17.9.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 245/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Σεπτεμβρίου 2010

για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή σε σχέση με την καλή μεταχείριση των ζωντανών βοοειδών κατά τη μεταφορά

(αναδιατύπωση)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 170 σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2003 της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2003, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή σε σχέση με την καλή μεταχείριση των ζωντανών βοοειδών κατά τη μεταφορά (2), έχει τροποποιηθεί (3) επανειλημμένα και ουσιωδώς. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 168 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η χορήγηση και η καταβολή των επιστροφών κατά την εξαγωγή ζωντανών βοοειδών εξαρτώνται από την τήρηση της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, και ιδίως από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004 (4), για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες.

(3)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών καλής μεταχείρισης των ζώων, θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα παρακολούθησης, το οποίο να περιλαμβάνει υποχρεωτικούς ελέγχους στο σημείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και μετά την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, στα σημεία αλλαγής του μέσου μεταφοράς, καθώς επίσης και στο σημείο της πρώτης εκφόρτωσης στην τρίτη χώρα τελικού προορισμού.

(4)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή των ελέγχων κατά την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας απαιτείται ο καθορισμός σημείων εξόδου.

(5)

Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης και της υγείας των ζώων απαιτεί ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Συνεπώς, οι έλεγχοι θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κτηνίατρο. Επιπλέον, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η έκταση των ελέγχων αυτών και να καθορισθεί υπόδειγμα έκθεσης προκειμένου οι έλεγχοι να είναι ακριβείς και εναρμονισμένοι.

(6)

Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί και να διεξάγονται από υπηρεσίες των κρατών μελών ή από διεθνείς εταιρείες ελέγχου και εποπτείας (που θα αναφέρονται στο εξής ως «ΥΕ»), οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί και ελέγχονται από τα κράτη μέλη με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 612/2009 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2009, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα (5). Προκειμένου να πραγματοποιήσουν ελέγχους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι ΥΕ θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις για έγκριση και έλεγχο, που καθορίζονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009.

(7)

Το άρθρο 168 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και ο παρών κανονισμός προβλέπουν ότι η τήρηση της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή των επιστροφών κατά την εξαγωγή. Ως εκ τούτου, πρέπει να διατυπωθεί σαφώς ότι, με την επιφύλαξη περιπτώσεων ανωτέρας βίας που αναγνωρίζονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παραβίαση των εν λόγω διατάξεων για την καλή μεταχείριση των ζώων δεν επιφέρει μείωση αλλά απώλεια της επιστροφής κατά την εξαγωγή, η οποία σχετίζεται με τον αριθμό των ζώων για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι απαιτήσεις καλής μεταχείρισης. Επίσης, από τις εν λόγω διατάξεις, καθώς και από τους κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων που περιλαμβάνονται στα άρθρα 3 έως 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και στα αναφερόμενα σε αυτά παραρτήματα συνάγεται ότι η επιστροφή χάνεται για τα ζώα για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι εν λόγω κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων, ανεξαρτήτως της συγκεκριμένης φυσικής κατάστασης των ζώων.

(8)

Εκτός από τη μη καταβολή της επιστροφής κατά την εξαγωγή, σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για μεγάλο αριθμό ζώων, θα πρέπει να επιβάλλονται κατάλληλες κυρώσεις. Επιπλέον, στην περίπτωση που η μη συμμόρφωση οφείλεται στην πλήρη αδιαφορία για τις απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων, θα πρέπει να καθιερωθεί η πλήρης απώλεια της επιστροφής.

(9)

