13.1.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 8/17


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Οκτωβρίου 2009

σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών πιστοποιητικών που προβλέπονται στην οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 8278]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/17/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 22,

τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων σχετικά με τις βασικές παραμέτρους για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών πιστοποιητικών (ERA/REC/SAF/05-2008) της 19ης Δεκεμβρίου 2008,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να τηρούν εθνικό μητρώο αδειών μηχανοδηγού ή να μεριμνούν για την τήρηση ενός τέτοιου μητρώου.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής υποχρεούνται να τηρούν εταιρικό μητρώο συμπληρωματικών πιστοποιητικών ή να μεριμνούν για την τήρηση ενός τέτοιου μητρώου.

(3)

Το άρθρο 22 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ απαιτεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων να καταρτίσει σχέδιο των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού που θα τηρούν οι αρμόδιες αρχές και τα μητρώα συμπληρωματικών πιστοποιητικών που θα τηρούν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής που απασχολούν άμεσα ή έμμεσα μηχανοδηγούς. Το εθνικό μητρώο αδειών μηχανοδηγού ενός κράτους μέλους πρέπει να περιέχει όλες τις άδειες μηχανοδηγού που εκδίδονται στο εν λόγω κράτος μέλος.

Για την αίτηση έκδοσης άδειας μηχανοδηγού πρέπει να χρησιμοποιείται ένα τυποποιημένο έντυπο αίτησης, με σκοπό την καταχώριση της άδειας και την καταγραφή τυχόν επικαιροποιήσεων, τροποποιήσεων, αντικαταστάσεων, ανανεώσεων, αναστολών και ανακλήσεων.

(4)

Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των αρμόδιων αρχών και των εμπλεκόμενων φορέων πρέπει να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να συμβουλευτούν τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και συμπληρωματικών πιστοποιητικών. Τα διαφορετικά μητρώα πρέπει να είναι συνεπή όσον αφορά τα δεδομένα που περιέχουν και τη μορφοποίηση αυτών των δεδομένων. Ως εκ τούτου, πρέπει να τηρούνται βάσει κοινών λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών.

(5)

Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις άδειες, στα εναρμονισμένα συμπληρωματικά πιστοποιητικά και στα μητρώα αδειών και εναρμονισμένων συμπληρωματικών πιστοποιητικών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις αρχές ασφαλείας προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της διαδικασίας πιστοποίησης του προσωπικού που προβλέπουν τα άρθρα 10 και 11 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) (2) και να επιταχυνθεί η έκδοση των πιστοποιητικών ασφαλείας που προβλέπεται στα εν λόγω άρθρα.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, η τήρηση και η επικαιροποίηση του μητρώου αδειών μηχανοδηγού γίνεται από τις αρμόδιες αρχές ή από εξουσιοδοτημένους φορείς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τον φορέα που έχουν ορίσει για τον σκοπό αυτό, εν μέρει για να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών των φορέων.

(7)

Ιδανικά, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να δημιουργεί ένα μητρώο αδειών οδήγησης βασισμένο σε υπολογιστή, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης διαλειτουργικότητα των μητρώων και να επιτρέπεται η ανάκτηση πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές και άλλους φορείς που έχουν δικαιώματα πρόσβασης. Ωστόσο, για οικονομικούς και τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η θέσπιση αυτού του είδους διασύνδεσης χωρίς περαιτέρω διερεύνηση. Πρώτον, είναι αναγκαίο να επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά τις μεθόδους με τις οποίες θα διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση παρέχεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως απαιτεί η οδηγία 2007/59/ΕΚ. Δεύτερον, είναι απαραίτητη η διερεύνηση του αριθμού συναλλαγών, προκειμένου να διεξαχθεί ανάλυση κόστους/οφέλους και να προταθεί μια εφικτή λύση που δεν επιφέρει διοικητικές δαπάνες ενδεχομένως δυσανάλογες προς τις πραγματικές ανάγκες. Για τον λόγο αυτό, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων πρότεινε να εφαρμοστεί μια προσωρινή λύση, με απλοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών και να προχωρήσει η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής διασύνδεσης σε μεταγενέστερο στάδιο.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, η εν λόγω οδηγία δεν ισχύει για την Κύπρο και τη Μάλτα. Ως εκ τούτου, η παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να αφορά την Κύπρο και τη Μάλτα για όσο διάστημα τα εν λόγω κράτη μέλη δεν διαθέτουν σιδηροδρομικό σύστημα.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων, η οποία συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 21 της οδηγίας 96/48/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται οι βασικές παράμετροι για το Εθνικό Μητρώο Αδειών Μηχανοδηγού (εφεξής «ΕΜΑΜ») που ορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Εγκρίνονται οι βασικές παράμετροι για το Μητρώο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών (εφεξής «ΜΣΠ») που ορίζονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 3

1.   Εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (εφεξής «ο Οργανισμός») θα εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας για εφαρμογή βάσει υπολογιστή η οποία θα πληροί τις βασικές παραμέτρους για το ΕΜΑΜ και το ΜΣΠ και θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών υποδομής.

