15.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/66


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1220/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Δεκεμβρίου 2009

για την 117η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η βάσει του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων.

(2)

Στις 3 Δεκεμβρίου 2009, η Επιτροπή Κυρώσεων αποφάσισε να διαγράψει ένα φυσικό πρόσωπο από τον κατάλογο των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Την 1η Σεπτεμβρίου, την 23η Σεπτεμβρίου 2009 και τη 17η Νοεμβρίου, η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να τροποποιήσει τα στοιχεία ταυτότητας ορισμένων φυσικών προσώπων του καταλόγου αυτού.

(3)

Το παράρτημα Ι πρέπει, συνεπώς, να επικαιροποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2009.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματρος του Πρόεδρο,

João Vale DE ALMEIDA

Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Η καταχώριση «Zia, Mohammad (επίσης γνωστός ως Zia, Ahmad)· c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Πακιστάν· c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Πακιστάν· c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» διαγράφεται.

(2)

Η καταχώριση «Faycal Boughanemi (γνωστός και ωs Faical Boughanmi). Διεύθυνση: viale Cambonino, 5/B — Κρεμόνα, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 28.10.1966. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Ιθαγένεια: Τυνήσιος. Άλλες πληροφορίες: α) αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: BGHFCL66R28Z352G, β) καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 ετών στην Ιταλία στις 15.7.2006. Επί του παρόντος κρατείται στην Ιταλία» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Faycal Boughanemi (γνωστός και ως α) Faical Boughanmi, b) Faysal al-Bughanimi). Διεύθυνση: Viale Cambonino, 5/B — Κρεμόνα, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 28.10.1966. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Ιθαγένεια: Τυνήσιος. Άλλες πληροφορίες: α) αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: BGHFCL66R28Z352G, β) Κρατείται στην Ιταλία από τον Ιούνιο 2009. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 29.7.2005.»

(3)

Η καταχώριση «Jamal Housni (γνωστός και ως α) Djamel il marocchino, β) Jamal Al Maghrebi, γ) Hicham). Ημερομηνία γέννησης: 22.2.1983. Τόπος γέννησης: Μαρόκο. Διεύθυνση: α) Via Uccelli di Nemi 33, Μιλάνο, Ιταλία, β) via F. De Lemene 50, Μιλάνο, Ιταλία. Άλλες πληροφορίες: τέθηκε υπό κράτηση με την απόφαση του δικαστηρίου του Μιλάνου αριθ. 5236/02 R.G.N.R της 25ης Νοεμβρίου 2003 1511/02 R.G.GIP. Καταδικάσθηκε.» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Jamal Housni (γνωστός και ως α) Djamel il marocchino, β) Jamal Al Maghrebi, γ) Hicham). Ημερομηνία γέννησης: 22.2.1983. Τόπος γέννησης: Μαρόκο. Διεύθυνση: α) Via Uccelli di Nemi 33, Μιλάνο, Ιταλία, β) Via F. De Lemene 50, Μιλάνο, Ιταλία. Άλλες πληροφορίες: υπό κράτηση από τον Ιούνιο του 2009. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 2.8.2006.»

(4)

Η καταχώριση «Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (γνωστός και ως α) Fethi Alic, β) Amor, γ) Omar Abu). Διεύθυνση: α) Via Toscana 46, Bologna, Ιταλία, β) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 6.3.1969. Τόπος γέννησης: Baja, Τυνησία. Ιθαγένεια: Τυνήσιος. Αριθμός διαβατηρίου: L497470 (τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 3.6.1997, που έληξε στις 2.6.2002). Άλλες πληροφορίες: τον Ιανουάριο 2003 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών στην Ιταλία» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (γνωστός και ως α) Fethi Alic, β) Amor, γ) Omar Abu). Διεύθυνση: Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: 6.3.1969. Τόπος γέννησης: Baja, Τυνησία. Ιθαγένεια: Τυνήσιος. Αριθμός διαβατηρίου: L497470 (τυνησιακό διαβατήριο που εκδόθηκε στις 3.6.1997 και έληξε στις 2.6.2002). Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 25.6.2003.»

(5)

