12.11.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 296/59


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Οκτωβρίου 2009

για την τροποποίηση της απόφασης 2009/821/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των συνοριακών σταθμών ελέγχου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 7789]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/822/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,

την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2009, για την κατάρτιση καταλόγου εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου, τη θέσπιση ορισμένων κανόνων σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται από τους εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής και τη θέσπιση των κτηνιατρικών μονάδων στο TRACES (3), θεσπίζει κατάλογο συνοριακών σταθμών ελέγχου που εγκρίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ. Ο κατάλογος αυτός περιέχεται στο παράρτημα Ι της εν λόγω απόφασης.

(2)

Επιπλέον, η απόφαση 2009/821/ΕΚ καταργεί και αντικαθιστά την απόφαση 2001/881/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2001, για την κατάρτιση καταλόγου μεθοριακών σταθμών επιθεώρησης που είναι εγκεκριμένοι για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων σε ζώα και ζωικά προϊόντα από τρίτες χώρες και για την ενημέρωση των λεπτομερών κανόνων που αφορούν τους ελέγχους οι οποίοι πρέπει να διενεργούνται από τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής (4).

(3)

Η υπηρεσία επιθεώρησης της Επιτροπής (Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων) πραγματοποίησε επιθεώρηση στον συνοριακό σταθμό ελέγχου στο λιμάνι Αστακού στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2008, σύμφωνα με την απόφαση 2001/881/ΕΚ.

(4)

Η επιθεώρηση αποκάλυψε διάφορες δομικές αδυναμίες. Ως εκ τούτου, η αρμόδια αρχή της Ελλάδας έχει υποβάλει πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση των εν λόγω αδυναμιών. Το εν λόγω πρόγραμμα δράσης κρίθηκε ικανοποιητικό. Ο συνοριακός σταθμός ελέγχου του λιμένα Αστακού πρέπει, επομένως, να προστεθεί στον κατάλογο των εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου που περιέχεται στο παράρτημα Ι της απόφασης 2009/821/EK.

(5)

Συνεπώς, η απόφαση 2009/821/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα Ι της απόφασης 2009/821/EK, στο μέρος σχετικά με την Ελλάδα, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση πριν από την καταχώριση για τον διεθνή αερολιμένα της Αθήνας:

1

2

3

4

5

6

«Astakos

GR AST 1

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT»

 

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 15 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56.

(2)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.

(3)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4)  ΕΕ L 326 της 11.12.2001, σ. 44.