Στη μελέτη σκοπιμότητας θα εξετασθούν ιδιαίτερα η λειτουργική και τεχνική αρχιτεκτονική, οι τρόποι λειτουργίας και οι κανόνες εισαγωγής δεδομένων και πρόσβασης σε αυτά.

Η μελέτη σκοπιμότητας συζητείται και εγκρίνεται στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των αντιπροσώπων των αρμόδιων αρχών που ορίζονται στο άρθρο 35 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ.

2.   Αν συντρέχει λόγος, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο Οργανισμός καταρτίζει πιλοτική εφαρμογή ενός δικτύου με τουλάχιστον τρία ΕΜΑΜ και εννέα ΜΣΠ.

Ο Οργανισμός θα παρακολουθεί την πιλοτική εφαρμογή επί ένα τουλάχιστον έτος και θα υποβάλει αναφορά στην Επιτροπή με σύσταση τροποποίησης της παρούσας απόφασης, αν συντρέχει λόγος.

Άρθρο 4

Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη θα ενημερώσουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα εξής:

α)

τον φορέα που έχουν ορίσει για την έκδοση αδειών μηχανοδηγού σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2007/59/ΕΚ·

β)

τον φορέα που έχουν ορίσει για την τήρηση και την επικαιροποίηση του ΕΜΑΜ, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2007/59/ΕΚ.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Η παρούσα απόφαση δεν ισχύει για την Κύπρο και τη Μάλτα, για όσο διάστημα δεν διαθέτουν στο έδαφός τους σιδηροδρομικό σύστημα.

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Antonio TAJANI

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 51.

(2)  ΕΕ L 220 της 21.6.2004, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ (ΕΜΑΜ)

1.   Βασικές παράμετροι

Οι βασικές παράμετροι για τα εθνικά μητρώα αδειών μηχανοδηγού που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ είναι οι εξής:

Δεδομένα προς συλλογή (Κεφάλαιο 2)

Μορφή των δεδομένων (Κεφάλαιο 3)

Δικαιώματα πρόσβασης (Κεφάλαιο 4)

Ανταλλαγή των δεδομένων (Κεφάλαιο 5)

Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων (Κεφάλαιο 6)

2.   Δεδομένα προς συλλογή

Το ΕΜΑΜ περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα.

Το τμήμα 1 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της άδειας.

Το τμήμα 2 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εκδοθείσα άδεια, σύμφωνα με τον κατάλογο απαιτήσεων που περιέχεται στο παράρτημα I σημείο 2 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ.

Το τμήμα 3 περιέχει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό της άδειας.

Το τμήμα 4 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις και τους αρχικούς ελέγχους που επιτρέπουν την έκδοση της άδειας, καθώς επίσης και σχετικά με μεταγενέστερους ελέγχους για να παραμένει η άδεια σε ισχύ.

Τα δεδομένα προς συλλογή ορίζονται στον πίνακα του κεφαλαίου 3.

3.   Μορφή των δεδομένων

Ο παρακάτω κατάλογος αφορά τις απαιτήσεις για τη μορφή των δεδομένων του ΕΜΑΜ.

Ο κατάλογος έχει την εξής διάταξη:

Αριθ.

Δεδομένο προς εμφάνιση

Περιεχόμενο

Μορφή

Κατάσταση της απαίτησης


Τμήμα 1:   Τρέχουσα κατάσταση της άδειας

1

Αριθμός άδειας

1.1

Ο αριθμός της άδειας

EIN (12 ψηφία)

Υποχρεωτικά

2

Τρέχουσα κατάσταση της άδειας

2.1

Αποδεικτικά στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση της άδειας.

