24.4.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 104/58


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 29/2009 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων για τις υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13 της 17ης Ιανουαρίου 2009 )

1.

Στη σελίδα 11, παράρτημα I, μέρος A, πρώτη παράγραφος:

αντί:

«… άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) …»

διάβαζε:

«… άρθρο 1 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο …».

2.

Στη σελίδα 11, παράρτημα I, μέρος B, πρώτη παράγραφος:

αντί:

«… άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β) …»

διάβαζε:

«… άρθρο 1 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο …».