1.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 205/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 759/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Ιουλίου 2008

σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 712/2008 για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα ζάχαρης χωρίς περαιτέρω μεταποίηση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 712/2008 της Επιτροπής (2) καθορίστηκαν, με ισχύ από 25 Ιουλίου 2008, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

(2)

Βάσει των συμπληρωματικών στοιχείων που διαθέτει η Επιτροπή, όσον αφορά ιδίως την αλλαγή της σχέσης μεταξύ των τιμών στην εσωτερική και στην παγκόσμια αγορά, είναι αναγκαίο να αναπροσαρμοστούν οι επιστροφές κατά την εξαγωγή που εφαρμόζονται επί του παρόντος.

(3)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 712/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 712/2008 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 1). Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 197 της 25.7.2008, σ. 32.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιστροφές κατά την εξαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα ζάχαρης χωρίς περαιτέρω μεταποίηση που εφαρμόζονται από την 1η Αυγούστου 2008

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό της επιστροφής

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,1829

Σημ.: Οι προορισμοί ορίζονται ως εξής:

S00

Όλοι οι προορισμοί εκτός από:

α)

τρίτες χώρες: Ανδόρα, Λιχτενστάιν, Αγία Έδρα (Πόλη του Βατικανού), Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία (), Μαυροβούνιο, Αλβανία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας·

β)

επικράτειες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας: οι Νήσοι Φερόες, η Γροιλανδία, η νήσος Helgoland, Θέουτα, Μελίλια, οι κοινότητες Livigno και Campione d'Italia και οι περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο·

γ)

ευρωπαϊκά εδάφη, για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων υπεύθυνο είναι ένα κράτος μέλος, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας: Γιβραλτάρ.


(1)  Συμπεριλαμβανομένου του Κοσόβου, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, δυνάμει του ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 10ης Ιουνίου 1999

(2)  Το βασικό ποσό δεν εφαρμόζεται στο προϊόν που ορίζεται στο σημείο 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3513/92 της Επιτροπής (ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 12).