9.6.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Μαΐου 2009

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 36 και 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη σύνοδό του της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008, ενέκρινε ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ), το οποίο προβλέπει την ανάληψη δράσης προτεραιότητας ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη προσαρμογή των οικονομιών των κρατών μελών στις τρέχουσες προκλήσεις. Το ΕΣΑΟ βασίζεται σε προσπάθεια που ισοδυναμεί συνολικά προς το 1,5 % περίπου του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 200 δισεκατ. ευρώ.

(2)

Από το ανωτέρω ποσό, 1 020 εκατ. ευρώ θα πρέπει να διατεθούν σε όλα τα κράτη μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές και την ενίσχυση των ενεργειών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 (2) (στο εξής «νέες προκλήσεις»).

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 απαιτεί ορισμένες τροποποιήσεις για να θεσπισθεί το νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το ποσό των 1 020 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια των τροποποιήσεων που εισήχθησαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2009 (3), ο οποίος παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των ποσών που προκύπτουν από την υποχρεωτική διαφοροποίηση και των μη χρησιμοποιηθέντων πόρων που προέκυψαν δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και με τη θέσπιση καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (4), για ενέργειες που σχετίζονται με τις «νέες προκλήσεις».

(4)

Λόγω του ιδιαίτερου βάρους για τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του πόρου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της απόφασης 2007/436/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5), είναι σκόπιμο να εξακολουθήσει να προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση, ότι το Συμβούλιο λαμβάνει, με ειδική πλειοψηφία και κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, την απαιτούμενη απόφαση σχετικά με το ποσό της κοινοτικής στήριξης προς την αγροτική ανάπτυξη για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, την ετήσια κατανομή του και το ελάχιστο ποσό που διατίθεται στις επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης περιφέρειες.

(5)

Δεδομένων των πρόσθετων πόρων που πρόκειται να διατεθούν ως κοινοτική στήριξη για την αγροτική ανάπτυξη στο ΕΣΑΟ, είναι απαραίτητο να αναθεωρήσουν τα κράτη μέλη το εθνικό στρατηγικό τους σχέδιο (ΕΣΣ). Δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη πρόκειται να λάβουν πρόσθετους πόρους από το 2009, θα πρέπει να κληθούν να αναθεωρήσουν τα ΕΣΣ τους μέχρι τις 15 Ιουλίου 2009.

(6)

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2008 επισημαίνεται η στήριξη που παρέχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του ΕΣΑΟ, ιδίως προς την ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου και προς περιοχές με ανεπαρκή εξυπηρέτηση. Επειδή οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν συχνά πρόβλημα ανεπαρκούς πρόσβασης στο Διαδίκτυο, η στήριξη για τη δημιουργία υποδομών ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές θα πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο του ΕΣΑΟ. Δεδομένης της σημασίας της προτεραιότητας αυτής, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, να προβλέψουν στα προγράμματά τους ενέργειες που αφορούν την προτεραιότητα αυτή έως το τέλος του 2009. Κρίνεται σκόπιμη η κατάρτιση καταλόγου με τους τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις ευρυζωνικές υποδομές, ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να προσδιορίσουν τις ενδεδειγμένες ενέργειες εντός του νομικού πλαισίου για την αγροτική ανάπτυξη.

(7)

Δεδομένου ότι οι πρόσθετοι πόροι στο πλαίσιο του ΕΣΑΟ πρόκειται να διατεθούν σε όλα τα κράτη μέλη το 2009 και το 2010, θα πρέπει όλα τα κράτη μέλη να προβλέψουν στα προγράμματά τους για την αγροτική ανάπτυξη, ήδη από το 2009, τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις νέες προκλήσεις.

(8)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα κράτη μέλη η υποχρέωση υποβολής αναθεωρημένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης έως τις 15 Ιουλίου 2009.

(9)

Δεδομένου του συμπληρωματικού, ειδικού και δεσμευτικού χαρακτήρα της χρησιμοποίησης των χρηματοδοτικών πόρων που προκύπτουν από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, των ποσών που προκύπτουν δυνάμει του άρθρου 136 του ιδίου κανονισμού και των ποσών που πρόκειται να διατεθούν ως κοινοτική συνδρομή για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του ΕΣΑΟ, δεν θα πρέπει να διαταραχθεί από τους χρηματοδοτικούς αυτούς πόρους η ισορροπία που έχει επιτευχθεί μεταξύ των στόχων της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.

