31.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 273/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2010

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 474/2006 για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα, καθώς και για την κατάργηση του άρθρου 9 της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 474/2006 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, καθιέρωσε τον κοινοτικό κατάλογο των αερομεταφορέων που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 (2).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, ορισμένα κράτη μέλη διαβίβασαν στην Επιτροπή πληροφορίες χρήσιμες για την επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλόγου. Σχετικές πληροφορίες κοινοποίησαν επίσης τρίτες χώρες. Με βάση τα ανωτέρω πρέπει να ενημερωθεί ο κοινοτικός κατάλογος.

(3)

Η Επιτροπή ενημέρωσε όλους τους ενδιαφερόμενους αερομεταφορείς είτε απευθείας είτε, όταν αυτό δεν ήταν εφικτό, μέσω των αρχών που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία τους, αναφέροντας τα ουσιώδη περιστατικά και προβληματισμούς που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το υπόβαθρο για τη λήψη απόφασης όσον αφορά την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους εν λόγω αερομεταφορείς ή για την τροποποίηση των όρων επιβολής απαγόρευσης λειτουργίας σε αερομεταφορείς που περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο.

(4)

Η Επιτροπή έδωσε στους ενδιαφερόμενους αερομεταφορείς τη δυνατότητα να συμβουλευτούν τα έγγραφα που είχαν διαβιβάσει τα κράτη μέλη, να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις και να παρουσιάσουν προφορικά τις θέσεις τους, εντός δέκα εργάσιμων ημερών, στην Επιτροπή και στην επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών που συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (3).

(5)

Η Επιτροπή και, σε ειδικές περιπτώσεις, ορισμένα κράτη μέλη συμβουλεύθηκαν τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία των συγκεκριμένων αερομεταφορέων.

(6)

H επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών προέβη σε ακρόαση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και της Επιτροπής σχετικά με τα έργα παροχής τεχνικής βοήθειας που υλοποιήθηκαν σε χώρες τις οποίες αφορά ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005. Η εν λόγω επιτροπή ενημερώθηκε για τα αιτήματα παροχής περαιτέρω τεχνικής βοήθειας και συνεργασίας για τη βελτίωση της διοικητικής και τεχνικής ικανότητας των αρχών πολιτικής αεροπορίας με σκοπό την επίλυση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

(7)

H επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών ενημερώθηκε επίσης για τα μέτρα επιβολής που έλαβαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσουν τη διαρκή αξιοπλοΐα και τη συντήρηση των αεροσκαφών που είναι νηολογημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρχές πολιτικής αεροπορίας τρίτων χωρών.

(8)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 474/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις διαδρόμου που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft - Εκτίμηση της Ασφάλειας Ξένων Αεροσκαφών) σε αεροσκάφη ορισμένων αερομεταφορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που διενήργησαν οι οικείες εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας σε συγκεκριμένους τομείς, κάποια κράτη μέλη έλαβαν ορισμένα μέτρα επιβολής. Τα εν λόγω κράτη μέλη ενημέρωσαν την Επιτροπή και την επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών σχετικά με τα μέτρα αυτά: στις 12 Μαρτίου 2010 οι αρμόδιες αρχές της Ισπανίας δρομολόγησαν τη διαδικασία αναστολής του πιστοποιητικού αερομεταφορέα (ΠΑ) του αερομεταφορέα Baleares Link Express και στις 12 Ιανουαρίου 2010 ανέστειλαν το ΠΑ του αερομεταφορέα Euro Continental· στις 28 Ιανουαρίου 2010 οι αρμόδιες αρχές της Γερμανίας ανέστειλαν το ΠΑ της Regional Air Express· οι αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσαν ότι το ΠΑ του αερομεταφορέα Trans Euro Air Limited ανεστάλη στις 8 Δεκεμβρίου 2009 οι αρμόδιες αρχές της Σλοβακίας ενημέρωσαν γραπτώς ότι το ΠΑ του αερομεταφορέα Air Slovakia ανεστάλη την 1η Μαρτίου 2010.

(10)

Τέλος, οι αρμόδιες αρχές της Λετονίας ενημέρωσαν την επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών ότι, λόγω σοβαρών ανησυχιών για την ασφάλεια πτήσεων και τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους τύπου IL-76 που χρησιμοποιεί ο αερομεταφορέας Aviation Company Inversija, αποφάσισαν στις 26 Φεβρουαρίου 2010 να διαγράψουν το αεροσκάφος από το ΠΑ που κατέχει ο αερομεταφορέας Aviation Company Inversija, και ότι το ΠΑ ανεστάλη στις 16 Μαρτίου 2010.

(11)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1543/2006, η Επιτροπή έλαβε λεπτομερή στοιχεία τα οποία περιλαμβάνουν περιγραφή των μέτρων που έλαβαν οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (GACA) που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία της Air Koryo, καθώς και η Air Koryo, για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στην ασφάλεια πτήσεων που περιγράφονται στο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 474/2006.

(12)

Τον Δεκέμβριο του 2008 η Επιτροπή επικοινώνησε με την GACA, ζητώντας να υποβληθεί από την Air Koryo ένα διορθωτικό σχέδιο δράσης στο οποίο να παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο είχε αποκαταστήσει τις σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων που εντοπίστηκαν στις επιθεωρήσεις διαδρόμου που διεξήχθησαν πριν αναγραφεί ο αερομεταφορέας στο παράρτημα A του καταλόγου των αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή ζήτησε σχετικές πληροφορίες που να αποδεικνύουν ότι η GACA έχει ασκήσει επαρκή εποπτεία επί της Air Koryo, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ).

(13)

Τον Ιούνιο του 2009 η GACA απέστειλε επίσημη απάντηση και διαβίβασε μια σειρά εγγράφων που αποτέλεσαν τη συνολική απάντηση στις πληροφορίες που ζητήθηκαν. Στη συνέχεια ακολούθησε μια σειρά κοινοποιήσεων μεταξύ της Επιτροπής και της GACA οι οποίες επέτρεψαν να διασαφηνιστεί η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια της αεροπορίας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.

(14)

Τα έγγραφα που διαβίβασε η GACA και οι συνομιλίες μεταξύ της Επιτροπής και της GACA κατέδειξαν ότι, για το αεροσκάφος Tupolev Tu 204-300, η Air Koryo είναι σε θέση να αποδείξει ότι το εν λόγω αεροσκάφος μπορεί να εκτελεί πτήσεις συμμορφούμενο πλήρως προς τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων η διαρκής αξιοπλοΐα και οι πτητικές λειτουργίες, και ότι η GACA είναι σε θέση να διασφαλίσει την εποπτεία του αερομεταφορέα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

(15)

Για όλους τους άλλους τύπους αεροσκαφών του στόλου της Air Koryo, η GACA επιβεβαίωσε ότι δεν συμμορφώνονταν πλήρως προς τα διεθνή πρότυπα περί εξοπλισμού αεροσκαφών, κυρίως προς το Ενισχυμένο Σύστημα Προειδοποίησης Προσέγγισης Εδάφους (EGPWS), και ότι οι εν λόγω τύποι αεροσκαφών δεν είχαν λάβει άδεια από τη GACA για την εκτέλεση πτήσεων στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

(16)

Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα η GACA ανταποκρίθηκε γρήγορα και με πνεύμα συνεργασίας στα αιτήματα παροχής πληροφοριών της Επιτροπής. Η Air Koryo παρουσίασε τις θέσεις της στην επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφοροών στις 18 Μαρτίου 2010 επιβεβαιώνοντας τις θετικές εξελίξεις στην εταιρεία.

(17)

Υπό τον πρίσμα των ανωτέρω και με βάση τα κοινά κριτήρια εκτιμάται ότι πρέπει να επιτραπεί στην Air Koryo να εκτελεί πτήσεις με δύο αεροσκάφη τύπου Tupolev Tu-204 με σήματα νηολόγησης P-632 και P-633 στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς λειτουργικούς περιορισμούς. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο υπόλοιπος στόλος των αεροσκαφών δεν συμμορφώνεται προς τις σχετικές απαιτήσεις της ΔΟΠΑ, δεν πρέπει να επιτραπεί στα εν λόγω αεροσκάφη να εκτελούν πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως ότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση προς τις εν λόγω απαιτήσεις. Συνεπώς, με βάση τα κοινά κριτήρια εκτιμάται ότι η Air Koryo πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Β. Επιτρέπεται η πρόσβαση στην ΕΕ μόνο με τα δύο αεροσκάφη τύπου Tupolev Tu-204.

(18)

Στις 17 Δεκεμβρίου 2009 οι αρμόδιες αρχές της Σουαζιλάνδης διαβίβασαν εγγράφως αποδεικτικά στοιχεία για την απόσυρση των ΠΑ και των αδειών λειτουργίας των ακόλουθων αερομεταφορέων: Aero Africa (PTY) Ltd, Jet Africa (PTY) Ltd, Royal Swazi National Airways, Scan Air Charter Ltd και Swazi Express Airways. Οι συγκεκριμένοι αερομεταφορείς έπαυσαν τις δραστηριότητές τους από τις 8 Δεκεμβρίου 2009.

(19)

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και με βάση τα κοινά κριτήρια εκτιμάται ότι οι προαναφερόμενοι αερομεταφορείς που έλαβαν άδεια στη Σουαζιλάνδη πρέπει να αφαιρεθούν από το παράρτημα A.

(20)

Υπάρχουν επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις στον αερομεταφορέα Bellview Airlines που έχει λάβει πιστοποίηση στη Νιγηρία, όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήγαγαν οι αρμόδιες αρχές της Γαλλίας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας.

(21)

Οι αρμόδιες αρχές της Γαλλίας (DGAC) ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι ο προαναφερόμενος αερομεταφορέας διαθέτει στον στόλο του δύο αεροσκάφη τύπου Boeing 737-200 που είναι νηολογημένα στη Γαλλία με σήματα νηολόγησης F-GHXK και F-GHXL, των οποίων τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας έληξαν τον Μάιο και τον Αύγουστο του 2008 αντιστοίχως. Συνεπώς, τα εν λόγω αεροσκάφη δεν είναι πλέον αξιόπλοα.

(22)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) ανέφερε στην Επιτροπή ότι η έγκριση σύμφωνα με το μέρος-145, στοιχεία EASA.145.0172, την οποία είχε εκδόσει στην εν λόγω εταιρεία, ανεστάλη στις 8 Μαΐου 2009 με άμεση ισχύ, εξαιτίας ελλείψεων στην ασφάλεια πτήσεων που δεν αντιμετωπίστηκαν, οι οποίες υποβαθμίζουν σημαντικά τα πρότυπα ασφάλειας και θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων, καθώς και ότι εξετάζεται η ανάκληση της εν λόγω έγκρισης.

(23)

Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Bellview Airlines, η οποία έχει λάβει πιστοποίηση στη Νιγηρία, ανέλαβε τις πτητικές λειτουργίες του αερομεταφορέα Bellview Airlines που έχει λάβει πιστοποίηση στη Σιέρρα Λεόνε, ενός αερομεταφορέα που είχε αναγραφεί στο παράρτημα A στις 22 Μαρτίου 2006 (4) και απεσύρθη στις 14 Νοεμβρίου 2008 (5) από τη στιγμή που οι αρμόδιες αρχές της Σιέρρα Λεόνε ενημέρωσαν την Επιτροπή για την ανάκληση του οικείου πιστοποιητικού αερομεταφορέα.

(24)

Στο αεροσκάφος τύπου Boeing B737-200 με σήμα νηολόγησης 5N-BFN σημειώθηκε θανατηφόρο δυστύχημα στο Λάγος, στις 22 Οκτωβρίου 2005, με αποτέλεσμα την πλήρη απώλεια του αεροσκάφους και 117 νεκρούς. Οι αρμόδιες αρχές της Νιγηρίας παρέλειψαν να παράσχουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το δυστύχημα και δεν έχουν ακόμη εκδώσει έκθεση διερεύνησης του δυστυχήματος.

(25)

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες ελλείψεις, άρχισε διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές της Νιγηρίας, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια πτήσεων και την αξιοπλοΐα της Bellview Airlines και ζήτησε διευκρινίσεις για την κατάσταση καθώς και για τα μέτρα που έλαβαν τόσο οι αρμόδιες αρχές όσο και ο αερομεταφορέας για να αντιμετωπίσουν τις διαπιστωθείσες ελλείψεις.

(26)

Στις 19 Φεβρουαρίου 2010 οι αρμόδιες αρχές της Νιγηρίας δήλωσαν ότι ο αερομεταφορέας κατέχει ΠΑ, αλλά έχει παύσει τις πτητικές του δραστηριότητες. Ωστόσο, παρέλειψαν να διαβιβάσουν στοιχεία για την κατάσταση των πιστοποιητικών που κατέχει ο αερομεταφορέας και την κατάσταση του αεροσκάφους.

(27)

Η Bellview Airlines ζήτησε ακρόαση από την επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2010 με τη συνδρομή των αρμοδίων αρχών της Νιγηρίας (NCAA). Η Bellview Airlines προσκόμισε ένα ΠΑ με ισχύ έως τις 22 Απριλίου 2010, ενώ ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ΠΑ είχε ανασταλεί λόγω της απόσυρσης όλων των αεροσκαφών που αναγράφονταν στο εν λόγω ΠΑ. Η NCAA δήλωσε ότι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Νιγηρίας η ισχύς του εν λόγω ΠΑ είχε λήξει στις 4 Δεκεμβρίου 2009, 60 ημέρες μετά τον τερματισμό των πτητικών λειτουργιών του τελευταίου αεροσκάφους, αλλά παρέλειψε να διαβιβάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ΠΑ είχε ανασταλεί ή ανακληθεί, ανάλογα με την περίπτωση. Συνεπώς, η NCAA κλήθηκε να παράσχει επειγόντως γραπτή επιβεβαίωση α) της διοικητικής πράξης αναστολής ή ανάκλησης του ΠΑ της Bellview Airlines· β) επιβεβαίωση ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία (νέας) πιστοποίησης από την αρχή πολιτικής αεροπορίας της Νιγηρίας· γ) επιβεβαίωση της επίσημης δέσμευσης της αρχής πολιτικής αεροπορίας της Νιγηρίας να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα αποτελέσματα του ελέγχου (νέας) πιστοποίησης πριν από την έκδοση ΠΑ.

(28)

Οι αρμόδιες αρχές της Νιγηρίας υπέβαλαν τις ζητούμενες πληροφορίες στις 25 Μαρτίου 2010. Ως εκ τούτου, με βάση τα κοινά κριτήρια εκτιμάται ότι δεν είναι αναγκαία σε αυτή τη φάση η ανάληψη περαιτέρω δράσης.

(29)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1144/2009 (6), οι αρμόδιες αρχές της Αιγύπτου έχουν υποβάλει τέσσερεις μηνιαίες εκθέσεις για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2009, καθώς και για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2010, προκειμένου να παρουσιάσουν την κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου όπως εξακριβώθηκε από τις εν λόγω αρχές. Εκτός των εν λόγω εκθέσεων οι οποίες επικεντρώθηκαν στις επιθεωρήσεις διαδρόμου των αεροσκαφών της Egypt Air, στις 18 Νοεμβρίου διαβιβάστηκαν οι εκθέσεις ελέγχου της διαρκούς αξιοπλοΐας, των πτητικών λειτουργιών και των δραστηριοτήτων εδάφους.

(30)

Οι αρμόδιες αρχές της Αιγύπτου δεσμεύθηκαν επίσης να συνεχίσουν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ικανοποιητική οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν προηγουμένως εντοπισθεί κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων διαδρόμου σε αεροσκάφη της Egypt Air κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρχές έστειλαν σχετική αλληλογραφία σε ορισμένα κράτη μέλη, στα οποία αεροσκάφη της Egypt Air είχαν υποβληθεί σε επιθεωρήσεις διαδρόμου. Η διαδικασία οριστικής αντιμετώπισης των εν λόγω προβλημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη και θα εξακριβώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

(31)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1144/2009 (7), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας πραγματοποίησε επίσκεψη με τη συνδρομή των κρατών μελών από τις 21 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2010. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω επίσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσης αξιολόγηση της εποπτείας που ασκεί η αιγυπτιακή αρχή πολιτικής αεροπορίας (ECAA) γενικά και, ειδικότερα, μετά την εφαρμογή του σχεδίου διορθωτικών μέτρων και την προοδευτική οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων από την Egypt Air. Κατά την επίσκεψη αξιολόγησης απεδείχθη ότι η ECAA ήταν σε θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με τα πρότυπα της ΔΟΠΑ όσον αφορά την εποπτεία των αερομεταφορέων στους οποίους εκδίδει πιστοποιητικό αερομεταφορέα, και εντοπίστηκαν τομείς που επιδέχονται βελτίωση: ειδικότερα όσον αφορά ένα συνεκτικό σύστημα παρακολούθησης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εποπτείας που διεξήγαγε η ECAA, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την έκδοση αδειών.

(32)

Η επίσκεψη αξιολόγησης απέδειξε ότι η Egypt Air βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής του σχεδίου διορθωτικών μέτρων. Γενικά δεν εντοπίστηκε καμία σημαντική παραβίαση των προτύπων της ΔΟΠΑ. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε ο αερομεταφορέας για την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων. Ωστόσο, δεδομένων του πεδίου εφαρμογής και του εύρους του σχεδίου διορθωτικών μέτρων του αερομεταφορέα και της ανάγκης εξεύρεσης βιώσιμων/μόνιμων λύσεων στις πολυάριθμες ελλείψεις στην ασφάλεια που εντοπίστηκαν προηγουμένως, η Επιτροπή καλεί τις αρμόδιες αρχές της Αιγύπτου να εξακολουθήσουν να διαβιβάζουν τις μηνιαίες εκθέσεις για τον έλεγχο της εφαρμογής του σχεδίου διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την επίσκεψη αξιολόγησης, και να παρέχουν πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες εποπτείας με αντικείμενο τη διαρκή αξιοπλοΐα, τη συντήρηση και τις πτητικές λειτουργίες που διεξήγαγε η ECAA στον εν λόγω αερομεταφορέα.

(33)

Τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να ελέγχουν την αποτελεσματική συμμόρφωση της Egypt Air προς τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας, δίνοντας προτεραιότητα στις επιθεωρήσεις διαδρόμου οι οποίες πρέπει να διενεργούνται στα αεροσκάφη του εν λόγω αερομεταφορέα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 351/2008.

(34)

Επίσης, η επίσκεψη αξιολόγησης συμπεριέλαβε και ορισμένους άλλους αιγυπτιακούς αερομεταφορείς. Αναφέρθηκαν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων δύο αερομεταφορέων, της AlMasria Universal Airlines και της Midwest Airlines.

(35)

Όσον αφορά την AlMasria Universal Airlines, αναφέρθηκαν σημαντικές ελλείψεις στον τομέα των πτητικών λειτουργιών και της εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα και τις γνώσεις ορισμένων ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία σε περίπτωση επέκτασης του στόλου.

(36)

Με επιστολή της 3ης Μαρτίου 2010, ο αερομεταφορέας AlMasria Universal Airlines κλήθηκε από την επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Η AlMasria παρουσίασε τις θέσεις της στην επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών στις 17 Μαρτίου 2010 σύμφωνα με τις οποίες προβλέπονται διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν κατά την επίσκεψη αξιολόγησης. Ενόψει της προγραμματιζόμενης επέκτασης του στόλου της εταιρείας, η Επιτροπή καλεί τις αρμόδιες αρχές της Αιγύπτου να αποστείλουν μηνιαίες εκθέσεις για την εξακρίβωση της εφαρμογής διορθωτικών μέτρων και να παράσχουν πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες εποπτείας με αντικείμενο τη διαρκή αξιοπλοΐα, τη συντήρηση και τις πτητικές λειτουργίες την οποία διεξήγαγε η ECAA στον εν λόγω αερομεταφορέα.

(37)

Τα κράτη μέλη θα εξακριβώσουν την αποτελεσματική συμμόρφωση της AlMasria με τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας, δίνοντας προτεραιότητα στις επιθεωρήσεις διαδρόμου που πρέπει να διεξαχθούν στα αεροσκάφη του εν λόγω αερομεταφορέα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 351/2008.

(38)

Όσον αφορά τον αερομεταφορέα Midwest Airlines υπάρχουν επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία για ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων που εντοπίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές της Ιταλίας και αφορούν τον έλεγχο μάζας και ζυγοστάθμισης σε πτήση της Midwest Airlines. Σύμφωνα με τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην Ιταλία δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας στον αερομεταφορέα για εκτέλεση πτήσεων (8). Επιπλέον, κατά την επίσκεψη αξιολόγησης επισημάνθηκαν επίσης σημαντικές ελλείψεις στους τομείς της διαχείρισης της πτητικής λειτουργίας και της συντήρησης, του επιχειρησιακού ελέγχου και της εκπαίδευσης του πληρώματος, καθώς και στη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια. Ως εκ τούτου, με βάση τα κοινά κριτήρια εκτιμάται ότι ο συγκεκριμένος αερομεταφορέας δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει την εκτέλεση πτήσεων και τη συντήρηση σύμφωνα με τα πρότυπα της ΔΟΠΑ. Η αιγυπτιακή αρχή πολιτικής αεροπορίας γνωστοποίησε κατά την επίσκεψη ότι είχε λάβει μέτρα για την αναστολή της πτητικής λειτουργίας της Midwest Airlines.

