18.4.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 100/10


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 19ης Μαρτίου 2009

που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2004/2 της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(ΕΚΤ/2009/5)

(2009/328/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο εξής το «καταστατικό ΕΣΚΤ»), και ιδίως τα άρθρα 10.2 και 12.3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Σλοβακία ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) θα υπερβεί τα 21. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.2 του καταστατικού ΕΣΚΤ, από την ημερομηνία που ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα υπερβεί τα 21, κάθε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής θα διαθέτει μία ψήφο, ο δε αριθμός των διοικητών με δικαίωμα ψήφου θα ανέρχεται σε 15. Εξάλλου, το ίδιο άρθρο καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου. Σύμφωνα με το άρθρο 10.2 έκτη περίπτωση του καταστατικού ΕΣΚΤ, το διοικητικό συμβούλιο, αποφασίζοντας με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, έχει τη δυνατότητα να αναβάλλει την έναρξη λειτουργίας του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου, έως την ημερομηνία κατά την οποία ο αριθμός των διοικητών θα υπερβεί τους 18. Τον Δεκέμβριο του 2008 το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να αναβάλει την έναρξη λειτουργίας του συστήματος εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου έως την ως άνω ημερομηνία (1).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 10.2 έκτη περίπτωση του καταστατικού ΕΣΚΤ, το διοικητικό συμβούλιο, αποφασίζοντας με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, οφείλει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την εφαρμογή του συστήματος εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου. Τα μέτρα αυτά αφορούν: i) το ρυθμό της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου: αριθμός διοικητών που απωλαίνουν ή αποκτούν δικαιώματα ψήφου ταυτόχρονα· ii) τη διάρκεια της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου: χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου η σύνθεση της ομάδας των διοικητών με δικαίωμα ψήφου παραμένει αμετάβλητη· iii) τη σειρά κατάταξης των διοικητών εντός των οικείων ομάδων· και iv) τη μετάβαση από το σύστημα των δύο στο σύστημα των τριών ομάδων. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να λάβει τέτοια μέτρα, τα οποία απαιτούν τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2004/2 της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2) και τα οποία πρόκειται να ισχύσουν από την ημερομηνία που ο αριθμός των διοικητών θα υπερβεί τους 18.

(3)

Η εφαρμογή του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου συνάδει με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης των διοικητών, της διαφάνειας και της απλότητας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Η απόφαση ΕΚΤ/2004/2 τροποποιείται ως εξής:

1)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 3α:

«Άρθρο 3α

Σύστημα εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου

1.   Οι διοικητές κατανέμονται σε ομάδες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.2, πρώτη και δεύτερη περίπτωση του καταστατικού ΕΣΚΤ.

2.   Οι διοικητές κατατάσσονται εντός της κάθε ομάδας με σειρά που καθορίζεται, κατόπιν σύμβασης σε επίπεδο ΕΕ, βάσει καταλόγου των αντίστοιχων εθνικών κεντρικών τραπεζών, ο οποίος ακολουθεί την αλφαβητική σειρά των ονομασιών των κρατών μελών στην οικεία εθνική γλώσσα. Η εκ περιτροπής άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εντός της κάθε ομάδας ακολουθεί τη σειρά αυτή. Η εκ περιτροπής άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων αρχίζει κατόπιν τυχαίας επιλογής βάσει του καταλόγου.

3.   Τα δικαιώματα ψήφου εντός της κάθε ομάδας ασκούνται εκ περιτροπής σε μηνιαία βάση, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα εφαρμογής του συστήματος.

4.   Όσον αφορά την πρώτη ομάδα, ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που ασκούνται εκ περιτροπής σε χρονικό διάστημα ενός μήνα ανέρχεται σε ένα· όσον αφορά τη δεύτερη και την τρίτη ομάδα, ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που ασκούνται εκ περιτροπής σε χρονικό διάστημα ενός μήνα ισούται με τη διαφορά του αριθμού των διοικητών που κατανέμονται στην οικεία ομάδα από τον αριθμό δικαιωμάτων ψήφου που αποδίδονται σε αυτή, μείον δύο.

5.   Όταν η σύνθεση των ομάδων προσαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 10.2 πέμπτη περίπτωση του καταστατικού ΕΣΚΤ, η εκ περιτροπής άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εντός της κάθε ομάδας εξακολουθεί να πραγματοποιείται με βάση τον κατάλογο της παραγράφου 2. Από την ημερομηνία κατά την οποία ο αριθμός των διοικητών ανέρχεται σε 22, η εκ περιτροπής άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εντός της τρίτης ομάδας αρχίζει κατόπιν τυχαίας επιλογής βάσει του καταλόγου. Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο δύναται να μεταβάλλει τη σειρά της εκ περιτροπής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου όσον αφορά τη δεύτερη και την τρίτη ομάδα, προκειμένου να αποτρέπεται το ενδεχόμενο ορισμένοι διοικητές να παραμένουν μονίμως χωρίς δικαίωμα ψήφου τις ίδιες περιόδους του έτους.

6.   Η ΕΚΤ δημοσιεύει εκ των προτέρων στον δικτυακό της τόπο κατάλογο με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου.

7.   Το μερίδιο συμμετοχής του κράτους μέλους κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας στη συνολική συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπολογίζεται με βάση τον ετήσιο μέσο όρο των μηνιαίων μέσων τιμών στοιχείων στη διάρκεια του πιο πρόσφατου ημερολογιακού έτους για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Όταν το συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς προσαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 29.3 του καταστατικού ΕΣΚΤ ή όταν μια χώρα αποκτά την ιδιότητα κράτους μέλους και η οικεία εθνική κεντρική τράπεζα καθίσταται μέλος του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών, η συνολική συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ υπολογίζεται εκ νέου με βάση τα στοιχεία που αφορούν το πιο πρόσφατο ημερολογιακό έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.».

2)

Η πρώτη πρόταση του άρθρου 4.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το διοικητικό συμβούλιο ψηφίζει εφόσον υπάρχει απαρτία των δύο τρίτων των μελών με δικαίωμα ψήφου.».

3)

Στο άρθρο 4.7 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Αποφάσεις που λαμβάνονται με γραπτή διαδικασία εγκρίνονται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου κατά το χρόνο της έγκρισης.».

4)

Η τέταρτη πρόταση του άρθρου 5.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η διαγραφή θέματος από την ημερήσια διάταξη γίνεται έπειτα από αίτημα τουλάχιστον τριών μελών του διοικητικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου, εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν έχουν υποβληθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εγκαίρως.».

5)

Το άρθρο 5.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα πρακτικά των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου εγκρίνονται κατά την επόμενη συνεδρίασή του (ή, εφόσον είναι αναγκαίο, νωρίτερα, με γραπτή διαδικασία) από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που διέθεταν δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση που αφορούν τα εν λόγω πρακτικά, και υπογράφονται από τον πρόεδρο.».

Άρθρο 2

Τελική διάταξη

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα που ο αριθμός των διοικητών στο διοικητικό συμβούλιο υπερβαίνει τους 18.

Φρανκφούρτη, 19 Μαρτίου 2009.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  Απόφαση ΕΚΤ/2008/29 της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την αναβολή της έναρξης λειτουργίας του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου εντός του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΕ L 3 της 7.1.2009, σ. 4).

(2)  ΕΕ L 80 της 18.3.2004, σ. 33.