18.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 339/84


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1281/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Δεκεμβρίου 2008 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2007 για το χοιρινό κρέας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2007 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή χοιρινού κρέατος από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2007 ανοίχθηκαν δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα του χοιρινού κρέατος.

(2)

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Δεκεμβρίου 2008 για την υποπερίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009 αφορούν ποσότητες μικρότερες από τις διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστούν οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, οι οποίες εν συνεχεία πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υπάγονται στην ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4170 δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2007 και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στην υποπερίοδο από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2009 ανέρχονται σε 2 611 500 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Δεκεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 182 της 12.7.2007, σ. 7.