(39)

Με επιστολή της 3ης Μαρτίου 2010, ο αερομεταφορέας Midwest Airlines κλήθηκε από την επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Οι αρμόδιες αρχές της Αιγύπτου διαβίβασαν αποδεικτικά στοιχεία στις 15 Μαρτίου 2010 σύμφωνα με τα οποία το ΠΑ της Midwest Airlines είχε ανακληθεί από τις 28 Φεβρουαρίου 2010.

(40)

Με βάση τα μέτρα που έλαβε η ECAA δεν χρειάζεται να αναληφθεί περαιτέρω δράση. Η ECAA κλήθηκε να παράσχει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της νέας πιστοποίησης πριν από την έκδοση ΠΑ στην εν λόγω εταιρεία.

(41)

Σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 715/2008 τα κράτη μέλη συνέχισαν να επιδιώκουν την εξακρίβωση της αποτελεσματικής συμμόρφωσης της Iran Air με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας μέσω τακτικών επιθεωρήσεων διαδρόμου των αεροσκαφών της που προσγειώνονται σε αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2009, η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλαν εκθέσεις για τις εν λόγω επιθεωρήσεις. Τα αποτελέσματα των εν λόγω επιθεωρήσεων κατέδειξαν την αυξανόμενη έλλειψη συμμόρφωσης προς τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας καθ’ όλο το έτος.

(42)

Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές και την εταιρεία με σκοπό να εξακριβώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι διαπιστωθείσες ελλείψεις. Ο αερομεταφορέας Iran Air υπέβαλε σχέδιο δράσης τον Φεβρουάριο του 2010, στο οποίο αναγνωρίστηκαν οι ελλείψεις του προηγούμενου σχεδίου δράσης, εντοπίστηκαν οι αιτίες και προβλέφθηκαν ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν.

(43)

Ωστόσο, από τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι αρχές του Ιράν (CAO-IRI) που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία της Iran Air συνάγεται ότι δεν ήταν σε θέση να αποδείξουν ότι είχαν λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν στις επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA. Επιπλέον, η CAO-IRI δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι είχε λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του σημαντικού ποσοστού ατυχημάτων σε αεροσκάφη που είναι νηολογημένα στο Ιράν και χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από την CAO-IRI.

(44)

Εξάλλου, τον Φεβρουάριο του 2010 η CAO-IRI υπέβαλε έγγραφα βάσει των οποίων απεδείχθη η έλλειψη δραστηριότητας εποπτείας επί της Iran Air στον τομέα της συντήρησης και των επιθεωρήσεων πτήσεων, καθώς και η απουσία αποτελεσματικού συστήματος για την εξεύρεση οριστικής λύσης στα σημαντικά προβλήματα ασφάλειας. Επιπλέον, τα δεδομένα για τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα που διεβίβασε η CAO-IRI κατέδειξαν έναν σημαντικό αριθμό σοβαρών περιστατικών σε αεροσκάφη της Iran Air κατά τους προηγούμενους 11 μήνες, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά αφορούσαν αεροσκάφη τύπου Fokker 100. Ωστόσο, βάσει των εγγράφων απεδείχθη ότι δεν είχαν ληφθεί μέτρα παρακολούθησης από την CAO-IRI.

(45)

Τον Μάρτιο του 2010 η CAO-IRI διαβίβασε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες απεδείχθη ότι πραγματοποιήθηκαν επιθεωρήσεις με αντικείμενο τη συμμόρφωση της Iran Air με τις απαιτήσεις συντήρησης, αλλά στα πορίσματα επισημάνθηκαν προβλήματα σχετικά με την παρακολούθηση των κινητήρων και τις επιδόσεις του συστήματος ποιότητας του αερομεταφορέα.

(46)

Στις 17 Μαρτίου 2010, σε σύσκεψη με την επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών, ο αερομεταφορέας αναγνώρισε τη φθίνουσα τήρηση των προτύπων, αλλά επιβεβαίωσε ότι είχε συστήσει το Κέντρο Ελέγχου της Συντήρησης και το Συμβούλιο Επισκόπησης της Συντήρησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αξιοπλοΐας, είχε βελτιώσει την εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας σε όλα τα τμήματα της εταιρείας, είχε ενισχύσει τη δραστηριότητα του Τμήματος Ασφάλειας και Διασφάλισης της Ποιότητας, και είχε συστήσει επιτροπές ασφαλείας εντός των τμημάτων της εταιρείας. Είχε επίσης δρομολογήσει εκτενή αναδιάρθωση της εταιρείας με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητάς της να εγγυάται ασφαλή λειτουργία. Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων διαδρόμου που διενεργήθηκαν στην Iran Air από τον Φεβρουάριο του 2010 καταδεικνύουν σημαντική βελτίωση των επιδόσεων του αερομεταφορέα.

(47)

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη αξιοσημείωτη βελτίωση όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA, την αναγνώριση εκ μέρους της Iran Air της ανάγκης βελτίωσης, και τα μέτρα που έλαβε για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ασφάλειας που εντοπίστηκαν, η Επιτροπή θεωρεί ότι, εξαιτίας του υψηλού αριθμού συμβάντων που σημειώθηκαν στο αεροσκάφος Fokker 100, η λειτουργία του αερομεταφορέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανασταλεί. Όσον αφορά τους άλλους τύπους αεροσκαφών του στόλου της Iran Air (υποβολή στοιχείων από την CAO/IRI στις 10 Μαρτίου 2010) – ήτοι των Boeing 747, Airbus A300, A310 και A320, δεν πρέπει να επιτραπεί η αύξηση των πτητικών τους λειτουργιών πέραν του σημερινού επιπέδου (συχνότητες και προορισμοί) έως ότου η Επιτροπή αποφασίσει ότι υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι διαπιστωθείσες ελλείψεις στην ασφάλεια έχουν επιλυθεί αποτελεσματικά.

(48)

Για τους λόγους αυτούς, με βάση τα κοινά κριτήρια εκτιμάται ότι ο αερομεταφορέας πρέπει να αναγραφεί στο παράρτημα B και ότι πρέπει να του επιτραπεί να εκτελεί πτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο με την προϋπόθεση ότι οι πτητικές λειτουργίες του περιορίζονται αυστηρά στο σημερινό τους επίπεδο (συχνότητες και προορισμοί) με τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να επιτραπεί η εκτέλεση πτήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον στόλο των αεροσκαφών Fokker 100.

(49)

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις επιδόσεις της Iran Air. Τα κράτη μέλη θα εξακριβώσουν την αποτελεσματική συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας, δίνοντας προτεραιότητα στην ενίσχυση των επιθεωρήσεων διαδρόμου που πρέπει να διεξάγονται σε αεροσκάφη του εν λόγω αερομεταφορέα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 351/2008. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, προτίθεται να εξακριβώσει την ικανοποιητική εφαρμογή των εξαγγελθέντων μέτρων από την CAO-IRI και την Iran Air με επιτόπια επίσκεψη πριν από την επόμενη σύσκεψη της επιτροπής ασφάλειας των αερομεταφορών.

(50)

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία του Σουδάν (SCAA) επέδειξαν ανεπάρκεια στην αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος Ελέγχου των Δραστηριοτήτων Εποπτείας της Ασφάλειας (ΠΠΕΔΕΑ) της ΔΟΠΑ στο Σουδάν, ο οποίος διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2006. Η SCAA κοινοποίησε στην Επιτροπή τον Μάρτιο του 2008 ότι στον τομέα των πτητικών λειτουργιών, της αξιοπλοΐας και της αδειοδότησης προσωπικού, όλα τα μείζονος σημασίας και όλα τα σοβαρά προβλήματα επιλύθηκαν ή αντιμετωπίστηκαν. Τον Δεκέμβριο του 2009, η SCAA κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι το 70% των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του ΠΠΕΔΕΑ είχαν επιλυθεί σύμφωνα με τις συστάσεις της ΔΟΠΑ.

(51)

Ωστόσο, οι πληροφορίες που διαβίβασε η SCAA στην Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2009 και τον Μάρτιο του 2010 κατέδειξαν ότι σημαντικός αριθμός προβλημάτων δεν είχε αντιμετωπισθεί ή ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για την επίλυση των προβλημάτων δεν ήταν αποτελεσματικά, ειδικότερα όσον αφορά την εκπαίδευση και την εξειδίκευση των επιθεωρητών πτητικών λειτουργιών, και τη διασφάλιση ότι οι αερομεταφορείς διέθεταν εγκεκριμένο εγχειρίδιο εκπαίδευσης.

(52)

Επιπροσθέτως, λίγο χρονικό διάστημα πριν από το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Boeing 707, με σήμα νηολόγησης ST-AKW, κατά τον έλεγχο που διενήργησε η SCAA στην Azza Air Transport τον Οκτώβριο του 2009, διαπιστώθηκε ότι ο αερομεταφορέας δεν είχε θέσει σε εφαρμογή σημαντικά μέτρα ασφαλείας όσον αφορά την εκπαίδευση, μια διαπίστωση μείζονος σημασίας του ελέγχου της ΔΟΠΑ. Η SCAA επιβεβαίωσε ότι ανανέωνε το πιστοποιητικό αερομεταφορέα κάθε χρόνο μετά την αρχική του έκδοση το 1996.

(53)

Στις 10 Δεκεμβρίου 2009 η SCAA ενημέρωσε την Επιτροπή ότι το ΠΑ του αερομεταφορέα Air West Company Ltd της είχε παραδοθεί τον Ιούλιο του 2008 και ότι, ως εκ τούτου, η Air West Ltd δεν ήταν πλέον νηολογημένος κάτοχος ΠΑ στη Δημοκρατία του Σουδάν. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αερομεταφορέας δεν κατέχει πλέον πιστοποιητικό αερομεταφορέα και, κατά συνέπεια, η άδεια λειτουργίας του δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη, με βάση τα κοινά κριτήρια εκτιμάται ότι η Air West Ltd δεν θεωρείται πλέον «αερομεταφορέας».

(54)

Ως αποτέλεσμα της απουσίας προόδου ως προς την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων στο πλαίσιο του ελέγχου βάσει του ΠΠΕΔΕΑ και της παράλειψης της SCAA να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων που κοινοποιήθηκαν, με βάση τα κοινά κριτήρια εκτιμάται ότι η SCAA δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι μπορεί να εφαρμόσει και να επιβάλει τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας και, συνεπώς, όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση στη Δημοκρατία του Σουδάν πρέπει να υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας και να συμπεριληφθούν στο παράρτημα A.

