26.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 49/28


ΑΠΌΦΑΣΗ 2010/120/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Φεβρουαρίου 2010

για την παράταση και την τροποποίηση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 28, 31 παράγραφος 2 και 33,

την πρόταση της υπάτου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Στις 24 Ιουλίου 2008, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2008/612/ΚΕΠΠΑ (1) για τον διορισμό του κ. Ettore F. SEQUI, ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στο Αφγανιστάν από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009.

(2)

Στις 16 Φεβρουαρίου 2009, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2009/135/ΚΕΠΠΑ (2) που παρατείνει τη θητεία του ΕΕΕΕ στο Αφγανιστάν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2010.

(3)

Βάσει της επανεξέτασης της κοινής δράσης στις 15 Ιουνίου 2009, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2009/467/ΚΕΠΠΑ (3) η οποία διευρύνει την εντολή του ΕΕΕΕ για το Αφγανιστάν ώστε να συμπεριλάβει και το Πακιστάν.

(4)

Η εντολή του ΕΕΕΕ θα πρέπει να παραταθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010.

(5)

Ο ΕΕΕΕ για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν θα εκτελέσει την εντολή του εν μέσω κατάστασης η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί και να βλάψει τους στόχους της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, που ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κοινή δράση 2009/467/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Ειδικός εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

O κ. Ettore F. SEQUI διορίζεται ειδικός εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010.»

2)

Στο άρθρο 2, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

υποστηρίζει το έργο της υπάτου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας ΥΕ) στην περιοχή.»

3)

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Εκτέλεση της εντολής

1.   Ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της εντολής και ενεργεί υπό την εξουσία της ΥΕ.

2.   Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) αποτελεί προνομιούχο συνομιλητή του ΕΕΕΕ και συνιστά το πρωταρχικό σημείο της επαφής του με το Συμβούλιο. Η ΕΠΑ παρέχει στον ΕΕΕΕ στρατηγική καθοδήγηση και πολιτική κατεύθυνση εντός των πλαισίων της εντολής και με την επιφύλαξη των εξουσιών της ΥΕ».

4)

Στο άρθρο 5, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες οι οποίες απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ, για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2009 ως τις 31 Μαρτίου 2010, ανέρχεται σε 2 830 000 EUR.»

«2.   Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 1 είναι επιλέξιμες από 1ης Μαρτίου 2009. Η διαχείριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

5)

Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Εντός των πλαισίων της εντολής του και των αντίστοιχων διαθέσιμων οικονομικών μέσων, ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για τη σύσταση της ομάδας του. Η ομάδα διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη σε ειδικά ζητήματα πολιτικής που απαιτεί η εντολή. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει πάραυτα το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τη σύνθεση της ομάδας του.»

6)

Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι αντιπροσωπίες της Ένωσης ή/και τα κράτη μέλη, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχουν υλικοτεχνική στήριξη στην περιοχή.»

7)

Στο ο άρθρο 10, το σημείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

μεριμνά για την εφαρμογή όλων των συμπεφωνημένων συστάσεων που έχουν διατυπωθεί στα πλαίσια των τακτικών αξιολογήσεων ασφάλειας και υποβάλλει στην ΥΕ, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή γραπτές εκθέσεις για την εφαρμογή τους και για άλλα ζητήματα ασφάλειας στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκθέσεων και των εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση της εντολής.»

8)

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Υποβολή εκθέσεων

Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει τακτικά γραπτές και προφορικές εκθέσεις στην ΥΕ και στην ΕΠΑ. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει επίσης εκθέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Τακτικές γραπτές εκθέσεις διανέμονται μέσω του δικτύου COREU. Κατόπιν σύστασης της ΥΕ ή της ΕΠΑ, ο ΕΕΕΕ μπορεί να υποβάλει εκθέσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ).»

9)

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο::

«Άρθρο 12

Συντονισμός

1.   Ο ΕΕΕΕ προάγει τον συνολικό πολιτικό συντονισμό της Ένωσης. Συμβάλλει στη συνεκτική χρησιμοποίηση όλων των επιτόπιων μέσων της ΕΕ για την επίτευξη των πολιτικών στόχων της Ένωσης. Οι δραστηριότητες του ΕΕΕΕ συντονίζονται με εκείνες της Επιτροπής, καθώς και με τις δραστηριότητες του ΕΕΕΕ για την Κεντρική Ασία. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει τακτικά τις αποστολές των κρατών μελών και τις αντιπροσωπίες της Ένωσης.

2.   Επί τόπου, διατηρείται στενή επαφή με τους επικεφαλής των αντιπροσωπιών της Ένωσης και τους αρχηγούς των αποστολών των κρατών μελών. Καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συνδράμουν τον ΕΕΕΕ στην εκπλήρωση της εντολής του. Ο ΕΕΕΕ παρέχει στον επί κεφαλής της Αστυνομικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν (EUPOL AFGHANISTAN) επιτόπια πολιτική καθοδήγηση. Ο ΕΕΕΕ και ο Διοικητής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων διαβουλεύονται μεταξύ τους, ανάλογα με την περίπτωση. Ο ΕΕΕΕ συνεργάζεται επίσης επί τόπου με άλλους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες.»

Άρθρο 2

Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει στην ΥΕ, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή έκθεση για την εκτέλεση της εντολής, κατά τη λήξη της εντολής.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της εκδόσεώς της.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2010.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  EE L 197 της 25.7.2008, σ. 60.

(2)  ΕΕ L 46 της 17.2.2009, σ. 61.

(3)  ΕΕ L 151 της 16.6.2009, σ. 41.