2.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 316/27


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1121/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Οκτωβρίου 2009

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στους τίτλους IV και V

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (1), και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 4 στοιχείο α), το άρθρο 87 παράγραφος 4, το άρθρο 89 παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 2, το άρθρο 101 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 103 παράγραφος 1, το άρθρο 142 στοιχεία γ), ε), ιζ) και ιθ) και το άρθρο 147,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 καταργεί και αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (2). Οι κανόνες εφαρμογής των καθεστώτων στήριξης που προβλέπονται στους τίτλους IV και IVα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1973/2004, της 29ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων IV και IVα του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών (3). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 πρέπει να προσαρμοστεί στις τροποποιήσεις που επέφερε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ιδίως εκείνες που προβλέπονται στον τίτλο IV και στα κεφάλαια 2 και 4 του τίτλου V. Για λόγους σαφήνειας και απλοποίησης, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(2)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των καθεστώτων που προβλέπονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, οι ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο ορισμένων από τα εν λόγω καθεστώτα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο μέγεθος της έκτασης (στρεμματική ενίσχυση). Το ελάχιστο μέγεθος της έκτασης πρέπει να καθοριστεί, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων σε ορισμένα κράτη μέλη ή τις ειδικές συνθήκες παραγωγής ορισμένων προϊόντων.

(3)

Πρέπει να αποτραπεί η σπορά εκτάσεων με μόνο σκοπό τη λήψη στρεμματικών ενισχύσεων. Πρέπει να καθορισθούν ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με τη σπορά και την καλλιέργεια, ιδίως όσον αφορά τα πρωτεϊνούχα φυτά, το ρύζι και τα οπωροκηπευτικά. Πρέπει να τηρούνται τα τοπικά πρότυπα για να αντικατοπτρίζονται οι διαφορετικές γεωργικές πρακτικές εντός της Κοινότητας.

(4)

Πρέπει να επιτρέπεται η υποβολή μόνο μίας αίτησης στρεμματικής ενίσχυσης για κάθε αγροτεμάχιο που καλλιεργείται σε ένα συγκεκριμένο έτος, εκτός από τις περιπτώσεις που η ενίσχυση αφορά την παραγωγή σπόρων προς σπορά. Είναι δυνατό να χορηγούνται στρεμματικές ενισχύσεις για επιδοτούμενες καλλιέργειες στο πλαίσιο ενός καθεστώτος το οποίο υπάγεται στις διαρθρωτικές ή περιβαλλοντικές πολιτικές της Κοινότητας.

(5)

Σε περίπτωση που η έκταση, η ποσότητα ή ο αριθμός των ζώων που αποτελούν αντικείμενο αίτησης ενίσχυσης υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια, τα καθεστώτα στήριξης προβλέπουν αναλογική μείωση της έκτασης, της ποσότητας ή του αριθμού των ζώων που αποτελούν αντικείμενο αίτησης ενίσχυσης για το αντίστοιχο έτος. Είναι, επομένως, σκόπιμο να καθοριστούν οι λεπτομέρειες και οι προθεσμίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, προκειμένου να ενημερώνεται η Επιτροπή σχετικά με τις εκτάσεις, τις ποσότητες ή τους αριθμούς των ζώων για τα οποία έχει καταβληθεί η ενίσχυση.

(6)

Οι όροι πληρωμής καθώς και ο υπολογισμός της ειδικής ενίσχυσης για το ρύζι εξαρτώνται όχι μόνο από τη βασική έκταση ή τις βασικές εκτάσεις που καθορίζονται για κάθε κράτος μέλος παραγωγής στο άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, αλλά και από την πιθανή υποδιαίρεση των εν λόγω βασικών εκτάσεων σε βασικές υποεκτάσεις και από τα αντικειμενικά κριτήρια που επιλέγει κάθε κράτος μέλος για την υποδιαίρεση αυτή, από τις συνθήκες υπό τις οποίες καλλιεργούνται τα αγροτεμάχια και από το ελάχιστο μέγεθος των εκτάσεων. Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπισθούν λεπτομερείς κανόνες για τον καθορισμό, τη διαχείριση και την καλλιέργεια που θα ισχύουν για τις βασικές εκτάσεις και υποεκτάσεις.

(7)

Η διαπίστωση πιθανής υπέρβασης της βασικής έκτασης που αναφέρεται στο άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 συνεπάγεται μείωση της ειδικής ενίσχυσης για το ρύζι. Για να καθορισθούν οι λεπτομέρειες υπολογισμού της μείωσης αυτής, πρέπει να ορισθούν τα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη, καθώς και οι εφαρμοστέοι συντελεστές.

(8)

Η παρακολούθηση των πληρωμών της ειδικής ενίσχυσης για το ρύζι προϋποθέτει ότι έχουν διαβιβασθεί στην Επιτροπή ορισμένες πληροφορίες σχετικές με την καλλιέργεια των βασικών εκτάσεων και των υποεκτάσεων. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να καθορισθούν οι λεπτομερείς πληροφορίες που θα κοινοποιούν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, καθώς και οι προθεσμίες για τις εν λόγω κοινοποιήσεις.

(9)

Τα άρθρα 77 και 78 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προβλέπουν τη χορήγηση ενίσχυσης στους γεωργούς, οι οποίοι παράγουν γεώμηλα αμυλοποιίας, υπό τον όρο ότι έχει συναφθεί σύμβαση καλλιέργειας και εντός του ορίου της ποσόστωσης που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (4). Επομένως, πρέπει να καθορισθούν οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης και, κατά περίπτωση, να γίνουν παραπομπές στις υφιστάμενες διατάξεις σχετικά με το σύστημα ποσοστώσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(10)

Πρέπει να θεσπιστούν πρότυπα για τα γλυκά λούπινα καθώς και δοκιμασίες για να προσδιορίζεται κατά πόσον ένα δείγμα λούπινου είναι γλυκό ή όχι.

(11)

Σε ορισμένες περιφέρειες, τα πρωτεϊνούχα φυτά κατά παράδοση σπείρονται ανάμικτα με σιτηρά για γεωπονικούς λόγους. Η προκύπτουσα καλλιέργεια αποτελείται κυρίως από πρωτεϊνούχα φυτά. Επομένως, για τη χορήγηση της πριμοδότησης πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, οι εκτάσεις που σπείρονται με τον τρόπο αυτό πρέπει να θεωρούνται εκτάσεις πρωτεϊνούχων καλλιεργειών.

(12)

Για λόγους αποτελεσματικότητας και χρηστής διαχείρισης του καθεστώτος ενίσχυσης για τους καρπούς με κέλυφος, η χορηγούμενη στρεμματική ενίσχυση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση οριακών φυτειών ή μεμονωμένων δένδρων. Συνεπώς, πρέπει να καθορισθεί ελάχιστο μέγεθος αγροτεμαχίου και ελάχιστη πυκνότητα των δένδρων ενός εξειδικευμένου οπωρώνα.

(13)

Το άρθρο 87 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης άμεσης ενίσχυσης για την παραγωγή ενός ή περισσοτέρων ειδών σπόρων προς σπορά. Η εν λόγω ενίσχυση επιτρέπεται να χορηγείται μόνο για την παραγωγή βασικών ή πιστοποιημένων σπόρων και τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να ορίζονται σαφώς με παραπομπή στις οδηγίες για την πιστοποίηση και την εμπορία των σπόρων προς σπορά: την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (5), την οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά (6), και την οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών (7).

(14)

Για να είναι δυνατή η διεξαγωγή ελέγχων, οι βασικοί και οι πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά πρέπει να παράγονται βάσει συμβάσεων καλλιέργειας ή δηλώσεων καλλιέργειας οι οποίες θα επισυνάπτονται στην ενιαία αίτηση, ενώ οι σποροπαραγωγικοί οίκοι και οι βελτιωτές ποικιλιών πρέπει να είναι εγκεκριμένοι ή καταχωρισμένοι επίσημα.

(15)

Σύμφωνα με το παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, οι ενισχύσεις στην παραγωγή είναι καταβλητέες για τους βασικούς και τους πιστοποιημένους σπόρους των ποικιλιών Cannabis sativa L. η περιεκτικότητα των οποίων σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν υπερβαίνει το 0,2 %. Για την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε ολόκληρη την Κοινότητα των κανόνων για τη χορήγηση της ενίσχυσης, οι επιλέξιμες ποικιλίες Cannabis sativa L. πρέπει να είναι εκείνες που ορίζονται ως επιλέξιμες για άμεσες ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

(16)

Ο τίτλος IV κεφάλαιο 1 τμήμα 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προβλέπει ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι. Πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του καθεστώτος αυτού. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να καλύπτουν την έγκριση των εκτάσεων που είναι κατάλληλες για την παραγωγή βαμβακιού και την έγκριση των ποικιλιών. Επιπλέον, πρέπει να καθοριστεί ένα κριτήριο για τον ορισμό της σποράς. Ο καθορισμός από τα κράτη μέλη της ελάχιστης πυκνότητας φύτευσης των εκτάσεων αυτών σε συνάρτηση με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής πρέπει να αποτελεί αντικειμενικό κριτήριο για τον προσδιορισμό του κατά πόσον η σπορά έχει εκτελεστεί ορθά.

(17)

Τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν τις διεπαγγελματικές οργανώσεις βαμβακοπαραγωγών, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων σχετικά με το μέγεθός τους και την εσωτερική τους οργάνωση. Το μέγεθος μιας διεπαγγελματικής οργάνωσης πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων μελών να μπορούν να παραλαμβάνουν επαρκείς ποσότητες μη εκκοκκισμένου βαμβακιού.

(18)

Για να αποφευχθούν οι επιπλοκές στη διαχείριση του καθεστώτος ενίσχυσης, ένας παραγωγός μπορεί να ανήκει μόνο σε μία διεπαγγελματική οργάνωση. Για τον ίδιο λόγο, όταν ένας παραγωγός μέλος διεπαγγελματικής οργάνωσης αναλαμβάνει να παραδώσει το βαμβάκι το οποίο παράγει, πρέπει να το παραδίδει μόνο σε εκκοκκιστική επιχείρηση που είναι μέλος της ίδιας οργάνωσης.

(19)

Το καθεστώς ενίσχυση για το βαμβάκι επιβάλλει στα κράτη μέλη να κοινοποιούν στους παραγωγούς τους ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια του βαμβακιού, όπως τις εγκεκριμένες ποικιλίες, τα αντικειμενικά κριτήρια για την έγκριση των εκτάσεων και την ελάχιστη πυκνότητα των φυτεύσεων. Για την έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών, το κράτος μέλος πρέπει να τους διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές πριν από μία συγκεκριμένη ημερομηνία.

(20)

Στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήματα 8 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προβλέπεται ότι χορηγούνται ενισχύσεις για τα οπωροκηπευτικά, υπό τον όρο ότι έχει συναφθεί σύμβαση μεταποίησης. Προς τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να απαιτείται η σύναψη σύμβασης για τις σχετικές γεωργικές πρώτες ύλες μεταξύ, αφενός, ενός εγκεκριμένου πρώτου μεταποιητή και, αφετέρου, ενός παραγωγού ή μιας αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών που τον εκπροσωπεί ή, στην περίπτωση των μεταβατικών ενισχύσεων για τα οπωροκηπευτικά και της μεταβατικής ενίσχυσης για τα κόκκινα φρούτα, ενός εγκεκριμένου συλλέκτη που εκπροσωπεί τον παραγωγό.

(21)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι πράγματι μεταποιούνται οι πρώτες ύλες που αποτελούν αντικείμενο μεταβατικών ενισχύσεων για τα οπωροκηπευτικά και μεταβατικής ενίσχυσης για τα κόκκινα φρούτα, κρίνεται σκόπιμο να καθιερωθεί σύστημα έγκρισης των πρώτων μεταποιητών και των συλλεκτών. Οι εν λόγω εγκεκριμένες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ελάχιστες απαιτήσεις και να υπόκεινται σε κυρώσεις σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες που θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο από τις αρμόδιες αρχές.

(22)

Για να καταστεί δυνατή η κατάλληλη διαχείριση των χρηματοδοτικών κονδυλίων που διατίθενται για τις μεταβατικές ενισχύσεις για τα οπωροκηπευτικά, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν, στις αρχές του έτους, ένα ενδεικτικό ποσό ενίσχυσης ανά εκτάριο και, πριν από την έναρξη της περιόδου πληρωμών, ένα τελικό ποσό ενίσχυσης ανά εκτάριο.

(23)

Είναι αναγκαίο να καθορισθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις πριμοδοτήσεις αιγοπροβάτων οι οποίες προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, και ιδίως οι απαιτούμενο όροι.

(24)

Το άρθρο 101 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, προβλέπει τη χορήγηση πριμοδότησης στους παραγωγούς αιγείου κρέατος σε ορισμένες περιοχές της Κοινότητας. Συνεπώς, πρέπει να προσδιοριστούν οι εν λόγω περιοχές σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπει η εν λόγω διάταξη.

(25)

Σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, οι γεωργοί στην περίπτωση των οποίων τουλάχιστον το 50 % της χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασης της εκμετάλλευσής τους βρίσκεται σε μειονεκτικές περιοχές, μπορούν να είναι επιλέξιμοι για συμπληρωματική πριμοδότηση. Το άρθρο 101 παράγραφος 2 αναφέρεται σε ορισμένες ειδικές γεωγραφικές περιοχές όπου οι παραγωγοί αιγείου κρέατος πληρούν τους απαραίτητους όρους για τη χορήγηση της εν λόγω πριμοδότησης. Πρέπει να προβλεφθεί η υποβολή από τους γεωργούς οι οποίοι πληρούν τα εν λόγω κριτήρια, δηλώσεων, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον το ήμισυ των εκτάσεων που χρησιμοποιούν για γεωργική παραγωγή βρίσκεται σε μειονεκτικές περιοχές ή σε περιοχές οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις για τις πριμοδοτήσεις αιγών.

(26)

Για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας όσον αφορά το ορθό επίπεδο της πριμοδότησης για τις προβατίνες, τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίζουν πίνακα απογραφής των γεωργών οι οποίοι εμπορεύονται πρόβειο γάλα ή προϊόντα πρόβειου γάλακτος.

(27)

Προκειμένου να εφαρμοστεί το σύστημα των ατομικών ορίων που καθιερώνονται από τα άρθρα 104, 105 και 106 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, οι υφιστάμενοι διοικητικοί κανόνες δύνανται να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται, ιδίως όσον αφορά τη χρήση των δικαιωμάτων που αποκτώνται δωρεάν, τη χρήση των κανονικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελάχιστης χρήσης, την προσωρινή εκμίσθωση και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων, την κοινοποίηση των μεταβολών για τα ατομικά ανώτατα όρια και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων μέσω του εθνικού αποθέματος. Ορισμένοι από τους εν λόγω κανόνες αποτελούν ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται σε εξαιρετικές και δεόντως δικαιολογημένες περιστάσεις όπως, προκειμένου για τη χρήση των δικαιωμάτων, οι γεωργοί με μικρό κλήρο καθώς και οι γεωργοί οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα εκτατικοποίησης και εντάσσονται σε προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης και, προκειμένου για τη μεταβίβαση, η κληρονομική διαδοχή δικαιωμάτων πριμοδότησης και οι γεωργοί οι οποίοι χρησιμοποιούν για βοσκοτόπους μόνο εκτάσεις δημόσιας ή συλλογικής ιδιοκτησίας.

(28)

Η Επιτροπή πρόκειται να παρακολουθεί τις νέες ρυθμίσεις και για τον λόγο αυτό τα κράτη μέλη πρέπει να της διαθέτουν τις βασικές πληροφορίες όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων πριμοδότησης.

(29)

Κατά περίπτωση, πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες για τις συμπληρωματικές ενισχύσεις και την καταβολή τους.

(30)

Στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προβλέπονται ενισχύσεις για τα βοοειδή. Πρέπει να καθοριστούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ιδίως οι απαραίτητοι όροι για τις ενισχύσεις αυτές.

(31)

Πρέπει να προβλεφθεί ότι το διοικητικό έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 110 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 συντάσσεται και εκδίδεται σε εθνικό επίπεδο. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ειδικές διοικητικές ελεγκτικές συνθήκες στα κράτη μέλη, πρέπει να γίνουν αποδεκτές διαφορετικές μορφές διοικητικών εγγράφων.

(32)

Το άρθρο 110 παράγραφος 3 στοιχείο α) και το άρθρο 116 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 επιβάλλουν περίοδο υποχρεωτικής κατοχής των ζώων ως προαπαιτούμενο για τη χορήγηση της ειδικής πριμοδότησης και της πριμοδότησης σφαγής. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να οριστεί και να προσδιοριστεί χρονικά η εν λόγω περίοδος.