Ισχύει

Ανεστάλη (εκκρεμεί απόφαση)

Ανακλήθηκε

Κείμενο

Υποχρεωτικά

2.2

Λόγος αναστολής ή ανάκλησης

Κείμενο

Υποχρεωτικά


Τμήμα 2:   Πληροφορίες για την τρέχουσα εκδοθείσα άδεια, σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 2 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ

3

Επώνυμο ή επώνυμα του κατόχου

3.1

Το επώνυμο που εμφανίζεται στο διαβατήριο, στο εθνικό δελτίο ταυτότητας ή σε άλλο αναγνωρισμένο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα. Επιτρέπονται περισσότερα επώνυμα, ανάλογα με τα εθνικά έθιμα

Κείμενο

Υποχρεωτικά

4

Όνομα ή ονόματα του κατόχου

4.1

Το όνομα που εμφανίζεται στο διαβατήριο, στο εθνικό δελτίο ταυτότητας ή σε άλλο αναγνωρισμένο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα. Επιτρέπονται περισσότερα ονόματα, ανάλογα με τα εθνικά έθιμα

Κείμενο

Υποχρεωτικά

5

Ημερομηνία γέννησης του κατόχου

5.1

Ημερομηνία γέννησης του κατόχου

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

6

Τόπος γέννησης του κατόχου

6.1

Τόπος γέννησης του κατόχου

Κείμενο

Υποχρεωτικά

6.2

Εθνικότητα

Κείμενο

Προαιρετικά

7

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

7.1

Εμφάνιση της τρέχουσας ημερομηνία έκδοσης της άδειας

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

8

Ημερομηνία λήξης της άδειας

8.1

Ημερομηνία της προβλεπόμενης επίσημης λήξης της ισχύουσας άδειας

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

9

Επωνυμία της εκδίδουσας αρχής

9.1

Επωνυμία της αρχής που εκδίδει την άδεια (αρμόδια αρχή, εξουσιοδοτημένος φορέας, σιδηροδρομική επιχείρηση, διαχειριστής υποδομής)

Κείμενο

Υποχρεωτικά

10

Αριθμός αναφοράς που έχει δοθεί στον εργαζόμενο από τον εργοδότη

10.1

Εταιρικός αριθμός αναφοράς για τον μηχανοδηγό

Κείμενο

Προαιρετικά

11

Φωτογραφία του κατόχου

11.1

Φωτογραφία

Πρωτότυπη ή ηλεκτρονική σάρωση

Υποχρεωτικά

12

Υπογραφή του κατόχου

12.1

Υπογραφή

Πρωτότυπη/φωτοτυπία/ηλεκτρονική σάρωση

Υποχρεωτικά

13

Τόπος κατοικίας ή ταχυδρομική διεύθυνση του κατόχου

13.1

Διεύθυνση του κατόχου

Οδός και αριθμός

Κείμενο

Προαιρετικά

13.2

Πόλη

Κείμενο

Προαιρετικά

13.3

Χώρα

Κείμενο

Προαιρετικά

13.4

Ταχυδρομικός κώδικας

Αριθμός τηλεφώνου

Προαιρετικά

13.5

Αριθμός τηλεφώνου

Κείμενο

Προαιρετικά

13.6

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Κείμενο

Προαιρετικά

14

Πρόσθετες πληροφορίες

14.1

Πληροφορίες που απαιτούνται από μια αρμόδια αρχή σύμφωνα με το παράρτημα II της οδηγίας 2007/59/ΕΚ

Κωδικοποιημένες πληροφορίες

Υποχρεωτικά

Πεδίο 9.α.1 —

Μητρική γλώσσα ή γλώσσες του οδηγού

Κείμενο

 

Πεδίο 9.α.2 —

Χώρος που προορίζεται για καταχωρίσεις από το κράτος μέλος που εκδίδει την άδεια και αφορούν πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία

Κείμενο

 

15

Ιατρικός περιορισμός

15.1

Πληροφορίες που απαιτούνται από μια αρμόδια αρχή σύμφωνα με το παράρτημα II της οδηγίας 2007/59/ΕΚ

Κωδικοποιημένες πληροφορίες

Υποχρεωτικά

Υποχρεωτική χρήση γυαλιών/φακών επαφής

(κωδικός β.1)

 

Υποχρεωτική χρήση ακουστικών βαρηκοΐας

(κωδικός β.2)

 


Τμήμα 3:   Πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό της κατάστασης της άδειας και τα αποτελέσματα των περιοδικών ελέγχων

16

Ημερομηνία πρώτης έκδοσης

16.1

Ημερομηνία πρώτης έκδοσης

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

17

Ημερομηνία λήξης

17.1

Ημερομηνία λήξης (και προβλεπόμενης επίσημης ανανέωσης)