Η καταχώριση «Fahid Mohammed Ally Msalam (γνωστός και ως α) Fahid Mohammed Ally, β), Fahad Ally Msalam, γ), Fahid Mohammed Ali Msalam, δ), Mohammed Ally Msalam, ε), Fahid Mohammed Ali Musalaam, στ), Fahid Muhamad Ali Salem, ζ) Fahid Mohammed Aly, η) Ahmed Fahad, θ) Ali Fahid Mohammed, ι) Fahad Mohammad Ally, ια) Fahad Mohammed Ally, ιβ) Fahid Mohamed Ally, ιγ) Msalam Fahad Mohammed Ally, ιδ) Msalam Fahid Mohammad Ally, ιε) Msalam Fahid Mohammed Ali, ιστ) Msalm Fahid Mohammed Ally, ιζ) Usama Al-Kini, ιη) Mohammed Ally Mohammed, ιθ) Ally Fahid M). Διεύθυνση: Μομπάσα (Κένυα) Ημερομηνία γέννησης: 19.2.1976. Τόπος γέννησης: Μομπάσα, Κένυα Ιθαγένεια: κενυατική. Αριθμός διαβατηρίου: α) A260592 (κενυατικό διαβατήριο), β) A056086 (κενυατικό διαβατήριο), γ) A435712 (κενυατικό διαβατήριο), δ) A324812 (κενυατικό διαβατήριο), ε) 356095 (κενυατικό διαβατήριο). Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα: 12771069 (αριθμός κενυατικής ταυτότητας). Λοιπές πληροφορίες: όπως αναφέρεται, απεβίωσε στο Πακιστάν τον Ιανουάριο του 2009. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 17.10.2001» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Fahid Mohammed Ally Msalam (γνωστός και ως α) Fahid Mohammed Ally, β), Fahad Ally Msalam, γ), Fahid Mohammed Ali Msalam, δ), Mohammed Ally Msalam, ε), Fahid Mohammed Ali Musalaam, στ), Fahid Muhamad Ali Salem, ζ) Fahid Mohammed Aly, η) Ahmed Fahad, θ) Ali Fahid Mohammed, ι) Fahad Mohammad Ally, ια) Fahad Mohammed Ally, ιβ) Fahid Mohamed Ally, ιγ) Msalam Fahad Mohammed Ally, ιδ) Msalam Fahid Mohammad Ally, ιε) Msalam Fahid Mohammed Ali, ιστ) Msalm Fahid Mohammed Ally, ιζ) Usama Al-Kini, ιη) Mohammed Ally Mohammed, ιθ) Ally Fahid M). Διεύθυνση: Μομπάσα (Κένυα) Ημερομηνία γέννησης: 19.2.1976. Τόπος γέννησης: Μομπάσα, Κένυα Ιθαγένεια: κενυατική. Αριθμός διαβατηρίου: α) A260592 (κενυατικό διαβατήριο), β) A056086 (κενυατικό διαβατήριο), γ) A435712 (κενυατικό διαβατήριο), δ) A324812 (κενυατικό διαβατήριο), ε) 356095 (κενυατικό διαβατήριο). Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα: 12771069 (αριθμός κενυατικής ταυτότητας). Άλλες πληροφορίες: επιβεβαιώθηκε ότι απεβίωσε την 1.1.2009. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 17.10.2001.»

(6)

Η καταχώριση «Nessim Ben Romdhane Sahraoui (γνωστός και ως Dass). Ημερομηνία γέννησης: 3.8.1973. Τόπος γέννησης: Bizerta, Τυνησία. Άλλες πληροφορίες: τέθηκε υπό κράτηση με την απόφαση του δικαστηρίου του Μιλάνου αριθ. 36601/2001 R.G.N.R. της 17ης Μαΐου 2005 — 7464/2001 R.G.GIP. Απελάθηκε από την Ιταλία το 2002. Φυγάς» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Nessim Ben Romdhane Sahraoui (γνωστός και ως α) Dass, β) Nasim al-Sahrawi). Ημερομηνία γέννησης: 3.8.1973. Τόπος γέννησης: Bizerta, Τυνησία. Άλλες πληροφορίες: Απελάθηκε από την Ιταλία το 2002. Φυλακίστηκε στην Τυνησία τον Ιούνιο του 2009. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 2.8.2006.»

(7)

Η καταχώριση «Sheikh Ahmed Salim Swedan (γνωστός και ως α) Ahmed Ally, β) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, γ) Sheikh Swedan, δ) Sheikh Ahmed Salem Swedan, ε) Ally Ahmad, στ) Muhamed Sultan, ζ) Sheik Ahmed Salim Sweden, η) Sleyum Salum, θ) Sheikh Ahmed Salam, ι) Ahmed The Tall, ια) Bahamad, ιβ) Sheik Bahamad, ιγ) Sheikh Bahamadi, ιδ) Sheikh Bahamad). Τίτλος: Sheikh. Ημερομηνία γέννησης: α) 9.4.1969, β) 9.4.1960, γ) 4.9.1969. Τόπος γέννησης: Μομπάσα, Κένυα Ιθαγένεια: Κενυατική. Αριθμός διαβατηρίου: A163012 (κενυατικό διαβατήριο). Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα: 8534714 (κενυατικό δελτίο ταυτότητας εκδοθέν στις 14.11.1996). Άλλες πληροφορίες: όπως αναφέρεται, απεβίωσε στο Πακιστάν τον Ιανουάριο του 2009. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 17.10.2001» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Sheikh Ahmed Salim Swedan (γνωστός και ως α) Ahmed Ally, β) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, γ) Sheikh Swedan, δ) Sheikh Ahmed Salem Swedan, ε) Ally Ahmad, στ) Muhamed Sultan, ζ) Sheik Ahmed Salim Sweden, η) Sleyum Salum, θ) Sheikh Ahmed Salam, ι) Ahmed The Tall, ια) Bahamad, ιβ) Sheik Bahamad, ιγ) Sheikh Bahamadi, ιδ) Sheikh Bahamad). Τίτλος: Σεϊχης. Ημερομηνία γέννησης: α) 9.4.1969, β) 9.4.1960, γ) 4.9.1969. Τόπος γέννησης: Μομπάσα, Κένυα. Ιθαγένεια: Κενυατική. Αριθμός διαβατηρίου: A163012 (κενυατικό διαβατήριο). Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα: 8534714 (κενυατικό δελτίο ταυτότητας εκδοθέν στις 14.11.1996). Άλλες πληροφορίες: Επιβεβαιώθηκε ότι απεβίωσε την 1.1.2009. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 17.10.2001.»