(10)

Στις αγροτικές περιοχές παρατηρείται συχνά έλλειψη υποδομής ευρυζωνικού Διαδικτύου μικρής και μεγάλης κλίμακας. Η υποδομή αυτή μπορεί να είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση αγροτικών περιοχών με περιορισμένη πρόσβαση. Για να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων και για να καταστεί δυνατή η ουσιαστική ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές, οι σχετιζόμενες με αυτή ενέργειες θα πρέπει να θεωρηθούν επιλέξιμες χωρίς περιορισμούς στο μέγεθος της σχετικής υποδομής. Ως εκ τούτου, οι υφιστάμενοι περιορισμοί όσον αφορά το μέγεθος της υποδομής σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό θα πρέπει να μην εφαρμόζονται σε ενέργειες που σχετίζονται με τις ευρυζωνικές υποδομές.

(11)

Για την επίτευξη των ειδικών πολιτικών στόχων της ενίσχυσης των ενεργειών που σχετίζονται με τις νέες προκλήσεις και την ανάπτυξη των υποδομών ευρυζωνικού Διαδικτύου, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται ως κοινοτική συνδρομή για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του ΕΣΑΟ πρέπει να χρησιμοποιούνται για ορισμένους ειδικούς σκοπούς και να συνδυάζουν την υποχρέωση αυτή με την υφιστάμενη υποχρέωση για τα ποσά που προκύπτουν από την υποχρεωτική διαφοροποίηση και τα ποσά που προκύπτουν δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

(12)

Δεδομένης της σημασίας που έχουν οι ενέργειες που σχετίζονται με το ευρυζωνικό Διαδίκτυο σε κοινοτικό επίπεδο, η αύξηση της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2009 θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σ’ αυτούς τους τύπους ενεργειών ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους.

(13)

Για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά τη διάθεση εθνικών χρηματοδοτικών πόρων να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους του ΕΓΤΑΑ, θα πρέπει να χορηγηθούν υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης, κατ’ εξαίρεση για το 2009.

(14)

Δεδομένου ότι τα μέτρα που προβλέπονται στις προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν θίγουν τις θεμιτές προσδοκίες των οικονομικών φορέων και θα πρέπει να καλύπτουν το 2009, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009.

(15)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(16)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το ΕΣΑΟ λαμβάνεται υπόψη για τη δημοσιονομική πειθαρχία, είναι απαραίτητο να προσαρμοσθούν οι διατάξεις σχετικά με το δημοσιονομικό ανώτατο όριο των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 (6), λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ποσά που καθορίζονται στον τομέα 2 για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της δέσμης για την ανάκαμψη σύμφωνα με την απόφαση 2009/434/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2006/493/ΕΚ για τον προσδιορισμό του ποσού της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, την ετήσια κατανομή του και το ελάχιστο ποσό που διατίθεται στις επιλέξιμες για το στόχο σύγκλισης περιφέρειες (7) και το ποσό για τα προγράμματα στον τομέα της ενέργειας, το οποίο μπορεί να αποφασισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στη Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων στον τομέα της ενέργειας και του ευρυζωνικού Διαδικτύου, καθώς και του «τσεκ-απ» της κοινής γεωργικής πολιτικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας (8). Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 12α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12α

Αναθεώρηση

1.   Τα κράτη μέλη αναθεωρούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, τα εθνικά σχέδια στρατηγικής τους μετά την αναθεώρηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10.

2.   Το αργότερο στις 15 Ιουλίου 2009, αποστέλλονται στην Επιτροπή τα αναθεωρημένα εθνικά σχέδια στρατηγικής που αναφέρονται στην παράγραφο 1.»

2)

Το άρθρο 16α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 16α

Ειδικές ενέργειες σε σχέση με ορισμένες προτεραιότητες

1.   Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, τα κράτη μέλη προβλέπουν στα προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τις ειδικές τους ανάγκες, τύπους ενεργειών με τις ακόλουθες προτεραιότητες, όπως περιγράφονται στις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και διευκρινίζονται περαιτέρω στα εθνικά σχέδια στρατηγικής:

α)

αλλαγή του κλίματος·

β)

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

γ)

διαχείριση των υδάτων·

δ)

βιοποικιλότητα·

ε)

συνοδευτικά μέτρα της αναδιάρθρωσης του γαλακτοκομικού τομέα·

στ)

καινοτομίες που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ)·

ζ)

υποδομή ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές.

Οι τύποι των ενεργειών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ) το πρώτου εδαφίου αποβλέπουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων όπως τα πιθανά αποτελέσματα που διευκρινίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Στο παράρτημα ΙΙ, παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των εν λόγω τύπων ενεργειών και των πιθανών αποτελεσμάτων τους. Στο παράρτημα ΙΙΙ, παρατίθεται κατάλογος τύπων ενεργειών που σχετίζονται με την προτεραιότητα που αναφέρεται στο σημείο ζ) του πρώτου εδαφίου.

Τα αναθεωρημένα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που αφορούν ενέργειες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο υποβάλλονται στην Επιτροπή έως τις 15 Ιουλίου 2009 το αργότερο.

2.   Από την 1η Ιανουαρίου 2009, όσον αφορά τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως στ), τα ποσοστά έντασης της ενίσχυσης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

3.   Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνει επίσης:

α)

τον κατάλογο των τύπων ενεργειών και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 στοιχείο γ) σχετικά με τους ειδικούς τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου·

β)

πίνακα που προσδιορίζει, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, με βάση την κοινοτική συνεισφορά για τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως στ) και με βάση την κοινοτική συνεισφορά για τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ).»

3.

Στο άρθρο 17, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Τα ποσά που ισούνται προς τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει του άρθρου 69 παράγραφος 5α, μαζί με τα ποσά, από το 2011, που προκύπτουν δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (9) και το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 2α του παρόντος κανονισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη στη συνολική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ, η οποία χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό της ελάχιστης κοινοτικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς για κάθε άξονα, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4.

Στο άρθρο 56, προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Ο περιορισμός στο μέγεθος της υποδομής δεν ισχύει για τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχείο ζ)»

5.

Το άρθρο 69 τροποποιείται ως εξής:

α)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α.   Το μέρος του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οποίο προκύπτει από την αύξηση των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων, όπως ορίζεται στην απόφαση 2006/493/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2006, για τον προσδιορισμό του ποσού της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, την ετήσια κατανομή του και το ελάχιστο ποσό που διατίθεται στις επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης περιφέρειες (10), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2009/434/ΕΚ (11), διατίθεται για τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

β)

οι παράγραφοι 5α και 5β αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«5α.   Ποσό ίσο με τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 4 και του άρθρου 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, μαζί με τα ποσά, από το 2011, που προκύπτουν δυνάμει του άρθρου 136 του εν λόγω κανονισμού δαπανώνται αποκλειστικά από τα κράτη μέλη, κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 ως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 ως κοινοτική στήριξη σύμφωνα με τα τρέχοντα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για τα είδη των ενεργειών που αναφέρονται από το άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) του παρόντος κανονισμού.

Για τα νέα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η περίοδος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου είναι από 1ης Ιανουαρίου 2013 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Τα δύο πρώτα εδάφια δεν εφαρμόζονται στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Το μερίδιο των κρατών μελών από το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 2α δαπανάται αποκλειστικά από τα κράτη μέλη κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, ως κοινοτική στήριξη σύμφωνα με τα τρέχοντα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1.

5β.   Αν κατά το κλείσιμο του προγράμματος, το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που πράγματι δαπανήθηκε για τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 είναι χαμηλότερο από το σύνολο των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 5α του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος επιστρέφει τη διαφορά στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι ποσού ίσου με την υπέρβαση των συνολικών πιστώσεων που διατέθηκαν για ενέργειες πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1.

Επιπλέον, εάν, κατά το κλείσιμο του προγράμματος, το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που πράγματι δαπανήθηκε για τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) είναι χαμηλότερο από το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 5α, πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος επιστρέφει τη διαφορά στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι ποσού ίσου με το ποσό κατά το οποίο η κοινοτική συνεισφορά που δαπανήθηκε για τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ζ) υπερέβη τις πιστώσεις που διατέθηκαν δυνάμει της παραγράφου 5α, τέταρτο εδάφιο του παρόντος άρθρου. Ωστόσο, αν το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που πράγματι δαπανήθηκε για ενέργειες πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 είναι χαμηλότερο από τις διαθέσιμες πιστώσεις για τους εν λόγω τύπους ενεργειών, το προς επιστροφή ποσό αφαιρείται από τη διαφορά αυτή.».

