27.1.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 23/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 73/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Ιανουαρίου 2010

για τον καθορισμό απαιτήσεων σχετικών με την ποιότητα των αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα) (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 5,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού (κανονισμός-πλαίσιο) (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για την ασφάλεια πτήσεων και την υποστήριξη νέων αρχών σχεδιασμού λειτουργίας του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (εφεξής «ΕΔΔΕΚ») απαιτούνται αεροναυτικά δεδομένα και αεροναυτικές πληροφορίες κατάλληλης ποιότητας.

(2)

Η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) (εφεξής «ΔΟΠΑ») έχει καθορίσει απαιτήσεις σχετικές με την ποιότητα των αεροναυτικών δεδομένων και των αεροναυτικών πληροφοριών για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό από άποψη ακρίβειας, ανάλυσης και ακεραιότητας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται και να διατηρούνται στο ΕΔΔΕΚ κατά την επεξεργασία αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών.

(3)

Οι εν λόγω απαιτήσεις της ΔΟΠΑ θεωρείται ότι παρέχουν επαρκή βάση για τις ισχύουσες απαιτήσεις ποιότητας των δεδομένων, είναι γνωστό όμως ότι υπάρχουν ελλείψεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν, ιδίως για την υποστήριξη μελλοντικών εφαρμογών.

(4)

Το παράρτημα 15 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία (εφεξής «σύμβαση του Σικάγου») πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τις απαιτήσεις ποιότητας των δεδομένων. Οι παραπομπές σε διατάξεις του παραρτήματος 15 της σύμβασης του Σικάγου δεν συνεπάγονται αυτόματα παραπομπή στο παράρτημα 4 ή σε άλλα παραρτήματα της σύμβασης του Σικάγου.

(5)

Από την εξέταση της τρέχουσας κατάστασης διαπιστώθηκε ότι οι απαιτήσεις ποιότητας αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών δεν πληρούνται πάντοτε στο ΕΔΔΕΚ, ιδίως σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και την ακεραιότητα.

(6)

Η αλυσίδα αεροναυτικών δεδομένων χαρακτηρίζεται ακόμη από μεγάλη έντυπη χειρόγραφη δραστηριότητα, γεγονός που αναπόφευκτα συνεπάγεται αρκετές πιθανότητες παρείσφρησης λαθών και υποβάθμισης της ποιότητας των δεδομένων. Επομένως, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση.

(7)

Το Eurocontrol έχει λάβει την εντολή, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, να εκπονήσει απαιτήσεις για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση του παραρτήματος 15 της σύμβασης του Σικάγου, ώστε να διατίθενται αεροναυτικές πληροφορίες ικανοποιητικής ποιότητας. Ο εν λόγω κανονισμός βασίζεται στη σχετική έκθεση ανάθεσης της εντολής της 16ης Οκτωβρίου 2007.

(8)

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004, οι αεροναυτικές πληροφορίες πρέπει να αρχίσουν να διατίθενται προοδευτικά σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση από κοινού συμφωνημένο και τυποποιημένο σύνολο δεδομένων. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να εφαρμοσθούν ενδεχομένως σε όλα τα αεροναυτικά δεδομένα και τις αεροναυτικές πληροφορίες στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(9)

Ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη στρατιωτική εκπαίδευση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004.

(10)

Στρατιωτικοί οργανισμοί που παρέχουν αεροναυτικές πληροφορίες με σκοπό τη χρήση τους σε επιχειρήσεις γενικής εναέριας κυκλοφορίας αποτελούν ουσιαστικό μέρος της επεξεργασίας αεροναυτικών δεδομένων και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η ποιότητα των σχετικών δεδομένων πρέπει να αντιστοιχεί στη χρήση για την οποία προορίζονται.

(11)

Η έγκαιρη παροχή και δημοσίευση νέων ή τροποποιημένων αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών σύμφωνα με τις τροποποιήσεις και τις απαιτήσεις του κύκλου επικαιροποίησης της ΔΟΠΑ και των κρατών μελών θεωρούνται ουσιώδεις για να υποστηριχθεί η βελτίωση της ποιότητας δεδομένων.

(12)

Τα κράτη μέλη πρέπει να ασκούν αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων αρχικής διάθεσης αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών για να εξασφαλισθεί ότι τα δεδομένα αυτά είναι ικανοποιητικής ποιότητας ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται.

(13)

Τα συστατικά στοιχεία και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι οντότητες αρχικής διάθεσης δεδομένων πρέπει να είναι διαλειτουργικές με τα συστήματα, τα συστατικά στοιχεία και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών, ώστε η λειτουργία του ΕΔΔΕΚ να καταστεί ασφαλής, αδιάλειπτη και αποτελεσματική.

(14)

Για να διατηρηθούν ή να ενισχυθούν τα υφιστάμενα επίπεδα ασφάλειας των εργασιών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη προβαίνουν σε αξιολόγηση της ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει διαδικασίες ταυτοποίησης κινδύνων, εκτίμησης της επικινδυνότητας και μετριασμού της επικινδυνότητας. Η εναρμονισμένη εφαρμογή των διαδικασιών αυτών στα συστήματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός επιβάλλει τον προσδιορισμό ειδικών απαιτήσεων ασφάλειας για όλες τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και επιδόσεων.

(15)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004, στους κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα πρέπει να περιγράφονται οι διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης που πρέπει να ακολουθούνται για την εκτίμηση της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας χρήσης συστατικών στοιχείων, καθώς και για τον έλεγχο συστημάτων.

(16)

Ο παρών κανονισμός αφορά ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Πρέπει συνεπώς να ληφθούν υπόψη οι μεμονωμένες ικανότητες και τα επίπεδα συμμετοχής των μερών στην αλυσίδα δεδομένων, ώστε να εξασφαλισθεί η προοδευτική εφαρμογή των διατάξεων για την επίτευξη ικανοποιητικής ποιότητας δεδομένων.

(17)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ενιαίου ουρανού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις για την ποιότητα των αεροναυτικών δεδομένων και των αεροναυτικών πληροφοριών από άποψη ακρίβειας, ανάλυσης και ακεραιότητας.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα συστήματα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ΕΔΔΕΚ), τα συστατικά στοιχεία τους και τις συναφείς διαδικασίες που υπεισέρχονται στην αρχική διάθεση, την παραγωγή, την αποθήκευση, τον χειρισμό, την επεξεργασία, τη μεταβίβαση και τη διάδοση αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών.

Εφαρμόζεται στα ακόλουθα αεροναυτικά δεδομένα και τις αεροναυτικές πληροφορίες:

α)

στην ολοκληρωμένη δέσμη αεροναυτικών πληροφοριών (εφεξής «ΟΔΑΠ») που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 την οποία διαθέτουν τα κράτη μέλη, εξαιρουμένων των εγκυκλίων αεροναυτικών πληροφοριών·

β)

στα ηλεκτρονικά δεδομένα εμποδίου, ή στοιχεία αυτών, εφόσον διατίθενται από κράτη μέλη·

γ)

στα ηλεκτρονικά δεδομένα εδάφους, ή στοιχεία αυτών, εφόσον διατίθενται από κράτη μέλη·

δ)

στα δεδομένα χαρτογράφησης αεροδρομίου, εφόσον διατίθενται από κράτη μέλη.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα μέρη:

α)

φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας·

β)

φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων και ελικοδρομίων, για τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε εθνικά έντυπα αεροναυτικών πληροφοριών διαδικασίες IFR (instrument flight rules) ή ειδικές διαδικασίες VFR (visual flight rules)·

γ)

δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες, οι οποίες παρέχουν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

i)

υπηρεσίες αρχικής διάθεσης και παροχής δεδομένων επιτήρησης·

ii)

υπηρεσίες σχεδιασμού διαδικασιών·

iii)

ηλεκτρονικά δεδομένα εδάφους·

iv)

ηλεκτρονικά δεδομένα εμποδίου.

3.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μέχρι το χρονικό σημείο διάθεσης αεροναυτικών δεδομένων ή/και αεροναυτικών πληροφοριών από τον πάροχο υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών στον επόμενο προοριζόμενο χρήστη.

Στην περίπτωση διανομής με υλικά μέσα, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μέχρι το σημείο κατά το οποίο διατέθηκαν αεροναυτικά δεδομένα ή/και αεροναυτικές πληροφορίες στον οργανισμό που είναι ο αρμόδιος για την υπηρεσία φυσικής διανομής.