Λόγω των διαφορών μεταξύ γλωσσικών αποδόσεων πρέπει να διευκρινισθεί ότι δεν καταβάλλεται καμία επιστροφή για όλα τα ζώα που αναφέρονται στη διασάφηση εξαγωγής, στην περίπτωση που ο αριθμός των ζώων για τα οποία δεν καταβάλλεται καμία επιστροφή υπερβαίνει το 5 % του αριθμού που αναγράφεται στη διασάφηση εξαγωγής η οποία έχει γίνει δεκτή, με κατώτατο όριο τρία ζώα· ή ισούται ή υπερβαίνει τα δέκα ζώα ή τουλάχιστον το 2 % του αριθμού που αναγράφεται στη διασάφηση εξαγωγής η οποία έχει γίνει δεκτή. Το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) θα πρέπει, συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Η καταβολή των επιστροφών κατά την εξαγωγή ζωντανών βοοειδών της δασμολογικής κλάσης ΣΟ 0102 (εφεξής καλούμενα «ζώα») σύμφωνα με το άρθρο 168 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 εξαρτάται από τη συμμόρφωση, κατά τη μεταφορά των ζώων μέχρι την πρώτη εκφόρτωση στην τρίτη χώρα τελικού προορισμού, με τα άρθρα 3 έως 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και των αναφερόμενων σε αυτά παραρτημάτων, καθώς και με τον παρόντα κανονισμό.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, σε περίπτωση οδικής μεταφοράς, ως «πρώτο σημείο εκφόρτωσης στην τρίτη χώρα τελικού προορισμού» νοείται το σημείο στο οποίο εκφορτώνεται τελικά το πρώτο ζώο από το οδικό όχημα, αποκλείοντας έτσι το σημείο όπου το ταξίδι διακόπτεται για ανάπαυση, τάισμα ή πότισμα των ζώων.

Άρθρο 2

Έλεγχοι εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας

1.   Η έξοδος των ζώων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας μπορεί να γίνει μόνον από τα ακόλουθα σημεία εξόδου:

α)

συνοριακό σταθμό ελέγχου που έχει εγκριθεί με απόφαση της Επιτροπής για κτηνιατρικούς ελέγχους σε ζωντανά οπληφόρα από τρίτες χώρες·

ή

β)

σημείο εξόδου που καθορίζεται από το κράτος μέλος.

2.   Ο επίσημος κτηνίατρος στο σημείο εξόδου επαληθεύει με βάση την οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου (6), και για τα ζώα για τα οποία έχει γίνει δεκτή διασάφηση εξαγωγής, κατά πόσον:

α)

οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 έχουν εφαρμοσθεί, από το σημείο αναχώρησης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ιη) του κανονισμού, μέχρι το σημείο εξόδου

και

β)

οι συνθήκες μεταφοράς για το υπόλοιπο ταξίδι είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και πως έχουν γίνει οι κατάλληλες διευθετήσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή του μέχρι την πρώτη εκφόρτωση στην τρίτη χώρα τελικού προορισμού.

Ο επίσημος κτηνίατρος που πραγματοποίησε τους ελέγχους, συμπληρώνει έκθεση σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, πιστοποιώντας κατά πόσο οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο είναι ικανοποιητικοί ή όχι.

Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή του σημείου εξόδου διατηρεί την εν λόγω έκθεση για τουλάχιστον τρία έτη. Αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται στον οργανισμό πληρωμής.

3.   Εφόσον ο επίσημος κτηνίατρος στο σημείο εξόδου θεωρεί ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 2, παρέχει πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ και θέτει τη σφραγίδα και την υπογραφή του στο έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, είτε στο τμήμα J του αντιτύπου ελέγχου T5, είτε στην καταλληλότερη θέση του εθνικού εγγράφου.

4.   Ο επίσημος κτηνίατρος στο σημείο εξόδου αναγράφει στο έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 τον συνολικό αριθμό των ζώων για τα οποία έγινε δεκτή διασάφηση εξαγωγής μείον τον αριθμό των ζώων που γέννησαν ή απέβαλαν κατά τη μεταφορά, που πέθαναν, ή για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005.

5.   Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να απαιτήσουν από τον εξαγωγέα να προειδοποιήσει εκ των προτέρων τον επίσημο κτηνίατρο του σημείου εξόδου για την άφιξη της αποστολής στο σημείο εξόδου.

6.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, σε περίπτωση εφαρμογής του απλοποιημένου καθεστώτος κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια που αναφέρονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009, ο επίσημος κτηνίατρος πραγματοποιεί ελέγχους στο τελωνείο όπου τα ζώα έχουν τεθεί υπό το εν λόγω καθεστώς.

Η πιστοποίηση και οι εγκρίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 πραγματοποιούνται στο έγγραφο που χρησιμοποιείται για την καταβολή της επιστροφής ή στο αντίγραφο ελέγχου Τ5 στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009.

