14.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 9/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 20/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιανουαρίου 2009

για την έγκριση των προδιαγραφών της ενότητας ad hoc 2010 σχετικά με το συμβιβασμό του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1998, για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 365/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του προγράμματος των ενοτήτων ad hoc, για την περίοδο 2010, 2011 και 2012, μέσα στα πλαίσια της δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου (2), περιλαμβάνει ενότητα ad hoc για το συμβιβασμό του επαγγελματικού και οικογενειακού βίου.

(2)

Η απόφαση 2008/618/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (3), ο χάρτης πορείας για την ισότητα γυναικών και ανδρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (4) και το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων (5) παροτρύνουν τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την προαγωγή καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής για όλους σε σχέση με την παιδική μέριμνα, εγκαταστάσεων φροντίδας για άλλα εξαρτώμενα άτομα και για την προαγωγή της γονικής άδειας τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Συνεπώς, χρειάζεται ένα περιεκτικό και συγκρίσιμο σύνολο στοιχείων σχετικά με το συμβιβασμό του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου για την παρακολούθηση της προόδου που σημειώθηκε στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και για τη μέτρηση του αντίκτυπου πρόσφατων πολιτικών στον τομέα αυτό.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να συγκεντρωθούν το 2010 από την ενότητα ad hoc για το συμβιβασμό του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 112 της 24.4.2008, σ. 22.

(3)  ΕΕ L 198 της 26.7.2008, σ. 47.

(4)  COM(2006) 92 τελικό.

(5)  Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στις 23-24 Μαρτίου 2006.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Συγγραφή υποχρεώσεων για την ενότητα ad hoc για το 2010 σχετικά με το συμβιβασμό του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου

1.

Τα οικεία κράτη μέλη και περιφέρειες: όλα.

2.

Οι μεταβλητές κωδικοποιούνται ως εξής:

Η αρίθμηση των μεταβλητών της έρευνας εργατικού δυναμικού στη στήλη «φίλτρα» αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2008 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2008, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα όσον αφορά την κωδικοποίηση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση στοιχείων από το 2009 και μετά, τη χρήση υπο-δείγματος για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές και τον ορισμό των τριμήνων αναφοράς (1).

Όνομα

Στήλη

Κωδικός

Περιγραφή

Φίλτρο

REGCARE

197

 

Πρόσωπο που αναλαμβάνει σε τακτική βάση τη μέριμνα άλλων παιδιών έως την ηλικία των 14 ετών (άλλα εκτός των δικών του της/του συζύγου του/της, που ζουν στο νοικοκυριό) ή ασθενών, αναπήρων, ηλικιωμένων συγγενών/φίλων ηλικίας 15 ή άνω ετών που χρειάζονται φροντίδα

Κάθε πρόσωπο ηλικίας 15 έως 64 ετών

1

Ναι, άλλων παιδιών ηλικίας έως 14 ετών

2

Ναι, συγγενών/φίλων ηλικίας 15 ή άνω ετών που χρειάζονται φροντίδα

3

Ναι, άλλων παιδιών ηλικίας έως 14 ετών και συγγενών/φίλων ηλικίας 15 ή άνω ετών που χρειάζονται φροντίδα

4

Όχι

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καμία απάντηση

CHILDCAR

198

 

Χρήση υπηρεσιών μέριμνας παιδιών ανά εβδομάδα για τα νεότερα παιδιά που ζουν στο νοικοκυριό (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμένων προσώπων για τη φροντίδα παιδιών, νηπιαγωγείο· εκτός της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης)

Κάθε πρόσωπο ηλικίας 15 έως 64 ετών με τουλάχιστον ένα δικό του παιδί ή παιδί της/του συζύγου του/της, ηλικίας έως 14 ετών που ζει στο νοικοκυριό

 

Οι υπηρεσίες μέριμνας παιδιών χρησιμοποιούνται για … ανά εβδομάδα

1

έως 10 ώρες

2

άνω των 10 ωρών και έως 20 ώρες

3

άνω των 20 ωρών και έως 30 ώρες

4

άνω των 30 ωρών και έως 40 ώρες

5

άνω των 40 ωρών

6

Δεν χρησιμοποιούνται υπηρεσίες μέριμνας παιδιών

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καμία απάντηση

IMPFACIL

199

 

Αντίκτυπος της διαθεσιμότητας και της εξασφάλισης προσιτών τιμών των υπηρεσιών μέριμνας σε περίπτωση μη απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης

Κάθε πρόσωπο ηλικίας 15 έως 64 ετών και (FTPTREAS≠3 και SEEKREAS≠3 και (REGCARE=1-3 ή έχει τουλάχιστον ένα δικό του παιδί ή παιδί της/του συζύγου του/της, ηλικίας έως 14 ετών που ζει στο νοικοκυριό)) και FTPT≠1

1

Δεν παρέχονται κατάλληλες ή προσιτές από οικονομική άποψη υπηρεσίες μέριμνας για παιδιά

2

Δεν παρέχονται κατάλληλες ή προσιτές από οικονομική άποψη υπηρεσίες για τη φροντίδα ασθενών, αναπήρων ή ηλικιωμένων προσώπων

3

Δεν παρέχονται κατάλληλες ή προσιτές από οικονομική άποψη υπηρεσίες για τη φροντίδα τόσο παιδιών όσο και ασθενών, αναπήρων ή ηλικιωμένων προσώπων

4

Οι υπηρεσίες φροντίδας δεν επηρεάζουν την απόφαση για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καμία απάντηση

NOWRECHI

200

 

Κύριος λόγος (που συνδέεται με τη μέριμνα των παιδιών) για τη μη απασχόληση ή για τη μερική απασχόληση

Κάθε πρόσωπο ηλικίας 15 έως 64 ετών και (NEEDCARE=1,3 ή IMPFACIL=1,3)

1

Δεν διατίθενται υπηρεσίες για τη μέριμνα παιδιών

2

Οι υπηρεσίες μέριμνας παιδιών που διατίθενται είναι πολύ ακριβές

3

Οι υπηρεσίες μέριμνας παιδιών που διατίθενται δεν έχουν αρκετά καλή ποιότητα

4

Άλλοι λόγοι που συνδέονται με την έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών για τη μέριμνα παιδιών

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καμία απάντηση

NOWRECAR

201

 

Κύριος λόγος (που συνδέεται με τη φροντίδα άλλων εξαρτημένων προσώπων) για τη μη απασχόληση ή για τη μερική απασχόληση

Κάθε πρόσωπο ηλικίας 15 έως 64 ετών και (NEEDCARE=1,3 ή IMPFACIL=1,3)

1

Δεν διατίθενται υπηρεσίες φροντίδας

2

Οι υπηρεσίες φροντίδας που διατίθενται είναι πολύ ακριβές

3

Οι υπηρεσίες περίθαλψης που διατίθενται δεν έχουν αρκετά καλή ποιότητα

4

Άλλοι λόγοι που συνδέονται με την έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καμία απάντηση

VARHOURS

202

 

Μεταβλητό ωράριο εργασίας

Κάθε πρόσωπο ηλικίας 15 έως 64 ετών και STAPRO=3

1

Σταθερή ώρα έναρξης και λήξης της ημέρας εργασίας ή μεταβλητό ωράριο εργασίας όπως αποφασίστηκε από τον εργοδότη

 

Χρονοδιάγραμμα που αποφασίστηκε από τον εργαζόμενο με βάση ένα από τα ακόλουθα σχήματα:

2

Ελαστικό ωράριο/Κεφαλαιοποίηση του χρόνου εργασίας

3

Ημερήσιος αριθμός των σταθερών ωρών, αλλά κάποια ευελιξία εντός της ημέρας

4

Καθορίζει το χρονοδιάγραμμα εργασίας του (χωρίς τυπικά όρια)

5

Άλλες

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καμία απάντηση

POSSTEND

203

 

Δυνατότητα μεταβλητής έναρξης ή/και λήξης της ημέρας εργασίας για οικογενειακούς λόγους (τουλάχιστον μία ώρα)

VARHOURS=1,3,5,κενό

1

Γενικά δυνατό

2

Σπάνια δυνατό

3

Αδύνατο

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καμία απάντηση

POSORGWT

204

 

Δυνατότητα οργάνωσης του χρόνου εργασίας ώστε να παίρνει ημέρες ελεύθερες για οικογενειακούς λόγους (χωρίς να χρησιμοποιεί την ετήσια άδεια)

Κάθε πρόσωπο ηλικίας 15 έως 64 ετών και STAPRO=3

1

Γενικά δυνατό

2

Σπάνια δυνατό

3

Αδύνατο

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καμία απάντηση

REDWORK

205

 

Μειωμένες ώρες εργασίας για τη φροντίδα του μικρότερου παιδιού στο νοικοκυριό επί ένα μήνα τουλάχιστον (εξαιρουμένης της άδειας μητρότητας)

Κάθε πρόσωπο ηλικίας 15 έως 64 ετών με τουλάχιστον ένα δικό του παιδί ή παιδί της/του συζύγου του/της έως το όγδοο έτος ηλικίας που ζει στο νοικοκυριό [WSTATOR=1,2 ή (EXISTPR=1 και REFYEAR-YEARPR <= ηλικία του μικρότερου παιδιού + 1)]

1

Ναι

2

Όχι

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καμία απάντηση

STOPWORK

206

 

Παύση της εργασίας για τη φροντίδα του μικρότερου παιδιού στο νοικοκυριό επί ένα μήνα τουλάχιστον (εξαιρουμένης της άδειας μητρότητας)

Κάθε πρόσωπο ηλικίας 15 έως 64 ετών με τουλάχιστον ένα δικό του παιδί ή παιδί της/του συζύγου του/της έως το όγδοο έτος ηλικίας που ζει στο νοικοκυριό [WSTATOR=1,2 ή (EXISTPR=1 και REFYEAR-YEARPR <= ηλικία του μικρότερου παιδιού + 1)]

1

Όχι

 

Ναι, παύση εργασίας για περίοδο πλήρους διάρκειας

2

έως 3 μηνών

3

άνω των 3 μηνών και έως 6 μήνες

4

άνω των 6 μηνών και έως 1 έτος

5

άνω του 1 έτους

6

Δεν έχει επιστρέψει ακόμη στην εργασία

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καμία απάντηση

PARLEAVE

207

 

Γονική άδεια κατά πλήρη χρόνο τουλάχιστον επί ένα μήνα για τη φροντίδα του μικρότερου παιδιού στο νοικοκυριό(εξαιρουμένης της άδειας μητρότητας)

Κάθε πρόσωπο ηλικίας 15 έως 64 ετών με τουλάχιστον ένα δικό του παιδί ή παιδί της/του συζύγου του/της έως το όγδοο έτος ηλικίας που ζει στο νοικοκυριό

1

Όχι, δεν έλαβε γονική άδεια κατά πλήρη χρόνο επί ένα μήνα τουλάχιστον

 

Ναι, έλαβε γονική άδεια κατά πλήρη χρόνο για περίοδο πλήρους διάρκειας

2

έως 3 μηνών

3

άνω των 3 μηνών και έως 6 μήνες

4

άνω των 6 μηνών και έως 1 έτος

5

άνω του 1 έτους

6

Η άδεια συνεχίζεται

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καμία απάντηση

 

210/215

 

Συντελεστής στάθμισης για την ενότητα ad hoc 2010 (προαιρετικό)

Όλοι ηλικίας 15 έως 64 ετών

0000-9999

Οι στήλες 210-213 περιέχουν ακέραιους αριθμούς

00-99

Οι στήλες 214-215 περιέχουν δεκαδικούς αριθμούς


(1)  ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 57.