Στην περίπτωση αυτόματης διανομής μέσω της χρήσης απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών και της οντότητας που παραλαμβάνει αεροναυτικά δεδομένα ή/και αεροναυτικές πληροφορίες, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται είτε:

α)

μέχρι το σημείο κατά το οποίο ο επόμενος χρήστης έχει πρόσβαση και εξάγει αεροναυτικά δεδομένα ή/και αεροναυτικές πληροφορίες που κατέχει ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών, ή

β)

μέχρι το σημείο κατά το οποίο διαβιβάζονται αεροναυτικά δεδομένα ή/και αεροναυτικές πληροφορίες, από τον πάροχο υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών, στο σύστημα του επόμενου χρήστη.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ορισμοί του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004. Επιπλέον, ορίζovται ως:

1)

«αεροναυτικά δεδομένα», επισημοποιημένη αναπαράσταση αεροναυτικών γεγονότων, εννοιών ή οδηγιών, κατάλληλη προς επικοινωνία, ερμηνεία ή επεξεργασία·

2)

«αεροναυτικές πληροφορίες», πληροφορίες που προκύπτουν από τη συλλογή, την ανάλυση και τη μορφοτύπηση αεροναυτικών δεδομένων·

3)

«ποιότητα δεδομένων», βαθμός ή επίπεδο αξιοπιστίας στο οποίο τα παρεχόμενα δεδομένα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του χρήστη δεδομένων από άποψη ακρίβειας, ανάλυσης και ακεραιότητας·

4)

«ακρίβεια», βαθμός αντιστοιχίας της υπολογιζόμενης ή της μετρούμενης τιμής με την πραγματική τιμή·

5)

«ανάλυση», αριθμός μονάδων ή διφυών με τον οποίο εκφράζεται και χρησιμοποιείται μετρούμενη ή υπολογιζόμενη τιμή·

6)

«ακεραιότητα», βαθμός διασφάλισης ότι δεδομένο και η τιμή του δεν έχει απολεσθεί ή αλλοιωθεί από τη στιγμή αποστολής ή εξουσιοδοτημένης τροποποίησής του·

7)

«ολοκληρωμένη δέσμη αεροναυτικών πληροφοριών» (ΟΔΑΠ), δέσμη η οποία συνίσταται στα κάτωθι:

α)

δημοσιεύματα αεροναυτικών πληροφοριών (εφεξής ΔΑΠ), συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων·

β)

συμπληρώματα των ΔΑΠ·

γ)

την ανακοίνωση (NOTAM) που ορίζεται στο σημείο 17) και τα ενημερωτικά δελτία προ πτήσης·

δ)

εγκυκλίους αεροναυτικών πληροφοριών· και

ε)

καταστάσεις και καταλόγους έγκυρων NOTAΜ·

8)

«δεδομένα εμποδίου», τα δεδομένα που αφορούν όλα τα σταθερά (προσωρινά η μόνιμα) και κινητά αντικείμενα, ή μέρη αυτών, τα οποία βρίσκονται σε έκταση προοριζόμενη για επίγειες κινήσεις αεροσκαφών ή εκτείνονται επάνω από καθορισμένη έκταση που προορίζεται για την προστασία αεροσκάφους εν πτήσει·

9)

«δεδομένα εδάφους», τα δεδομένα που αφορούν το ανάγλυφο του εδάφους, το οποίο περιλαμβάνει φυσικά χαρακτηριστικά όπως όρη, λόφους, κορυφογραμμές, κοιλάδες, υδατικά συστήματα, μόνιμο πάγο και χιόνι, εξαιρουμένων των εμποδίων·

10)

«δεδομένα χαρτογράφησης αεροδρομίου», οι πληροφορίες που αντιπροσωπεύουν τυπικά χαρακτηριστικά του αεροδρομίου καθορισμένης έκτασης, συμπεριλαμβανομένων των γεωχωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων·

11)

«τοπογραφικά δεδομένα», τα γεωχωρικά δεδομένα που καθορίζονται με μέτρηση ή τοπογραφική αποτύπωση·

12)

«σχεδιασμός διαδικασίας», ο συνδυασμός αεροναυτικών δεδομένων και ειδικών οδηγιών πτήσης για τον καθορισμό της διαδικασίας άφιξης ή/και αναχώρησης με όργανα, με την οποία εξασφαλίζονται κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας πτήσεων·

13)

«πάροχος υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών», ο φορέας που είναι αρμόδιος για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 της Επιτροπής (3)

14)

«επόμενος χρήστης», η οντότητα που παραλαμβάνει αεροναυτικές πληροφορίες από πάροχο υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών·

15)

«απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση», η ψηφιακή σύνδεση μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση·

16)

«στοιχείο δεδομένου», ένα απλό χαρακτηριστικό πλήρους συνόλου δεδομένων, στο οποίο δίδεται τιμή που καθορίζει την τρέχουσα κατάστασή του·

17)

«NOTAM», ανακοίνωση που διανέμεται με τηλεπικοινωνιακό μέσο και περιέχει πληροφορίες για την καθιέρωση, την κατάσταση ή την αλλαγή κάθε αεροναυτικού βοηθήματος, υπηρεσίας, διαδικασίας ή κινδύνου, η έγκαιρη γνώση των οποίων είναι ζωτικής σημασίας για το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τις πτητικές λειτουργίες·

18)

«ψηφιακή NOTAM», σύνολο δεδομένων το οποίο περιέχει της πληροφορίες που περιλαμβάνει μια NOTAM σε δομημένο μορφότυπο, ο οποίος είναι δυνατόν να ερμηνευθεί πλήρως από αυτόματο σύστημα πληροφορικής χωρίς ερμηνεία από τον άνθρωπο·

19)

«οντότητα αρχικής διάθεσης δεδομένων», η οντότητα που είναι αρμόδια για την αρχική διάθεση δεδομένων·

20)

«αρχική διάθεση δεδομένων», η δημιουργία νέου στοιχείου δεδομένου με την αντίστοιχη τιμή της, η τροποποίηση της τιμής υπάρχοντος στοιχείου δεδομένου ή η διαγραφή στοιχείου υπάρχοντος δεδομένου·

21)

«περίοδος ισχύος», η περίοδος από την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία δημοσιεύεται αεροναυτική πληροφορία έως την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία η αεροναυτική πληροφορία παύει να ισχύει·

22)

«επικύρωση δεδομένων», η διαδικασία με την οποία εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα πληρούν τις απαιτήσεις για τη συγκεκριμένη εφαρμογή ή την προοριζόμενη χρήση·

23)

«έλεγχος δεδομένων», η αξιολόγηση του προϊόντος επεξεργασίας αεροναυτικών δεδομένων, με την οποία εξασφαλίζεται η ορθότητα και η συνοχή με τα εισαγόμενα δεδομένα και τα εφαρμοζόμενα πρότυπα δεδομένων, τους κανόνες και τις συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω επεξεργασία·

24)

«κρίσιμα δεδομένα», τα δεδομένα με το επίπεδο ακεραιότητας όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 3 τμήμα 3.2 σημείο 3.2.8 α) του παραρτήματος 15 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία (εφεξής «σύμβαση του Σικάγου»)·

25)

«ουσιαστικά δεδομένα», τα δεδομένα με το επίπεδο ακεραιότητας όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 3 τμήμα 3.2 σημείο 3.2.8 β) του παραρτήματος 15 της σύμβασης του Σικάγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Άρθρο 4

Σύνολο δεδομένων

Τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 παρέχουν αεροναυτικά δεδομένα και αεροναυτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συνόλου δεδομένων που περιγράφονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 5

Ανταλλαγή δεδομένων

1.   Τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εξασφαλίζουν την ανταλλαγή των αεροναυτικών δεδομένων και των αεροναυτικών πληροφοριών που μνημονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση.

2.   Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας εξασφαλίζουν την ανταλλαγή των αεροναυτικών πληροφοριών που μνημονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφοτύπου ανταλλαγής δεδομένων που καθορίζονται στο παράρτημα II.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις ψηφιακές NOTAM από το μορφότυπο ανταλλαγής δεδομένων που μνημονεύεται στην παράγραφο 2.

4.   Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας εξασφαλίζουν ότι όλα τα αεροναυτικά δεδομένα και οι αεροναυτικές πληροφορίες σε ΕΑΠ, τροποποιήσεις ΕΑΠ και συμπληρώματα ΕΑΠ που παρέχει κράτος μέλος διατίθενται στον επόμενο χρήστη, τουλάχιστον:

α)

σύμφωνα με τις απαιτήσεις δημοσίευσης που καθορίζονται στα πρότυπα της ΔΟΠΑ τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα III σημεία 4 και 8·

β)

με τρόπο που καθιστά δυνατό το περιεχόμενο και το μορφότυπο απευθείας αναγνώσιμο σε οθόνη υπολογιστή· και

γ)

σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφοτύπου ανταλλαγής δεδομένων που καθορίζονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 6

Ποιότητα δεδομένων

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ποιότητας δεδομένων που καθορίζονται στο παράρτημα IV μέρος A.

2.   Κατά την παροχή αεροναυτικών δεδομένων ή/και αεροναυτικών πληροφοριών, τα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τεκμηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα IV μέρος B.

3.   Κατά την ανταλλαγή αεροναυτικών δεδομένων ή/και αεροναυτικών πληροφοριών, τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 προβαίνουν στις επίσημες ρυθμίσεις που περιγράφονται στο παράρτημα IV μέρος Γ.

4.   Εφόσον ενεργούν ως οντότητες αρχικής διάθεσης δεδομένων, τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αρχικής διάθεσης δεδομένων που καθορίζονται στο παράρτημα IV μέρος Δ.

5.   Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας εξασφαλίζουν ότι τα αεροναυτικά δεδομένα και οι αεροναυτικές πληροφορίες που παρέχονται από οντότητες αρχικής διάθεσης δεδομένων μη μνημονευόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 2 διατίθενται με επαρκή ποιότητα στον επόμενο χρήστη για την προοριζόμενη χρήση.