(33)

Οι λεπτομέρειες χορήγησης της ειδικής πριμοδότησης κατά τη σφαγή πρέπει να συνάδουν με τις λεπτομέρειες χορήγησης της πριμοδότησης σφαγής. Πρέπει να καθορισθούν οι τύποι των εγγράφων που πρέπει να συνοδεύουν το ζώο μέχρι τη σφαγή, την αποστολή ή την εξαγωγή. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τρόπου χορήγησης της πριμοδότησης κατά τη σφαγή, πρέπει να θεσπισθούν οι όροι ηλικίας για τα βόδια, καθώς και ο τύπος παρουσίασης του σφαγίου για τα ενήλικα βοοειδή.

(34)

Πρέπει να προσδιορισθεί η έννοια της θηλάζουσας αγελάδας που προβλέπεται στο άρθρο 111 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ίδιες φυλές όπως και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2342/1999 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 1999, για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος, όσον αφορά τα καθεστώτα πριμοδοτήσεων (8). Εξάλλου, δύνανται να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι υφιστάμενες βασικές απαιτήσεις ιδίως όσον αφορά τη μέση απόδοση σε γάλα και την πρόσθετη εθνική πριμοδότηση.

(35)

Ο υφιστάμενοι διοικητικοί κανόνες δύνανται να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται ιδίως όσον αφορά τα ατομικά ανώτατα όρια, τις κοινοποιήσεις για τα ατομικά ανώτατα όρια και το εθνικό απόθεμα, τα δικαιώματα που αποκτώνται δωρεάν, τη χρήση των δικαιωμάτων, τη μεταβίβαση και προσωρινή εκμίσθωση των δικαιωμάτων και τις μεταβιβάσεις μέσω του εθνικού αποθέματος.

(36)

Η Επιτροπή πρέπει να προσδιορίζει, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, ποια κράτη μέλη πληρούν τους όρους για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος που θεσπίστηκε στο άρθρο 115 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Πρέπει να καθορισθούν οι ειδικές λεπτομέρειες χορήγησης της πριμοδότησης.

(37)

Πρέπει να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις εφαρμογής των κανόνων για τις χρονικές περιόδους, τις ημερομηνίες και τα χρονικά όρια στην περίοδο υποχρεωτικής κατοχής των ζώων.

(38)

Για λόγους απλοποίησης, η αίτηση ενίσχυσης «για ζώα» που προβλέπεται στο ολοκληρωμένο σύστημα, πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά αίτηση πριμοδότησης σφαγής, υπό τον όρο ότι περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αιτιολογούν την πληρωμή της πριμοδότησης και ότι το ζώο έχει σφαγεί στο ίδιο ή σε άλλο κράτος μέλος ή έχει εξαχθεί.

(39)

Για να διευκολυνθεί η διαχείριση της πριμοδότησης σφαγής, πρέπει να είναι δυνατή η χρήση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου (9), υπό τον όρο ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κρίνει ότι η βάση αυτή προσφέρει επαρκή εχέγγυα ως προς την ακρίβεια των δεδομένων που περιέχει για την πληρωμή των πριμοδοτήσεων.

(40)

Η πριμοδότηση σφαγής για τους μόσχους συναρτάται με το ανώτατο όριο βάρους. Πρέπει, συνεπώς, να καθορισθεί τυπική παρουσίαση του σφαγίου, στην οποία θα εφαρμόζεται αυτό το ανώτατο βάρος.

(41)

Για να εξασφαλιστεί ότι οι κτηνοτρόφοι εισπράττουν τις ενισχύσεις το ταχύτερο δυνατόν, πρέπει να προβλεφθεί η χορήγηση προκαταβολών. Με δεδομένη, ωστόσο, την εφαρμογή των εθνικών ή περιφερειακών ανωτάτων ορίων, πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε η προκαταβολή να μην είναι ανώτερη από την οριστική ενίσχυση. Πρέπει, συνεπώς, να παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να μειώνουν το ποσοστό της προκαταβολής για τα καθεστώτα πριμοδοτήσεων που υπάγονται στα εν λόγω ανώτατα όρια.

(42)

Πρέπει να καθορισθεί η ημερομηνία βάσει της οποίας προσδιορίζονται τα στοιχεία που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των καθεστώτων ειδικής πριμοδότησης και πριμοδότησης θηλάζουσας αγελάδας. Προκειμένου να διασφαλισθεί η χρηστή και συνεπής διαχείριση, πρέπει να επιλέγεται κατά γενικό κανόνα η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Ωστόσο, όσον αφορά την ειδική πριμοδότηση κατά τη σφαγή, πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες ώστε να αποφεύγονται μεταφορές από το ένα έτος στο άλλο για να εισπράττεται ανώτερο ποσό πριμοδότησης. Όσον αφορά την πριμοδότηση σφαγής, η ημερομηνία σφαγής ή εξαγωγής αποτελεί ακριβέστερη ένδειξη της πραγματικής εκτέλεσης των πράξεων αυτών.

(43)

Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διαχείρισης πολυάριθμων αιτήσεων που θα είχαν ως συνέπεια οι πληρωμές ανά εκμετάλλευση να είναι πολύ χαμηλές, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία ζήτησαν την άδεια να καθορίσουν το ελάχιστο μέγεθος επιλέξιμης έκτασης ανά εκμετάλλευση σε επίπεδο υψηλότερο από 0,3 εκτάρια.

(44)

Τα νέα κράτη μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης εκτίμησαν το τμήμα της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασής τους που έχει διατηρηθεί σε καλή γεωργική κατάσταση, στις 30 Ιουνίου 2003, και πρότειναν την προσαρμογή του σύμφωνα με το ελάχιστο μέγεθος επιλέξιμης έκτασης ανά εκμετάλλευση.

(45)

Το άρθρο 132 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 παρέχει τη δυνατότητα να συμπληρώνονται στα νέα κράτη μέλη οι άμεσες ενισχύσεις που καταβάλλονται στο γεωργό, εφόσον το εγκρίνει η Επιτροπή. Πρέπει να θεσπιστούν οι γενικές λεπτομέρειες εφαρμογής της δυνατότητας αυτής.

(46)

Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών διατάξεων της ενίσχυσης για τις ενεργειακές καλλιέργειες που προβλέπονται στο κεφάλαιο 5 και του καθεστώτος παύσης καλλιέργειας που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ιδίως για τις πολυετείς καλλιέργειες και προκειμένου να απαλλαγούν οι γεωργοί και οι μεταποιητές από τον άσκοπο διοικητικό φόρτο μετά την κατάργηση της ενίσχυσης αυτής, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν ορισμένοι μεταβατικοί κανόνες για την ομαλή κατάργησή της και την αποδέσμευση των εγγυήσεων που έχουν συσταθεί από τους συλλέκτες και τους μεταποιητές.

(47)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των ακόλουθων καθεστώτων στήριξης, τα οποία προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009:

α)

ειδική ενίσχυση για το ρύζι που προβλέπεται στο τμήμα 1·

β)

ενίσχυση για τους παραγωγούς γεωμήλων αμυλοποιΐας που προβλέπεται στο τμήμα 2·

γ)

πριμοδότηση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών που προβλέπεται στο τμήμα 3·

δ)

στρεμματικές ενισχύσεις για τους καρπούς με κέλυφος που προβλέπονται στο τμήμα 4·

ε)

ενίσχυση για τους σπόρους προς σπορά που προβλέπεται στο τμήμα 5·

στ)

ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι που προβλέπεται στο τμήμα 6·

ζ)

μεταβατικές ενισχύσεις για τα οπωροκηπευτικά και μεταβατική ενίσχυση για τα κόκκινα φρούτα που προβλέπονται στα τμήματα 8 και 9·

η)

πριμοδοτήσεις στον τομέα του κρέατος αιγοπροβάτων που προβλέπονται στο τμήμα 10,

θ)

πριμοδοτήσεις βοοειδών που προβλέπονται στο τμήμα 11.

2.   Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των ακόλουθων καθεστώτων στήριξης, τα οποία προβλέπονται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009:

α)

καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) που προβλέπεται στο κεφάλαιο 2·

β)

συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο 4.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς τον παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής (10) και στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής (11).

Ειδικότερα, για το ΚΕΣΕ ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, ο ορισμός των πρεμνοφυών δασών βραχυχρόνιας αμειψισποράς του άρθρου 2 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009.

Άρθρο 3

Σώρευση στρεμματικών ενισχύσεων

Για ένα συγκεκριμένο έτος, μπορεί να υποβληθεί μόνο μία αίτηση στρεμματικής ενίσχυσης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 σε σχέση με οποιοδήποτε καλλιεργούμενο αγροτεμάχιο.

Άρθρο 4

Κοινοποιήσεις σχετικά με τις αιτήσεις των γεωργών και τις ενισχύσεις

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ηλεκτρονικά τα ακόλουθα στοιχεία, χρησιμοποιώντας το έντυπο που τους διαθέτει η Επιτροπή:

α)

το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου του σχετικού έτους:

i)

τη συνολική έκταση για την οποία ζητήθηκε ενίσχυση όσον αφορά:

την ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το ρύζι που προβλέπεται στο άρθρο 73 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009,

την πριμοδότηση για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες που προβλέπεται στο άρθρο 79 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009,

την στρεμματική ενίσχυση για τους καρπούς με κέλυφος που προβλέπεται στο άρθρο 82 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ανά κατηγορία καρυόκαρπων δένδρων,

την ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι που προβλέπεται στο άρθρο 88 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009,

το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) που προβλέπεται το άρθρο 122 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009,

ii)

τον συνολικό αριθμό αιτήσεων, όσον αφορά την πριμοδότηση αιγοπροβάτων που προβλέπεται στο άρθρο 99 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ανά τύπο θηλυκού ζώου και τύπο πριμοδότησης·

β)

το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου του σχετικού έτους, τη συνολική διαπιστωθείσα έκταση στην περίπτωση της πριμοδότησης για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες που προβλέπεται στο άρθρο 79 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009·

γ)

το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους:

i)

τη συνολική διαπιστωθείσα έκταση που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τον υπολογισμό του συντελεστή μείωσης όσον αφορά:

την ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το ρύζι που προβλέπεται στο άρθρο 73 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ανά βασική έκταση και βασική υποέκταση,

τη ειδική ενίσχυση για καρπούς με κέλυφος που προβλέπεται στο άρθρο 82 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ανά κατηγορία καρυόκαρπων δένδρων,

την ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι που προβλέπεται στο άρθρο 88 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009,

το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) που προβλέπεται στο άρθρο 122 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009,

ii)

τον συνολικό αριθμό των αρρένων βοοειδών για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για την ειδική πριμοδότηση, που προβλέπεται στο άρθρο 110 το κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ανά ομάδα ηλικιών και ανά τύπο ζώου (ταύροι ή βόδια),

iii)

τον συνολικό αριθμό των αγελάδων για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση πριμοδότησης για θηλάζουσες αγελάδες, που προβλέπεται στο άρθρο 111 το κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με ανάλυση σύμφωνα με τα καθεστώτα που προβλέπονται στο άρθρο 111 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)·

δ)

το αργότερο έως την 1η Μαρτίου του επόμενου έτους, τον συνολικό αριθμό των ζώων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για πριμοδότηση σφαγής, που προβλέπεται στο άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, αναφέροντας εάν τα ζώα έχουν σφαγεί η έχουν εξαχθεί, ανά τύπο ζώου (μόσχοι ή ενήλικα ζώα)·

ε)

το αργότερο έως την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, τη συνολική ποσότητα για την οποία έχει πράγματι καταβληθεί ενίσχυση στην περίπτωση της ενίσχυσης για σπόρους προς σπορά που προβλέπεται στο άρθρο 87 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ανά είδος σπόρων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

2.   Στις κοινοποιήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι εκτάσεις εκφράζονται σε εκτάρια με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι ποσότητες εκφράζονται σε τόνους με ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων.

3.   Σε περίπτωση μεταβολής των απαιτούμενων στοιχείων δυνάμει της παραγράφου 1, ειδικά συνεπεία ελέγχων ή διορθώσεων ή βελτιώσεων των προηγούμενων στοιχείων, τα νέα ενημερωμένα στοιχεία κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός μηνός από τη μεταβολή.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ IV ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 73/2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 5

Ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες εκτάσεις, τη σπορά και την καλλιέργεια

1.   Η ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το ρύζι, η πριμοδότηση για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, η ενίσχυση για σπόρους προς σπορά και οι ενισχύσεις για τα οπωροκηπευτικά, που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), ε) και ζ) χορηγούνται μόνο για τις εκτάσεις, ανά είδος καλλιέργειας, για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν τουλάχιστον 0,3 εκτάρια. Επιπλέον, κάθε καλλιεργούμενο αγροτεμάχιο υπερβαίνει το ελάχιστο μέγεθος που έχει καθοριστεί από το κράτος μέλος εντός του ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009.

Στην περίπτωση της Μάλτας οι άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), ε) και ζ) χορηγούνται μόνο για τις εκτάσεις, ανά είδος καλλιέργειας, για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις που αφορούν τουλάχιστον 0,1 εκτάρια, εφόσον κάθε καλλιεργούμενο αγροτεμάχιο υπερβαίνει το ελάχιστο μέγεθος που έχει καθοριστεί από το κράτος μέλος εντός του ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι μεταβατικές ενισχύσεις για τα οπωροκηπευτικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) χορηγούνται μόνο για τις εκτάσεις, ανά είδος καλλιέργειας, για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις που αφορούν τουλάχιστον 0,1 εκτάρια, εφόσον κάθε καλλιεργούμενο αγροτεμάχιο υπερβαίνει το ελάχιστο μέγεθος που έχει καθοριστεί από το κράτος μέλος εντός του ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009.

Στην περίπτωση της Βουλγαρίας, της Λετονίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, η ενίσχυση για τα κόκκινα φρούτα, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), χορηγείται μόνο για τις εκτάσεις, ανά είδος καλλιέργειας, για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις που αφορούν τουλάχιστον 0,1 εκτάρια, εφόσον κάθε καλλιεργούμενο αγροτεμάχιο υπερβαίνει το ελάχιστο μέγεθος που έχει καθοριστεί από το κράτος μέλος εντός του ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009.

2.   Το ελάχιστο μέγεθος αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμο για τη στρεμματική ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) είναι 0,10 εκτάρια. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν μεγαλύτερο ελάχιστο μέγεθος αγροτεμαχίου με βάση αντικειμενικά κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των σχετικών εκτάσεων.

3.   Η ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το ρύζι, η πριμοδότηση για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και οι ενισχύσεις για τα οπωροκηπευτικά, που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), και ζ) χορηγούνται μόνο για τις εκτάσεις που έχουν σπαρεί ή φυτευθεί πλήρως και στις οποίες έχουν εφαρμοστεί όλες οι συνήθεις συνθήκες καλλιέργειας σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα.

Άρθρο 6

Συντελεστής μείωσης

Ο συντελεστής μείωσης των εκτάσεων στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 76, στο άρθρο 81 παράγραφος 2 και στο άρθρο 84 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 καθορίζεται πριν από τη χορήγηση των ενισχύσεων στους γεωργούς και, το αργότερο, την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους με βάση τα στοιχεία που κοινοποιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το ρύζι

Άρθρο 7

Ημερομηνίες σποράς

Για να είναι επιλέξιμη για την ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το ρύζι, η δηλούμενη έκταση πρέπει να σπείρεται το αργότερο:

α)

την 30η Ιουνίου που προηγείται της σχετικής συγκομιδής για τη Γαλλία, την Ιταλία την Πορτογαλία και την Ισπανία·

β)

στις 31 Μαΐου για τα άλλα κράτη μέλη παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 74 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Άρθρο 8

Συντελεστής μείωσης

Ο συντελεστής μείωσης της ειδικής ενίσχυσης καλλιέργειας για το ρύζι που αναφέρεται στο άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Κοινοποιήσεις

Τα κράτη μέλη μπορούν να επανεξετάζουν ετησίως την υποδιαίρεση της ή των βασικών τους εκτάσεων που καθορίζονται στο άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 σε βασικές υποεκτάσεις και τα αντικειμενικά κριτήρια στα οποία βασίζονται οι εν λόγω υποδιαιρέσεις. Κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή το αργότερο την 15η Μαΐου που προηγείται της σχετικής συγκομιδής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ενίσχυση στους παραγωγούς γεωμήλων αμυλοποιίας

Άρθρο 10

Επιλεξιμότητα

Η ενίσχυση για τα γεώμηλα αμυλοποιίας που προβλέπεται στο άρθρο 77 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 χορηγείται για γεώμηλα που καλύπτονται από σύμβαση καλλιέργειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 571/2009 (12), με βάση το καθαρό βάρος των γεωμήλων, προσδιοριζόμενο με μία από τις μεθόδους που περιγράφονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2235/2003 (13) και την περιεκτικότητα των παραδιδόμενων γεωμήλων σε άμυλο, σύμφωνα με τα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού.

