12.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 63/21


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Μαρτίου 2010

για την παράταση της ισχύος της απόφασης 2009/251/ΕΚ η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι δεν τίθενται ούτε διατίθενται στην αγορά προϊόντα που περιέχουν το βιοκτόνο φουμαρικό διμεθύλιο

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 1337]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/153/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2009/251/ΕΚ της Επιτροπής (2) απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι δεν τίθενται ούτε διατίθενται στην αγορά προϊόντα που περιέχουν το βιοκτόνο φουμαρικό διμεθύλιο (DMF).

(2)

Η απόφαση 2009/251/ΕΚ εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, το οποίο περιορίζει την ισχύ της απόφασης σε περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά επιτρέπει την ανανέωσή της για πρόσθετες περιόδους εκ των οποίων καμία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος.

(3)

Βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε μέχρι τούδε και λόγω της απουσίας μόνιμου μέτρου για την αντιμετώπιση των καταναλωτικών προϊόντων που περιέχουν DMF, πρέπει να παραταθεί η ισχύς της απόφασης 2009/251/ΕΚ για 12 μήνες και η εν λόγω απόφαση να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει της απόφασης 2001/95/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το κείμενο του άρθρου 4 της απόφασης 2009/251/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 15 Μαρτίου 2011.».

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση έως τις 15 Μαρτίου 2010 το αργότερο και δημοσιεύουν τα μέτρα αυτά. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2010.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 74 της 20.3.2009, σ. 32.