26.6.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 164/39


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 557/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Ιουνίου 2009

όσον αφορά τη χορήγηση δικαιωμάτων εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2009 έως τις 30 Ιουνίου 2010 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που άνοιξε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 412/2008 για κατεψυγμένο βόειο κρέας που προορίζεται για μεταποίηση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 412/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008, σχετικά με το άνοιγμα και τη διαχείριση εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για κατεψυγμένο βόειο κρέας που προορίζεται για μεταποίηση (3) άνοιξε δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων του κλάδου του βοείου κρέατος.

(2)

Οι αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων εισαγωγής οι οποίες έχουν υποβληθείγια την περίοδο από 1η Ιουλίου 2009 έως τις 30 Ιουνίου 2010 αφορούν ποσότητες ανώτερες από τις διαθέσιμες για τα δικαιώματα που αφορούν την ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4057. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσ- διοριστείο αριθμός των δικαιωμάτων εισαγωγής που μπο- ρούν να εγκριθούν, με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής των αιτούμενων ποσοτήτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στις αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων εισαγωγής, οι οποίες υποβλή- θηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 412/2008 για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2009 έως τις 30 Ιουνίου 2010, εφαρμόζεται συντελεστής κατανομής 18,957513 % για τα δικαιώματα που αφο- ρούν την ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4057.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Ιουνίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(3)  ΕΕ L 125 της 9.5.2008, σ. 7.