24.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 192/42


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 650/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιουλίου 2009

για τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 619/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα (2) προβλέπει διαδικασία διαρκούς δημοπρασίας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1454/2007 της Επιτροπής, της 10 Δεκεμβρίου 2007, περί καθορισμού κοινών κανόνων για τη θέσπιση διαδικασίας δημοπρασίας για τον καθορισμό επιστροφών κατά την εξαγωγή όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα (3) και κατόπιν εξέτασης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης της δημοπρασίας είναι σκόπιμο να καθοριστεί το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για την περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει στις 21 Ιουλίου 2009.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008, για την περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει στις 21 Ιουλίου 2009, το ανώτατο ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα και τους προορισμούς που απαριθμούνται, αντιστοίχως, στο άρθρο 1 στοιχεία α) και β) και στο άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Ιουλίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 168 της 28.6.2008, σ. 20.

(3)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 69.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(EUR/100 kg)

Προϊόν

Κωδικός της ονοματολογίας για την επιστροφή κατά την εξαγωγή

Ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για εξαγωγές στους προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 619/2008

Βούτυρο

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Βουτυρέλαιο

ex ex 0405 90 10 9000

84,50