(55)

Μετά την επισκόπηση της κατάστασης στον αερομεταφορέα Albanian Airlines MAK τον Νοέμβριο του 2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1144/2009 (9), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας έλαβε εντολή να διεξαγάγει γενική επιθεώρηση τυποποίησης στην Αλβανία, την οποία πραγματοποίησε τον Ιανουάριο του 2010. Η τελική έκθεση της εν λόγω επιθεώρησης η οποία εκδόθηκε στις 7 Μαρτίου 2010 αποκάλυψε σημαντικές ελλείψεις σε όλους τους τομείς που υποβλήθηκαν σε έλεγχο: αναφέρθηκαν 13 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στον τομέα της αξιοπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων 6 προβλημάτων που αφορούσαν την ασφάλεια· αναφέρθηκαν 13 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στον τομέα της αδειοδότησης και της καλής φυσικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων 3 προβλημάτων που αφορούσαν την ασφάλεια· αναφέρθηκαν 9 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στον τομέα των αεροπορικών πτήσεων, μεταξύ των οποίων 6 προβλήματα ασφάλειας. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια σε σχέση με το ΠΑ ενός εκ των δύο κατόχων ΠΑ, ο οποίος αντιμετωπίστηκε οριστικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης με άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων από την DGCA.

(56)

Οι αρμόδιες αρχές της Αλβανίας (DGCA) κλήθηκαν να υποβάλουν στοιχεία στην επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών και το πραγματοποίησαν στις 18 Μαρτίου 2010.

(57)

Η επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών έλαβε υπόψη της ότι οι αρμόδιες αρχές της Αλβανίας (DGCA) έχουν ήδη υποβάλει σχέδιο δράσης στον EASA. Η DGCA καλείται να διασφαλίσει ότι το εν λόγω σχέδιο δράσης θα γίνει αποδεκτό από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας και ενθαρρύνεται να λάβει επειγόντως τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης, δίνοντας προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, οι οποίες εγείρουν ανησυχίες για την ασφάλεια εάν δεν αντιμετωπισθούν ταχύτατα.

(58)

Υπό το πρίσμα της ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης των ελλείψεων στην ασφάλεια στην Αλβανία και λόγω της απουσίας συνολικών και αποτελεσματικών μέτρων από πλευράς DGCA, η Επιτροπή θα αναγκασθεί να ασκήσει τις αρμοδιότητές της δυνάμει του άρθρου 21 της πολυμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για προσωρινή διοίκηση στο Κοσσυφοπέδιο, με σκοπό τη δημιουργία Κοινού Εναέριου Ευρωπαϊκού Χώρου (συμφωνία για τον Κοινό Ευρωπαϊκό Αεροπορικό Χώρο (ΚΕΑΧ)) με την επιφύλαξη τυχόν μέτρων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005.

(59)

Η TAAG Angolan Airlines επιτρέπεται να εκτελεί πτήσεις την Πορτογαλία μόνο με αεροσκάφη τύπου Boeing 777-200 με σήματα νηολόγησης D2-TED, D2-TEE, D2-TEF και με τέσσερα αεροσκάφη τύπου Boeing B-737-700 με σήματα νηολόγησης D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH και D2-TBJ υπό τους όρους που προβλέπονται στην αιτιολογική σκέψη (88) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1144/2009 (10). Η Επιτροπή κάλεσε τις αρμόδιες αρχές της Αγκόλας (INAVIC) να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την εποπτεία του αερομεταφορέα TAAG Angolan Airlines, ιδίως όσον αφορά την ενισχυμένη εποπτεία των πτήσεων προς την Πορτογαλία και τα αποτελέσματά της.

(60)

Η INAVIC ενημέρωσε την επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών ότι έχει παγιώσει περαιτέρω τη συνεχή εποπτεία της TAAG Angolan Airlines. Διεξήγαγε 34 προγραμματισμένες επιθεωρήσεις του αερομεταφορέα το 2009. Επιπροσθέτως, διεξήχθησαν με συστηματικό τρόπο επιθεωρήσεις διαδρόμου πριν από κάθε πτήση του αερομεταφορέα προς την Ευρώπη.

(61)

Η TAAG Angolan Airlines ζήτησε ακρόαση από την επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών προκειμένου να παρουσιάσει τη σημερινή κατάσταση· η ακρόαση πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2010. Ο αερομεταφορέας ανέφερε ότι έγινε ξανά μέλος στη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA) τον Δεκέμβριο του 2009 και διαβίβασε στην επιτροπή εκτενείς πληροφορίες, οι οποίες αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο επίδοσης των πτητικών του λειτουργιών προς τη Λισαβόνα, ζητώντας σε αυτή τη βάση να του επιτραπεί η επανέναρξη εκτέλεσης των πτήσεων προς την υπόλοιπη ΕΕ.

(62)

Οι αρμόδιες αρχές της Πορτογαλίας (INAC) διαβίβασαν την αξιολόγησή τους όσον αφορά τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων διαδρόμου του αερομεταφορέα TAAG Angolan Airlines τις οποίες είχαν διεξάγει μετά την επανέναρξη των πτήσεων προς τη Λισαβόνα. Η INAC ανέφερε ότι διεξήχθησαν περίπου 200 τέτοιες επιθεωρήσεις μετά την επανέναρξη των πτήσεων της TAAG την 1η Αυγούστου 2009. Η INAC επιβεβαίωσε ότι οι εν λόγω πτήσεις δεν παρουσίασαν προβλήματα ασφάλειας και ότι είναι απολύτως ικανοποιημένη με τις πτήσεις της TAAG Angolan Airlines από και προς τη Λισαβόνα και είναι σε θέση να συστήσει την επέκτασή τους στην υπόλοιπη ΕΕ.

(63)

Ο αερομεταφορέας ανέφερε επίσης ότι πραγματοποιεί επενδύσεις για την αναβάθμιση του εξοπλισμού του στόλου των αεροσκαφών Boeing B737-200 προκειμένου να εγκαταστήσει τα συστήματα EGPWS, ELT406, την ικανότητα RVSM, θύρα στο διαμέρισμα του ιπτάμενου πληρώματος, ψηφιακή συσκευή καταγραφής δεδομένων πτήσης και ψηφιακό εναέριο ραντάρ καιρού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, αλλά η συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο του στόλου. Επίσης, ο αερομεταφορέας ανέφερε ότι προτίθεται να καταργήσει σταδιακά το αεροσκάφος τύπου Boeing B747-300, κυρίως λόγω της χαμηλότερης λειτουργικής αξιοπιστίας του.

(64)

Συνεπώς, με βάση τα κοινά κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση που διατυπώνεται στην παράγραφο 62, καθώς και τα θετικά αποτελέσματα των επιθεωρήσεων διαδρόμου των αεροσκαφών του εν λόγω αερομεταφορέα, εκτιμάται ότι η TAAG πρέπει να παραμείνει στο παράρτημα B για τα τρία αεροσκάφη τύπου Boeing B777 με σήματα νηολόγησης D2-TED, D2-TEE και D2-TEF, και για τα τέσσερα αεροσκάφη τύπου Boeing B737-700 με σήματα νηολόγησης D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH και D2-TBJ, και ότι πρέπει να αρθούν μόνο οι σημερινοί περιορισμοί λειτουργίας των εν λόγω αεροσκαφών προς τη Λισαβόνα. Ωστόσο, οι πτήσεις του εν λόγω αερομεταφορέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλη εξακρίβωση της αποτελεσματικής συμμόρφωσής του προς τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας, δίνοντας προτεραιότητα στις επιθεωρήσεις διαδρόμου που πρέπει να διεξάγονται στα αεροσκάφη του εν λόγω αερομεταφορέα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 351/2008.

(65)

Η INAVIC ανέφερε ότι σημειώθηκε περαιτέρω πρόοδος στην επίλυση των προβλημάτων που εξακολουθούσαν να υφίστανται μετά την τελευταία επίσκεψη της ΕΕ για την αξιολόγηση της ασφάλειας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2009. Ειδικότερα, η INAVCIC επικαιροποίησε τους αεροπορικούς κανονισμούς για την ασφάλεια της Αγκόλας προκειμένου να αποτυπώνουν τις τελευταίες τροποποιήσεις των προτύπων της ΔΟΠΑ, παγίωσε το πρόγραμμα επίβλεψής της και προσέλαβε δύο επιπλέον εξειδικευμένους επιθεωρητές πτητικών λειτουργιών.

(66)

Επίσης, η INAVIC ανέφερε ότι σημειώθηκε πρόοδος στη νέα πιστοποίηση των αερομεταφορέων της Αγκόλας, διαδικασία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2010, ημερομηνία έως την οποία η INAVIC ανέφερε ότι οι εν λόγω αερομεταφορείς θα σταματήσουν τις πτήσεις τους, εάν δεν πιστοποιηθούν εκ νέου σύμφωνα με τους αεροπορικούς κανονισμούς ασφαλείας της Αγκόλας. Ωστόσο, εκτός από την TAAG Angolan Airlines, κανένας αερομεταφορέας δεν έχει ακόμη λάβει νέα πιστοποίηση.

(67)

Η INAVIC ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας νέας πιστοποίησης, οι δραστηριότητες εποπτείας ορισμένων αερομεταφορέων αποκάλυψαν προβλήματα στην ασφάλεια και παραβιάσεις των ισχυόντων κανονισμών ασφαλείας, αναγκάζοντάς την να λάβει κατάλληλα μέτρα επιβολής. Κατά συνέπεια, τον Δεκέμβριο του 2009 ανακλήθηκε το ΠΑ της Air Gemini και τα ΠΑ της PHA και της SAL ανακλήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2010. Τα ΠΑ της Giraglobo, της Mavewa και της Airnave ανεστάλησαν τον Φεβρουάριο του 2010. Ωστόσο, η INAVIC παρέλειψε να διαβιβάσει αποδεικτικά στοιχεία για την ανάκληση των εν λόγω πιστοποιητικών.

(68)

Η Επιτροπή παροτρύνει την INAVIC να συνεχίσει τη νέα πιστοποίηση των αερομεταφορέων της Αγκόλας με αποφασιστικότητα και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πιθανές ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας. Με βάση τα κοινά κριτήρια εκτιμάται ότι οι άλλοι αερομεταφορείς που τελούν υπό τη ρυθμιστική αρμοδιότητα της INAVIC - Aerojet, Air26, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Rui & Conceicao, Servisair και Sonair, καθώς και οι Air Gemini, PHA και SAL πρέπει να παραμείνουν στο παράρτημα A.

(69)

Οι αρμόδιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενημέρωσαν την Επιτροπή στις 19 Φεβρουαρίου 2010 ότι τροποποίησαν την απόφασή τους της 25ης Απριλίου 2008, με την οποία απέκλεισαν από τις πτητικές λειτουργίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αεροσκάφη που ήταν εγγεγραμμένα στο ΠΑ 13 ρωσικών αερομεταφορέων. Τα εν λόγω αεροσκάφη δεν ήταν εξοπλισμένα προκειμένου να εκτελούν διεθνείς πτήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα της ΔΟΠΑ (δεν ήταν εξοπλισμένα με TAWS/E-GPWS) ή/και το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας τους είχε λήξει ή/και δεν είχε ανανεωθεί.

(70)

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, τα ακόλουθα αεροσκάφη αποκλείονται από τις πτητικές λειτουργίες προς, εντός, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

α)

Aircompany Yakutia: Antonov AN-140: το αεροσκάφος RA-41250· AN-24RV: τα αεροσκάφη RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360· AN-26: το αεροσκάφος RA-26660.

β)

Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: τα αεροσκάφη RA-85672 και RA-85682.

γ)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: τα αεροσκάφη RA-85625 και RA-85774· Yakovlev Yak-40: τα αεροσκάφη RA-87511, RA-88186 και RA-88300· Yak-40K: τα αεροσκάφη RA-21505 και RA-98109· Yak-42D: το αεροσκάφος RA-42437· όλα (22) τα ελικόπτερα Kamov Ka-26 (αγνώστου σήματος νηολογίου)· όλα (49) τα ελικόπτερα Mi-8 (αγνώστου σήματος νηολογίου)· όλα (11) τα ελικόπτερα Mi-171 (αγνώστου σήματος νηολογίου)· όλα (8) τα ελικόπτερα Mi-2 (αγνώστου σήματος νηολογίου)· το (1) ελικόπτερο EC-120B: RA-04116.

δ)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: τα αεροσκάφη RA-85307, RA-85494 και RA-85457.

ε)

Krasnoyarsky Airlines: το αεροσκάφος τύπου TU-154M RA-85682 που ήταν προηγουμένως εγγεγραμμένο στο ΠΑ της Krasnoyarsky Airlines, το οποίο ανακλήθηκε το 2009 αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από άλλο αερομεταφορέα που έχει λάβει πιστοποίηση στη Ρωσική Ομοσπονδία.

στ)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: τα αεροσκάφη RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538 και RA-42541.

ζ)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: το αεροσκάφος RA-85602· όλα τα αεροσκάφη TU-134 (αγνώστου σήματος νηολογίου)· όλα τα αεροσκάφη Antonov An-24 (αγνώστου σήματος νηολογίου)· όλα τα αεροσκάφη An-2 (αγνώστου σήματος νηολογίου)· όλα τα ελικόπτερα Mi-2 (αγνώστου σήματος νηολογίου)· όλα τα ελικόπτερα Mi-8 (αγνώστου σήματος νηολογίου).

η)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: τα αεροσκάφη RA-85613, RA-85619, RA-85622 και RA-85690.

θ)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: τα αεροσκάφη RA-42374, RA-42433· όλα τα αεροσκάφη Tupolev TU-134A συμπεριλαμβανομένων των: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 και RA-65973· όλα τα αεροσκάφη Antonov AN-24RV συμπεριλαμβανομένων των: RA-46625 και RA-47818· τα αεροσκάφη τύπου AN24RV με σήματα νηολόγησης RA-46625 και RA-47818 αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται από άλλο ρωσικό αερομεταφορέα.

ι)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: το αεροσκάφος RA-85508 (τα αεροσκάφη RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 και RA-85432 αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται για οικονομικούς λόγους).

ια)

UTAir: Tupolev TU-154M: τα αεροσκάφη RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820· όλα (25) τα αεροσκάφη TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, και RA-65977· τα αεροσκάφη RA-65143 και RA-65916 χρησιμοποιούνται από άλλο ρωσικό αερομεταφορέα· το (1) αεροσκάφος TU-134B: RA-65726· όλα (10) τα αεροσκάφη Yakovlev Yak-40: RA-87348 (αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται για οικονομικούς λόγους), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 και RA-88280· όλα τα ελικόπτερα Mil-26: (αγνώστου σήματος νηολογίου)· όλα τα ελικόπτερα Mil-10: (αγνώστου σήματος νηολογίου)· όλα τα ελικόπτερα Mil-8 (αγνώστου σήματος νηολογίου)· όλα τα ελικόπτερα AS-355 (αγνώστου σήματος νηολογίου)· όλα τα ελικόπτερα BO-105 (αγνώστου σήματος νηολογίου)· τα αεροσκάφη τύπου AN-24B: RA-46388, RA-46267 και RA-47289 και τα αεροσκάφη τύπου AN-24RV: RA-46509, RA-46519 και RA-47800 χρησιμοποιούνται από άλλο ρωσικό αερομεταφορέα.

ιβ)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: το αεροσκάφος RA-65979, τα αεροσκάφη RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 και RA-65555 χρησιμοποιούνται από άλλο ρωσικό αερομεταφορέα· TU-214: τα αεροσκάφη RA-64504 και RA-64505 χρησιμοποιούνται από άλλο ρωσικό αερομεταφορέα· Ilyushin IL-18: τα αεροσκάφη RA-75454 και RA-75464 χρησιμοποιούνται από άλλο ρωσικό αερομεταφορέα· Yakovlev Yak-40: τα αεροσκάφη RA-87203, RA-87968, RA-87971 και RA-88200 χρησιμοποιούνται από άλλο ρωσικό αερομεταφορέα.

(71)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1144/2009, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και τα κράτη μέλη πραγματοποίησαν επιτόπια επίσκεψη στη Δημοκρατία της Υεμένης τον Δεκέμβριο του 2009 προκειμένου να εξακριβώσουν την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων της Yemenia για να αξιολογήσουν την πραγματική της συμμόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, καθώς και την ικανότητα της CAMA να διασφαλίζει την εποπτεία της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Υεμένη.

(72)

Η επίσκεψη αξιολόγησης απέδειξε ότι η CAMA έχει την ικανότητα να διενεργεί αποτελεσματική εποπτεία επί της Yemenia Yemen Airways και, συνεπώς, να διασφαλίζει ότι οι αερομεταφορείς στους οποίους εκδίδει ΠΑ είναι σε θέση να εξασφαλίζουν ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τα πρότυπα της ΔΟΠΑ· και ότι ο έλεγχος και η επίβλεψη της λειτουργίας της Yemenia Yemen Airways είναι κατάλληλοι ώστε να διασφαλίζει ότι ο αερομεταφορέας εκτελεί πτήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο οικείο ΠΑ.

(73)

Υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων της επίσκεψης αξιολόγησης δεν είναι αναγκαία η ανάληψη περαιτέρω δράσης σε αυτό το στάδιο. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις επιδόσεις του αερομεταφορέα και να ενθαρρύνει τις αρχές της Υεμένης να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά τη διερεύνηση του δυστυχήματος της 30ής Ιουνίου 2009 που σημειώθηκε στην πτήση 626 της Yemenia Yemen Airways. Τα κράτη μέλη θα ελέγχουν την αποτελεσματική συμμόρφωση προς τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας, δίνοντας προτεραιότητα στις επιθεωρήσεις διαδρόμου που πρέπει να διενεργούνται στα αεροσκάφη του εν λόγω αερομεταφορέα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 351/2008.

(74)

Υπάρχουν επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία για την ανεπάρκεια των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των αερομεταφορέων που έχουν λάβει πιστοποίηση στις Φιλιππίνες να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων και ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και τις συνιστώμενες πρακτικές της ΔΟΠΑ των αερομεταφορέων που έχουν λάβει πιστοποίηση στη Δημοκρατία των Φιλιππίνων, όπως κατέδειξαν τα αποτελέσματα του ελέγχου που διεξήγαγε στις Φιλιππίνες η ΔΟΠΑ τον Οκτώβριο του 2009 στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος Ελέγχου των Δραστηριοτήτων Εποπτείας της Ασφάλειας (ΠΠΕΔΕΑ), καθώς και ο συνεχιζόμενος υποβιβασμός όσον αφορά την κατάταξη των Φιλιππίνων από τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

(75)

Μετά από τον έλεγχο που διεξήχθη στις Φιλιππίνες τον Οκτώβριο του 2009 στο πλαίσιο του ΠΠΕΔΕΑ, η ΔΟΠΑ κοινοποίησε σε όλα τα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης του Σικάγου την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων ασφάλειας που έχουν επιπτώσεις στην εποπτεία της ασφάλειας πτήσεων των αερομεταφορέων και των αεροσκαφών που είναι νηολογημένα στις Φιλιππίνες (11). Σύμφωνα με τον εν λόγω έλεγχο, 47 αερομεταφορείς των Φιλιππίνων, συμπεριλαμβανομένων διεθνών αερομεταφορέων, εκτελούν πτήσεις με πιστοποιητικά αερομεταφορέα που εκδόθηκαν βάσει καταργημένων διοικητικών εντολών. Οι αρμόδιες αρχές των Φιλιππίνων δεν έχουν εκπονήσει κανενός είδους εκτελεστικό ή μεταβατικό σχέδιο για την πιστοποίηση των εναπομεινάντων αερομεταφορέων, σύμφωνα με τους κανονισμούς πολιτικής αεροπορίας που αντικατέστησαν τις εν λόγω διοικητικές εντολές. Επιπροσθέτως, οι αρμόδιες αρχές των Φιλιππίνων δεν διενήργησαν επιθεωρήσεις επίβλεψης των αερομεταφορέων για περισσότερο από ένα έτος. Τα σχέδια διορθωτικών μέτρων που πρότειναν οι εν λόγω αρχές στη ΔΟΠΑ δεν κρίθηκαν αποδεκτά για να επιλύσουν αυτό το σημαντικό πρόβλημα ασφάλειας, το οποίο παραμένει ανεπίλυτο.

(76)

Επιπροσθέτως, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ (FAA) εξακολουθεί να κατατάσσει τις επιδόσεις ασφάλειας της χώρας στην κατηγορία 2, στο πλαίσιο του οικείου προγράμματος IASA, επισημαίνοντας έτσι ότι η Δημοκρατία των Φιλιππίνων δεν συμμορφώνεται προς τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας που θέσπισε η ΔΟΠΑ.

(77)

Το σημαντικό πρόβλημα ασφάλειας που δημοσιοποίησε η ΔΟΠΑ καταδεικνύει ότι το σχέδιο διορθωτικών μέτρων που υπέβαλαν οι αρμόδιες αρχές των Φιλιππίνων στην Επιτροπή στις 13 Οκτωβρίου 2008 (12), το οποίο προβλεπόταν τα ολοκληρωθεί στις 31 Μαρτίου 2009, δεν υλοποιήθηκε και ότι οι αρμόδιες αρχές των Φιλιππίνων δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν το εν λόγω σχέδιο μέτρων εγκαίρως.

(78)

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη το σημαντικό πρόβλημα ασφάλειας που δημοσιοποίησε η ΔΟΠΑ, συνέχισε τις διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές των Φιλιππίνων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων όλων των αερομεταφορέων που έχουν λάβει άδεια στο εν λόγω κράτος και ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους για να αντιμετωπίσουν τις διαπιστωθείσες ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων.

(79)

Οι αρμόδιες αρχές των Φιλιππίνων (CAAP) υπέβαλαν έγγραφα από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2010, αλλά παρέλειψαν να διαβιβάσουν όλες τις ζητούμενες πληροφορίες και ιδίως στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι ελλείψεις στην ασφάλεια αντιμετωπίστηκαν κατάλληλα.

(80)

Στις 18 Μαρτίου 2010 η CAAP παρουσιάστηκε σε ακρόαση από την επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών και επιβεβαίωσε ότι 20 αερομεταφορείς εξακολουθούν να εκτελούν πτήσεις με ΠΑ τα οποία εκδόθηκαν βάσει των καταργημένων διοικητικών εντολών έως τη νέα πιστοποίησή τους ή το αργότερο έως την 1η Δεκεμβρίου 2010. Οι συγκεκριμένοι αερομεταφορείς είναι οι εξής: Aerowurks Aerial Spraying Services, Airtrack Agricultural Corp., Asia Aircraft Overseas, Philippines Inc., Aviation Technology Innovators Inc., Bendice Transport Management Inc., Canadian Helicopter Philippines Inc., CM Aero, Cyclone Airways, INAEC Aviation Corp., Macro Asia Air Taxi Services, Omni Aviation, Corp., Philippine Agricultural Aviation Corp., Royal Air Charter Services Inc., Royal Star Aviation Inc., Southstar Aviation Company, Subic International Air Charter Inc., Subic Seaplane Inc. Επιπροσθέτως, επιβεβαίωσε ότι σημαντικός αριθμός αυτών των αερομεταφορέων εξακολουθεί να εκτελεί πτήσεις με ΠΑ το οποίο έχει λήξει, βάσει διατάξεων προσωρινών εξαιρέσεων, οι οποίες τους απαλλάσσουν από την κατοχή του εν λόγω ΠΑ. Ειδικότερα, ο αερομεταφορέας Pacific East Asia Cargo Airlines Inc. εξακολουθεί να εκτελεί διεθνείς εμπορικές πτήσεις με μεγάλο αεροσκάφος τύπου Boeing B727 μολονότι το ΠΑ του που εκδόθηκε στις 31 Μαρτίου 2008 βάσει των καταργημένων διοικητικών εντολών εξέπνευσε στις 30 Μαρτίου 2009, χάρη στην εξαίρεση από την ανάγκη συμμόρφωσης προς το εν λόγω ΠΑ, η οποία εκδόθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2009 για μέγιστο χρονικό διάστημα 90 ημερών με ημερομηνία λήξης τις 16 Μαρτίου 2010. Η CAAP δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αν ο εν λόγω αερομεταφορέας είχε τελικά παύσει τη λειτουργία του στις 18 Μαρτίου 2010.

(81)

Η CAAP ανέφερε ότι τα ΠΑ των ακόλουθων εννέα αερομεταφορέων είχαν λήξει ή δεν είχαν ανανεωθεί: Beacon, Corporate Air, Frontier Aviation Corp., Mora Air Service Inc., Pacific Airways Corp., Pacific Alliance Corp., Topflite Airways Inc., World Aviation Corp. και Yokota Aviation Corp. Ωστόσο, παρέλειψε να διαβιβάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα ΠΑ των εν λόγω αερομεταφορέων ανακλήθηκαν και ότι, κατά συνέπεια, οι εν λόγω αερομεταφορείς έπαψαν να υφίστανται.

(82)

Η CAAP ανέφερε ότι είχε προβεί σε διαδικασία νέας πιστοποίησης στις αρχές του 2009 και ότι 21 αερομεταφορείς είχαν ήδη πιστοποιηθεί εκ νέου σύμφωνα με τους κανονισμούς πολιτικής αεροπορίας που άρχισαν να ισχύουν το 2008. Οι εν λόγω αερομεταφορείς είναι οι ακόλουθοι: Air Philippines Corp., Aviatour's Fly'n Inc., Cebu Pacific Air, Chemtrad Aviation Corp., Far East Aviation Services, F.F. Cruz & Company Inc., Huma Corp., Interisland Airlines Inc., Island Aviation, Lion Air Inc., Mindanao Rainbow Agricultural Development Services, Misibis Aviation and Development Corp., Philippine Airlines, South East Asian Airlines Inc., Spirit of Manila Airlines Corp., TransGlobal Airways Corp., WCC Aviation Company, Zenith Air Inc., Zest Airways Inc. Ωστόσο, η CAAP παρέλειψε να αποδείξει την ορθότητα της εν λόγω διαδικασίας νέας πιστοποίησης. Η CAAP δεν ήταν σε θέση να διαβιβάσει τα πλήρη πιστοποιητικά όλων αυτών των αερομεταφορέων, δεδομένου ότι τα ΠΑ που υποβλήθηκαν δεν επέτρεπαν ειδικότερα να προσδιορισθούν ο αριθμός και τα σήματα νηολόγησης των ακόλουθων αερομεταφορέων που έλαβαν νέα πιστοποίηση: Zest Airways Inc., Lion Air, Inc., Aviatour's Fly'sn Inc., Misibis Aviation και Development Corp. Επιπροσθέτως, η CAAP παρέλειψε να διαβιβάσει στοιχεία για τον έλεγχο προ της πιστοποίησης ή να παράσχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διεξήχθησαν επαρκείς έρευνες επί των πτητικών λειτουργιών και της συντήρησης των αερομεταφορέων πριν από τη νέα πιστοποίησή τους, προκειμένου να αποδειχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των εγκεκριμένων εγχειριδίων και η συμμόρφωση των πτητικών λειτουργιών και της συντήρησης των εν λόγω αερομεταφορέων προς τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας. Επιπροσθέτως, η CAAP παρέλειψε να αποδείξει ότι οι αερομεταφορείς που έλαβαν νέα πιστοποίηση υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία μεταγενέστερη της πιστοποίησης, διότι στα σχέδια επίβλεψης που υπέβαλαν για την αξιοπλοΐα και την αδειοδότηση για το έτος 2010 δεν καθορίζεται καμία ημερομηνία για τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες.

(83)

Η Philippines Airlines ζήτησε ακρόαση από την επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2010. Ο αερομεταφορέας παρουσίασε τη δραστηριότητά του και τη διαδικασία νέας πιστοποίησης στην οποία προέβη το 2009 έως την έκδοση του νέου ΠΑ του στις 9 Οκτωβρίου 2009, με το οποίο δηλώνεται η συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς της πολιτικής αεροπορίας που τέθηκαν σε ισχύ το 2008. Ο αερομεταφορέας παρουσίασε τους ελέγχους που διεξήχθησαν πριν από τη νέα πιστοποίησή του και επιβεβαίωσε ότι επικεντρώθηκαν στην επισκόπηση και στην έγκριση των νέων εγχειριδίων και διαδικασιών. Ο αερομεταφορέας ανέφερε επίσης ότι δεν υπεβλήθη σε γενικό επιτόπιο έλεγχο από την CAAP πριν από τη νέα πιστοποίησή του και ότι, όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες του, αυτές δεν υποβλήθηκαν σε έλεγχο από την CAAP, έλεγχος ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο μέλλον. Η Philippines Airlines δήλωσε ότι δεν εκτελεί πτήσεις προς την ΕΕ και ανέφερε ότι εκτός από τον υποβιβασμό όσον αφορά την κατάταξη των Φιλιππίνων από την FAA των ΗΠΑ, οι πτητικές λειτουργίες της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες υπόκεινται σε περιορισμούς και ότι ο αερομεταφορέας δεν επιτρέπεται να εκτελεί πρόσθετα δρομολόγια, ούτε να αλλάξει αεροσκάφος στα δρομολόγια που εκτελεί επί του παρόντος.

(84)

Η Cebu Pacific Airlines ζήτησε ακρόαση από την επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2010. Ο αερομεταφορέας παρουσίασε τη δραστηριότητά του και τη διαδικασία νέας πιστοποίησης στην οποία προέβη το 2009 έως την έκδοση του νέου ΠΑ του στις 25 Νοεμβρίου 2009, στο οποίο δηλώνεται η συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς πολιτικής αεροπορίας που τέθηκαν σε ισχύ το 2008. Ο αερομεταφορέας παρουσίασε τους ελέγχους που διενεργήθηκαν πριν από τη νέα πιστοποίησή του και επιβεβαίωσε ειδικότερα ότι το πιστοποιητικό που έλαβε περιλαμβάνει νέα έγκριση μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν είχε ελεγχθεί από την CAAP. Ωστόσο, ο αερομεταφορέας δήλωσε ότι εσκεμμένα δεν κάνει χρήση της εν λόγω έγκρισης. Η Cebu Pacific δήλωσε ότι παράλληλα με τον υποβιβασμό όσον αφορά την κατάταξη των Φιλιππίνων από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ, δεν επιτρέπεται να εκτελεί πτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αερομεταφορέας ανέφερε επίσης ότι δεν προτίθεται να εκτελέσει πτήσεις προς την ΕΕ.

(85)

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τις πρόσφατες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τους δύο αερομεταφορείς για να εξασφαλίσουν ασφαλείς πτητικές λειτουργίες και αναγνωρίζει επίσης ότι έθεσαν σε εφαρμογή εσωτερικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας. Η Επιτροπή προτίθεται να πραγματοποιήσει επίσκεψη στους εν λόγω αερομεταφορείς με τη συμμετοχή των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας προκειμένου να ελέγξει τη συμμόρφωσή τους προς τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

(86)

Η Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης τις πρόσφατες προσπάθειες που κατέβαλαν οι αρμόδιες αρχές για να μεταρρυθμίσουν το καθεστώς πολιτικής αεροπορίας των Φιλιππίνων και τα μέτρα που έλαβαν για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων που ανέφεραν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και η ΔΟΠΑ. Ωστόσο, εν αναμονή της αποτελεσματικής εφαρμογής κατάλληλων διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων ασφάλειας που εντόπισε η ΔΟΠΑ, με βάση τα κοινά κριτήρια εκτιμάται ότι οι αρμόδιες αρχές των Φιλιππίνων δεν είναι σε αυτό το στάδιο σε θέση να εφαρμόσουν και να επιβάλουν τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας σε όλους τους αερομεταφορείς που υπόκεινται στο ρυθμιστικό έλεγχό τους. Ως εκ τούτου, όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση στις Φιλιππίνες πρέπει να υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας και να συμπεριληφθούν στο παράρτημα A.

(87)

Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πρόσφατες αλλαγές στη διοίκηση της CAAP, καθώς και οι άμεσες συγκεκριμένες δράσεις της νέας αυτής διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης 23 εξειδικευμένων επιθεωρητών και της χρήσης της σημαντικής τεχνικής βοήθειας που παρασχέθηκε από τη ΔΟΠΑ, αποδεικνύουν την προθυμία του κράτους να αντιμετωπίσει γρήγορα τις ελλείψεις στην ασφάλεια που διαπιστώθηκαν από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και τη ΔΟΠΑ, και να προετοιμάσει το έδαφος για την επιτυχή αντιμετώπιση των εν λόγω ελλείψεων χωρίς καθυστερήσεις. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις προσπάθειες των Φιλιππίνων, πραγματοποιώντας επίσκεψη αξιολόγησης η οποία θα περιλαμβάνει και αξιολόγηση των επιδόσεων ασφάλειας των αερομεταφορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι διαπιστωθείσες σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια.

(88)

Μέχρι τώρα δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή κανένα αποδεικτικό στοιχείο όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών μέτρων από τους υπόλοιπους αερομεταφορείς που περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο που επικαιροποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2009, ούτε από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία των εν λόγω αερομεταφορέων, παρά τα ειδικά αιτήματα που έχει υποβάλει η Επιτροπή. Ως εκ τούτου, με βάση τα κοινά κριτήρια εκτιμάται ότι οι συγκεκριμένοι αερομεταφορείς πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας (παράρτημα A) ή σε περιορισμούς λειτουργίας (παράρτημα Β), κατά περίπτωση.

(89)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας των αερομεταφορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 474/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το παράρτημα Α αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος Α του παρόντος κανονισμού.

2.

Το παράρτημα Β αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος Β του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2010.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Siim KALLAS

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 15.

(2)  ΕΕ L 84 της 23.3.2006, σ. 14.

(3)  ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4.

(4)  Αιτιολογικές σκέψεις (75) έως (86) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 474/2006, της 22ας Μαρτίου 2006, ΕΕ L 84 της 23.3.2006, σ. 19-21.

(5)  Αιτιολογική σκέψη (21) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1131/2008, της 14ης Νοεμβρίου 2008, ΕΕ L 306 της 15.11.2008, σ. 49.

(6)  ΕΕ L 312 της 27.11.2009, σ. 16.

(7)  ΕΕ L 312 της 27.11.2009, σ. 16.

(8)  Η ιταλική αρχή πολιτικής αεροπορίας (ENAC) ενημέρωσε την Midwest Airlines στις 5.2.2010 για τις εν λόγω ελλείψεις στην ασφάλεια οι οποίες κατόπιν οδήγησαν σε ανάκληση της άδειας εκτέλεσης της πτήσης.

(9)  Αιτιολογικές σκέψεις (10) έως (16) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1144/2009 της 26ης Νοεμβρίου 2009, ΕΕ L 312 της 27.11.2009, σ. 17.

(10)  ΕΕ L 312 της 27.11.2009, σ. 24.

(11)  Πόρισμα ΔΟΠΑ OPS/01.

(12)  Αιτιολογική σκέψη (16) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1131/2008 της 14ης Νοεμβρίου 2008, ΕΕ L 306 της 15.11.2008, σ. 49.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ  (1)

Ονομασία της νομικής οντότητας του αερομεταφορέα, όπως αναγράφεται στο ΠΑ (και εμπορική ονομασία του, εφόσον είναι διαφορετική)

Αριθμός Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα (ΠΑ) ή αριθμός άδειας λειτουργίας

Αριθμός αναγνώρισης αερομεταφορέα της ΔΟΠΑ

Κράτος του αερομεταφορέα

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Αφγανιστάν

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Βασίλειο της Καμπότζης

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Άγνωστος

VRB

Δημοκρατία της Ρουάντα

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές της Αγκόλας, πλην της TAAG Angola Airlines που αναγράφεται στο παράρτημα Β, ήτοι:

 

 

Δημοκρατία της Αγκόλας

AEROJET

015

Άγνωστος

Δημοκρατία της Αγκόλας

AIR26

004

DCD

Δημοκρατία της Αγκόλας

AIR GEMINI

002

GLL

Δημοκρατία της Αγκόλας

AIR GICANGO

009

Άγνωστος

Δημοκρατία της Αγκόλας

AIR JET

003

MBC

Δημοκρατία της Αγκόλας

AIR NAVE

017

Άγνωστος

Δημοκρατία της Αγκόλας

ALADA

005

RAD

Δημοκρατία της Αγκόλας

ANGOLA AIR SERVICES

006

Άγνωστος

Δημοκρατία της Αγκόλας

DIEXIM

007

Άγνωστος

Δημοκρατία της Αγκόλας

GIRA GLOBO

008

GGL

Δημοκρατία της Αγκόλας

HELIANG

010

Άγνωστος

Δημοκρατία της Αγκόλας

HELIMALONGO

011

Άγνωστος

Δημοκρατία της Αγκόλας

MAVEWA

016

Άγνωστος

Δημοκρατία της Αγκόλας

PHA

019

Άγνωστος

Δημοκρατία της Αγκόλας

RUI & CONCEICAO

012

Άγνωστος

Δημοκρατία της Αγκόλας

SAL

013

Άγνωστος

Δημοκρατία της Αγκόλας

SERVISAIR

018

Άγνωστος

Δημοκρατία της Αγκόλας

SONAIR

014

SOR

Δημοκρατία της Αγκόλας

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές του Μπενίν, ήτοι:

 

Δημοκρατία του Μπενίν

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Άγνωστος

Δημοκρατία του Μπενίν

AFRICA AIRWAYS

Άγνωστος

AFF

Δημοκρατία του Μπενίν

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

ά.α.

Δημοκρατία του Μπενίν

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Άγνωστος

Δημοκρατία του Μπενίν

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Δημοκρατία του Μπενίν

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Δημοκρατία του Μπενίν

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Δημοκρατία του Μπενίν

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Δημοκρατία του Μπενίν

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές της Δημοκρατίας του Κονγκό, ήτοι:

 

 

Δημοκρατία του Κονγκό

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Δημοκρατία του Κονγκό

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Δημοκρατία του Κονγκό

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Άγνωστος

Δημοκρατία του Κονγκό

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Άγνωστος

Δημοκρατία του Κονγκό

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ήτοι:

 

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Υπουργική υπογραφή (διάταγμα αριθ. 78/205)

LCG

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές του Τζιμπουτί, ήτοι:

 

 

Τζιμπουτί

DAALLO AIRLINES

Άγνωστος

DAO

Τζιμπουτί

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές της Ισημερινής Γουινέας, ήτοι:

 

 

Ισημερινή Γουινέα

CRONOS AIRLINES

Άγνωστος

Άγνωστος

Ισημερινή Γουινέα

CEIBA INTERCONTINENTAL

Άγνωστος

CEL

Ισημερινή Γουινέα

EGAMS

Άγνωστος

EGM

Ισημερινή Γουινέα

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ισημερινή Γουινέα

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

ά.α.

Ισημερινή Γουινέα

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ισημερινή Γουινέα

GUINEA AIRWAYS

738

ά.α.

Ισημερινή Γουινέα

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Άγνωστος

Άγνωστος

Ισημερινή Γουινέα

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ισημερινή Γουινέα

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές της Ινδονησίας, πλην των Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines και Ekspres Transportasi Antarbenua, ήτοι:

 

 

Δημοκρατία της Ινδονησίας

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

ASCO NUSA AIR

135-022

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

CARDIG AIR

121-013

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Δημοκρατία της Ινδονησίας

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Δημοκρατία της Ινδονησίας

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Δημοκρατία της Ινδονησίας

EASTINDO

135-038

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Δημοκρατία της Ινδονησίας

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Δημοκρατία της Ινδονησίας

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Δημοκρατία της Ινδονησίας

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

KAL STAR

121-037

KLS

Δημοκρατία της Ινδονησίας

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Δημοκρατία της Ινδονησίας

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Δημοκρατία της Ινδονησίας

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Δημοκρατία της Ινδονησίας

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

MEGANTARA

121-025

MKE

Δημοκρατία της Ινδονησίας

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Δημοκρατία της Ινδονησίας

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Δημοκρατία της Ινδονησίας

MIMIKA AIR

135-007

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

NYAMAN AIR

135-042

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Δημοκρατία της Ινδονησίας

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

PURA WISATA BARUNA

135-025

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Δημοκρατία της Ινδονησίας

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Δημοκρατία της Ινδονησίας

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Δημοκρατία της Ινδονησίας

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

SKY AVIATION

135-044

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

SMAC

135-015

SMC

Δημοκρατία της Ινδονησίας

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Δημοκρατία της Ινδονησίας

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Δημοκρατία της Ινδονησίας

TRAVIRA UTAMA

135-009

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Δημοκρατία της Ινδονησίας

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Δημοκρατία της Ινδονησίας

UNINDO

135-040

Άγνωστος

Δημοκρατία της Ινδονησίας

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Δημοκρατία της Ινδονησίας

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές του Καζακστάν, πλην της Air Astana που αναγράφεται στο παράρτημα Β, ήτοι:

 

 

Δημοκρατία του Καζακστάν

AERO AIR COMPANY

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία του Καζακστάν

AEROPRAKT KZ

Άγνωστος

APK

Δημοκρατία του Καζακστάν

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Δημοκρατία του Καζακστάν

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Δημοκρατία του Καζακστάν

AIR DIVISION OF EKA

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία του Καζακστάν

AIR FLAMINGO

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία του Καζακστάν

AIR TRUST AIRCOMPANY

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία του Καζακστάν

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Άγνωστος

AKS

Δημοκρατία του Καζακστάν

ALMATY AVIATION

Άγνωστος

LMT

Δημοκρατία του Καζακστάν

ARKHABAY

Άγνωστος

KEK

Δημοκρατία του Καζακστάν

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Δημοκρατία του Καζακστάν

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Δημοκρατία του Καζακστάν

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Δημοκρατία του Καζακστάν

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία του Καζακστάν

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Δημοκρατία του Καζακστάν

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Δημοκρατία του Καζακστάν

AVIA-JAYNAR

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία του Καζακστάν

BEYBARS AIRCOMPANY

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία του Καζακστάν

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Δημοκρατία του Καζακστάν

BERKUT KZ

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία του Καζακστάν

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Δημοκρατία του Καζακστάν

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Δημοκρατία του Καζακστάν

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Δημοκρατία του Καζακστάν

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Δημοκρατία του Καζακστάν

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Δημοκρατία του Καζακστάν

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Δημοκρατία του Καζακστάν

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Άγνωστος

KZE

Δημοκρατία του Καζακστάν

FENIX

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία του Καζακστάν

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Δημοκρατία του Καζακστάν

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Δημοκρατία του Καζακστάν

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Δημοκρατία του Καζακστάν

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Δημοκρατία του Καζακστάν

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Δημοκρατία του Καζακστάν

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Δημοκρατία του Καζακστάν

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Δημοκρατία του Καζακστάν

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Δημοκρατία του Καζακστάν

KAZAIRWEST

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία του Καζακστάν

KAZAVIA

Άγνωστος

KKA

Δημοκρατία του Καζακστάν

KAZAVIASPAS

Άγνωστος

KZS

Δημοκρατία του Καζακστάν

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Δημοκρατία του Καζακστάν

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Δημοκρατία του Καζακστάν

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Δημοκρατία του Καζακστάν

NAVIGATOR

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία του Καζακστάν

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Άγνωστος

KOV

Δημοκρατία του Καζακστάν

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία του Καζακστάν

PRIME AVIATION

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία του Καζακστάν

SALEM AIRCOMPANY

Άγνωστος

KKS

Δημοκρατία του Καζακστάν

SAMAL AIR

Άγνωστος

SAV

Δημοκρατία του Καζακστάν

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Δημοκρατία του Καζακστάν

SEMEYAVIA

Άγνωστος

SMK

Δημοκρατία του Καζακστάν

SCAT

AK-0350-08

VSV

Δημοκρατία του Καζακστάν

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Δημοκρατία του Καζακστάν

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Δημοκρατία του Καζακστάν

SKYSERVICE

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία του Καζακστάν

TYAN SHAN

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία του Καζακστάν

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Δημοκρατία του Καζακστάν

ZHETYSU AIRCOMPANY

Άγνωστος

JTU

Δημοκρατία του Καζακστάν

ZHERSU AVIA

Άγνωστος

RZU

Δημοκρατία του Καζακστάν

ZHEZKAZGANAIR

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία του Καζακστάν

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, ήτοι:

 

 

Δημοκρατία της Κιργιζίας

AIR MANAS

17

MBB

Δημοκρατία της Κιργιζίας

ASIAN AIR

Άγνωστος

AAZ

Δημοκρατία της Κιργιζίας

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Δημοκρατία της Κιργιζίας

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Δημοκρατία της Κιργιζίας

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Δημοκρατία της Κιργιζίας

DAMES

20

DAM

Δημοκρατία της Κιργιζίας

EASTOK AVIA

15

ΕΕΑ

Δημοκρατία της Κιργιζίας

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Δημοκρατία της Κιργιζίας

ITEK AIR

04

IKA

Δημοκρατία της Κιργιζίας

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Δημοκρατία της Κιργιζίας

KYRGYZSTAN

03

LYN

Δημοκρατία της Κιργιζίας

MAX AVIA

33

MAI

Δημοκρατία της Κιργιζίας

S GROUP AVIATION

6

SGL

Δημοκρατία της Κιργιζίας

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Δημοκρατία της Κιργιζίας

SKY WAY AIR

21

SAB

Δημοκρατία της Κιργιζίας

TENIR AIRLINES

26

TEB

Δημοκρατία της Κιργιζίας

TRAST AERO

05

TSJ

Δημοκρατία της Κιργιζίας

VALOR AIR

07

VAC

Δημοκρατία της Κιργιζίας

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές της Λιβερίας

 

Λιβερία

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές της Δημοκρατίας της Γκαμπόν, πλην των αερομεταφορέων Gabon Airlines, Afrijet και SN2AG που αναγράφονται στο παράρτημα B, ήτοι:

 

 

Δημοκρατία της Γκαμπόν

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Δημοκρατία της Γκαμπόν

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Δημοκρατία της Γκαμπόν

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Άγνωστος

Δημοκρατία της Γκαμπόν

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Άγνωστος

Δημοκρατία της Γκαμπόν

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Δημοκρατία της Γκαμπόν

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Άγνωστος

Δημοκρατία της Γκαμπόν

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές των Φιλιππίνων, ήτοι:

 

 

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

BEACON

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

CEBU PACIFIC AIR

2009002

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

CM AERO

4AN2000001

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

CORPORATE AIR

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

HUMA CORPORATION

2009014

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

ISLAND AVIATION

2009009

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

INTERISLAND AIRLINES, INC.

2010023

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

WORLD AVIATION, CORP.

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

YOKOTA AVIATION, INC.

Άγνωστος

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

ZENITH AIR, INC.

2009012

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

Άγνωστος

Δημοκρατία των Φιλιππίνων

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, ήτοι:

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Άγνωστος

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Άγνωστος

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Άγνωστος

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

TRANSCARG

01/AOC/2009

Άγνωστος

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές της Σιέρρα Λεόνε, ήτοι:

Σιέρρα Λεόνε

AIR RUM, LTD

Άγνωστος

RUM

Σιέρρα Λεόνε

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Άγνωστος

DTY

Σιέρρα Λεόνε

HEAVYLIFT CARGO

Άγνωστος

Άγνωστος

Σιέρρα Λεόνε

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Άγνωστος

ORJ

Σιέρρα Λεόνε

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Άγνωστος

PRR

Σιέρρα Λεόνε

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Άγνωστος

SVT

Σιέρρα Λεόνε

TEEBAH AIRWAYS

Άγνωστος

Άγνωστος

Σιέρρα Λεόνε

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές του Σουδάν, ήτοι:

 

 

Δημοκρατία του Σουδάν

SUDAN AIRWAYS

Άγνωστος

 

Δημοκρατία του Σουδάν

SUN AIR COMPANY

Άγνωστος

 

Δημοκρατία του Σουδάν

MARSLAND COMPANY

Άγνωστος

 

Δημοκρατία του Σουδάν

ATTICO AIRLINES

Άγνωστος

 

Δημοκρατία του Σουδάν

FOURTY EIGHT AVIATION

Άγνωστος

 

Δημοκρατία του Σουδάν

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

Άγνωστος

 

Δημοκρατία του Σουδάν

ALMAJARA AVIATION

Άγνωστος

 

Δημοκρατία του Σουδάν

BADER AIRLINES

Άγνωστος

 

Δημοκρατία του Σουδάν

ALFA AIRLINES

Άγνωστος

 

Δημοκρατία του Σουδάν

AZZA TRANSPORT COMPANY

Άγνωστος

 

Δημοκρατία του Σουδάν

GREEN FLAG AVIATION

Άγνωστος

 

Δημοκρατία του Σουδάν

ALMAJAL AVIATION SERVICE

Άγνωστος

 

Δημοκρατία του Σουδάν

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές της Σουαζιλάνδης, ήτοι:

Σουαζιλάνδη

SWAZILAND ΙΑΙRLINK

Άγνωστος

SZL

Σουαζιλάνδη

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές της Ζάμπια, ήτοι:

 

 

Ζάμπια

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Ζάμπια


(1)  Είναι δυνατόν να επιτραπεί σε όλους τους αερομεταφορείς που παρατίθενται στο παράρτημα A να ασκούν δικαιώματα κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας πλήρως εκμισθωμένο αεροσκάφος ενός αερομεταφορέα ο οποίος δεν υπόκειται σε απαγόρευση λειτουργίας, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  (1)

Ονομασία της νομικής οντότητας του αερομεταφορέα, όπως αναγράφεται στο ΠΑ (και εμπορική ονομασία του, εφόσον είναι διαφορετική)

Αριθμός Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα (ΠΑ)

Αριθμός αναγνώρισης αερομεταφορέα της ΔΟΠΑ

Κράτος του αερομεταφορέα

Τύπος αεροσκάφους που αποτελεί αντικείμενο περιορισμού

Σήμα(-τα) νηολογίου και, εφόσον διατίθεται(-νται), αριθμός(-οί) σειράς κατασκευής

Κράτος νηολογίου

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

 

DPRK

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός: 2 αεροσκαφών τύπου Tu 204

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός των: P-632, P-633

DPRK

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Δημοκρατία της Γκαμπόν

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός: 2 αεροσκαφών τύπου Falcon 50· 1 αεροσκάφους τύπου Falcon 900

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός των: TR-LGV, TR-LGY, TR-AFJ

Δημοκρατία της Γκαμπόν

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Καζακστάν

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός: 2 αεροσκαφών τύπου B767· 4 αεροσκαφών τύπου B757· 10 αεροσκαφών τύπου A319/320/321· 5 αεροσκαφών τύπου Fokker 50·

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός των: P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS, P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4- SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS, P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Αρούμπα (Βασίλειο των Κάτω Χωρών)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Μπαγκλαντές

B747-269B

S2-ADT

Μπαγκλαντές

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Κομόρες

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός των: LET 410 UVP

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός των: D6-CAM (851336)

Κομόρες

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Δημοκρατία της Γκαμπόν

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός: 1 αεροσκάφους τύπου Boeing B-767-200

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός των: TR-LHP

Δημοκρατία της Γκαμπόν

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός: 14 αεροσκαφών τύπου A300, 4 αεροσκαφών τύπου A310, 9 αεροσκαφών τύπου B747, 1 αεροσκάφους B737, 6 αεροσκαφών τύπου A320

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-IAA

EP-IAB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IAG

EP-IAH

EP-IAI

EP-IAM

EP-ICD

EP-AGA

EP-IEA

EP-IEB

EP-IED

EP-IEE

EP-IEF

EP-IEG

Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Δημοκρατία της Γκαμπόν

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός: 1 αεροσκάφους τύπου Challenger· CL601 1 αεροσκάφους τύπου HS-125-800

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός των: TR-AAG, ZS-AFG

Δημοκρατία της Γκαμπόν· Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Δημοκρατία της Αγκόλας

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός: 3 αεροσκαφών τύπου Boeing B-777 και 4 αεροσκαφών τύπου Boeing B-737-700

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός των: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Δημοκρατία της Αγκόλας

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ουκρανία

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών πλην ενός αεροσκάφους τύπου MD-83

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός των: UR-CFF

Ουκρανία


(1)  Είναι δυνατόν να επιτραπεί στους αερομεταφορείς που παρατίθενται στο παράρτημα Β να ασκούν δικαιώματα κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας πλήρως εκμισθωμένο αεροσκάφος ενός αερομεταφορέα ο οποίος δεν υπόκειται σε απαγόρευση λειτουργίας, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας.

(2)  Επιτρέπεται στην Afrijet να χρησιμοποιεί μόνο το αναφερόμενο αεροσκάφος για τις συνήθεις πτήσεις της εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(3)  Επιτρέπεται στην Air Astana να χρησιμοποιεί μόνο το αναφερόμενο αεροσκάφος για τις συνήθεις πτήσεις της εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(4)  Επιτρέπεται στην Gabon Airlines να χρησιμοποιεί μόνο το αναφερόμενο αεροσκάφος για τις συνήθεις πτήσεις της εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(5)  Επιτρέπεται στην Iran Air να εκτελεί πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο αεροσκάφος υπό τους όρους που προβλέπονται στις αιτιολογικές σκέψεις (49) και (50) του παρόντος κανονισμού.