5.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 34/30


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Φεβρουαρίου 2010

για την εκκαθάριση των λογαριασμών του οργανισμού πληρωμών της Μάλτας όσον αφορά δαπάνες του τομέα των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), για το οικονομικό έτος 2007

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 459]

(Το κείμενο στη μαλτέζικη γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2010/60/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (1), και ιδίως τα άρθρα 30 και 39,

Ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή των γεωργικών ταμείων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τις αποφάσεις της Επιτροπής 2008/395/ΕΚ (2) και 2009/85/ΕΚ (3), εκκαθαρίστηκαν, για το οικονομικό έτος 2007, οι λογαριασμοί όλων των οργανισμών πληρωμών πλην του οργανισμού πληρωμών της Μάλτας, «MRAE».

(2)

Μετά τη διαβίβαση νέων πληροφοριακών στοιχείων και τη διενέργεια πρόσθετων ελέγχων, η Επιτροπή είναι τώρα σε θέση να εκδώσει απόφαση σχετικά με τις δαπάνες στον τομέα των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογαριασμών που διαβίβασε ο οργανισμός πληρωμών της Μάλτας «MRAE».

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, η παρούσα απόφαση εκδίδεται με την επιφύλαξη των αποφάσεων που λαμβάνονται μεταγενέστερα από την Επιτροπή για τον αποκλεισμό από την κοινοτική χρηματοδότηση δαπανών που δεν διενεργήθηκαν σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κηρύσσονται με την παρούσα εκκαθαρισθέντες οι λογαριασμοί του οργανισμού πληρωμών της Μάλτας «MRAE» όσον αφορά τις δαπάνες, για το οικονομικό έτος 2007, στον τομέα των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ).

Τα ποσά που πρέπει να ανακτηθούν από το κράτος μέλος, ή να καταβληθούν στο κράτος μέλος δυνάμει της παρούσας αποφάσεως στον τομέα των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που εφαρμόζονται στην Μάλτα, παρατίθενται στο παράρτημα I και στο παράρτημα II.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Μάλτας.

Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 139 της 29.5.2008, σ. 25.

(3)  ΕΕ L 33 της 3.2.2009, σ. 31.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 — ΕΓΤΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ Η ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΚΜ

 

2007 — Δαπάνες για τους οργανισμούς πληρωμών οι λογαριασμοί των οποίων έχουν

Σύνολο α + β

Μειώσεις

Σύνολο

Ενδιάμεσες πληρωμές επιστραφείσες στο κράτος μέλος για το οικονομικό έτος

Ποσό προς ανάκτηση (–) ή προς καταβολή (+) στο κράτος μέλος

εκκαθαριστεί

διαχωριστεί

= δαπάνες δηλωθείσες στην ετήσια δήλωση

= σύνολο των ενδιάμεσων πληρωμών που επιστράφηκαν στο κράτος μέλος για το οικονομικό έτος

 

 

α

β

γ = α + β

δ

ε = γ + δ

ζ

η = ε - ζ

MT

EUR

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

4 148 025,00

0,92


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΕ ΜΕΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΜ

Αριθ.

Μέτρα

Δαπάνες 2007

Παράρτημα I στήλη «α»

Μειώσεις

Παράρτημα I στήλη «δ»

Ποσά που κκαθαρίστηκαν για το 2007

Παράρτημα I στήλη «ε»

MT

Αριθ.

Μέτρα

i

ii

iii = i + ii

 

1

Μειονεκτικές περιοχές

1 720 811,99

0,00

1 720 811,99

 

2

Αγρο-περιβαλλοντικά

602 487,79

0,00

602 487,79

 

3

Συμμόρφωση με πρότυπα

151 000,30

0,00

151 000,30

 

4

Ομάδες παραγωγών

0,00

0,00

0,00

 

5

Τεχνική υποστήριξη

101 978,48

0,00

101 978,48

 

6

Συμπλήρωμα κρατικών ενισχύσεων

0,00

0,00

0,00

 

7

Μέτρο ad hoc

1 571 747,36

0,00

1 571 747,36

 

 

Σύνολο

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92