29.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 25/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 85/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Ιανουαρίου 2009

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 161 τρίτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η άνευ προηγουμένου κρίση που πλήττει τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην Κοινότητα, η οποία καλείται να αντιδράσει άμεσα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία, και ιδίως για να στηρίξει τις επενδύσεις έτσι ώστε να προωθηθούν η ανάπτυξη και η απασχόληση.

(2)

Το κανονιστικό πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 υιοθετήθηκε με σκοπό τη μεγαλύτερη απλούστευση του προγραμματισμού και της διαχείρισης Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής, της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεών τους και της επικουρικότητας στα πλαίσια της υλοποίησής τους.

(3)

Απαιτείται προσαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (1) προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητοποίηση των κοινοτικών πιστώσεων για τη δρομολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των έργων που τυγχάνουν ενίσχυσης στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση και κατ’ επέκταση ο αντίκτυπος των επενδύσεων αυτών στην οικονομία.

(4)

Είναι ανάγκη να ενισχυθεί η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) να βοηθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά την προετοιμασία και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

(5)

Λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ ως χρηματοπιστωτικών οντοτήτων της Κοινότητας δυνάμει της Συνθήκης, όταν οι πράξεις χρηματοοικονομικής τεχνικής οργανώνονται μέσω αυτών ως ταμεία χαρτοφυλακίου, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να τους ανατίθενται συμβάσεις απευθείας.

(6)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η προσφυγή σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, ιδίως στον τομέα της βιώσιμης πολεοδομικής ανάπτυξης, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συνεισφορών σε είδος ως επιλέξιμων δαπανών για τη σύσταση ταμείων και τη συνεισφορά σε αυτά.

(7)

Για τη στήριξη των επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, είναι επίσης ανάγκη να καταστούν ελαστικότεροι οι όροι που διέπουν την πληρωμή προκαταβολών στα πλαίσια των κρατικών ενισχύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 87 της συνθήκης.

(8)

Προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των μεγάλων έργων, είναι ανάγκη να επιτραπεί η συμπερίληψη των δαπανών για μεγάλα έργα που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την Επιτροπή στις δηλώσεις δαπανών.

(9)

Για να ενισχυθούν τα χρηματοοικονομικά διαθέσιμα των κρατών μελών με στόχο την ταχύτερη δρομολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων σε περίοδο κρίσης, είναι ανάγκη να τροποποιηθούν οι διατάξεις για την προχρηματοδότηση.

(10)

Η πληρωμή έναντι που καταβάλλεται κατά την έναρξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζει κανονική ταμειακή ροή και να διευκολύνει τις πληρωμές προς τους δικαιούχους κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να καθοριστούν διατάξεις για αυτές τις πληρωμές έναντι σε σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία: 7,5 % (για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σύνθεση που είχε πριν από την 1η Μαΐου του 2004) και 9 % (για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση την 1η Μαΐου του 2004 ή μετά την ημερομηνία αυτή), ούτως ώστε να επισπευσθεί η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

(11)

Δυνάμει των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της ασφάλειας δικαίου, οι τροποποιήσεις που αφορούν το άρθρο 56 παράγραφος 2 και το άρθρο 78 παράγραφος 1 θα πρέπει να εφαρμοσθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013. Είναι επομένως απαραίτητη η αναδρομική εφαρμογή από την 1η Αυγούστου 2006, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Επειδή η άνευ προηγουμένου κρίση που πλήττει τις χρηματοπιστωτικές αγορές απαιτεί άμεση αντίδραση προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας, άλλες τροποποιήσεις θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ την ημέρα που ακολουθεί τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(12)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 θα πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

στο άρθρο 44, το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

όταν η συμφωνία δεν είναι σύμβαση δημόσιων υπηρεσιών κατά την έννοια του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων, η χορήγηση επιχορήγησης, η οποία ορίζεται, για το σκοπό αυτόν, ως άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά μέσω δωρεάς προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων, εφόσον αυτό γίνεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, είναι συμβατή με τη συνθήκη.»·

β)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):

«γ)

την ανάθεση σύμβασης απευθείας προς την ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ.»·

2.

στο άρθρο 46 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Η ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, να συμμετέχουν στις δράσεις τεχνικής βοήθειας που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.»·

3.

στο άρθρο 56, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι συνεισφορές σε είδος, το κόστος απόσβεσης και τα πάγια έξοδα μπορούν να αντιμετωπίζονται ως δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους κατά την υλοποίηση πράξεων υπό τους όρους που θεσπίζονται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι συνεισφορές σε είδος, στην περίπτωση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και για τους σκοπούς του άρθρου 78, παράγραφος 6, πρώτο εδάφιο, μπορούν να αντιμετωπίζονται ως δαπάνη για τη δημιουργία αυτών των ταμείων ή ταμείων χαρτοφυλακίου ή τη συνεισφορά σε αυτά, υπό τους όρους που θεσπίζονται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Οι δαπάνες που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α)

οι κανόνες επιλεξιμότητας που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 4 προβλέπουν την επιλεξιμότητα των δαπανών αυτών·

β)

το ποσό των δαπανών αιτιολογείται δεόντως με λογιστικά έγγραφα που έχουν αποδεικτική ισχύ ισοδύναμη με τιμολόγια, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζονται σε ειδικούς κανονισμούς·

γ)

στην περίπτωση των συνεισφορών σε είδος, η συγχρηματοδότηση από τα Ταμεία δεν υπερβαίνει τη συνολική επιλέξιμη δαπάνη μειωμένη κατά την αξία των συνεισφορών αυτών.»·

4.

το άρθρο 78 τροποποιείται ως εξής:

α)

η τελευταία πρόταση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 78 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι δαπάνες που καταβάλλουν οι δικαιούχοι δικαιολογούνται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, εκτός αν οι ειδικοί κανονισμοί για κάθε ταμείο προβλέπουν άλλως.»·

β)

στο άρθρο 78 παράγραφος 2, το στοιχείο β) απαλείφεται·

γ)

στο άρθρο 78, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Στην περίπτωση που, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3, η Επιτροπή αρνηθεί χρηματοδοτική συνεισφορά σε μεγάλο έργο, η δήλωση δαπανών μετά τη θέσπιση της απόφασης της Επιτροπής πρέπει να διορθώνεται αναλόγως.»·

5.

στο άρθρο 82 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, τα στοιχεία α), β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνθεσή της πριν από την 1η Μαΐου 2004, 2 % της συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταμείων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα το 2007, 3 % της συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταμείων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα το 2008 και 2,5 % της συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταμείων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα το 2009·

β)

για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα, 2 % της συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταμείων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα το 2007, το 3 % της συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταμείων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2008 και 4 % της συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταμείων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα το 2009·

γ)

εάν το επιχειρησιακό πρόγραμμα υπάγεται στο στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» και ένας τουλάχιστον από τους συμμετέχοντες είναι κράτος μέλος που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα, 2 % της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα το 2007, 3 % της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα το 2008 και, το 2009, 4 % της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εν τούτοις, το άρθρο 1 παράγραφος 3 και το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο α) εφαρμόζονται από την 1η Αυγούστου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. GANDALOVIČ


(1)  EE L 210 της 31.7.2006, σ. 25.