Άρθρο 3

Έλεγχοι σε τρίτες χώρες

1.   Μετά την αναχώρηση από το τελωνιακό έδαφος της Κοινότητας, ο εξαγωγέας εξασφαλίζει πως τα ζώα θα ελεγχθούν στα ακόλουθα σημεία:

α)

σε κάθε σημείο όπου πραγματοποιείται αλλαγή του μέσου μεταφοράς εκτός και αν η αλλαγή δεν είχε προγραμματισθεί και οφείλονταν σε εξαιρετικές και απρόβλεπτες συνθήκες·

β)

στο σημείο της πρώτης εκφόρτωσης στην τρίτη χώρα τελικού προορισμού.

2.   Την ευθύνη για τους ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχει διεθνής εταιρεία ελέγχου και εποπτείας η οποία έχει αναγνωρισθεί και ελέγχεται προς το σκοπό αυτό από κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 18 έως 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009 ή επίσημη υπηρεσία κράτους μέλους.

Οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται από κτηνίατρο που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο κτηνιάτρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7). Ωστόσο, τα κράτη μέλη τα οποία έχουν εγκρίνει τις διεθνείς εταιρείες ελέγχου και εποπτείας, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, εξακριβώνουν ότι οι εν λόγω εταιρείες ελέγχουν εάν οι κτηνίατροι που κατέχουν τίτλο κτηνιάτρου, ο οποίος δεν καλύπτεται από την εν λόγω οδηγία, γνωρίζουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται με ορθολογικό, αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο μέσω των κατάλληλων διαδικασιών.

Για κάθε έλεγχο που πραγματοποιείται με βάση την παράγραφο 1, ο κτηνίατρος που τον πραγματοποίησε συμπληρώνει έκθεση σύμφωνα με τα υποδείγματα των παραρτημάτων ΙΙΙ και IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Διαδικασία καταβολής των επιστροφών κατά την εξαγωγή

1.   Ο εξαγωγέας παρέχει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου έγινε δεκτή η διασάφηση εξαγωγής όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για το ταξίδι, το αργότερο κατά την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής.

Ταυτόχρονα, ή το αργότερο όταν λάβει γνώση σχετικά, ο εξαγωγέας ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τις ενδεχόμενες αλλαγές μέσων μεταφοράς.

2.   Οι αιτήσεις καταβολής των επιστροφών κατά την εξαγωγή οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009 συμπληρώνονται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο με:

α)

το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού δεόντως συμπληρωμένο

και

β)

τις εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού.

3.   Εφόσον, λόγω περιστάσεων για τις οποίες δεν ευθύνεται ο εξαγωγέας, δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του εξαγωγέα, μπορεί να δεχτεί άλλα έγγραφα, τα οποία αποτελούν ικανοποιητική απόδειξη τήρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005.

Άρθρο 5

Μη καταβολή των επιστροφών κατά την εξαγωγή

1.   Το συνολικό ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή ανά ζώο η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο δεν καταβάλλεται για:

α)

ζώα που έχουν πεθάνει κατά τη μεταφορά, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2·

β)

ζώα που έχουν γεννήσει ή αποβάλει κατά τη μεταφορά πριν από την πρώτη τους εκφόρτωση στην τρίτη χώρα τελικού προορισμού·

γ)

ζώα για τα οποία η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι δεν τηρήθηκαν τα άρθρα 3 έως 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και τα αναφερόμενα σε αυτά παραρτήματα, με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 ή/και κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της σχετικά με τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

Το βάρος ενός ζώου, για το οποίο δεν καταβλήθηκε η επιστροφή, καθορίζεται κατ’ αποκοπή, διαιρώντας το ολικό βάρος σε χιλιόγραμμα, όπως αναφέρεται στη διασάφηση εξαγωγής, με το συνολικό αριθμό των ζώων που αναφέρονται στην εν λόγω διασάφηση.

2.   Στην περίπτωση που τα ζώα πέθαναν κατά τη μεταφορά ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας μετά την αναχώρησή τους από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας:

α)

θα καταβληθεί ολόκληρη η επιστροφή σε περίπτωση μη διαφοροποιημένης επιστροφής·

β)

θα καταβληθεί το μέρος της επιστροφής που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009, σε περίπτωση διαφοροποιημένης επιστροφής.

