15.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 220/35


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 587/2008 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 για το καθεστώς βάσει του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 10 της πράξης προσχώρησης, σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για τη διέλευση των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των προσώπων από την Πράσινη Γραμμή στην Κύπρο

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 163 της 24ης Ιουνίου 2008 )

Στη σελίδα 1, αιτιολογικές σκέψεις 4 και 6 και στη σελίδα 2, άρθρο 1 παράγραφος 2 [νέο άρθρο 4α: τίτλος, παράγραφος 4, παράγραφος 5 πρώτο και δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση, στοιχείο α) και στοιχείο γ)]:

ο όρος «εισαγωγή» αντικαθίσταται από τον όρο «είσοδος», στην κατάλληλη πτώση.

Σελίδα 1, αιτιολογική σκέψη 5 και σελίδα 2, άρθρο 1 παράγραφος 2 [νέο άρθρο 4α παράγραφος 1 εισαγωγική φράση και παράγραφος 2]:

αντί:

«εισάγονται»,

διάβαζε:

«εισέρχονται».

Σελίδα 1, αιτιολογική σκέψη 5:

αντί:

«… προσωρινώς εισηγμένα εμπορεύματα …»,

διάβαζε:

«… προσωρινώς εισελθόντα εμπορεύματα …».

Σελίδα 2, άρθρο 1 παράγραφος 2 [νέο άρθρο 4α παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)]:

αντί:

«… του προσώπου που τα εισάγει, …»,

διάβαζε:

«… του προσώπου που προβαίνει στην προσωρινή είσοδο, …».

Σελίδα 3, άρθρο 1 παράγραφος 3 [νέα παράγραφος 1 του άρθρου 6]:

αντί:

«… τα 260 ευρώ ανά άτομο.»,

διάβαζε:

«… τα 260 EUR ανά άτομο.».