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

18

Επικαιροποίηση ή επικαιροποιήσεις (δυνατότητα πολλών εγγραφών)

18.1

Ημερομηνία επικαιροποίησης

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

18.2

Λόγος επικαιροποίησης

Κείμενο

Υποχρεωτικά

19

Τροποποίηση ή τροποποιήσεις (δυνατότητα πολλών εγγραφών)

19.1

Ημερομηνία τροποποίησης

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

19.2

Λόγος τροποποίησης

Κείμενο

Υποχρεωτικά

20

Αναστολή ή αναστολές (δυνατότητα πολλών εγγραφών)

20.1

Διάρκεια περιόδου αναστολής

Από (ημερομηνία) έως (ημερομηνία)

Υποχρεωτικά

20.2

Λόγος αναστολής

Κείμενο

Υποχρεωτικά

21

Ανάκληση ή ανακλήσεις (δυνατότητα πολλών εγγραφών)

21.1

Ημερομηνία ανάκλησης

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

21.2

Λόγος ανάκλησης

Κείμενο

Υποχρεωτικά

22

Δήλωση απώλειας της άδειας

22.1

Ημερομηνία ανακοίνωσης

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

22.2

Ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

23

Δήλωση κλοπής της άδειας

23.1

Ημερομηνία ανακοίνωσης

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

23.2

Ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

24

Δήλωση καταστροφής της άδειας

24.1

Ημερομηνία ανακοίνωσης

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

24.2

Ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά


Τμήμα 4:   Πληροφορίες σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις για την έκδοση άδειας και αποτελέσματα των περιοδικών ελέγχων

25

Εκπαίδευση

25.1

Βασική απαίτηση

Υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης που διατίθεται

Κείμενο

Υποχρεωτικά

26

Σωματική ικανότητα

26.1

Βασική απαίτηση

Δήλωση ότι πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται στην οδηγία 2007/59/ΕΚ, παράρτημα II (σημεία 1.1, 1.2, 1.3 και 2.1)

Κείμενο

Υποχρεωτικά

26.2

Ημερομηνία ελέγχου

 

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

26.3

Μεταγενέστερος περιοδικός έλεγχος

Επιβεβαιώθηκε/δεν επιβεβαιώθηκε

Κείμενο

Υποχρεωτικά

26.4

(δυνατότητα πολλών εγγραφών)

Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

26.5

Επόμενος έλεγχος

Ημερομηνία επόμενου επίσημου προβλεπόμενου ελέγχου

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

26.6

Σημειώσεις

Σημειώσεις προς προσδιορισμό:

Κανονικό χρονοδιάγραμμα

Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα (σύμφωνα με το πιστοποιητικό γιατρού)

Αλλαγή στις πληροφορίες (κωδικός 9.α.2) εάν είναι απαραίτητο

Αλλαγή στον κωδικό περιορισμού

Άλλο + πεδίο για προσδιορισμό

Κείμενο

Υποχρεωτικά

27

Επαγγελματική ψυχολογική καταλληλότητα

27.1

Βασική απαίτηση

Δήλωση ότι πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2007/59/ΕΚ (σημείο 2.2)

Κείμενο

Υποχρεωτικά

27.2

Ημερομηνία ελέγχου

 

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

27.3

Επόμενος έλεγχος ή έλεγχοι

Μόνο εάν είναι απαραίτητο (δυνατότητα πολλών εγγραφών)

Δήλωση

Υποχρεωτικά

27.4

 

Ημερομηνία επόμενου ελέγχου

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

28

Γενικές επαγγελματικές γνώσεις

28.1

Βασική απαίτηση

Δήλωση ότι πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2007/59/ΕΚ

Κείμενο

Υποχρεωτικά

28.2

Ημερομηνία ελέγχου

 

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

28.3

Επόμενος έλεγχος

(μόνο εάν απαιτείται σε εθνικό επίπεδο)

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

4.   Δικαιώματα πρόσβασης

Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο ΕΜΑΜ χορηγείται στα ακόλουθα ενδιαφερόμενα μέρη και για τους εξής σκοπούς:

στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως, για:

έλεγχο των αμαξοστοιχιών που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους,

πραγματοποίηση έρευνας σχετικά με τη συμμόρφωση προς την οδηγία 2007/59/ΕΚ όσων δραστηριοποιούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας τους,

στον Οργανισμό, κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως, για αξιολόγηση της εξέλιξης της πιστοποίησης μηχανοδηγών σύμφωνα με το άρθρο 33 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά τη διασύνδεση των μητρώων,

στους τυχόν εργοδότες των μηχανοδηγών, για να συμβουλεύονται την κατάσταση των αδειών, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2007/59/ΕΚ,

στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και διαχειριστές υποδομής που απασχολούν άμεσα ή έμμεσα μηχανοδηγούς, για να συμβουλεύονται την κατάσταση των αδειών, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2007/59/ΕΚ,

στους μηχανοδηγούς, κατόπιν αιτήσεως, για να συμβουλεύονται τα δεδομένα που τους αφορούν,

στους φορείς διερεύνησης που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 21 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, για τη διερεύνηση ατυχημάτων, ιδίως όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχεία ε) και ζ) της εν λόγω οδηγίας.

5.   Ανταλλαγή δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα σχετικά δεδομένα χορηγείται κατόπιν επίσημης αιτήσεως. Η αρμόδια αρχή παρέχει τα δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, με τρόπο που διασφαλίζει την ασφαλή διαβίβαση των πληροφοριών και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προσφέρουν δυνατότητες σύνδεσης στους δικτυακούς τους τόπους σε όλους όσους έχουν δικαιώματα πρόσβασης, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται ο έλεγχος των λόγων αιτήσεως.

6.   Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων

Όλα τα δεδομένα στο ΕΜΑΜ διατηρούνται επί τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας μηχανοδηγού. Εάν οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια της δεκαετούς περιόδου ξεκινήσει έρευνα η οποία αφορά τον οδηγό, τα δεδομένα σχετικά με τον οδηγό πρέπει να διατηρούνται μετά την πάροδο της δεκαετίας, εάν απαιτείται κάτι τέτοιο.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στο ΕΜΑΜ καταγράφονται.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΎ (ΜΣΠ)

1.   Βασικές παραμετροι

Οι βασικές παράμετροι για τα μητρώα συμπληρωματικών πιστοποιητικών (ΜΣΠ) που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ είναι οι εξής:

Δεδομένα προς συλλογή (Κεφάλαιο 2)

Μορφή των δεδομένων (Κεφάλαιο 3)

Δικαιώματα πρόσβασης (Κεφάλαιο 4)

Ανταλλαγή των δεδομένων (Κεφάλαιο 5)

Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων (Κεφάλαιο 6)

Διαδικασίες σε περίπτωση πτώχευσης (Κεφάλαιο 7)

2.   Δεδομένα προς συλλογή

Το ΜΣΠ περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα.

Το τμήμα 1 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της άδειας που κατέχει ο μηχανοδηγός.

Το τμήμα 2 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το εκδοθέν συμπληρωματικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον κατάλογο που περιέχεται στο παράρτημα I σημείο 3 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ.

Το τμήμα 3 περιέχει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του συμπληρωματικού πιστοποιητικού.

Το τμήμα 4 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις και τους αρχικούς ελέγχους που επιτρέπουν την έκδοση του συμπληρωματικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και σχετικά με μεταγενέστερους ελέγχους που πρέπει να καταγραφούν για να παραμένει το συμπληρωματικό πιστοποιητικό σε ισχύ.

Τα δεδομένα προς συλλογή ορίζονται στον πίνακα του κεφαλαίου 3.

Πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες γνώσεις όσον αφορά το τροχαίο υλικό, την υποδομή, καθώς επίσης και γλωσσικές γνώσεις που αξιολογούνται σύμφωνα με το αντίστοιχο μέρος της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, καταγράφονται στο τμήμα 2. Το εν λόγω τμήμα περιλαμβάνει την ημερομηνία των επόμενων προβλεπόμενων ελέγχων. Η νέα «τρέχουσα κατάσταση» ξεκινά την ημερομηνία των επόμενων ελέγχων, και οι προηγούμενες πληροφορίες μεταφέρονται στο τμήμα 4, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό.

3.   Μορφή των δεδομένων

Στον παρακάτω κατάλογο παρουσιάζεται η μορφή των δεδομένων του ΜΣΠ.

Ο κατάλογος έχει την εξής διάταξη:

Αριθ.