6.

Το άρθρο 70 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Παρά τα ανώτατα όρια, που καθορίζονται στην παράγραφο 3, η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ μπορεί να αυξηθεί κατά 90 % για τις περιφέρειες σύγκλισης και κατά 75 % για τις περιφέρειες μη σύγκλισης για τους τύπους των ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1, μέχρι το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 2α του παρόντος κανονισμού και, από το 2011, τα ποσά που προκύπτουν δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.»;

β)

Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4β.   Κατά παρέκκλιση των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ μπορεί να αυξηθεί κατά 10 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες, κατ’ ανώτατο όριο, για δαπάνες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη εντός του έτους 2009. Ωστόσο, τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 τηρούνται για το σύνολο των δημοσίων δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.»

7)

Στο παράρτημα ΙΙ, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

8)

Προστίθεται ένα παράρτημα, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 τροποποιείται ως εξής:

Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το ετήσιο ανώτατο όριο των δαπανών του ΕΓΤΕ συνίσταται στα μέγιστα ποσά που καθορίζονται γι’ αυτό στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία, μειωμένα κατά τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και:

α)

μειωμένα κατά το ποσό που προστίθεται για στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης με την απόφαση 2009/434/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2006/493/ΕΚ, για τον προσδιορισμό του ποσού της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, την ετήσια κατανομή του και το ελάχιστο ποσό που διατίθεται στις επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης περιφέρειες (12), που δεν καλύπτεται από τα περιθώρια του τομέα 2 του δημοσιονομικού πλαισίου της διοργανικής συμφωνίας που υφίστανται εκτός του επιμέρους ορίου των δαπανών του ΕΓΤΕ·

β)

μειωμένα κατά οιαδήποτε ενδεχόμενη μείωση του ανώτατου ορίου του τομέα 2 σε σχέση με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων στον τομέα της ενέργειας, η οποία μπορεί να αποφασισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στη Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων στον τομέα της ενέργειας και του ευρυζωνικού Διαδικτύου καθώς και του “τσεκ-απ” της ΚΓΠ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας (13).

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. ŠEBESTA


(1)  Γνώμη η οποία διατυπώθηκε στις 6.5.2009 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα)

(2)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 100.

(4)  ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.

(5)  ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.

(6)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.

(7)  Βλ. σελίδα 25 στην παρούσα Επίσημη Εφημερίδα.

(8)  ΕΕ C 108 της 12.5.2009, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.».

(10)  ΕΕ L 195 της 15.7.2006, σ. 22.

(11)  ΕΕ L 144 της 9.6.2009, σ. 25

(12)  ΕΕ L 144 της 9.6.2009, σ. 25.

(13)  ΕΕ C 108 της 12.5.2009, σ. 1.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Κατάλογος των τύπων ενεργειών που σχετίζονται με την προτεραιότητα που αναφέρεται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Προτεραιότητα: ευρυζωνική υποδομή σε αγροτικές περιοχές

Τύποι ενεργειών

Άρθρα και μέτρα

Δημιουργία ευρυζωνικής υποδομής, η οποία περιλαμβάνει ευκολίες οπισθόζευξης και εγκαταστάσεις εδάφους (π.χ. σταθερή, επίγεια ασύρματη, δορυφορική ή συνδυασμό τεχνολογιών) και διευκόλυνση πρόσβασης σε αυτή

Άρθρο 56: βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

Αναβάθμιση της υφιστάμενης ευρυζωνικής υποδομής

Άρθρο 56: βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

Εγκατάσταση παθητικής ευρυζωνικής υποδομής (π.χ. έργα πολιτικού μηχανικού, όπως αγωγή ή άλλα στοιχεία δικτύου όπως οι ανενεργές οπτικές ίνες κ.λπ.) επίσης σε συνέργεια με άλλες υποδομές (δίκτυα ενέργειας, μεταφορών, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.).

Άρθρο 56: βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»