Δεν χορηγείται ενίσχυση για γεώμηλα αμυλοποιίας με περιεκτικότητα σε άμυλο μικρότερη από 13 %, εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 571/2009.

Άρθρο 11

Ελάχιστη τιμή

Η ενίσχυση για γεώμηλα αμυλοποιίας υπόκειται στην απαίτηση να αποδεικνύεται ότι στο στάδιο της παράδοσης στο εργοστάσιο έχει καταβληθεί τιμή που δεν είναι κατώτερη από την αναφερόμενη στο άρθρο 95α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, σύμφωνα με τα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2235/2003.

Εφαρμόζεται το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 571/2009.

Άρθρο 12

Καταβολή

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η ενίσχυση για τα γεώμηλα αμυλοποιίας καταβάλλεται ανά γεωργό από το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η εκμετάλλευση που παραδίδει τα γεώμηλα για την παρασκευή αμύλου, μετά την παράδοση όλων των ποσοτήτων που αντιστοιχούν στην περίοδο εμπορίας από τον παραγωγό στην επιχείρηση παραγωγής αμύλου, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία προσκόμισης της απόδειξης που αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν προκαταβολές, από την 1η Δεκεμβρίου της περιόδου εμπορίας, με βάση τις διαφορετικές παρτίδες της ποσότητας γεωμήλων αμυλοποιίας που παραδίδει κάθε γεωργός στην επιχείρηση παραγωγής αμύλου για το εν λόγω έτος εμπορίας. Κάθε προκαταβολή πρέπει να χορηγείται για την παραδοθείσα ποσότητα γεωμήλων αμυλοποιίας, για την οποία έχει προσκομιστεί η απόδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 11 και υπό τον όρο ότι έχουν τηρηθεί οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Πριμοδότηση για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες

Άρθρο 13

Γλυκά λούπινα

Για τους σκοπούς της πριμοδότησης για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ως «γλυκά λούπινα» νοούνται οι ποικιλίες των λούπινων που παράγουν σπόρους, στους οποίους οι πικροί σπόροι δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό το 5 %. Η περιεκτικότητα σε πικρούς σπόρους υπολογίζεται σύμφωνα με τη δοκιμασία που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 14

Ανάμειξη σιτηρών και πρωτεϊνούχων φυτών

Στις περιφέρειες όπου, κατά παράδοση, σπείρονται πρωτεϊνούχα φυτά ανάμικτα με σιτηρά, η πριμοδότηση για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες καταβάλλεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύει επαρκώς στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, ότι στο μείγμα επικρατούν τα πρωτεϊνούχα φυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Στρεμματική ενίσχυση για καρπούς με κέλυφος

Άρθρο 15

Όροι καταβολής της κοινοτικής ενίσχυσης

1.   Μόνο τα αγροτεμάχια που έχουν φυτευτεί με καρυόκαρπα δένδρα και πληρούν τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου κατά την ημερομηνία που καθορίζεται βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 είναι επιλέξιμα για τη στρεμματική ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 82 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Στην περίπτωση των αγροτεμαχίων που έχουν φυτευτεί με διαφορετικά είδη καρυόκαρπων δένδρων και εφόσον η ενίσχυση διαφοροποιείται ανά είδος, η επιλεξιμότητα εξαρτάται από την τήρηση, για τουλάχιστον ένα από τα είδη καρπών με κέλυφος, του ελάχιστου αριθμού δέντρων ανά εκτάριο που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Ο αριθμός καρυόκαρπων δένδρων ανά εκτάριο δεν μπορεί να είναι μικρότερος από:

i)

125 για τα φουντούκια,

ii)

50 για τα αμύγδαλα,

iii)

50 για τα καρύδια,

iv)

50 για τα φιστίκια,

v)

30 για τα χαρούπια.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν μεγαλύτερη πυκνότητα δένδρων με βάση αντικειμενικά κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της σχετικής παραγωγής.

3.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, το ύψος της ενίσχυσης που χορηγείται είναι εκείνο που αντιστοιχεί στο είδος για το οποίο πληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας και το ποσό είναι υψηλότερο.

Άρθρο 16

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για εθνική ενίσχυση

Στην εθνική ενίσχυση που αναφέρεται στα άρθρα 86 και 120 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 εφαρμόζεται το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 86 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν περαιτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας, υπό τον όρο ότι τα κριτήρια αυτά συνάδουν με τους περιβαλλοντικούς, αγροτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους του καθεστώτος ενίσχυσης και δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των παραγωγών. Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις αναγκαίες ρυθμίσεις, για να ελέγχεται η τήρηση των εν λόγω κριτηρίων επιλεξιμότητας από τους γεωργούς.

Άρθρο 17

Κοινοποιήσεις

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, οπωσδήποτε πριν από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων που καθορίζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 και το αργότερο:

α)

μέχρι τις 31 Μαρτίου, τα υψηλότερα επίπεδα πυκνότητας και τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, καθώς και τα πρόσθετα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού·

β)

μέχρι τις 15 Μαΐου, εάν ένα κράτος μέλος διαφοροποιεί την ενίσχυση, βάσει του άρθρου 82 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, το ύψος της στρεμματικής ενίσχυσης ανά προϊόν και/ή την τροποποιημένη εθνική εγγυημένη έκταση (στο εξής «ΕΕΕ»)·

2.   Οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή βάσει της παραγράφου 1, ισχύει για το επόμενο έτος και κοινοποιείται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στην Επιτροπή, συνοδευόμενη από τα αντικειμενικά κριτήρια που δικαιολογούν την τροποποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ενίσχυση για τους σπόρους προς σπορά

Άρθρο 18

Πιστοποίηση σπόρων προς σπορά

Η ενίσχυση για τους σπόρους προς σπορά που προβλέπεται στο άρθρο 87 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, χορηγείται για την παραγωγή βασικών ή επίσημα πιστοποιημένων σπόρων, όπως ορίζονται στις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και 2002/57/ΕΚ οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές και τους όρους που καθορίζονται στις οδηγίες αυτές, σύμφωνα με τα άρθρα 19 μέχρι 23 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 19

Παραγωγή σπόρων προς σπορά

1.   Ο σπόρος παράγεται:

α)

είτε βάσει σύμβασης καλλιέργειας η οποία συνάπτεται μεταξύ ενός σποροπαραγωγικού οίκου ή βελτιωτή ποικιλιών και ενός καλλιεργητή σπόρων·

β)

ή απευθείας από τον σποροπαραγωγικό οίκο ή τον βελτιωτή ποικιλιών· η εν λόγω παραγωγή πιστοποιείται με δήλωση καλλιέργειας.

2.   Οι σποροπαραγωγικοί οίκοι και οι βελτιωτές ποικιλιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εγκρίνονται ή καταχωρίζονται από τα κράτη μέλη. Η έγκριση ή καταχώριση από κράτος μέλος ισχύει σε όλη την Κοινότητα.

3.   Ο σποροπαραγωγικός οίκος ή ο βελτιωτής ποικιλιών που πολλαπλασιάζει σπόρους προς σπορά ή αναθέτει τον πολλαπλασιασμό τους σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της έγκρισης ή καταχώρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, προσκομίζει στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω άλλου κράτους μέλους, μετά από αίτηση, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του δικαιώματός του στην ενίσχυση.

Άρθρο 20

Εδαφική επιλεξιμότητα

Κάθε κράτος μέλος χορηγεί ενισχύσεις μόνο για τους σπόρους που συγκομίζονται στο έδαφός του κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο αρχίζει η περίοδος εμπορίας για την οποία έχει καθοριστεί η ενίσχυση.

Η ενίσχυση χορηγείται σε όλους τους καλλιεργητές σπόρων προς σπορά υπό όρους που εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των δικαιούχων, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 21

Εμπορία σπόρων προς σπορά

Η ενίσχυση χορηγείται μόνον εφόσον ο σπόρος έχει πράγματι διατεθεί στο εμπόριο προς σπορά από τον αποδέκτη το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου του έτους που έπεται της συγκομιδής. Ως «διάθεση στο εμπόριο» νοείται η κατοχή του ως έτοιμου προς διάθεση ή ως απόθεμα, η έκθεσή του προς πώληση, η προσφορά προς πώληση, η πώληση ή η παράδοσή του σε άλλο πρόσωπο.

Άρθρο 22

Προκαταβολές

Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν προκαταβολές σε καλλιεργητές σπόρων προς σπορά από την 1η Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση. Η πληρωμή αυτή είναι ανάλογη προς την ποσότητα σπόρων που έχουν ήδη διατεθεί στο εμπόριο προς σπορά, κατά την έννοια του άρθρου 21, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 23

Ποικιλίες κάνναβης

Οι ποικιλίες κάνναβης (Cannabis sativa L.) που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 είναι εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι

Άρθρο 24

Έγκριση γεωργικής γης για την παραγωγή βαμβακιού

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων εγκρίνονται οι γαίες για την ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι που προβλέπεται στο άρθρο 88 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Τα κριτήρια αυτά βασίζονται σε ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω στοιχεία:

α)

στη γεωργική οικονομία των περιοχών για τις οποίες η παραγωγή βαμβακιού είναι σημαντική·

β)

στις εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν στις εν λόγω εκτάσεις·

γ)

στη διαχείριση των υδάτων άρδευσης·

δ)

στα συστήματα αμειψισποράς και στις τεχνικές καλλιέργειας που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Άρθρο 25

Έγκριση των ποικιλιών για σπορά

Τα κράτη μέλη εγκρίνουν μεταξύ των ποικιλιών που έχουν καταχωριστεί στον «Κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών» εκείνες που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς.

Άρθρο 26

Όροι επιλεξιμότητας

Η σπορά των εκτάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 89 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 πραγματοποιείται με την επίτευξη ελάχιστης πυκνότητας των φυτεύσεων που πρέπει να καθορίσει το κράτος μέλος ανάλογα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες και, ενδεχομένως, τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες.

Άρθρο 27

Γεωπονικές πρακτικές

Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να ορίζουν ειδικούς κανόνες ως προς τις αναγκαίες γεωπονικές πρακτικές για τη διατήρηση και τη συγκομιδή των καλλιεργειών σε κανονικές συνθήκες ανάπτυξης.

Άρθρο 28

Έγκριση των διεπαγγελματικών οργανώσεων

1.   Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη εγκρίνουν για το επόμενο έτος κάθε διεπαγγελματική οργάνωση βαμβακοπαραγωγής η οποία υποβάλλει αίτηση φύτευσης βαμβακιού και η οποία:

α)

συγκεντρώνει συνολική έκταση τουλάχιστον 4 000 εκταρίων που έχει διαπιστωθεί από το κράτος μέλος, πληροί τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 24 και διαθέτει μία τουλάχιστον εκκοκκιστική επιχείρηση·

β)

έχει θεσπίσει κανόνες εσωτερικής λειτουργίας που αφορούν κυρίως τους όρους προσχώρησης και τις συνδρομές σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές κανονιστικές διατάξεις.

2.   Εφόσον διαπιστωθεί ότι μία εγκεκριμένη διεπαγγελματική οργάνωση δεν πληροί τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος ανακαλεί την έγκριση, εκτός εάν η μη τήρηση των σχετικών κριτηρίων αποκατασταθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εάν προβλέπεται ανάκληση της έγκρισης, το κράτος μέλος γνωστοποιεί την πρόθεσή του στη διεπαγγελματική οργάνωση, αναφέροντας συγχρόνως τους λόγους ανάκλησης. Το κράτος μέλος επιτρέπει στη διεπαγγελματική οργάνωση να υποβάλει τις παρατηρήσεις της εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση ανάκλησης, τα κράτη μέλη προβλέπουν την επιβολή κατάλληλων κυρώσεων.

Οι γεωργοί που είναι μέλη εγκεκριμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης της οποίας η έγκριση ανακλήθηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου στερούνται του δικαιώματος αύξησης της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Άρθρο 29

Υποχρεώσεις των παραγωγών

1.   Ένας παραγωγός μπορεί να είναι μέλος μόνο μίας διεπαγγελματικής οργάνωσης.

2.   Ο παραγωγός που είναι μέλος διεπαγγελματικής οργάνωσης παραδίδει το βαμβάκι που παράγει σε εκκοκκιστή ο οποίος ανήκει στην ίδια οργάνωση.

3.   Η συμμετοχή των παραγωγών σε εγκεκριμένη διεπαγγελματική οργάνωση πρέπει να είναι αποτέλεσμα εκούσιας προσχώρησης.

Άρθρο 30

Κοινοποιήσεις στους παραγωγούς

1.   Πριν από τις 31 Ιανουαρίου του σχετικού έτους τα κράτη μέλη κοινοποιούν στους βαμβακοπαραγωγούς:

α)

τις εγκριθείσες ποικιλίες· ωστόσο, οι ποικιλίες που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 25 μετά την ημερομηνία αυτή πρέπει να κοινοποιούνται στους παραγωγούς πριν από τις 15 Μαρτίου του ιδίου έτους·

β)

τα κριτήρια έγκρισης των γαιών·

γ)

την ελάχιστη πυκνότητα βαμβακοφυτεύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 26·

δ)

τις απαιτούμενες γεωπονικές πρακτικές.

2.   Σε περίπτωση ανάκλησης έγκρισης για μία ποικιλία, τα κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά τους γεωργούς στις 31 Ιανουαρίου το αργότερο για τη σπορά του επόμενου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Μεταβατικές ενισχύσεις για τα οπωροκηπευτικά και μεταβατική ενίσχυση για τα κόκκινα φρούτα

Άρθρο 31

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:

α)

«αιτών», κάθε γεωργός, ο οποίος καλλιεργεί τις εκτάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 96 και 98 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 με στόχο τη λήψη των ενισχύσεων που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα·

β)

«ενίσχυση», η μεταβατική ενίσχυση για τα οπωροκηπευτικά που προβλέπεται στο άρθρο 96 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ή η μεταβατική ενίσχυση για τα κόκκινα φρούτα που προβλέπεται στο άρθρο 98 του εν λόγω κανονισμού·

γ)

«πρώτος μεταποιητής», κάθε χρήστης γεωργικής πρώτης ύλης που αναφέρεται στα άρθρα 96 και 98 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ο οποίος αναλαμβάνει την πρώτη μεταποίησή της με στόχο την παρασκευή ενός ή περισσοτέρων από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007·

δ)

«συλλέκτης», κάθε πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση με αιτούντα κατά την έννοια του στοιχείου α) και το οποίο αγοράζει για λογαριασμό του τουλάχιστον ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο ή στο άρθρο 98 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009·

ε)

«αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών», κάθε νομική οντότητα ή κάθε σαφώς οριζόμενο τμήμα νομικής οντότητας που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 122, του άρθρου 125α παράγραφος 1 και του άρθρου 125β παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και είναι αναγνωρισμένη από το σχετικό κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 125β του εν λόγω κανονισμού, καθώς και οι ομάδες παραγωγών που είναι αναγνωρισμένες σύμφωνα με το άρθρο 125ε και 103α του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 32

Σύμβαση

1.   Με την επιφύλαξη της χρήσης από τα κράτη μέλη της δυνατότητας που παρέχεται από το άρθρο 97 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η σύμβαση για μεταποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 97 παράγραφος 3 και στο άρθρο 98 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού συνάπτεται μεταξύ, αφενός, ενός εγκεκριμένου πρώτου μεταποιητή, κατά την έννοια του άρθρου 33 και, αφετέρου, ενός αιτούντος ή μιας αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών που τον εκπροσωπεί ή ενός εγκεκριμένου συλλέκτη, κατά την έννοια του άρθρου 33, που εκπροσωπεί τον αιτούντα.

Σε περίπτωση που η αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών ενεργεί και ως εγκεκριμένος πρώτος μεταποιητής, η σύμβαση μπορεί να λάβει τη μορφή δέσμευσης προμήθειας.

2.   Στη σύμβαση ή στη δέσμευση προμήθειας αναφέρονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

όνομα και διεύθυνση των μερών της σύμβασης ή της δέσμευσης προμήθειας·

β)

τα είδη που καλύπτονται και η έκταση που έχει φυτευθεί με κάθε είδος·

γ)

κατά περίπτωση, δέσμευση του αιτούντος να παραδώσει στον πρώτο μεταποιητή το σύνολο της συγκομισθείσας ποσότητας ή ελάχιστες ποσότητες που καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Σε περίπτωση που η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ ενός εγκεκριμένου πρώτου μεταποιητή και μιας αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών ή ενός εγκεκριμένου συλλέκτη που εκπροσωπεί τον αιτούντα, στη σύμβαση αναγράφονται επίσης το όνομα και η διεύθυνση, σύμφωνα με το στοιχείο α), των συγκεκριμένων αιτούντων, καθώς και τα είδη και η έκταση που έχει φυτευθεί, σύμφωνα με το στοιχείο β), για κάθε συγκεκριμένο αιτούντα.