Δεδομένο προς εμφάνιση

Περιεχόμενο

Μορφή

Κατάσταση της απαίτησης


Τμήμα 1:   Στοιχεία αναφοράς της άδειας

1

Αριθμός άδειας

1.1

Αριθμός της άδειας που επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα του εθνικού μητρώου

EIN (12 ψηφία)

Υποχρεωτικά

2

Τρέχουσα κατάσταση της άδειας

2.1

Αποδεικτικά στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση της άδειας

Ισχύει

Ανεστάλη

Ανακλήθηκε

Κείμενο

Προαιρετικά


Τμήμα 2:   Πληροφορίες σχετικά με το τρέχον εκδοθέν συμπληρωματικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον κατάλογο που περιέχεται στο παράρτημα I σημείο 3 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ

3

Επώνυμο ή επώνυμα του κατόχου (όπως εμφανίζονται στην άδεια)

3.1

Το επώνυμο που εμφανίζεται στο διαβατήριο, το εθνικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο αναγνωρισμένο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα. Επιτρέπονται περισσότερα επώνυμα, ανάλογα με τα εθνικά έθιμα

Κείμενο

Υποχρεωτικά

4

Όνομα ή ονόματα του κατόχου (όπως εμφανίζονται στην άδεια)

4.1

Το όνομα που εμφανίζεται στο διαβατήριο, το εθνικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο αναγνωρισμένο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα. Επιτρέπονται περισσότερα ονόματα, ανάλογα με τα εθνικά έθιμα

Κείμενο

Υποχρεωτικά

5

Ημερομηνία γέννησης του κατόχου

5.1

Ημερομηνία γέννησης του κατόχου

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

6

Τόπος γέννησης του κατόχου

6.1

Τόπος γέννησης του κατόχου

Κείμενο

Υποχρεωτικά

7

Ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού

7.1

Η τρέχουσα ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

8

Ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού

8.1

Ημερομηνία της προβλεπόμενης επίσημης λήξης του πιστοποιητικού που ορίζεται από την εταιρεία και περιλαμβάνεται στη διαδικασία που απαιτεί το άρθρο 15 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ.

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

9

Επωνυμία του εκδίδοντα φορέα

9.1

Επωνυμία του φορέα που εκδίδει το πιστοποιητικό (σιδηροδρομική επιχείρηση, διαχειριστής υποδομής, άλλος φορέας)

Κείμενο

Υποχρεωτικά

10

Αριθμός αναφοράς που έχει δοθεί στον εργαζόμενο από τον εργοδότη

10.1

Εταιρικός αριθμός αναφοράς για το μηχανοδηγό

Κείμενο

Προαιρετικά

11

Φωτογραφία του κατόχου

11.1

Φωτογραφία

Πρωτότυπη ή ηλεκτρονική σάρωση

Υποχρεωτικά

12

Υπογραφή του κατόχου

12.1

Υπογραφή

Πρωτότυπη/φωτοτυπία/ηλεκτρονική σάρωση

Υποχρεωτικά

13

Τόπος κατοικίας ή ταχυδρομική διεύθυνση του κατόχου

13.1

Διεύθυνση του κατόχου

Οδός και αριθμός

Κείμενο

Προαιρετικά

13.2

Πόλη

Κείμενο

Προαιρετικά

13.3

Χώρα

Κείμενο

Προαιρετικά

13.4

Ταχυδρομικός Κώδικας

Αλφαριθμητικός κώδικας

Προαιρετικά

13.5

Αριθμός τηλεφώνου

 

 

13.6

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

 

14

Διεύθυνση της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του διαχειριστή υποδομής για λογαριασμό των οποίων επιτρέπεται να οδηγεί ο οδηγός

14.1

Διεύθυνση της σιδηροδρομικής επιχείρησης/του διαχειριστή υποδομής

Οδός και αριθμός

Κείμενο

Υποχρεωτικά

14.2

Πόλη

Town

Υποχρεωτικά

14.3

Χώρα

Κείμενο

Υποχρεωτικά

14.4

Ταχυδρομικός Κώδικας

Αλφαριθμητικός κώδικας

Υποχρεωτικά

14.5

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Κείμενο

Προαιρετικά

14.6

Αριθμός τηλεφώνου

Κείμενο

Υποχρεωτικά

14.7

Αριθμός φαξ

Κείμενο

Υποχρεωτικά

14.8

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Κείμενο

Υποχρεωτικά

15

Κατηγορία στην οποία ο οδηγός έχει άδεια να οδηγεί

15.1

Σχετικός κωδικός ή κωδικοί

Κείμενο

Υποχρεωτικά

16

Τροχαίο υλικό το οποίο ο οδηγός έχει άδεια να οδηγεί

16.1

(κατάλογος, η εγγραφή επαναλαμβάνεται)