6.   Εφόσον ενεργούν ως οντότητες αρμόδιες να ζητήσουν επίσημα δραστηριότητα αρχικής διάθεσης δεδομένων, τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εξασφαλίζουν ότι:

α)

τα δεδομένα παράγονται, τροποποιούνται ή διαγράφονται σύμφωνα με τις οδηγίες τους·

β)

με την επιφύλαξη του παραρτήματος IV μέρος Γ, οι οδηγίες τους που αφορούν την αρχική διάθεση δεδομένων περιέχουν, τουλάχιστον:

i)

μονοσήμαντη περιγραφή των δεδομένων που πρόκειται να παραχθούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν·

ii)

επιβεβαίωση της οντότητας στην οποία πρόκειται να παρασχεθούν τα δεδομένα·

iii)

την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία πρόκειται να παρασχεθούν τα δεδομένα·

iv)

μορφότυπο της αναφοράς αρχικής διάθεσης δεδομένων που πρέπει να χρησιμοποιήσει η οντότητα αρχικής διάθεσης δεδομένων.

7.   Τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις επεξεργασίας δεδομένων που καθορίζονται στο παράρτημα IV μέρος E.

8.   Τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εξασφαλίζουν ότι έχουν καθιερωθεί μηχανισμοί αναφοράς, ανάδρασης και διόρθωσης σφάλματος, οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV μέρος ΣΤ.

Άρθρο 7

Συνοχή, επικαιρότητα και επιδόσεις προσωπικού

1.   Όταν αεροναυτικά δεδομένα ή αεροναυτικές πληροφορίες αναπαράγονται σε ΔΑΠ σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών που είναι αρμόδιος για τα ΔΑΠ αυτά καθιερώνει μηχανισμούς που εγγυώνται τη συνοχή των αναπαραγόμενων πληροφοριών.

2.   Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών που δημοσιεύονται στα ΔΑΠ των κρατών μελών τους περιέχουν σχόλιά τους με τα οποία επισημαίνονται όσα ΔΑΠ δεν πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας δεδομένων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

3.   Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών εξασφαλίζουν ότι διατίθενται στη δημοσιότητα οι πλέον πρόσφατοι κύκλοι επικαιροποίησης των τροποποιήσεων των ΔΑΠ και των συμπληρωμάτων τους.

4.   Τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους που έχει αναλάβει καθήκοντα παροχής αεροναυτικών δεδομένων ή αεροναυτικών πληροφοριών γνωρίζει και εφαρμόζει:

α)

τις απαιτήσεις για την τροποποίηση των ΔΑΠ, των συμπληρωμάτων των ΔΑΠ και των NOTAM που καθορίζονται στα πρότυπα της ΔΟΠΑ, όπως περιγράφονται στο παράρτημα III σημεία 5, 6 και 7·

β)

τους κύκλους επικαιροποίησης που εφαρμόζονται για την έκδοση των τροποποιήσεων των ΔΑΠ και των συμπληρωμάτων τους, όπως μνημονεύεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου για τα πεδία για τα οποία παρέχουν αεροναυτικά δεδομένα ή αεροναυτικές πληροφορίες.

5.   Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2096/2005, τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εξασφαλίζουν επίσης ότι το προσωπικό τους που έχει αναλάβει καθήκοντα παροχής αεροναυτικών δεδομένων ή αεροναυτικών πληροφοριών εκπαιδεύεται κατάλληλα, έχει επαγγελματική επάρκεια και έχει αδειοδοτηθεί για την εργασία που απαιτείται να εκτελεί.

Άρθρο 8

Απαιτήσεις για τα εργαλεία και το λογισμικό

Τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εξασφαλίζουν ότι όλα τα εργαλεία και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της αρχικής διάθεσης, της παραγωγής, της αποθήκευσης, του χειρισμού, της επεξεργασίας και της διαβίβασης αεροναυτικών δεδομένων ή/και αεροναυτικών πληροφοριών ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παραρτήματος V.

Άρθρο 9

Προστασία δεδομένων

1.   Τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εξασφαλίζουν ότι τα αεροναυτικά δεδομένα και οι αεροναυτικές πληροφορίες προστατεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο παράρτημα VI.

2.   Τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εξασφαλίζουν ότι η ιχνηλασιμότητα κάθε στοιχείου δεδομένου διατηρείται κατά τη διάρκεια ισχύος του και τουλάχιστον για μία πενταετία από τη λήξη της περιόδου ισχύος ή μέχρι πέντε χρόνια μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος κάθε μεμονωμένου δεδομένου που έχει υπολογισθεί με βάση αυτό ή προέρχεται από αυτό, αναλόγως ποιο γεγονός είναι μεταγενέστερο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Άρθρο 10

Απαιτήσεις για τη διαχείριση

1.   Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2096/2005, τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εφαρμόζουν και διατηρούν σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο καλύπτει τις δραστηριότητες παροχής των αεροναυτικών δεδομένων και των αεροναυτικών πληροφοριών τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα VII μέρος A.

2.   Τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εξασφαλίζουν ότι το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που μνημονεύεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθορίζει διαδικασίες επίτευξης των στόχων διαχείρισης της ασφάλειας πτήσεων που καθορίζονται στο παράρτημα VII μέρος B και των στόχων διαχείρισης της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες που καθορίζονται στο παράρτημα VII μέρος Γ.

3.   Τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εξασφαλίζουν ότι πριν από κάθε αλλαγή στα υπάρχοντα συστήματα που μνημονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο ή πριν από την καθιέρωση νέων συστημάτων πραγματοποιείται από τα ενδιαφερόμενα μέρη εκτίμηση της ασφάλειας, καθώς και ταυτοποίηση κινδύνων, ανάλυση και μετριασμός των επιπτώσεων.

4.   Κατά την εκτίμηση της ασφάλειας, οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, το παράρτημα I, το παράρτημα II και το παράρτημα IV μέρος A σημεία 1 και 2 θεωρούνται απαιτήσεις ασφάλειας πτήσεων και λαμβάνονται υπόψη ως ελάχιστες απαιτήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 11

Συμμόρφωση ή καταλληλότητα χρήσης συστατικών στοιχείων

Πριν από την έκδοση δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004, οι κατασκευαστές συστατικών στοιχείων των συστημάτων που μνημονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, ή οι εγκατεστημένοι στην Ένωση εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, εκτιμούν τη συμμόρφωση ή την καταλληλότητα χρήσης των συγκεκριμένων συστατικών στοιχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα VIII.

Άρθρο 12

Έλεγχος των συστημάτων

1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ή έχουν αποδείξει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IX διενεργούν έλεγχο των συστημάτων που μνημονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα X μέρος Α.

2.   Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας οι οποίοι δεν μπορούν να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IX αναθέτουν με υπεργολαβία σε κοινοποιημένο οργανισμό τον έλεγχο των συστημάτων που μνημονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο. Ο έλεγχος διεξάγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα X μέρος B.

Άρθρο 13

Πρόσθετες απαιτήσεις

Τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ):

α)

εξασφαλίζουν την παροχή εξουσιοδότησης ασφαλείας για το προσωπικό τους που είναι αρμόδιο για τα καθήκοντα της αρχικής διάθεσης, της παραγωγής, της αποθήκευσης, του χειρισμού, της επεξεργασίας, της διαβίβασης και της διανομής αεροναυτικών δεδομένων ή αεροναυτικών πληροφοριών, αναλόγως·

β)

εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους που έχει αναλάβει καθήκοντα παροχής αεροναυτικών δεδομένων ή αεροναυτικών πληροφοριών γνωρίζει δεόντως τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

γ)

συντάσσουν και διατηρούν επιχειρησιακά εγχειρίδια, τα οποία περιέχουν τις αναγκαίες οδηγίες και πληροφορίες ώστε το προσωπικό τους που έχει αναλάβει καθήκοντα παροχής αεροναυτικών δεδομένων ή αεροναυτικών πληροφοριών να είναι σε θέση να εφαρμόζει τον παρόντα κανονισμό·

δ)

διασφαλίζουν ότι τα εγχειρίδια που προβλέπονται στο στοιχείο γ) παραμένουν προσβάσιμα και επικαιροποιημένα, καθώς και ότι η επικαιροποίηση και η διανομή τους υπόκεινται στην κατάλληλη διαχείριση ποιότητας και τεκμηρίωσης·

ε)

διασφαλίζουν ότι οι μέθοδοι εργασίας και οι επιχειρησιακές διαδικασίες τους είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Τα κράτη μέλη τα οποία, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, γνωστοποίησαν στη ΔΟΠΑ συναφή διαφορά σύμφωνα με το άρθρο 38 της σύμβασης του Σικάγου, επιτρέπεται να διατηρήσουν το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2014 τις εθνικές διατάξεις τους στα θέματα που παρατίθενται στο παράρτημα XI του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα αεροναυτικά δεδομένα και οι αεροναυτικές πληροφορίες που θα έχουν δημοσιευθεί έως την 1η Ιουλίου 2013 και που δεν θα έχουν υποστεί τροποποίηση, εναρμονίζονται με τον παρόντα κανονισμό το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2013.

2.   Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, το άρθρο 4, το άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 στοιχείο γ) εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 26.

(2)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 335 της 21.12.2005, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΡΟΣ A

ΟΔΑΠ, δεδομένα χαρτογράφησης αεροδρομίου και ηλεκτρονικά δεδομένα εμποδίου

1.

Τα αεροναυτικά δεδομένα και οι αεροναυτικές πληροφορίες που μνημονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α), β) και δ) παρέχονται σύμφωνα με κοινή προδιαγραφή του συνόλου δεδομένων, η οποία:

α)

τεκμηριώνεται είτε:

με τη χρήση ενιαίας γλώσσας κατάρτισης μοντέλου (UML), η οποία καθορίζεται στο έγγραφο που μνημονεύεται στο παράρτημα III σημείο 13, υπό μορφή διαγραμμάτων κλάσης και αντίστοιχων ορισμών των κλάσεων, ιδιοχαρακτηριστικών, συνειρμών και καταλόγων τιμών ή

με τη χρήση καταλόγου χαρακτηριστικών που καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO το οποίο μνημονεύεται στο παράρτημα III σημείο 25)·

β)

καθορίζει, ως μεμονωμένα στοιχεία δεδομένου, κάθε αεροναυτικό χαρακτηριστικό για το οποίο ζητείται η δημοσίευση της πληροφορίας σύμφωνα με τα πρότυπα της ΔΟΠΑ που μνημονεύονται στο παράρτημα III σημείο 10 και στο έγγραφο Eurocae που μνημονεύεται στο παράρτημα III σημείο 24·

γ)

παρέχει για κάθε ιδιοχαρακτηριστικό τις επιτρεπόμενες τιμές του υπό μορφή τύπου δεδομένου, κλίμακας πιθανών τιμών ή πίνακα απαρίθμησης·

δ)

περιλαμβάνει τον καθορισμό χρονοεξαρτώμενου μοντέλου, με βάση τη διεθνή ώρα UTC, με το οποίο είναι δυνατόν να εκφρασθεί ο πλήρης κύκλος ζωής ενός αεροναυτικού χαρακτηριστικού:

από την ημερομηνία και ώρα εμφάνισής του έως την ημερομηνία και ώρα μόνιμης απόσυρσής του,

συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων αλλαγών που δημιουργούν νέες γραμμές βάσης για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό·

ε)

περιλαμβάνει καθορισμό των κανόνων με τους οποίους επιτρέπεται ο περιορισμός των δυνατών τιμών των ιδιοτήτων ενός χαρακτηριστικού ή η χρονική διακύμανση των τιμών αυτών. Περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

περιορισμοί που επιβάλλουν ακρίβεια, ανάλυση και ακεραιότητα συντεταγμένων (οριζοντίων ή καθέτων)·

περιορισμοί που επιβάλλουν επικαιρότητα των δεδομένων·

στ)

εφαρμόζει συμβατικούς όρους ονοματοδοσίας για χαρακτηριστικά, ιδιοχαρακτηριστικά και συνειρμούς, στους οποίους αποφεύγονται οι συντμήσεις·

ζ)

βασίζει την περιγραφή των γεωμετρικών στοιχείων (σημείο, καμπύλη, εμβαδόν) στο πρότυπο ISO που μνημονεύεται στο παράρτημα III σημείο 14·

η)

βασίζει την περιγραφή των πληροφοριών μεταδεδομένων στο πρότυπο ISO που μνημονεύεται στο παράρτημα III σημείο 15·

θ)

περιλαμβάνει τα στοιχεία μεταδεδομένων που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος Γ.

2.

Όσον αφορά τα πρότυπα ISO, το σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο έχει εκδοθεί από δεόντως διαπιστευμένο οργανισμό, θεωρείται επαρκές μέσο συμμόρφωσης. Τα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 αποδέχονται την κοινοποίηση των σχετικών με την πιστοποίηση εγγράφων στην εθνική εποπτική αρχή, εφόσον τα ζητήσει.

ΜΕΡΟΣ B

Σύνολα ηλεκτρονικών δεδομένων εδάφους

Τα ηλεκτρονικά δεδομένα εδάφους που μνημονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ):

α)

παρέχονται ψηφιακά σύμφωνα με τα πρότυπα της ΔΟΠΑ που μνημονεύονται στο παράρτημα III σημεία 9 και 12·

β)

περιλαμβάνουν τα στοιχεία μεταδεδομένων που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος Γ.

ΜΕΡΟΣ Γ

Μεταδεδομένα

Τα μεταδεδομένα για προδιαγραφές συνόλου δεδομένων που καθορίζονται στα μέρη A και B περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

την οντότητα αρχικής διάθεσης των δεδομένων·

β)

τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στα δεδομένα·

γ)

τα πρόσωπα ή τους οργανισμούς που επιλήφθηκαν των δεδομένων και πότε·

δ)

λεπτομέρειες τυχόν επικύρωσης και ελέγχου των δεδομένων·

ε)

πραγματική ημερομηνία και ώρα έναρξης των δεδομένων·

στ)

για γεωγραφικά δεδομένα:

το γεωμοντέλο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε,

το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκε·

ζ)

για αριθμητικά δεδομένα:

τη στατιστική ακρίβεια της τεχνικής της μέτρησης ή του υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε,

την ανάλυση,

το επίπεδο αξιοπιστίας που απαιτείται βάσει των προτύπων της ΔΟΠΑ τα οποία μνημονεύονται στο παράρτημα III σημεία 1 και 12 και σε άλλα πρότυπα της ΔΟΠΑ·

η)

λεπτομέρειες τυχόν συναρτήσεων που εφαρμόσθηκαν σε περίπτωση μετατροπής/μετασχηματισμού των δεδομένων·

θ)

λεπτομέρειες τυχόν περιορισμών στη χρήση των δεδομένων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΡΟΣ A

ΟΔΑΠ, δεδομένα χαρτογράφησης αεροδρομίου και ηλεκτρονικά δεδομένα εμποδίου

1.

Τα αεροναυτικά δεδομένα και οι αεροναυτικές πληροφορίες που μνημονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α), β) και δ) μορφοποιούνται σύμφωνα με κοινή προδιαγραφή, η οποία:

χρησιμοποιεί την προδιαγραφή επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (XML), όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO το οποίο μνημονεύεται στο παράρτημα III σημείο 17 για την κωδικοποίηση δεδομένων,

εκφράζεται υπό μορφή σχήματος XML· επιπλέον, επιτρέπεται η χρήση γλώσσας schematron, όπως ορίζει το πρότυπο ISO που μνημονεύεται στο παράρτημα III σημείο 19, για τη διατύπωση των επιχειρηματικών κανόνων,

επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων τόσο για μεμονωμένα χαρακτηριστικά όσο και για συλλογές χαρακτηριστικών,

επιτρέπει την ανταλλαγή βασικών πληροφοριών μετά από μόνιμες αλλαγές,

είναι δομημένη σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά, τα ιδιοχαρακτηριστικά και τους συνειρμούς του ορισμού του συνόλου δεδομένων που περιγράφεται στο παράρτημα I μέρος Α· οι κανόνες χαρτογράφησης πρέπει να τεκμηριώνονται,

εφαρμόζει αυστηρά τους πίνακες απαρίθμησης των τιμών και τις κλίμακες τιμών που καθορίζονται για κάθε ιδιοχαρακτηριστικό της δέσμης δεδομένων,

είναι συμβατή με την προδιαγραφή της γεωγραφικής γλώσσας σήμανσης (GML), όπως ορίζεται στο παράρτημα III σημείο 18, για την κωδικοποίηση γεωγραφικών πληροφοριών.

2.

Όσον αφορά τα πρότυπα ISO, το σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο έχει εκδοθεί από δεόντως διαπιστευμένο οργανισμό, θεωρείται επαρκές μέσο συμμόρφωσης. Τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 αποδέχονται την κοινοποίηση των σχετικών με την πιστοποίηση εγγράφων στην εθνική εποπτική αρχή, εφόσον τα ζητήσει.

ΜΕΡΟΣ B

Ηλεκτρονικά δεδομένα εδάφους

1.

Τα ηλεκτρονικά δεδομένα εδάφους που μνημονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ) παρέχονται σε κοινό μορφότυπο σύμφωνο με τα πρότυπα ISO που παρατίθενται στο παράρτημα III σημεία 14 έως 18.

2.

Όσον αφορά τα πρότυπα ISO, το σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο έχει εκδοθεί από δεόντως διαπιστευμένο οργανισμό, θεωρείται επαρκές μέσο συμμόρφωσης. Τα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 αποδέχονται την κοινοποίηση των σχετικών με την πιστοποίηση εγγράφων στην εθνική εποπτική αρχή, εφόσον τα ζητήσει.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1.

Κεφάλαιο 3 τμήμα 3.2 (σύστημα ποιότητας) του παραρτήματος 15 της σύμβασης του Σικάγου – υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών (δωδέκατη έκδοση – Ιούλιος 2004, όπου έχει ενσωματωθεί η τροποποίηση αριθ. 34).

2.

Κεφάλαιο 3 τμήμα 3.7.1 (οριζόντιο σύστημα αναφοράς) του παραρτήματος 15 της σύμβασης του Σικάγου – υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών (δωδέκατη έκδοση – Ιούλιος 2004, όπου έχει ενσωματωθεί η τροποποίηση αριθ. 34).

3.

Κεφάλαιο 3 τμήμα 3.7.2 (κάθετο σύστημα αναφοράς) του παραρτήματος 15 της σύμβασης του Σικάγου – υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών (δωδέκατη έκδοση – Ιούλιος 2004, όπου έχει ενσωματωθεί η τροποποίηση αριθ. 34).

4.

Κεφάλαιο 4 [δημοσιεύματα αεροναυτικών πληροφοριών (ΔΑΠ)] του παραρτήματος 15 της σύμβασης του Σικάγου – υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών (δωδέκατη έκδοση – Ιούλιος 2004, όπου έχει ενσωματωθεί η τροποποίηση αριθ. 34).

5.

Κεφάλαιο 4 τμήμα 4.3 [προδιαγραφές τροποποίησης των (ΔΑΠ)] του παραρτήματος 15 της σύμβασης του Σικάγου – υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών (δωδέκατη έκδοση – Ιούλιος 2004, όπου έχει ενσωματωθεί η τροποποίηση αριθ. 34).

6.

Κεφάλαιο 4 τμήμα 4.4 [προδιαγραφές συμπλήρωσης των (ΕΑΠ)] του παραρτήματος 15 της σύμβασης του Σικάγου – υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών (δωδέκατη έκδοση – Ιούλιος 2004, όπου έχει ενσωματωθεί η τροποποίηση αριθ. 34).

7.

Κεφάλαιο 5 (NOTAM) του παραρτήματος 15 της σύμβασης του Σικάγου – υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών (δωδέκατη έκδοση – Ιούλιος 2004, όπου έχει ενσωματωθεί η τροποποίηση αριθ. 34).

8.

Κεφάλαιο 6 τμήμα 6.2 (παροχή πληροφοριών σε μορφή έντυπου αντιγράφου) του παραρτήματος 15 της σύμβασης του Σικάγου – υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών (δωδέκατη έκδοση – Ιούλιος 2004, όπου έχει ενσωματωθεί η τροποποίηση αριθ. 34).

9.

Κεφάλαιο 10 τμήμα 10.2 (απαιτήσεις κάλυψης και αριθμητικών δεδομένων εδάφους και εμποδίου) του παραρτήματος 15 της σύμβασης του Σικάγου – υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών (δωδέκατη έκδοση – Ιούλιος 2004, όπου έχει ενσωματωθεί η τροποποίηση αριθ. 34).

10.

Προσάρτημα 1 (περιεχόμενα των δημοσιευμάτων αεροναυτικών πληροφοριών (ΔΑΠ)) του παραρτήματος 15 της σύμβασης του Σικάγου – υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών (δωδέκατη έκδοση – Ιούλιος 2004, όπου έχει ενσωματωθεί η τροποποίηση αριθ. 34).

11.

Προσάρτημα 7 (απαιτήσεις ποιότητας των αεροναυτικών δεδομένων) του παραρτήματος 15 του Σικάγου – υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών (δωδέκατη έκδοση – Ιούλιος 2004, όπου έχει ενσωματωθεί η τροποποίηση αριθ. 34).

12.

Προσάρτημα 8 (απαιτήσεις για τα δεδομένα εδάφους και εμποδίου) του παραρτήματος 15 της σύμβασης του Σικάγου – υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών (δωδέκατη έκδοση – Ιούλιος 2004, όπου έχει ενσωματωθεί η τροποποίηση αριθ. 34).

13.

Προδιαγραφή ενιαίας γλώσσας κατάρτισης μοντέλου της ομάδας διαχείρισης εμποδίου (UML) έκδοση 2.1.1.

14.

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ISO 19107:2003 – γεωγραφικές πληροφορίες – σχήμα χωροθέτησης (έκδοση 1 - 8/5/2003).

15.

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ISO 19115:2003 – γεωγραφικές πληροφορίες – μεταδεδομένα (έκδοση 1 - 8/5/2003 [διορθωτικό 1:2006 5/7/2006]).

16.

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ISO 19139:2007 – γεωγραφικές πληροφορίες – μεταδεδομένα – εφαρμογή σχήματος XML (έκδοση 1 - 17.4.2007).

17.

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ISO 19118:2005 – γεωγραφικές πληροφορίες – κωδικοποίηση (έκδοση 1 – 17/3/2006 ISO/CD 19118 έκδοση 2 – 9/7/2007 [στο στάδιο της επιτροπής]).

18.

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ISO 19136:2007 – γεωγραφικές πληροφορίες – γεωγραφική γλώσσα σήμανσης (GML) (έκδοση 1 – 23/8/2007).

19.

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ISO/IEC 19757-3:2006 – τεχνολογία της πληροφορίας – γλώσσες καθορισμού σχήματος εγγράφου (DSDL) – μέρος 3: Επικύρωση βάσει κανόνα – Schematron (έκδοση 1 – 24/5/2006).

20.

Έγγρ. ΔΟΠΑ 9674-AN/946 – παγκόσμιο γεωδαιτικό σύστημα – εγχειρίδιο 1984 (δεύτερη έκδοση - 2002).

21.

Κεφάλαιο 7 τμήμα 7.3.2 (αλγόριθμος κυκλικού ελέγχου πλεονασμού (CRC)) του εγγρ. της ΔΟΠΑ 9674-AN/946 - παγκόσμιο γεωδαιτικό σύστημα – εγχειρίδιο 1984 (WGS-84) (δεύτερη έκδοση - 2002).

22.

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ISO/IEC 17799:2005 - τεχνολογία της πληροφορίας – τεχνικές ασφάλειας – κώδικας πρακτικής για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών (έκδοση 2 – 10/6/2005).

23.

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ISO 28000:2007: - προδιαγραφή για συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες της αλυσίδας εφοδιασμού (έκδοση 1 – 21/9/2007 υπό αναθεώρηση, που θα αντικατασταθεί από την έκδοση 2 στις 31/1/2008 ως ημερομηνία στόχου [υπό διερεύνηση]).

24.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εξοπλισμού Πολιτικής Αεροπορίας Eurocae ED-99A, απαιτήσεις χρήστη πληροφοριών χαρτογράφησης αεροδρομίου (Οκτώβριος 2005).

25.

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ISO 19110:2005 – γεωγραφικές πληροφορίες – μεθοδολογία καταλογοποίησης χαρακτηριστικού (έκδοση 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 6 ΚΑΙ 7

ΜΕΡΟΣ A

Απαιτήσεις ποιότητας των δεδομένων

1.

Οι απαιτήσεις ποιότητας των δεδομένων για κάθε στοιχείο δεδομένου που εμπίπτει στο πεδίο των αεροναυτικών δεδομένων και των αεροναυτικών πληροφοριών που μνημονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ανταποκρίνονται στα πρότυπα της ΔΟΠΑ οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα III σημείο 11 και άλλα σχετικά πρότυπα της ΔΟΠΑ με την επιφύλαξη του σημείου 2 του παρόντος παραρτήματος.

2.

Οι απαιτήσεις ποιότητας των δεδομένων για κάθε στοιχείο δεδομένου που εμπίπτει στο πεδίο των αεροναυτικών δεδομένων και των αεροναυτικών πληροφοριών οι οποίες μνημονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο καθορίζονται με βάση αξιολόγηση της ασφάλειας των προοριζόμενων χρήσεων του στοιχείου δεδομένου, εφόσον:

α)

από τα πρότυπα ποιότητας δεδομένων της ΔΟΠΑ που παρατίθενται στο παράρτημα III σημείο 11) και άλλα σχετικά πρότυπα της ΔΟΠΑ δεν καθορίζεται στοιχείο δεδομένου, ή

β)

οι απαιτήσεις ποιότητας δεδομένων για στοιχείο δεδομένου δεν πληροί τα πρότυπα ποιότητας δεδομένων της ΔΟΠΑ που παρατίθενται στο παράρτημα III σημείο 11) και άλλα σχετικά πρότυπα της ΔΟΠΑ.

3.

Οι απαιτήσεις ποιότητας δεδομένων για στοιχεία δεδομένων που αναφέρονται στο σημείο 2 αναπτύσσονται σύμφωνα με τυποποιημένη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει μεθοδολογία επεξεργασίας και επικύρωσης των απαιτήσεων αυτών πριν τη δημοσίευσή τους, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των πιθανών επιπτώσεων στις σχετικές διατάξεις της ΔΟΠΑ.

4.

Εφόσον ένα στοιχείο δεδομένου έχει περισσότερες από μία προοριζόμενες χρήσεις, εφαρμόζονται μόνον οι αυστηρότερες απαιτήσεις ποιότητας δεδομένων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της ασφάλειας η οποία αναφέρεται στο σημείο 2.

5.

Απαιτήσεις ποιότητας δεδομένων καθορίζονται με σκοπό την κάλυψη των κάτωθι για κάθε στοιχείο δεδομένων που εμπίπτει στο πεδίο των αεροναυτικών δεδομένων και των αεροναυτικών πληροφοριών που μνημονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο:

α)

την ακρίβεια και την ανάλυση των δεδομένων·

β)

το επίπεδο ακεραιότητας των δεδομένων·

γ)

την ικανότητα προσδιορισμού της προέλευσης των δεδομένων·

δ)

το επίπεδο διασφάλισης ότι τα δεδομένα διατίθενται στον επόμενο χρήστη πριν από την πραγματική ημερομηνία και ώρα έναρξης και ότι δεν αποσύρονται πριν από την πραγματική ημερομηνία και ώρα λήξης.

6.

Καθορίζονται όλα τα στοιχεία δεδομένων που χρειάζονται για την υποστήριξη κάθε δέσμης δεδομένων εφαρμογής ή/και έγκυρου μέρους της δέσμης δεδομένων.

ΜΕΡΟΣ B

Απαιτήσεις τεκμηρίων

Προσκομίζονται επιχειρήματα και τεκμήρια με σκοπό την απόδειξη ότι:

α)

οι απαιτήσεις ακρίβειας και ανάλυσης πληρούνται στην αρχική διάθεση των δεδομένων και διατηρούνται μέσω γνωστοποίησης στον επόμενο χρήστη, καθώς και όποτε η ανάλυση ενός στοιχείου δεδομένου μειώνεται ή μεταβάλλεται, ή όποτε τα δεδομένα μεταφράζονται σε διαφορετικό σύστημα συντεταγμένων ή μονάδα μέτρησης·

β)

η προέλευση και το ιστορικό μεταβολής κάθε στοιχείου δεδομένου καταγράφεται και διατίθεται προς έλεγχο·

γ)

τα αεροναυτικά δεδομένα ή αεροναυτικές πληροφορίες είναι πλήρεις ή έχουν δηλωθεί τυχόν ελλείποντα στοιχεία·

δ)

έχουν καθορισθεί όλες οι διαδικασίες αρχικής διάθεσης, παραγωγής, αποθήκευσης, χειρισμού, επεξεργασίας, διαβίβασης ή διανομής δεδομένων που χρησιμοποιούνται για κάθε στοιχείο δεδομένου και ότι αρμόζουν στο επίπεδο ακεραιότητας του στοιχείου δεδομένου που έχει αποδοθεί·

ε)

οι διαδικασίες επικύρωσης και ελέγχου των δεδομένων αρμόζουν στο επίπεδο ακεραιότητας του στοιχείου δεδομένου που έχει αποδοθεί·

στ)

οι μη αυτοματοποιημένες ή οι ημιαυτοματοποιημένες διαδικασίες εκτελούνται από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, με σαφώς καθορισμένους κανόνες και αρμοδιότητες που καταγράφονται στο σύστημα ποιότητας του οργανισμού·

ζ)

όλα τα εργαλεία ή/και το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη ή την εφαρμογή των διαδικασιών επικυρώνονται αναλόγως του σκοπού σύμφωνα με το παράρτημα V·

η)

λειτουργεί αποτελεσματικός μηχανισμός αναφοράς, μέτρησης και διόρθωσης σφάλματος σύμφωνα με το μέρος ΣΤ.

ΜΕΡΟΣ Γ

Τυπικές ρυθμίσεις

Οι τυπικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα κάτωθι:

α)

το πεδίο εφαρμογής των προς παροχή αεροναυτικών δεδομένων ή αεροναυτικών πληροφοριών·

β)

τις απαιτήσεις ακρίβειας, ανάλυσης και ακεραιότητας για κάθε παρεχόμενο στοιχείο δεδομένου·

γ)

τις απαραίτητες μεθόδους απόδειξης ότι τα παρεχόμενα δεδομένα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις·

δ)

τη φύση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση διαπίστωσης εσφαλμένου ή αντιφατικού παρεχόμενου δεδομένου·

ε)

τα κάτωθι ελάχιστα κριτήρια για την αναγγελία αλλαγών στα δεδομένα:

κριτήρια προσδιορισμού της επικαιρότητας παροχής των δεδομένων με βάση την επιχειρησιακή σημασία της αλλαγής ή της σημασίας για την ασφάλεια της αλλαγής,

κάθε προηγούμενη αναγγελία αναμενόμενων αλλαγών·

τα χρησιμοποιούμενα μέσα αναγγελίας·

στ)

το μέρος που είναι αρμόδιο για την τεκμηρίωση κάθε αλλαγής των δεδομένων·

ζ)

τα μέσα επίλυσης τυχόν αμφισημιών που προκαλούνται όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικοί μορφότυποι για την ανταλλαγή αεροναυτικών δεδομένων ή αεροναυτικών πληροφοριών·

η)

τυχόν περιορισμούς στη χρήση των δεδομένων·

θ)

απαιτήσεις για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικών με την ποιότητα από τους παρόχους δεδομένων με σκοπό να διευκολυνθεί ο έλεγχος της ποιότητας των δεδομένων από τους χρήστες·

ι)

απαιτήσεις για τα μεταδεδομένα·

ια)

απαιτήσεις για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σχετικά με την αδιάλειπτη παροχή δεδομένων.

ΜΕΡΟΣ Δ

Αρχική διάθεση δεδομένων

1.

Το στίγμα των ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων και η προέλευση των υπολογιζόμενων ή εξαγόμενων δεδομένων, των οποίων οι συντεταγμένες δημοσιεύονται στα ΔΑΠ, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ενδεδειγμένα πρότυπα και τουλάχιστον σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ΔΟΠΑ που παρατίθενται στο παράρτημα III σημείο 20.

2.

Όλα τα τοπογραφικά δεδομένα αναφέρονται στο WGS-84, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της ΔΟΠΑ που παρατίθενται στο παράρτημα III σημείο 2.

3.

Χρησιμοποιείται μοντέλο γεωειδούς, επαρκές για την τήρηση των διατάξεων της ΔΟΠΑ που παρατίθενται στο παράρτημα III σημείο 3 και τις απαιτήσεις ποιότητας αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών που παρατίθενται στο παράρτημα IV, ώστε όλα τα κάθετα δεδομένα (τοπογραφικά, υπολογισθέντα ή εξαχθέντα) να είναι δυνατόν να εκφρασθούν ως προς τη μέση στάθμη της θάλασσας με το μοντέλο βαρύτητας της γης του 1996. Ως «γεωειδές» νοείται η ισοδυναμική επιφάνεια στο πεδίο βαρύτητας της Γης, η οποία συμπίπτει με τη μέση αδιατάρακτη στάθμη της θάλασσας, εκτεινόμενης συνεχώς μέσω των ηπείρων.

4.

Τα τοπογραφικά, υπολογισθέντα ή εξαχθέντα δεδομένα διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής ενός στοιχείου δεδομένου.

5.

Τα τοπογραφικά δεδομένα που έχουν χαρακτηρισθεί κρίσιμα ή βασικά δεδομένα υποβάλλονται σε πλήρη αρχική τοπογράφηση και στη συνέχεια παρακολουθούνται για αλλαγή τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Εφόσον παρατηρηθούν αλλαγές, επαναλαμβάνεται η τοπογράφηση των σχετικών δεδομένων.

6.

Χρησιμοποιούνται οι κάτωθι ηλεκτρονικές τοπογραφικές τεχνικές καταγραφής και αποθήκευσης:

α)

οι συντεταγμένες του σημείου αναφοράς φορτώνονται στον τοπογραφικό εξοπλισμό με ψηφιακή μεταβίβαση των δεδομένων·

β)

οι μετρήσεις στο πεδίο αποθηκεύονται ψηφιακά·

γ)

τα ανεπεξέργαστα δεδομένα μεταβιβάζονται και φορτώνονται ψηφιακά στο λογισμικό επεξεργασίας.

7.

Όλα τα τοπογραφικά δεδομένα που έχουν χαρακτηρισθεί κρίσιμα υποβάλλονται σε επαρκείς πρόσθετες μετρήσεις με σκοπό τη διαπίστωση σφαλμάτων τοπογράφησης που δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν με μία μέτρηση.

8.

Οι πληροφορίες αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών επικυρώνονται και ελέγχονται πριν χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή ή τον υπολογισμό δεδομένων.

ΜΕΡΟΣ E

Απαιτήσεις επεξεργασίας των δεδομένων

1.

Εφόσον οι διαδικασίες ή τα μέρη διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την αρχική διάθεση, την παραγωγή, την αποθήκευση, τον χειρισμό, την επεξεργασία, τη διαβίβαση ή τη διανομή αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών είναι αυτόματες:

α)

αυτοματοποιούνται σε επίπεδο αντίστοιχο του πλαισίου στο οποίο πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων·

β)

αυτοματοποιούνται με σκοπό τη βελτιστοποίηση της κατακύρωσης και της διάδρασης ανθρώπου-μηχανής για την επίτευξη υψηλού βαθμού ασφάλειας και ποιότητας της επεξεργασίας·

γ)

σχεδιάζονται έτσι ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή εσφαλμένων δεδομένων·

δ)

σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανιχνεύονται σφάλματα κατά την παραλαβή/εισαγωγή δεδομένων.

2.

Εφόσον η εισαγωγή αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών δεν είναι αυτόματη, πραγματοποιείται ανεξάρτητος έλεγχος για να διαπιστώνονται τυχόν σφάλματα.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ

Απαιτήσεις αναφοράς και διόρθωσης σφαλμάτων

Οι μηχανισμοί αναφοράς, καταμέτρησης και διορθωτικών μέτρων εξασφαλίζουν ότι:

α)

τα προβλήματα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια της αρχικής διάθεσης, της παραγωγής, της αποθήκευσης, του χειρισμού, της επεξεργασίας αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών, ή που διαπιστώνονται από τους χρήστες μετά τη δημοσίευσή τους, καταγράφονται και αναφέρονται στον πάροχο υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών·

β)

όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με αεροναυτικά δεδομένα και αεροναυτικές πληροφορίες αναλύονται από τον πάροχο υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών και καθορίζονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα·

γ)

όλα τα σφάλματα, ανακολουθίες και ανωμαλίες που ανιχνεύονται σε κρίσιμα και βασικά αεροναυτικά δεδομένα και αεροναυτικές πληροφορίες επιλύονται επειγόντως·

δ)

οι επηρεαζόμενοι χρήστες ειδοποιούνται από τον πάροχο υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών για τα σφάλματα με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα, λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου ακεραιότητας των αεροναυτικών δεδομένων και των αεροναυτικών πληροφοριών και με βάση τα κριτήρια αναγγελίας που έχουν συμφωνηθεί στις τυπικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το παράρτημα IV μέρος Γ στοιχείο δ)·

ε)

η ανάδραση σχετικά με τα σφάλματα από χρήστες δεδομένων και άλλους παρόχους αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών διευκολύνεται και ενθαρρύνεται·

στ)

τα ποσοστά σφαλμάτων σε αεροναυτικά δεδομένα και αεροναυτικές πληροφορίες καταγράφονται κάθε φορά που διαβιβάζονται αεροναυτικά δεδομένα και αεροναυτικές πληροφορίες μεταξύ των μερών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2·

ζ)

τα ποσοστά σφαλμάτων που ανιχνεύονται πριν από τη διαβίβασή τους και τα ποσοστά σφαλμάτων που αναφέρονται μετά τη διαβίβασή τους επιτρέπεται να καταγράφονται χωριστά.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8

1.

Τα εργαλεία υποστήριξης ή η αυτόματη επεξεργασία αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών πληρούν τις απαιτήσεις των σημείων 2 και 3, εφόσον το εργαλείο:

ενέχει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν σφάλματα σε κρίσιμα ή βασικά στοιχεία δεδομένων,

είναι το μόνο μέσο ανίχνευσης σφαλμάτων σε κρίσιμα ή βασικά στοιχεία δεδομένων,

είναι το μόνο μέσο ανίχνευσης αποκλίσεων μεταξύ πολλαπλών εκδόσεων δεδομένων που δεν έχουν εισαχθεί αυτόματα.

2.

Για τα εργαλεία που αναφέρονται στο σημείο 1, καθορίζονται απαιτήσεις επιδόσεων, λειτουργικότητας και επιπέδου ακεραιότητας για να εξασφαλισθεί ότι το εργαλείο επιτελεί τη λειτουργία του κατά την επεξεργασία των δεδομένων χωρίς να επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα των αεροναυτικών δεδομένων και των αεροναυτικών πληροφοριών.

3.

Τα εργαλεία που αναφέρονται στο σημείο 1 επικυρώνονται και ελέγχονται με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 2.

4.

Τα εργαλεία που αναφέρονται στο σημείο 1, τα οποία εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει σε λογισμικό, πληρούν τις κάτωθι πρόσθετες απαιτήσεις:

οι απαιτήσεις για το λογισμικό αναφέρουν ορθά τι απαιτείται από το λογισμικό για να πληρούνται οι απαιτήσεις για το εργαλείο·

όλες οι απαιτήσεις για το λογισμικό είναι ιχνηλάσιμες στις απαιτήσεις για το εργαλείο που αναφέρονται στο σημείο 2,

η επικύρωση και η επαλήθευση του λογισμικού, όπως ορίζονται στα σημεία 5 και 6 αντίστοιχα, εφαρμόζονται σε γνωστή εκτελεστέα έκδοση του λογισμικού στο λειτουργικό περιβάλλον στόχου.

5.

Ως επικύρωση του λογισμικού νοείται η επεξεργασία που εξασφαλίζει ότι το λογισμικό πληροί τις απαιτήσεις για τη συγκεκριμένη εφαρμογή ή την προοριζόμενη χρήση αεροναυτικών δεδομένων ή αεροναυτικών πληροφοριών.

6.

Ως επαλήθευση λογισμικού νοείται η αξιολόγηση του αποτελέσματος της ανάπτυξης λογισμικού για αεροναυτικά δεδομένα ή/και αεροναυτικές πληροφορίες, με την οποία εξασφαλίζεται ορθότητα και συνοχή με τα εισαγόμενα στοιχεία και τα εφαρμοζόμενα πρότυπα δεδομένων, τους κανόνες και τις συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω επεξεργασία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9

1.

Όλα τα δεδομένα που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προστατεύονται από απώλεια ή μεταβολή τους με την εφαρμογή του αλγορίθμου CRC32Q που μνημονεύεται στο παράρτημα III σημείο 21. Η τιμή του κυκλικού ελέγχου πλεονασμού (εφεξής ΚΕΠ) εφαρμόζεται πριν τον τελικό έλεγχο των δεδομένων που πρόκειται να αποθηκευθούν ή να διαβιβασθούν.

2.

Εφόσον το φυσικό μέγεθος των δεδομένων υπερβαίνει το μέγεθος που επιτρέπει προστασία με το απαιτούμενο επίπεδο ακεραιότητας με ένα και μόνον ΚΕΠ, χρησιμοποιούνται πολλές τιμές ΚΕΠ.

3.

Στα αεροναυτικά δεδομένα και τις αεροναυτικές πληροφορίες αποδίδεται ενδεδειγμένο επίπεδο προστασίας της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και κατά την ανταλλαγή τους μεταξύ των μερών που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι δεν είναι δυνατή η τυχαία αλλαγή των δεδομένων, η μη επιτρεπόμενη πρόσβαση σε αυτά ή/και η αλλαγή τους σε κανένα στάδιο.

4.

Η αποθήκευση και η διαβίβαση αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών προστατεύονται με κατάλληλη διαδικασία εξακρίβωσης της γνησιότητας, ώστε οι παραλήπτες να είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν ότι τα δεδομένα ή οι πληροφορίες διαβιβάσθηκαν από εξουσιοδοτημένη πηγή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10

ΜΕΡΟΣ A

Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας

1.

Με βάση σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που υποστηρίζει την αρχική διάθεση, την παραγωγή, την αποθήκευση, τον χειρισμό, την επεξεργασία, τη μεταβίβαση και τη διάδοση αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών:

καθορίζεται σχετική με την ποιότητα πολιτική που να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στις ανάγκες των χρηστών,

καταρτίζεται πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει διαδικασίες μελετημένες, έτσι ώστε να ελέγχονται όλες οι εργασίες που διεξάγονται σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις, πρότυπα και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού,

παρέχονται αποδείξεις για τη λειτουργία του συστήματος ποιότητας με εγχειρίδια και έγγραφα παρακολούθησης,

ορίζονται εκπρόσωποι διαχείρισης για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με διαδικασίες που εξασφαλίζουν ασφαλείς και αποτελεσματικές πρακτικές και την καταλληλότητά τους,

εκτελείται περιοδική επισκόπηση του εφαρμοζόμενου συστήματος ποιότητας και λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα, εφόσον χρειάζεται.

2.

Πιστοποιητικό EN ISO 9001, το οποίο έχει εκδοθεί από δεόντως διαπιστευμένο οργανισμό, θεωρείται επαρκές μέσο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του σημείου 1. Τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 αποδέχονται την κοινοποίηση των σχετικών με την πιστοποίηση εγγράφων στην εθνική εποπτική αρχή, εφόσον τα ζητήσει.

ΜΕΡΟΣ B

Στόχοι της διαχείρισης ασφάλειας πτήσεων

1.

Στόχοι της διαχείρισης ασφάλειας πτήσεων είναι:

να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν ο κίνδυνος αεροπορικού ατυχήματος λόγω εσφαλμένων δεδομένων,

να προωθείται η επίγνωση των θεμάτων ασφάλειας πτήσεων στον οργανισμό με τη διάδοση των διδαγμάτων που προκύπτουν από δραστηριότητες της ασφάλειας πτήσεων και με τη συμμετοχή όλου του προσωπικού στην πρόταση λύσεων για τον εντοπισμό προβλημάτων στην ασφάλεια πτήσεων και την προώθηση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των διαδικασιών,

να εξασφαλίζεται η ύπαρξη αρμοδίου εντός του οργανισμού για την ανάπτυξη και τη διατήρηση των στόχων διαχείρισης της ασφάλειας πτήσεων,

να διασφαλίζεται η τήρηση αρχείων και η παρακολούθησή τους,

να διασφαλίζεται η υποβολή συστάσεων, εφόσον χρειάζεται, για την ασφάλεια των δραστηριοτήτων.

2.

Στην επίτευξη των στόχων διαχείρισης της ασφάλειας πτήσεων αποδίδεται ύψιστη προτεραιότητα έναντι εμπορικών, επιχειρησιακών, περιβαλλοντικών ή κοινωνικών πιέσεων.

ΜΕΡΟΣ Γ

Στόχοι της διαχείρισης ασφαλείας από έκνομες ενέργειες

1.

Στόχοι της διαχείρισης ασφάλειας από έκνομες ενέργειες είναι:

να διασφαλίζεται η ασφάλεια από έκνομες ενέργειες των αεροναυτικών δεδομένων και των αεροναυτικών πληροφοριών που παραλαμβάνονται, παράγονται ή χρησιμοποιούνται με άλλο τρόπο, ώστε να προστατεύονται από παρεμβάσεις και να έχουν πρόσβαση σε αυτά μόνον εξουσιοδοτημένα άτομα,

να διασφαλίζεται ότι τα μέτρα διαχείρισης της ασφάλειας που εφαρμόζει ένας οργανισμός πληρούν κατάλληλες εθνικές ή διεθνείς απαιτήσεις σχετικές με τις κρίσιμες υποδομές και την επιχειρησιακή συνέχεια, καθώς και διεθνή πρότυπα διαχείρισης της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ISO που αναφέρονται στο παράρτημα III σημεία 22 και 23.

2.

Όσον αφορά τα πρότυπα ISO, το σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο έχει εκδοθεί από δεόντως διαπιστευμένο οργανισμό, θεωρείται επαρκές μέσο συμμόρφωσης. Τα μέρη που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 αποδέχονται την κοινοποίηση των σχετικών με την πιστοποίηση εγγράφων στην εθνική εποπτική αρχή, εφόσον τα ζητήσει.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ

Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης των συστατικών στοιχείων που μνημονεύονται στο άρθρο 11

1.

Οι δραστηριότητες ελέγχου έχουν ως αντικείμενο την απόδειξη της συμμόρφωσης των συστατικών στοιχείων προς τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, επιδόσεων, ποιότητας και ασφάλειας του παρόντος κανονισμού, ή της καταλληλότητας χρήσης ενόσω τα εν λόγω συστατικά στοιχεία είναι σε λειτουργία σε περιβάλλον δοκιμής.

2.

Ο κατασκευαστής, ή ο εγκατεστημένος στην Ένωση εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, διαχειρίζεται τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και συγκεκριμένα:

καθορίζει κατάλληλο περιβάλλον δοκιμών,

ελέγχει ότι το σχέδιο δοκιμών καλύπτει τα συστατικά στοιχεία στο περιβάλλον δοκιμής,

ελέγχει ότι το σχέδιο δοκιμών παρέχει πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων που ισχύουν,

διασφαλίζει τη συνάφεια και την ποιότητα της τεχνικής τεκμηρίωσης και του σχεδίου δοκιμών,

σχεδιάζει την οργάνωση της δοκιμής, το προσωπικό, την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του πλαισίου δοκιμής,

διενεργεί τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές, όπως ορίζεται στο σχέδιο δοκιμών,

συντάσσει την έκθεση με τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και των δοκιμών.

3.

Ο κατασκευαστής, ή ο εγκατεστημένος στην Ένωση εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, εξασφαλίζει ότι τα συστατικά στοιχεία που υπεισέρχονται στην αρχική διάθεση, την παραγωγή, την αποθήκευση, τον χειρισμό, την επεξεργασία, τη μεταβίβαση και τη διάδοση αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών τα οποία έχουν εισαχθεί σε περιβάλλον δοκιμών πληρούν τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, επιδόσεων, ποιότητας και ασφάλειας του παρόντος κανονισμού.

4.

Μετά την ικανοποιητική ολοκλήρωση του ελέγχου της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας χρήσης, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Ένωση εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, συντάσσει υπ’ ευθύνη του δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης, στην οποία προδιαγράφονται ιδίως οι εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού τις οποίες πληροί το συστατικό στοιχείο, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις χρήσης του σύμφωνα με το παράρτημα III σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12

1.

Ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας οφείλει να διαθέτει μεθόδους υποβολής αναφορών εντός του οργανισμού, οι οποίες εξασφαλίζουν και αποδεικνύουν την αμεροληψία και την ανεξαρτησία κρίσης στις δραστηριότητες ελέγχου.

2.

Ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που συμμετέχει στις διαδικασίες ελέγχου διενεργεί τους ελέγχους με τη μέγιστη δυνατή επαγγελματική αμεροληψία και τη μέγιστη δυνατή τεχνική επάρκεια, καθώς και ότι δεν ενδίδει σε τυχόν πιέσεις ή κίνητρα, ιδίως οικονομικού χαρακτήρα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση του ή τα αποτελέσματα των ελέγχων του, ειδικά από άτομα ή ομάδες ατόμων που θίγονται από τα αποτελέσματα των ελέγχων.

3.

Ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας διασφαλίζει ότι το προσωπικό που συμμετέχει στις διαδικασίες ελέγχου έχει πρόσβαση σε εξοπλισμό που επιτρέπει την ορθή διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων.

4.

Ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας διασφαλίζει ότι το προσωπικό που συμμετέχει στις διαδικασίες ελέγχου διαθέτει έγκυρη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων για τους ελέγχους που πρέπει να διενεργεί, επαρκή πείρα στις σχετικές εργασίες, καθώς και την ικανότητα που απαιτείται για να συντάσσει τις δηλώσεις, τα μητρώα και τις εκθέσεις που τεκμηριώνουν τη διενέργεια των ελέγχων.

5.

Ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας διασφαλίζει ότι το προσωπικό που συμμετέχει στις διαδικασίες ελέγχου είναι ικανό να εκτελεί τους ελέγχους με αμεροληψία. Η αμοιβή του εν λόγω προσωπικού δεν εξαρτάται από τον αριθμό των ελέγχων που διενεργεί ή από τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΜΕΡΟΣ A

Απαιτήσεις ελέγχου των συστημάτων που μνημονεύονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1

1.

Ο έλεγχος των συστημάτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο καταδεικνύει τη συμμόρφωση των συστημάτων αυτών με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, επιδόσεων και ασφάλειας του παρόντος κανονισμού σε περιβάλλον αξιολόγησης αντίστοιχο του πλαισίου λειτουργίας των συστημάτων.

2.

Ο έλεγχος των συστημάτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο διενεργείται σύμφωνα με κατάλληλες και αναγνωρισμένες πρακτικές δοκιμής.

3.

Τα εργαλεία δοκιμής που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των καθοριζόμενων στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο συστημάτων διαθέτουν κατάλληλες λειτουργικές δυνατότητες.

4.

Από τον έλεγχο των συστημάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο προκύπτουν τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου που απαιτούνται βάσει του σημείου 3 του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004, καθώς και ακόλουθα στοιχεία:

περιγραφή της εφαρμογής,

έκθεση των επιθεωρήσεων και δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος.

5.

Ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας διαχειρίζεται τις δραστηριότητες ελέγχου και ιδίως:

προσδιορίζει το κατάλληλο προσομοιωμένο επιχειρησιακό και τεχνικό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στο πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον,

ελέγχει εάν το σχέδιο δοκιμών περιγράφει την ενσωμάτωση των συστημάτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο σε επιχειρησιακό και τεχνικό περιβάλλον αξιολόγησης,

ελέγχει εάν το σχέδιο δοκιμών καλύπτει πλήρως τις ισχύουσες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, επιδόσεων και ασφάλειας του παρόντος κανονισμού,

διασφαλίζει τη συνάφεια και την ποιότητα της τεχνικής τεκμηρίωσης και του σχεδίου δοκιμών,

σχεδιάζει την οργάνωση των δοκιμών, το προσωπικό, την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση της πλατφόρμας δοκιμών,

διενεργεί τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές, όπως ορίζεται στο σχέδιο δοκιμών,

συντάσσει την έκθεση με τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και δοκιμών.

6.

Ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας διασφαλίζει ότι τα υπ’ ευθύνη του συστήματα που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο πληρούν τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, επιδόσεων και ασφάλειας του παρόντος κανονισμού.

7.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου της συμμόρφωσης, οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας συντάσσουν δήλωση ΕΚ ελέγχου του συστήματος και την υποβάλλουν στην εθνική εποπτική αρχή, συνοδευόμενη από τον αντίστοιχο τεχνικό φάκελο, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004.

ΜΕΡΟΣ B

Απαιτήσεις ελέγχου των συστημάτων που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2

1.

Ο έλεγχος των συστημάτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο καταδεικνύει τη συμμόρφωση των συστημάτων αυτών με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, επιδόσεων και ασφάλειας του παρόντος κανονισμού σε περιβάλλον αξιολόγησης αντίστοιχο του πλαισίου λειτουργίας των συστημάτων.

2.

Ο έλεγχος των συστημάτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο διενεργείται σύμφωνα με κατάλληλες και αναγνωρισμένες πρακτικές δοκιμής.

3.

Τα εργαλεία δοκιμής που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των καθοριζόμενων στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο συστημάτων διαθέτουν κατάλληλες λειτουργικές δυνατότητες.

4.

Από τον έλεγχο των συστημάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο προκύπτουν τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου που απαιτούνται βάσει του σημείου 3 του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004, καθώς και ακόλουθα στοιχεία:

περιγραφή της εφαρμογής,

έκθεση των επιθεωρήσεων και δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος.

5.

Ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας καθορίζει το κατάλληλο επιχειρησιακό και τεχνικό περιβάλλον αξιολόγησης, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στο επιχειρησιακό περιβάλλον και αναθέτει την εκτέλεση των δραστηριοτήτων ελέγχου σε κοινοποιημένο οργανισμό.

6.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός διευθύνει τις δραστηριότητες ελέγχου και ειδικότερα:

ελέγχει εάν το σχέδιο δοκιμών περιγράφει την ενσωμάτωση των συστημάτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο σε επιχειρησιακό και τεχνικό περιβάλλον αξιολόγησης,

ελέγχει εάν το σχέδιο δοκιμών καλύπτει πλήρως τις ισχύουσες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, επιδόσεων και ασφάλειας του παρόντος κανονισμού,

διασφαλίζει τη συνάφεια και την ποιότητα της τεχνικής τεκμηρίωσης και του σχεδίου δοκιμών,

σχεδιάζει την οργάνωση των δοκιμών, το προσωπικό, την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση της πλατφόρμας δοκιμών,

διενεργεί τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές, όπως ορίζεται στο σχέδιο δοκιμών,

συντάσσει την έκθεση με τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και δοκιμών.

7.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός διασφαλίζει ότι τα συστήματα που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και λειτουργούν σε περιβάλλον αξιολόγησης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, επιδόσεων και ασφάλειας του παρόντος κανονισμού.

8.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών ελέγχου, ο κοινοποιημένος οργανισμός συντάσσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης σχετικό με τις εργασίες ελέγχου που διεξήγαγε.

9.

Στη συνέχεια, ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας συντάσσει δήλωση ΕΚ ελέγχου του συστήματος και την υποβάλλει στην εθνική εποπτική αρχή, συνοδευόμενη από τον αντίστοιχο τεχνικό φάκελο, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΟΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14

Κεφάλαιο 3 τμήμα 3.2.10 (κυκλικός έλεγχος πλεονασμού) του παραρτήματος 15 της σύμβασης του Σικάγου – υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών.