23.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 19/26


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 66/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιανουαρίου 2009

για τον καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 162 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ορίζει ότι η διαφορά μεταξύ των τιμών στο διεθνές εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) και παρατίθενται στο μέρος XVΙ του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή όταν τα προϊόντα εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που παρατίθενται στο μέρος ΙV του παραρτήματος ΧΧ του κανονισμού αυτού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου, όσον αφορά το σύστημα επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της Συνθήκης (2) προσδιορίζει τα προϊόντα για τα οποία θα καθοριστεί ποσοστό επιστροφής που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή όταν τα προϊόντα εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που παρατίθενται στο μέρος ΙV του παραρτήματος ΧΧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005, το πoσοστό της επιστροφής ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα εν λόγω βασικά προϊόντα καθορίζεται για χρονικό διάστημα της ίδιας διάρκειας με εκείνο που ισχύει για τον καθορισμό των επιστροφών οι οποίες εφαρμόζονται για τα ίδια αυτά προϊόντα όταν εξάγονται ως έχουν.

(4)

Το άρθρο 11 της συμφωνίας για το γεωργικό τομέα, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης, ορίζει ότι η επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόντος ενσωματωμένου σε εμπόρευμα δεν μπορεί να υπερβαίνει την επιστροφή που εφαρμόζεται για το ίδιο αυτό προϊόν όταν εξάγεται ως έχει.

(5)

Ωστόσο, στην περίπτωση ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, υπάρχει ο κίνδυνος, εάν καθορίζονται εκ των προτέρων υψηλά ποσοστά επιστροφών, να διακυβεύονται οι αναλήψεις υποχρεώσεων που συνδέονται με αυτές τις επιστροφές. Ως εκ τούτου, για να αποτραπεί ο κίνδυνος αυτός, κρίνεται αναγκαία η λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων, χωρίς όμως να αποκλείεται η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Ο καθορισμός ειδικών ποσοστών επιστροφών για τον εκ των προτέρων καθορισμό των επιστροφών σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να επιτρέψει την επίτευξη και των δύο αυτών στόχων.

(6)

Το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 προβλέπει ότι για τον καθορισμό του ποσοστού επιστροφής λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι επιστροφές στην παραγωγή, οι ενισχύσεις ή τα άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού σχετικά με την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών για τα βασικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 ή τα εξομοιούμενα προϊόντα.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, χορηγείται ενίσχυση για το αποκορυφωμένο γάλα που παράγεται στην Κοινότητα και μεταποιείται σε καζεΐνη, εάν το γάλα αυτό και η καζεΐνη που παρασκευάζεται από αυτό ανταποκρίνονται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

(8)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2005, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα διάθεσης κρέμας γάλακτος, βουτύρου και συμπυκνωμένου βουτύρου (3), επιτρέπεται η παροχή στις βιομηχανίες, οι οποίες παρασκευάζουν ορισμένα εμπορεύματα, βουτύρου και κρέμας γάλακτος σε μειωμένη τιμή.

(9)

Η επιτροπή διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσοστά των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 και στο μέρος XVI του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που αναφέρονται στο μέρος ΙV του παραρτήματος ΧΧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Heinz ZOUREK

Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 172 της 5.7.2005, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 308 της 25.11.2005, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται από τις 23 Ιανουαρίου 2009 σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (1)

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσοστά των επιστροφών

Σε περιπτώσεις προκαθορισμού των επιστροφών

Λοιπές

ex 0402 10 19

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά μορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή λοιπών γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες < 1,5 % (PG 2):

 

 

α)

σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3501

β)

σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

17,00

17,00

ex 0402 21 19

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά μορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή λοιπών γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 26 % (PG 3):

 

 

α)

σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα, υπό μορφή προϊόντων εξομοιουμένων προς το PG 3, βούτυρο ή κρέμα γάλακτος σε μειωμένη τιμή, που πραγματοποιείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

26,85

26,85

β)

σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

26,00

26,00

ex 0405 10

Βούτυρο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 82 % (PG 6):

 

 

α)

σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων τα οποία περιέχουν βούτυρο ή κρέμα γάλακτος μειωμένης τιμής και είναι κατασκευασμένα υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

45,00

45,00

β)

σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2106 90 98, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες γάλακτος ίσης ή ανώτερης του 40 % κατά βάρος

46,05

46,05

γ)

σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

45,00

45,00


(1)  Τα ποσοστά που ορίζονται στο παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές σε

α)

τρίτες χώρες: Ανδόρα, Αγία Έδρα (κράτος του Βατικανού), Λιχτενστάιν, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στα εμπορεύματα που παρατίθενται στους πίνακες Ι και ΙΙ του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, τα οποία εξάγονται στην Ελβετική Συνομοσπονδία.

β)

εδάφη των κρατών μελών της ΕΕ που δεν αποτελούν τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας: Θέουτα, Μελίλια, δήμοι Livigno και Campione d’Italia, νήσος Ελιγολάνδη, Γροιλανδία, νήσοι Φερόε και περιοχές της Κύπρου στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο.

γ)

Ευρωπαϊκά εδάφη για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο ένα κράτος μέλος και τα οποία δεν ανοίκουν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας: Γιβραλτάρ.

δ)

οι εξαγωγές που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1, το άρθρο 44 παράγραφος 1 και το άρθρο 45 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11).