Κείμενο

Υποχρεωτικά

16.2

Για κάθε στοιχείο προστίθεται η ημερομηνία του επόμενου προβλεπόμενου ελέγχου

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

17

Υποδομή στην οποία ο οδηγός έχει άδεια να οδηγεί

17.1

(κατάλογος, η εγγραφή επαναλαμβάνεται)

Κείμενο

Υποχρεωτικά

17.2

Για κάθε στοιχείο προστίθεται η ημερομηνία του επόμενου προβλεπόμενου ελέγχου

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

18

Γλωσσικές γνώσεις

18.1

(κατάλογος, η εγγραφή επαναλαμβάνεται)

Κείμενο

Υποχρεωτικά

18.2

Για κάθε στοιχείο προστίθεται η ημερομηνία του επόμενου προβλεπόμενου ελέγχου

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

19

Πρόσθετες πληροφορίες

19.1

(κατάλογος, η εγγραφή επαναλαμβάνεται)

Κείμενο

Υποχρεωτικά

20

Πρόσθετοι περιορισμοί

20.1

(κατάλογος, η εγγραφή επαναλαμβάνεται)

Κείμενο

Υποχρεωτικά


Τμήμα 3:   Εγγραφές σχετικά με το ιστορικό της κατάστασης του συμπληρωματικού πιστοποιητικού

21

Ημερομηνία πρώτης έκδοσης

21.1

Ημερομηνία πρώτης έκδοσης του πιστοποιητικού

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Προαιρετικά

22

Επικαιροποίηση ή επικαιροποιήσεις (δυνατότητα πολλών εγγραφών)

22.1

Ημερομηνία επικαιροποίησης

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

22.2

Λεπτομέρειες και λόγος επικαιροποίησης (διόρθωση ενός ή περισσότερων δεδομένων που εμφανίζονται στο συμπληρωματικό πιστοποιητικό, π.χ. διεύθυνση κατοικίας του οδηγού)

Κείμενο

Υποχρεωτικά

23

Τροποποίηση ή τροποποιήσεις (δυνατότητα πολλών εγγραφών)

23.1

Ημερομηνία τροποποίησης

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

 

Λόγος τροποποιήσεων, με αναφορά σε συγκεκριμένα μέρη του πιστοποιητικού:

τροποποιήσεις στο πεδίο 3 «Κατηγορίες οδήγησης»

τροποποιήσεις στο πεδίο 4 «Πρόσθετες πληροφορίες»

τροποποιήσεις στο πεδίο 5: νέες γλωσσικές γνώσεις που αποκτήθηκαν ή γνώσεις που ελέγχονται περιοδικά

τροποποιήσεις στο πεδίο 6 «Περιορισμοί»

τροποποιήσεις στη στήλη 7: νέες γνώσεις τροχαίου υλικού που αποκτήθηκαν ή γνώσεις που ελέγχονται περιοδικά

τροποποιήσεις στη στήλη 8: νέες γνώσεις υποδομής που αποκτήθηκαν ή γνώσεις που ελέγχονται περιοδικά

Κείμενο

Υποχρεωτικά

24

Αναστολή ή αναστολές (δυνατότητα πολλών εγγραφών)

24.1

Διάρκεια περιόδου αναστολής

Από (ημερομηνία) έως (ημερομηνία)

Υποχρεωτικά

24.2

Λόγος αναστολής

Κείμενο

Υποχρεωτικά

25

Ανάκληση ή ανακλήσεις (δυνατότητα πολλών εγγραφών)

25.1

Ημερομηνία ανάκλησης

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

25.2

Λόγος ανάκλησης

Κείμενο

Υποχρεωτικά

26

Δήλωση απώλειας πιστοποιητικού

26.1

Ημερομηνία ανακοίνωσης

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

26.2

Εάν ισχύει, ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

27

Δήλωση κλοπής πιστοποιητικού

27.1

Ημερομηνία ανακοίνωσης

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

27.2

Ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

28

Δήλωση καταστροφής πιστοποιητικού

28.1

Ημερομηνία ανακοίνωσης

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

28.2

Ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά


Τμήμα 4:   Εγγραφές σχετικά με το ιστορικό των βασικών απαιτήσεων για την έκδοση του συμπληρωματικού πιστοποιητικού και τα αποτελέσματα των περιοδικών ελέγχων

29

Γλωσσική ικανότητα

29.1

Βασική απαίτηση

Γλώσσα ή γλώσσες εργασίας για τις οποίες χορηγήθηκε δήλωση ότι πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα VI παράγραφος 8 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ

Κείμενο

Υποχρεωτικά

29.2

Περιοδικός έλεγχος

Ημερομηνία πιστοποίησης γνώσης για κάθε γλώσσα (επιτυχής εξέταση).

