23.12.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 341/32


ΑΠΌΦΑΣΗ 2010/800/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2010

για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2006/795/ΚΕΠΠΑ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Στις 20 Νοεμβρίου 2006, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2006/795/ΚΕΠΠΑ για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας («ΛΔΚ») (1), με την οποία εφαρμόστηκε η απόφαση 1718 (2006)του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών («ΣΑΗΕ»).

(2)

Στις 27 Ιουλίου 2009, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2009/573/ΚΕΠΠΑ (2), για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2006/795/ΚΕΠΠΑ και την εφαρμογή της απόφασης ΑΣΑΗΕ 1874 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

(3)

Στις 22 Δεκεμβρίου 2009, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2009/1002/ΚΕΠΠΑ (3) για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2006/795/ΚΕΠΠΑ.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της κοινής θέσης 2006/795/ΚΕΠΠΑ, το Συμβούλιο προέβη σε πλήρη επανεξέταση των καταλόγων των προσώπων και οντοτήτων, όπως περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της εν λόγω κοινής θέσης, στα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ). Το Συμβούλιο κατέληξε στο ότι τα οικεία πρόσωπα και οι οντότητες θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.

(5)

Το Συμβούλιο έχει εντοπίσει επιπλέον πρόσωπα και οντότητες που θα πρέπει να υπαχθούν σε περιοριστικά μέτρα.

(6)

Η διαδικασία για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της παρούσας απόφασης θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή, στα οριζόμενα πρόσωπα και οντότητες, τους λόγους της εγγραφής τους στον κατάλογο ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να διατυπώνουν παρατηρήσεις. Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο θα πρέπει να επανεξετάζει την απόφασή του βάσει των παρατηρήσεων αυτών και να ενημερώνει ανάλογα το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα.

(7)

Η παρούσα απόφαση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,και ιδίως το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και δίκαιης δίκης, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και το δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(8)

Η παρούσα απόφαση σέβεται επίσης πλήρως τις υποχρεώσεις των κρατών μελών βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τον νομικώς δεσμευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

(9)

Η κοινή θέση 2006/795/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση.

(10)

Τα εκτελεστικά μέτρα της Ένωσης ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 329/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (4).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση των ακόλουθων ειδών και τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, στη ΛΔΚ από πολίτες των κρατών μελών ή μέσω του εδάφους τους ή από το έδαφός τους ή με σκάφη ή αεροσκάφη που φέρουν τη σημαία τους, ανεξαρτήτως του εάν τα ανωτέρω κατάγονται ή όχι από τα εδάφη τους:

(α)

οπλισμού και συναφούς υλικού παντός είδους, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πολεμοφοδίων, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών των ως άνω, με την εξαίρεση μη πολεμικών οχημάτων τα οποία κατασκευάσθηκαν ή συναρμολογήθηκαν με υλικά προκειμένου να παρέχουν προστασία κατά βλημάτων, τα οποία χρησιμεύουν μόνο για την προστασία του προσωπικού της Ένωσης και των κρατών μελών της στη ΛΔΚ·

(β)

όλων των ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας, όπως καθορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει της παραγράφου 12 της ΑΣΑΗΕ 1718 (2006) («η επιτροπή κυρώσεων») σύμφωνα με την παράγραφο 8 α) ii) της ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα πυρηνικά προγράμματα, τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

(γ)

ορισμένων άλλων ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα προγράμματα της ΛΔΚ τα σχετικά με την πυρηνική ενέργεια, τους βαλλιστικούς πυραύλους ή με άλλα όπλα μαζικής καταστροφής, ή που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στις στρατιωτικές τους δραστηριότητες, στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα αγαθά διπλής χρήσης και τεχνολογιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (5). Η Ένωση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να καθορίσει τα σχετικά είδη που καλύπτονται από την παρούσα διάταξη.

2.   Απαγορεύεται επίσης:

α)

η χορήγηση τεχνικής κατάρτισης, παροχή συμβουλών ή υπηρεσιών, υπηρεσιών συνδρομής ή διαμεσολάβησης, που σχετίζονται με είδη και τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των ειδών αυτών, απ’ ευθείας ή εμμέσως, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη ΛΔΚ, ή προς χρήση στη ΛΔΚ·

β)

η χρηματοδότηση ή η παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής που σχετίζεται με είδη και τεχνολογία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, της μη επιστρεπτέας βοήθειας, των δανείων και της ασφάλειας πιστώσεων για εξαγωγές, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των σχετικών ειδών και τεχνολογίας, ή για την προμήθεια συναφούς τεχνικής κατάρτισης, παροχή συμβουλών, υπηρεσιών ή συνδρομής, ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, απ’ ευθείας ή εμμέσως, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα της ΛΔΚ, ή προς χρήση στη ΛΔΚ·

γ)

η, εν γνώσει ή εκ προθέσεως, συμμετοχή σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παράκαμψη της απαγόρευσης που προβλέπεται στα σημεία α) και β).

3.   Απαγορεύεται επίσης η προμήθεια από τη ΛΔΚ ειδών και τεχνολογίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, από πολίτες των κρατών μελών, ή με τη χρήση σκαφών ή αεροσκαφών που φέρουν τη σημαία τους, καθώς και η παροχή σε πολίτες των κρατών μελών από τη ΛΔΚ τεχνικής κατάρτισης, παροχής συμβουλών, υπηρεσιών ή συνδρομής, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής συνδρομής που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ανεξαρτήτως του αν τα ανωτέρω κατάγονται ή όχι από το έδαφος της ΛΔΚ.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν νέες δεσμεύσεις για την παροχή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων, χρηματοδοτικής συνδρομής και δανείων υπό ευνοϊκούς όρους προς τη ΛΔΚ, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παρά μόνον για ανθρωπιστικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που καλύπτουν τις ανάγκες του άμαχου πληθυσμού ή για την προαγωγή της αποπυρηνικοποίησης. Τα κράτη μέλη ασκούν επίσης επαγρύπνηση προκειμένου να μειώσουν τις υφιστάμενες δεσμεύσεις και, ει δυνατόν, να θέσουν τέρμα στις δεσμεύσεις αυτές.

2.   Τα κράτη μέλη δεν παρέχουν δημόσια χρηματοοικονομική στήριξη για το εμπόριο με τη ΛΔΚ, μεταξύ άλλων την παροχή εξαγωγικών πιστώσεων, εγγυήσεων ή ασφαλειών, στους πολίτες τους ή σε οντότητες που εμπλέκονται στο εμπόριο αυτό, εάν αυτή η χρηματοοικονομική στήριξη θα συνέβαλε στα πυρηνικά προγράμματα ή δραστηριότητες ή τα προγράμματα ή δραστηριότητες βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

Άρθρο 3

Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση ειδών πολυτελείας στη ΛΔΚ από πολίτες των κρατών μελών, μέσω του εδάφους ή από το έδαφός κρατών μελών ή με σκάφη ή αεροσκάφη που φέρουν τη σημαία κρατών μελών, ανεξαρτήτως του εάν τα ανωτέρω κατάγονται ή όχι από τα εδάφη κρατών μελών.

Άρθρο 4

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίζουν την είσοδο ή τη διέλευση, από την επικράτειά τους:

(α)

των προσώπων τα οποία ορίζονται από την επιτροπή κυρώσεων ή από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ως υπεύθυνα των πολιτικών της ΛΔΚ σε σχέση με τα πυρηνικά προγράμματα και τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και άλλων όπλων μαζικής καταστροφής, μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, λόγω του ότι, μεταξύ άλλων, υποστήριξαν ή προώθησαν τις εν λόγω πολιτικές,

(β)

προσώπων τα οποία δεν καλύπτονται από το Παράρτημα Ι και τα οποία είναι υπεύθυνα των πυρηνικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, λόγω του ότι, μεταξύ άλλων, υποστήριξαν ή προώθησαν τις εν λόγω πολιτικές,

(γ)

προσώπων τα οποία δεν καλύπτονται από το Παράρτημα Ι ή το Παράρτημα ΙΙ και τα οποία παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή τη μεταβίβαση προς, μέσω ή από την επικράτειά των κρατών μελών, ή που αφορούν πολίτες κρατών μελών ή οντότητες οργανωμένες βάσει του δικαίου τους, ή πρόσωπα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην επικράτειά τους, οιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή πόρων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

2.   Το στοιχείο α) της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται όταν η επιτροπή κυρώσεων κρίνει, κατά περίπτωση, ότι το ταξίδι αυτό δικαιολογείται από ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων, ή όταν η επιτροπή κυρώσεων συμπεραίνει ότι η εξαίρεση θα προωθούσε με άλλο τρόπο τους στόχους της ΑΣΑΗΕ 1718 (2006) ή της ΑΣΑΗΕ 1874 (2009).

3.   Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει κράτος μέλος να αρνείται στους πολίτες του την είσοδο στην επικράτειά του.

4.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος δεσμεύεται από υποχρέωση του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα:

(α)

ως χώρα η οποία φιλοξενεί διεθνή διακυβερνητική οργάνωση,

(β)

ως χώρα η οποία φιλοξενεί διεθνή διάσκεψη που συγκαλείται από τα Ηνωμένα Έθνη ή διεξάγεται υπό την αιγίδα τους, ή

(γ)

βάσει πολυμερούς συμφωνίας περί παροχής προνομίων και ασυλιών,

(δ)

δυνάμει της Συνθήκης Συμφιλίωσης του 1929 (Σύμφωνο του Λατερανού) που έχει συναφθεί μεταξύ της Αγίας Έδρας (Κράτος του Βατικανού) και της Ιταλίας.

5.   Η παράγραφος 4 θεωρείται ότι εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις όπου κράτος μέλος είναι η χώρα υποδοχής του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

6.   Το Συμβούλιο ενημερώνεται δεόντως κάθε φορά που ένα κράτος μέλος χορηγεί εξαιρέσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 4 ή 5.

7.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν εξαιρέσεις από τα μέτρα που επιβάλλει η παράγραφος 1, όταν το ταξίδι δικαιολογείται για επείγοντες ανθρωπιστικούς λόγους ή για συμμετοχή σε διακυβερνητικές συνόδους, μεταξύ των οποίων και συνεδριάσεις που υποστηρίζονται από την Ένωση, ή φιλοξενούνται από κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία του ΟΑΣΕ, κατά τις οποίες διεξάγεται πολιτικός διάλογος για την άμεση προαγωγή της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στη ΛΔΚ.

8.   Το κράτος μέλος που επιθυμεί να χορηγήσει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 7 εξαιρέσεις απευθύνει σχετική γραπτή κοινοποίηση στο Συμβούλιο. Η εξαίρεση θεωρείται χορηγηθείσα εκτός εάν ένα ή περισσότερα από τα μέλη του Συμβουλίου διατυπώσουν αντιρρήσεις γραπτώς εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της προτεινόμενης εξαίρεσης. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη του Συμβουλίου διατυπώσουν αντίρρηση, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει την προτεινόμενη εξαίρεση.

9.   Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 7, ένα κράτος μέλος επιτρέπει την είσοδο ή τη διέλευση από την επικράτειά του των απαριθμούμενων στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ προσώπων, η άδεια ισχύει αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο χορηγείται και για τα πρόσωπα τα οποία αφορά.

Άρθρο 5

1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από:

(α)

τα πρόσωπα και οντότητες που έχουν ορισθεί από την επιτροπή κυρώσεων ή από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ότι εμπλέκονται ή παρέχουν υποστήριξη, μεταξύ άλλων με παράνομα μέσα, στα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι,

(β)

τα πρόσωπα και τις οντότητες που δεν καλύπτονται από το Παράρτημα Ι τα οποία είναι υπεύθυνα για τα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ ή πρόσωπα ή οντότητες που ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την εποπτεία τους, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ,

(γ)

τα πρόσωπα και τις οντότητες τα οποία δεν καλύπτονται από το Παράρτημα Ι ή το Παράρτημα ΙΙ και τα οποία παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή τη μεταβίβαση προς, μέσω ή από την επικράτειά των κρατών μελών, ή που αφορούν πολίτες κρατών μελών ή οντότητες οργανωμένες βάσει του δικαίου τους, ή πρόσωπα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην επικράτειά τους, οιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή πόρων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ, ή πρόσωπα ή οντότητες που ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την εποπτεία τους, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ·

2.   Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, στα πρόσωπα και τις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ούτε προς όφελος αυτών.

3.   Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν για κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους οι οποίοι:

(α)

απαιτούνται για την ικανοποίηση βασικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και τέλη σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας,

(β)

προορίζονται αποκλειστικά για την καταβολή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και εξόφληση δαπανών οι οποίες συνδέονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή

(γ)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων, και οικονομικών πόρων, αφού το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την πρόθεσή του να επιτρέψει, στα πρόσωπα και τις οντότητες του παραρτήματος Ι, κατά περίπτωση, την πρόσβαση στα εν λόγω κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους και εφόσον η επιτροπή κυρώσεων δεν έχει λάβει αρνητική απόφαση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση αυτή.

4.   Οι εν λόγω εξαιρέσεις επιτρέπονται όσον αφορά κεφάλαια και οικονομικούς πόρους, που:

(α)

απαιτούνται για την κάλυψη έκτακτων δαπανών, μετά την κοινοποίηση από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στην επιτροπή κυρώσεων και την έγκριση αυτής, για πρόσωπα και οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, ή

(β)

υπόκεινται σε δικαστική, διοικητική ή απόφαση διαιτητική διαταγή ή απόφαση, στην οποία περίπτωση τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της απόφασης ή διαταγής, εφόσον η απόφαση ή διαταγή εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο ή η οντότητα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 οριστούν από την επιτροπή κυρώσεων, το Συμβούλιο Ασφαλείας ή το Συμβούλιο, δεν είναι προς όφελος προσώπου ή οντότητος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και έχει κοινοποιηθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στην επιτροπή κυρώσεων για πρόσωπα και οντότητες που καταχωρούνται στο παράρτημα Ι.

5.   Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών, με:

(α)

τόκους ή λοιπά κέρδη σε σχέση με τους εν λόγω λογαριασμούς, ή

(β)

πληρωμές οφειλόμενες στα πλαίσια συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων οι οποίες συνήφθησαν ή ανέκυψαν πριν από τις 14 Οκτωβρίου 2006,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και οι πληρωμές εξακολουθούν να υπόκεινται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 6

1.   Προκειμένου να αποφευχθεί η παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή η μεταβίβαση προς, μέσω ή από την επικράτειά τους, ή προς ή από τους πολίτες κρατών μελών ή οντότητες οργανωμένες βάσει του δικαίου τους, ή πρόσωπα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη δικαιοδοσία τους, οιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή πόρων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στα πυρηνικά προγράμματα ή δραστηριότητες ή τα προγράμματα ή δραστηριότητες βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ, τα κράτη μέλη ασκούν ενισχυμένη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εντός της δικαιοδοσίας τους με:

(α)

τράπεζες με έδρα τη ΛΔΚ,

(β)

υποκαταστήματα και θυγατρικές, εντός της δικαιοδοσίας των κρατών μελών, τραπεζών με έδρα τη ΛΔΚ, ως παρατίθενται στο παράρτημα IV,

(γ)

υποκαταστήματα και θυγατρικές εκτός της δικαιοδοσίας των κρατών μελών, τραπεζών με έδρα τη ΛΔΚ, ως παρατίθενται στο παράρτημα IV,και

(δ)

χρηματοπιστωτικές οντότητες που ούτε έχουν έδρα τη ΛΔΚ ούτε περιλαμβάνονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών αλλά ελέγχονται από πρόσωπα και οντότητες με έδρα τη ΛΔΚ, ως παρατίθενται στο παράρτημα IV,

προκειμένου να αποφευχθεί η συμβολή των δραστηριοτήτων αυτών στα πυρηνικά προγράμματα ή δραστηριότητες ή τα προγράμματα ή δραστηριότητες βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

2.   Για τον ως άνω στόχο, θα ζητηθεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με τις τράπεζες και χρηματοπιστωτικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

(α)

να ασκούν συνεχή έλεγχο επί των λογαριασμών, μεταξύ άλλων μέσω των προγραμμάτων τους για τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και δυνάμει των υποχρεώσεών τους σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

(β)

να απαιτούν να συμπληρώνονται όλα τα πεδία πληροφοριών των εντολών πληρωμής που αφορούν τον εντολέα και το δικαιούχο της συγκεκριμένης συναλλαγής, και, εφόσον δεν έχουν παρασχεθεί οι σχετικές πληροφορίες, να αρνούνται τη συναλλαγή,

(γ)

να διατηρούν όλα τα αρχεία των συναλλαγών επί περίοδο πέντε ετών και να τα διαθέτουν στις εθνικές αρχές κατόπιν αιτήσεώς τους,

(δ)

εάν υποπτεύονται ή έχουν εύλογους λόγους να υποπτεύονται ότι τα κεφάλαια συνδέονται με πυρηνικά προγράμματα ή δραστηριότητες ή τα προγράμματα ή δραστηριότητες βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ, να αναφέρουν αμελλητί τις υποψίες τους στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών («ΜΧΠ») ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή που έχει ορίσει το οικείο κράτος μέλος. Η ΜΧΠ ή άλλη ορισθείσα αρμόδια αρχή έχει πρόσβαση, αμέσως ή εμμέσως, εγκαίρως στις πληροφορίες χρηματοοικονομικής και διοικητικής φύσεως και στις πληροφορίες που αφορούν την επιβολή του νόμου, τις οποίες ζητεί προκειμένου να επιτελέσει σωστά τα καθήκοντά της, περιλαμβανομένης της αναλύσεως των αναφορών ύποπτων συναλλαγών.

Άρθρο 7

1.   Τα κράτη μέλη επιθεωρούν, σύμφωνα με τις εθνικές τους αρχές και νομοθεσίες, και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα φορτία προς ή από τη ΛΔΚ, στην επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων λιμένων και των αερολιμένων, εάν διαθέτουν πληροφορίες βάσει των οποίων μπορεί ευλόγως να εικάζεται ότι το φορτίο περιέχει είδη των οποίων η προμήθεια, η πώληση, η μεταβίβαση ή η εξαγωγή απαγορεύονται δυνάμει της παρούσας απόφασης.

2.   Τα κράτη μέλη επιθεωρούν σκάφη στην ανοικτή θάλασσα, με τη συγκατάθεση του κράτους της σημαίας, εάν διαθέτουν πληροφορίες βάσει των οποίων μπορεί ευλόγως να εικάζεται ότι το φορτίο των σκαφών αυτών περιέχει είδη των οποίων η προμήθεια, η πώληση, η μεταβίβαση ή η εξαγωγή απαγορεύονται δυνάμει της παρούσας απόφασης.

3.   Τα κράτη μέλη συνεργάζονται, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, με τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

4.   Τα σκάφη και τα αεροσκάφη που μεταφέρουν φορτίο από και προς τη ΛΔΚ υπόκεινται στην υποχρέωση της παροχής πρόσθετων πληροφοριών προ της άφιξης ή προ της αναχώρησης για όλα τα αγαθά που φθάνουν σε ένα κράτος μέλος ή απομακρύνονται από αυτό.

5.   Κατά τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη κατάσχουν και διαθέτουν τα είδη των οποίων η προμήθεια, η πώληση, η μεταβίβαση ή η εξαγωγή απαγορεύονται δυνάμει της παρούσας απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 14 της ΑΣΑΗΕ 1874 (2009).

6.   Απαγορεύεται η παροχή, από τους πολίτες των κρατών μελών ή από την επικράτειά τους, υπηρεσιών εφοδιασμού ή προμήθεια καύσιμα σε πλοία, ή άλλων υπηρεσιών σκαφών, σε σκάφη της ΛΔΚ εάν διαθέτουν πληροφορίες βάσει των οποίων μπορεί ευλόγως να εικάζεται ότι τα σκάφη αυτά μεταφέρουν είδη των οποίων η προμήθεια, η πώληση, η μεταβίβαση ή η εξαγωγή απαγορεύονται δυνάμει της παρούσας απόφασης εκτός εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς λόγους ή μέχρις ότου το φορτίο επιθεωρηθεί, και κατασχεθεί και διατεθεί εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 4

Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για να ασκούν επαγρύπνηση και να αποτρέπουν την ειδικευμένη διδασκαλία ή κατάρτιση πολιτών της ΛΔΚ εντός της επικράτειάς τους ή από πολίτες τους, σε τομείς που θα μπορούσαν να συμβάλουν στις πυρηνικές δραστηριότητες της ΛΔΚ που συντελούν στην διάδοση και στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων.

Άρθρο 9

1.   Το Συμβούλιο θεσπίζει τις τροποποιήσεις του Παραρτήματος Ι βάσει των διαπιστώσεων στις οποίες προβαίνει η επιτροπή κυρώσεων ή το Συμβούλιο Ασφαλείας.

2.   Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα βάσει προτάσεως κράτους μέλους ή του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καταρτίζει τους καταλόγους των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ, και θεσπίζει τις τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 10

1.   Οσάκις το Συμβούλιο Ασφαλείας ή η επιτροπή κυρώσεων προσθέτει πρόσωπο ή οντότητα στον κατάλογο, το Συμβούλιο συμπεριλαμβάνει το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα στο Παράρτημα Ι.

2.   Οσάκις το Συμβούλιο αποφασίσει να υπαγάγει πρόσωπο ή οντότητα στα μέτρα που αναφέρονται στ άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) τροποποιεί το Παράρτημα ΙΙ αναλόγως.

3.   Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του στο πρόσωπο ή την οντότητα των παραγράφων 1 και 2, μαζί με τους λόγους συμπερίληψης στον κατάλογο, είτε απ’ευθείας, εάν είναι γνωστή η διεύθυνση, ή δημοσιεύοντας ανακοίνωση με την οποία παρέχεται στο πρόσωπο ή την οντότητα η δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις.

4.   Οσάκις υποβάλλονται παρατηρήσεις, ή οσάκις κατατίθενται νέα και ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο ή την οντότητα.

Άρθρο 11

1.   Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ περιλαμβάνουν τους λόγους καταχώρησης των κατονομαζόμενων προσώπων και οντοτήτων, κατά τα οριζόμενα από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή κυρώσεων όσον αφορά το Παράρτημα Ι.

2.   Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ περιλαμβάνουν επίσης, εφ’όσον υπάρχουν, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αναγνώριση των συγκεκριμένων προσώπων ή οντοτήτων, κατά τα οριζόμενα από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή κυρώσεων για το Παράρτημα Ι. 'Όταν πρόκειται για πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν ονόματα και προσωνύμια, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, εθνικότητα, αριθμούς διαβατηρίου και ταυτότητας, γένος, διεύθυνση αν είναι γνωστή και αρμοδιότητα ή επάγγελμα. Όταν πρόκειται για οντότητες, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν ονομασίες, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής, τον αριθμό εγγραφής και τον τόπο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει και την ημερομηνία κατονομασίας από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή κυρώσεων.

Άρθρο 12

1.   Η παρούσα απόφαση επανεξετάζεται, και, κατά περίπτωση, τροποποιείται, ιδίως όσον αφορά τις κατηγορίες των προσώπων, των οντοτήτων ή των ειδών ή πρόσθετων προσώπων, οντοτήτων ή ειδών που πρέπει να καλυφθούν από περιοριστικά μέτρα, ή λαμβάνοντας υπόψη σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.

2.   Τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 μέτρα θα επανεξετασθούν ενός 6 μηνών από την έκδοση του παρόντος κανονισμού.

3.   Τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 1) στοιχεία β) και γ) και στο άρθρο 5 παράγραφος 1) στοιχεία β) και γ) μέτρα επανεξετάζονται σε τακτικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε 12 μήνες. Παύουν να εφαρμόζονται σε σχέση με τα συγκεκριμένα πρόσωπα και οντότητες εφόσον το Συμβούλιο καθορίσει, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 9 παράγραφος 2) διαδικασία, ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι για την εφαρμογή τους.

Άρθρο 13

Η κοινή θέση 2006/795/ΚΕΠΠΑ καταργείται.

Άρθρο 14

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της εκδόσεώς της.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. VANACKERE


(1)  ΕΕ L 322, 22.11.2006, σ. 32.

(2)  ΕΕ L 197, 29.7.2009, σ. 111

(3)  EE L 346, 23.12.2009, σ. 47.

(4)  ΕΕ L 88,29.3.2007, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 134, 29.5.2009, σ. 1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Α.   Κατάλογος των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)

 

Ονοματεπώνυμο

Ψευδώνυμο

Ημερομηνία γέννησης

Ημερομηνία ορισμού

Άλλες πληροφορίες

1.

Yun Ho-jin

ή Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Διευθυντής της Namchongang Trading Corporation· επιβλέπει την εισαγωγή ειδών που χρειάζονται για το πρόγραμμα εμπλουτισμού του ουρανίου.

2.

Ri Je-son

ή Ri Che-son

1938

16.7.2009

Διευθυντής του General Bureau of Atomic Energy (GBAE), δηλαδή του κυριότερου φορέα που διευθύνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας διευκολύνει διάφορα πυρηνικά εγχειρήματα, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών του Yongbyon και της Namchongang Trading Corporation από το GBAE.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Διευθυντής του General Bureau of Atomic Energy (GBAE)· συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ως προϊστάμενος του Γραφείου Επιστημονικής Καθοδήγησης του GBAE υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κοινού Ινστιτούτου Πυρηνικών Ερευνών.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Τέως διευθυντής του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών του Yongbyon· επέβλεψε τρεις βασικές εγκαταστάσεις που συμβάλλουν στην παραγωγή οπλικού πλουτωνίου, και συγκεκριμένα την Μονάδα Παραγωγής Πυρηνικού Καυσίμου, τον Πυρηνικό Αντιδραστήρα, και τη Μονάδα Επανεπεξεργασίας.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Διευθυντής της Korea Ryongaksan General Trading Corporation· συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.


Β.   Κατάλογος των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)

 

Ονομασία

Ψευδώνυμο

Τόπος

Ημερομηνία ορισμού

Άλλες πληροφορίες

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

ή CHANGGWANG SINYONG CORPORATIΟΝ· ή EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATIΟΝ· ή ΛΔΚΝ MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATIΟΝ· ή «KOMID»

Κεντρική Επαρχία, Pyongyang, ΛΔΚ.

24.4.2009

Βασικός έμπορος όπλων και σημαντικός εξαγωγέας αγαθών και εξοπλισμού που σχετίζονται με τους βαλλιστικούς πυραύλους και τα συμβατικά όπλα.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

ή KOREA YONBONG GENERAL CORPORATIΟΝ· ή LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Επαρχία Pot’onggang, Pyongyang, ΛΔΚ· Rakwon-dong, Περιοχή Pothonggang, Pyongyang, ΛΔΚ.

24.4.2009

Όμιλος επιχειρήσεων του αμυντικού τομέα, ειδικευμένος στις αγορές για τις αμυντικές βιομηχανίες της ΛΔΚ και στην υποστήριξη των πωλήσεων στρατιωτικών ειδών από τη χώρα αυτήν.

3.

Tanchon Commercial Bank

ή CHANGGWANG CREDIT BAΝΚ· ή, KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong Επαρχία Pyongchon, Pyongyang, ΛΔΚ.

24.4.2009

Βασική χρηματοοικονομική οντότητα της ΛΔΚ για τις πωλήσεις συμβατικών όπλων, βαλλιστικών πυραύλων, και αγαθών που σχετίζονται με τη συναρμολόγηση και την κατασκευή των όπλων αυτών.

4.

Namchongang Trading Corporation

ή NCG· ή NAMCHONGANG TRADING· ή NAM CHON GANG CORPORATIΟΝ· ή NOMCHONGANG TRADING CO.· ή NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Pyongyang, ΛΔΚ.

16.7.2009

Η Namchongang είναι μια εμπορική εταιρία της ΛΔΚ υπαγόμενη στο General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Η Namchongang είχε συμμετάσχει στην αγορά ιαπωνικών αντλιών κενού που εντοπίστηκαν σε μια βορειοκορεατική πυρηνική εγκατάσταση, καθώς και στην προμήθεια υλικών συνδεόμενων με την πυρηνική ενέργεια σε συνεργασία με κάποιο γερμανό. Επίσης, είχε εμπλακεί στην αγορά σωλήνων αλουμινίου και άλλου εξοπλισμού που είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για το πρόγραμμα εμπλουτισμού του ουρανίου από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Ο εκπρόσωπός της είναι ένας πρώην διπλωμάτης που είχε υπηρετήσει ως εκπρόσωπος της ΛΔΚ κατά την επιθεώρηση της πυρηνικής εγκατάστασης του Yongbyon από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) το 2007. Οι δραστηριότητες διάδοσης της Namchongang εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία λόγω των παλαιότερων δραστηριοτήτων διάδοσης της ΛΔΚ.

5.

Hong Kong Electronics

ή HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Νήσος Kish, Ιράν.

16.7.2009

Ανήκει ή ελέγχεται, ή ενεργεί ή εμφανίζεται να ενεργεί για ή εξ ονόματος της Tanchon Commercial Bank και της KOMID. Από το 2007, η Hong Kong Electronics έχει μεταφέρει εκατομμύρια δολαρίων που σχετίζονται με δραστηριότητες διάδοσης εξ ονόματος της Tanchon Commercial Bank και της KOMID (οι οποίες ορίστηκαν, αμφότερες, από την Επιτροπή Κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009). Η Hong Kong Electronics έχει διευκολύνει τη μεταφορά χρημάτων από το Ιράν προς τη ΛΔΚ εξ ονόματος της KOMID.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

ή KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Επαρχία Pothonggang, Pyongyang, ΛΔΚ.

16.7.2009

Βορειοκορεατική εταιρία με έδρα στην Pyongyang, υπαγόμενη στην Korea Ryonbong General Corporation (που ορίστηκε από την Επιτροπή Κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009)· συμμετέχει στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

ή General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Επαρχία Pyongchen, Pyongyang, ΛΔΚ.

16.7.2009

Το GBAE είναι υπεύθυνο για το πυρηνικό πρόγραμμα της ΛΔΚ, το οποίο περιλαμβάνει το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών του Yongbyon και τον ερευνητικό πλουτωνιοπαραγωγό αντιδραστήρα του, ισχύος 5 MWe (25 MWt), καθώς και τις σχετικές μονάδες παραγωγής και επανεπεξεργασίας πυρηνικού καυσίμου. Το GBAE έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις και συζητήσεις για πυρηνικά θέματα με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Το GBAE είναι ο κύριος βορειοκορεατικός κρατικός φορέας που επιβλέπει τα πυρηνικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών του Yongbyon.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pyongyang, ΛΔΚ.

16.7.2009

Η Korea Tangun Trading Corporation υπάγεται στη Δεύτερη Ακαδημία Φυσικών Επιστημών της ΛΔΚ και είναι κυρίως υπεύθυνη για την προμήθεια υλικών και τεχνολογιών που υποστηρίζουν τα βορειοκορεατικά αμυντικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προγράμματα και προμήθειες όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους, συμπεριλαμβανομένων υλικών που ελέγχονται ή απαγορεύονται δυνάμει των σχετικών πολυμερών συστημάτων ελέγχου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

A.   Κατάλογος των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β)

#

Όνομα

(ενδεχ. προσωνύμια)

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

1.

CHANG Song-taek (άλλως JANG Song-Taek)

ημερ. γεν.: 02.02.1946 ή 06.02.1946 ή 23.02.1946 (επαρχία του βόρειου Hamgyong)

αριθ. διαβατηρίου (από το 2006): PS 736420617

Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Άμυνας. Διευθυντής του τμήματος διοίκησης του Κόμματος των Εργαζομένων της Κορέας.

2.

CHON Chi Bu

 

Μέλος της Γενικής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, τέως τεχνικός διευθυντής του Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (άλλως JU Kyu-Chang)

ημερ. γεν.: μεταξύ 1928 και 1933

Πρώτος Υποδιευθυντής του τμήματος της αμυντικής βιομηχανίας (βαλλιστικό πρόγραμμα), Κόμμα των εργαζομένων της Κορέας, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Άμυνας.

4.

HYON Chol-hae

ημερ. γεν.: 1934 (Μαντσουρία, Κίνα)

Υποδιευθυντής του τμήματος της γενικής πολιτικής των ενόπλων δυνάμεων (Στρατιωτικός σύμβουλος του Kim Jong ΙΙ).

5.

JON Pyong-ho

ημερ. γεν.: 1926

Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος των Εργαζομένων της Κορέας, Επικεφαλής του Τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής που αφορά την βιομηχανία εφοδιασμού σε στρατιωτικά είδη η οποία ελέγχει την Δεύτερη Οικονομική Επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Άμυνας.

6.

KIM Yong-chun (άλλως Young-chun)

ημερ. γεν.:

04.03.1935

αριθ. διαβ.: 554410660

Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Άμυνας, Υπουργός των λαϊκών ενόπλων δυνάμεων, Ειδικός Σύμβουλος του Kim Jong Il για την πυρηνική στρατηγική.

7.

O Kuk-Ryol

ημερ. γεν.: 1931

(επαρχία Jilin, Κίνα)

Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Άμυνας, εποπτεύων την απόκτηση στο εξωτερικό της τεχνολογίας αιχμής για τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα.

8.

PAEK Se-bong

ημερ. γεν.: 1946

Πρόεδρος της δεύτερης οικονομικής επιτροπής (υπεύθυνος για το βαλλιστικό πρόγραμμα) της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος των Εργαζομένων της Κορέας. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Άμυνας.

9.

PAK Jae-gyong (άλλως Chae-Kyong)

ημερ. γεν.: 1933

αριθ. διαβ.: 554410661

Υποδιευθυντής του τμήματος γενικής πολιτικής των λαϊκών ενόπλων δυνάμεων και υποδιευθυντής του γραφείου λογιστικής των λαϊκών ενόπλων δυνάμεων (Στρατιωτικός σύμβουλος του Kim Jong Il).

10.

PYON Yong Rip (άλλως Yong-Nip)

ημερ. γεν.:

20.09.1929

αριθ. διαβ.: 645310121 (ημερομ. έκδοσης: 13.09.2005)

Πρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών η οποία ενέχεται στην βιολογική έρευνα που σχετίζεται με τα όπλα μαζικής καταστροφής.

11.

RYOM Yong

 

Διευθυντής του Γενικής Γραφείου Ατομικής Ενέργειας (οντότητα ορισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη), υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις.

12.

SO Sang-kuk

ημερ. γεν.: μεταξύ 1932 και 1938

Επικεφαλής του τμήματος πυρηνικής φυσικής, Πανεπιστήμιο Kim Il Sung.


B.   Κατάλογος των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β)

#

Όνομα

(ενδεχ. προσωνύμια)

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

1.

Green Pine Associated Corporation (άλλως: Chongsong Yonhap· Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang / Nungrado, Pyongyang

Η Ch’o’ngsong Yo’nhap έχει επιλεγεί για επιβολή κυρώσεων για την εξαγωγή όπλων ή συναφούς υλικού από τη Βόρειο Κορέα. Η Green Pine ειδικεύεται στην παραγωγή στρατιωτικών σκαφών και οπλισμών, όπως υποβρυχίων, πολεμικών σκαφών και πυραυλικών συστημάτων και έχει εξαγάγει τορπίλες και τεχνική βοήθεια σε ιρανικές εταιρίες που συνδέονται με την άμυνα. Η Green Pine είναι υπεύθυνη για περίπου το ήμισυ του συνόλου των όπλων και του συναφούς υλικού που εξάγονται από τη Βόρειο Κορέα και έχει αναλάβει πολλές δραστηριότητες της KOMID μετά τον χαρακτηρισμό της από τη ΓΣΗΕ.

2.

Korea Heungjin Trading Company

Τόπος: Pyongyang

Οντότητα με έδρα την Pyongyang που χρησιμοποιείται από την Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) για εμπορικούς σκοπούς (η KOMID έχει χαρακτηρισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, 24.4.2009). Υπάρχουν επίσης υποψίες ότι η Korea Heungjin Trading Company έχει συμμετάσχει στην προμήθεια πυραυλικών αγαθών στην Shahid Hemmat Industrial Group του Ιράν.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Θυγατρική της Korea Ryongbong General Corporation (οντότητας που έχει χαρακτηρισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, 24.04.2009)· διαχειρίζεται εγκαταστάσεις παραγωγής σκόνης αλουμινίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πυραύλους

4.

Korea Taesong Trading Company

Τόπος: Pyongyang

Οντότητα με έδρα την Pyongyang που χρησιμοποιείται από την Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) για εμπορικούς σκοπούς (η KOMID έχει χαρακτηρισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, 24.4.2009). Η Korea Taesong Trading Company έχει ενεργήσει για λογαριασμό της KOMID σε συναλλαγές με τη Συρία.

5.

Korea Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, North Korea

Θυγατρική της Korea Ryongbong General Corporation (οντότητας χαρακτηρισμένης από τα Ηνωμένα Έθνη).

6.

Δεύτερη Οικονομική Επιτροπή και Δεύτερη Ακαδημία Φυσικών Επιστημών

 

Η Δεύτερη Οικονομική Επιτροπή εμπλέκεται σε βασικές πτυχές του πυραυλικού συστήματος της Βορείου Κορέας. Είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων της Βορείου Κορέας. Επίσης, διευθύνει τις δραστηριότητες της KOMID (η KOMID έχει χαρακτηρισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, 24.4.2009). Πρόκειται για εθνικό οργανισμό υπεύθυνο για την έρευνα και την ανάπτυξη των προηγμένων οπλικών συστημάτων της Βορείου Κορέας, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων και ενδεχομένως των πυρηνικών όπλων. Χρησιμοποιεί υπαγόμενους σε αυτήν οργανισμούς για να αποκτήσει τεχνολογία, εξοπλισμό και πληροφορίες από το εξωτερικό, μεταξύ άλλων, την Korea Tangun Trading Corporation, με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους στο πυραυλικό πρόγραμμα και ενδεχομένως στο πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Βορείου Κορέας.

7.

Sobaeku United Corp. (άλλως Sobaeksu United Corp.)

 

Κρατική Εταιρεία που ενέχεται στην έρευνα και απόκτηση ευαίσθητων προϊόντων και εξοπλισμού. Έχει στην κατοχή της πολλά κοιτάσματα φυσικού γραφίτη τα οποία τροφοδοτούν με πρώτη ύλη δύο εργοστάσια μεταποίησης που παράγουν, μεταξύ άλλων, συμπαγείς όγκους γραφίτη οι οποίοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πυραύλους.

8.

Yongbyon Nuclear Research Centre

 

Κέντρο έρευνας που έχει συμμετάσχει στην παραγωγή πλουτώνιου στρατιωτικής ποιότητας. Κέντρο που εξαρτάται από το Γενικό Γραφείο Ατομικής Ενέργειας (οντότητα χαρακτηρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη, 16.07.2009).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Α.   Κατάλογος των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

#

Όνομα

(ενδεχ. προσωνύμια)

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

1.

JON Il-chun

Ημερ. γεν.:

24.08.1941

Τον Φεβρουάριο του 2010, ο KIM Tong-un απομακρύνθηκε από τη θέση του Διευθυντή του «Γραφείου 39», που εμπλέκεται στην χρηματοδότηση της διάδοσης και το οποίο είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για την αγορά αγαθών από διπλωματικές αντιπροσωπίες της ΛΔΚ, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις. Αντικαταστάθηκε από τον JON Il-chun, ο οποίος θεωρείται ένας εκ των ιθυνόντων της Κρατικής Τράπεζας Ανάπτυξης.

2.

KIM Tong-un

 

Πρώην διευθυντής του «Γραφείου 39» της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος των Εργαζομένων που εμπλέκεται στην χρηματοδότηση της διάδοσης.


Β.   Κατάλογος των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

#

Όνομα

(ενδεχ. προσωνύμια)

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

1.

Korea Daesong Bank

(άλλως: Choson Taesong Unhaeng· Taesong Bank)

Διεύθυνση:

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

Τηλ.: 850 2381 8221

Τηλ.: 850 2 18111 εσωτ. 8221

Φαξ: 850 2381 4576

Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Βορείου Κορέας, το οποίο υπάγεται άμεσα στο «Γραφείο 39» και διευκολύνει τα χρηματοδοτικά προγράμματα διάδοσης της χώρας.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(άλλως: Daesong Trading· Daesong Trading Company· Korea Daesong Trading Company· Korea Daesong Trading Corporation)

Διεύθυνση:

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

Τηλ.: 850 2 18111 ext. 8204/8208

Τηλ.: 850 2381 8208/4188

Φαξ: 850 2381 4431/4432

Εταιρία που υπάγεται στο «Γραφείο 39» και χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση ξένων συναλλαγών εξ ονόματος του.

Ο Διευθυντής του «Γραφείου 39», Kim Tong-un, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V του κανονισμού 1283/2009 του Συμβουλίου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Κατάλογος υποκαταστημάτων και θυγατρικών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο β)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κατάλογος υποκαταστημάτων, θυγατρικών και χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 σημεία γ) και δ)