Άρθρο 6

Κυρώσεις

1.   Η επιστροφή μειώνεται περαιτέρω κατά ποσό ίσο με το ποσό της επιστροφής που δεν καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, στην περίπτωση που ο αριθμός των ζώων για τα οποία δεν καταβάλλεται καμία επιστροφή υπερβαίνει:

α)

το 1 % του αριθμού που αναφέρεται στη διασάφηση εξαγωγής η οποία έχει γίνει δεκτή, με κατώτατο όριο δύο ζώα·

ή

β)

τα πέντε ζώα.

2.   Δεν καταβάλλεται καμία επιστροφή για όλα τα ζώα που αναφέρονται στη διασάφηση εξαγωγής, στην περίπτωση που ο αριθμός των ζώων για τα οποία δεν καταβάλλεται καμία επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1:

α)

υπερβαίνει το 5 % του αριθμού που αναγράφεται στη διασάφηση εξαγωγής η οποία έχει γίνει δεκτή, με κατώτατο όριο τρία ζώα·

ή

β)

ισούται ή υπερβαίνει τα δέκα ζώα ή τουλάχιστον το 2 % του αριθμού που αναγράφεται στη διασάφηση εξαγωγής η οποία έχει γίνει δεκτή.

3.   Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, δεν λαμβάνονται υπόψη τα ζώα που πεθαίνουν κατά τη μεταφορά και τα ζώα που γεννούν ή αποβάλουν πριν από την πρώτη τους εκφόρτωση στην τρίτη χώρα τελικού προορισμού, για τα οποία ο εξαγωγέας αποδείξει κατά ικανοποιητικό τρόπο στην αρμόδια αρχή πως ο θάνατός τους ή η γέννηση ή η αποβολή δεν ήταν αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005.

4.   Η κύρωση που αναφέρεται στο άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009 δεν εφαρμόζεται στο ποσό που δεν έχει καταβληθεί ούτε στο ποσό της μείωσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού και στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Εφόσον διαπιστωθεί, μετά από την καταβολή της επιστροφής, ότι δεν έχει εφαρμοσθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005, το σχετικό μέρος της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της μείωσης που αναφέρεται στο άρθρο 6, θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αποδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009.

Άρθρο 8

Κοινοποίηση πληροφοριών

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος:

α)

τον αριθμό των διασαφήσεων εξαγωγής για ζώα, για τις οποίες καταβλήθηκε η επιστροφή και τον αριθμό των ζώων για τα οποία καταβλήθηκαν οι επιστροφές·

β)

τον αριθμό των διασαφήσεων εξαγωγής, για τις οποίες η επιστροφή δεν καταβλήθηκε μερικώς ή πλήρως και τον αριθμό των ζώων για τα οποία δεν καταβλήθηκε η επιστροφή·

γ)

τον αριθμό των διασαφήσεων εξαγωγής, για τις οποίες ανακτήθηκε συνολικά ή μερικά η επιστροφή και τον αριθμό των ζώων για τα οποία ανακτήθηκε η επιστροφή, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τα οποία η ανάκτηση των επιστροφών σχετίζεται με εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την υπό εξέταση περίοδο·

δ)

τους λόγους της μη καταβολής και της ανάκτησης των επιστροφών για τα ζώα που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ), καθώς και τον αριθμό των εν λόγω ζώων που έχουν καταγραφεί στις κατηγορίες B, Γ και Δ αντιστοίχως, όπως αναφέρεται στα παραρτήματα I, ΙΙΙ και IV·

ε)

τους αριθμούς των κυρώσεων για κάθε κατηγορία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2, με τους αντίστοιχους αριθμούς των ζώων και τα ποσά της επιστροφής που δεν έχουν καταβληθεί·

στ)

τα ποσά των επιστροφών σε ευρώ που δεν κατεβλήθησαν και τα ποσά που ανακτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των ανακτηθέντων ποσών που αντιστοιχούν σε εξαγωγές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από την υπό εξέταση περίοδο·

ζ)

τον αριθμό των διασαφήσεων εξαγωγής και τα ποσά για τα οποία η διαδικασία ανάκτησης βρίσκεται σε εξέλιξη·

η)

κάθε επιπλέον πληροφορία την οποία τα κράτη μέλη κρίνουν πως έχει σχέση με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Καταργούμενες διατάξεις

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2003 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 93 της 10.4.2003, σ. 10.

(3)  Βλέπε παράρτημα V.

(4)  ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 186 της 17.7.2009, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 13 της 16.1.1997, σ. 28.

(7)  ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Έκθεση ελέγχου στο σημείο εξόδου [άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 817/2010]

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3:

:

Στα βουλγαρικά

:

Резултатите от проверките съгласно член 2 от Регламент (ЕC) № 817/2010 са удовлетворителни

:

Στα ισπανικά

:

Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (UE) no 817/2010 satisfactorios

:

Στα τσεχικά

:

Výsledky kontrol podle článku 2 nařízení (EU) č. 817/2010 jsou uspokojivé

:

Στα δανικά

:

Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EU) nr. 817/2010 er tilfredsstillende

:

Στα γερμανικά

:

Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 817/2010 zufrieden stellend

:

Στα εσθονικά

:

Määruse (EL) nr 817/2010 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad

:

Στα ελληνικά

:

Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 817/2010 ικανοποιητικά

:

Στα αγγλικά

:

Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EU) No 817/2010 satisfactory

:

Στα γαλλικά

:

Résultats des contrôles visés à l’article 2 du règlement (UE) no 817/2010 satisfaisants

:

Στα ιταλικά

:

Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 817/2010

:

Στα λεττονικά

:

Regulas (ΕS) Nr. 817/2010 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši

:

Στα λιθουανικά

:

Reglamento (ES) Nr. 817/2010 2 straipsnyje numatytų patikrinimų rezultatai yra patenkinami

:

Στα ουγγρικά

:

A 817/2010/ΕU rendelet 2. cikkében előirányzott ellenőrzések eredményei kielégítők

:

Στα μαλτέζικα

:

Riżultati tal-kontrolli konformi ma’l-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 817/2010 sodisfaċenti

:

Στα ολλανδικά

:

Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EU) nr. 817/2010 bevredigend

:

Στα πολωνικά

:

Wyniki kontroli, o której mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 817/2010, zadowalające

:

Στα πορτογαλικά

:

Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (UE) n.o 817/2010

:

Στα ρουμανικά

:

Rezultatele controalelor menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 817/2010 – satisfăcătoare

:

Στα σλοβακικά

:

Výsledky kontrol podľa článku 2 nariadenia (EÚ) č. 817/2010 uspokojivé

:

Στα σλοβενικά

:

Rezultati kontrol, izhajajoči iz člena 2 Uredbe (EU) št. 817/2010 so zadovoljivi

:

Στα φινλανδικά

:

Asetuksen (EU) N:o 817/2010 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä

:

Στα σουηδικά

:

Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 817/2010 är tillfredsställande


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Έκθεση ελέγχου στο σημείο μεταβίβασης στην τρίτη χώρα [άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 817/2010]

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Έκθεση ελέγχου στο σημείο πρώτης εκφόρτωσης οτήν τρίτη χώρα τελικού προορισμού [άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 817/2010]

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2003 της Επιτροπής

(ΕΕ L 93 της 10.4.2003, σ. 10).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2003 της Επιτροπής

(ΕΕ L 327 της 16.12.2003, σ. 15).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 687/2004 της Επιτροπής

(ΕΕ L 106 της 15.4.2004, σ. 13).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1979/2004 της Επιτροπής

(ΕΕ L 342 της 18.11.2004, σ. 23).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 354/2006 της Επιτροπής

(ΕΕ L 59 της 1.3.2006, σ. 10).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1847/2006 της Επιτροπής

(ΕΕ L 355 της 15.12.2006, σ. 21).

Μόνον το άρθρο 7 και το παράρτημα VII

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 498/2009 της Επιτροπής

(ΕΕ L 150 της 13.6.2009, σ. 3).

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2003

Παρών κανονισμός

Άρθρα 1 έως 7

Άρθρα 1 έως 7

Άρθρο 8, εισαγωγική φράση

Άρθρο 8, εισαγωγική φράση

Άρθρο 8 στοιχείο α) έως δ)

Άρθρο 8 στοιχείο α) έως δ)

Άρθρο 8 στοιχείο δα)

Άρθρο 8 στοιχείο ε)

Άρθρο 8 στοιχείο ε)

Άρθρο 8 στοιχείο στ)

Άρθρο 8 στοιχείο στ)

Άρθρο 8 στοιχείο ζ)

Άρθρο 8 στοιχείο ζ)

Άρθρο 8 στοιχείο η)

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 10

Άρθρο 10 δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Παράρτημα Ι

Παράρτημα Ι

Παράρτημα Ια

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙV

Παράρτημα ΙV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI