23.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 19/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 62/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιανουαρίου 2009

για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των αυγών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 170,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που απαριθμούνται στο μέρος XIX του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού στην παγκόσμια αγορά και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης της αγοράς αυγών, είναι σκόπιμο να καθοριστούν επιστροφές κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τους κανόνες και ορισμένα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 162 έως 164, 167, 169 και 170 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)

Το άρθρο 164 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι είναι δυνατή η διαφοροποίηση των επιστροφών ανάλογα με τον τόπο προορισμού, ιδίως εάν η κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών ή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 300 της Συνθήκης το καθιστούν αναγκαίο.

(4)

Οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα που επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κοινότητα και τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (2) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (3), καθώς και τους όρους σήμανσης του σημείου Α του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα προϊόντα για τα οποία λαμβάνονται επιστροφές κατά την εξαγωγή όπως προβλέπεται στο άρθρο 164 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και τα ποσά των εν λόγω επιστροφών αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για επιστροφή σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και ιδίως να έχουν παρασκευαστεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση και να πληρούν τους όρους σήμανσης που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, καθώς και εκείνους του σημείου Α του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1. Διορθωτικό στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55. Διορθωτικό στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Καθορισμός των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των αυγών που εφαρμόζονται από τις 23 Ιανουαρίου 2009

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό των επιστροφών

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 τεμάχια

0,78

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 τεμάχια

0,39

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

25,10

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

15,90

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

4,00

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

E09

Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Υεμένη, ΕΔΠ Χονγκ Κονγκ, Ρωσία, Τουρκία

E10

Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Φιλιππίνες

E19

όλοι οι προορισμοί, εκτός από την Ελβετία και τις ομάδες E09 και E10