31.3.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 87/164


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Μαρτίου 2009

σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),

τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και η συγκρισιμότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών, που παράγονται σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 285 παράγραφος 2 της συνθήκης, θα πρέπει να ενισχυθούν η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των αρχών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών.

(2)

Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία και ο συντονισμός των εν λόγω αρχών θα πρέπει να αναπτυχθούν με πιο συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, με πλήρη σεβασμό των εθνικών και κοινοτικών αρμοδιοτήτων και των θεσμικών ρυθμίσεων και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να αναθεωρηθεί το υφιστάμενο βασικό νομικό πλαίσιο, με στόχο την προσαρμογή του στη σημερινή πραγματικότητα, την καλύτερη ανταπόκρισή του στις μελλοντικές προκλήσεις και την εξασφάλιση καλύτερης εναρμόνισης των ευρωπαϊκών στατιστικών.

(3)

Συνεπώς, θα πρέπει να εδραιωθούν οι δραστηριότητες του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΣΣ) και να βελτιωθεί η διακυβέρνησή του, ιδίως με στόχο την περαιτέρω αποσαφήνιση των αντίστοιχων ρόλων των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών (ΕΣΥ), των άλλων εθνικών αρχών και της κοινοτικής στατιστικής αρχής.

(4)

Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας των ΕΣΥ και των άλλων εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες, σε κάθε κράτος μέλος, για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητά τους να λαμβάνουν επιχορηγήσεις χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4).

(5)

Λαμβάνοντας υπόψη τον επιμερισμό της χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης μεταξύ των προϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών που σχετίζονται με την υλοποίηση του στατιστικού προγράμματος, η Κοινότητα θα πρέπει επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5), να παρέχει οικονομική βοήθεια στις ΕΣΥ και άλλες εθνικές αρχές προκειμένου να καλύψει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες στις οποίες ενδέχεται να υποβληθούν οι εθνικές αρχές κατά την εκτέλεση των προσωρινών άμεσων στατιστικών μέτρων που θεσπίζει η Επιτροπή.

(6)

Οι στατιστικές αρχές των κρατών μελών της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών) που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και η Ελβετία θα πρέπει, όπως προβλέπουν, αντιστοίχως, η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (6), και ιδίως το άρθρο 76 και το πρωτόκολλο 30 της εν λόγω συμφωνίας, και η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα των στατιστικών (7), και ιδίως το άρθρο 2, να συμμετέχουν στενά στη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας και συντονισμού.

(7)

Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η στενή συνεργασία και ο κατάλληλος συντονισμός μεταξύ του ΕΣΣ και του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ), ιδίως για να προωθηθεί η ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων μεταξύ των δύο συστημάτων για στατιστικούς σκοπούς, βάσει του άρθρου 285 της συνθήκης και του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου (αριθ. 18) για το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη.

(8)

Έτσι, ευρωπαϊκές στατιστικές θα αναπτύσσονται, θα παράγονται και θα διαδίδονται τόσο από το ΕΣΣ όσο και από το ΕΣΚΤ αλλά υπό χωριστά νομικά πλαίσια, τα οποία θα αντανακλούν τις αντίστοιχες δομές διακυβέρνησής τους. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (8).

(9)

Κατά συνέπεια, και μολονότι τα μέλη του ΕΣΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες δεν συμμετέχουν στην παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ωστόσο, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εθνικής κεντρικής τράπεζας και της κοινοτικής στατιστικής αρχής στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους και με την επιφύλαξη των εθνικών διακανονισμών μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και των ΕΣΥ ή άλλων εθνικών αρχών, τα στοιχεία που παράγει η εθνική κεντρική τράπεζα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αμέσως ή εμμέσως, από τις ΕΣΥ, άλλες εθνικές αρχές και την κοινοτική στατιστική αρχή για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών. Ομοίως, τα μέλη του ΕΣΚΤ δύνανται, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να χρησιμοποιούν, άμεσα ή έμμεσα, στοιχεία που παράγονται από το ΕΣΣ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει αιτιολογηθεί η προς τούτο ανάγκη.

(10)

Στο γενικό πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ του ΕΣΣ και του ΕΣΚΤ, η επιτροπή στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών, που συστάθηκε με την απόφαση 2006/856/ΕΚ του Συμβουλίου (9), διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ιδίως με τη βοήθεια που παρέχει στην Επιτροπή κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή των προγραμμάτων εργασίας στον τομέα των στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών.

(11)

Για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διεθνείς συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές.

(12)

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν η στενή και δέουσα συνεργασία και συντονισμός μεταξύ του ΕΣΣ και άλλων παραγόντων του διεθνούς στατιστικού συστήματος προκειμένου να προωθήσουν τη χρήση διεθνών εννοιών, ταξινομήσεων και μεθόδων, με κύριο σκοπό να διασφαλίσουν μεγαλύτερη συνοχή και συγκρισιμότητα μεταξύ των στατιστικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

(13)

Για την εναρμόνιση των στατιστικών συστημάτων και μεθόδων θα πρέπει να τεθούν οι βάσεις για την κατάλληλη διεπιστημονική συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

(14)

Η λειτουργία του ΕΣΣ θα πρέπει επίσης να επανεξεταστεί, διότι απαιτούνται περισσότερο ευέλικτες μέθοδοι ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης των ευρωπαϊκών στατιστικών, καθώς και σαφέστερος καθορισμός προτεραιοτήτων, ούτως ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση των ανταποκρινόμενων και των μελών του ΕΣΣ καθώς και να βελτιωθούν η διαθεσιμότητα και η επικαιρότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί μια «Ευρωπαϊκή προσέγγιση των στατιστικών».

(15)

Ενώ οι ευρωπαϊκές στατιστικές βασίζονται συνήθως σε εθνικά στοιχεία που παράγονται και διατίθενται από τις εθνικές στατιστικές αρχές όλων των κρατών μελών, είναι επίσης δυνατόν να παράγονται και από μη δημοσιευμένες εθνικές συμβολές, από υποσύνολα εθνικών συμβολών και από ευρωπαϊκές στατιστικές έρευνες ή εναρμονισμένες έννοιες και μεθόδους, που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

(16)

Σε ειδικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει να εφαρμοστεί «ευρωπαϊκή προσέγγιση των στατιστικών», η οποία συνίσταται σε πραγματιστική στρατηγική για την κατάρτιση ευρωπαϊκών συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων αντιπροσωπευτικών της ζώνης του ευρώ ως σύνολο ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σύνολο, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις κοινοτικές πολιτικές.

(17)

Θα μπορούσαν επίσης να δημιουργηθούν ή να αναπτυχθούν περαιτέρω κοινές δομές, εργαλεία και διαδικασίες μέσω συνεργατικών δικτύων, στα οποία θα συμμετέχουν ΕΣΥ ή άλλες εθνικές αρχές και η κοινοτική στατιστική αρχή και τα οποία θα διευκολύνουν την εξειδίκευση ορισμένων κρατών μελών σε συγκεκριμένες στατιστικές δραστηριότητες προς όφελος του ΕΣΣ συνολικά. Αυτά τα συνεργατικά δίκτυα μεταξύ εταίρων του ΕΣΣ θα πρέπει να επιδιώκουν την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων και, κατά συνέπεια, την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση της επιβάρυνσης ανταπόκρισης των οικονομικών παραγόντων.

(18)

Συγχρόνως, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε δεδομένα τα οποία έχουν συγκεντρωθεί από ποικιλία πηγών να τύχουν συνεκτικής επεξεργασίας. Προς το σκοπό αυτόν, θα πρέπει να συγκροτηθούν διακλαδικές ομάδες εργασίας.

(19)

Το βελτιωμένο κανονιστικό περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές στατιστικές θα πρέπει, ειδικότερα, να ανταποκρίνεται στην ανάγκη μείωσης της επιβάρυνσης ανταπόκρισης στο ελάχιστο για όσους συμμετέχουν στην έρευνα και να συμβάλλει στον γενικότερο στόχο της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί και ο σημαντικός ρόλος τον οποίο διαδραματίζουν οι ΕΣΥ και άλλες εθνικές αρχές για τη μείωση των επιβαρύνσεων που επωμίζονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο στο ελάχιστο.

(20)

Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στις ευρωπαϊκές στατιστικές, οι εθνικές στατιστικές αρχές σε κάθε κράτος μέλος, όπως και η Κοινοτική στατιστική αρχή στην Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική ανεξαρτησία και να εξασφαλίζουν αμεροληψία και υψηλή ποιότητα κατά την παραγωγή των ευρωπαϊκών στατιστικών, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 285 παράγραφος 2 της συνθήκης καθώς και τις αρχές που επιπλέον θεσπίζονται με τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, τον οποίο ενέκρινε η Επιτροπή στη σύστασή της για την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα των εθνικών και κοινοτικών στατιστικών αρχών της 25ης Μαΐου 2005 (που περιλαμβάνει τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές). Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι θεμελιώδεις αρχές των επίσημων στατιστικών που εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη στις 15 Απριλίου 1992 και από τη στατιστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών στις 14 Απριλίου 1994.

(21)

Ο παρών κανονισμός διασφαλίζει το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, καθώς και το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζονται με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (10).

(22)

Ο παρών κανονισμός εξασφαλίζει και την προστασία των προσώπων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και εξειδικεύει, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές, τους κανόνες που καθορίζονται με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (11), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (12).

(23)

Τα απόρρητα στοιχεία τα οποία συλλέγουν οι εθνικές στατιστικές αρχές και η κοινοτική στατιστική αρχή για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών θα πρέπει να προστατεύονται, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται και να διατηρείται η εμπιστοσύνη των υπόχρεων παροχής των πληροφοριών αυτών. Ο απόρρητος χαρακτήρας των δεδομένων θα πρέπει να διέπεται από τις ίδιες αρχές σε όλα τα κράτη μέλη.

(24)

Για το σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κοινές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές που να εξασφαλίζουν τον απόρρητο χαρακτήρα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ευρωπαϊκών στατιστικών και την πρόσβαση στα εν λόγω απόρρητα στοιχεία, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των τεχνικών εξελίξεων και των απαιτήσεων των χρηστών σε μια δημοκρατική κοινωνία.

(25)

Η διαθεσιμότητα απορρήτων στοιχείων για τις ανάγκες του ΕΣΣ έχει ιδιαίτερη σημασία, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη που προκύπτουν από τα στοιχεία με στόχο την αύξηση της ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών και να εξασφαλιστεί ευέλικτη απάντηση στις νεοεμφανιζόμενες κοινοτικές στατιστικές ανάγκες.

(26)

Η ερευνητική κοινότητα θα πρέπει να έχει ευρύτερη πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών, για τη διενέργεια αναλύσεων προς όφελος της επιστημονικής προόδου στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, η πρόσβαση των ερευνητών σε απόρρητα στοιχεία για επιστημονικούς σκοπούς θα πρέπει να βελτιωθεί, χωρίς να υπονομεύεται το υψηλό επίπεδο προστασίας που απαιτείται για τα απόρρητα στοιχεία.

(27)

Η χρήση απορρήτων στοιχείων για σκοπούς που δεν είναι αποκλειστικά στατιστικοί όπως οι διοικητικοί, νομικοί ή φορολογικοί σκοποί, ή για ελέγχους στις στατιστικές μονάδες θα πρέπει να απαγορεύεται αυστηρά.

(28)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (13), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (14).

(29)

Επειδή ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, και επομένως δεν θίγει τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τους κανόνες και τους όρους που αφορούν ειδικά τις εθνικές στατιστικές.

(30)

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (15).

(31)

Ενδείκνυται ιδίως, να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα σχετικά με τα κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης των ευρωπαϊκών στατιστικών και να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τους κανόνες και τους όρους υπό τους οποίους είναι δυνατόν να επιτραπεί η πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία για επιστημονικούς σκοπούς σε κοινοτικό επίπεδο. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την προσθήκη νέων, μη ουσιωδών στοιχείων, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(32)

Τα μέτρα που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα μέτρα που εκτίθενται στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου (17) και στην απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (18). Συνεπώς, οι εν λόγω νομοθετικές πράξεις θα πρέπει να καταργηθούν. Τα εκτελεστικά μέτρα που περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 831/2002 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2002, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές, όσον αφορά την πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς (19), και στην απόφαση 2004/452/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση καταλόγου φορέων των οποίων οι ερευνητές θα επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς (20), θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν.

(33)

Ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών.

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και τις αρχές της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και της υπευθυνότητας των εθνικών αρχών και της κοινοτικής αρχής, οι ευρωπαϊκές στατιστικές είναι στατιστικές που απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Κοινότητας. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα. Αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται σύμφωνα με τις στατιστικές αρχές που καθορίζονται με το άρθρο 285 παράγραφος 2 της συνθήκης και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας στον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σύμφωνα με το άρθρο 11. Εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Στατιστικές αρχές

1.   Η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών διέπονται από τις εξής στατιστικές αρχές:

α)

ο όρος «επαγγελματική ανεξαρτησία» σημαίνει ότι οι στατιστικές πρέπει να αναπτύσσονται, να παράγονται και να διαδίδονται ανεξάρτητα, ιδίως όσον αφορά την επιλογή των τεχνικών, των ορισμών, των μεθοδολογιών και των πηγών που θα χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης το χρόνο και το περιεχόμενο όλων των μορφών διάδοσης, χωρίς καμία πίεση από πολιτικές ομάδες ή ομάδες συμφερόντων ή κοινοτικές και εθνικές αρχές, με την επιφύλαξη των θεσμικών ρυθμίσεων, όπως οι κοινοτικές ή εθνικές θεσμικές ή δημοσιονομικές διατάξεις ή ο καθορισμός των στατιστικών αναγκών·

β)

ο όρος «αμεροληψία» σημαίνει ότι οι στατιστικές πρέπει να αναπτύσσονται, να παράγονται και να διαδίδονται ουδέτερα, καθώς και ότι πρέπει να επιφυλάσσεται ίση μεταχείριση σε όλους τους χρήστες·

γ)

ο όρος «αντικειμενικότητα» σημαίνει ότι οι στατιστικές πρέπει να αναπτύσσονται, να παράγονται και να διαδίδονται συστηματικά, αξιόπιστα και αμερόληπτα· συνεπάγεται τη χρήση επαγγελματικών και δεοντολογικών προτύπων, καθώς και το γεγονός ότι οι πολιτικές και πρακτικές που ακολουθούνται είναι διαφανείς για τους χρήστες και για όσους απαντούν στις έρευνες·

δ)

ο όρος «αξιοπιστία» σημαίνει ότι οι κοινοτικές στατιστικές πρέπει να μετρούν όσο το δυνατόν πιο πιστά και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και συνέπεια την πραγματικότητα που προβλέπεται να παρουσιάζουν· συνεπάγεται τη χρήση επιστημονικών κριτηρίων για την επιλογή των πηγών, των μεθόδων και των διαδικασιών·

ε)

ο όρος «στατιστικό απόρρητο» σημαίνει την προστασία των απορρήτων στοιχείων που αφορούν μεμονωμένες στατιστικές μονάδες και τα οποία λαμβάνονται άμεσα για στατιστικούς σκοπούς ή, έμμεσα, από διοικητικές ή άλλες πηγές· συνεπάγεται επίσης την απαγόρευση της χρήσης για μη στατιστικούς σκοπούς των στοιχείων και την απαγόρευση της παράνομης δημοσιοποίησής τους·

στ)

ο όρος «σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας» σημαίνει ότι το κόστος παραγωγής των στατιστικών πρέπει να είναι ανάλογο της σπουδαιότητας των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και οφελών, ότι οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι ο φόρτος ανταπόκρισης πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο. Οι ζητούμενες πληροφορίες πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να λαμβάνονται άμεσα από διαθέσιμα αρχεία ή πηγές.

Οι στατιστικές αρχές που καθορίζονται με την παρούσα παράγραφο αναπτύσσονται περαιτέρω στον κώδικα ορθής πρακτικής, σύμφωνα με το άρθρο 11.

2.   Η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών λαμβάνει υπόψη διεθνείς συστάσεις και τη βέλτιστη πρακτική.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι εξής ορισμοί:

1)

ο όρος «στατιστικές» σημαίνει ποσοτικές και ποιοτικές, συγκεντρωτικές και αντιπροσωπευτικές πληροφορίες που χαρακτηρίζουν ένα συλλογικό φαινόμενο σε συγκεκριμένο υπό εξέταση πληθυσμό·

2)

ο όρος «ανάπτυξη» σημαίνει τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στη θέσπιση, στην ενίσχυση και στη βελτίωση των στατιστικών μεθόδων, προτύπων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και τη διάδοση στατιστικών, καθώς και στο σχεδιασμό νέων στατιστικών και δεικτών·

3)

ο όρος «παραγωγή» σημαίνει όλες τις διαδικασίες σχετικά με τη συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και την ανάλυση που απαιτούνται για την κατάρτιση στατιστικών·

4)

ο όρος «διάδοση» σημαίνει τη δραστηριότητα με την οποία τα στατιστικά στοιχεία και οι στατιστικές αναλύσεις καθίστανται προσιτά στους χρήστες·

5)

ο όρος «συλλογή στοιχείων» σημαίνει τις έρευνες και όλες τις άλλες μεθόδους λήψης πληροφοριών από διάφορες πηγές περιλαμβανομένων των διοικητικών·

6)

ο όρος «στατιστική μονάδα» σημαίνει τη βασική μονάδα παρατήρησης, δηλαδή φυσικό πρόσωπο, νοικοκυριό, οικονομικό φορέα και άλλες επιχειρήσεις, στα οποία αναφέρονται τα στοιχεία·

7)

ο όρος «απόρρητα στοιχεία» σημαίνει στοιχεία τα οποία καθιστούν δυνατή την άμεση ή την έμμεση αναγνώριση των μονάδων στατιστικών στοιχείων, διά της αποκαλύψεως εξατομικευμένων πληροφοριών. Για να καθοριστεί αν στατιστική μονάδα είναι ή όχι αναγνωρίσιμη, συνεκτιμώνται όλα τα σχετικά μέσα τα οποία μπορούν εύλογα να χρησιμοποιήσουν τρίτοι για να αναγνωρίσουν τη στατιστική μονάδα·

8)

ο όρος «χρήση για στατιστικούς σκοπούς» σημαίνει την αποκλειστική χρήση για την ανάπτυξη και την παραγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων και αναλύσεων·

9)

ο όρος «άμεση ταύτιση» σημαίνει την αναγνώριση μιας μονάδας στατιστικών στοιχείων από το όνομα ή τη διεύθυνσή του ή από δημόσια προσβάσιμο αριθμό αναγνώρισης·

10)

ο όρος «έμμεση ταύτιση» σημαίνει την αναγνώριση μονάδας στατιστικών στοιχείων με οποιοδήποτε άλλο μέσο πλην της άμεσης ταύτισης·

11)

ο όρος «υπάλληλοι της Επιτροπής (Eurostat)» σημαίνει τους υπαλλήλους των Κοινοτήτων —κατά την έννοια του άρθρου 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων— που εργάζονται στην κοινοτική στατιστική αρχή·

12)

ο όρος «λοιπό προσωπικό της Επιτροπής (Eurostat)» σημαίνει το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων —κατά την έννοια των άρθρων 2 έως 5 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων— το οποίο εργάζεται στην κοινοτική στατιστική αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 4

Το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα

Το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα (ΕΣΣ) είναι η σύμπραξη μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών (ΕΣΥ) και άλλων εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών.

Άρθρο 5

Εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει την εθνική στατιστική υπηρεσία που έχει την ευθύνη για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών και ενεργεί ως σημείο επαφής για την Επιτροπή (Eurostat) σε στατιστικά ζητήματα (ΕΣΥ). Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

2.   Η Επιτροπή (Eurostat) τηρεί και δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο κατάλογο των ΕΣΥ και άλλων εθνικών αρχών οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών όπως τις καθορίζουν τα κράτη μέλη.

3.   Οι ΕΣΥ και οι λοιπές εθνικές αρχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο περί του οποίου η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να λαμβάνουν επιχορηγήσεις χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002.

Άρθρο 6

Επιτροπή (Eurostat)

1.   Η Επιτροπή ορίζει την κοινοτική στατιστική αρχή [Επιτροπή (Eurostat)] για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών.

2.   Σε κοινοτικό επίπεδο, η Επιτροπή (Eurostat) διασφαλίζει την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες και στατιστικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, έχει την αποκλειστική ευθύνη για τον καθορισμό, των ενεργειών, των στατιστικών μεθόδων, προτύπων και διαδικασιών, καθώς και για το περιεχόμενο και το χρόνο δημοσιοποίησης των στατιστικών στοιχείων.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Επιτροπή (Eurostat) συντονίζει τις στατιστικές δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων και των άλλων οργανισμών της Κοινότητας, ιδίως για την εξασφάλιση της συνέπειας και της ποιότητας των στοιχείων και την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης ανταπόκρισης. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να καλεί κάθε θεσμικό όργανο ή οργανισμό της Κοινότητας να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις ή να συνεργάζεται με αυτήν, με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων για στατιστικούς σκοπούς στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς τους· όποιο από τα εν λόγω όργανα ή οργανισμούς προτείνει την παραγωγή στατιστικών πρέπει να διαβουλεύεται με την Επιτροπή (Eurostat) και να λαμβάνει υπόψη κάθε σχετική σύστασή της.

Άρθρο 7

Επιτροπή Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

1.   Θεσπίζεται επιτροπή Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος («επιτροπή ΕΣΣ»). Παρέχει επαγγελματική καθοδήγηση στο ΕΣΣ για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών σε συμφωνία με τις στατιστικές αρχές του άρθρου 2 παράγραφος 1.

2.   Η επιτροπή ΕΣΣ αποτελείται από τους εκπροσώπους των ΕΣΥ οι οποίοι είναι εθνικοί εμπειρογνώμονες επί των στατιστικών. Πρόεδρός της είναι η Επιτροπή (Eurostat).

3.   Η επιτροπή ΕΣΣ εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό, ο οποίος περιγράφει τα καθήκοντά της.

4.   Η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της επιτροπής ΕΣΣ όσον αφορά:

α)

τα μέτρα τα οποία η Επιτροπή προτίθεται να λάβει για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών, την αιτιολόγησή τους βάσει αναλύσεως κόστους-αποτελεσματικότητας, τα μέσα και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους και το φόρτο τον οποίο θα επωμιστούν όσοι απαντήσουν στην έρευνα·

β)

προτεινόμενες εξελίξεις και προτεραιότητες στο ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα·

γ)

μέτρα για τη διαμόρφωση της διαδικασίας καθορισμού προτεραιοτήτων και τη μείωση του φόρτου ανταπόκρισης·

δ)

θέματα σχετικά με το στατιστικό απόρρητο·

ε)

την περαιτέρω ανάπτυξη του κώδικα ορθής συμπεριφοράς και

στ)

οιαδήποτε άλλα θέματα, και ιδίως ζητήματα μεθοδολογίας, που απορρέουν από την κατάρτιση ή την εφαρμογή στατιστικών προγραμμάτων τα οποία εγείρει η προεδρία της, κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους.

Άρθρο 8

Συνεργασία με άλλους φορείς

Ζητείται η γνώμη της ευρωπαϊκής στατιστικής συμβουλευτικής επιτροπής και του ευρωπαϊκού συμβουλευτικού φορέα για τη διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής σύμφωνα με τα όρια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 9

Συνεργασία με το ΕΣΚΤ

Για να μειωθεί η επιβάρυνση ανταπόκρισης στο ελάχιστο και να εξασφαλιστεί η αναγκαία συνεκτικότητα κατά την παραγωγή των ευρωπαϊκών στατιστικών, το ΕΣΚΤ και το ΕΣΣ συνεργάζονται στενά και, συγχρόνως, συμμορφώνονται με τις στατιστικές αρχές του άρθρου 2 παράγραφος 1.

Άρθρο 10

Διεθνής συνεργασία

Με την επιφύλαξη της θέσης και του ρόλου των επιμέρους κρατών μελών, η θέση του ΕΣΣ για θέματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σε διεθνές επίπεδο, καθώς και οι ειδικές ρυθμίσεις για την εκπροσώπηση σε διεθνείς στατιστικούς οργανισμούς αποτελούν αντικείμενο προετοιμασίας από την επιτροπή ΕΣΣ και συντονίζονται από την Επιτροπή (Eurostat).

Άρθρο 11

Κώδικας ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές

1.   Σκοπός του κώδικα ορθής πρακτικής είναι να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού στις ευρωπαϊκές στατιστικές, διά καθορισμού του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αναπτύσσονται, να παράγονται και να διαδίδονται οι ευρωπαϊκές στατιστικές σύμφωνα με τις στατιστικές αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και τις βέλτιστες διεθνείς στατιστικές πρακτικές.

2.   Ο κώδικας ορθής πρακτικής επανεξετάζεται και αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση ανάγκης από την Επιτροπή ΕΣΣ. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις σχετικές τροποποιήσεις.

Άρθρο 12

Στατιστική ποιότητα

1.   Για να κατοχυρωθεί η ποιότητα των αποτελεσμάτων, οι ευρωπαϊκές στατιστικές αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται βάσει ομοιόμορφων προτύπων και εναρμονισμένων μεθόδων. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζονται τα εξής κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας:

α)

η «καταλληλότητα» αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι στατιστικές πληρούν τις τρέχουσες και τις δυνητικές ανάγκες των χρηστών·

β)

η «ακρίβεια» δηλώνει την προσέγγιση των εκτιμήσεων στις άγνωστες πραγματικές τιμές·

γ)

η «έγκαιρη υποβολή» δηλώνει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και του γεγονότος ή φαινομένου που αυτές περιγράφουν·

δ)

η «εμπρόθεσμη υποβολή» παραπέμπει στο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας δημοσιοποίησης των δεδομένων και της ημερομηνίας-στόχου κατά την οποία έπρεπε να παραδοθούν·

ε)

η «προσβασιμότητα» και η «σαφήνεια» αναφέρονται στους όρους και στις διατυπώσεις βάσει των οποίων οι χρήστες μπορούν να προμηθεύονται, να χρησιμοποιούν και να ερμηνεύουν τα στοιχεία·

στ)

η «συγκρισιμότητα» αναφέρεται στη μέτρηση του αντικτύπου των διαφορών σε εφαρμοσμένες στατιστικές έννοιες καθώς και σε εργαλεία και διαδικασίες μέτρησης, όταν γίνεται σύγκριση των στατιστικών μεταξύ γεωγραφικών περιοχών, τομεακών πεδίων ή διαχρονικά·

ζ)

η «συνοχή» αναφέρεται στην ικανότητα των στοιχείων να συνδυάζονται αξιόπιστα με διάφορους τρόπους και για διάφορες χρήσεις.

2.   Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης ποιότητας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επί στοιχείων τα οποία εμπίπτουν σε τομεακή νομοθεσία που διέπει συγκεκριμένους στατιστικούς τομείς, οι λεπτομέρειες, η δομή και η περιοδικότητα των εκθέσεων για την ποιότητα που προβλέπει η τομεακή νομοθεσία καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27 παράγραφος 2.

Η τομεακή νομοθεσία μπορεί να καθορίζει ειδικές απαιτήσεις ποιότητας, όπως τιμές-στόχους και ελάχιστα πρότυπα για τη στατιστική παραγωγή. Αν η τομεακή νομοθεσία δεν προβλέπει τέτοιες απαιτήσεις, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει σχετικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27 παράγραφος 3.

3.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) εκθέσεις για την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων. Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων και συντάσσει και δημοσιεύει εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΏΝ

Άρθρο 13

Ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα

1.   Το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, των κυρίων πεδίων και των στόχων των προβλεπόμενων δράσεων για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Αποφασίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο αντίκτυπός του και η απόδοση κόστους του εκτιμώνται με συμμετοχή ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων.

2.   Το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα καθορίζει προτεραιότητες σχετικά με τις ανάγκες σε πληροφορίες με σκοπό την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων της Κοινότητας. Οι εν λόγω ανάγκες σταθμίζονται σε σχέση με τους πόρους που απαιτούνται σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να καταρτιστούν οι απαιτούμενες στατιστικές, καθώς και σε σχέση με το φόρτο ανταπόκρισης και με τις σχετικές δαπάνες των ανταποκρινόμενων.

3.   Η Επιτροπή λαμβάνει πρωτοβουλίες με τις οποίες καθορίζονται προτεραιότητες και μειώνεται ο φόρτος ανταπόκρισης για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα συνολικά ή τμήματα αυτού.

4.   Η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος για προκαταρκτική εξέταση στην επιτροπή ΕΣΣ.

5.   Για κάθε ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής ΕΣΣ, παρουσιάζει ενδιάμεση έκθεση προόδου και τελική έκθεση αξιολόγησης και τις υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 14

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος

1.   Το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα εφαρμόζεται μέσω επιμέρους στατιστικών ενεργειών, οι οποίες αποφασίζονται:

α)

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

β)

από την Επιτροπή σε ειδικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ιδίως για την αντιμετώπιση αιφνιδιαστικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ή

γ)

διά συμφωνίας μεταξύ των ΕΣΥ ή άλλων εθνικών αρχών και της Επιτροπής (Eurostat) στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Οι εν λόγω συμφωνίες πρέπει να καταρτίζονται εγγράφως.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την εφαρμογή προσωρινής άμεσης στατιστικής ενέργειας, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27 παράγραφος 2, με την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενέργεια δεν προβλέπει συλλογή δεδομένων που καλύπτουν περισσότερο από τρία έτη αναφοράς·

β)

τα στοιχεία που πρόκειται να συλλεγούν είναι ήδη διαθέσιμα ή προσβάσιμα στο πλαίσιο των ΕΣΥ ή άλλων αρμόδιων εθνικών αρχών ή τα στοιχεία μπορούν να ληφθούν απευθείας με χρήση κατάλληλων δειγμάτων για την παρατήρηση του στατιστικού πληθυσμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τον αναγκαίο συντονισμό με τις ΕΣΥ και άλλες εθνικές αρχές και

γ)

η Κοινότητα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, προσφέρει οικονομική στήριξη στις ΕΣΥ και τις άλλες εθνικές αρχές για την κάλυψη των επιπροσθέτων δαπανών στις οποίες υποβάλλονται.

3.   Όταν προτείνει ενέργεια προς λήψη αποφάσεως βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία α) ή β), η Επιτροπή παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

α)

τους λόγους που αιτιολογούν την ενέργεια, ιδίως με γνώμονα τους στόχους της οικείας κοινοτικής πολιτικής·

β)

τους σκοπούς της ενέργειας και τα αναμενόμενα αποτελέσματα·

γ)

ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας, που περιλαμβάνει εκτίμηση της επιβάρυνσης την οποία συνεπάγεται η ενέργεια για τους ανταποκρινόμενους και

δ)

τους τρόπους με τους οποίους επιτελείται η ενέργεια, περιλαμβανομένης της διάρκειάς της και του ρόλου της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Άρθρο 15

Συνεργατικά δίκτυα

Στις επιμέρους στατιστικές ενέργειες αναπτύσσονται συνέργειες, όταν αυτό είναι δυνατόν, στο πλαίσιο του ΕΣΣ μέσω συνεργατικών δικτύων, με την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και αποτελεσμάτων ή με υποστήριξη της εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα καθήκοντα. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσεται κατάλληλη χρηματοοικονομική δομή.

Το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, όπως κοινές δομές, μέσα, διαδικασίες και μέθοδοι διατίθεται μέσω του ΕΣΣ. Οι πρωτοβουλίες για τη δημιουργία συνεργατικών δικτύων καθώς και τα αποτελέσματα εξετάζονται από την επιτροπή ΕΣΣ.

Άρθρο 16

Ευρωπαϊκή προσέγγιση των στατιστικών

1.   Σε ειδικές και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και εντός του πλαισίου του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος, η ευρωπαϊκή προσέγγιση των στατιστικών αποσκοπεί:

α)

στη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βελτίωση της έγκαιρης υποβολής των ευρωπαϊκών στατιστικών·

β)

στη μείωση του φόρτου ανταπόκρισης καθώς και της επιβάρυνσης των ΕΣΥ και των άλλων εθνικών αρχών σύμφωνα με την αρχή κόστους-αποτελεσματικότητας.

2.   Οι περιπτώσεις στις οποίες η ευρωπαϊκή προσέγγιση των στατιστικών έχει νόημα περιλαμβάνουν:

α)

την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών με χρήση:

i)

μη δημοσιευμένων εθνικών συμβολών ή εθνικών συμβολών από υποσύνολο των κρατών μελών·

ii)

ειδικά σχεδιασμένων δειγματοληπτικών σχημάτων·

iii)

μερικών πληροφοριών μέσω τεχνικών μοντελοποίησης·

β)

τη διάδοση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφαρμόζοντας ειδικές τεχνικές ελέγχου αποκάλυψης στατιστικών στοιχείων χωρίς να θίγονται οι εθνικές διατάξεις διάδοσης.

3.   Τα μέτρα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής προσέγγισης των στατιστικών εκτελούνται με πλήρη συμμετοχή των κρατών μελών. Τα μέτρα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής προσέγγισης των στατιστικών καθορίζονται στις επιμέρους στατιστικές ενέργειες κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1.

4.   Εφόσον απαιτείται, καθορίζεται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη συντονισμένη πολιτική δημοσιοποίησης και αναθεώρησης.

Άρθρο 17

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας

Κάθε χρόνο, πριν από το τέλος του Μαΐου, η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή ΕΣΣ το πρόγραμμα εργασίας της για το επόμενο έτος. Η Επιτροπή λαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο υπόψη τις παρατηρήσεις της επιτροπής ΕΣΣ. Αυτό το πρόγραμμα εργασίας βασίζεται στο ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα και προσδιορίζει ειδικότερα:

α)

τις ενέργειες οι οποίες, κατά την άποψη της Επιτροπής, έχουν προτεραιότητα, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών της κοινοτικής πολιτικής και των οικονομικών περιορισμών τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο καθώς και του φόρτου ανταπόκρισης·

β)

τις πρωτοβουλίες όσον αφορά την επανεξέταση προτεραιοτήτων και τη μείωση του φόρτου ανταπόκρισης και

γ)

τις διαδικασίες και τα νομοθετικά μέτρα που προτείνει η Επιτροπή για την εκτέλεση του προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΏΝ

Άρθρο 18

Μέτρα διάδοσης

1.   Η διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών γίνεται με πλήρη συμμόρφωση προς τις στατιστικές αρχές του άρθρου 2 παράγραφος 1, ιδίως όσον αφορά την προστασία του στατιστικού απορρήτου και την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης, όπως απαιτεί η αρχή της αμεροληψίας.

2.   Η διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών γίνεται από την Επιτροπή (Eurostat), τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.

3.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή παρέχουν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, την αναγκαία υποστήριξη, για να εξασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των χρηστών στις ευρωπαϊκές στατιστικές.

Άρθρο 19

Αρχεία δημόσιας χρήσης

Επιτρέπεται η διάδοση πληροφοριών για μεμονωμένα στατιστικά στοιχεία υπό μορφή αρχείου δημόσιας χρήσης αποτελούμενου από εγγραφές που έχουν καταστεί ανώνυμες, οι οποίες έχουν καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η μονάδα των στατιστικών στοιχείων να μην μπορεί να προσδιοριστεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα, αν ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά μέσα τα οποία θα μπορούσε εύλογα να χρησιμοποιήσει κάποιος τρίτος.

Αν τα στοιχεία έχουν διαβιβαστεί στην Επιτροπή (Eurostat) απαιτείται η ρητή έγκριση της ΕΣΥ ή άλλης εθνικής αρχής η οποία διαβίβασε τα στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Άρθρο 20

Προστασία απόρρητων στοιχείων

1.   Για να διασφαλιστεί ότι τα απόρρητα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και για να αποτραπεί η παράνομη δημοσιοποίησή τους, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες και μέτρα.

2.   Τα εμπιστευτικά δεδομένα που συλλέγονται αποκλειστικά για την παραγωγή των ευρωπαϊκών στατιστικών χρησιμοποιούνται από τις ΕΣΥ και άλλες εθνικές αρχές και την Επιτροπή (Eurostat) αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, εκτός αν η μονάδα στατιστικών στοιχείων έδωσε ανεπιφύλακτα τη συναίνεσή της για οιαδήποτε άλλη χρήση.

3.   Στις κατωτέρω εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται να διαδοθούν από τις ΕΣΥ και άλλες εθνικές αρχές και την Επιτροπή (Eurostat) στατιστικά αποτελέσματα που ενδέχεται να καθιστούν δυνατή την ταύτιση της μονάδας των στατιστικών στοιχείων:

α)

όταν καθορίζονται ειδικοί όροι και λεπτομέρειες εφαρμογής με πράξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ενεργούντων σύμφωνα με το άρθρο 251 της συνθήκης. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να τροποποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε η διάδοσή τους να μη θίγει το στατιστικό απόρρητο, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τη μονάδα των στατιστικών στοιχείων· είτε

β)

όταν η μονάδα στατιστικών στοιχείων συμφώνησε ανεπιφύλακτα για την αποκάλυψη των δεδομένων.

4.   Στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους οι ΕΣΥ και άλλες εθνικές αρχές και η Επιτροπή (Eurostat) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη φυσική και λογική προστασία των απόρρητων στοιχείων (έλεγχος αποκάλυψης στατιστικών στοιχείων).

Οι ΕΣΥ και άλλες εθνικές αρχές και η Επιτροπή (Eurostat) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εναρμόνιση των αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τη φυσική και λογική προστασία των απόρρητων στοιχείων. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27 παράγραφος 2.

5.   Οι μόνιμοι υπάλληλοι και τα λοιπά μέλη του προσωπικού των ΕΣΥ και άλλων εθνικών αρχών που έχουν πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία οφείλουν να συμμορφώνονται με την εν λόγω απαίτηση απορρήτου ακόμη και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους.

Άρθρο 21

Διαβίβαση απόρρητων στοιχείων

1.   Η διαβίβαση απορρήτων στοιχείων από την αρχή ΕΣΣ, όπως εμφαίνεται στο άρθρο 4, που συνέλεξε τα στοιχεία προς άλλη αρχή ΕΣΣ επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διαβίβαση είναι αναγκαία για την αποτελεσματική ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών ή για την αύξηση της ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών.

2.   Η διαβίβαση απορρήτων στοιχείων μεταξύ της αρχής του ΕΣΣ που συνέλεξε τα στοιχεία και μέλους του ΕΣΚΤ επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διαβίβαση είναι αναγκαία για την αποτελεσματική ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών ή για την αύξηση της ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του ΕΣΣ και του ΕΣΚΤ και ότι η αναγκαιότητα αυτή είναι αιτιολογημένη.

3.   Για οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση πέραν της πρώτης απαιτείται ρητή άδεια της αρχής που συνέλεξε τα δεδομένα.

4.   Δεν μπορεί να γίνει επίκληση εθνικών κανόνων στατιστικού απορρήτου για να αποτραπεί η διαβίβαση απόρρητων στοιχείων δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 αν πράξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αποφασιζόντων κατά το άρθρο 251 της συνθήκης προβλέπει τη διαβίβαση τέτοιων στοιχείων.

5.   Τα διαβιβαζόμενα κατά το παρόν άρθρο εμπιστευτικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς στατιστικής, έχει δε πρόσβαση σε αυτά μόνον το προσωπικό που απασχολείται σε δραστηριότητες στατιστικής στο πλαίσιο του ειδικού τομέα εργασίας του.

6.   Οι διατάξεις περί στατιστικού απορρήτου που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται σε όλα τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται στο πλαίσιο του ΕΣΣ και μεταξύ του ΕΣΣ και του ΕΣΚΤ.

Άρθρο 22

Προστασία απόρρητων στοιχείων στην Επιτροπή (Eurostat)

1.   Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 2, πρόσβαση στα απόρρητα στοιχεία έχουν μόνο οι μόνιμοι υπάλληλοι της Επιτροπής (Eurostat), στο πλαίσιο του ειδικού τομέα εργασίας τους.

2.   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να χορηγεί πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία και σε άλλα μέλη του προσωπικού της, καθώς και σε άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία εργάζονται για την Επιτροπή (Eurostat) βάσει σύμβασης στο πλαίσιο του ειδικού τομέα εργασίας τους.

3.   Τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Τα εν λόγω πρόσωπα υπόκεινται στον περιορισμό αυτόν ακόμη και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους.

Άρθρο 23

Πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία για επιστημονικούς σκοπούς

Η Επιτροπή (Eurostat) ή οι ΕΣΥ ή άλλες εθνικές αρχές στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους μπορούν να χορηγούν πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία τα οποία καθιστούν δυνατή μόνον την έμμεση ταύτιση των στατιστικών μονάδων σε ερευνητές που διεξάγουν στατιστικές αναλύσεις για επιστημονικούς σκοπούς. Αν τα στοιχεία έχουν διαβιβαστεί στην Επιτροπή (Eurostat), απαιτείται η έγκριση της ΕΣΥ ή άλλης εθνικής αρχής η οποία διαβίβασε τα στοιχεία.

Οι λεπτομέρειες, οι κανόνες και οι όροι πρόσβασης σε κοινοτικό επίπεδο καθορίζονται από την Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27 παράγραφος 3.

Άρθρο 24

Πρόσβαση σε διοικητικά μητρώα

Για να μειωθεί η επιβάρυνση των απαντώντων, οι ΕΣΥ και άλλες εθνικές αρχές και η Επιτροπή (Eurostat) έχουν πρόσβαση σε διοικητικές πηγές στοιχείων από το οικείο σύστημα δημόσιας διοίκησης, όταν τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών.

Οι πρακτικές ρυθμίσεις και οι προϋποθέσεις πρόσβασης καθορίζονται, εφόσον απαιτείται, από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 25

Στοιχεία από δημόσιες πηγές

Τα στοιχεία που λαμβάνονται από πηγές που είναι νόμιμα διαθέσιμες στο κοινό και οι οποίες παραμένουν στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία δεν θεωρούνται απόρρητα για το σκοπό της διάδοσης στατιστικών που λαμβάνονται από τα στοιχεία αυτά.

Άρθρο 26

Παραβίαση του στατιστικού απορρήτου

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή κάθε παραβίασης του στατιστικού απορρήτου και την επιβολή κυρώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ΕΣΣ.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η προθεσμία του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 28

Κατάργηση

1.   Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Οι παραπομπές στην επιτροπή στατιστικού απορρήτου που θεσπίστηκε με τον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στην επιτροπή ΕΣΣ που θεσπίζεται με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 322/97 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

3.   Η απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ καταργείται.

Οι παραπομπές στην επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος νοούνται ως παραπομπές στην επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που θεσπίζεται με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 29

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 11 Μαρτίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. VONDRA


(1)  ΕΕ C 291 της 5.12.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 308 της 3.12.2008, σ. 1.

(3)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2009.

(4)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 1 της 3.1.1994, σ. 3.

(7)  ΕΕ L 90 της 28.3.2006, σ. 2.

(8)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(9)  ΕΕ L 332 της 30.11.2006, σ. 21.

(10)  ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(12)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(13)  ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.

(14)  ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13.

(15)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(16)  ΕΕ L 304 της 14.11.2008, σ. 70.

(17)  ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.

(18)  ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

(19)  ΕΕ L 133 της 18.5.2002, σ. 7.

(20)  ΕΕ L 156 της 30.4.2004, σ. 1, όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 202 της 7.6.2004, σ. 1.