13.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 8/31


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Ιανουαρίου 2009

για τροποποίηση της απόφασης 2008/655/ΕΚ για την έγκριση των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου ορισμένων κρατών μελών και για τον καθορισμό του επιπέδου χρηματοδοτικής συμβολής της Κοινότητας για το 2007 και 2008

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 8966]

(Τα κείμενα στη γαλλική, γερμανική, δανική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και τσεχική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2009/19/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφοι 3, 4 και 5 δεύτερη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2008/655/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2008, για την έγκριση των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου ορισμένων κρατών μελών και για τον καθορισμό του επιπέδου χρηματοδοτικής συμβολής της Κοινότητας για το 2007 και 2008 (3), ενέκρινε τα σχέδια εμβολιασμού που υποβλήθηκαν από το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία και καθόρισε το ανώτατο ποσό της χρηματοδοτικής συμβολής της Κοινότητας.

(2)

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008 εκδηλώθηκαν εστίες καταρροϊκού πυρετού του προβάτου σε διάφορα κράτη μέλη. Ιδιαίτερα, καταρροϊκός πυρετός του προβάτου του οροτύπου 8 εκδηλώθηκε για πρώτη φορά στην Αυστρία και τη Σουηδία. Νέες εστίες καταρροϊκού πυρετού του προβάτου του οροτύπου 8 διαπιστώθηκαν στη Δανία και την Ισπανία. Επιπλέον, καταρροϊκός πυρετός του προβάτου του οροτύπου 1 εξαπλώθηκε περαιτέρω στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

(3)

Καθώς οι εστίες στην Αυστρία και τη Σουηδία εκδηλώθηκαν μετά τη δημοσίευση της απόφασης 2008/655/ΕΚ, τα δύο αυτά κράτη μέλη υπέβαλαν τα σχέδιά τους εμβολιασμού πολύ αργά για να τηρηθεί η προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της εν λόγω απόφασης. Επομένως, οι διατάξεις σχετικά με τις ενδιάμεσες εκθέσεις καθώς και εκείνες σχετικά με τη μείωση της χρηματοδοτικής συμβολής της Κοινότητας δεν πρέπει να εφαρμοσθούν στα εν λόγω κράτη μέλη.

(4)

Τα συγκεκριμένα κράτη μέλη ενημέρωσαν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για την εμφάνιση της νόσου. Τα εν λόγω κράτη μέλη υπέβαλαν τα νέα ή τροποποιημένα σχέδιά τους επείγοντος εμβολιασμού, επισημαίνοντας τον κατά προσέγγιση αριθμό των εμβολίων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν το 2007 και το 2008 καθώς και την εκτίμηση του κόστους για την πραγματοποίηση αυτών των εμβολιασμών. Η Επιτροπή αξιολόγησε τα νέα σχέδια που υποβλήθηκαν από την Αυστρία και τη Σουηδία και τα τροποποιημένα σχέδια που υποβλήθηκαν από τη Δανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία τόσο από κτηνιατρική όσο και από οικονομική άποψη και διαπιστώθηκε ότι τα σχέδια συμμορφώνονται με τη σχετική κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία. Ο εμβολιασμός των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στα εν λόγω κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/75/ΕΚ.

(5)

Η επιλεξιμότητα των δαπανών περιορίζεται σήμερα στο κόστος που έχει πληρωθεί κατά την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2008. Εντούτοις, τα σχέδια επείγοντος εμβολιασμού εφαρμόζονται έως το τέλος του 2008. Επομένως, το γενεσιουργό αίτιο της πραγματοποίησης του εμβολιασμού πρέπει να καθορίζει την επιλεξιμότητα της δαπάνης. Τα μέτρα με γενεσιουργό αίτιο που εμπίπτει στην ως άνω αναφερόμενη περίοδο είναι επιλέξιμα προς συγχρηματοδότηση.

(6)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 2008/655/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2008/655/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Τα σχέδια εμβολιασμού, αποτελούμενα από τεχνικές και οικονομικές διατάξεις, που υποβλήθηκαν από το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία εγκρίνονται για την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2008.»

2.

Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στο πλαίσιο των μέτρων έκτακτης ανάγκης που έλαβαν για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου το 2007 και το 2008, το Βέλγιο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Σουηδία δικαιούνται ειδικής χρηματοδοτικής συνδρομής από την Κοινότητα για τα σχέδια επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου που αναφέρονται στο άρθρο 1, η οποία καλύπτει:»

3.

Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

τελική οικονομική έκθεση σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το παράρτημα, σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από το κράτος μέλος κατά την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2008 και πληρώθηκαν πριν από την υποβολή της έκθεσης·»

4.

Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Εντούτοις, η παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και η παράγραφος 2 δεν ισχύουν για τα σχέδια που υποβλήθηκαν από την Αυστρία και τη Σουηδία.»

Άρθρο 2

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στην Τσεχική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Δανίας, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική Δημοκρατία, στην Ιταλική Δημοκρατία, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στη Δημοκρατία της Αυστρίας, στην Πορτογαλική Δημοκρατία και στο Βασίλειο της Σουηδίας.

Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74.

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.

(3)  ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 66.