Άρθρο 33

Έγκριση των πρώτων μεταποιητών και των συλλεκτών

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, τα κράτη μέλη καθιερώνουν σύστημα έγκρισης των πρώτων μεταποιητών και των συλλεκτών που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους. Καθορίζουν ειδικότερα όρους έγκρισης που εξασφαλίζουν τουλάχιστον ότι:

α)

οι εγκεκριμένοι πρώτοι μεταποιητές και συλλέκτες διαθέτουν τις διοικητικές ικανότητες για τη διαχείριση των συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 32·

β)

οι εγκεκριμένοι πρώτοι μεταποιητές διαθέτουν επαρκή παραγωγική ικανότητα.

2.   Τα κράτη μέλη καθιερώνουν διαδικασία ελέγχου της έγκρισης.

3.   Εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2201/96 (14), (ΕΚ) αριθ. 2202/96 (15) και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου εξακολουθούν να ισχύουν για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου.

4.   Εάν διαπιστωθεί ότι ένας εγκεκριμένος πρώτος μεταποιητής ή συλλέκτης δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το παρόν κεφάλαιο ή προς τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί βάσει αυτού, ή αν ένας εγκεκριμένος πρώτος μεταποιητής ή συλλέκτης δεν δέχεται ή δεν διευκολύνει τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009, τα κράτη μέλη επιβάλλουν κατάλληλες κυρώσεις. Το ύψος των κυρώσεων υπολογίζεται με βάση τη σοβαρότητα της παράβασης.

5.   Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν κατάλογο των εγκεκριμένων πρώτων μεταποιητών και συλλεκτών τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 ή το άρθρο 13 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009.

Άρθρο 34

Ύψος των μεταβατικών ενισχύσεων για τα οπωροκηπευτικά

1.   Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 97 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και πριν από τις 15 Μαρτίου του έτους για το οποίο ζητείται η ενίσχυση, τα κράτη μέλη καθορίζουν και δημοσιοποιούν το ενδεικτικό ποσό ενίσχυσης ανά εκτάριο.

2.   Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 97 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη καθορίζουν το τελικό ποσό ενίσχυσης ανά εκτάριο με βάση την προσδιορισθείσα έκταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Πριμοδοτήσεις στον τομέα του κρέατος αιγοπροβάτων

Τμήμα 1

Αιτήσεις και ενισχύσεις

Άρθρο 35

Αιτήσεις και περίοδος υποχρεωτικής κατοχής

1.   Εκτός από τις απαιτήσεις του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 («το ολοκληρωμένο σύστημα»), οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν στις αιτήσεις τους για πριμοδότηση και συμπληρωματική πριμοδότηση αιγοπροβάτων, αν διαθέτουν στο εμπόριο πρόβειο γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα από πρόβειο γάλα, κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας για την οποία ζητείται η πριμοδότηση.

2.   Οι αιτήσεις πριμοδότησης και συμπληρωματικής πριμοδότησης αιγοπροβάτων υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή κατά τη διάρκεια ενιαίας χρονικής περιόδου που καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και η οποία αρχίζει το νωρίτερο την 1η Νοεμβρίου και λήγει το αργότερο την 30η Απριλίου πριν και μετά από την έναρξη της περιόδου εμπορίας για την οποία έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις, αντιστοίχως.

3.   Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κτηνοτρόφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί στην εκμετάλλευσή του τον αριθμό των προβατίνων ή/και των αιγών για τις οποίες έχει ζητηθεί η πριμοδότηση («περίοδος υποχρεωτικής κατοχής»), είναι περίοδος 100 ημερών που αρχίζει την επομένη της λήξης της τελευταίας ημέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 36

Εκτάσεις επιλέξιμες για πριμοδότηση για αίγες

Τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 101 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 πληρούνται στις περιοχές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη ελέγχουν τακτικά κατά πόσο τα εν λόγω κριτήρια εξακολουθούν να πληρούνται σε όλες τις περιοχές του παραρτήματος ΙΙΙ, οι οποίες βρίσκονται εντός των εδαφών τους. Μετά την εν λόγω αξιολόγηση, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή την ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης του παραρτήματος ΙΙΙ πριν από την 31η Ιουλίου του έτους που προηγείται του έτους για το οποίο θα εφαρμοστεί η σχετική τροποποίηση. Στην γνωστοποίηση αναφέρονται, ιδίως, οι περιοχές ή τα τμήματα των περιοχών του παραρτήματος ΙΙΙ, που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 101 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθώς και τις τυχόν περιοχές οι οποίες πληρούν τα εν λόγω κριτήρια αλλά δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. Γι’ αυτές τις ενδεχόμενες νέες περιοχές, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην Επιτροπή αναλυτική αιτιολόγηση της πρότασής τους.

Άρθρο 37

Αίτηση για συμπληρωματική πριμοδότηση και για πριμοδότηση αιγών

1.   Για να λάβει τη συμπληρωματική πριμοδότηση ή την πριμοδότηση για τις αίγες, ένας γεωργός στην περίπτωση του οποίου τουλάχιστον το 50 % αλλά όχι το 100 % της χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασης της εκμετάλλευσής του βρίσκεται σε περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 102 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ή σε περιοχές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, υποβάλλει δήλωση ή δηλώσεις που αναφέρουν την τοποθεσία των γαιών του, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2.   Ο γεωργός ο οποίος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως δήλωση της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσής του, με την ευκαιρία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, προσδιορίζει στη δήλωσή του αυτή τα αγροτεμάχια εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς και βρίσκονται στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 102 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ή σε περιοχές που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση.

Ο γεωργός ο οποίος δεν υποχρεούται να υποβάλει τη δήλωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, υποβάλλει ετησίως ειδική δήλωση χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, το οποίο προβλέπεται στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου συστήματος.

Σ’ αυτή την ειδική δήλωση ο γεωργός αναφέρει την τοποθεσία όλων των γαιών τις οποίες κατέχει, μισθώνει ή χρησιμοποιεί στο πλαίσιο οποιωνδήποτε ρυθμίσεων, προσδιορίζοντας την έκτασή τους και υποδεικνύοντας αναλυτικά τα αγροτεμάχια εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς και βρίσκονται στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 102 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ή στις περιοχές που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν την ενσωμάτωση της ειδικής δήλωσης στην αίτηση πριμοδότησης για προβατίνες ή/και αίγες. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να απαιτούν να υποβάλλεται η ειδική δήλωση με το έντυπο «αίτησης ενιαίας ενίσχυσης».

3.   Η αρμόδια εθνική αρχή δύναται να ζητήσει την προσκόμιση τίτλου ιδιοκτησίας, μισθωτηρίου συμβολαίου ή γραπτού διακανονισμού μεταξύ γεωργών και, ενδεχομένως, την προσκόμιση βεβαίωσης από την τοπική ή περιφερειακή αρχή, η οποία έχει διαθέσει στον συγκεκριμένο γεωργό γαίες που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς. Στη βεβαίωση αυτή αναφέρονται η έκταση των γαιών που παραχωρήθηκαν στον παραγωγό και τα αγροτεμάχια που βρίσκονται στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 102 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ή στις περιοχές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση.

Άρθρο 38

Κτηνοτρόφοι που προβαίνουν σε εποχικές μετακινήσεις ζώων

1.   Οι αιτήσεις πριμοδότησης που υποβάλλονται από κτηνοτρόφους των οποίων η καταχωρισμένη έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε μία από τις γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 102 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν συμπληρωματική πριμοδότηση, πρέπει να αναφέρουν:

α)

τον τόπο ή τους τόπους όπου θα πραγματοποιηθεί η εποχική μετακίνηση των ζώων κατά το τρέχον έτος·

β)

την περίοδο των 90 ημερών τουλάχιστον που αναφέρεται στο άρθρο 102 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και η οποία έχει καθοριστεί για το τρέχον έτος.

2.   Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή περιπτώσεις που οφείλονται στις επιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένων φυσικών περιστατικών που επηρέασαν τη ζωή της αγέλης, οι αιτήσεις πριμοδότησης των κτηνοτρόφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνοδεύονται από έγγραφα που πιστοποιούν ότι η εποχική μετακίνηση των ζώων πραγματοποιήθηκε πράγματι κατά τα δύο προηγούμενα έτη και, ειδικότερα, από βεβαίωση της τοπικής ή περιφερειακής αρχής του τόπου όπου πραγματοποιήθηκε η εποχική μετακίνηση των ζώων, η οποία πιστοποιεί ότι η εν λόγω μετακίνηση πραγματοποιήθηκε πράγματι επί 90 τουλάχιστον συνεχείς ημέρες.

Όταν τα κράτη μέλη διενεργούν διοικητικούς ελέγχους σχετικά με τις αιτήσεις διασφαλίζουν ότι ο τόπος της εποχικής μετακίνησης που προσδιορίζεται στην αίτηση πριμοδότησης βρίσκεται πράγματι εντός περιοχής που αναφέρεται στο άρθρο 102 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Άρθρο 39

Καταβολή των πριμοδοτήσεων

1.   Οι πριμοδοτήσεις καταβάλλονται στους κτηνοτρόφους ανάλογα με τον αριθμό των προβατίνων ή/και των αιγών που διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους καθόλη τη διάρκεια της περιόδου υποχρεωτικής κατοχής, που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 3.

2.   Καταβάλλονται πριμοδοτήσεις για τα ζώα τα οποία πληρούν τους όρους που αναφέρονται στους ορισμούς του άρθρου 100 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου υποχρεωτικής κατοχής.

Άρθρο 40

Απογραφή των γεωργών που διαθέτουν στο εμπόριο πρόβειο γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα από πρόβειο γάλα

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν κάθε έτος, το αργότερο την 30ή ημέρα της περιόδου υποχρεωτικής κατοχής, απογραφή των γεωργών που διαθέτουν στο εμπόριο πρόβειο γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα από πρόβειο γάλα, με βάση τις δηλώσεις των γεωργών που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1.

Κατά την κατάρτιση της απογραφής, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων και οποιαδήποτε άλλη πηγή πληροφοριών διαθέτει η αρμόδια αρχή, ιδίως τα στοιχεία που παρέχονται από τους μεταποιητές ή τους διανομείς, όσον αφορά την εμπορία του πρόβειου γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων από πρόβειο γάλα από τους γεωργούς.

Άρθρο 41

Κοινοποιήσεις

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, όλες τις αλλαγές στον κατάλογο των γεωγραφικών περιοχών στις οποίες γίνονται εποχικές μετακινήσεις ζώων και οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 102 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και στο άρθρο 38 του παρόντος κανονισμού.

Τμήμα 2

Όρια, αποθέματα και μεταβιβάσεις

Άρθρο 42

Δικαιώματα που αποκτήθηκαν δωρεάν

Ένας γεωργός που έχει αποκτήσει δωρεάν δικαιώματα πριμοδότησης από το εθνικό απόθεμα δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει προσωρινά τα δικαιώματά του κατά τη διάρκεια των τριών επομένων ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία απόκτησης των εν λόγω δικαιωμάτων, με εξαίρεση τις δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Άρθρο 43

Χρησιμοποίηση των δικαιωμάτων

1.   Ένας γεωργός που κατέχει δικαιώματα μπορεί είτε να τα χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή/και να τα εκχωρήσει σε άλλο γεωργό.

2.   Όταν ένας γεωργός δεν χρησιμοποιεί τουλάχιστον το ελάχιστο ποσοστό των δικαιωμάτων του, που προβλέπεται στην παράγραφο 4, κατά τη διάρκεια κάθε έτους, το μη χρησιμοποιηθέν μέρος μεταβιβάζεται στο εθνικό απόθεμα, με εξαίρεση:

α)

την περίπτωση των γεωργών που κατέχουν το πολύ 20 δικαιώματα πριμοδότησης και δεν έχουν κάνει χρήση του ελάχιστου ποσοστού αυτών των δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ημερολογιακών ετών, περίπτωση κατά την οποία μόνο το μη χρησιμοποιηθέν κατά τη διάρκεια του τελευταίου ημερολογιακού έτους μέρος μεταβιβάζεται στο εθνικό απόθεμα·

β)

την περίπτωση γεωργού που συμμετέχει σε πρόγραμμα εκτατικοποίησης αναγνωρισμένο από την Επιτροπή·

γ)

την περίπτωση γεωργού που συμμετέχει σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης, το οποίο έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή και δεν επιβάλλει τη μεταβίβαση ή και την προσωρινή εκχώρηση των δικαιωμάτων·

δ)

όλες τις δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιπτώσεις.

3.   Η προσωρινή εκχώρηση αφορά μόνο ολόκληρα έτη και τουλάχιστον τον ελάχιστο αριθμό ζώων που προβλέπεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1. Στο τέλος κάθε περιόδου προσωρινής εκχώρησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία συνεχόμενα έτη, ένας γεωργός ανακτά, εκτός από την περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων, το σύνολο των δικαιωμάτων του για τον ίδιο, τουλάχιστον για δύο συνεχόμενα έτη. Εφόσον ο γεωργός δεν χρησιμοποιήσει ο ίδιος τουλάχιστον το ελάχιστο ποσοστό των δικαιωμάτων του, που προβλέπεται στην παράγραφο 4, κατά τη διάρκεια καθενός από τα δύο έτη, το κράτος μέλος αποσύρει και επιστρέφει κάθε έτος στο εθνικό απόθεμα το μέρος των δικαιωμάτων που δεν χρησιμοποιήθηκε από τον γεωργό, εκτός από έκτακτες περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες.

Εντούτοις, σε περιπτώσεις γεωργών που συμμετέχουν σε αναγνωρισμένα από την Επιτροπή προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν παράταση της συνολικής διάρκειας της προσωρινής εκχώρησης σε συνάρτηση με τα προγράμματα αυτά.

Οι γεωργοί που έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκτατικοποίησης, σύμφωνα με το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92 (16) του Συμβουλίου, ή σε πρόγραμμα εκτατικοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 (17) ή με το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 (18) δεν επιτρέπεται να εκχωρήσουν προσωρινά ή/και να μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους κατά την περίοδο της εν λόγω συμμετοχής τους. Εντούτοις, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία το πρόγραμμα επιτρέπει τη μεταβίβαση ή/και την προσωρινή εκχώρηση των δικαιωμάτων σε γεωργούς, για τη συμμετοχή των οποίων σε άλλα μέτρα εκτός από εκείνα που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο απαιτείται η απόκτηση των δικαιωμάτων.

4.   Το ελάχιστο ποσοστό χρησιμοποίησης των δικαιωμάτων πριμοδότησης ανέρχεται σε 70 %.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν το ποσοστό αυτό μέχρι το 100 %. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν προηγουμένως την Επιτροπή για το ποσοστό το οποίο προτίθενται να εφαρμόσουν.

Άρθρο 44

Μεταβίβαση δικαιωμάτων και προσωρινή εκχώρηση

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, συναρτήσει των διαρθρώσεων παραγωγής τους, έναν ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων πριμοδότησης, τα οποία μπορούν να μεταβιβάζονται εν μέρει, χωρίς αυτό να συνεπάγεται μεταβίβαση εκμετάλλευσης. Ο ελάχιστος αυτός αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τα δέκα δικαιώματα πριμοδότησης.

2.   Η μεταβίβαση δικαιωμάτων πριμοδότησης καθώς και η προσωρινή εκχώρηση των δικαιωμάτων αυτών ισχύουν μόνο μετά την κοινοποίησή τους στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, από τον γεωργό που μεταβιβάζει ή/και εκχωρεί τα δικαιώματα και από τον γεωργό που αποκτά τα δικαιώματα.

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται εντός προθεσμίας που καθορίζεται από το κράτος μέλος και, το αργότερο, κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων πριμοδότησης στο εν λόγω κράτος μέλος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω κληρονομικής διαδοχής. Στις περιπτώσεις αυτές, ο γεωργός ο οποίος αποκτά τα δικαιώματα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα κατάλληλα νομικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι ο διάδοχος του θανόντος γεωργού.

3.   Στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς μεταβίβαση της εκμετάλλευσης, ο αριθμός δικαιωμάτων που μεταβιβάζεται χωρίς αποζημίωση στο εθνικό απόθεμα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερος από τη μονάδα.

Άρθρο 45

Τροποποίηση του ατομικού ανώτατου ορίου

Στην περίπτωση μεταβίβασης ή προσωρινής εκχώρησης των δικαιωμάτων πριμοδότησης, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν το νέο ατομικό ανώτατο όριο και κοινοποιούν τον αριθμό των δικαιωμάτων πριμοδότησης στους ενδιαφερόμενους γεωργούς, το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την τελευταία ημέρα της περιόδου κατά την οποία ο γεωργός υπέβαλε την αίτηση πριμοδότησης.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση μεταβίβασης λόγω κληρονομικής διαδοχής, που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 46

Γεωργοί που δεν είναι ιδιοκτήτες της έκτασης που εκμεταλλεύονται

Οι γεωργοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται μόνον εκτάσεις κρατικής ή συλλογικής ιδιοκτησίας και οι οποίοι αποφασίζουν να παύσουν να χρησιμοποιούν τις εν λόγω εκτάσεις για βοσκή και να μεταβιβάσουν όλα τα δικαιώματά τους σε άλλο γεωργό, εξομοιώνονται με γεωργούς που πωλούν ή μεταβιβάζουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι γεωργοί αυτοί εξομοιώνονται με γεωργούς που μεταβιβάζουν μόνο τα οικεία δικαιώματα πριμοδότησης.

Άρθρο 47

Μεταβίβαση μέσω του εθνικού αποθέματος

Όταν ένα κράτος μέλος προβλέπει ότι η μεταβίβαση δικαιωμάτων θα πραγματοποιείται μέσω του εθνικού αποθέματος, εφαρμόζει εθνικές διατάξεις ανάλογες με εκείνες που προβλέπονται στο παρόν τμήμα. Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές:

α)

το κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει την προσωρινή εκχώρηση μέσω του εθνικού αποθέματος·

β)

σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων πριμοδότησης ή προσωρινής εκχώρησης, σύμφωνα με το στοιχείο α), η μεταβίβαση στο απόθεμα αρχίζει να ισχύει μόνο μετά από κοινοποίηση των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους στον γεωργό που μεταβιβάζει ή/και εκχωρεί τα δικαιώματα και η μεταβίβαση από το απόθεμα σε άλλο γεωργό αρχίζει να ισχύει μόνο μετά από κοινοποίηση των εν λόγω αρχών στον συγκεκριμένο γεωργό.

Επιπλέον, οι εθνικές διατάξεις, που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, εξασφαλίζουν ότι το μέρος των δικαιωμάτων που δεν καλύπτεται από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 105 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, πρέπει να αντισταθμίζεται από την καταβολή, από το κράτος μέλος, ποσού αντίστοιχου με εκείνο που θα προέκυπτε από άμεση μεταβίβαση μεταξύ γεωργών, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της εξέλιξης της παραγωγής στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Το ποσό της καταβολής αυτής ισούται με το ποσό που επιβαρύνει τον γεωργό που λαμβάνει ισοδύναμα δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα.

Άρθρο 48

Υπολογισμός ατομικών ορίων

Μόνο ακέραιοι αριθμοί χρησιμοποιούνται για τους αρχικούς υπολογισμούς και για τις μεταγενέστερες διορθώσεις των ατομικών ορίων όσον αφορά τα δικαιώματα πριμοδότησης.

Προς τον σκοπό αυτό, σε περιπτώσεις που το τελικό αποτέλεσμα των αριθμητικών υπολογισμών δεν είναι ακέραιος αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Εντούτοις, όταν το αποτέλεσμα των υπολογισμών βρίσκεται στη μέση δύο ακέραιων αριθμών, τότε η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τον μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό.

Άρθρο 49

Κοινοποιήσεις

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, κάθε αλλαγή όσον αφορά το μέρος των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων πριμοδότησης το οποίο πρόκειται να εκχωρηθεί στο εθνικό απόθεμα σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και, κατά περίπτωση, τα μέτρα που έχουν ληφθεί βάσει του άρθρου 105 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από την 30ή Απριλίου κάθε έτους:

α)

τον αριθμό των δικαιωμάτων πριμοδότησης που έχουν επιστραφεί στο εθνικό απόθεμα χωρίς αντισταθμιστική ενίσχυση, μετά από μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς μεταβίβαση της εκμετάλλευσης, κατά το προηγούμενο έτος·

β)

τον αριθμό των μη χρησιμοποιηθέντων δικαιωμάτων πριμοδότησης, που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και τα οποία μεταβιβάστηκαν στο εθνικό απόθεμα κατά το προηγούμενο έτος·

γ)

τον αριθμό των δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, κατά το προηγούμενο έτος·

δ)

τον αριθμό των δικαιωμάτων πριμοδότησης, που παραχωρήθηκαν από το εθνικό απόθεμα σε παραγωγούς μειονεκτικών περιοχών, κατά το προηγούμενο έτος·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Ενισχύσεις για το βόειο κρέας

Τμήμα 1

Ειδική πριμοδότηση

Άρθρο 50

Αιτήσεις

1.   Επιπλέον των απαιτήσεων του ολοκληρωμένου συστήματος, κάθε αίτηση άμεσων ενισχύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, όσον αφορά την ειδική πριμοδότηση που προβλέπεται στον παρόν κεφάλαιο, περιλαμβάνει:

α)

την κατανομή του αριθμού των ζώων ανά ομάδα ηλικιών·

β)

αναφορά στα διαβατήρια ή στα διοικητικά έγγραφα που συνοδεύουν τα ζώα, για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση.

2.   Μπορεί να υποβληθεί αίτηση μόνο για τα ζώα τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποχρεωτικής κατοχής που αναφέρεται στο άρθρο 53, είναι ηλικίας:

α)

στην περίπτωση των ταύρων, τουλάχιστον επτά μηνών·

β)

στην περίπτωση των βοδιών:

i)

τουλάχιστον επτά και το πολύ 19 μηνών για την πρώτη ομάδα ηλικιών,

ii)

τουλάχιστον 20 μηνών για τη δεύτερη ομάδα ηλικιών.

Άρθρο 51

Χορήγηση πριμοδότησης

Τα ζώα για τα οποία δεν χορηγείται ειδική πριμοδότηση, λόγω της εφαρμογής της αναλογικής μείωσης που αναφέρεται στο άρθρο 110 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, δεν μπορούν πλέον να αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης για την ίδια ομάδα ηλικιών και θεωρείται ότι έχει καταβληθεί η πριμοδότηση για τα ζώα αυτά.

Άρθρο 52

Διαβατήρια και διοικητικά έγγραφα

1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους μεριμνούν ώστε τα διαβατήρια που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 ή τα ισοδύναμα εθνικά διοικητικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 110 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 να εγγυώνται ότι χορηγείται μόνο μία πριμοδότηση ανά ζώο και ανά ομάδα ηλικιών.

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη παρέχουν την αναγκαία αμοιβαία συνδρομή.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι το εθνικό διοικητικό έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει τη μορφή:

α)

εγγράφου που συνοδεύει κάθε μεμονωμένο ζώο·

β)

πλήρους κατάστασης, που τηρεί ο γεωργός και η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το διοικητικό έγγραφο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά ζώα παραμένουν στον ίδιο γεωργό από την ημερομηνία κατάθεσης της πρώτης αίτησης μέχρι τη διάθεσή τους στην αγορά ενόψει της σφαγής τους·

γ)

πλήρους κατάστασης, που τηρεί η κεντρική αρχή και η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το διοικητικό έγγραφο, υπό τον όρο ότι το κράτος μέλος ή η περιφέρεια κράτους μέλους που εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα αυτή, προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους όλων των ζώων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση, σε ελέγχους των κινήσεων των ζώων αυτών, καθώς και σε χαρακτηριστική σήμανση καθενός από τα ελεγχθέντα ζώα, που οι γεωργοί υποχρεούνται να αποδέχονται·

δ)

πλήρους κατάστασης, που τηρεί η κεντρική αρχή και η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το διοικητικό έγγραφο, υπό τον όρο ότι το κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να αποφύγει τη διπλή χορήγηση της πριμοδότησης για την ίδια ομάδα ηλικιών και παρέχει πληροφορίες όσον αφορά την πριμοδότηση για κάθε ζώο, μόλις του ζητηθεί.

3.   Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να εκμεταλλευτούν μία ή περισσότερες από τις δυνατότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ενημερώνουν σχετικά και σε εύλογο χρονικό διάστημα την Επιτροπή και της ανακοινώνουν τις οικείες διατάξεις εφαρμογής.

Άρθρο 53

Περίοδος υποχρεωτικής κατοχής των ζώων

Η διάρκεια της περιόδου υποχρεωτικής κατοχής των ζώων που αναφέρεται στο άρθρο 110 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 είναι δύο μήνες και αρχίζει την επομένη της ημέρας κατάθεσης της αίτησης.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν ότι ο γεωργός μπορεί να καθορίζει άλλη ημερομηνία έναρξης της περιόδου, υπό τον όρο ότι η περίοδος δεν θα αρχίζει αργότερα από δύο μήνες από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

Άρθρο 54

Περιφερειακό ανώτατο όριο

1.   Στην περίπτωση κατά την οποία η εφαρμογή της αναλογικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 110 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 οδηγεί σε μη ακέραιο αριθμό επιλέξιμων ζώων, για το δεκαδικό τμήμα του αριθμού χορηγείται το αντίστοιχο κλάσμα του μοναδιαίου ποσού της πριμοδότησης. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πρώτο δεκαδικό ψηφίο.

2.   Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να καθορίσουν διαφορετικές περιφέρειες, κατά την έννοια του άρθρου 109 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή να τροποποιήσουν τις υπάρχουσες στην επικράτειά τους περιφέρειες, ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου του σχετικού έτους, καθορίζοντας επακριβώς την περιφέρεια και το αντίστοιχο ανώτατο όριο. Κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή πριν την 1η Ιανουαρίου του σχετικού έτους.

Άρθρο 55

Όρια στον αριθμό των ζώων ανά εκμετάλλευση

1.   Στην περίπτωση κατά την οποία το κράτος μέλος τροποποιεί το όριο των 90 βοοειδών ανά εκμετάλλευση και ανά ομάδα ηλικιών, που προβλέπεται στο άρθρο 110 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή παρεκκλίνει από αυτό ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου του σχετικού ημερολογιακού έτους.

Επιπλέον, στην περίπτωση κατά την οποία το κράτος μέλος καθορίζει έναν ελάχιστο αριθμό ζώων ανά εκμετάλλευση, πέραν του οποίου δεν θα εφαρμοστεί η αναλογική μείωση, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου του σχετικού ημερολογιακού έτους.

2.   Οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση στην εφαρμογή της παραγράφου 1 κοινοποιείται στην Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου του σχετικού έτους.

Άρθρο 56

Χορήγηση της πριμοδότησης κατά τη σφαγή

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν την ειδική πριμοδότηση κατά τη σφαγή ως εξής:

α)

για τους ταύρους, για την ενιαία ομάδα ηλικιών·

β)

για τα βόδια, για την πρώτη ή τη δεύτερη ομάδα ηλικιών ή με τη συνολική χορήγησή της και για τις δύο ομάδες ηλικιών.

2.   Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να χορηγήσουν την ειδική πριμοδότηση κατά τη σφαγή, σύμφωνα με την παράγραφο 1, προβλέπουν ότι η ειδική πριμοδότηση χορηγείται επίσης κατά την αποστολή των επιλέξιμων ζώων σε άλλο κράτος μέλος ή κατά την εξαγωγή τους σε τρίτη χώρα.

3.   Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίζουν να χορηγήσουν την ειδική πριμοδότηση κατά τη σφαγή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το παρόν τμήμα, το άρθρο 77 και το άρθρο 78 παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για τη χορήγηση της πριμοδότησης.

4.   Επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 78 παράγραφος 1, οι αιτήσεις ενίσχυσης αναφέρουν αν το ζώο είναι ταύρος ή βόδι και συνοδεύονται από έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για τους σκοπούς του άρθρου 52. Το έγγραφο αυτό είναι ένα από τα εξής, κατ' επιλογή του κράτους μέλους:

α)

το διαβατήριο ή αντίγραφο του διαβατηρίου στην περίπτωση κατά την οποία το είδος του διαβατηρίου που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει πολλά αντίτυπα·

β)

αντίγραφο του διαβατηρίου, στην περίπτωση που το είδος του διαβατηρίου που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει ένα μόνο αντίτυπο, το οποίο πρέπει να επιστραφεί στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000· στην περίπτωση αυτή το κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο αντίγραφο συμφωνούν με το πρωτότυπο·

γ)

το εθνικό διοικητικό έγγραφο, στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο το διαβατήριο, υπό τους όρους του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000.

Τα κράτη μέλη δύνανται να αναστείλουν την εφαρμογή του εθνικού διοικητικού εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η διπλή χορήγηση της πριμοδότησης για την ίδια ομάδα ηλικιών για τα ζώα για τα οποία υπήρξε ενδοκοινοτική συναλλαγή.

Εφόσον η ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, περιέχει τα αναγκαία κατά την κρίση του κράτους μέλους στοιχεία ώστε να διασφαλίζεται η χορήγηση μίας μόνο πριμοδότησης ανά ζώο και ανά ομάδα ηλικιών, η αίτηση ενίσχυσης δεν πρέπει να συνοδεύεται από το έγγραφο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στην περίπτωση κατά την οποία το κράτος μέλος εφαρμόζει την επιλογή που προβλέπεται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να μπορεί ο γεωργός να καθορίσει για ποια ζώα ζητά την ειδική πριμοδότηση.

5.   Για τους ταύρους, στην απόδειξη σφαγής αναγράφεται το βάρος του σφαγίου.

6.   Σε περίπτωση αποστολής του ζώου, απόδειξη αποστολής αποτελεί η δήλωση του αποστολέα, η οποία πρέπει να αναφέρει το κράτος μέλος προορισμού του ζώου.

Στην περίπτωση αυτή, στην αίτηση ενίσχυσης πρέπει να περιλαμβάνεται:

α)

το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα (ή ισοδύναμος κωδικός)·

β)

ο αριθμός αναγνώρισης του ζώου·

γ)

δήλωση που βεβαιώνει ότι το ζώο είναι ηλικίας εννέα μηνών και άνω.

Η αίτηση ενίσχυσης κατατίθεται πριν από την έξοδο του ζώου από την επικράτεια του οικείου κράτους μέλους και η απόδειξη αποστολής κατατίθεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία εξόδου του ζώου από την επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους.

Άρθρο 57

Λεπτομέρειες του συστήματος χορήγησης της πριμοδότησης

1.   Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 53 και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 56, η πριμοδότηση καταβάλλεται στον κτηνοτρόφο ο οποίος έχει διατηρήσει στην κατοχή του τα ζώα για περίοδο υποχρεωτικής κατοχής ελάχιστης διάρκειας δύο μηνών, η οποία λήγει το πολύ ένα μήνα πριν από τη σφαγή ή την αποστολή ή το πολύ δύο μήνες πριν την ημερομηνία εξαγωγής.

Εάν πρόκειται για βόδια, η καταβολή της πριμοδότησης υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η πριμοδότηση για την πρώτη ομάδα ηλικιών καταβάλλεται μόνον εφόσον ο κτηνοτρόφος είχε στην κατοχή του το ζώο για διάστημα δύο τουλάχιστον μηνών από τη στιγμή κατά την οποία το ζώο ήταν τουλάχιστον επτά μηνών έως τη στιγμή που η ηλικία του ήταν μικρότερη των 22 μηνών·

β)

η πριμοδότηση για τη δεύτερη ομάδα ηλικιών μπορεί να καταβληθεί μόνον εφόσον ο κτηνοτρόφος είχε στην κατοχή του το ζώο ηλικίας 20 μηνών τουλάχιστον, επί διάστημα δύο μηνών τουλάχιστον·

γ)

οι πριμοδοτήσεις για τις δύο ομάδες ηλικιών μπορούν να καταβληθούν μαζί μόνον εφόσον ο κτηνοτρόφος είχε στην κατοχή του το ζώο επί διάστημα τεσσάρων συναπτών μηνών τουλάχιστον, σύμφωνα με τις οριζόμενες στα στοιχεία α) και β) απαιτήσεις ηλικίας του ζώου·

δ)

η πριμοδότηση για τη δεύτερη ομάδα ηλικιών μπορεί να καταβληθεί μόνον εφόσον το ζώο απετέλεσε το αντικείμενο αποστολής από άλλο κράτος μέλος, αφού είχε φθάσει στην ηλικία των 19 μηνών.

2.   Το βάρος του σφαγίου προσδιορίζεται βάσει σφαγίου κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2006 (19) του Συμβουλίου.

Αν η μορφή του σφαγίου διαφέρει από τον ορισμό αυτό, εφαρμόζονται οι διορθωτικοί συντελεστές που αναγράφονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 (20) της Επιτροπής.

Όταν η σφαγή πραγματοποιείται σε σφαγείο που δεν υπόκειται στην εφαρμογή της κοινοτικής κλίμακας ταξινόμησης των σφαγίων ενήλικων βοοειδών, το κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει να προσδιορίζεται το βάρος βάσει του βάρους ζώντος ζώου του σφαγέντος ζώου. Στην περίπτωση αυτή, το βάρος του σφαγίου θεωρείται ότι είναι ίσο ή ανώτερο από 185 χιλιόγραμμα, αν το βάρος ζώντος ζώου ήταν ίσο ή ανώτερο από 340 χιλιόγραμμα.

Άρθρο 58

Κοινοποιήσεις

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν την έναρξη του σχετικού ημερολογιακού έτους, την απόφασή τους σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 56 και των οικείων διαδικασιών ή τις όποιες τροποποιήσεις της.

Τμήμα 2

Πριμοδότηση για τις θηλάζουσες αγελάδες

Άρθρο 59

Αγελάδες κρεοπαραγωγικής φυλής

Για τους σκοπούς του άρθρου 109 στοιχείο δ) και του άρθρου 115 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, δεν νοούνται ως αγελάδες που ανήκουν σε κρεοπαραγωγική φυλή οι αγελάδες που ανήκουν στις φυλές βοοειδών οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 60

Ανώτατη ατομική ποσόστωση

1.   Σε περίπτωση που το κράτος μέλος αποφασίζει να τροποποιήσει την ανώτατη ατομική ποσόστωση των 120 000 χιλιογράμμων, που προβλέπεται στο άρθρο 111 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ή να παρεκκλίνει από αυτή, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου του σχετικού ημερολογιακού έτους.

2.   Οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση στην εφαρμογή της παραγράφου 1 κοινοποιείται στην Επιτροπή πριν από την 31η Δεκεμβρίου του σχετικού έτους.

Άρθρο 61

Περίοδος υποχρεωτικής κατοχής των ζώων

Η εξάμηνη περίοδος υποχρεωτικής κατοχής των ζώων που προβλέπεται στο άρθρο 111 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, αρχίζει την επόμενη ημέρα της κατάθεσης της αίτησης.

Άρθρο 62

Αιτήσεις

1.   Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του ολοκληρωμένου συστήματος, σε περίπτωση που η αίτηση άμεσης ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 περιλαμβάνει αίτηση για την πριμοδότηση η οποία χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, περιλαμβάνει:

α)

δήλωση όπου αναφέρεται η ατομική ποσόστωση γάλακτος που ήταν διαθέσιμη για τον παραγωγό την 31η Μαρτίου που προηγείται της έναρξης της 12μηνης περιόδου εφαρμογής του καθεστώτος εισφοράς επί του πλεονάσματος η οποία αρχίζει κατά τη διάρκεια του σχετικού ημερολογιακού έτους· στην περίπτωση που η ποσότητα αυτή δεν είναι γνωστή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κοινοποιείται με την πρώτη ευκαιρία στην αρμόδια αρχή·

β)

την ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του γεωργού να μην αυξήσει την ατομική του ποσόστωση πέραν του ποσοτικού ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 111 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης περιόδου που αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Το στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται εάν το κράτος μέλος έχει καταργήσει το ποσοτικό όριο.

2.   Οι αιτήσεις πριμοδότησης για θηλάζουσες αγελάδες υποβάλλονται εντός συνολικής περιόδου έξι μηνών κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, που καθορίζεται από το κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν χωριστές περιόδους ή ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων εντός της συνολικής περιόδου και τον αριθμό των αιτήσεων που μπορούν να υποβάλλουν οι γεωργοί για την πριμοδότηση ανά ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 63

Μέση γαλακτοπαραγωγική απόδοση

Η μέση γαλακτοπαραγωγική απόδοση υπολογίζεται με βάση τη μέση απόδοση που αναφέρεται στο παράρτημα V. Εντούτοις, το κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει για τον υπολογισμό αυτό ένα αναγνωρισμένο από το ίδιο έγγραφο, το οποίο πιστοποιεί τη μέση απόδοση της γαλακτοπαραγωγού αγέλης του παραγωγού.

Άρθρο 64

Πρόσθετη εθνική πριμοδότηση

1.   Πρόσθετη εθνική πριμοδότηση για θηλάζουσες αγελάδες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 111 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, επιτρέπεται να χορηγηθεί μόνο σε κτηνοτρόφο ο οποίος, για το ίδιο ημερολογιακό έτος, λαμβάνει πριμοδότηση για θηλάζουσες αγελάδες.

Η πρόσθετη εθνική πριμοδότηση για τις θηλάζουσες αγελάδες χορηγείται μόνο εντός του ορίου του αριθμού των ζώων τα οποία πληρούν τα κριτήρια χορήγησης της πριμοδότησης για θηλάζουσες αγελάδες, μετά την εφαρμογή, κατά περίπτωση, της αναλογικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 115 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν και άλλους όρους για τη χορήγηση της πρόσθετης εθνικής πριμοδότησης για θηλάζουσες αγελάδες. Ενημερώνουν την Επιτροπή σε εύθετο χρόνο, πριν θέσουν σε ισχύ τους όρους αυτούς.

3.   Η Επιτροπή αποφασίζει, το αργότερο την 31η Αυγούστου κάθε ημερολογιακού έτους, ποια τα κράτη μέλη πληρούν τους όρους του άρθρου 111 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Άρθρο 65

Ατομικό ανώτατο όριο

Τα κράτη μέλη καθορίζουν για κάθε κτηνοτρόφο ένα ατομικό ανώτατο όριο, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Άρθρο 66

Κοινοποιήσεις

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή πριν από την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους:

α)

κάθε αλλαγή όσον αφορά τη μείωση που προβλέπεται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009·

β)

κατά περίπτωση, οποιαδήποτε τροποποίηση των μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 3 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ηλεκτρονικά τα ακόλουθα στοιχεία, χρησιμοποιώντας το έντυπο που τους διαθέτει η Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Ιουλίου κάθε ημερολογιακού έτους:

α)

τον αριθμό των δικαιωμάτων πριμοδότησης που επιστράφηκαν στο εθνικό απόθεμα χωρίς αντισταθμιστική ενίσχυση, κατόπιν μεταβιβάσεων δικαιωμάτων χωρίς μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

β)

τον αριθμό των μη χρησιμοποιηθέντων δικαιωμάτων πριμοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφος 2 και τα οποία μεταβιβάστηκαν στο εθνικό απόθεμα το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

γ)

τον αριθμό των δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν βάσει του άρθρου 114 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 67

Δικαιώματα που αποκτήθηκαν δωρεάν

Εκτός από εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ένας κτηνοτρόφος που έχει αποκτήσει δωρεάν δικαιώματα πριμοδότησης από το εθνικό απόθεμα δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ή/και να εκμισθώσει προσωρινά τα δικαιώματά του κατά τη διάρκεια των τριών επομένων ημερολογιακών ετών.

Άρθρο 68

Χρησιμοποίηση των δικαιωμάτων

1.   Γεωργός που είναι κάτοχος δικαιωμάτων μπορεί είτε να τα χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή/και να τα εκχωρήσει προσωρινά σε άλλο παραγωγό.

2.   Όταν ένας γεωργός δεν έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον το ελάχιστο ποσοστό των δικαιωμάτων του, που έχει καθορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4, κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους, το μη χρησιμοποιηθέν μέρος μεταβιβάζεται στο εθνικό απόθεμα, εκτός από:

α)

την περίπτωση γεωργού που είναι κάτοχος το πολύ επτά δικαιωμάτων πριμοδότησης, όταν ο γεωργός αυτός δεν έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον το ελάχιστο ποσοστό των δικαιωμάτων του, που έχει καθορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4, κατά τη διάρκεια καθενός των δύο συνεχόμενων ημερολογιακών ετών, περίπτωση κατά την οποία το μη χρησιμοποιηθέν μέρος κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος μεταβιβάζεται στο εθνικό απόθεμα·

β)

την περίπτωση γεωργού που συμμετέχει σε πρόγραμμα εκτατικοποίησης αναγνωρισμένο από την Επιτροπή·

γ)

την περίπτωση γεωργού που συμμετέχει σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης που έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή και το οποίο δεν επιβάλλει τη μεταβίβαση ή/και την προσωρινή εκχώρηση των δικαιωμάτων·

δ)

όλες τις εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

3.   Η προσωρινή εκχώρηση αφορά μόνο ολόκληρα ημερολογιακά έτη και τουλάχιστον τον ελάχιστο αριθμό ζώων που προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1. Στο τέλος κάθε περιόδου προσωρινής εκχώρησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία συνεχόμενα έτη, ο γεωργός ανακτά, εκτός από την περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων, το σύνολο των δικαιωμάτων του για τον ίδιο, για τουλάχιστον δύο συνεχόμενα έτη. Εφόσον ο γεωργός δεν χρησιμοποιήσει ο ίδιος τουλάχιστον το ελάχιστο ποσοστό των δικαιωμάτων του, που έχει καθορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4, κατά τη διάρκεια καθενός των δύο ημερολογιακών ετών, το κράτος μέλος αποσύρει ετησίως και επιστρέφει στο εθνικό απόθεμα το μέρος των δικαιωμάτων που δεν χρησιμοποιήθηκε από τον γεωργό, εκτός από εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Εντούτοις, σε περιπτώσεις γεωργών που συμμετέχουν σε αναγνωρισμένα από την Επιτροπή προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν παράταση της συνολικής διάρκειας της προσωρινής εκχώρησης σε συνάρτηση με τα προγράμματα αυτά.

Οι γεωργοί που έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκτατικοποίησης, σύμφωνα με το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92 του Συμβουλίου, ή σε πρόγραμμα εκτατικοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, ή σε πρόγραμμα εκτατικοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, δεν επιτρέπεται να εκχωρήσουν προσωρινά ή/και να μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους, κατά την περίοδο της εν λόγω συμμετοχής τους. Εντούτοις, το εδάφιο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία το πρόγραμμα επιτρέπει τη μεταβίβαση ή/και την προσωρινή εκχώρηση των δικαιωμάτων σε γεωργούς, για τη συμμετοχή των οποίων, σε άλλα μέτρα πλην αυτών που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο απαιτείται η απόκτηση των δικαιωμάτων.

4.   Το ελάχιστο ποσοστό χρησιμοποίησης των δικαιωμάτων πριμοδότησης ανέρχεται σε 70 %. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν το ποσοστό αυτό μέχρι το 100 %.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν εκ των προτέρων την Επιτροπή για το ποσοστό το οποίο προτίθενται να εφαρμόσουν ή για κάθε μεταβολή του.

Άρθρο 69

Μεταβίβαση δικαιωμάτων και προσωρινή εκχώρηση

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, βάσει των οικείων διαρθρώσεων παραγωγής, έναν ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων πριμοδότησης, τα οποία μπορούν να μεταβιβάζονται εν μέρει, χωρίς αυτό να συνεπάγεται μεταβίβαση εκμετάλλευσης. Αυτός ο ελάχιστος αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε δικαιώματα πριμοδότησης.

2.   Η μεταβίβαση δικαιωμάτων πριμοδότησης, καθώς και η προσωρινή εκχώρηση των δικαιωμάτων αυτών, ισχύουν μόνο μετά την κοινοποίησή τους στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους από τον γεωργό που μεταβιβάζει ή/και εκχωρεί τα δικαιώματα και από τον γεωργό που αποκτά τα δικαιώματα αυτά.

Η κοινοποίηση αυτή γίνεται εντός προθεσμίας που καθορίζει το κράτος μέλος και, το αργότερο, την ημέρα κατάθεσης της αίτησης πριμοδότησης από τον γεωργό που αποκτά τα δικαιώματα, εκτός από την περίπτωση μεταβίβασης των δικαιωμάτων λόγω κληρονομικής διαδοχής. Στην περίπτωση αυτή, ο γεωργός που αποκτά τα δικαιώματα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα κατάλληλα νομικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι ο διάδοχος του θανόντος γεωργού.

Άρθρο 70

Τροποποίηση του ατομικού ανώτατου ορίου

Στην περίπτωση μεταβίβασης ή προσωρινής εκχώρησης των δικαιωμάτων πριμοδότησης, τα κράτη μέλη καθορίζουν το νέο ατομικό ανώτατο όριο και κοινοποιούν τον αριθμό των δικαιωμάτων πριμοδότησης στους ενδιαφερόμενους γεωργούς, το αργότερο εξήντα ημέρες από την τελευταία ημέρα της περιόδου κατά την οποία ο γεωργός υπέβαλε την αίτηση πριμοδότησης.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η μεταβίβαση πραγματοποιείται λόγω κληρονομικής διαδοχής.

Άρθρο 71

Γεωργοί που δεν είναι ιδιοκτήτες της έκτασης που εκμεταλλεύονται

Ο γεωργός που εκμεταλλεύεται μόνο εκτάσεις δημόσιας ή συλλογικής ιδιοκτησίας και αποφασίζει να μη συνεχίσει την εκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών και να μεταβιβάσει όλα τα δικαιώματά του σε άλλο γεωργό, εξομοιώνεται με γεωργό που πωλεί ή μεταβιβάζει την εκμετάλλευσή του. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο γεωργός αυτός εξομοιώνεται με γεωργό που μεταβιβάζει μόνο τα δικαιώματα πριμοδότησης.

Άρθρο 72

Μεταβίβαση μέσω του εθνικού αποθέματος

Όταν κράτος μέλος προβλέπει ότι η μεταβίβαση των δικαιωμάτων χωρίς μεταβίβαση της εκμετάλλευσης πραγματοποιείται μέσω του εθνικού αποθέματος, σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, το κράτος αυτό εφαρμόζει εθνικές διατάξεις ανάλογες με εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 69 έως 71. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή:

τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι η προσωρινή εκχώρηση πραγματοποιείται μέσω του εθνικού αποθέματος,

κατά τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων πριμοδότησης ή κατά την προσωρινή εκχώρηση, όταν εφαρμόζεται η πρώτη περίπτωση, η μεταβίβαση στο απόθεμα θεωρείται ως πραγματοποιηθείσα μόνο μετά την κοινοποίηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στον γεωργό που μεταβιβάζει ή/και εκχωρεί, τα δικαιώματα και η μεταβίβαση από το απόθεμα σε άλλο γεωργό θεωρείται ως πραγματοποιηθείσα μόνο μετά την κοινοποίηση των αρχών αυτών στον σχετικό γεωργό.

Εξάλλου, οι διατάξεις αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι για το μέρος των δικαιωμάτων, πλην εκείνου που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καταβάλλεται από το κράτος μέλος ποσό ενίσχυσης το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που θα συνεπαγόταν η απευθείας μεταβίβαση μεταξύ των γεωργών, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τις τάσεις της παραγωγής στο εν λόγω κράτος μέλος. Η ενίσχυση αυτή ισούται με την ενίσχυση που θα ζητηθεί από τους γεωργούς οι οποίοι θα αποκτήσουν αντίστοιχα δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα.

Άρθρο 73

Μερικά δικαιώματα

1.   Όταν από τους υπολογισμούς που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 65 έως 72, προκύπτουν μη ακέραιοι αριθμοί, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πρώτο δεκαδικό ψηφίο.

2.   Σε περίπτωση που από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τμήματος προκύπτουν μερικά δικαιώματα πριμοδότησης, είτε για τον γεωργό, είτε για το εθνικό απόθεμα, αυτά τα μερικά δικαιώματα σωρεύονται.

3.   Όταν ένας γεωργός κατέχει μερικό δικαίωμα, αυτό συνεπάγεται τη χορήγηση μόνον του αντίστοιχου κλάσματος του μοναδιαίου ποσού της πριμοδότησης και, ενδεχομένως, της πρόσθετης εθνικής πριμοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 64.

Άρθρο 74

Ειδικό καθεστώς για τις δαμαλίδες

1.   Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 115 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά και, ταυτόχρονα, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα αντίστοιχα στοιχεία με βάση τα οποία είναι δυνατόν να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται οι όροι του άρθρου 115 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

Τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η απόφαση αυτή ανακοινώνουν επίσης, κατά περίπτωση, το ειδικό ανώτατο όριο που έχουν καθορίσει.

Η Επιτροπή αποφασίζει ποια κράτη μέλη πληρούν τους όρους του άρθρου 115 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Οι αποφάσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν.

2.   Τα κράτη μέλη που πληρούν τους όρους του άρθρου 115 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν την 1η Ιανουαρίου του σχετικού έτους, τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ειδικού ανώτατου ορίου που έχουν καθορίσει.

3.   Το κράτος μέλος που εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς καθορίζει κριτήρια που εξασφαλίζουν ότι η πριμοδότηση καταβάλλεται στους κτηνοτρόφους των οποίων η αγέλη δαμαλίδων προορίζεται για την ανανέωση της αγέλης αγελάδων. Στα κριτήρια αυτά μπορούν κυρίως να περιλαμβάνονται το όριο ηλικίας ή/και οι όροι που αφορούν τη φυλή των ζώων. Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για τα καθορισθέντα κριτήρια, πριν την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του σχετικού έτους. Κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή πριν την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του σχετικού έτους.

4.   Στην περίπτωση κατά την οποία η εφαρμογή της κατ’ αναλογία μείωσης που αναφέρεται στο άρθρο 115 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 καταλήγει σε μη ακέραιο αριθμό επιλέξιμων ζώων, χορηγείται για το δεκαδικό μέρος αντίστοιχο κλάσμα του μοναδιαίου ποσού της πριμοδότησης και, ενδεχομένως, της πρόσθετης εθνικής πριμοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 64. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πρώτο δεκαδικό ψηφίο.

5.   Στο κράτος μέλος που εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς, η απαίτηση του άρθρου 111 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό ζώων που πρέπει να διατηρεί ο κτηνοτρόφος πληρούται κατά 100 % είτε ως προς τις θηλάζουσες αγελάδες, εάν ο γεωργός έχει καταθέσει αίτηση για θηλάζουσες αγελάδες, είτε ως προς τις δαμαλίδες, εάν ο γεωργός έχει καταθέσει αίτηση για δαμαλίδες.

6.   Οι διατάξεις των άρθρων 65 έως 73 δεν εφαρμόζονται στο πλαίσιο του παρόντος ειδικού καθεστώτος.

Άρθρο 75

Στρογγυλοποίηση του αριθμού των ζώων

Εάν, από τον υπολογισμό του ανώτατου αριθμού δαμαλίδων ως ποσοστού επί τοις εκατό, που προβλέπεται στο άρθρο 111 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, προκύπτει αποτέλεσμα που δεν είναι ακέραιος αριθμός, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται προς τον αμέσως κατώτερο ακέραιο αριθμό, εάν είναι κάτω του 0,5, και προς τον αμέσως ανώτερο ακέραιο αριθμό, εάν είναι 0,5 και άνω.

Τμήμα 3

Κοινές διατάξεις για την ειδική πριμοδότηση και την πριμοδότηση για τις θηλάζουσες αγελάδες

Άρθρο 76

Αιτήσεις για την ειδική πριμοδότηση και την πριμοδότηση για τις θηλάζουσες αγελάδες

Τα κράτη μέλη μπορούν, για διοικητικούς λόγους, να προβλέψουν ότι οι αιτήσεις άμεσων ενισχύσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ως προς την ειδική πριμοδότηση και την πριμοδότηση για θηλάζουσες αγελάδες, αφορούν ελάχιστο αριθμό ζώων, υπό τον όρο ότι ο αριθμός αυτός δεν θα είναι μεγαλύτερος του τρία.

Τμήμα 4

Πριμοδότηση σφαγής

Άρθρο 77

Δήλωση συμμετοχής

Το κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει ότι για να είναι επιλέξιμος για την πριμοδότηση σφαγής, που προβλέπεται στο άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, για ένα συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, κάθε γεωργός καταθέτει δήλωση συμμετοχής πριν ή συγχρόνως με την κατάθεση της πρώτης αίτησης για το ίδιο ημερολογιακό έτος.

Ωστόσο, όταν ο γεωργός δεν επιφέρει τροποποιήσεις στη δήλωση συμμετοχής του, το κράτος μέλος μπορεί να αποδεχθεί τη διατήρηση της ισχύος της δήλωσης που έχει κατατεθεί προηγουμένως.

Άρθρο 78

Αιτήσεις

1.   Οι αιτήσεις ενίσχυσης περιλαμβάνουν τα αναγκαία στοιχεία για την καταβολή της πριμοδότησης σφαγής, ιδίως την ημερομηνία γέννησης του ζώου για τα ζώα που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1998.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται εντός περιόδου που καθορίζεται από τα κράτη μέλη και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες μετά τη σφαγή του ζώου ή, σε περίπτωση εξαγωγής, μετά την ημερομηνία εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Η περίοδος αυτή λήγει το αργότερο στο τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που κρίνονται από το σχετικό κράτος μέλος προκειμένου για εξαγωγή ή αποστολή. Με την επιφύλαξη της εν λόγω προθεσμίας, τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίσουν τις προθεσμίες και τις ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και δύνανται να προσδιορίσουν τον αριθμό των αιτήσεων που μπορεί να υποβάλει κάθε γεωργός ανά ημερολογιακό έτος.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την υποβολή αιτήσεων από πρόσωπο άλλο από τον γεωργό. Στην περίπτωση αυτή, στην αίτηση αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση του γεωργού που ενδέχεται να είναι επιλέξιμος για την πριμοδότηση σφαγής.

Εκτός από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται ως τμήμα του ολοκληρωμένου συστήματος, κάθε αίτηση περιλαμβάνει:

α)

στην περίπτωση επιδότησης κατά τη σφαγή, πιστοποιητικό του σφαγείου, ή άλλο έγγραφο το οποίο καταρτίζεται ή θεωρείται από το σφαγείο και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ίδια στοιχεία, στο οποίο αναφέρονται:

i)

η επωνυμία και η διεύθυνση του σφαγείου (ή ισοδύναμος κωδικός),

ii)

η ημερομηνία σφαγής και οι αριθμοί αναγνώρισης και σφαγής του ζώου,

iii)

για τους μόσχους, το βάρος του σφαγίου, εκτός από τις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 79 παράγραφος 4·

β)

στην περίπτωση εξαγωγής του ζώου προς τρίτη χώρα:

i)

το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του εξαγωγέα (ή ισοδύναμο κωδικό),

ii)

τον αριθμό αναγνώρισης του ζώου,

iii)

τη διασάφηση εξαγωγής, που περιλαμβάνει την ηλικία για τα ζώα που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1998 και, για τους μόσχους, εκτός από τις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 79 παράγραφος 4, το βάρος ζώντος ζώου, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 kg,

iv)

την απόδειξη εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, η οποία προσκομίζεται όπως στην περίπτωση των επιστροφών κατά την εξαγωγή.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο στοιχεία α) και β) διαβιβάζονται μέσω οργανισμού ή οργανισμών που έχουν αναγνωρισθεί από το κράτος μέλος και οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογία πληροφοριών.

Το κράτος μέλος προβαίνει σε τακτικό και αιφνίδιο έλεγχο της ακρίβειας των εκδιδόμενων πιστοποιητικών ή εγγράφων καθώς και, ενδεχομένως, των πληροφοριών που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι οι πληροφορίες για τη σφαγή των ζώων, οι οποίες έχουν εισαχθεί στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, και διαβιβάζονται από τα σφαγεία στην αρμόδια αρχή, ισοδυναμούν με αιτήσεις πριμοδότησης σφαγής εκ μέρους του γεωργού, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω βάσεις δεδομένων παρέχουν, κατά την κρίση του κράτους μέλους, επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την ακρίβεια των δεδομένων που περιέχουν για την εφαρμογή του καθεστώτος πριμοδότησης σφαγής και, κατά περίπτωση, την καταβολή κατά τη σφαγή της ειδικής πριμοδότησης.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν την υποβολή αιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να καθορίσουν το είδος των πληροφοριών που συνοδεύουν την αίτηση.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση πριν από την εφαρμογή της.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα τα οποία τίθενται στη διάθεση του οργανισμού πληρωμών περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την καταβολή της πριμοδότησης σφαγής, ειδικότερα:

α)

τα είδη και τις ποσότητες των ζώων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 116 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα οποία έχουν σφαγεί κατά τη διάρκεια του σχετικού έτους·

β)

τα στοιχεία που αφορούν την τήρηση των ορίων ηλικίας και του βάρους σφαγίου των ζώων, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, καθώς και της περιόδου υποχρεωτικής κατοχής των ζώων, που προβλέπεται στο άρθρο 80 του παρόντος κανονισμού·

γ)

εφόσον είναι αναγκαίο, τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταβολή της ειδικής πριμοδότησης κατά τη σφαγή.

3.   Για τα ζώα που αποτέλεσαν αντικείμενο ενδοκοινοτικής συναλλαγής μετά την περίοδο υποχρεωτικής κατοχής που προβλέπεται στο άρθρο 80, ακόμη και αν το κράτος μέλος στο οποίο εσφάγη το ζώο έχει επιλέξει να εφαρμόσει την παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το σφαγείο εκδίδει το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τέταρτο εδάφιο στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.

Εντούτοις, σε περίπτωση συμβατότητας μεταξύ των συστημάτων ανταλλαγής στοιχείων, δύο κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν να εφαρμόσουν την παράγραφο 2.

Τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία βοήθεια για να διασφαλισθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος της γνησιότητας των υποβαλλόμενων εγγράφων ή/και της ακρίβειας των ανταλλασσόμενων στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η πληρωμή διαβιβάζει τακτικά στο κράτος μέλος στο οποίο έγινε η σφαγή συγκεντρωτικό πίνακα, ανά σφαγείο, των πιστοποιητικών σφαγής (ή αντιστοίχων πληροφοριών) που έχει λάβει από αυτό το κράτος μέλος.

Άρθρο 79

Βάρος και παρουσίαση του σφαγίου

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 116 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, το σφάγιο μόσχου παρουσιάζεται μετά από εκδορά, εκσπλαχνισμό και αφαίμαξη, χωρίς την κεφαλή και χωρίς τα πόδια, με το συκώτι, τα νεφρά και το περινεφρικό λίπος.

2.   Το βάρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι εκείνο του σφαγίου μετά την ψύξη του ή το θερμό βάρος του σφαγίου, που διαπιστώνεται το ταχύτερο δυνατό μετά τη σφαγή, μειωμένο κατά 2 %.

3.   Στην περίπτωση κατά την οποία το σφάγιο παρουσιάζεται χωρίς το συκώτι, τα νεφρά ή/και το περινεφρικό λίπος, το βάρος του αυξάνεται κατά:

α)

3,5 kg για το συκώτι·

β)

0,5 kg για τα νεφρά·

γ)

3,5 kg για το περινεφρικό λίπος.

4.   Το κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει ότι, εάν ο μόσχος είναι ηλικίας κάτω των έξι μηνών κατά τη στιγμή της σφαγής ή της εξαγωγής, θεωρείται ότι τηρείται το απαιτούμενο βάρος, που προβλέπεται στο άρθρο 116 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο σφαγείο το βάρος του σφαγίου, το απαιτούμενο βάρος, που προβλέπεται στο άρθρο 116 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, θεωρείται ότι τηρείται εάν το βάρος του ζωντανού ζώου δεν υπερβαίνει τα 300 χιλιόγραμμα.

Άρθρο 80

Περίοδος υποχρεωτικής κατοχής

1.   Η πριμοδότηση σφαγής καταβάλλεται στον γεωργό ο οποίος έχει διατηρήσει στην κατοχή του το ζώο για περίοδο ελάχιστης διάρκειας 2 μηνών, η οποία λήγει λιγότερο από ένα μήνα πριν από τη σφαγή ή λιγότερο από δύο μήνες πριν από την εξαγωγή.

2.   Για τους μόσχους που σφάζονται πριν από την ηλικία των τριών μηνών, η περίοδος υποχρεωτικής κατοχής είναι ένας μήνας.

Άρθρο 81

Εθνικά ανώτατα όρια

1.   Τα εθνικά ανώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 116 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 παρατίθενται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

2.   Στην περίπτωση που η εφαρμογή της αναλογικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 116 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 οδηγεί σε μη ακέραιο αριθμό επιλέξιμων ζώων, για το δεκαδικό τμήμα του αριθμού χορηγείται το αντίστοιχο κλάσμα του μοναδιαίου ποσού της πριμοδότησης σφαγής. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πρώτο δεκαδικό ψηφίο.

Τμήμα 5

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 82

Πληρωμή προκαταβολών

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, βάσει των αποτελεσμάτων των διοικητικών και των επιτοπίων ελέγχων, η αρμόδια αρχή καταβάλλει στον γεωργό, για τον αριθμό των ζώων που θεωρήθηκαν επιλέξιμα, προκαταβολή ίση με το 60 % του ποσού της ειδικής πριμοδότησης, της πριμοδότησης για τις θηλάζουσες αγελάδες και της πριμοδότησης σφαγής.

Όσον αφορά την ειδική πριμοδότηση, το ειδικό καθεστώς για τις δαμαλίδες που αναφέρεται στο άρθρο 74 και την πριμοδότηση σφαγής, το ποσοστό της προκαταβολής μπορεί να μειωθεί από το κράτος μέλος, χωρίς όμως να μπορεί να είναι μικρότερο από 40 %.

Η προκαταβολή δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται πριν από τις 16 Οκτωβρίου του ημερολογιακού έτους για το οποίο έχει ζητηθεί η πριμοδότηση.

2.   Η τελική καταβολή της πριμοδότησης αφορά ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ της προκαταβολής και του ποσού της πριμοδότησης που δικαιούται ο γεωργός.

Άρθρο 83

Έτος καταλογισμού

1.   Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία για τον προσδιορισμό του έτους καταλογισμού των ζώων που εμπίπτουν στα καθεστώτα της ειδικής πριμοδότησης και της πριμοδότησης για τις θηλάζουσες αγελάδες και του αριθμού των μονάδων ζώντων ζώων (LUs) που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του δείκτη πυκνότητας.

Ωστόσο, όταν χορηγείται η ειδική πριμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 56, το εφαρμοζόμενο ποσό της πριμοδότησης είναι εκείνο που ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο έγινε η σφαγή ή η εξαγωγή, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

εάν το ζώο έχει σφαγεί ή εξαχθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου·

β)

εάν η αίτηση πριμοδότησης για το ζώο αυτό έχει υποβληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

2.   Όσον αφορά την πριμοδότηση σφαγής, για την εφαρμογή του ποσοστού ενίσχυσης και για τον υπολογισμό της αναλογικής μείωσης σύμφωνα με το άρθρο 81, το έτος καταλογισμού είναι το έτος σφαγής ή εξαγωγής.

Άρθρο 84

Κυρώσεις για παράνομη χρησιμοποίηση ή κατοχή ορισμένων ουσιών ή προϊόντων

Για τις περιπτώσεις καθ’ υποτροπή παράνομης χρησιμοποίησης ή κατοχής ουσιών ή προϊόντων που δεν επιτρέπονται από τους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς στον κτηνιατρικό τομέα, τα κράτη μέλη καθορίζουν, αναλόγως της σοβαρότητας της παράβασης, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού από τα καθεστώτα ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 119 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Άρθρο 85

Καθορισμός της ατομικής ποσόστωσης γάλακτος

Κατά παρέκκλιση από τις ημερομηνίες του άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, μέχρι το τέλος της έβδομης συνεχόμενης περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, ένα κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει ότι στην περίπτωση των γαλακτοπαραγωγών οι οποίοι αποδεσμεύουν ή απορροφούν το σύνολο ή ένα μέρος των ατομικών ποσοστώσεων στις 31 Μαρτίου ή την 1η Απριλίου, αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 65 στοιχεία ι) και ια) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ή βάσει εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται για την εφαρμογή των άρθρων 73, 74 και 75 του εν λόγω κανονισμού, η ανώτατη ατομική ποσόστωση γάλακτος που είναι διαθέσιμη για υπαγωγή στις πριμοδοτήσεις για θηλάζουσες αγελάδες και ο ανώτατος αριθμός θηλαζουσών αγελάδων καθορίζονται την 1η Απριλίου.

Άρθρο 86

Καθορισμός των περιόδων υποχρεωτικής κατοχής

Η τελευταία ημέρα των περιόδων υποχρεωτικής κατοχής των ζώων που προβλέπονται στο άρθρο 53, στο άρθρο 57 παράγραφος 1 και στα άρθρα 61 και 80 είναι η ημέρα, ανεξαρτήτως του εάν είναι εργάσιμη ή όχι, που προηγείται της ημέρας που φέρει τον ίδιο αριθμό με την ημέρα έναρξης της περιόδου.

Άρθρο 87

Αναγνώριση και καταγραφή των ζώων

Για τα ζώα που γεννήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998, η απαίτηση αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων, την οποία επιβάλλει το άρθρο 117 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ισχύει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου (21), με εξαίρεση τα ζώα τα οποία αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ V ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 73/2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης

Άρθρο 88

Ελάχιστο μέγεθος επιλέξιμης έκτασης ανά εκμετάλλευση

Το ελάχιστο μέγεθος επιλέξιμης έκτασης ανά εκμετάλλευση, για το οποίο είναι δυνατό να ζητηθούν ενισχύσεις σε επίπεδο υψηλότερο από 0,3 εκτάρια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 124 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθορίζεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 89

Γεωργικές εκτάσεις

Οι γεωργικές εκτάσεις που υπάγονται στο καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 124 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθορίζονται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 90

Παραγωγή κάνναβης

Οι διατάξεις για τις ποικιλίες κάνναβης, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών όσον αφορά την επιλεξιμότητα για το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις

Άρθρο 91

Συντελεστής μείωσης

Όταν σε ένα δεδομένο τομέα, οι συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις αναμένεται να υπερβούν το ανώτατο επίπεδο το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, το ύψος των συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων του συγκεκριμένου τομέα μειώνεται αναλογικά, με την εφαρμογή συντελεστή μείωσης.

Άρθρο 92

Όροι επιλεξιμότητας

Για τους σκοπούς του άρθρου 132 παράγραφος 7 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η Επιτροπή λαμβάνει ιδίως υπόψη τις συγκεκριμένες συνολικές χρηματοδοτήσεις ανά (υπο)τομέα που αναφέρονται στο άρθρο 132 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού, καθώς και τους όρους επιλεξιμότητας για τις αντίστοιχες άμεσες ενισχύσεις που ίσχυαν τότε στα κράτη μέλη, εκτός των νέων κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 132 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο του ίδιου κανονισμού.

Για τους σκοπούς του άρθρου 132 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και του παρόντος κεφαλαίου, ως «αντίστοιχες άμεσες ενισχύσεις που ίσχυαν τότε στα κράτη μέλη, εκτός των νέων κρατών μελών» νοείται κάθε άμεση ενίσχυση περιλαμβανόμενη στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 που χορηγείται κατά το έτος εφαρμογής των συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων και για την οποία οι όροι επιλεξιμότητας είναι ανάλογοι εκείνων της σχετικής συμπληρωματικής εθνικής άμεσης ενίσχυσης.

Άρθρο 93

Έλεγχοι

Τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των όρων χορήγησης των συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων, οι οποίοι καθορίζονται στην άδεια της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Άρθρο 94

Ετήσια έκθεση

Τα νέα κράτη μέλη υποβάλουν έκθεση με την οποία παρέχουν πληροφορίες για τα μέτρα εφαρμογής των συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων, πριν από τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους από την εφαρμογή τους. Η έκθεση πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα εξής σημεία:

α)

κάθε αλλαγή κατάστασης που επηρεάζει τις συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις·

β)

για κάθε συμπληρωματική εθνική άμεση ενίσχυση, τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της χορηγηθείσας συμπληρωματικής εθνικής ενίσχυσης, τα εκτάρια, τον αριθμό των ζώων ή άλλες μονάδες βάσει των οποίων καταβλήθηκαν ενισχύσεις·

γ)

έκθεση για τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 93.

Άρθρο 95

Κρατική ενίσχυση

Οι συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις που δεν καταβάλλονται σύμφωνα με την άδεια της Επιτροπής, που αναφέρεται στο άρθρο 132 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, θεωρούνται παράνομη κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου (22).

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 96

Κατάργηση

1.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ωστόσο, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν το 2009 και τα προηγούμενα έτη πριμοδοτήσεων.

2.   Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος IX.

Άρθρο 97

Μεταβατικές διατάξεις

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 32 παράγραφος 2 και του άρθρου 159 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 και όσον αφορά την ενίσχυση για ενεργειακές καλλιέργειες σύμφωνα με το κεφάλαιο 8 και το καθεστώς εθελοντικής παύσης καλλιέργειας σύμφωνα με το κεφάλαιο 16 του εν λόγω κανονισμού, η μεταποίηση των πρώτων υλών που έχουν συγκομισθεί το 2009 πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία που καθορίζεται από το σχετικό κράτος μέλος και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου 2011.

Για τις καλλιέργειες που πρόκειται να συγκομιστούν μετά το 2009 εκτός από τις ετήσιες, τα κεφάλαια 8 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 παύουν να εφαρμόζονται όσον αφορά τη συγκομιδή αυτή από το 2010, οι δε εγγυήσεις που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 3 και το άρθρο 158 παραγράφους 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 αποδεσμεύονται την ημερομηνία που καθορίζεται από το σχετικό κράτος μέλος και όχι αργότερα από την 31η του Ιουλίου 2010.

Άρθρο 98

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται στις αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν τις περιόδους πριμοδότησης που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.

(2)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 345 της 20.11.2004, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(5)  ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66.

(6)  ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66.

(7)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 74.

(8)  ΕΕ L 281 της 4.11.1999, σ. 30.

(9)  ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1.

(10)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(11)  Βλέπε σελίδα 65 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(12)  ΕΕ L 171 της 1.7.2009, σ. 6.

(13)  ΕΕ L 339 της 24.12.2003, σ. 36.

(14)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29.

(15)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 49.

(16)  ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 85.

(17)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.

(18)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.

(19)  ΕΕ L 214 της 4.8.2006, σ. 1.

(20)  ΕΕ L 337 της 16.12.2008, σ. 3.

(21)  ΕΕ L 213 της 8.8.2008, σ. 31.

(22)  ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ

Υπολογισμός του συντελεστή μείωσης που αναφέρεται στο άρθρο 8

1.   Για την παρατήρηση της πιθανής υπέρβασης της βασικής έκτασης που αναφέρεται στο άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους λαμβάνει υπόψη, αφενός, τις βασικές εκτάσεις ή υποεκτάσεις οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 75 του εν λόγω κανονισμού και, αφετέρου, το σύνολο των εκτάσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν τις εν λόγω βασικές εκτάσεις και υποεκτάσεις.

2.   Για τη διαπίστωση της συνολικής έκτασης για την οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης, δεν λαμβάνονται υπόψη οι αιτήσεις ή τα τμήματα αιτήσεων για τα οποία ο έλεγχος έχει αποδείξει ότι είναι σαφώς αδικαιολόγητα.

3.   Εάν παρατηρηθεί υπέρβαση για ορισμένες βασικές εκτάσεις ή υποεκτάσεις, το κράτος μέλος διαπιστώνει για αυτές το ποσοστό υπέρβασης, υπολογιζόμενο με δύο δεκαδικά ψηφία, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Όταν η υπέρβαση μπορεί να προβλεφθεί, το κράτος μέλος ενημερώνει αμελλητί τους παραγωγούς.

4.   Ο συντελεστής μείωσης της ειδικής ενίσχυσης καλλιέργειας για το ρύζι υπολογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με τον ακόλουθο τύπο:

Συντελεστής μείωσης = έκταση αναφοράς της βασικής υποέκτασης, διαιρούμενη δια της συνολικής έκτασης για την οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν την εν λόγω βασική υποέκταση.

Η μειωμένη ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το ρύζι υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Μειωμένη ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το ρύζι = ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το ρύζι πολλαπλασιαζόμενη επί τον συντελεστή μείωσης.

Ο εν λόγω συντελεστής μείωσης και η εν λόγω μειωμένη ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το ρύζι υπολογίζονται για κάθε βασική υποέκταση, μετά την εφαρμογή της αναδιανομής που προβλέπεται στο άρθρο 76 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Η αναδιανομή γίνεται προς όφελος των βασικών υποεκτάσεων στις οποίες υπήρξε υπέρβαση των ορίων κατ’ αναλογία προς τις υπερβάσεις που σημειώθηκαν στις βασικές υποεκτάσεις στις οποίες υπήρξε υπέρβαση των ορίων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΚΡΑ ΛΟΥΠΙΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13

Πρέπει να εκτελείται σε δείγμα 200 σπόρων, το οποίο λαμβάνεται από ποσότητα ενός χιλιόγραμμου, μεγίστου βάρους 20 τόνων.

Η δοκιμασία έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ποιοτική διαπίστωση της παρουσίας πικρών σπόρων στο δείγμα. Η ανοχή όσον αφορά την ομοιογένεια είναι ένας σπόρος ανά 100. Εφαρμόζεται η μέθοδος τεμαχισμένων σπόρων κατά Von Sengbusch (1942), Ivanov και Smirnova (1932) και Eggebrecht (1949). Οι ξηροί ή διογκωμένοι σπόροι τεμαχίζονται εγκαρσίως. Τα ημισπόρια φέρονται σε κόσκινο, εμβαπτίζονται επί 10 δευτερόλεπτα σε ιωδιούχο διάλυμα και, κατόπιν, εκπλύνονται με τρεχούμενο νερό επί 5 δευτερόλεπτα. Το χρώμα της επιφάνειας της τομής των πικρών σπόρων μετατρέπεται σε καστανό, ενώ στους σπόρους με μικρή περιεκτικότητα αλκαλοειδών παραμένει κίτρινο.

Για την παρασκευή του ιωδιούχου διαλύματος, διαλύονται 14 γραμμάρια ιωδικού καλίου στη μικρότερη δυνατή ποσότητα νερού, προστίθενται 10 γραμμάρια ιωδίου και το διάλυμα αραιώνεται μέχρι τα 1 000 cm3. Το διάλυμα αφήνεται σε ηρεμία επί μία εβδομάδα πριν χρησιμοποιηθεί. Φυλάσσεται σε σκοτεινόχρωμες φιάλες. Το αρχικό αυτό διάλυμα αραιώνεται σε αναλογία κυμαινόμενη από 1 προς 3 έως 1 προς 5 πριν χρησιμοποιηθεί.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΓΕΣ

1.   Βουλγαρία: ολόκληρη η χώρα.

2.   Κύπρος: ολόκληρη η χώρα.

3.   Πορτογαλία: ολόκληρη η χώρα, με εξαίρεση τις Αζόρες.

4.   Σλοβενία: ολόκληρη η χώρα.

5.   Σλοβακία: όλες οι ορεινές περιοχές, κατά την έννοια του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 59

Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne Pie-noire

Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biała, Czerwono-biała, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, črno-bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΜΕΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 63

(χιλιόγραμμα)

Βέλγιο

6 920

Τσεχική Δημοκρατία

5 682

Εσθονία

5 608

Ισπανία

6 500

Γαλλία

5 550

Κύπρος

6 559

Λετονία

4 796

Λιθουανία

4 970

Ουγγαρία

6 666

Αυστρία

4 650

Πολωνία

3 913

Πορτογαλία

5 100

Σλοβακία

5 006


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΦΑΓΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

 

Ενήλικα βοοειδή

Μόσχοι

Βέλγιο

335 935

Ισπανία

1 982 216

25 629

Πορτογαλία

325 093

70 911


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Νέα κράτη μέλη

Ελάχιστο μέγεθος επιλέξιμης έκτασης ανά εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 124 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 (εκτάρια)

Βουλγαρία

1

Ωστόσο, μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις ενίσχυσης για εκμεταλλεύσεις με μόνιμες καλλιέργειες σε έκταση 0,5 εκταρίων τουλάχιστον

Κύπρος

0,3

Τσεχική Δημοκρατία

1

Εσθονία

1

Ουγγαρία

1

Ωστόσο, μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις ενίσχυσης για εκμεταλλεύσεις με οπωρώνες ή αμπελώνες σε έκταση μεγαλύτερη από 0,3 εκτάρια

Λετονία

1

Λιθουανία

1

Πολωνία

1

Ρουμανία

1

Σλοβακία

1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Νέα κράτη μέλη

Γεωργικές εκτάσεις υπαγόμενες στο καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης που αναφέρονται στο άρθρο 124 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 (χιλιάδες εκτάρια)

Βουλγαρία

3 492

Κύπρος

140

Τσεχική Δημοκρατία

3 469

Εσθονία

800

Ουγγαρία

4 829

Λετονία

1 475

Λιθουανία

2 574

Πολωνία

14 337

Ρουμανία

8 716

Σλοβακία

1 880


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1973/2004

Άρθρα του παρόντος κανονισμού

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 5

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 3

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 13

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 6

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 14

Άρθρο 12

Άρθρο 7

Άρθρο 13

Άρθρο 8

Άρθρο 14

Άρθρο 9

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 10

Άρθρο 20

Άρθρο 11

Άρθρο 21

Άρθρο 12

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 36α

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 18

Άρθρο 47

Άρθρο 19

Άρθρο 48

Άρθρο 20

Άρθρο 49

Άρθρο 21

Άρθρο 49α

Άρθρο 22

Άρθρο 50

Άρθρο 23

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65

Άρθρο 66

Άρθρο 67

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 35

Άρθρο 71

Άρθρο 36

Άρθρο 72

Άρθρο 37

Άρθρο 73

Άρθρο 38

Άρθρο 74

Άρθρο 39

Άρθρο 75

Άρθρο 40

Άρθρο 76

Άρθρο 41

Άρθρο 77

Άρθρο 42

Άρθρο 78

Άρθρο 43

Άρθρο 79

Άρθρο 44

Άρθρο 80

Άρθρο 45

Άρθρο 81

Άρθρο 46

Άρθρο 82

Άρθρο 47

Άρθρο 83

Άρθρο 48

Άρθρο 84

Άρθρο 49

Άρθρο 85

Άρθρο 86

Άρθρο 87

Άρθρο 50

Άρθρο 88

Άρθρο 51

Άρθρο 89

Άρθρο 52

Άρθρο 90

Άρθρο 53

Άρθρο 91

Άρθρο 54

Άρθρο 92

Άρθρο 55

Άρθρο 93

Άρθρο 56

Άρθρο 94

Άρθρο 57

Άρθρο 95

Άρθρο 58

Άρθρο 96

Άρθρο 97

Άρθρο 98

Άρθρο 99

Άρθρο 59

Άρθρο 100

Άρθρο 60

Άρθρο 101

Άρθρο 61

Άρθρο 102

Άρθρο 62

Άρθρο 103

Άρθρο 63

Άρθρο 104

Άρθρο 64

Άρθρο 105

Άρθρο 65

Άρθρο 106

Άρθρο 66

Άρθρο 107

Άρθρο 67

Άρθρο 108

Άρθρο 68

Άρθρο 109

Άρθρο 69

Άρθρο 110

Άρθρο 70

Άρθρο 111

Άρθρο 71

Άρθρο 112

Άρθρο 72

Άρθρο 113

Άρθρο 73

Άρθρο 114

Άρθρο 74

Άρθρο 115

Άρθρο 75

Άρθρο 116

Άρθρο 76

Άρθρο 117

Άρθρο 118

Άρθρο 118α

Άρθρο 118β

Άρθρο 118γ

Άρθρο 118δ

Άρθρο 119

Άρθρο 120

Άρθρο 77

Άρθρο 121

Άρθρο 78

Άρθρο 122

Άρθρο 79

Άρθρο 123

Άρθρο 80

Άρθρο 124

Άρθρο 81

Άρθρο 125

Άρθρο 126

Άρθρο 82

Άρθρο 127

Άρθρο 83

Άρθρο 128

Άρθρο 129

Άρθρο 84

Άρθρο 130

Άρθρο 85

Άρθρο 130α

Άρθρο 86

Άρθρο 131

Άρθρο 132

Άρθρο 87

Άρθρο 133

Άρθρο 134

Άρθρο 88

Άρθρο 135

Άρθρο 89

Άρθρο 90

Άρθρο 136

Άρθρο 137

Άρθρο 138

Άρθρο 139

Άρθρο 91

Άρθρο 139α

Άρθρο 92

Άρθρο 140

Άρθρο 93

Άρθρο 141

Άρθρο 94

Άρθρο 142

Άρθρο 95

Άρθρο 142α

Άρθρο 143

Άρθρο 144

Άρθρο 145

Άρθρο 146

Άρθρο 147

Άρθρο 148

Άρθρο 149

Άρθρο 150

Άρθρο 151

Άρθρο 152

Άρθρο 153

Άρθρο 154

Άρθρο 155

Άρθρο 156

Άρθρο 157

Άρθρο 158

Άρθρο 159

Άρθρο 160

Άρθρο 163

Άρθρο 164

Άρθρο 165

Άρθρο 166

Άρθρο 167

Άρθρο 168

Άρθρο 169

Άρθρο 170

Άρθρο 171

Άρθρο 171α

Άρθρο 24

Άρθρο 171αα

Άρθρο 25

Άρθρο 171αβ

Άρθρο 26

Άρθρο 171αγ

Άρθρο 27

Άρθρο 171αδ

Άρθρο 28

Άρθρο 171αε

Άρθρο 29

Άρθρο 171αστ

Άρθρο 30

Άρθρο 171αζ

Άρθρο 171αη

Άρθρο 171αθ

Άρθρο 171β

Άρθρο 171βα

Άρθρο 171ββ

Άρθρο 171βγ

Άρθρο 171γ

Άρθρο 171γα

Άρθρο 171γβ

Άρθρο 171γγ

Άρθρο 171γδ

Άρθρο 171γε

Άρθρο 171γστ

Άρθρο 171γζ

Άρθρο 171γη

Άρθρο 171γθ

Άρθρο 171γι

Άρθρο 171για

Άρθρο 171γιβ

Άρθρο 171γιγ

Άρθρο 171γιδ

Άρθρο 171γε

Άρθρο 171γιστ

Άρθρο 171δ

Άρθρο 31

Άρθρο 171δα

Άρθρο 32

Άρθρο 171δβ

Άρθρο 33

Άρθρο 171δγ

Άρθρο 34

Άρθρο 172

Άρθρο 96

Άρθρο 97

Άρθρο 173

Άρθρο 98

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα II

Παράρτημα I

Παραρτήματα III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Παράρτημα X

Παράρτημα III

Παραρτήματα XI, XII, XIII, XIV

Παράρτημα XV

Παράρτημα IV

Παράρτημα XVI

Παράρτημα V

Παράρτημα XVII

Παράρτημα VI

Παραρτήματα XVIII, XIX

Παράρτημα XX

Παράρτημα VII

Παράρτημα XXI

Παράρτημα VIII

Παραρτήματα XXII έως XXX