Δυνατότητα πολλών εγγραφών.

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

30

Γνώση του τροχαίου υλικού

30.1

Βασική απαίτηση

Τροχαίο υλικό για το οποίο χορηγήθηκε δήλωση ότι πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα V της οδηγίας 2007/59/ΕΚ

Κείμενο

Υποχρεωτικά

30.2

Περιοδικός έλεγχος

Ημερομηνία περιοδικού ελέγχου (πιστοποιημένη γνώση)

Δυνατότητα πολλών εγγραφών.

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

31

Γνώση της υποδομής

31.1

Βασική απαίτηση

Υποδομή για την οποία χορηγήθηκε δήλωση ότι πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα VI της οδηγίας 2007/59/ΕΚ

Κείμενο

Υποχρεωτικά

31.2

Περιοδικός έλεγχος

Ημερομηνία περιοδικού ελέγχου (πιστοποιημένη γνώση).

Δυνατότητα πολλών εγγραφών.

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Υποχρεωτικά

4.   Δικαιώματα πρόσβασης

Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο ΜΣΠ χορηγείται στα ακόλουθα ενδιαφερόμενα μέρη και για τους εξής σκοπούς:

στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2007/59/ΕΚ,

στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία λειτουργεί η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδομής και στα οποία ο μηχανοδηγός έχει άδεια να οδηγεί σε τουλάχιστον μία γραμμή του δικτύου:

για το καθήκον παρακολούθησης της εξέλιξης της πιστοποίησης, δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ,

για τα καθήκοντα επιθεώρησης δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο η) και παράγραφος 2 και του άρθρου 29 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ (το εν λόγω καθήκον μπορεί να διεξάγεται από εξουσιοδοτημένο φορέα),

στους μηχανοδηγούς για τα δεδομένα που τους αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ,

στους φορείς διερεύνησης που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 21 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, για τη διερεύνηση ατυχημάτων, ιδίως όπως ορίζεται στο άρθρο 20 στοιχείο ε) και ζ) της εν λόγω οδηγίας.

Οι εταιρείες είναι ελεύθερες να χορηγούν δικαιώματα πρόσβασης σε άλλους χρήστες, με την επιφύλαξη της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5.   Ανταλλαγή δεδομένων

Σύμφωνα με την οδηγία 2007/59/ΕΚ, πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα χορηγείται:

α)

στις αρμόδιες αρχές του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδομής, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2007/59/ΕΚ·

β)

στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, κατόπιν αιτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2007/59/ΕΚ·

γ)

στους μηχανοδηγούς, κατόπιν αιτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ.

Η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο διαχειριστής υποδομής ή ο εξουσιοδοτημένος φορέας παρέχει τα δεδομένα, χωρίς καθυστέρηση, με τρόπο που διασφαλίζει την ασφαλή διαβίβαση των πληροφοριών και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής μπορούν να προσφέρουν δυνατότητες σύνδεσης στους δικτυακούς τους τόπους σε όσους έχουν δικαιώματα πρόσβασης, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται ο έλεγχος των λόγων αιτήσεως.

6.   Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων

Όλα τα δεδομένα στο ΜΣΠ θα διατηρούνται επί τουλάχιστον 10 έτη από την τελευταία ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο πιστοποιητικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της δεκαετούς περιόδου ξεκινήσει έρευνα η οποία αφορά τον οδηγό, τα δεδομένα σχετικά με τον οδηγό πρέπει να διατηρούνται μετά την πάροδο της δεκαετίας, εάν απαιτείται κάτι τέτοιο.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στο ΜΣΠ καταγράφονται.

7.   Διαδικασία σε περίπτωση πτώχευσης

Σε περίπτωση πτώχευσης μιας σιδηροδρομικής επιχείρησης ή ενός διαχειριστή υποδομής, υπεύθυνη για τα δεδομένα που εμπεριέχονται στο μητρώο συμπληρωματικών πιστοποιητικών είναι η νέα εταιρεία που αναλαμβάνει την εκμετάλλευση της γραμμής.

Εάν η εν λόγω δραστηριότητα δεν αναληφθεί από κάποια άλλη εταιρεία, αποθετήριο δεδομένων που εμπεριέχονται στο μητρώο συμπληρωματικών πιστοποιητικών θα είναι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδομής.