30.10.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 285/28


ΑΠΌΦΑΣΗ 2010/656/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 29ης Οκτωβρίου 2010

σχετικά με την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων κατά της Ακτής Ελεφαντοστού

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 13 Δεκεμβρίου 2004, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2004/852/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Ακτής του Ελεφαντοστού (1), προς εφαρμογή των μέτρων που επεβλήθησαν κατά της χώρας αυτής με την απόφαση (UNSCR) 1572(2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

(2)

Στις 23 Ιανουαρίου 2006, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2006/30/ΚΕΠΠΑ (2) για την παράταση των περιοριστικών μέτρων έναντι της Ακτής Ελεφαντοστού επί περαιτέρω διάστημα δώδεκα μηνών και για τη συμπλήρωσή τους με τα περιοριστικά μέτρα που επεβλήθησαν από το σημείο 6 της UNSCR 1643 (2005).

(3)

Στις 18 Νοεμβρίου 2008, το Συμβούλιο, μετά την παράταση των περιοριστικών μέτρων που επεβλήθησαν κατά της Ακτής Ελεφαντοστού με την UNSCR 1842 (2008), υιοθέτησε την κοινή θέση 2008/873/ΚΕΠΠΑ (3) για την εκ νέου παράταση των περιοριστικών μέτρων που επεβλήθησαν στην Ακτή Ελεφαντοστού, με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 1η Νοεμβρίου 2008.

(4)

Στις 15 Οκτωβρίου 2010, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την UNSCR 1946 (2010) για την παράταση των μέτρων που επεβλήθησαν κατά της Ακτής Ελεφαντοστού με την UNSCR 1572 (2004) και από το σημείο 6 της UNSCR 1643 (2005) έως τις 30 Απριλίου 2011 και για την τροποποίηση των περιοριστικών μέτρων σχετικά με τα όπλα.

(5)

Τα περιοριστικά μέτρα που επεβλήθησαν κατά της Ακτής Ελεφαντοστού θα πρέπει επομένως να παραταθούν. Επιπλέον των εξαιρέσεων στην απαγόρευση προμήθειας όπλων που προβλέπει η UNSCR 1946 (2010), είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν τα περιοριστικά μέτρα προκειμένου να εξαιρεθεί και άλλος εξοπλισμός τον οποίο συμπεριλαμβάνει αυτόνομα η ΕΕ.

(6)

Ενωσιακά εκτελεστικά μέτρα καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 174/2005 του Συμβουλίου, της 31ης Ιανουαρίου 2005, για την επιβολή περιορισμών στην παροχή βοήθειας που συνδέεται με στρατιωτικές δραστηριότητες στην Ακτή του Ελεφαντοστού (4), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 560/2005 του Συμβουλίου, της 12ης Απριλίου 2005, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων ενόψει της κατάστασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού (5), και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών (6),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή οπλισμού και συναφούς υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των όπλων και πυρομαχικών, των στρατιωτικών οχημάτων και του στρατιωτικού εξοπλισμού, του παραστρατιωτικού εξοπλισμού και των ανταλλακτικών των ανωτέρω, καθώς και του εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, στην Ακτή Ελεφαντοστού, από υπηκόους των κρατών μελών ή από το έδαφος των κρατών μελών ή με σκάφη ή αεροσκάφη που φέρουν τη σημαία τους, ανεξαρτήτως εάν τα ανωτέρω όπλα, υλικά και εξοπλισμός προέρχονται ή όχι από το έδαφός των κρατών μελών.

2.   Απαγορεύεται επίσης:

α)

η άμεση ή έμμεση παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών σχετικών με τα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των ειδών αυτών, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στην Ακτή Ελεφαντοστού ή προς χρήση στην Ακτή Ελεφαντοστού·

β)

η άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής που σχετίζεται με τα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, της μη επιστρεπτέας βοήθειας, των δανείων και της ασφάλειας πιστώσεων για εξαγωγές, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των ειδών αυτών, ή για την προμήθεια συναφούς τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα της Ακτής Ελεφαντοστού, ή προς χρήση στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Άρθρο 2

Το άρθρο 1 δεν εφαρμόζεται:

α)

στις προμήθειες και στην τεχνική βοήθεια που προορίζονται αποκλειστικά για την παροχή στήριξης ή για τη χρησιμοποίηση από την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή Ελεφαντοστού και τις γαλλικές δυνάμεις που την υποστηρίζουν·

β)

στα εξής, όπως προεγκρίνονται από την επιτροπή της παραγράφου 14 της UNSCR 1572 (2004) (εφεξής «επιτροπή κυρώσεων»):

i)

στην πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ο οποίος προορίζεται για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, των ΗΕ, της Αφρικανικής Ένωσης και της Οικονομικής κοινότητας των κρατών της Δυτικής Αφρικής (Ecowas),

ii)

στην πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού με αποκλειστικό προορισμό να επιτρέψει στις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής Ελεφαντοστού να κάνουν μόνο τη δέουσα και όχι δυσανάλογη χρήση βίας για την τήρηση της δημόσιας τάξης,

iii)

στη χρηματοδότηση και παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας που σχετίζεται με τον εξοπλισμό των σημείων i) και ii),

iv)

στην παροχή τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης που σχετίζεται με τον εξοπλισμό των σημείων i) και ii)·

γ)

στην πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή προστατευτικών στολών, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των στρατιωτικών κρανών που εξάγονται προσωρινά στην Ακτή Ελεφαντοστού από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, το προσωπικό της ΕΕ ή των κρατών μελών της, τους αντιπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και μέλη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών και το σχετικό προσωπικό, αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση·

δ)

στις πωλήσεις ή προμήθειες που μεταφέρονται ή εξάγονται προσωρινά στην Ακτή Ελεφαντοστού και προορίζονται για τις δυνάμεις ενός κράτους το οποίο αναλαμβάνει δράση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, με αποκλειστικό και άμεσο στόχο να διευκολύνει την απομάκρυνση των υπηκόων του ή των προσώπων στα οποία παρέχει προξενική προστασία στην Ακτή Ελεφαντοστού, όπως έχει κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στην επιτροπή κυρώσεων·

ε)

στην πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή όπλων και συναφούς υλικού καθώς και στην παροχή τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη ή χρησιμοποίηση κατά τη διαδικασία της ανασυγκρότησης της άμυνας και των δυνάμεων ασφαλείας σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο στ) της συμφωνίας του Λινά-Μαρκουσί, όπως έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από την επιτροπή κυρώσεων·

στ)

στην πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή μη φονικού εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή με αποκλειστικό προορισμό να επιτρέψει στις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής Ελεφαντοστού να εφαρμόσουν μόνο τη δέουσα και αναλογική χρήση βίας για την τήρηση της δημόσιας τάξης, καθώς και στη χρηματοδότηση, την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής ή τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης σχετικά με τον εν λόγω εξοπλισμό.

Άρθρο 3

Απαγορεύεται σύμφωνα με την απόφαση UNSCR 1643 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας η άμεση ή έμμεση εισαγωγή οιωνδήποτε ακατέργαστων διαμαντιών από την Ακτή Ελεφαντοστού στην Ένωση, είτε αυτά τα διαμάντια κατάγονται από την Ακτή Ελεφαντοστού είτε όχι.

Άρθρο 4

1.   Τα κράτη μέλη μέτρα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της εισόδου ή διέλευσης από το έδαφός τους των προσώπων που η επιτροπή κυρώσεων έχει χαρακτηρίσει ως συνιστώντα απειλή για την ειρηνευτική διαδικασία και τη διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης στην Ακτή Ελεφαντοστού, ιδίως των προσώπων τα οποία παρεμποδίζουν την εφαρμογή των συμφωνιών του Λινά-Μαρκουσί και της Άκρας ΙΙΙ, οιουδήποτε άλλου προσώπου το οποίο έχει χαρακτηρισθεί υπεύθυνο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Ακτή Ελεφαντοστού βάσει έγκυρων πληροφοριών, οιουδήποτε άλλου προσώπου το οποίο δημοσίως υποδαυλίζει το μίσος και τη βία και οιουδήποτε άλλου προσώπου το οποίο, όπως εκτιμά η επιτροπή κυρώσεων, παραβιάζει τα μέτρα που έχουν επιβληθεί με την παράγραφο 7 της ΑΣΑΗΕ 1572 (2004).

Ο κατάλογος των προσώπων του πρώτου εδαφίου περιέχεται στο παράρτημα.

2.   Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αρνούνται στους δικούς τους υπηκόους την είσοδο στο έδαφός τους.

3.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η επιτροπή κυρώσεων αποφασίσει:

α)

ότι το ταξίδι δικαιολογείται από επείγοντες ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων·

β)

ότι η εξαίρεση θα προωθούσε τους στόχους των αποφάσεων του ΣΑΗΕ όσον αφορά την ειρήνη και την εθνική συμφιλίωση στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη σταθερότητα στην περιοχή.

4.   Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με την παράγραφο 3, ένα κράτος μέλος επιτρέπει την είσοδο, ή τη διέλευση, από το έδαφός του, προσώπων τα οποία έχει ορίσει η επιτροπή κυρώσεων, η άδεια περιορίζεται στον σκοπό για τον οποίο δίδεται και στα πρόσωπα τα οποία αφορά.

Άρθρο 5

1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα πρόσωπα ή τις οντότητες που έχει ορίσει η επιτροπή κυρώσεων κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 ή ευρίσκονται στην κατοχή οντοτήτων που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από αυτά ή από πρόσωπα τα οποία ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την εποπτεία τους, όπως έχει ορίσει η επιτροπή κυρώσεων.

Ο κατάλογος με τα σχετικά πρόσωπα ή οντότητες βρίσκεται στο παράρτημα.

2.   Κανένα κεφάλαιο, χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή οικονομικός πόρος δεν τίθεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στη διάθεση των προσώπων ή των οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ούτε και διατίθενται προς όφελος αυτών.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 όσον αφορά κεφάλαια και οικονομικούς πόρους, οι οποίοι:

α)

είναι απαραίτητοι για την κάλυψη βασικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και τέλη σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας·

β)

προορίζονται αποκλειστικά για την καταβολή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών οι οποίες αφορούν την παροχή νομικών υπηρεσιών·

γ)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων και οικονομικών πόρων·

δ)

απαιτούνται για την κάλυψη έκτακτων δαπανών, μετά την κοινοποίηση από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στην επιτροπή κυρώσεων και την έγκριση αυτής·

ε)

υπόκεινται σε δικαστική ή διοικητική απόφαση ή απόφαση διαιτησίας, στην οποία περίπτωση τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της απόφασης, εφόσον η απόφαση έχει εκδοθεί πριν από τον ορισμό του οικείου προσώπου ή της οντότητας από την επιτροπή κυρώσεων, και δεν είναι προς όφελος προσώπου ή οντότητας που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, μετά την κοινοποίηση από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στην επιτροπή κυρώσεων.

Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α), β) και γ) μπορούν να γίνουν αφού το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την πρόθεσή του να επιτρέψει, κατά περίπτωση, την πρόσβαση στα εν λόγω κεφάλαια και οικονομικούς πόρους και εφόσον δεν λάβει αρνητική απόφαση από την επιτροπή κυρώσεων εντός δύο εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση αυτή.

4.   Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών, με:

α)

τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς, ή

β)

ποσά που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί αποτέλεσαν αντικείμενο περιοριστικών μέτρων στο πλαίσιο της κοινής θέσης 2004/852/ΚΕΠΠΑ ή της παρούσας απόφασης,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα κέρδη και οι πληρωμές ποσών εξακολουθούν να υπόκεινται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 6

Το Συμβούλιο καταρτίζει τον κατάλογο του παραρτήματος και τον τροποποιεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή της επιτροπής κυρώσεων.

Άρθρο 7

1.   Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας ή η επιτροπή κυρώσεων ορίζει ένα πρόσωπο ή μια οντότητα, το Συμβούλιο προσθέτει το πρόσωπο ή την οντότητα αυτή στο παράρτημα. Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του στο εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα, μαζί με τους λόγους για την προσθήκη του στον κατάλογο, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνσή του είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στο πρόσωπο ή την οντότητα αυτή να υποβάλει παρατηρήσεις.

2.   Οσάκις υποβάλλονται παρατηρήσεις ή οσάκις κατατίθενται νέα και ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο ή την οντότητα.

Άρθρο 8

1.   Το παράρτημα περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους ένα πρόσωπο ή μια οντότητα προστίθενται στον κατάλογο, όπως αυτοί δίδονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή κυρώσεων.

2.   Το παράρτημα περιλαμβάνει επίσης τυχόν πληροφορίες που παρέχονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή κυρώσεων και είναι απαραίτητες για την εξακρίβωση της ταυτότητας του εν λόγω προσώπου ή οντότητας. Όταν πρόκειται για πρόσωπα, στις πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται ονόματα και ψευδώνυμα, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η εθνικότητα, αριθμοί διαβατηρίου και ταυτότητας, το φύλο, η διεύθυνση και η αρμοδιότητα ή το επάγγελμα. Όταν πρόκειται για οντότητες, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής, τον αριθμό εγγραφής και τον τόπο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το παράρτημα περιλαμβάνει και την ημερομηνία χαρακτηρισμού από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή κυρώσεων.

Άρθρο 9

Οι κοινές θέσεις 2004/852/ΚΕΠΠΑ και 2006/30/ΚΕΠΠΑ καταργούνται.

Άρθρο 10

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσης της.

2.   Η παρούσα απόφαση επανεξετάζεται, τροποποιείται ή καταργείται, ανάλογα με την περίπτωση, υπό το πρίσμα των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. VANACKERE


(1)  ΕΕ L 368 της 15.12.2004, σ. 50.

(2)  ΕΕ L 19 της 24.1.2006, σ. 36.

(3)  ΕΕ L 308 της 19.11.2008, σ. 52.

(4)  ΕΕ L 29 της 2.2.2005, σ. 5.

(5)  ΕΕ L 95 της 14.4.2005, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 28.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των ατόμων που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5

 

Ονοματεπώνυμο (και ενδεχόμενα προσωνύμια)

Στοιχεία ταυτοποίησης [ημερομηνία και τόπος γεννήσεως (ημ. γεν. και τοπ. γεν.), αριθμός διαβατηρίου (Διαβ.)/ταυτότητας (Α/Τ) κ.λπ.]

Λόγοι χαρακτηρισμού

Ημερομηνία χαρακτηρισμού του ΟΗΕ

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (γνωστός και ως Général· Génie de kpo, Gbapé Zadi)

ημ. γεν.: 1.1.1972

Ιθαγένεια: Ακτής Ελεφαντοστού

Διαβ.: 04LE66241 République de Côte d’Ivoire εκδοθέν την: 10.11.2005 με ισχύ έως 9.11.2008

Αριθ. διαβ.: AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire εκδοθέν την 20.12.2002 με ισχύ έως 11.12.2005

AE/09LC39292 République de Côte d’Ivoire εκδοθέν την 24.11.2000 με ισχύ έως 23.11.2003

Τόπος γεννήσεως: Guibéroua (Gagnoa) ή Niagbrahio/Guiberoua ή Guiberoua

Διεύθυνση γνωστή το 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170· επίσης στο Hotel Ivoire

Διεύθυνση που δηλώθηκε στο ταξιδιωτικό έγγραφο αριθ. C2310421 εκδοθέν στην Ελβετία στις 15.11.2005 με ισχύ έως 31.12.2005: Abidjan, Cocody

Ηγέτης των COJEP («Νέοι πατριώτες»)· επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις υπέρ βιαιοτήτων κατά των εγκαταστάσεων και του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, και κατά των ξένων· καθοδήγηση παραστρατιωτικών ομάδων και συμμετοχή σε βιαιοπραγίες τους, περιλαμβανομένων ξυλοδαρμών, βιασμών και εξωδικαστικών εκτελέσεων· προσπάθειες εκφοβισμού των Ηνωμένων Εθνών, της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας (IWG), της αντιπολίτευσης και του ανεξάρτητου τύπου· δολιοφθορά διεθνών ραδιοσταθμών· παρεμπόδιση της δράσης της IWG, της Επιχείρησης των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή Ελεφαντοστού (UNOCI), των γαλλικών δυνάμεων και της ειρηνευτικής διαδικασίας όπως ορίζεται από την απόφαση 1643 (2005).

7 Φεβρουαρίου 2006

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

ημ. γεν.: 1.1.1966 ή 20.12.1969

Ιθαγένεια: Ακτής Ελεφαντοστού

Διαβ.: 04 LE 017521 εκδοθέν τη 10η Φεβρουαρίου 2005 και με ισχύ έως τις 10 Φεβρουαρίου 2008

Ηγέτης της Ένωσης Πατριωτών για την Πλήρη Απελευθέρωση της Ακτής Ελεφαντοστού (UPLTCI). Επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις υπέρ της χρήσης βίας κατά των εγκαταστάσεων και του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών καθώς και των αλλοδαπών· καθοδήγηση παραστρατιωτικών ομάδων και συμμετοχή σε βιαιοπραγίες τους, περιλαμβανομένων ξυλοδαρμών, βιασμών και εξωδικαστικών εκτελέσεων· παρεμπόδιση της δράσης της IWG, της UNOCI, των γαλλικών δυνάμεων και της ειρηνευτικής διαδικασίας όπως ορίζεται από την απόφαση 1643 (2005).

7 Φεβρουαρίου 2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

ημ. γεν.: 1.1.1968

Ιθαγένεια: Ακτής Ελεφαντοστού

Τόπος γεννήσεως: BOHI, Ακτή Ελεφαντοστού

Αριθμός Δ/Τ Μπουρκίνα Φάσο: 2096927 εκδοθέν τη 17η Μαρτίου 2005

Πιστοποιητικό ιθαγενείας Μπουρκίνα Φάσο: CNB N.076 (17 Φεβρουαρίου 2003)

Όνομα πατρός: Yao Koffi FOFIE

Όνομα μητρός: Ama Krouama KOSSONOU

Αριθμός Δ/Τ Ακτής Ελεφαντοστού: 970860100249 εκδοθέν την 5η Αυγούστου 1997 με ισχύ έως 5 Αυγούστου 2007

Επιδεκανέας, διοικητής Νέων Δυνάμεων, τομέας Korhogo οι υπό τη διοίκησή του δυνάμεις είναι υπεύθυνες για στρατολόγηση ανηλίκων, απαγωγές, επιβολή καταναγκαστικής εργασίας, σεξουαλική κακοποίηση γυναικών, αυθαίρετες συλλήψεις και εξωδικαστικές εκτελέσεις, κατά παράβαση των συμβάσεων για τα δικαιώματα του ανθρώπου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου: παρεμπόδιση της δράσης της IWG, της UNOCI, γαλλικών δυνάμεων και της ειρηνευτικής διαδικασίας όπως ορίζεται από την απόφαση 1643 (2005).

7 Φεβρουαρίου 2006