνες

10.89.13.34

Ζύμες αρτοποίησης

2102 [10 (31 + 39)]

kg

S

 

10.89.13.39

Άλλες ενεργές ζύμες

2102 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.50

Ζύμες αδρανείς· άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί

2102 [20 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.70

Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης παρασκευασμένες

2102 30 00

kg

S

 

CPA 10.89.14: Εκχυλίσματα και ζωμοί κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων

10.89.14.00

Εκχυλίσματα και ζωμοί κρέατος, ψαριών και ασπόνδυλων υδροβίων

1603 [00 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.89.19: Διάφορα προϊόντα διατροφής π.δ.κ.α.

10.89.19.10

Καραμέλα

1702 [90 (71 + 75 + 79)]

kg

S

 

10.89.19.25

Εκχύλισμα βύνης

1901 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.89.19.30

Διατροφικά παρασκευάσματα από άλευρα, χονδράλευρα άμυλα κ.λπ.

1901 [90 (91 + 99)]

kg

S

 

10.89.19.35

Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και αρωματισμένα ή χρωματισμένα σιρόπια σακχάρου

2106 [10 (20 + 80) + 90 (30 + 51 + 55 + 59)]

kg

S

 

10.89.19.40

Παρασκευάσματα τυριών για «fondue» και άλλα διατροφικά παρασκευάσματα π.δ.κ.α.

2106 [90 (20 + 92)]

kg

S

 

NACE 10.91: Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματαs

CPA 10.91.10: Παρασκευασμένες τροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού

10.91.10.10 z

Προκαταρκτικά μίγματα για ζωοτροφές γεωργικών ζώων

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.33 z

Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων (εξαιρούνται τα προπαρασκευασμένα μείγματα): χοιροειδή

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.35 z

Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων (εξαιρούνται τα προπαρασκευασμένα μείγματα): βοειδή

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.37 z

Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων (εξαιρούνται τα προπαρασκευασμένα μείγματα): πουλερικά

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.39 z

Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφήτων ζώων (εξαιρούνται τα προπαρασκευασμένα μείγματα): υδροκαλλιέργεια

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.92: Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

CPA 10.92.10: Παρασκευασμένες τροφές για ζώα συντροφιάς

10.92.10.30

Τροφές για σκύλους ή γάτες συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

2309 [10 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59 + 70 + 90)]

kg

S

 

10.92.10.60 z

Προκαταρκτικά μίγματα που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία κατοικίδιων ζώων συντροφιάς (εκτός παρασκευάσματα για γάτες και σκύλους, που διατίθενται για λιανική πώληση)

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 11.01: Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

CPA 11.01.10: Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά

11.01.10.20

Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρο

2208 [20 (12 + 14 + 26 + 27 + 29 + 40 + 62 + 64 + 86 + 87 + 89)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.30

Ουίσκι

2208 [30 (11 + 19 + 30 + 41 + 49 + 61 + 69 + 71 + 79 + 82 + 88)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.40

Ρούμι και άλλα αποστάγματα που λαμβάνονται από την απόσταξη προϊόντων ζαχαροκάλαμου που έχουν υποστεί ζύμωση

2208 [40 (11 + 31 + 39 + 51 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.50

Τζιν και τζινέβρα

2208 [50 (11 + 19 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.63

Βότκα

2208 [60 (11 + 19)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.65

Αποστάγματα από φρούτα

2208 [90 (33 + 38 + 45 + 48 + 71)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.70

Καθαρή αλκοόλη

2208 [90 (91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.80

Λικέρ - ηδύποτα και άλλα αποστάγματα - οινοπνευματώδη ποτά

2208 [60 (91 + 99) + 70 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 41 + 52 + 54 + 56 + 69 + 75 + 77 + 78)]

l alc 100 %

S

 

NACE 11.02: Παραγωγή οίνου από σταφύλια

CPA 11.02.11: Αφρώδης οίνος από νωπά σταφύλια

11.02.11.30

Καμπανίτης

2204 10 11

l

S

 

11.02.11.90

Αφρώδης οίνος από νωπά σταφύλια (εκτός από τον καμπανίτη και τα αποστάγματα)

2204 [10 (91 + 93 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

CPA 11.02.12: Οίνος από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο· μούστος σταφυλιών

11.02.12.11

Κρασιά λευκά που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.)

2204 [21 (11 + 12 + 13 + 17 + 18 + 19 + 22 + 23 + 24 + 26 + 27 + 28 + 32 + 34 + 36 + 37 + 38) + 29 (11 + 12 + 13 + 17 + 18)]

l

S

 

11.02.12.15

Άλλα κρασιά και μούστος

2204 [21 (06 + 07 + 08 + 09) + 10)]

l

S

 

11.02.12.17

Άλλα κρασιά που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.)

2204 [21 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 62 + 66 + 67 + 68 + 69 + 71 + 74 + 76 + 77 + 78) + 29 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 58)]

l

S

 

11.02.12.20

Κρασί και μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίστηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης, με αλκοολικό τίτλο ≤ 15 % (εκτός από το λευκό κρασί και τον αφρώδη οίνο v.q.p.r.d.)

2204 [21 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98) + 29 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l

S

 

11.02.12.31

Κρασιά port, madeira, sherry και άλλα με αλκοολικό τίτλο > 15 %

2204 [21 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92) + 29 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92)]

l

S

 

11.02.12.50

Μούστος σταφυλιών (εκτός από τα αποστάγματα)

2204 [30 (10 + 92 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

NACE 11.03: Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

CPA 11.03.10: Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι)· μείγματα ποτών που περιέχουν αλκοόλη

11.03.10.00

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρομέλι)

2206 [00 (10 + 31 + 39 + 51 + 59 + 81 + 89)]

l

S

 

NACE 11.04: Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

CPA 11.04.10: Βερμούτ και άλλα είδη αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια

11.04.10.00

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, αρωματισμένα

2205 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

l

S

 

NACE 11.05: Ζυθοποιία

CPA 11.05.10: Μπύρα, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας

11.05.10.00

Μπίρα από βύνη

2203 [00 (01 + 09 + 10)]

l

S

 

CPA 11.05.20: Κατάλοιπα ζυθοποιίας ή απόσταξης

11.05.20.00

Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας

2303 30 00

kg

S

 

NACE 11.06: Παραγωγή βύνης

CPA 11.06.10: Βύνη

11.06.10.30

Βύνη μη φρυγμένη (ακαβούρδιστη)

1107 [10 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

11.06.10.50

Φρυγμένη βύνη (καβουρδισμένη)

1107 20 00

kg

S

 

NACE 11.07: Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

CPA 11.07.11: Μεταλλικά νερά και αεριούχα νερά, που δεν έχουν γλυκαθεί ή αρωματισθεί

11.07.11.30

Μεταλλικά νερά και αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη γλυκαντικών

2201 [10 (11 + 19 + 90)]

l

S

 

11.07.11.50

Άλλα νερά χωρίς προσθήκη γλυκαντικών

2201 90 00

l @

S

 

CPA 11.07.19: Άλλα μη αλκοολούχα ποτά

11.07.19.30

Νερά (ποεριλαμβάνονται μεταλλικά και αεριούχα), με προσθήκη ζάχαρης κ.λπ., π.χ. μη αλκοολούχα, αναψυκτικά ποτά

2202 10 00

l

S

 

11.07.19.50

Άλλα μη αλκοολούχα ποτά που δεν περιέχουν λιπαρές ουσίες γάλακτος

2202 90 10

l

S

 

11.07.19.70

Άλλα μη αλκοολούχα ποτά που περιέχουν λιπαρές ουσίες γάλακτος

2202 [90 (91 + 95 + 99)]

l

S

 

NACE 12.00: Παραγωγή προϊόντων καπνού

CPA 12.00.11: Πούρα, πούρα με κομμένο άκρο, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

12.00.11.30

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια, που περιέχουν καπνό

2402 10 00

p/st @

S

 

12.00.11.50

Τσιγάρα που περιέχουν καπνό

2402 [20 (10 + 90)]

p/st @

S

 

12.00.11.70

Πούρα, πουράκια, τσιγάρα κ.λπ., που δεν περιέχουν καπνό

2402 90 00

kg

S

 

CPA 12.00.19:   Άλλα είδη μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατα· ομογενοποιημένος ή ανασυσταμένος καπνός· εκχυλίσματα και αποστάγματα καπνού

12.00.19.30

Καπνός για κάπνισμα

2403 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

12.00.19.90

Άλλα καπνά ομογενοποιημένα ή ανασχηματισμένα, άλλα

2403 [91 00 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 13.10: Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

CPA 13.10.10: Εριολίπος (συμπεριλαμβανομένης της λανολίνης)

13.10.10.00

Άπλυτο μαλλί

1505 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.21: Μετάξι ωμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο

13.10.21.00

Ακατέργαστο μετάξι (όχι στριμμένο)

5002 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.22:   Μαλλί, επεξεργασμένο για την απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών και των φυτικών υλών (απανθρακωμένο), μη λαναρισμένο ή χτενισμένο

13.10.22.00

Μαλλί, επεξεργασμένο για την απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών και των φυτικών υλών (απανθρακωμένο), μη λαναρισμένο ή χτενισμένο

5101 [21 00 + 29 00 + 30 00]

kg

T

 

CPA 13.10.23: Υπολείμματα από μαλλί ή λεπτόινες ζωικές τρίχες

13.10.23.00

Νόιλς υποπροϊόντα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5103 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.24: Μαλλί και λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες, λαναρισμένες ή χτενισμένες

13.10.24.00

Μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα (περιλαμβάνεται το μαλλί πενιέ)

5105 [10 00 + 21 00 + 29 00 + 31 00 + 39 00 + 40 00]

kg

T

 

CPA 13.10.25: Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο

13.10.25.00

Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο

5203 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.26: Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες (με εξαίρεση το λινάρι, την κάνναβη και το ραμί), κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες

13.10.26.00

Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες, κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες

5303 90 00

kg

T

 

CPA 13.10.29: Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, κατεργασμένες αλλά όχι νηματοποιημένες

13.10.29.00

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, κατεργασμένες αλλά όχι νηματοποιημένες

5301 [21 00 + 29 00 + 30 00] + 5302 90 00 + 5305 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.31: Συνθετικές ασυνεχείς ίνες, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση

13.10.31.00

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση

5506 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.32: Τεχνητές ίνες ασυνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση

13.10.32.00

Τεχνητές ασυνεχείς ίνες, λαναρισμένες, χτενισμένες ή επεξεργασμένες για κλώση

5507 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.40: Νήματα από μετάξι και νήματα από απορρίμματα μεταξιού

13.10.40.10

Μεταξωτό νήμα (εκτός του κλωσμένου από απορρίμματα μεταξιού), μ.σ.λ.π.

5004 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.30

Νήμα κλωσμένο από απορρίμματα μεταξιού, μ.σ.λ.π.

5005 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.50

Νήμα από μετάξι και νήμα από απορρίμματα μεταξιού, σ.λ.π.· τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες)

5006 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.50: Νήματα από μαλλί συσκευασμένα ή μη για λιανική πώληση· νήματα από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες

13.10.50.10

Νήμα από λαναρισμένο μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, μ.σ.λ.π. (μη συσκευασμένο για τη λιανική πώληση)

5106 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 91 + 99)] + 5108 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.30

Νήμα από χτενισμένο μαλλί ή χτενισμένες τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς τρίχες μ.σ.λ.π.

5107 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)] + 5108 [20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.50

Νήμα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, σ.λ.π.

5109 [10 (10 + 90) + 00)]

kg

T

 

CPA 13.10.61: Νήματα από βαμβάκι (εκτός από τα νήματα για ράψιμο)

13.10.61.32 z

Νήμα από βαμβάκι, μη χτενισμένο, μ.σ.λ.π., για υφασμένα υφάσματα (εξαιρούνται χαλιά και καλύμματα δαπέδου)

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.33 z

Νήμα από βαμβάκι, μη χτενισμένο, μ.σ.λ.π., για πλεκτά υφάσματα και είδη καλτσοποιίας

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.35 z

Νήμα από βαμβάκι, μη χτενισμένο, μ.σ.λ.π., για άλλες χρήσεις (περιλαμβάνονται χαλιά και καλύμματα δαπέδου)

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.52 z

Νήμα από βαμβάκι, χτενισμένο, μ.σ.λ.π., για υφασμένα υφάσματα (εξαιρούνται χαλιά και καλύμματα δαπέδου)

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.53 z

Νήμα από βαμβάκι, χτενισμένο, μ.σ.λ.π., για πλεκτά υφάσματα και είδη καλτσοποιίας

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.55 z

Νήμα από βαμβάκι, χτενισμένο, μ.σ.λ.π., για άλλες χρήσεις (περιλαμβάνονται χαλιά και καλύμματα δαπέδου)

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.60

Βαμβακερό νήμα (εκτός από το νήμα ραπτικής), σ.λ.π.

5207 [10 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.62: Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι

13.10.62.00

Βαμβακερές ραφοκλωστές

5204 [11 00 + 19 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 13.10.71: Νήματα από λινάρι

13.10.71.10

Νήμα από λινάρι μ.σ.λ.π.

5306 [10 (10 + 30 + 50) + 10)]

kg

T

 

13.10.71.20

Νήμα από λινάρι, σ.λ.π.

5306 [10 90 + 20 90]

kg

T

 

CPA 13.10.72:   Νήματα από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες ραφίας [που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών]· νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· νήματα από χαρτί

13.10.72.00

Νήμα από φυτικές ίνες ή ίνες προερχόμενες από τον βιβλικό ιστό φυτών (εξαιρείται λινάρι)· νήμα από χαρτί

5307 [10 00 + 20 00] + 5308 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (12 + 19 + 50 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.81:   Νήματα από τεχνητές συνεχείς ίνες, πολλαπλό ή κορδονωτό (εκτός από νήμα για ράψιμο, νήμα μεγάλης ανθεκτικότητας από πολυαμίδια, πολυεστέρες ή τεχνητή βισκόζη) μη συσκευασμένο για λιανική πώληση· νήματα από τεχνητές ίνες, συνεχείς (εκτός από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

13.10.81.10

Στριμμένο ή κορδονωτό νήμα από συνθετικές ίνες συνεχείς μ.σ.λ.π.

5402 [61 00 + 62 00 + 69 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.81.30

Πολύκλωνα (στριμμένα) ή καμπλαρισμένα (κορδονωτά) νήματα από τεχνητές συνεχείς ίνες, μ.σ.λ.π.

5403 [41 00 + 42 00 + 49 00]

kg

T

 

13.10.81.50

Νήμα από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ίνες (εκτός από τις ραφοκλωστές), σ.λ.π.

5406 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.82: Νήματα (άλλα εκτός από νήμα για ράψιμο) από συνθετικές ίνες ασυνεχείς, με περιεκτικότητα > 85 % κατά βάρος στις ίνες αυτές

13.10.82.10

Νήμα από συνθετικές ασυνεχείς ίνες, εκτός του νήματος ραπτικής, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε αυτές τις ίνες ≥ 85 % μ.σ.λ.π.

5509 [11 00 + 12 00 + 21 00 + 22 00 + 31 00 + 32 00 + 41 00 + 42 00]

kg

T

 

13.10.82.50

Νήματα (εκτός του νήματος ραπτικής) που περιέχουν ≥ 85 % κατά βάρος από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, μ.σ.λ.π.

5511 10 00

kg

T

 

CPA 13.10.83: Νήματα (άλλα εκτός από νήμα για ράψιμο) από συνθετικές ίνες ασυνεχείς, με περιεκτικότητα < 85 % κατά βάρος στις ίνες αυτές

13.10.83.20

Νήματα που περιέχουν < 85 % κατά βάρος από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα (εκτός του νήματος ραπτικής), σύμμεικτα με τεχνητές ίνες, μ.σ.λ.π.

5509 51 00

kg

T

 

13.10.83.33 z

Νήμα που περιέχει < 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς σύμμεικτο με λαναρισμένο μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες, μ.σ.λ.π.

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.36 z

Νήμα που περιέχει < 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς σύμμεικτο με χτενισμένο μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες, μ.σ.λ.π.

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.40

Νήματα που περιέχουν < 85 % κατά βάρος από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (εκτός του νήματος ραπτικής), σύμμεικτα με βαμβάκι, μ.σ.λ.π.

5509 [53 00 + 62 00 + 92 00]

kg

T

 

13.10.83.80

Άλλα νήματα, που περιέχουν < 85 % κατά βάρος από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (εκτός του νήματος ραπτικής), π.δ.κ.α., μ.σ.λ.π.

5509 [59 00 + 69 00 + 99 00]

kg

T

 

13.10.83.90

Νήματα που περιέχουν < 85 % κατά βάρος από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (εκτός του νήματος ραπτικής), σ.λ.π.

5511 20 00

kg

T

 

CPA 13.10.84: Νήματα (άλλα εκτός του νήματος για ράψιμο) από τεχνητές ίνες ασυνεχείς, μη συσκευασμένα για λιανική πώληση

13.10.84.10

Νήματα (άλλα εκτός από νήμα για ράψιμο) από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, μ.σ.λ.π.

5510 [11 00 + 12 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

13.10.84.30

Νήματα (άλλα εκτός από νήμα για ράψιμο) από τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σ.λ.π.

5511 30 00

kg

T

 

CPA 13.10.85: Κλωστές και νήματα για ράψιμο από τεχνητές και συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες

13.10.85.10

Ραφοκλωστές από συνθετικές ή τεχνητές συνεχείς ίνες

5401 [10 (12 + 14 + 16 + 18 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.85.50

Ραφοκλωστές από συνθετικές ή τεχνητές ασυνεχείς ίνες

5508 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

NACE 13.20: Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

CPA 13.20.11: Υφαντά υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού

13.20.11.00

Υφασμένα υφάσματα από μετάξι ή απορρίμματα (φύρα) μεταξιού

5007 [10 00 + 20 (11 + 19 + 21 + 31 + 39 + 41 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.12: Υφαντά υφάσματα, λαναρισμένο ή χτενισμένο μαλλί, λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες

13.20.12.30

Υφάσματα από λαναρισμένο μαλλί ή λαναρισμένες τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5111 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)]

m2

T

 

13.20.12.60

Υφάσματα από χτενισμένο μαλλί ή χτενισμένες τρίχες εκλεκτής ποιότητας· υφασμένα υφάσματα από χονδροειδείς τρίχες ή αλογότριχες

5112 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)] + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.13: Υφαντά υφάσματα από λινάρι

13.20.13.30

Υφάσματα από λινάρι, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λινάρι ≥ 85 %

5309 [11 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

13.20.13.60

Υφάσματα από λινάρι, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λινάρι < 85 %

5309 [21 00 + 29 00]

m2

T

 

CPA 13.20.14:   Υφαντικές ίνες από γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες ραφίας, από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (εκτός από λινάρι, κάνναβη και ραμί)

13.20.14.00

Υφασμένα υφάσματα από γιούτα ή από άλλες ίνες από στελέχη φυτών

5310 [10 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.19: Υφαντά υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· υφαντά υφάσματα από νήματα χαρτιού

13.20.19.00

Υφασμένα υφάσματα από καννάβι, ραμί ή άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, νήμα από χαρτί (εξαιρούνται λινάρι, γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από τον βιβλικό ιστό φυτών)

5311 [00 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.20: Βαμβακερά υφαντά υφάσματα

13.20.20.14 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, όχι από νήματα διαφόρων χρωμάτων, με βάρος ≤ 200 g/m2, για ενδύματα

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5212.1a – 5208 [.11.10 + .21.10]a – 5212.14a

m2

T

 

13.20.20.17 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, όχι από νήματα διαφόρων χρωμάτων, με βάρος ≤ 200 g/m2, για πανικά σπιτιού ή κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5212.1b – 5208 [.11.10 + .21.10]b – 5212.14b

m2

T

 

13.20.20.19 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, όχι από νήματα διαφόρων χρωμάτων, με βάρος ≤ 200 g/m2, για τεχνική ή βιομηχανική χρήση (εξαιρούνται γάζες και γάζες για την επίδεση τραυμάτων)

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5212.1c – 5208 [.11.10 + .21.10]c – 5212.14c

m2

T

 

13.20.20.20

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, με βάρος ≤ 200 g/m2, για γάζες για την επίδεση τραυμάτων, ταινίες και επιδέσμους

5208 [11 10 + 21 10]

m2

S

 

13.20.20.31 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, από νήματα διαφόρων χρωμάτων, με βάρος ≤ 200 g/m2, για πουκάμισα, πουκαμισάκια και μπλούζες

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.42 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, όχι από νήματα διαφόρων χρωμάτων, με βάρος > 200 g/m2, για ενδύματα

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.44 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, όχι από νήματα διαφόρων χρωμάτων, με βάρος > 200 g/m2, για πανικά σπιτιού ή κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.49 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, όχι από νήματα διαφόρων χρωμάτων, με βάρος > 200 g/m2, για τεχνική ή βιομηχανική χρήση

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.60

Βαμβακερά υφάσματα, ντενίμ, > 200 g/m2 (περιλαμβάνεται και το ντενίμ εκτός από το μπλέ)

5209 42 00 + 5211 42 00

m2

S

 

13.20.20.72 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, από νήματα διαφόρων χρωμάτων, για άλλα ενδύματα

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.74 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, από νήματα διαφόρων χρωμάτων, για πανικά σπιτιού ή για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.79 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, από νήματα διαφόρων χρωμάτων, για τεχνική ή βιομηχανική χρήση

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.31: Υφαντά υφάσματα από συνθετικά νήματα συνεχών ινών και από τεχνητά νήματα συνεχών ινών

13.20.31.30

Υφασμένα υφάσματα από νήμα από συνθετικές και τεχνητές ίνες συνεχείς, που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής ή από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές (περιλαμβάνονται νάιλον, άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρα, ρεγιόν βισκόζης)

5407 [10 00 + 20 (11 + 19 + 90) + 00)] + 10 00]

m2

S

 

13.20.31.50

Υφάσματα από συνθετικό νήμα συνεχών ινών (εκτός των υφασμάτων από νήμα υψηλής αντοχής ή από λωρίδες ή προϊόντα παρόμοιας μορφής)

5407 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 51 00 + 52 00 + 53 00 + 54 00 + 61 (10 + 30 + 50 + 90) + 69 (10 + 90) + 71 00 + 72 00 + 73 00 + 74 00 + 81 00 + 82 00 + 83 00 + 84 00 + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.31.70

Υφάσματα από τεχνητό νήμα συνεχών ινών (εκτός των νημάτων ρεγιόν βισκόζ υψηλής αντοχής)

5408 [21 00 + 22 (10 + 90) + 23 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00]

m2

T

 

CPA 13.20.32: Υφαντά υφάσματα από συνθετικές ασυνεχείς ίνες

13.20.32.10

Υφάσματα από συνθετικές ασυνεχείς ίνες, με βάρος ινών ≥ 85 %

5512 [11 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 29 (10 + 90) + 91 00 + 99 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.20

Υφάσματα από συνθετικές ασυνεχείς ίνες με βάρος ινών < 85 %, σύμμεικτα με βαμβάκι (εκτός των υφασμάτων από έγχρωμα νήματα)

5513 [11 (20 + 90) + 12 00 + 13 00 + 19 00 + 21 00 + 23 (10 + 90) + 29 00 + 41 00 + 49 00] + 5514 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 29 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

m2

T

 

13.20.32.30

Υφάσματα από συνθετικές ασυνεχείς ίνες με βάρος ινών < 85 %, σύμμεικτα με βαμβάκι, από έγχρωμα νήματα

5513 [31 00 + 39 00] + 5514 [30 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.40

Υφασμένα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα

5515 [13 (11 + 19) + 22 (11 + 19)]

m2

T

 

13.20.32.50

Υφασμένα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα

5515 [13 (91 + 99) + 22 (91 + 99)]

m2

T

 

13.20.32.90

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς σύμμεικτα με υλικά άλλα από μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή βαμβάκι

5515 [11 (10 + 30 + 90) + 12 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90) + 21 (10 + 30 + 90) + 29 00 + 91 (10 + 30 + 90) + 99 (20 + 40 + 80)]

m2

T

 

CPA 13.20.33: Υφαντά υφάσματα από τεχνητές ασυνεχείς ίνες

13.20.33.30

Υφάσματα από τεχνητές ασυνεχείς ίνες, εκτός των υφασμάτων από έγχρωμα νήματα

5516 [11 00 + 12 00 + 14 00 + 21 00 + 22 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 34 00 + 41 00 + 42 00 + 44 00 + 91 00 + 92 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.33.50

Υφασμένα υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς, από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5516 [13 00 + 23 (10 + 90) + 33 00 + 43 00 + 93 00]

m2

S

 

CPA 13.20.41:   Υφαντά υφάσματα με πέλος και υφάσματα από σενίλλη, (εκτός από τα θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και τα είδη κορδελοποιίας)

13.20.41.00

Βελούδα και πλούσες στημονιού και υφαδιού· υφάσματα σενίλλης (εξαιρούνται υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής από βαμβάκι, φουντωτές υφαντικές επιφάνειες, είδη κορδελοποιίας)

5801 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 26 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00 + 36 00 + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.42:   Θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και παρόμοια υφαντά θηλειωτά υφάσματα (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας) από βαμβάκι

13.20.42.00

Θηλειωτά (φλοκωτά) υφάσματα (τέρρυ) και παρόμοια υφασμένα υφάσματα τέρρυ, από βαμβάκι (σπογγώδους μορφής, πετσετέ)

5802 [11 00 + 19 00]

m2

T

 

CPA 13.20.43:   Άλλα θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και παρόμοια υφαντά θηλειωτά υφάσματα,(εκτός από τα είδη κορδελοποιίας)

13.20.43.00

Θηλειωτά (φλοκωτά) υφάσματα (τέρρυ) και παρόμοια υφασμένα υφάσματα τέρρυ, από άλλες υφαντικές ύλες (σπογγώδους μορφής, πετσετέ)

5802 20 00

m2

T

 

CPA 13.20.44: Υφάσματα με ύφανση γάζας, (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας)

13.20.44.00

Υφάσματα με ύφανση γάζας

5803 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.45: Θυσσανωτές υφαντικές ύλες, εκτός από τάπητες

13.20.45.00

Θυσανωτά υφάσματα (φουντωτές υφαντικές επιφάνειες)

5802 30 00

m2

S

 

CPA 13.20.46: Υφαντά υφάσματα (περιλαμβάνονται και τα είδη κορδελοποιίας) από γυάλινες ίνες

13.20.46.00

Υφασμένα υφάσματα από ασυνεχείς ίνες γυαλιού (περιλαμβάνονται ταινίες)

7019 [40 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00]

kg

S

 

NACE 13.30: Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

CPA 13.30.11: Υπηρεσίες λεύκανσης και βαφής υφαντικών ινών και νημάτων

13.30.11.10

Βαφή ινών

I

 

13.30.11.21

Βαφή μεταξωτών νημάτων

I

 

13.30.11.22

Βαφή νημάτων από μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή τρίχες χονδροειδείς και χονδρότριχες

I

 

13.30.11.23

Βαφή βαμβακερών νημάτων

I

 

13.30.11.24

Βαφή νημάτων από λινάρι, γιούτα, άλλες ίνες που προέρχονται από τον βιβλικό ιστό φυτών, φυτικές υφαντικές ίνες και νήματα από χαρτί

I

 

13.30.11.25

Βαφή κλωστών από συνθετικές συνεχείς ίνες

I

 

13.30.11.26

Βαφή κλωστών από τεχνητές συνεχείς ίνες

I

 

13.30.11.27

Βαφή νημάτων από συνθετικές ασυνεχείς ίνες

I

 

13.30.11.28

Βαφή νημάτων από τεχνητές ασυνεχείς ίνες

I

 

CPA 13.30.12: Υπηρεσίες λεύκανσης υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται τα ενδύματα)

13.30.12.10

Λεύκανση υφασμένων μεταξωτών υφασμάτων

I

 

13.30.12.20

Λεύκανση υφασμένων υφασμάτων από μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας, τρίχες χονδροειδείς ή χονδρότριχες

I

 

13.30.12.30

Λεύκανση υφασμένων βαμβακερών υφασμάτων

I

 

13.30.12.40

Λεύκανση υφασμένων υφασμάτων από λινάρι, γιούτα, άλλες ίνες που προέρχονται από τον βιβλικό ιστό φυτών, φυτικές υφαντικές ίνες και νήματα από χαρτί

I

 

13.30.12.50

Λεύκανση υφασμένων υφασμάτων από νήμα συνεχών ινών και από συνθετικές ίνες

I

 

13.30.12.60

Λεύκανση υφασμένων υφασμάτων από νήμα συνεχών ινών και από τεχνητές ίνες

I

 

13.30.12.70

Λεύκανση υφασμένων υφασμάτων με πέλος και υφασμάτων σενίλλης (βελούδα)

I

 

13.30.12.80

Λεύκανση θηλειωτών (φλοκωτών) υφασμάτων (τέρρυ) και παρομοίων υφασμάτων τέρρυ (σπογγώδους μορφής, πετσετέ)

I

 

13.30.12.90

Λεύκανση πλεκτών υφασμάτων απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

I

 

CPA 13.30.13: Υπηρεσίες λεύκανσης υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)

13.30.13.10

Βαφή υφασμένων υφασμάτων από μετάξι ή απορρίμματα (φύρα) μεταξιού

I

 

13.30.13.20

Βαφή υφασμένων υφασμάτων από μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας, τρίχες χονδροειδείς ή χονδρότριχες

I

 

13.30.13.30

Βαφή υφασμένων βαμβακερών υφασμάτων

I

 

13.30.13.40

Βαφή υφασμένων υφασμάτων από λινάρι, γιούτα, άλλες ίνες που προέρχονται από τον βιβλικό ιστό φυτών, φυτικές υφαντικές ίνες και νήματα από χαρτί

I

 

13.30.13.50

Βαφή υφασμένων υφασμάτων από νήμα συνεχών ινών και από συνθετικές ίνες

I

 

13.30.13.60

Βαφή υφασμένων υφασμάτων από νήμα συνεχών ινών και από τεχνητές ίνες

I

 

13.30.13.70

Βαφή υφασμένων υφασμάτων με πέλος και υφασμάτων σενίλλης

I

 

13.30.13.80

Βαφή θηλειωτών (φλοκωτών) υφασμάτων (τέρρυ) και παρομοίων υφασμάτων τέρρυ (σπογγώδους μορφής, πετσετέ)

I

 

13.30.13.90

Βαφή βροχιδωτών υφασμάτων και άλλων υφασμάτων (μη υφασμένων υφασμάτων, θυσανωτών υφασμάτων που πωλούνται με το μέτρο)

I

 

CPA 13.30.14: Υπηρεσίες τυπώματος υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)

13.30.14.10

Τύπωση υφασμένων μεταξωτών υφασμάτων

I

 

13.30.14.20

Τύπωση υφασμένων υφασμάτων από μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας, τρίχες χονδροειδείς ή χονδρότριχες

I

 

13.30.14.30

Τύπωση υφασμένων βαμβακερών υφασμάτων

I

 

13.30.14.40

Τύπωση υφασμένων υφασμάτων από λινάρι, γιούτα, άλλες ίνες που προέρχονται από τον βιβλικό ιστό φυτών, φυτικές υφαντικές ίνες και νήματα από χαρτί

I

 

13.30.14.50

Τύπωση υφασμένων υφασμάτων από νήμα συνεχών ινών και από συνθετικές ίνες

I

 

13.30.14.60

Τύπωση υφασμένων υφασμάτων από νήμα συνεχών ινών και από τεχνητές ίνες

I

 

13.30.14.70

Τύπωση υφασμένων υφασμάτων με πέλος και υφασμάτων σενίλλης

I

 

13.30.14.80

Τύπωση θηλειωτών (φλοκωτών) υφασμάτων (τέρρυ) και παρομοίων υφασμάτων τέρρυ (σπογγώδους μορφής, πετσετέ)

I

 

13.30.14.90

Τυποβαφή βροχιδωτών υφασμάτων και άλλων υφασμάτων (μη υφασμένων υφασμάτων, θυσανωτών υφασμάτων που πωλούνται με το μέτρο)

I

 

CPA 13.30.19: Άλλες υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)

13.30.19.10

Λοιποί τρόποι φινιρίσματος υφασμένών μεταξωτών υφασμάτω

I

 

13.30.19.20

Φινίρισμα υφασμένων υφασμάτων από μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας, τρίχες χονδροειδείς ή χονδρότριχες (εξαιρούνται λεύκανση, βαφή, τύπωση)

I

 

13.30.19.30

Λοιποί τρόποι φινιρίσματος υφασμένων βαμβακερών υφασμάτων

I

 

13.30.19.40

Φινίρισμα υφασμένων υφασμάτων από λινάρι, γιούτα, άλλες ίνες που προέρχονται από τον βιβλικό ιστό φυτών, φυτικές υφαντικές ίνες και νήματα από χαρτί (εξαιρούνται λεύκανση, βαφή, τύπωση)

I

 

13.30.19.50

Λοιποί τρόποι φινιρίσματος υφασμένων υφασμάτων από νήμα συνεχών ινών και από συνθετικές ίνες

I

 

13.30.19.60

Λοιποί τρόποι φινιρίσματος υφασμένων υφασμάτων από νήμα συνεχών ινών και από τεχνητές ίνες

I

 

13.30.19.70

Λοιποί τρόποι φινιρίσματος υφασμένων υφασμάτων με πέλος και υφάσματα σενίλλης

I

 

13.30.19.80

Λοιποί τρόποι φινιρίσματος θηλειωτών (φλοκωτών) υφασμάτων (τέρρυ) και παρομοίων υφασμάτων τέρρυ (σπογγώδους μορφής, πετσετέ)

I

 

13.30.19.90

Άλλα εξαρτήματα βροχιδωτών υφασμάτων και άλλων υφασμάτων (μη υφασμένων υφασμάτων, θυσανωτών υφασμάτων που πωλούνται με το μέτρο)

I

 

13.30.19.95

Υπηρεσίες φινιρίσματος ειδών ένδυσης

I

 

NACE 13.91: Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

CPA 13.91.11: Υφάσματα με πέλος, θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ), πλεκτά και κροσέ

13.91.11.00

Υφάσματα με πέλος, θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ), πλεκτά ή κροσέ

6001 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 91 00 + 92 00 + 99 00]

kg

T

 

CPA 13.91.19: Άλλα υφάσματα πλεκτά και κροσέ, όπου περιλαμβάνεται η απομίμηση γούνας με πλέξιμο

13.91.19.10

Πλεκτά υφάσματα, π.δ.κ.α.

6002 [40 00 + 90 00] + 6003 [10 00 + 20 00 + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 00] + 6004 [10 00 + 90 00] + 6005 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 50 + 90) + 32 (10 + 50 + 90) + 33 (10 + 50 + 90) + 34 (10 + 50 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 (10 + 90)] + 6006 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 90) + 32 (10 + 90) + 33 (10 + 90) + 34 (10 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 00]

kg

T

 

13.91.19.20

Τεχνητά γουνοδέρματα και είδη από τεχνητά γουνοδέρματα

4304 00 00

S

 

NACE 13.92: Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

CPA 13.92.11: Κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα ταξιδίου, εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες

13.92.11.30

Κουβέρτες (εκτός των ηλεκτρικών) και βελέντζες ταξιδιού, μάλλινες

6301 [20 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.50

Κουβέρτες (εκτός των ηλεκτρικών) κ.λπ., από συνθετικές ίνες

6301 [40 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.90

Κουβέρτες (εκτός των ηλεκτρικών) και βελέντζες ταξιδιού, από άλλες υφαντικές ύλες

6301 [30 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 13.92.12: Σεντόνια και μαξιλαροθήκες

13.92.12.30

Πλεκτά λευκά είδη κλινοστρωμνής, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

6302 10 00

kg

S

 

13.92.12.53

Λευκά είδη κλινοστρωμνής, βαμβακερά

6302 [21 00 + 31 00]

kg

S

 

13.92.12.55

Λευκά είδη κλινοστρωμνής, λινά

6302 [29 10 + 39 20]

kg

S

 

13.92.12.59

Άλλα λευκά είδη κλινοστρωμνής, υφασμένα, από άλλες υφαντικές ύλες

6302 [22 90 + 29 90 + 32 90 + 39 90]

kg

S

 

13.92.12.70

Άλλα λευκά είδη κλινοστρωμνής, μη υφασμένα

6302 [22 10 + 32 10]

kg

S

 

CPA 13.92.13: Τραπεζομάντιλα και πετσέτες φαγητού

13.92.13.30

Πλεκτά επιτραπέζια λευκά είδη, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

6302 40 00

kg

S

 

13.92.13.53

Επιτραπέζια λευκά είδη, βαμβακερά

6302 51 00

kg

S

 

13.92.13.55

Επιτραπέζια λευκά είδη, λινά

6302 59 10

kg

S

 

13.92.13.59

Πανικά τραπεζιού, από υφασμένες συνθετικές ή τεχνητές ίνες και άλλα υφασμένα ή μη υφασμένα υφάσματα (εξαιρούνται βαμβάκι, λινάρι)

6302 [53 90 + 59 90]

kg

S

 

13.92.13.70

Επιτραπέζια λευκά είδη από άλλες υφαντικές ύλες, μη υφασμέ

6302 53 10

kg

S

 

CPA 13.92.14: Λινές πετσέτες μπάνιου και κουζίνας

13.92.14.30

Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχωτά σπογγώδους είδους, από βαμβάκι

6302 60 00

kg

S

 

13.92.14.50

Υφασμένα πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, από υφαντικές ύλες (εξαιρούνται υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από βαμβάκι)

6302 [91 00 + 93 90 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

13.92.14.70

Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, από μη υφασμένες συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6302 93 10

kg

S

 

CPA 13.92.15:   Παραπετάσματα (περιλαμβάνονται και τα πτυχωτά) κάθε είδους για εσωτερικούς χώρους, πόρτες και παράθυρα· γύροι κουρτινών ή κρεβατιών

13.92.15.30

Παραπετάσματα και εσωτερικές περσίδες, υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

6303 [12 00 + 19 00]

m2

S

 

13.92.15.50

Παραπετάσματα και εσωτερικές περσίδες, υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, από υφασμένα υφάσματα

6303 [91 00 + 92 90 + 99 90]

m2

S

 

13.92.15.70

Παραπετάσματα και εσωτερικές περσίδες, υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, από μη υφασμένα υφάσματα

6303 [92 10 + 99 10]

m2

S

 

CPA 13.92.16:   Άλλα οικιακά είδη π.δ.κ.α., σύνολα υφαντών υφασμάτων και νημάτων που προορίζονται για καλύμματα, ταπετσαρίες και παρόμοια είδη

13.92.16.20

Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (περιλαμβάνονται ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα

5805 00 00

S

 

13.92.16.40

Καλύμματα κρεβατιών

6304 [11 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

13.92.16.60

Είδη επίπλωσης περιλαμβανομένων των καλυμμάτων επίπλων και μαξιλαριών (εξαιρούνται κλινοσκεπάσματα, κλινοσκεπάσματα ταξιδιού, πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας, παραπετάσματα, περσίδες, γύροι και καλύμματα κρεβατιού)

6304 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

S

 

13.92.16.80

Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τεμάχια υφασμένων υφασμάτων και νήματα για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάντιλων, πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σ.λ.π.

6308 00 00

S

 

CPA 13.92.21: Σάκοι και σακίδια που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία προϊόντων

13.92.21.30

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας, από βαμβάκι

6305 20 00

kg

S

 

13.92.21.50

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, από λουρίδες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου

6305 [32 11 + 33 10]

kg

S

 

13.92.21.70

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας, από λουρίδες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ)

6305 [32 19 + 33 90]

kg

S

 

13.92.21.90

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας (εξαιρούνται από βαμβάκι ή λουρίδες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου)

6305 [10 (10 + 90) + 32 90 + 39 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.92.22:   Μουσαμάδες (καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ.), εξωτερικά προπετάσματα (τέντες) και περσίδες παραθύρων. Ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες ή για ιστιοφόρα οχήματα ξηράς· αντίσκηνα και είδη κατασκήνωσης (περιλαμβάνονται τα φουσκωτά στρώματα)

13.92.22.10

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες) (εξαιρούνται καλύμματα τροχόσπιτων)

6306 [12 00 + 19 00]

kg

S

 

13.92.22.30

Αντίσκηνα, σκηνές

6306 [22 00 + 29 00]

kg

S

 

13.92.22.50

Πανιά (ιστία)

6306 30 00

kg

S

 

13.92.22.70

Φουσκωτά στρώματα και άλλα είδη κατασκήνωσης

6306 [40 00 + 91 00 + 99 00]

kg

S

 

CPA 13.92.23: Αλεξίπτωτα (συμπεριλαμβάνονται και τα πηδαλιουχούμενα αλεξίπτωτα) και στροφόπτωτα· εξαρτήματα αυτών

13.92.23.00

Αλεξίπτωτα και στροφόπτωτα, μέρη και εξαρτήματα (περιλαμβάνονται τα κατευθυνόμενα αλεξίπτωτα)

8804 00 00

kg

S

 

CPA 13.92.24:   Καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια κάθε είδους, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια, υπνόσακκοι και παρόμοια είδη, που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στην οποία περιλαμβάνεται και εκείνη από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες

13.92.24.30

Υπνόσακοι

9404 30 00

p/st

S

 

13.92.24.93

Είδη κλινοστρωμνής (εκτός των στρωμάτων και υπνοσάκων), παραγεμισμένα με φτερά

9404 90 10

p/st @

S

 

13.92.24.99

Είδη κλινοστρωμνής (εκτός των στρωμάτων και υπνοσάκων), άλλα

9404 90 90

p/st @

S

 

CPA 13.92.29:   Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη (περιλαμβάνονται υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονόπανα και παρόμοια υφάσματα καθαρισμού, σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα)

13.92.29.53

Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονιστήρια και παρόμοια είδη καθαρισμού, από υφάσματα μη υφασμένα

6307 10 30

kg

S

 

13.92.29.57

Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονιστήρια και παρόμοια είδη καθαρισμού [εξαιρούνται τα πλεκτά υφάσματα (απλής πλέξης και πλέξης κροσέ) και τα μη υφασμένα υφάσματα]

6307 10 90

kg

S

 

13.92.29.90

Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονιστήρια, από υφάσματα πλεκτά (απλής πλέξης, πλέξης κροσέ), σωσίβια γιλέκα, σωσίβιες ζώνες και άλλα έτοιμα είδη

6307 [10 10 + 20 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 13.93: Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

CPA 13.93.11: Τάπητες (χαλιά) και άλλα υφαντικά καλύμματα δαπέδου, με κόμπους

13.93.11.00

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού

5701 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.93.12: Τάπητες (χαλιά) και άλλα υφαντικά καλύμματα δαπέδου, υφασμένα, όχι θυσσανωτά ούτε φλοκωτά

13.93.12.00

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά

5702 [10 00 + 20 00 + 31 (10 + 80) + 32 (10 + 90) + 39 00 + 41 (10 + 90) + 42 (10 + 90) + 49 00 + 50 (10 + 31 + 39 + 90) + 91 00 + 92 (10 + 90) + 00)]

m2

S

 

CPA 13.93.13: Τάπητες (χαλιά) και άλλα υφαντικά καλύμματα δαπέδου, θυσσανωτά

13.93.13.00

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτά

5703 [10 00 + 20 (12 + 18 + 92 + 98) + 30 (12 + 18 + 82 + 88) + 90 (20 + 80)]

m2

S

 

CPA 13.93.19: Άλλοι τάπητες (χαλιά) και υφαντικά καλύμματα δαπέδου (συμπεριλαμβάνονται τα καλύμματα από πίλημα)

13.93.19.30

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου, κεντημένα με βελόνα (εξαιρούνται φουντωτά ή φλοκωτά)

5704 [10 00 + 90 00]

m2

S

 

13.93.19.90

Άλλα χαλιά και άλλα υφαντά καλύμματα δαπέδου, π.δ.κ.α.

5705 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

NACE 13.94: Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

CPA 13.94.11: Σπάγγοι, κορδόνια, σχοινιά και καλώδια, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών

13.94.11.30

Σπάγκοι/σχοινιά/χοντρά σχοινιά ή καλώδια, από σιζάλ ή άλλες υφαντικές ίνες από αγαύη (Agave), από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από τον βιβλικό ιστό φυτών και σκληρές ίνες φύλλων (εξαιρούνται σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα)

5607 [29 00 + 90 20]

kg

S

 

13.94.11.53

Σπάγγοι από σκληρές ίνες (αγροτικής χρήσης)

5607 21 00

kg

S

 

13.94.11.55

Σπάγγοι από συνθετικές ύλες (αγροτικής χρήσης)

5607 41 00

kg

S

 

13.94.11.60

Σχοινιά/χοντρά σχοινιά/καλώδια από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, νάιλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρα, με τίτλο > 50 000 decitex, από άλλες συνθετικές ίνες (εξαιρούνται σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα)

5607 [49 (11 + 19) + 50 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

13.94.11.70

Σπάγκοι από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, νάιλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρα, με τίτλο ≤ 50 000 decitex (5 g/m) (εξαιρούνται σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα)

5607 [49 90 + 50 30]

kg

S

 

13.94.11.90

Σπάγκοι, σχοινιά, χοντρά σχοινιά και καλώδια από άλλες υφαντουργικές ύλες (εξαιρούνται γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από τον βιβλικό ιστό φυτών, σιζάλ, αβάκα ή άλλες σκληρές ίνες φύλλων και συνθετικές ίνες)

5607 90 90

kg

S

 

CPA 13.94.12: Δίχτυα με κόμπους από σπάγκους, κορδόνια ή σχοινιά, έτοιμα δίχτυα από υφαντικές ύλες· είδη από νήματα, λωρίδες π.δ.κ.α.

13.94.12.33

Έτοιμα δίχτυα αλιείας από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εξαιρούνται απόχες)

5608 11 20

kg

S

 

13.94.12.35

Άλλα έτοιμα δίχτυα ψαρέματος από νάιλον, πολυαμίδια ή άλλες τεχνητές ή συνθετικές ίνες

5608 11 80

kg

S

 

13.94.12.53

Έτοιμα δίχτυα αλιείας από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά από νάιλον ή άλλα πολυαμίδια (εξαιρούνται δίχτυα σε τόπια που έχουν παρασκευαστεί με βελονάκι, φιλέδες για μαλλιά, δίχτυα αθλητικής χρήσης και δίχτυα αλιείας)

5608 19 11

kg

S

 

13.94.12.55

Έτοιμα δίχτυα αλιείας από νάιλον ή άλλα πολυαμίδια (εξαιρούνται δίχτυα σε τόπια που έχουν παρασκ. με βελονάκι, φιλέδες για μαλλιά, δίχτυα αθλητικής χρήσης και δίχτυα αλιείας, καθώς και δίχτυα που έχουν κατασκ. από σπάγκους, καλώδια ή σχοινιά)

5608 19 19

kg

S

 

13.94.12.59

Άλλα δίχτυα με κόμπους από άλλες υφαντικές ύλες

5608 [19 (30 + 90) + 00)]

kg

S

 

13.94.12.80

Είδη από σπάγγο ή από σκοινιά κάθε είδους

5609 00 00

kg

S

 

NACE 13.95: Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

CPA 13.95.10: Μη υφασμένα είδη και προϊόντα από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

13.95.10.10

Άλλα μη υφασμένα υφάσματα, βάρους ≤ 25 g/m2

5603 [11 90 + 91 90]

kg

S

 

13.95.10.20

Άλλα μη υφασμένα υφάσματα, βάρους > 25 g/m2 και ≤ 70 g/m2

5603 [12 90 + 92 90]

kg

S

 

13.95.10.30

Άλλα μη υφασμένα υφάσματα, βάρους > 70 g/m2 και ≤ 150 g/m2

5603 [13 90 + 93 90]

kg

S

 

13.95.10.50

Άλλα μη υφασμένα υφάσματα, βάρους > 150 g/m2

5603 [14 90 + 94 90]

kg

S

 

13.95.10.70

Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα (περιλαμβάνονται είδη κατασκευασμένα από μη υφασμένα υφάσματα· εξαιρούνται ενδύματα)

5603 [11 10 + 12 10 + 13 10 + 14 10 + 91 10 + 92 10 + 93 10 + 94 10]

kg

S

 

NACE 13.96: Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών

CPA 13.96.11: Επιμεταλλωμένα νήματα ή επιμεταλλωμένα νήματα υπό μορφή κορδονέτου

13.96.11.00

Επιμεταλλωμένα και μεταλλικά νήματα

5605 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.12: Υφαντά υφάσματα από μεταλλική κλωστή και υφαντά υφάσματα από επιμεταλλωμένο νήμα π.δ.κ.α.

13.96.12.00

Υφασμένα υφάσματα από μεταλλικά νήματα και υφασμένα υφάσματα από επιμεταλλωμένα νήματα, που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επίπλωση ή παρόμοιες χρήσεις

5809 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.13:   Νήματα και σχοινιά από ελαστικό, επικαλυμμένα με υφαντικά υλικά· υφαντικό νήμα και λωρίδες, εμποτισμένα ή καλυμμένα με ελαστικό ή πλαστικό

13.96.13.00

Νήματα και σχοινιά από ελαστικό (καουτσούκ), επικαλυμμένα με υφαντικές ύλες· υφαντικά νήματα και λουρίδες εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστικές ύλες

5604 [10 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.14: Υφάσματα κλωστοϋφαντουργίας, εμποτισμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα π.δ.κ.α.

13.96.14.00

Υφάσματα επιχρισμένα

5901 [10 00 + 90 00] + 5903 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 91 + 99)] + 00)]

m2

S

 

CPA 13.96.15:   Υφασμένα φύλλα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης

13.96.15.00

Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής, από νάιλον, άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρα ή ρεγιόν βισκόζης

5902 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.96.16:   Προϊόντα και είδη κλωστοϋφαντουργίας για τεχνικές χρήσεις (περιλαμβάνονται φιτίλια, αμίαντα φωτισμού, εύκαμπτοι σωλήνες, ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, γάζα και ύφασμα για κόσκινα και φίλτρα)

13.96.16.20

Εύκαμπτοι υδροσωλήνες (μάνικες) και παρόμοια είδη, από υφαντικές ύλες (για αντλίες)

5909 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.50

Φυτίλια, ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης και σωλήνες, από υφαντικές ύλες

5908 00 00 + 5910 00 00 + 5911 [10 00 + 20 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.80

Υφάσματα και πιλήματα, που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (περιλαμβάνονται για πολτό ή αμιαντοτσιμέντο)

5911 [31 (11 + 19 + 90) + 32 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.17:   Είδη κορδελοποιίας· ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs)· διακοσμητικές γαρνιτούρες και τα παρόμοια

13.96.17.30

Στενά υφασμένα υφάσματα (είδη κορδελοποιίας) εκτός των ετικεττών, εμβλημάτων και άλλων παρόμοιων ειδών

5806 [10 00 + 20 00 + 31 00 + 32 (10 + 90) + 39 00 + 40 00]

S

 

13.96.17.50

Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες (εξαιρούνται κεντημένα)

5807 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

S

 

13.96.17.70

Ταινιοπλέγματα σε τόπια· κόμποι σε σχήμα βελανιδιού, θύσανοι και θύσανοι σφαιρικοί (πομπόν), διακοσμητικά ταινιοπλέγματα (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ)

5808 [10 00 + 90 00]

S

 

NACE 13.99: Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

CPA 13.99.11:   Τούλια και άλλα δικτυωτά υφάσματα, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα, πλεκτά ή κροσέ υφάσματα. Δαντέλες σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια

13.99.11.30

Τούλια και άλλα διχτυωτά υφάσματα

5804 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.50

Μηχανοποίητη δαντέλα σε τόπια, ταινίες ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ)

5804 [21 (10 + 90) + 29 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.70

Χειροποίητη δαντέλα σε τόπια, ταινίες ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ)

5804 30 00

S

 

CPA 13.99.12: Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια

13.99.12.30

Κεντήματα (χημικά, αστήρικτα ή με βάση αποκομμένη) σε τόπια, ταινίες ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ)

5810 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.50

Κεντήματα από βαμβάκι, σε τόπια, ταινίες ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ)

5810 [91 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.70

Κεντήματα από άλλες υφαντικές ύλες σε τόπια, ταινίες ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ) (εξαιρούνται χημικά, αστήρικτα ή με βάση αποκομμένη και από βαμβάκι)

5810 [92 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

S

 

CPA 13.99.13: Πίλημα, επενδυμένο, επικαλυμμένο ή λαμιναρισμένο

13.99.13.00

Πίλημα

5602 [10 (11 + 19 + 31 + 38 + 90) + 21 00 + 29 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.99.14: Υφαντικές ίνες με μήκος ≤ 5 mm (χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων) κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες

13.99.14.00

Χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες

5601 30 00

kg

S

 

CPA 13.99.15: Νήματα και λωρίδες υπό μορφή κορδονέτου· νήματα σενίλλης· νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»

13.99.15.00

Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές, από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες, πλάτους ≤ 5 mm· νήματα σενίλλης· νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»

5606 [00 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 13.99.16: Υφαντουργικά προϊόντα καπιτονέ σε τόπια

13.99.16.00

Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια (εκτός των κεντημάτων της κλάσης 58.10)

5811 00 00

m2

S

 

CPA 13.99.19: Άλλα κλωστοϋφαντουργικά και υφαντουργικά προϊόντα π.δ.κ.α.

13.99.19.00

Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών, …

9616 20 00

p/st @

S

 

NACE 14.11: Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

CPA 14.11.10: Ενδύματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

14.11.10.00

Δερμάτινα είδη ιματισμού

4203 10 00

p/st @

S

 

NACE 14.12: Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

CPA 14.12.11: Ανδρικά σύνολα, σακάκια κάθε είδους, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση

14.12.11.20

Σύνολα εργασίας, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, για άνδρες ή αγόρια

6203 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.11.30

Σακάκια και μπλέιζερ εργασίας, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, για άνδρες ή αγόρια

6203 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.12:   Ανδρικά παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σόρτς, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση

14.12.12.40

Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο, εργασίας, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, για άνδρες ή αγόρια

6203 [42 11 + 43 11 + 49 11]

p/st

S

 

14.12.12.50

Φόρμες εργασίας με τιράντες (σαλοπέτ), από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, για άνδρες ή αγόρια

6203 [42 51 + 43 31 + 49 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.21: Γυναικεία σύνολα, σακάκια κάθε είδους, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση

14.12.21.20

Σύνολα εργασίας, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.21.30

Σακάκια και μπλέιζερ εργασίας, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.22: Γυναικεία παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς, για επαγγελματική χρήση

14.12.22.40

Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο, εργασίας, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [62 11 + 63 11 + 69 11]

p/st

S

 

14.12.22.50

Φόρμες εργασίας με τιράντες (σαλοπέτ), από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [62 51 + 63 31 + 69 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.30: Άλλα ενδύματα εργασίας

14.12.30.13

Άλλα ενδύματα εργασίας, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, για άνδρες ή αγόρια

6211 [32 10 + 33 10]

p/st @

S

 

14.12.30.23

Άλλα ενδύματα εργασίας, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, για γυναίκες ή κορίτσια

6211 [42 10 + 43 10]

p/st @

S

 

NACE 14.13: Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

CPA 14.13.11: Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.13.11.10

Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες και παρόμοια είδη, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ (εξαιρούνται σακάκια και μπλέιζερ, άνορακ, μπουφάν και αντιανεμικά), για άνδρες ή αγόρια

6101 [20 10 + 30 10 + 90 20]

p/st

S

 

14.13.11.20

Άνορακ, μπλουζόν για το σκι, μπουφάν, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ (εξαιρούνται σακάκια και μπλέιζερ), για άνδρες ή αγόρια

6101 [20 90 + 30 90 + 90 80]

p/st

S

 

CPA 14.13.12:   Κοστούμια, σύνολα, σακάκια κάθε είδους, παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς, πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.13.12.30

Σακάκια και μπλέιζερ από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

6103 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.12.60

Κοστούμια και σύνολα, από υφάσματα απλής πλέξης και πλέξης κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

6103 [10 (10 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.13.12.70

Παντελόνια, παντελόνια μέχρι το γόνατο, παντελόνια κοντά (σορτς), φόρμες εργασίας με τιράντες (σαλοπέτ), από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

6103 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.13: Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.13.10

Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες και παρόμοια είδη, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ (εξαιρούνται σακάκια και μπλέιζερ), για γυναίκες ή κορίτσια

6102 [10 10 + 20 10 + 30 10 + 90 10]

p/st

S

 

14.13.13.20

Άνορακ, μπλουζόν για το σκι, μπουφάν, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ (εξαιρούνται σακάκια και μπλέιζερ), για γυναίκες ή κορίτσια

6102 [10 90 + 20 90 + 30 90 + 90 90]

p/st

S

 

CPA 14.13.14:   Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, σακάκια κάθε είδους, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) πλεκτά ή κροσέ για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.14.30

Σακάκια και μπλέιζερ, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

6104 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.14.60

Κοστούμια και σύνολα, από υφάσματα απλής πλέξης και πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

6104 [13 00 + 19 (20 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.14.70

Φορέματα, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

6104 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 00]

p/st

S

 

14.13.14.80

Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

6104 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 00]

p/st

S

 

14.13.14.90

Παντελόνια, παντελόνια μέχρι το γόνατο, παντελόνια κοντά (σορτς), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

6104 [61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.21:   Παλτά, αδιάβροχα, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αντιανεμικά και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.13.21.10

Αδιάβροχα, για άνδρες ή αγόρια

6201 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.21.20

Παλτά, ημίπαλτα, κάπες κ.λπ., για άνδρες ή αγόρια

6201 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.21.30

Άνορακ, μπλουζόν για το σκι, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, για άνδρες ή αγόρια (εκτός από σακάκια και μπλέιζερ, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα, λαμιναρισμένα ή συνδυασμένα με καουτσούκ)

6201 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.22: Κοστούμια και σύνολα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.13.22.10

Κοστούμια (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή αγό

6203 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

14.13.22.20

Σύνολα (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή αγόρια

6203 [22 80 + 23 80 + 29 (18 + 30 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.23: κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.13.23.00

Σακάκια και μπλέιζερ (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή αγόρια

6203 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.24:   Παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.13.24.42

Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο (εξαιρούνται εργασίας), από ύφασμα «denim», για άνδρες ή αγόρια

6203 42 31

p/st

S

 

14.13.24.44

Παντελόνια, παντελόνια μέχρι το γόνατο και κοντά παντελόνια (σορτς), από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, εργασίας) για άνδρες ή αγόρια

6203 [41 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.24.45

Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, εργασίας), για άνδρες ή αγόρια

6203 [43 19 + 49 19]

p/st

S

 

14.13.24.48

Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο, από βαμβάκι (εξαιρούνται «denim», απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή αγόρια

6203 [42 (33 + 35)]

p/st

S

 

14.13.24.49

Παντελόνια, παντελόνια μέχρι το γόνατο, κοντά παντελόνια (σορτς) και φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) (εξαιρούνται μαλλί, βαμβάκι και συνθετικές ή τεχνητές ίνες, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή αγόρια

6203 49 90

p/st

S

 

14.13.24.55

Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), από βαμβάκι, μαλλί και τεχνητές ή συνθετικές ίνες (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, εργασίας), για άνδρες ή αγόρια

6203 [41 30 + 42 59 + 43 39 + 49 39]

p/st

S

 

14.13.24.60

Κοντά παντελόνια (σορτς), από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή αγόρια

6203 [42 90 + 43 90 + 49 50]

p/st

S

 

CPA 14.13.31:   Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αδιάβροχα, αντιανεμικά και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.31.10

Αδιάβροχα, για γυναίκες ή κορίτσια

6202 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.31.20

Παλτά κ.λπ., για γυναίκες ή κορίτσια

6202 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.31.30

Άνορακ, μπλουζόν για το σκι, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από σακάκια και μπλέιζερ, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα, λαμιναρισμένα ή συνδυασμένα με καουτσούκ)

6202 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.32: Κοστούμια και σύνολα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.32.10

Κοστούμια-ταγιέρ (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 19 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.32.20

Σύνολα (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [21 00 + 22 80 + 23 80 + 29 (18 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.33: Σακάκια κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.33.30

Σακάκια και μπλέιζερ (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.34: Φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.34.70

Φορέματα (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.34.80

Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ) (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.35:   Παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.35.42

Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο (εξαιρούνται εργασίας), από ύφασμα «denim», για γυναίκες ή κορίτσια

6204 62 31

p/st

S

 

14.13.35.48

Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο, από βαμβάκι (εξαιρούνται «denim», εργασίας), για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [62 (33 + 39)]

p/st

S

 

14.13.35.49

Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο για γυναίκες ή κορίτσια από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εκτός από τα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ και τα ενδύματα εργασίας)

6204 [61 10 + 63 18 + 69 18]

p/st

S

 

14.13.35.51

Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), από βαμβάκι (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, εργασίας), για γυναίκες και κορίτσια

6204 62 59

p/st

S

 

14.13.35.61

Κοντά παντελόνια (σορτς), από βαμβάκι (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6204 62 90

p/st

S

 

14.13.35.63

Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), από άλλες υφαντικές ύλες (εξαιρούνται βαμβάκι, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, εργασίας), και κοντά παντελόνια (σορτς), από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [61 85 + 63 39 + 69 39]

p/st

S

 

14.13.35.65

Κοντά παντελονάκια (σορτς), από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [63 90 + 69 50]

p/st

S

 

14.13.35.69

Παντελόνια, παντελόνια μέχρι το γόνατο, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), από άλλες υφαντικές ύλες (εξαιρούνται βαμβάκι, μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συνθετικές ή τεχνητές ίνες, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6204 69 90

p/st

S

 

NACE 14.14: Κατασκευή εσωρούχων

CPA 14.14.11: Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια, πλεκτά ή κροσέ

14.14.11.00

Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

6105 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.12: Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, μπουρνούζια, ρόμπες και παρόμοια είδη πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.14.12.20

Σλιπ και σώβρακα (περιλαμβάνονται μποξεράκια), από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

6107 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.12.30

Νυχτικά και πιτζάμες, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

6107 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.12.40

Ρόμπες δωματίου, ρόμπες λουτρού και παρόμοια είδη, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

6107 [91 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.13: Μπλούζες, πουκάμισα και σεμιζιέ, πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.14.13.10

Μπλούζες, πουκάμισα και πουκαμισάκια, και μπλούζες-πουκάμισα, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

6106 [10 00 + 20 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.14:   Σλιπ, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, κυλότες, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες, νεγκλιζέ, μπουρνούζια, και παρόμοια είδη πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.14.14.20

Σλιπ και κιλότες (περιλαμβάνονται μποξεράκια), από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

6108 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.14.30

Νυχτικά και πιτζάμες, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

6108 [31 00 + 32 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.14.14.40

Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

6108 [91 00 + 92 00 + 99 00]

p/st

S

 

14.14.14.50

Μεσοφόρια (κομπινεζόν) και μισά μεσοφόρια, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

6108 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.21: Πουκάμισα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.14.21.00

Πουκάμισα και πουκαμισάκια (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή αγόρια

6205 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 80)]

p/st

S

 

CPA 14.14.22:   Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, μπουρνούζια, ρόμπες από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.14.22.20

Σλιπ και σώβρακα (περιλαμβάνονται μποξεράκια) (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή αγόρια

6207 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.22.30

Νυχτικά και πιτζάμες (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή αγόρια

6207 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.22.40

Φανελάκια χωρίς μανίκια και άλλα φανελάκια, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή αγόρια

6207 [91 00 + 99 (10 + 90)]

p/st @

S

 

CPA 14.14.23: Μπλούζες, πουκάμισα και σεμιζιέ από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.14.23.00

Μπλούζες, πουκάμισα και πουκαμισάκια, και μπλούζες-πουκάμισα (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6206 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.24:   Φανελάκια κάθε είδους, σλιπ, κομπινεζόν και μεσοφόρια, κυλότες, νυχτικά, πιτζάμες, νεγκλιζέ, μπουρνούζια, ρόμπες και παρόμοια είδη, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες και κορίτσια

14.14.24.30

Νυχτικά και πιτζάμες (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6208 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.24.50

Μεσοφόρια (κομπινεζόν) και μισά μεσοφόρια (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6208 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.24.60

Φανελάκια χωρίς μανίκια και άλλα φανελάκια, σλιπ, κιλότες (περιλαμβάνονται μποξεράκια), ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, από βαμβάκι (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6208 91 00

p/st @

S

 

14.14.24.80

Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου, φανελάκια χωρίς μανίκια και άλλα φανελάκια, σλιπ και κιλότες (περιλαμβάνονται μποξεράκια), από υφαντικές ίνες εκτός από βαμβάκι (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες

6208 92 00

p/st @

S

 

14.14.24.89

Φανελάκια χωρίς μανίκια και άλλα φανελάκια, σλιπ και κιλότες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, από άλλες υφαντικές ύλες (εξαιρούνται βαμβάκι, συνθετικές ή τεχνητές ίνες, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

6208 99 00

p/st @

S

 

CPA 14.14.25:   Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, είτε είναι πλεκτά ή κροσέ είτε όχι

14.14.25.30

Στηθόδεσμοι (σουτιέν)

6212 [10 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.14.25.50

Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες-κιλότες και συνδυασμοί (περιλαμβάνονται κορμάκια με ρυθμιζόμενα τιραντάκια)

6212 [20 00 + 30 00]

p/st

S

 

14.14.25.70

Τιράντες, ζαρτιέρες, καλτσοδέτες και παρόμοια είδη και τα μέρη τους

6212 90 00

S

 

CPA 14.14.30: Τι-σερτ και φανελάκια κάθε είδους, πλεκτά ή κροσέ

14.14.30.00

Τι-σερτ, φανελάκια χωρίς μανίκια και άλλα φανελάκια, από πλεκτό

6109 [10 00 + 90 (20 + 90)]

p/st

S

 

NACE 14.19: Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

CPA 14.19.11: Βρεφικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, πλεκτά ή κροσέ

14.19.11.00

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη, από υφάσματα απλής πλέξης/πλέξης κροσέ· περιλαμβάνονται φανελάκια, φορμίτσες, βρακάκια, ελαστικά ενδύματα, πάνες, είδη γαντοποιΐας, εξωτερικά ενδύματα (για παιδιά ύψους ≤ 86 cm)

6111 [20 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 90)]

S

 

CPA 14.19.12: Αθλητικά ενδύματα, στολές σκι, μαγιό κολύμβησης και άλλα ενδύματα, πλεκτά ή κροσέ

14.19.12.10

Αθλητικές φόρμες από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

6112 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.19.12.30

Κοστούμια και σύνολα του σκι από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

6112 20 00

p/st @

S

 

14.19.12.40

Μαγιό από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

6112 [31 (10 + 90) + 39 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.50

Μαγιό από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

6112 [41 (10 + 90) + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.90

Άλλα ενδύματα από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ (περιλαμβάνονται κορμάκια με κανονικό μανίκι)

6114 [20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 14.19.13:   Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα), πλεκτά ή κροσέ

14.19.13.00

Κοινά γάντια, μονοκόμματα γάντια (χωρίς δάχτυλα, μόνο αντίχειρας) και γάντια με κομμένα τα ακροδάχτυλα, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

6116 [10 (20 + 80) + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

pa

S

 

CPA 14.19.19: Άλλα έτοιμα εξαρτήματα ένδυσης και μέρη ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ένδυσης, πλεκτά ή κροσέ

14.19.19.30

Σάλια, σάρπες, μαντίλια λαιμού (φουλάρια), κασκόλ, μαντίλες, βέλα και παρόμοια είδη, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

6117 10 00

p/st @

S

 

14.19.19.60

Συμπληρώματα του ενδύματος και μέρη τους, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ (εξαιρούνται είδη γαντοποιΐας, σάλια, σάρπες, μαντίλια λαιμού (φουλάρια), κασκόλ, μαντίλες και βέλα)

6117 [80 (10 + 80) + 00)]

S

 

CPA 14.19.21: Βρεφικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ

14.19.21.00

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη, από άλλα υφάσματα εκτός των απλής πλέξης και πλέξης κροσέ (για παιδιά ύψους ≤ 86 cm)· περιλαμβάνονται φανελάκια, φορμίτσες, βρακάκια, ελαστικά ενδύματα, πάνες, είδη γαντοποιΐας, εξωτερικά ενδύματα

6209 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 90)]

S

 

CPA 14.19.22:   Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), στολές σκι, μαγιό κολύμβησης· άλλα ενδύματα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ

14.19.22.10

Γιλέκα, αθλητικές φόρμες, φόρμες για τρέξιμο (jogging) και άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εξαιρούνται κοστούμια και σύνολα του σκι, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ),για άνδρες ή αγόρια

6211 [32 (31 + 41 + 42 + 90) + 33 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.20

Γιλέκα, αθλητικές φόρμες, φόρμες για τρέξιμο (jogging) και άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εξαιρούνται κοστούμια και σύνολα του σκι, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6211 [41 00 + 42 (31 + 41 + 42 + 90) + 43 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.30

Σύνολα του σκι

6211 20 00

p/st

S

 

14.19.22.40

Μαγιό (εξαιρούνται από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή αγόρια

6211 11 00

p/st

S

 

14.19.22.50

Μαγιό (εξαιρούνται από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6211 12 00

p/st

S

 

CPA 14.19.23:   Μαντήλια και μαντηλάκια τσέπης, σάλια, σάρπες, βέλα, γραβάτες, γάντια και άλλα έτοιμα εξαρτήματα ένδυσης· μέρη ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ένδυσης, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, π.δ.κ.α.

14.19.23.10

Μαντήλια

6213 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.33

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), κασκόλ, μαντίλες, βέλα και παρόμοια είδη (εξαιρούνται από μετάξι ή απορρίματα μεταξιού, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ)

6214 [20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.38

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), κασκόλ, μαντίλες, βέλα και παρόμοια είδη, από μετάξι ή απορρίματα μεταξιού (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ)

6214 10 00

p/st

S

 

14.19.23.53

Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες (εξαιρούνται από μετάξι ή απορρίματα μεταξιού, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ)

6215 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.58

Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες, από μετάξι ή απορρίματα μεταξιού (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ)

6215 10 00

p/st

S

 

14.19.23.70

Κοινά γάντια, μονοκόμματα γάντια (χωρίς δάχτυλα, μόνο αντίχειρας) και γάντια με κομμένα τα ακροδάχτυλα (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ)

6216 00 00

pa

S

 

14.19.23.93

Συμπληρώματα του ενδύματος από άλλες υφαντικές ύλες (εξαιρούνται σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), κασκόλ, μαντίλες, βέλα, γραβάτες, παπιγιόν και φουλάριαγραβάτες, και είδη γαντοποιίας, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ)

6217 10 00

S

 

14.19.23.95

Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, από άλλες υφαντικές ύλες (εξαιρούνται στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ) και συνδυασμοί, τιράντες, ζαρτιέρες και καλτσοδέτες, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ)

6217 90 00

S

 

CPA 14.19.31: Εξαρτήματα ένδυσης από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα εκτός από τα αθλητικά γάντια

14.19.31.75

Κοινά γάντια, μονοκόμματα γάντια (χωρίς δάχτυλα, μόνο αντίχειρας) και γάντια με κομμένα τα ακροδάχτυλα, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (εξαιρούνται αθλητικά γάντια, προστατευτικά γάντια για όλα τα επαγγέλματα)

4203 [29 (91 + 99)]

pa

S

 

14.19.31.80

Ζώνες και φυσιγγιοθήκες, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

4203 30 00

p/st @

S

 

14.19.31.90

Συμπληρώματα του ενδύματος από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (εξαιρούνται είδη γαντοποιίας, ζώνες και φυσιγγιοθήκες)

4203 40 00

S

 

CPA 14.19.32: Ενδύματα από πίλημα ή μη υφασμένα υφάσματα, υφαντικές ύλες εμποτισμένες ή επιχρισμένες (επικαλυμμένες)

14.19.32.00

Ενδύματα από πίλημα ή μη υφασμένα υφάσματα, υφαντικές ύλες εμποτισμένες ή επιχρισμένες

6113 [00 (10 + 90)] + 6210 [10 (10 + 90) + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 50 00]

p/st @

S

 

CPA 14.19.41:   Τύποι καπέλων, κύρια μέρη καπέλων και κουκούλες από πίλημα· δίσκοι και κύλινδροι από πίλημα· φόρμες για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη

14.19.41.30

Καμπάνες (κλος) και καλύμματα κεφαλής από πίλημα· δίσκοι και κύλινδροι πιλοποιίας από πίλημα

6501 00 00

p/st

S

 

14.19.41.50

Τύποι (καλούπια) για καπέλα, πλεγμένοι ή κατασκευασμένοι με συναρμολόγηση ταινιών από κάθε ύλη

6502 00 00

p/st

S

 

CPA 14.19.42:   Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα ή πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, πλεκτή ή κροσέ ή από δαντέλα ή άλλη υφαντική ύλη, σε τόπια· δίχτυα και φιλέ για τα μαλλιά

14.19.42.30

Καπέλα από πίλημα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους δίσκους καλυμμάτων κεφαλής

6505 90 05 + 6506 99 10

p/st

S

 

14.19.42.50

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών από κάθε ύλη

6504 00 00

p/st

S

 

14.19.42.70

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες)· φιλέδες για μαλλιά, από κάθε ύλη

6505 [10 00 + 90 (10 + 30 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 14.19.43:   Άλλα καλύμματα κεφαλής εκτός από τα καλύμματα κεφαλής από ελαστικό ή πλαστικό, καλύμματα κεφαλής ασφαλείας και καλύμματα κεφαλής από αμίαντο. Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποσιάγωνα, για την πιλοποιία

14.19.43.00

Άλλα καλύμματα κεφαλής (εκτός από καλύμματα κεφαλής από ελαστικό ή πλαστικό, καλύμματα κεφαλής ασφαλείας και καλύμματα κεφαλής από αμίαντο). Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποσιάγωνα, για την πιλοποιία

6506 99 90 + 6507 00 00

S

 

NACE 14.20: Κατασκευή γούνινων ειδών

CPA 14.20.10: Είδη ένδυσης, εξαρτήματα ένδυσης και άλλα είδη από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)

14.20.10.30

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, από γουνοδέρματα (εξαιρούνται καπέλα και καλύμματα κεφαλής)

4303 [10 (10 + 90)]

S

 

14.20.10.90

Είδη από γουνοδέρματα, π.δ.κ.α.

4303 90 00

S

 

NACE 14.31: Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

CPA 14.31.10: Κολάν, καλσόν, μακριές και κοντές κάλτσες και άλλα είδη καλτσοποιίας, πλεκτά ή κροσέ

14.31.10.33

Κολάν (κάλτσες-κιλότες) και κάλτσες, από συνθετικές ίνες απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, με τίτλο σε απλά νήματα < 67 decitex

6115 21 00

p/st

S

 

14.31.10.35

Κολάν (κάλτσες-κιλότες) και κάλτσες, από συνθετικές ίνες απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, με τίτλο σε απλά νήματα ≥ 67 decitex

6115 22 00

p/st

S

 

14.31.10.37

Κολάν (κάλτσες-κιλότες) και κάλτσες, από άλλες υφαντικές ύλες (εξαιρούνται εκείνα που είναι κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ)

6115 29 00

p/st

S

 

14.31.10.50

Κάλτσες και μισές κάλτσες, για γυναίκες, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, με τίτλο σε απλά νήματα < 67 decitex

6115 [30 (11 + 19 + 90)]

pa

S

 

14.31.10.90

Είδη καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ [περιλαμβάνονται καλτσάκια (σοσόνια)· εξαιρούνται κάλτσες και μισές κάλτσες για γυναίκες, με τίτλο < 67 decitex, κολάν (κάλτσες-κιλότες) και κάλτσες, κάλτσες χωρίς πρόσθετα πέλματα]

6115 [10 (10 + 90) + 94 00 + 95 00 + 96 (10 + 91 + 99) + 00)]

pa

S

 

NACE 14.39: Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

CPA 14.39.10: Φανέλες ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη, πλεκτά ή κροσέ

14.39.10.31

Σαντάιγ, πουλόβερ, μπλούζες, γιλέκα και ζακέτες, για άνδρες ή αγόρια, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας (εξαιρούνται σαντάιγ και πουλόβερ που περιέχουν ≥ 50 % μαλλί και ζυγίζουν ≥ 600 g)

6110 [11 30 + 12 10 + 19 10]

p/st

S

 

14.39.10.32

Σαντάιγ, πουλόβερ, μπλούζες, γιλέκα και ζακέτες, για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας (εξαιρούνται σαντάιγ και πουλόβερ που περιέχουν ≥ 50 % μαλλί και ζυγίζουν ≥ 600 g)

6110 [11 90 + 12 90 + 19 90]

p/st

S

 

14.39.10.33

Σαντάιγ και πουλόβερ, που περιέχουν ≥ 50 % κατά βάρος μαλλί και ζυγίζουν ≥ 600 g κατά μονάδα

6110 11 10

p/st

S

 

14.39.10.53

Ελαφρά πουλοβεράκια λεπτής πλέξης, τύπου ζιβάγκο, από βαμβάκι

6110 20 10

p/st

S

 

14.39.10.55

Ελαφρά πουλοβεράκια λεπτής πλέξης, τύπου ζιβάγκο, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6110 30 10

p/st

S

 

14.39.10.61

Σαντάιγ, πουλόβερ, μπλούζες, γιλέκα και ζακέτες, για άνδρες ή αγόρια, από βαμβάκι (εξαιρούνται ελαφρά πουλοβεράκια λεπτής πλέξης, τύπου ζιβάγκο)

6110 20 91

p/st

S

 

14.39.10.62

Σαντάιγ, πουλόβερ, μπλούζες, γιλέκα και ζακέτες, για γυναίκες ή κορίτσια, από βαμβάκι (εξαιρούνται ελαφρά πουλοβεράκια λεπτής πλέξης, τύπου ζιβάγκο)

6110 20 99

p/st

S

 

14.39.10.71

Σαντάιγ, πουλόβερ, μπλούζες, γιλέκα και ζακέτες, για άνδρες ή αγόρια, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εξαιρούνται ελαφρά πουλοβεράκια λεπτής πλέξης, τύπου ζιβάγκο)

6110 30 91

p/st

S

 

14.39.10.72

Σαντάιγ, πουλόβερ, μπλούζες, γιλέκα και ζακέτες, για γυναίκες ή κορίτσια, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εξαιρούνται ελαφρά πουλοβεράκια λεπτής πλέξης, τύπου ζιβάγκο)

6110 30 99

p/st

S

 

14.39.10.90

Σαντάιγ, πουλόβερ, μπλούζες, γιλέκα και ζακέτες, από άλλες υφαντικές ύλες (εξαιρούνται εκείνα που είναι κατασκευασμένα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, βαμβάκι, συνθετικές ή τεχνητές ίνες)

6110 [90 (10 + 90)]

p/st

S

 

NACE 15.11: Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών

CPA 15.11.10: Δεψασμένο ή κατεργασμένο γουνόδερμα

15.11.10.30

Δεψασμένα ή κατεργασμένα ολόκληρα γουνοδέρματα κουνελιών, λαγών ή αρνιών, τα οποία δεν έχουν συναρμολογηθεί

4302 [19 (35 + 75 + 80)]

p/st

S

 

15.11.10.50

Δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα ή δέρματα (εξαιρούνται κουνελιών, λαγών ή αρνιών)

4302 [11 00 + 19 (10 + 20 + 30 + 41 + 49 + 50 + 60 + 70 + 95) + 20 00 + 30 (10 + 21 + 25 + 31 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 71 + 95)]

S

 

CPA 15.11.21: Δέρμα αιγάγρου (σαμουά)

15.11.21.00

Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (περιλαμβανομένων και των συνδυασμών τους)

4114 [10 (10 + 90)]

m2 @

S

 

CPA 15.11.22: Δέρματα επισμαλτωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα· δέρματα επιμεταλλωμένα

15.11.22.00

Λουστρίνια και επιστρωμένα δέρματα· επιμεταλλωμένα δέρματα

4114 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.31: Δέρματα βοοειδών, αποτριχωμένα, ολόκληρα

15.11.31.00

Δέρματα βοοειδών, αποτριχωμένα, ολόκληρα

4104 [11 (10 + 51) + 19 (10 + 51) + 41 (11 + 19 + 51) + 49 (11 + 19 + 51)] + 4107 [11 (11 + 19) + 12 (11 + 19 + 91) + 10)]

kg

T

 

CPA 15.11.32: Δέρματα βοοειδών, αποτριχωμένα, τεμαχισμένα (όχι ολόκληρα)

15.11.32.00

Δέρματα βοοειδών, αποτριχωμένα, όχι ολόκληρα

4104 [11 59 + 19 59 + 41 59 + 49 59] + 4107 [91 (10 + 90) + 92 10 + 99 10]

kg

T

 

CPA 15.11.33: Δέρματα ιπποειδών, αποτριχωμέ

15.11.33.00

Δέρματα ιπποειδών, αποτριχωμένα

4104 [11 90 + 19 90 + 41 90 + 49 90] + 4107 [11 90 + 12 99 + 19 90 + 92 90 + 99 90]

kg

T

 

CPA 15.11.41: Δέρματα προβατοειδών, αποτριχωμένα

15.11.41.30

Δέρματα προβατοειδών, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της δέψης

4105 [10 (10 + 90) + 30 (10 + 91 + 99)]

kg

T

 

15.11.41.50

Δέρματα προβατοειδών, που έχουν υποστεί κατεργασία μετά τη δέψη

4112 00 00

m2

T

 

CPA 15.11.42: Δέρματα αιγοειδών (γιδών ή κατσικιών), αποτριχωμένα

15.11.42.30

Δέρματα αιγοειδών, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της δέψης

4106 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.42.50

Δέρματα αιγοειδών, που έχουν υποστεί κατεργασία μετά τη δέψη

4113 10 00

m2

T

 

CPA 15.11.43: Δέρματα χοιροειδών

15.11.43.30

Δέρματα χοιροειδών, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της δέψης

4106 [31 (10 + 90) + 32 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.43.50

Άλλα δέρματα χοιροειδών

4113 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.51: Δέρματα άλλων ζώων, αποτριχωμένα

15.11.51.00

Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων

4106 [40 (10 + 90) + 91 00 + 92 00] + 4113 [30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 15.11.52: Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος

15.11.52.00

Ανασχηματισμένο δέρμα, με βάση δέρμα, σε πλάκες κ.λπ.

4115 10 00

m2 @

T

 

NACE 15.12: Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελλοποιίας και σαγματοποιίας

CPA 15.12.11: Είδη σελλοποιίας και σαγματοποιίας για κάθε ζώο, από κάθε υλικό

15.12.11.00

Είδη σελοποιίας και σαγματοποιίας για όλα τα ζώα, από κάθε ύλη

4201 00 00

S

 

CPA 15.12.12:   Είδη ταξιδιού (αποσκευές), τσάντες και παρόμοια είδη, από δέρμα, ανασχηματισμένο δέρμα, πλαστικά φύλλα, υφαντικές ύλες, βουλκανισμένη ίνα ή χαρτόνι· σύνολα ειδών ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και των ενδυμάτων

15.12.12.10

Μπαούλα, βαλίτσες κ.λπ.

4202 [11 (10 + 90) + 12 (11 + 19 + 50 + 91 + 99) + 19 (10 + 90)]

p/st @

S

 

15.12.12.20

Γυναικείες τσάντες

4202 [21 00 + 22 (10 + 90) + 00)]

p/st

S

 

15.12.12.30

Είδη που συνήθως μεταφέρονται στην τσέπη ή σε τσάντα

4202 [31 00 + 32 (10 + 90) + 00)]

S

 

15.12.12.50

Θήκες και κιβώτια, θήκες και κιβώτια και λοιπά είδη ταξιδίου π.δ.κ.α.

4202 [91 (10 + 80) + 92 (11 + 15 + 19 + 91 + 98) + 00)]

S

 

15.12.12.70

Είδη ταξιδιού για την ατομική τουαλέτα, το ράψιμο ή το καθάρισμα παπουτσιών ή ρούχων

9605 00 00

p/st @

S

 

CPA 15.12.13: Λουριά, λουράκια και αλυσίδες ρολογιών (πλην των μεταλλικών) και μέρη τους

15.12.13.00

Λουράκια για ρολόγια και μέρη τους εκτός των μεταλλικών

9113 [90 (10 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 15.12.19:   Άλλα είδη από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα (συμπεριλαμβάνονται και είδη που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές συσκευές ή για άλλες τεχνικές χρήσεις) π.δ.κ.α.

15.12.19.30

Είδη από δέρμα που χρησιμοποιούνται σε μηχανές ή μηχανικές συσκευές ή άλλες τεχνικές χρήσεις κ.λπ.

4205 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

15.12.19.60

Είδη από δέρμα ή από ανασχηματισμένο δέρμα, π.δ.κ.α.

4205 00 90

S

 

NACE 15.20: Κατασκευή υποδημάτων

CPA 15.20.11:   Αδιάβροχα υποδήματα, με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από ελαστικό ή πλαστικό εκτός από τα υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

15.20.11.00

Αδιάβροχα υποδήματα, με το επάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστικό που καλύπτουν το γόνατο ή τον αστράγαλο (εκτός εκείνων που φέρουν στο μπροστινό μέρος προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο)

6401 [92 (10 + 90) + 00)]

pa

S

 

CPA 15.20.12: Υποδήματα με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από ελαστικό ή πλαστικό, εκτός από τα αδιάβροχα ή αθλητικά υποδήματα

15.20.12.10

Σανδάλια με επάνω μέρος από καουτσούκ και πλαστικό

6402 [20 00 + 99 (31 + 39)]

pa

S

 

15.20.12.31

Υποδήματα πόλης, με άνω μέρος από ελαστικό ή πλαστική ουσία

6402 [91 90 + 99 (10 + 91 + 93 + 96 + 98)]

pa

S

 

15.20.12.37

Παντόφλες και άλλα υποδήματα για το σπίτι με το επάνω μέρος από πλαστικό

6402 99 50

pa

S

 

CPA 15.20.13:   Υποδήματα με επάνω μέρη από δέρμα, εκτός των αθλητικών υποδημάτων, υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο και διάφορα ειδικά υποδήματα

15.20.13.30

Υποδήματα με ξύλινη βάση, χωρίς εσωτερική σόλα ή πούντα, με το επάνω μέρος από δέρμα (τσόκαρα)

6403 [51 05 + 59 05 + 91 05 + 99 05]

pa

S

 

15.20.13.51

Ανδρικά υποδήματα πόλης με το επάνω μέρος από δέρμα φυσικό

6403 [51 (15 + 95) + 59 95 + 91 (16 + 96) + 96)]

pa

S

 

15.20.13.52

Γυναικεία υποδήματα πόλης με το επάνω μέρος από δέρμα φυσικό

6403 [51 (19 + 99) + 59 99 + 91 (13 + 18 + 93 + 98) + 99 (93 + 98)]

pa

S

 

15.20.13.53

Παιδικά υποδήματα πόλης με το επάνω μέρος από δέρμα φυσικό

6403 [51 (11 + 91) + 59 91 + 91 (11 + 91) + 91)]

pa

S

 

15.20.13.61

Ανδρικά σανδάλια με το επάνω μέρος από δέρμα

6403 [59 35 + 99 36]

pa

S

 

15.20.13.62

Γυναικεία σανδάλια με το επάνω μέρος από δέρμα

6403 [59 (11 + 39) + 99 (11 + 33 + 38)]

pa

S

 

15.20.13.63

Παιδικά σανδάλια με το επάνω μέρος από δέρμα

6403 [59 31 + 99 31]

pa

S

 

15.20.13.70

Παντόφλες με το επάνω μέρος από δέρμα

6403 [59 50 + 99 50]

pa

S

 

15.20.13.80

Υποδήματα με το επάνω μέρος από δέρμα και την εξωτερική σόλα (πέλμα) από ξύλο η φελλό

6405 10 00

pa

S

 

CPA 15.20.14: Υποδήματα με επάνω μέρη από υφαντικά υλικά, εκτός των αθλητικών υποδημάτων

15.20.14.44

Παντόφλες με σόλα από καουτσούκ, πλαστικό ή δέρμα και το επάνω μέρος από ύφασμα

6404 [19 10 + 20 10] + 20 91]

pa

S

 

15.20.14.45

Υποδήματα, π.δ.κ.α., με σόλα από καουτσούκ, πλαστικό ή δέρμα και το επάνω μέρος από ύφασμα

6404 [19 90 + 20 90]

pa

S

 

15.20.14.46

Υποδήματα με επάνω μέρη από υφαντικά υλικά (εκτός από παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου, καθώς και υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο)

6405 [20 (10 + 99)]

pa

S

 

CPA 15.20.21: Υποδήματα αντισφαίρισης (τένις), καλαθοσφαίρισης, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα

15.20.21.00

Παπούτσια προπόνησης κ.λπ., με σόλα από καουτσούκ ή πλαστικό και το επάνω μέρος από ύφασμα

6404 11 00

pa

S

 

CPA 15.20.29: Άλλα αθλητικά υποδήματα, εκτός από υποδήματα του σκι και μπότες του πατινάζ

15.20.29.00

Άλλα αθλητικά υποδήματα, εκτός από υποδήματα του σκι και μπότες του πατινάζ

6402 19 00 + 6403 19 00

pa

S

 

CPA 15.20.31: Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

15.20.31.20

Υποδήματα (συμπεριλαμβανομένων των αδιάβροχων υποδημάτων), που φέρουν στο μπροστινό μέρος προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο, με εξωτερικά πέλματα και επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστική ύλη

6401 10 00 + 6402 [91 10 + 99 05]

pa

S

 

15.20.31.50

Υποδήματα, με μεταλλική πούντα και το επάνω μέρος από δέρμα

6403 40 00

pa

S

 

CPA 15.20.32: Ξύλινα υποδήματα, διάφορα ειδικά υποδήματα και άλλα υποδήματα π.δ.κ.α.

15.20.32.00

Ξύλινα υποδήματα, διάφορα ειδικά υποδήματα και άλλα υποδήματα π.δ.κ.α.

6403 20 00 + 6405 [90 (10 + 90)]

pa

S

 

CPA 15.20.40:   Μέρη υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια είδη· γκέτες, περιβλήματα της κνήμης και παρόμοια είδη και τα μέρη τους

15.20.40.20

Επάνω μέρη υποδημάτων και τμήματά τους (εκτός από τις σκληρές ενισχύσεις στο πίσω μέρος και τη μύτη του υποδήματος), από δέρμα

6406 10 10

S

 

15.20.40.50

Επάνω μέρη υποδημάτων και τμήματά τους (εκτός από τις σκληρές ενισχύσεις στο πίσω μέρος και τη μύτη του υποδήματος), από άλλα υλικά

6406 10 90

S

 

15.20.40.80

Μέρη υποδημάτων (εκτός από το επάνω μέρος), από άλλα υλικά

6406 [99 (30 + 50 + 60 + 85)]

S

 

NACE 16.10: Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

CPA 16.10.10:   Ξυλεία, πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, τεμαχισμένη ή αποφλοιωμένη, με πάχος > 6 mm· στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία

16.10.10.10

Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι, μη εμποτισμένοι

4406 10 00

m3

S

 

16.10.10.33

Ξυλεία κωνοφόρων· πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος· τεμαχισμένη ή αποφλοιωμένη· πάχους > 6 mm, κολλημένη με δακτυλικό αρμό, λειασμένη ή πλανισμένη

4407 [10 (15 + 31 + 33 + 38)]

m3

S

 

16.10.10.35

Ξυλεία ελάτης: picea abies Karst., Abies alba mill.

4407 10 91

m3

S

 

16.10.10.37

Ξυλεία πεύκης : pinus sylvestris l.

4407 10 93

m3

S

 

16.10.10.39

Ξυλεία κωνοφόρων, σανιδάκια, μήκους ≤ 125 cm, πάχους ≤ 12,5 mm, ξυλεία πριονισμένη που δεν αναφέρεται αλλού

4407 10 98

m3

S

 

16.10.10.50

Ξυλεία· πριονισμένη και πελεκημένη κατά μήκος· τεμαχισμένη και αποφλοιωμένη· πάχος > 6 mm· εκτός από ξυλεία κωνοφόρων, τροπική ξυλεία, κορμούς και σανίδες δρυός

4407 [91 (15 + 39 + 90) + 92 00 + 93 (10 + 91 + 99) + 94 (10 + 91 + 99) + 95 (10 + 91 + 99) + 99 (20 + 25 + 40 + 91 + 96 + 98)]

m3 @

S

 

16.10.10.71

Τροπική ξυλεία· πριονισμένη και πελεκημένη κατά μήκος· τεμαχισμένη και αποφλοιωμένη· πάχος > 6 mm· κολλημένη με δακτυλικό αρμό και πλανισμένη/λειασμένη

4407 [21 (10 + 91 + 99) + 22 (10 + 91 + 99) + 25 (10 + 30 + 50 + 90) + 26 (10 + 30 + 50 + 90) + 27 (10 + 91 + 99) + 28 (10 + 91 + 99) + 29 (15 + 20 + 25 + 45 + 61 + 68 + 83 + 85 + 95)]

m3 @

S

 

16.10.10.77

Σανίδες και πηχάκια βελανιδιάς για δάπεδα (παρκέτα)

4407 91 31

m2

S

 

CPA 16.10.21:   Ξυλεία, συνεχώς διαμορφωμένη κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα και πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια)

16.10.21.10

Ξυλεία κωνοφόρων, με καθορισμένη μορφή (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα)

4409 [10 (11 + 18)]

kg

S

 

16.10.21.50

Ξυλεία μη κωνοφόρων, με καθορισμένη μορφή (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα)

4409 [21 00 + 29 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 16.10.22: Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου)· ξυλάλευρο

16.10.22.00

Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου)· ξυλάλευρο

4405 00 00

kg

S

 

CPA 16.10.23: Ξυλεία σε πελεκούδια ή σε μόρια

16.10.23.03

Ξυλεία κωνοφόρων σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια

4401 21 00

kg

S

 

16.10.23.05

Ξυλεία μη κωνοφόρων σε πλακίδια η σε μικρά τεμάχια

4401 22 00

kg

S

 

CPA 16.10.31: Ξυλεία σε φυσική κατάσταση, επεξεργασμένη με χρώμα, βαφή, κρεόσωτο ή άλλα συντηρητικά

16.10.31.16

Στύλοι κωνοφόρων, εμποτισμένοι με πίεση ή άλλο τρόπο

4403 10 00

m3

S

 

CPA 16.10.32: Στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένοι

16.10.32.00

Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι, εμποτισμένοι

4406 90 00

m3

S

 

CPA 16.10.39: Άλλη ακατέργαστη ξυλεία, περιλαμβανομένων των σχιστών στύλων και πασσάλων

16.10.39.00

Άλλη ακατέργαστη ξυλεία, περιλαμβανομένων των σχιστών στύλων και πασσάλων

4404 [10 00 + 20 00]

m3 @

S

 

CPA 16.10.91: Υπηρεσίες ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του ξύλου

16.10.91.00

Υπηρεσίες εμπότισης ξυλείας

I

 

NACE 16.21: Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο

CPA 16.21.11: Αντικολλητά (κόντρα πλακέ) επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλαμάς) και παρόμοια επικολλητή ξυλεία, από μπαμπού

16.21.11.00

Άλλα αντικολλητά, επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλαμάς) και παρόμοια επικολλητή ξυλεία, από μπαμπού

4412 10 00

m3

S

 

CPA 16.21.12: Άλλα αντικολλητά (κόντρα πλακέ), επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλαμάς) και παρόμοια επικολλητή ξυλεία

16.21.12.11

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) (εκτός από μπαμπού) με ≥ 1 εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από τροπική ξυλεία, με κάθε επιμέρους φύλλο πάχους ≤ 6 mm

4412 [31 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.14

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) (εκτός από μπαμπού) με ≥ 1 εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία μη κωνοφόρων (εκτός από τροπική ξυλεία), με κάθε επιμέρους φύλλο πάχους ≤ 6 mm

4412 [32 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.17

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) (εκτός από μπαμπού) (εκτός από προϊόντα με ≥ 1 εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) τροπικής ξυλείας ή ξυλείας μη κωνοφόρων), με κάθε επιμέρους φύλλο πάχους ≤ 6 mm

4412 39 00

m3

S

 

16.21.12.21

Άλλη ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), επικολλητά απλά, με ψυχή από χονδροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες ή ελάσματα συγκολλημένα

4412 [94 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.24

Άλλη ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), επικολλητά απλά, (εξαιρούνται αυτά που έχουν ψυχή από χονδροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες ή ελάσματα συγκολλημένα)

4412 [99 (30 + 40 + 50 + 85)]

m3

S

 

CPA 16.21.13: Μοριοσανίδες και παρόμοιες σανίδες από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά

16.21.13.13

Μοριόπλακες από ξύλο

4410 [11 (10 + 30 + 50 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.16

Φύλλα προσανατολισμένης πλέξης από ξύλο

4410 [12 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.19

Διακοσμητικές μοριόπλακες (waferboard) από ξύλο (με εξαίρεση τις μοριόπλακες και τα φύλλα προσανατολισμένης πλέξης)

4410 19 00

m3

S

 

16.21.13.50

Μοριοσανίδες (νοβοπάν) και παρόμοιες σανίδες από άλλες ξυλώδεις ύλες

4410 90 00

m3

S

 

CPA 16.21.14: Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες

16.21.14.23

Ινόπλακες μεσαίας πυκνότητας από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm

4411 [12 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.26

Ινόπλακες μεσαίας πυκνότητας από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 9 mm

4411 [13 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.29

Ινόπλακες μεσαίας πυκνότητας από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά, με πάχος που υπερβαίνει τα 9 mm

4411 [14 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.43

Ινόπλακες από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες (εξαιρούνται οι ινόπλακες μεσαίας πυκνότητας) έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά, με πυκνότητα > 0,8 g/cm3

4411 [92 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.46

Ινόπλακες από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες (εξαιρούνται οι ινόπλακες μεσαίας πυκνότητας [MDF]) έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά, πυκνότητας > 0,5 g/cm3, ≤ 0,8 g/cm3

4411 [93 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.49

Ινοπλακες από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες (εξαιρούνται οι ινόπλακες μεσαίας πυκνότητας) έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά, πυκνότητας ≤ 0,5 g/cm3

4411 [94 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 16.21.21:   Επενδυμένα ξυλόφυλλα και φύλλα για αντικολλητά (κόντρα πλακέ) και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, τεμαχισμένη ή αποφλοιωμένη, πάχους ≤ 6mm

16.21.21.13

Καπλαμάδες, πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), κολλημένα με δακτυλικό αρμό, πλανισμένα, λειασμένα με ελαφροπετρα, πάχους < 6 mm, σανιδακια για μολύβια

4408 [10 (15 + 91) + 31 (11 + 21 + 25) + 39 (15 + 21 + 55 + 70) + 90 (15 + 35)]

m3 @

S

 

16.21.21.18

Άλλα ξυλόφυλα (φύλλα καπλαμά) και φύλλα για αντικολλητά, κ.λπ., πάχους ≤ 6 mm

4408 [10 (93 + 99) + 31 30 + 39 (31 + 35 + 85 + 95) + 90 (85 + 95)]

m3

S

 

CPA 16.21.22: Συμπυκνωμένη ξυλεία, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη καθορισμένης μορφής

16.21.22.00

Ξυλεία με την ονομασία «πυκνωμένη» σε όγκους, πλάκες, σανίδες, ή είδη καθορισμένης μορφής

4413 00 00

m3

S

 

NACE 16.22: Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ

CPA 16.22.10: Συναρμολογούμενες σανίδες δαπέδων παρκέ

16.22.10.30

Πλάκες για παρκέτα, από ξύλο, για παρκέτα μωσαϊκά

4418 71 00

m2

S

 

16.22.10.60

Πλάκες για παρκέτα, από ξύλο, άλλα

4418 [72 00 + 79 00]

m2

S

 

NACE 16.23: Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής

CPA 16.23.11: Παράθυρα, μπαλκονόπορτες και πλαίσιά τους, πόρτες και κάσες και κατώφλια για πόρτες, από ξύλο

16.23.11.10

Παράθυρα, πορτοπαράθυρα (μπαλκονόπορτες) και τα πλαίσια και τα περβάζια τους, από ξύλο

4418 [10 (10 + 50 + 90)]

p/st

S

 

16.23.11.50

Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια από ξύλο

4418 [20 (10 + 50 + 80)]

p/st

S

 

CPA 16.23.12: Καλούπια για οικοδομικό σκυρόδεμα, πέταυρα (shingles and shakes), από ξύλο

16.23.12.00

Καλούπια για οικοδομικό σκυρόδεμα, πέταυρα (shingles and shakes), από ξύλο

4418 [40 00 + 50 00]

kg

S

 

CPA 16.23.19: Προϊόντα λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές, από ξύλο, π.δ.κ.α.

16.23.19.00

Άλλα είδη λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές από ξύλο

4418 [60 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 16.23.20: Προκατασκευασμένα ξύλινα κτίρια

16.23.20.00

Προκατασκευασμένα οικοδομήματα από ξύλο

9406 [00 (11 + 20)]

S

 

NACE 16.24: Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων

CPA 16.24.11: Πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), κιβωτιοειδή πλαίσια στοιβασίας και άλλες σανίδες μεταφοράς φορτίων από ξύλο

16.24.11.33

Επίπεδα πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), στεφάνες πλαισίων στοιβασίας υλικών

4415 20 20

p/st

S

 

16.24.11.35

Παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες φόρτωσης, από ξύλο

4415 20 90

p/st @

S

 

CPA 16.24.12: Βαρέλια και προϊόντα βαρελοποιίας από ξύλο

16.24.12.00

Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα, κ.λπ., και μέρη τους, από ξύλο

4416 00 00

kg

S

 

CPA 16.24.13: Άλλα ξύλινα εμπορευματοκιβώτια και μέρη τους

16.24.13.20

Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο

4415 10 10

kg

S

 

16.24.13.50

Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια

4415 10 90

kg

S

 

NACE 16.29: Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο· κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

CPA 16.29.11:   Εργαλεία, στελέχη εργαλείων, λαβές εργαλείων, στελέχη και λαβές για σκούπες ή βούρτσες, στοιχεία για την κατασκευή πιπών, καλαπόδια για μπότες ή παπούτσια, από ξύλο

16.29.11.30

Εργαλεία, λαβές και σκελετοί, από ξύλο. Καλούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για υποδήματα από ξύλο

4417 00 00

kg

S

 

16.29.11.80

Ημιτελείς πίπες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα

9614 00 10

kg

S

 

CPA 16.29.12: Επιτραπέζια και μαγειρικά σκεύη, από ξύλο

16.29.12.00

Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα

4419 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 16.29.13:   Ξύλινα ψηφιδοθετήματα και ενθετική ξύλινη διακόσμηση επίπλων, θήκες για κοσμήματα ή μαχαιροπήρουνα, αγαλμάτια και άλλα διακοσμητικά είδη, από ξύλο

16.29.13.00

Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες (μαρκετερί) και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία

4420 [10 (11 + 19) + 90 (10 + 91 + 99)]

S

 

CPA 16.29.14: Ξύλινες κορνίζες για πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, καθρέπτες ή παρόμοια αντικείμενα, και άλλα είδη από ξύλο

16.29.14.10

Ξύλινα μέρη υποδημάτων (εκτός από το επάνω μέρος)

6406 91 00

S

 

16.29.14.20

Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη

4414 [00 (10 + 90)]

m @

S

 

16.29.14.90

Άλλα είδη από ξυλεία (εκτός από στεφάνες πλαισίων στοιβασίας υλικών)

4421 [10 00 + 90 (91 + 98)] + 10)]

S

 

CPA 16.29.21:   Φυσικός φελλός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή χονδρικά τετραγωνισμένος ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες· φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη· υπολείμματα φελλού

16.29.21.30

Απορρίμματα από φελλό. Φελλός και θραύσματα, κόκκους ή σκόνη

4501 90 00

kg

S

 

16.29.21.50

Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς τετραγωνισμένος, κ.λπ.

4502 00 00

kg

S

 

CPA 16.29.22: Αντικείμενα από φυσικό φελλό

16.29.22.50

Πώματα από φελλούς φυσικούς

4503 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

16.29.22.90

Είδη από φελλό φυσικό, δίσκοι, δακτύλιοι και άλλα

4503 90 00

kg

S

 

CPA 16.29.23: Κύβοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες, πλακάκια κάθε σχήματος, συμπαγείς κύλινδροι, από συσσωματωμένο φελλό

16.29.23.20

Φελλός συσσωματωμένος: φελλοί για v.m.q.p.r.d. (vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées) - αφρώδεις οίνοι ονομασίας προελεύσεως

4504 10 11

kg

S

 

16.29.23.50

Φελλός συσσωματωμένος: φελλοί για «εμφιαλωμένους οίνους»

4504 10 19

kg

S

 

16.29.23.80

Άλλοι συμπιεσμένοι φελλοί: Συμπαγείς κύλινδροι, δίσκοι, κύβοι, τετράγωνα και πλακίδια κάθε μορφής

4504 [10 (91 + 99)]

kg

S

 

CPA 16.29.24: Συσσωματωμένος φελλός· είδη από συσσωματωμένο φελλό π.δ.κ.α.

16.29.24.00

Συσσωματωμένος φελλός, άλλα είδη συσσωματωμένου φελλού π.δ.κ.α.

4504 [90 (20 + 80)]

kg

S

 

CPA 16.29.25: Μεταποιημένα είδη από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· είδη καλαθοπλεκτικής

16.29.25.00

Μεταποιημένα είδη από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής. Είδη καλαθοπλεκτικής

4601 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 29 (10 + 90) + 92 (05 + 10 + 90) + 93 (05 + 10 + 90) + 94 (05 + 10 + 90) + 99 (05 + 10 + 90)] + 4602 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 91 + 99) + 00)]

kg

S

 

NACE 17.11: Παραγωγή χαρτοπολτού

CPA 17.11.11: Χημικός ξυλοπολτός, για διάλυση

17.11.11.00

Χημικοί πολτοί από ξύλο για διάλυση

4702 00 00

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.12: Χημικός ξυλοπολτός, σόδα ή θειικό άλας, εκτός από πολτό για διάλυση

17.11.12.00

Χημικός ξυλοπολτός, σόδα ή θειικό άλας, εκτός από πολτό για διάλυση

4703 [11 00 + 19 00 + 21 00 + 29 00]

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.13: Χημικός ξυλοπολτός, θειώδες άλας, εκτός από πολτό για διάλυση

17.11.13.00

Χημικός ξυλοπολτός, θειώδες άλας, εκτός από πολτό για διάλυση

4704 [11 00 + 19 00 + 21 00 + 29 00]

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.14: Μηχανικός ξυλοπολτός· ημιχημικός ξυλοπολτός· πολτοί από ινώδεις κυτταρινικές ύλες, εκτός από ξύλο

17.11.14.00

Μηχανικός ξυλοπολτός. Ημιχημικός ξυλοπολτός. Πολτοί από ινώδεις κυτταρινικές ύλες, εκτός από ξύλο

4701 [00 (10 + 90)] + 4705 00 00 + 4706 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 91 00 + 92 00 + 93 00]

kg 90 % sdt @

T

 

NACE 17.12: Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

CPA 17.12.11: Δημοσιογραφικό χαρτί σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

17.12.11.00

Δημοσιογραφικό χαρτί σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

4801 00 00

kg

S

 

CPA 17.12.12: Χειροποίητο χαρτί και χαρτόνι

17.12.12.00

Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)

4802 10 00

kg

S

 

CPA 17.12.13:   Χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται ως βάση για φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή ηλεκτροευαίσθητο χαρτί· χαρτί αποτυπωτικής βάσης· βάση χαρτιού ταπετσαρίας

17.12.13.00

Χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται ως βάση για φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή ηλεκτροευαίσθητο χαρτί. Χαρτί αποτυπωτικής βάσης. Βάση χαρτιού ταπετσαρίας

4802 [20 00 + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.14: Άλλο χαρτί και χαρτόνι για γραφική χρήση

17.12.14.10

Άλλο χαρτί και χαρτόνια: με ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ≤ 10 %, βάρους < 40 g/m2

4802 54 00

kg

S

 

17.12.14.35

Άλλο χαρτί και χαρτόνια: με ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ≤ 10 %, 40 g/m2 ≥ βάρους ≤ 150 g/m2, σε κυλίνδρους

4802 [55 (15 + 25 + 30 + 90)]

kg

S

 

17.12.14.39

Άλλο χαρτί και χαρτόνια: με ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ≤ 10 %, 40 g/m2 ≥ βάρους ≤ 150 g/m2, σε φύλλα

4802 [56 (20 + 80) + 00)]

kg

S

 

17.12.14.50

Άλλο χαρτί και χαρτόνια: με ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ≤ 10 % βάρους > 150 g/m2

4802 [58 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.14.70

Άλλο χαρτί και χαρτόνια: με ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο > 10 %

4802 [61 (15 + 80) + 62 00 + 69 00]

kg

S

 

CPA 17.12.20:   Υλικό χαρτοποιίας για χαρτί υγείας ή χαρτί καθαρισμού προσώπου, χαρτοπετσέτες κάθε είδους, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης

17.12.20.30

Χαρτί οικιακής χρήσης, υγιεινής ή καθαριότητας

4803 00 10

kg

S

 

17.12.20.55

Χαρτί οικιακής χρήσης: συρρικνωμένο, από ίνες κυτταρίνης «tissue» βάρους ≤ 25 g/m2

4803 00 31

kg

S

 

17.12.20.57

Χαρτί οικιακής χρήσης: συρρικνωμένο, από ίνες κυτταρίνης «tissues» βάρους > 25 g/m2

4803 00 39

kg

S

 

17.12.20.90

Χαρτί οικιακής χρήσης: άλλο

4803 00 90

kg

S

 

CPA 17.12.31: Χονδρό χαρτί περιτυλίγματος (kraftliner), μη λευκασμένο, μη επιχρισμένο

17.12.31.00

Μη λευκασμένο χαρτί τύπου «kraftliner» (κράφτ)

4804 [11 (11 + 15 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.32: Χονδρό χαρτί περιτυλίγματος του τύπου white top kraftliner· επιχρισμένο χονδρό χαρτί περιτυλίγματος (kraftliner)

17.12.32.00

Χαρτί και χαρτόνια τύπου «kraftliner» (κράφτ) (με εξαίρεση τα μη λευκασμένα)

4804 [19 (12 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.33: Ημιχημικό αυλακωτό χαρτί

17.12.33.00

Ημιχημικό αυλακωτό χαρτί

4805 11 00

kg

S

 

CPA 17.12.34: Ανακυκλωμένο αυλακωτό χαρτί και άλλο αυλακωτό χαρτί

17.12.34.00

Ανακυκλωμένο αυλακωτό χαρτί και άλλο αυλακωτό χαρτί

4805 [12 00 + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.35: Πολύπτυχο χαρτί Testliner (ανακυκλωμένες ίνες)

17.12.35.20

Πολύπτυχο χαρτί (Testliner) χωρίς επίχριση ή επάλειψη (ανακυκλωμένες ίνες) βάρους ≤ 150 g/m2, σε κυλίνδρους ή φύλλα

4805 24 00

kg

S

 

17.12.35.40

Πολύπτυχο χαρτί (Testliner) χωρίς επίχριση ή επάλειψη (ανακυκλωμένες ίνες) βάρους > 150 g/m2, σε κυλίνδρους ή φύλλα

4805 25 00

kg

S

 

CPA 17.12.41: Μη επιχρισμένο χαρτί κραφτ· χαρτί κραφτ για σάκους, τύπου παπιέ γκοφρέ ή κυματοειδές

17.12.41.20

Μη λευκασμένο χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης χωριτικότητας

4804 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.41.40

Άλλο χαρτί κράφτ για σάκους (με εξαίρεση το μη λευκασμένο) μεγάλης χωριτικότητας

4804 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.41.60

Άλλο χαρτί κραφτ … βάρους ≤ 150 g/m2

4804 [31 (51 + 58 + 80) + 39 (51 + 58 + 80)]

kg

S

 

17.12.41.80

Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλη περιεκτηκότητας, συρρικνωμένο ή πτυχωτό ή ανάγλυφο

4808 20 00

kg

S

 

CPA 17.12.42:   Χαρτί θειωμένο συσκευασίας και άλλο μη επιχρισμένο χαρτί (άλλο από εκείνο που χρησιμοποιείται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς):

17.12.42.20

Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους άλατος

4805 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.42.40

Άλλο χαρτί και χαρτόνι χωρίς επίχριση ή επάλειψη σε κυλίνδρους ή φύλλα, βάρους ≤ 150 g/m2 (εκτός των προϊόντων της 4802 του ΕΣ· χαρτί αυλακωτό, πολύπτυχο, συσκευασίας λαμβανόμενο με θειώδες άλας· διηθητικό ή πιληματοειδές χαρτί και χαρτόνι)

4805 91 00

kg

S

 

17.12.42.60

Άλλο χαρτί και χαρτόνι χωρίς επίχριση ή επάλειψη σε κυλίνδρους ή φύλλα, βάρους > 150 g/m2 και < 225 g/m2 (εκτός των προϊόντων της 4802 του ΕΣ· χαρτί αυλακωτό, πολύπτυχο, συσκευασίας, λαμβανόμενο με θειώδες άλας·διηθητικό ή πιληματοειδές)

4805 92 00

kg

S

 

17.12.42.80

Άλλο χαρτί και χαρτόνια χωρίς επίχριση ή επάλειψη σε κυλίνδρους ή φύλλα, βάρους ≥ 225 g/m2 (εκτός των προϊόντων της 4802 του ΕΣ· χαρτί αυλακωτό, πολύπτυχο, συσκευασίας λαμβανόμενο με θειώδες άλας·διηθητικό ή πιληματοειδές χαρτί και χαρτόνι)

4805 [93 (20 + 80)]

kg

S

 

CPA 17.12.43: Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις· πιληματοειδές χαρτί

17.12.43.30

Χαρτί και χαρτόνι διηθητικά

4805 40 00

kg

S

 

17.12.43.60

Χαρτί και χαρτόνι πιληματοειδή, χαρτί και χαρτόνι με χνουδωτή επιφάνεια

4805 50 00

kg

S

 

CPA 17.12.44: Τσιγαρόχαρτο, που δεν έχει κοπεί στις κανονικές διαστάσεις ή σε μορφή φυλλαδίων ή σωλήνων

17.12.44.00

Τσιγαρόχαρτο, που δεν αναφέρεται αλλού

4813 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.51: Μη επιχρισμένο, εσωτερικό γκρίζο χαρτόνι

17.12.51.10

Μη επιχρισμένο, εσωτερικό γκρίζο χαρτόνι

4804 59 90

kg

S

 

CPA 17.12.59: Άλλο μη επιχρισμένο χαρτόνι

17.12.59.10

Άλλο μη επιχρισμένο χαρτόνι

4804 [41 (91 + 98) + 42 00 + 49 00 + 51 00 + 52 00 + 59 10]

kg

S

 

CPA 17.12.60:   Περγαμηνοειδές χαρτί, αδιάβροχο χαρτί (λαδόχαρτο), διαφανές χαρτί αντιγραφής και χαρτί γκλασέ και άλλα στιλπνά διαφανή ή ημιδιαφανή χαρτιά

17.12.60.00

Περγαμηνοειδές χαρτί, αδιάβροχο χαρτί (λαδόχαρτο), διαφανές χαρτί αντιγραφής και χαρτί γκλασέ και άλλα στιλπνά διαφανή ή ημιδιαφανή χαρτιά

4806 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.71: Σύνθετο χαρτί και χαρτόνι μη επιχρισμένο επιφανειακά ή εμποτισμένο

17.12.71.00

Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο και συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση

4807 [00 (30 + 80)]

kg

S

 

CPA 17.12.72: Χαρτί και χαρτόνι τύπου παπιέ γκοφρέ κυματοειδές, ανάγλυφο ή διάτρητο π.δ.κ.α.

17.12.72.00

Χαρτί και χαρτόνι τύπου παπιέ γκοφρέ κυματοειδές, ανάγλυφο ή διάτρητο

4808 [30 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 17.12.73:   Χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλες γραφικές τέχνες, επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

17.12.73.35

Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα, για χαρτί φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή ηλεκτροευαίσθητο, βάρους ≤ 150 g/m2, με ≤ 10 % ίνες λαμβανόμενες με μηχανική μέθοδο

4810 [13 20 + 14 20 + 19 10]

kg

S

 

17.12.73.37

Επιχρισμένο χαρτί που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς (εκτός της επιχρισμένης βάσης, βάρους ≤ 150 g/m2)

4810 [13 80 + 14 80 + 19 90]

kg

S

 

17.12.73.60

Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, (LWC) για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, με ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο

4810 [22 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.73.75

Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, (LWC) για τη γραφή ή την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, με ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο

4810 29 30

kg

S

 

17.12.73.79

Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, (LWC) για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, με ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο

4810 29 80

kg

S

 

CPA 17.12.74:   Χονδρό χαρτί κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

17.12.74.00

Χονδρό χαρτί κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

4810 31 00

kg

S

 

CPA 17.12.75:   Χονδρό χαρτόνι κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή σε άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

17.12.75.00

Χονδρό χαρτόνι κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή σε άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

4810 [32 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.76:   Αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν), αυτοαντιγραφικό χαρτί και άλλα χαρτιά για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

17.12.76.00

Αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν), αυτοαντιγραφικό χαρτί και άλλα χαρτιά για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

4809 [20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.77:   Χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακας και ρόλοι από ίνες κυτταρίνης, επιχρισμένα, εμποτισμένα, επενδυμένα, με έγχρωμη ή τυπωμένη επιφάνεια, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

17.12.77.10

Χαρτί και χαρτόνια, πισσωμένα, κατραμωμένα ή ασφαλτωμένα

4811 10 00

kg

S

 

17.12.77.33

Χαρτί και χαρτόνια αυτοκόλλητα

4811 [41 (20 + 90)]

kg

S

 

17.12.77.35

Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλητικές ύλες (με εξαίρεση τα αυτοκόλλητα)

4811 49 00

kg

S

 

17.12.77.55

Χαρτί και χαρτόνια … με επάλειψη … από πλαστική ύλη, λευκασμένα, βάρους > 150 g/m2

4811 51 00

kg

S

 

17.12.77.59

Χαρτί και χαρτόνια με επάλειψη … από πλαστική ύλη, που δεν αναφέρονται αλλού

4811 59 00

kg

S

 

17.12.77.70

Χαρτί και χαρτόνια με επάλειψη … από κερί, παραφίνη … λάδι ή γλυκερίνη

4811 60 00

kg

S

 

17.12.77.80

Άλλα χαρτιά και χαρτόνια (χαρτοβάμβακα, βάτα, και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης), με επάλειψη … που δεν αναφέρονται αλλού

4811 90 00

kg

S

 

CPA 17.12.78:   Χονδρό χαρτί και χαρτόνι (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς), επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

17.12.78.20

Χαρτί και χαρτόνι κραφτ, επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη (εκτός από από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς. Χαρτί και χαρτόνι λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων ποσοστό > 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο)

4810 39 00

kg

S

 

17.12.78.50

Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, επιχρισμένα, άλλα

4810 92 90

kg

S

 

CPA 17.12.79:   Άλλο χαρτόνι (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς), επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

17.12.79.53

Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, επιχρισμένα, των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη

4810 92 10

kg

S

 

17.12.79.55

Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, επιχρισμένα, των οποίων μόνο μία εξωτερική στρώση είναι λευκασμένη

4810 92 30

kg

S

 

17.12.79.70

Χαρτί και χαρτόνια, επιχρισμένα, που δεν αναφέρονται αλλού

4810 [99 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

NACE 17.21: Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι

CPA 17.21.11: Κυματοειδές χαρτί σε κυλίνδρους ή φύλλα

17.21.11.00

Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα

4808 10 00

kg

S

 

CPA 17.21.12: Σάκοι και τσάντες από χαρτί

17.21.12.30

Σάκοι, σακούλες και τσάντες με πλάτος στη βάση ≥ 40 cm

4819 30 00

kg

S

 

17.21.12.50

Σάκοι, σακούλες και τσάντες περιλαμβανομένων και των χωνιών που δεν αναφέρονται αλλού

4819 40 00

kg

S

 

CPA 17.21.13: Χαρτοκιβώτια, κουτιά και κάσες, από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

17.21.13.00

Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

4819 10 00

kg

S

 

CPA 17.21.14: Πτυσσόμενα χαρτοκιβώτια, κουτιά και κάσες από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

17.21.14.00

Κουτιά και είδη από χαρτόνι, πτυσσόμενα, από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

4819 20 00

kg

S

 

CPA 17.21.15:   Κουτιά ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες, κουτιά αρχειοθέτησης και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούνται σε γραφεία, καταστήματα κ.λπ. από χαρτί

17.21.15.30

Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θήκες για δίσκους, που δεν αναφέρονται αλλού

4819 50 00

kg

S

 

17.21.15.50

Ντοσιέ, θήκες, κουτιά και παρόμοια χαρτονένια είδη για γραφεία ή καταστήματα, π.δ.κ.α.

4819 60 00

kg

S

 

NACE 17.22: Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας

CPA 17.22.11:   Χαρτί υγείας, χαρτομάντηλα, μαντήλια και πετσέτες καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντηλα και πετσέτες φαγητού από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης

17.22.11.20

Χαρτί υγείας

4818 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

17.22.11.40

Μαντήλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού, από χαρτί, …

4818 20 10

kg

S

 

17.22.11.60

Πετσέτες χεριών από χαρτί, χαρτοβάμβακα …

4818 [20 (91 + 99)]

kg

S

 

17.22.11.80

Τραπεζομάντηλα και πετσέτες τραπεζιού, από χαρτί, χαρτοβάμβακα …

4818 30 00

kg

S

 

CPA 17.22.12:   Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια υγειονομικά είδη, ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης

17.22.12.10

Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής από βάτες

5601 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

17.22.12.20

Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας από χαρτί, χαρτοβάμβακα …

4818 [40 (11 + 13 + 19)]

kg

S

 

17.22.12.30

Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής, από χαρτί

4818 [40 (91 + 99)]

kg

S

 

17.22.12.40

Βάτες. Άλλα είδη από βάτες

5601 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 00)]

kg

S

 

17.22.12.50

Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος, από χαρτί, χαρτοβάμβακα …

4818 50 00

kg

S

 

17.22.12.90